Page 1

L'energia i la societat

Marta Casademont Garcia

27/01/13

Comunicaci贸 Cient铆fica

1


Situació Actual 

El desenvolupament mundial depèn d’energies no renovables.

La disponibilitat d’aquestes energies es troba cada dia més limitada.

27/01/13

Comunicació Científica

2


Com s’ha arribat a aquesta situació? 

Dependència d’energies no renovables: petroli, gas natural, carbó i energia nuclear

Consum excessiu d’energia.

Falta d’eficiència dels sistemes d’obtenció i distribució d’energia. Pèrdues d’energia.

27/01/13

Comunicació Científica

3


Alternatives considerades 

Potenciar l’ús de les energies renovables (eòlica, solar, mareomotriu, geotèrmica, hidràulica, biomassa)

Fomentar el consum responsable d’energia a tota la societat (empresaris, polítics i població en general)

27/01/13

Comunicació Científica

4


Recomanacions 

Fomentar l’investigació de les energies renovables per tal d’assolir millors rendiments, més usos i preus més assequibles.

Potenciar les energies renovables amb subvencions, incentius o altres mesures que facilitin la seva instal·lació i utilització.

Millorar els sistemes d’obtenció i distribució d’energia per tal de disminuir les seves pèrdues.

Desenvolupar projectes de conscienciació social per a un consum responsable d’energia.

27/01/13

Comunicació Científica

5


El futur 

És molt important trobar alternatives a l’energia no renovable, atès que les conseqüències que se’n poden desenvolupar de la seva limitació són molt grans.

El primer pas per aconseguir-ho és l’estudi i investigació d’alternatives.

La societat té una funció imprescindible en el consum responsable d’energia.

27/01/13

Comunicació Científica

6


Resum 

Si no es comencen a fer esforços per a obrir un camí de canvi cap a noves alternatives energètiques, el benestar de la societat mundial pot esdevenir molt vulnerbale, tan en els països desenvolupats com en els d’en vies de desenvolupament.

27/01/13

Comunicació Científica

7

Presentació  

Exercici Comunicació Científica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you