Page 1

Les TIC a l’escola Tecnologies de la informació i la comunicació


Escola Cervetó • Ubicada a Granollers (capital Vallès Oriental) • Primària, ESO i Batxillerat • 22 grups d’alumnes (1r Primària - 2n de Batxillerat) • A la xarxa…Cerveto.com


Quines infrastructures TIC hi ha?


Quants ordinadors hi ha al centre? • En els dos edificis hi ha un total de:

– 15 ordinadors portàtils – 68 ordinadors de sobretaula (pc’s)

83


On estan situats? • 5 portatils a cada planta (3 plantes) • 20 pc’s aula d’informàtica de l’ESO (Fig.1)

Fig. 1


• 15 pc’s a l’aula d’informàtica de Primària (Fig. 2) • 1 pc a les aules de coordinació (x3)

Fig. 2


• 1 pc a les sales de professors (x3) • 3 pc’s a la biblioteca (Fig. 3) • 1 pc a secretaría (x2)

Fig. 3


N’hi ha un a cada aula? Només a les aules de Primària De 1r a 6è (2 Línies per curs)


GrĂ fic dels ordinadors del centre

Usuaris pc's 10%

90%

Personal docent Alumnat


En quines aules hi ha internet? • El centre disposa de WI-FI en tot l’edifici

• També hi ha intranet (xarxa local)


Quantes aules tenen pissarra digital? (canó+ordinador) • Dues, una a l’edifici de primària i ESO i l’altra a l’edifici de Batxillerat


Qui les utilitza i com?


En quines matèries utilitzen les TIC? • Primària i ESO – Informàtica – Tutories – Optatives – Crèdits – Tecnologia

• Batxillerat – Informàtica – Tutories – Matemàtiques – Castellà – Ciències

La freqüència d’ús de les TIC depèn de la matèria i del professor


Estan les TIC integrades al currículum? • Sí, però tímidament


Quins objectius educatius es treballen amb les TIC? • Aconseguir l’alfabetització TIC • Assimilar + fàcilment la informació • Potenciar la imaginació • Aprendre TIC = font informació • Canviar rol professor  mediador


Quins aparells TIC empren? • Ordinadors • Retroprojectors • Projectors • Pissarres digitals • Televisió • Dvd


TIC’s per a nens amb NEE? No, ja que no s’ha requerit


Valoracions


Opinió professorat ús TIC a l’aula • A favor

• En contra

– Alumnes + atents

– Informacions oposades

– + diversitat recursos

– + facilitat “copiar-pegar”

– Educació globalitzada

– No llegeixen info


Opinió alumnat ús TIC a l’aula • A favor

• En contra

– Classes + distretes

– A primera hora adorm

– Facilitat per recordar

– Molta estona pesat

– Aprendre recursos

– Massa info (no podem mirar i prendre apunts)


Altres


Hores setmanals informĂ tica?

1h


Docents formats? • Anys enrrere si, cursos i títols • Actualment es considera que ja en sabem


Problemes amb les TIC? • + freqüent  errors de servidor • S’avisa tècnic • S’improvitza amb fotocòpies • Es fa servir un únic PC


Judit Hernández Palet Marta Compan Jordà 1r Magisteri Educació Infantil Informàtica educativa

Les TIC a l.escola  

Tecnologies en l'educació