Page 1

ACTIVITATS HUMANES I CONTAMINACIÓ 2010-2011

Bioacumulació

Curs

Nom i Cognoms..................................................... Data ..........................

1

BIOACUMULACIÓ i BIOMAGNIFICACIÓ ACTIVITAT HUMANA: Vessaments, abocaments, dispersió i ús de productes químics tòxics: Insecticides (DDT), materials aïllants (PCB), metalls pesants (coure, plom,...) CONTAMINACIÓ: Introducció a la cadena alimentària de contaminants orgànics persistents (COP) Ja sabem que els organismes d'un ecosistema es relacionen entre ells: competeixen per la llum o l'oxigen, s'ajuden per aconseguir aliment o s'alimenten els uns dels altres. Aquest últim exemple, és el que coneixem com cadena alimentària. Exemple de cadena alimentària: PRODUCTOR-CONSUMIDOR-DESCOMPONEDOR

De forma natural, a l’entorn sempre hi ha substàncies químiques. Algunes d’elles són perilloses, però aquestes, majoritàriament es troben en llocs i en formes on difícilment interactuen amb els éssers vius. L'ésser humà però, és capaç de crear altres substàncies noves a partir de recursos naturals com l’oli, la sal, la calç, els minerals fòssils, etc., que tornen a entrar en el medi ambient en la seva nova forma (gasolina, insecticides, nous materials,...)i interaccionen amb els éssers humans, els animals, les plantes i d’altres organismes. Algunes d’aquestes substàncies poden descompondre’s ràpidament, d'altres generen productes perillosos (DDT) i d’altres es descomponen lentament i s’anomenen persistents ja que es queden en l’ambient durant molt de temps i acaben acumulant-se en el sòl i en els sediments.

Ós polar

biomagnificació

Foca anellada bacallà gambeta alga

bioacumulació

El plom (Pb), el coure (Cu), el mercuri (Hg), el cadmi (Cd) o el zinc (Zn) entre d'altres, no es degraden a nivell d'éssers vius i per tant, quan un individu ingereix aquestes substàncies, s'acumulen en algun òrgan del seu cos. És la bioacumulació. Aquestes substàncies poden passar a altres espècies que no hagin estat directament en contacte amb la substància tòxica, a través de la cadena alimentària, incrementant així la seva concentració. És la


Bioacumulació

ACTIVITATS HUMANES I CONTAMINACIÓ 2010-2011

Curs

Nom i Cognoms..................................................... Data ..........................

1

biomagnificació.

ACTIVITAT 1 ESTUDI DE L'ACCIÓ DE COMPOSTOS TÒXICS ORGANISMES VIUS D'UNA CADENA ALIMENTÀRIA •

SOBRE

ELS

Fixa't amb la figura anterior. Hi hagut un vessament d'aigües residuals que contenien plom al mar del nord. Observa els nivells de plom al llarg de la cadena alimentària i descriu què passa Concentració de plom Ós polar Què està passant? Foca anellada bacallà gambeta alga

Contesta les següents qüestions: ◦ Quin organisme és el productor? Per què? ◦ Per quina raó l'ós polar té més concentració (més puntets)? ◦ Ha rebut l'ós polar directament el plom? ◦ Per què les algues tenen menys plom acumulat que les gambetes? ◦ S'observa algun canvi al llarg de la cadena tròfica? Per què? ◦ Després d'observar l'acumulació de plom en els teixits dels éssers vius de la cadena tròfica, quina conclusió treus?

ACTIVITAT 2


ACTIVITATS HUMANES I CONTAMINACIÓ 2010-2011

Bioacumulació

Curs

Nom i Cognoms..................................................... Data ..........................

1

ESTUDI DE LA COCENTRACIÓ DE PLOM EN ELS ORGANISMES VIUS D'UNA CADENA ALIMENTÀRIA Aquestes són les dades de les concentracions de DDT trobades en els organismes d'una cadena tròfica de l'Atlàntic Nivell tròfic

organismes

ppm de DDT

1

zooplàncton

0.04

2

Peixos petits

0.5

3

Peixos grans

2

4

aus

25

La presència de substàncies artificials a l'ambient es mesura en parts per milió (ppm) o parts por bilió (ppb) 1ppm = 1mg per kg = 1/1000 g per kg=0,001 g pr kg

Contesta les següents qüestions: •

Què és el zooplàncton?

Quants g de DDT per Kg conté una peix gran?

Què vol dir que un peix petit té 0,5 ppm de DDT?

El factor de biomagnificació entre dos nivells tròfics, resulta de dividir la concentració del nivell superior amb la concentració del nivell tròfic inferior. Ens informa amb quina proporció incrementa la concentració entre diferents nivels tròfics. Quina és el factor de biomagnificació que pateix una au?


ACTIVITATS HUMANES I CONTAMINACIÓ 2010-2011

Bioacumulació

Curs

Nom i Cognoms..................................................... Data ..........................

1

Elabora un gràfic que reculli les concentracions en ppm de DDT en els diferents organismes. Recorda de posar els eixos i les unitats

ACTIVITAT 3 Joc de la bioacumulació Existeixen substàncies contaminants dispersades pel medi natural, que poden ser assimilades pels éssers vius, però no eliminades. Així, s’acumulen cada vegada més dintre dels organismes, i poden produir-los diferents malalties o fins i tot la mort. Per entendre el que passa dins d’una xarxa tròfica farem un joc.

ALTRES ACTIVITATS A LA XARXA Quién come a quién Joc acció reacció (xarxa tròfica) – en anglès


ACTIVITATS HUMANES I CONTAMINACIÓ 2010-2011

Bioacumulació

Curs

Nom i Cognoms..................................................... Data ..........................

1

VA SER NOTICIA... 1932 - Minamata (Japó). Vessaments de mercuri a la bahia Minamata (Japó): bioacumulació de mercuri en els peixos. 1952 – Minamata (Japó). Comencen a observar-se els efectes del mercuri sobre la població: producció de càncer, deformació de fetus,... 1962 – Estats Units – Rachel Carson publica Silent Spring, un llibre en el que denuncia l'ús indiscriminat del DDT (insecticida) i els perills d'aquest ús. 1998-2004 - Reserva Natural Doñana (Espanya). Vessament d'aigües residuals procedents d'una mina situada a Aznalcóllar, a uns 40 km dels límits del Parc. Els residus contenien un alt nombre de minerals tòxics com, per exemple, plom, coure, zinc i arsènic, entre d'altres. Contaminació d'aqüífers, aiguamolls i estanys.

© W. Eugene Smith, Tomoko Uemura in her bath, 1971


ACTIVITATS HUMANES I CONTAMINACIÓ 2010-2011

Bioacumulació

Curs

Nom i Cognoms..................................................... Data ..........................

SI EN VOLS SABER MÉS....

Contaminants Orgànics Persistents

http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/COPS/inici.jsp http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/quimicos/pops/index.htm http://www.creal.cat/enllacos/contaminants_organics_persistents.html

El DDT i la “primavera silenciosa” de Rachel Carson

http://blocs.xtec.cat/tecnojulioantonio/2008/10/01/primavera-silenciosa/ http://www.vilaweb.cat/noticia/2425010/cent-anys-naixement-rachel-carson-mare-movimentecologista.html

Desastre ecològic a les mines d'Aznalcóllar

http://www.greenpeace.org/espana/news/las-organizaciones-ecologistas-8? content_type_key=image&mode=related-item http://www.investigacionyciencia.es/Articulos00.asp http://www.mma.es/docs/conservnat/parn/Donana/inicio1.htm

1

bioacumulació  
bioacumulació  

dossier optativa

Advertisement