Page 1

Data wystawienia: Miejsce wystawienia:

Rachunek nr

1

2013-05-24 Kraków

1/2013

ORYGINAŁ / KOPIA

SPRZEDAWCA NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH 00-000 Miejscowość NIP 123 456 78 90

NABYWCA mLigua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

REGON 123456789 Bank : Nazwa banku Numer rachunku: Nr konta Nazwa usługi / towaru

Tłumaczenie pisemne pol>esp

Ilość

J.m.

662,91

1125 zzs

Cena

45,03 zł

Razem Do zapłaty: Słownie: Zapłacono Pozostaje do zapłaty Termin płatności

Wartość

29 850,84 zł 29 850,84 zł

29 850,84 zł Dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 84/100 0,00 zł 29 850,84 zł 7.06.2013

Wystawca rachunku – zwolniony podmiotowo z VAT.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania rachunku

rachunek osoba prawna  

rachunek osoba prawna

rachunek osoba prawna  

rachunek osoba prawna

Advertisement