Page 1

TASCA 1: FITXA INVESTIGACIÓ Delimita cronològicament el període:

1.

2.

Segunda República Española (1931-1936)

Gobierno Provisional (1930-1931)

Primer bienio (1931-1933)

Segundo bienio (1933-1934)

Frente Popular (1934-1936)

Guerra Civil Española (1936-1939)

Dictadura de Francisco Franco (1939-1975)

Reinado de Juan Carlos I (1975-2014)

Transición (1975-1978)

Quines són les llums i les ombres del període: a)

Llums : 5 aspectes positius: 1. Varen invertir molt en l’educació. 2. Varen inventar l’escola pública. 3. Estat autonòmic 4. Caràcter progressista 5. Interès públic i general.

b)

Ombres: 5 aspectes negatius: 1. Atacs a l'església. 2. Governants corruptes. 3. Greu inestabilitat política. 4. Avantsala de la Guerra Civil. 5. Republicans radicals.

3.

Quin és el paper de la dona durant aquest període? Destaca dos dones amb rellevància social en aquest període.

A la II República per primera vegada s'estableixen drets iguals per l'home i la dona. A partir de la Segona República es comença a parlar del dret a sufragi de les dones. Associacions creades anteriorment com l'Agrupació Nacional de Dones Espanyoles. Les dones per fi


podran treballar en treballs públics, però un cop tinguin un fill han d'abandonar aquest lloc de treball perquè si no estava mal vist. També podrien anar a votar i formar part de partits polítics. Dos exemples de dones de la II República seriosa Clara Campoamor que va ser una política espanyola, defensora dels drets de la dona i principal impulsora del sufragi femení a Espanya i una altra que es deia Victòria Kent que va ser una advocada i política republicana espanyola. Va ser la primera dona a intervenir davant un consell de guerra a Espanya.

4.

Quina és l’estètica d’aquest moment? Com vestien? Com eren les ciutats? I els pobles? Què hi havia pel carrer? Mitjans de transport o de producció? L’escola?

En aquesta època hi havia una vestimenta bastant específica sobretot per a les dones. Solien portar faldilles per baix dels genolls, pèls molt curts i barrets. Portaven sabates amb mig taló ja que no es permet portar molt alts. Estava totalment prohibit posar-se pantalons ja que eren un símbol masculí i no femení.


L'estètica masculina era totalment diferent, els més rics solien portar tratges cars amb corbates i sabates de vestir, en

Les cuitats en els anys 30 eren simples, amb baix edificis, cases velles i hi havia mes gent en el carrer que anys anteriors. Pel carrer, hi havia gent, dones que compraven, homes que treballaven, alguns xiquets jugant etc.

canvi els més pobres vestien amb pantalons i camises arremangades combinats amb sabates de lona.

Els mitjans de transport eren públics, quasi ningú tenia cotxe i poca gent que treballava en l’agricultura tenia camió . L’escola en aquest moment canvia, passa a ser laica i publica, tot el mon te dret a tindre una bona educació.


5. Reconeixes algun d’aquests aspectes en la societat actual. Què ha canviat? Què es manté? La vestimenta continua depenent del teu poder adquisitiu, però ara, gràcies a la II República i els avanços en el temps, la dona ja no vesteix com l’home voldria, sense poder ensenyar ni els genolls.

A més ara mateix ja no soles les dones poden votar, si no que també poden ser votades, han entrat al món polític, de fet actualment algunes són alcaldesses o secretaries de govern.

Es manté una educació mixta i de forma gratuïta per a tothom, no orientada a l’esglèsia, ja que l’estat actualment continua sent laïc, encara que amb la monarquia es veuen menyspreus cap a la llei, com per exemple la reina quan es deixa vorer vestida amb la mantellina que representa un estat catòlic, i òbviament Espanya no ho és.


6.Quins són els fets que consideres que poden ser el nucli de l’escena? Perquè? (Valoració crítica) En l’escena podem fer, una actuació de teatre, on apareguem tots amb roba de eixe estil, o podem fer un tango que era un ball que es ballava prou.

Tasca 1  
Tasca 1  
Advertisement