Page 1


CURRICULUM VITAE


dane personalne

kursy i szkolenia

Marta Szpiganowicz 1992-04-04 ul. Tysiąclecia 20A/6 80-351 Gdańsk tel.: 512 612 485 e-mail: marta.szpiganowicz@gmail.com

Autodesk 3ds Max Level I PROCAD S.A. Certificate no.: EM0524260956

doświadczenie zawodowe XI 2012 - I 2013

VI 2011 - IX 2011

Biuro Projektów “Architectonica” Zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Sklep Tchibo Centrum Handlowe Jantar Słupsk sprzedaż / obsługa sklepu

wykształcenie 2011 -

2008 - 2011

Politechnika Gdańska Wydział Architektury Architektura i Urbanistyka I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku im. Bolesława Krzywoustego profil klasy: historyczno-prawny

wiedza i umiejętności Język angielski Poziom C1 Język niemiecki Poziom B1 Obsługa programu AutoCAD Obsługa programu 3ds Max Obsługa programu SketchUp Obsługa programu Kerkythea Prawo jazdy Kategoria B Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

5


portfolio


budynek wielorodzinny kotwiczników 62 Założenie projektowe stanowiło stworzenie obiektu mieszkaniowego wielorodzinnego będącego formą kreatywnej kontynuacji zabudowy zlokalizowanej nad kanałem Motławy. Apartamentowiec formą i rozwiązaniami materiałowymi nawiązuje do charakterystycznych dla architektury Gdańska pierzei ulic, jednak poprzez modyfikację wysokości i tektoniki elewacji, nadaje im nową jakość. Obiekt dedykowany jest jako mieszkanie docelowe, poprzez atrakcyjną lokalizację nadwodną a także występującą infrastrukturę towarzyszącą, może odpowiadać grupie docelowej średniej wyższej. Otaczający teren został podzielony na strefę półprywatną - na którą składają się urządzenia rekreacyjne, place zabaw i przestrzenie zielone, oraz publiczną - przedłużenie bulwaru nadrzecznego. Zabieg ten, połączony z zaaranżowaniem przejścia pod mostem na ul. Podwale Przedmiejskie, może przyczynić się do ożywienia obszaru, zarówno pod względem ekonomicznym jak i społecznym.


scho w gó dy rę nia

ow

row er

0 14

5 43 0 34

90 30 0 57

5 0 us ługi

_1

0

25

_1

0 ługi

50 us

0

25

5

37

0

25

40

row

0

25

erow

nia

scho w gó dy rę

scho w gó dy rę

60 50 40

5

91

5

scho w gó dy rę

00 10

52

0

40

a

scho w dó dy ł

scho w gó dy rę

fitne ss/s iłow ni

0

25

fitne ss/s iłow ni

0

25

a

0

25

10

scho w dódy ł

30

0

25

40

70

33 60

21

48

0

scho w5gó dy 90rę

60

52

0

us ługi _2

23

5 scho w dó dy ł

po mie szcz en ie

tech nicz ne

95

0

92

5

60

5

15

70 scho w dó dy ł

scho w dó dy ł


2,1

63

2,1

13

12

,3 13

63

12

,3

2,1

m

48

,28m

0

60

m

48

+ 8,

0

41

0

41

,28m

+ 11

6,7

6,7

60

60

45

0

0

45

m

48

+ 8,

6,7

60

,28m

+ 11

0

5

5

37

37

5

37

12

,6

12

03

,6

m

48

+ 8,

03

+ 11

,6

,28m

72

5

5

03

72

12

5

70

70

33

33

72

33 70

48

0

48

0

0

0

32

0

7,6

m

48

45

7,6

+ 8,

32

45

48

0 59

,3 12 13 + 8,

+ 11

0

60

0

60

45

0

63

0

59

0 59

41

,28m

7,6

+ 11

32

0

45

0

96

96

0

20

20

14

14

96 0

14

20


1411,2

980

135

280

455

140

1620,7

240 131,2

1480,7

150

190

235

288,8

240

160

30

110

17,5

496,2

600

3090

630,4

593,7

418,2

206,2

742,9

448,2

331,5

220

UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK 1726

200

520

1149,5

17,5

280

130

220

3371,3


DESK

UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK


koncepcja reorganizacji przestrzeni podmiejskiej w rejonie wróbla staw z uwzględnieniem nowego sposobu komunikacji - pomorskiej kolei metropolitalnej (opracowanie konkursowe) Projektowane osiedle stanowi strukturę wielofunkcyjną o strategicznym rozmieszczeniu funkcji. Obszar usługowy jest zcentralizowany w postaci pasma usługowego przy głównych osiach komunikacji pieszej, zaś same pomieszczenia usługowe zintegrowane pionowo z kondygnacjami mieszkalnymi.

UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDU

Osie podkreślają ważniejsze punkty tkanki założenia, otwierając się na nie. W założeniu dominuje komunikacja piesza, zapewniając użytkownikom jak najkrótsze dojścia, ale i bezpieczeństwo poprzez ograniczenie przecięć ruchu pieszego i kołowego. Mieszkańcy mogą także korzystać z komunikacji zbiorowej (autobusy), oraz indywidualnej. Przewidziano parkingi podziemne, naziemne w pobliżu przystanku PKM oraz przydomowe w postaci woonerfu. Bufor utworzony przez budynki biurowe oddzielają zabudowę mieszkaniową od uciążliwości komunikacyjnych przy torach, natomiast kameralność kwartałów mieszkalnych, niewielkie wysokości budynków, nie powoduje uczucia przytłoczenia. Odpowiednie

odległości między budynkami, zapewniają poczucie intymności, zaś przestrzenie zielone i publiczne otwarte na staw, umożliwiają nawiązywanie relacji. Obecnie inwestycje znajdujące się w okolicy Wróbli Staw nie są wystarczająco dobrze skomunikowane z centrum miasta - rozwiązaniem jest Pomorska Kolej Metropolitalna, mająca powstać już w 2015 r. Jednak projektowany przystanek kolei, nie znajduje się w odpowiedniej odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej, co ogranicza komfort mieszkańców. Stworzenie dodatkowego zespołu, uzupełnionego o funkcje usługowe, stanowi nie tylko rozwiązanie tego problemu, ale także pozwala na pełne wykorzystanie potencjału miejsca jakim są okolice przystanku Wróbla Staw. Zapewni mieszkańcom niezbędne budynki usługowe, oświatowe, rekreacyjne i biurowe, potencjalne miejsca pracy, a także atrakcyjne pod względem lokalizacji mieszkania. Projektowane założenie orientowane jest na prośrodowiskowy styl życia - rezygnację z dominacji ruchu


UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDU

UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK

kołowego, na rzecz ciągów pieszych oraz zwiększenie udziału zieleni w postaci szpalerów drzew, zieleni wewnątrz kwartałów czy zielonych dachów. Osiedle stanowi dogęszczenie obszaru miasta, zachowując przy tym obszary podmiejskie niezurbanizowanymi. Podbudowa walorów środowiskowych, czyli np. nie tylko zachowanie, ale i uczynienie stawu głównym ośrodkiem rekreacyjnym, a także ścieżka spacerowa prowadząca do graniczącego z osiedlem lasu, wchodzącego w skład Parku Krajobrazowego, niewątpliwie stanowi dodatkowy walor projektowanego założenia.


AUTODESK


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK

Marta szpiganowicz - CV & Portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you