Page 1

dziedzic

welcome

dziedzic /ˈʥ̑ɛ̇ ʥ̑iʦ̑/ (noun) osoba, która przejmuje po kimś tytuł lub własność heir, inheritor: dziedzic

fortuny the heir of the fortune gwiazda /ɡvʲjazda/ (noun) 1 ciało niebieskie star: czytać w gwiazdach to read the stars; 2 osoba popularna celebrity: styl życia gwiazd celebrity lifestyle koszula /kɔˈʃula/ (noun) (noun) element ubioru z rękawami zakładany na tułów i zapinany na guziki shirt:

nosić koszulę to wear a shirt krzesło /ˈkʃɛswɔ/ (noun) mebel z oparciem, służący do siedzenia chair: siedzieć na krześle to sit on a chair niewielki /ɲɛˈvʲjɛlʲci/ (adjective) 1 mały w rozmiarze small: niewielki ogród a small garden; 2 nieistotny minor: mały problem a minor problem poduszka /pɔˈduʃka/ (noun) niewielkie i miękkie podparcie dla głowy pillow: spocząć na poduszce to rest

one's head on a pillow

Słońce /ˈswɔ̃jnʦ ̃ ̑ ɛ/ (noun) 1 centralne ciało niebieskie Układu Słonecznego the Sun: Słońce świeciło na niebie the Sun was shining on the sky; 2 blask słoneczny sun: wygrzewać się na słońcu to sun oneself; 3 pieszczotliwy zwrot do bliskiej osoby sunshine: jesteś moim słońcem you are my sunshine stopa /ˈstɔpa/ (noun) 1 część ciała, która stanowi zakończenie nogi foot: zranić się w stopę to injure one's foot; 2 jednostka długości foot: mierzyć jedną stopę to be one foot tall; 3 poziom rate: stopa procentowa

interest rate

szaleć /ˈʃalɛʥ̑ / (verb, verb intransitive) 1 tracić zdolność logicznego myślenia to lose one's sanity, to get crazy, to go mad: szaleć ze strachu to go mad with fear; 2 dobrze się bawić to have fun: szaleć na

wakacjach to have fun on holiday

wskazywać /fskaˈzɨvaʨ̑/ (verb transitive, verb) pokazywać miejsce, gdzie ktoś lub coś się znajduje point, indicate, show: wskazywać miejsce zamieszkania to indicate one's place of living

day /deɪ/ (noun) 1 a period of 24 hours dzień, doba: two days dwa dni; 2 time between sunrise and sunset dzień: day and night dzień i noc fair /fɛə/ (adjective) 1 just sprawiedliwy: a fair decision sprawiedliwa decyzja; 2 beautiful in terms of appearance piękny: a fair face piękna twarz; 3 light in terms of colour, pale jasny: fair hair jasne włosy; 4 abundant spory: a fair amount spora ilość; 5 an open-air market jarmark: a Christmas fair

bożonarodzeniowy jarmark his /hɪz/ (pronoun) that which belongs to him jego: his wallet jego portfel important /ɪmˈpɔːtənt/ (adjective) 1 prominent ważny: an important decision ważna decyzja; 2 significant znaczący: an important part of the votes znacząca część głosów loathe /ˈləʊð/ (verb, verb transitive) 1 to hate nienawidzić: the people loathed their king ludzie nienawidzili swojego króla; 2 to feel disgust towards something czuć obrzydzenie, czuć odrazę: he

loathed the idea of revenge czuł odrazę na myśl o zemście make up one's mind (idiom) to decide; to reach a conclusion zdecydować się: he finally made up his

mind w końcu się zdecydował mirror /ˈmɪɹə/ (noun) 1 a smooth surface, usually made of glass, that reflects images lustro, zwierciadło: to look at the mirror spojrzeć w lustro; 2 an exact copy odbicie: a mirror of one's father odbicie swojego

ojca probably /ˈprɒbəbli / in all likelihood prawdopodobnie, przypuszczalnie, zapewne: the weather is probably

nice pogoda jest prawdopodobnie ładna together /tʊˈɡɛð.ə/ (adverb) 1 in company razem: to live together mieszkać razem; 2 simultaneously jednocześnie, równocześnie: they sang all together śpiewali jednocześnie welcome /ˈwɛl.kəm/ (verb, verb transitive) to receive someone with gladness; to admit willingly to a house witać, powitać: to welcome one's guests powitać gości

Słownik pl ang, ang pl  

Słownik polsko-angielski i angielsko-polski

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you