Page 1

Data rachunku Wystawił/a: Adres: NIP:

24.05.2013

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓ KSIĘGOWYCH

Urząd Skarbowy: Zleceniodawca: Adres: NIP:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań 778-14-35-103

za wykonanie dzieła zgodnie z umową z dnia: Treść:

20.05.2013

Tłumaczenie pol>esp (ilość słów: 28563 + 38526 + 42786 + 1147 + 2845, razem: 113867)

kwota brutto:

2 846,68 €

koszty uzyskania przychodu (20%): (50%):

1 423,34 €

dochód:

1 423,00 €

należny podatek:

270,00 €

do wypłaty:

słownie:

2 576,68 €

dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć euro 68/100

Wymienioną kwotę otrzymałem/am* Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:* Numer konta:

data

24.05.2013

* niepotrzebne skreślić

podpis

rachunek o dzieło  

rachunek o dzieło