Page 1

De quina manera contamina l'alumini?

Vanesa Reinaldo i Eric Ă lvarez


L'alumini ●

L'alumini és un mineral , molt abundant en l'escorça terrestre rarament lliure , que s'extreu a partir d'altres minerals. La Abundància a la Terra: 8,1 % a l’escorça.


Aplicacions ●

L'alumini també s'utilitza en diferents sectors tant industrial com de transport o bé en el domestic , Les llars el podem trobar , en marcs de finestra etc. El transport , podem trobar l'alumini a motors de cotxes , avions , indústria etc. I també el podem trobar en diferents aliatges.


ACCIDENTS CAUSATS El Govern d'Hongria ha declarat l'estat d'emergència e n tres comtats de l'oest del paísa causa d'un abocament d'alumini que ha causat almen ys tres morts i més de 100 ferits.


La toxicitat del fang es troba per cada quilòmetre que s'estengui. El "fang vermell" és un residu que es produeix durant la producció d'alumin, i té gransquantitats de silici, ferro i altres metalls pes ants.


Els ferits van patir cremades de diferent grau en entrar en contacte amb la substĂ ncia corrosiva.

L'alumini  

Eric Alvárez i Vanesa Reinaldo