Page 1

INS PINEDA 4 t B/ GF3 Llengua Catalana i Literatura

Xiomara Arges 04/11/19 Curs 2019-20

JOAQUIM RUBIÓ I ORS   Catalunya fou per espay de dos sigles la mestra en lletras dels demés pobles; ¿per qué puig no pot deixar de fer lo humiliant paper de deixable ó imitadora, creantse una literatura propria y apart de la castellana? ¿Per què no pot restablir sos jochs florals y sa Academia del gay saber, y tornar á sorprendre al mon ab sas tensóns, sos cants de amor, sos sirventesos y sas aubadas? Un petit esfors li bastaría pera reconquistar la importancia literaria de que gosá en altres temps, y si Deu permetés que aqueixa idea se realisás algun jorn, y que ingenis cataláns despenjassen las arpas dels trobadors que han estat per tant temps oblidadas, lo Gayter del Llobregat,per escassas que sian sas forsas, se compromet desde ara per llavors á guerrejar en lo lloch que se li senyale,més que sia en la última fila, pera reconquistar la corona de la poesía, que la nostra patria deixá caure tant vergonyosament de son front, y que altres pobles reculliren y se apropiaren.Entretant arriba aqueix jorn, lo autor de aqueixos llaugers ensaigs, obra de dos anys de treball y d' estudi, se tindrá per més que premiat, ab tal que puga mereixer de sos compatricis que li diguen lo que á si mateix se deya lo doctor Ballot al fi de sa gramática: Pus parla en catalá, Deu lin don gloria.

Abril de 1841. Joaquim Rubió i Ors (Lo gaiter de Llobregat) 1. Quin és el context històric de l'època? En el segle XVIII a Catalunya neix la renaixença(tornar a néixer), i a Europa neix el Romanticisme, aquests dos moviments s’assemblen molt en caracteristiques però NO són el mateix.Ens translladen al segle XIV el últim rei amb descendència, les corts és començen a castellinalitzar això desencadena a perdre coses catalanes i el que més es veu afectat és la llengua Catalana. Ens tornen a traslladar al segle XVIII on hi ha una dinastia borbònica que es governada per Felip V, aquest rei declara el decret de nova planta. Aquest decret de nova planta té unes normes que són: La prohibició de la Llengua Catalana, tancament de les escoles i universitats i la


INS PINEDA 4 t B/ GF3 Llengua Catalana i Literatura

Xiomara Arges 04/11/19 Curs 2019-20

prohibició de la edició de llibres en català. La llengua Catalana mai és deixa de parlar. I per aquest període se denomina període fosc o decadència. 2. Fes una definició del moviment. L ’renaixença és un moviment de recuperació de la llengua i literatura catalana. En qual se li dona molta importància a: Identitat- Llengua- Pàtria. Els objectius que tenia eran: 1. Recuperar el passat de Catalunya en general(divulgació clàssica). 2. Recollir la literatura tradicional(Folklore). 3. Només per la llengua catalana. 4. Obrir o crear els òrgans de difusió cultural(escoles, universitats i jocs florals).

3. Qui va ser Joaquim Rubió i Ors? Joaquim Rubió i Ors va néixer en l’any 1818 va estudiar moltes coses com per exemple: Filosofia, Llengua Francesa o Física, en l’any 1835 va escriure un article suplicant que es tornés a obrir la UB ho va publicar en la editorial: El Catalán, això va desencadenar en que el any 1838 tornen a obrir la UB i això permet a Joaquim Rubió i Ors adquirir el títol de Batxiller de dret. De l’any 1839 a 1841 publica diferents poesies en el diari de Barcelona, la Gaiteu del Llobregat. En l’any 1854 és casa amb la seva cosina( Elisenda Lluch), I en 1863 és proclama Mestre gai saber. I per finalitzar en 1890 se el proclama president Jocs Florals Barcelona. 4. A què es refereix quan expressa a la tercera línia del pròleg: ​tornar á sorprendre al mon ab sas tensóns, sos cants de amor, sos sirventesos y sas aubadas? Jo crec que té que veure amb els jocs florals, els jocs florals són certàmens literaris. Com tornen els jocs florals, doncs tornen gràcies a un grup d'intel·lectuals quan van anar a l'ajuntament a demar que tornesin el jocs florals l'ajuntament va acceptar, hi ha diferents temes la patria, la fe i l’amor. Qui guanya la Patria de premi obté una


INS PINEDA 4 t B/ GF3 Llengua Catalana i Literatura

Xiomara Arges 04/11/19 Curs 2019-20

englantina d’or. Qui guanya la Fe obté una viola d’or. Qui guanya l’amor obté una flor natural, i si guanyes tot et proclames Mestre gai en saber.

Profile for marta.perxachs

Comprensió lectora: Xiomara A.  

Comprensió lectora: Xiomara A.  

Advertisement