Page 1

Colegio

LA MÚSICA

Data:

Música i estats emotius.

La música i els seus afectes En aquesta revista informarem sobre els afectes afectius que té la música sobre les persones al escoltar-le.


1.Editorial

Els efectes emotius de la música.

El reportatge el farem d’un filòsof anomenat Arthur Schopenhauer, el qual parlava dels efectes emotiu que tenia la música sobre els sentiment i les sensacions de les persones. L’entrevista l’hem feta a dos alumnes del itinerari cientifictecnologic, ja que parlvan d’un tema que ens va semblar interesant. Les preguntes que formulem son a sobre de on van treure la idea de fer aquest tema i les sensacions que ells reben, en que s’han basat, i perque creuen que aquest tema pot interesar a la gent. Página 2


2. Sumari

Título del artículo interior

Entrevista L’entrevista es contestada per els alumnes del intinerari cientific-tecnologic

Reportatge El reportatje tractara de la filosofía a través de la música (Shopenhauer)

Article El article es una opinio personal de les creadores de la revista.

Página 3


3.Reportatge

Arthur Shopenhauer La música es presenta amb tot el seu poder i és capaç d'anunciar infinitat de coses, d'idees, d'essències d'un individu en un sol instant; faltarien paraules i temps per descriure aquestes coses, idees i essència. El filòsof del pessimisme diu: "La música no és la còpia de les idees, sinó de la voluntat mateixa, la objectivitat està constituïda per les idees. per això l'efecte de la música és molt mós poderós i penetrant que el de les altres arts, ja que aquesta només ens reprodueixen ombres, mentre que ella essències En una línia melòdica s'expressa tot un estat de ser, d'ànim, de la individualitat, del de caràcter de qui, la va compondre, de qui la toca, i de l'estat del lloc i el temps en que és interpretada, "La melodia és l'únic que presenta des del principi al final una línia continuada amb sentit i intenció ". Com es veu es pot fer una analogia entre el caràcter d'un home amb una melodia. Tots dos són individuals, tots dos tenen un caràcter específic. "És d'essència en l'home sentir desitjos i satisfer-i tornar-los a sentir per tornar-los a satisfer, i així indefinidament ... la dita i benestar consisteixen en el compliment del desig i viceversa. Així també la melodia vaga en mil direccions, apartant-se de la tonalitat harmonia cap a qualsevol grau, a la dissonància, en aquest aspecte marca els seus desitjos i el seu compliment en tornar a la tònica En l'analogia de l'individu i la melodia, el tornar cap a la tònica, és el retorn a l'estabilitat, i el desig de la dissonància, és la transgressió, la recerca. Així és que l'home en la seva dissonància no troba descans i aquesta sempre en la inquietud, i viceversa, l'home que només la hi passa en la tònica té una vida monòtona, estable, sense moviment. "El caràcter lent o lleuger en la melodia és l'expressió del gaudi o dolor, entre més lent és més dolorós, per les dificultats que arrossega el no trobar la tònica".


4. Reportatge

L'artista, el músic, el geni és aquell que transgredeix, i dóna els girs més inesperats en la seva melodia, del dissonant fins a la desesperació, fins a la calma més reconfortant, el geni s'alegra en ambdós extrems. "L'obra del geni consisteix en la invenció de la melodia dels més profunds secrets de l'essència humana". El geni, amb la seva modulació, és justament el pas d'un caràcter a un altre, d'un individu a un altre, que són travessats per la voluntat i en aquest acte, aquesta riquesa que transforma la voluntat rampant a una voluntat fraternal, etc. " Modulació recorda la destrucció de l'individu, però no de la voluntat que segueix viva de la qual ell i altres individus formen part [8] ". Però la música s'expressa només el que hi ha darrere de les aparences fenomèniques, la voluntat. "Intentem donar-li forma al món revestint de carn, de colors, concretar-en alguna cosa anàleg. Aquest és l'origen del cant amb paraules, de la opera. La qual cosa constitueix una veritable inversió, ja que aquests ocupen sempre un lloc subordinat. Quan la música és forçada a adaptar-se a les paraules i als fets se li força a parlar un llenguatge que no és el seu ". Voler que la música s'expressi en paraules és reduir a la música. La música de la mateixa manera que el món no pot expressar-se totalment, el llenguatge és limitat per això. Així que per mitjà de la música es pot definir l'ethos d'un poble, o d'un músic, i això es pot expressar i donar a entendre a un ens llunyà. En això supera la música al llenguatge parlat. "La música és l'expressió del món en un llenguatge d'universalitat i que condueix a coses particulars ... s'assembla a les figures geomètriques i els números, que són aplicables a priori a les coses no de manera abstracta, sinó intuïtiva i determinada. ". Hem de al moment de ser executada la música ja se sap que és el que va a expressar, com és el caràcter del que expressa, i no necessita paraules per explicar, el presenta ja donat. "Els universals són post rem, la música ens dóna els universals davant rem, i la realitat els universals in rem Finalment ens diu Schopenhauer que: "Una física i metafísica sense ètica, correspon a una harmonia sense melodia", això significa que, ja que l'ethos és el caràcter dins de l'harmonia, o en altres paraules, l'ethos és el caràcter d'una coPágina 5 munitat, d'un poble, l'ètica és llavors el reconeixement d'aquest caràcter en determinada comunitat. La música és la porta per on es mostra el caràcter, per on oscil el caràcter, del metafísic al físic. "La música és un exercici de metafísica inconscient, en la qual l'esperit no sap que fa filosofia


5.

Entrevista

1.Per què heu escollit aquest 6.En quins conceptes us baseu? En lo que sent una persona segons escolti tema? .

Perquè érem un dia a cassa escoltant música i vam escoltar una cançó de eggae i justament després una de heavy i van veure com ens vam sobresaltar i el canvi de emocions va ser fort, i vam decidir investigar la relació entre emocions i estils musicals.

un tipus de música o un altre.

7.Que opineu vosaltres sobre el tema que heu escollit? És interessant i l’ hem fet amb il·lusió per què jo per exemple, en certa manera soc músic i això m’ ajuda a entendre coses i aplicar-les.

2.Com ho fareu?

Investigant i fent escoltar cançons a 8.Us resulta difícil trobar informació gent perquè ens expliquin que sen- sobre aquest tema? ten. Una mica, per què s’ han fet bastant po3.Us sembla interessant ques investigacions sobre aquests tema.

aquest treball?

Si, perquè això ajudaria a escollir per a cada moment un estil de música adequat i donar nom a allò que sentim al escoltar una caçó i no sabem identificar.

4.D’on agafareu informació per fer el treball?

D’ investigacions penjades a Internet i enquestes.

5.Creieu que es un tema que pugui interessar a la gent?

Si, perquè a tothom li agrada la música i passa moments bons i dolents, i escollir escoltar un tipus de música en aquells moments sempre és interessant. Página 6

9.Influeix el tipus de música a la vostra teoria? Si, de fet és lo que més influïx, ningú es relaxa igual escoltant Mozart que un cantant de heavy.

10.Com influeixen les diferents notes musicals als nostres sentiments? Segons les notes, si són altes, baixàs, agudes, greus, estan en harmonia ens afecta en que en s agradi o no la música, i ens resulti desagradable o ens relaxi


6.articulo

Feelings through music:

I think that is an interesting topic, since the whole world listens to music with this sorry lot of emotions and sensations. It is a good way to blow off steam and isolating from the world to think of our stuff and concerns. The music is also a good way to express what we feel in an entertaining way and a way that others can benefit from foreign feelings and to feel identified. The music is a form of art, a cultural product. The purpose of this art is an aesthetic experience aroused in the listener, and express feelings, circumstances, thoughts or ideas. The music is a stimulus affecting the perceptive field of the individual and the flow noise can meet various functions. Today it is common to work with a concept of music based on three essential attributes: it uses sound, which is a human product and the aesthetic function prevails. Marta Ortega Montes

The sentiments expressed musically understood as counterpart to all. The music at a fast pace, they tend to be identified with joy while for sadness or fear the pace is less decisive than the hue. Music can sometimes influence the will, since it reflects the materialization of our moods. It also depends on the time and type of music, some we can relax, concentrate or make us more nervous or more relaxed. The music also makes us express feelings, for example, when we are sad and need to vent to us we get a slow song with a letter and so sad that we do express our sadness crying. While we are happy and if we get a lively song we express our joy dancing. Sheila Dominguez CeĂąo.

PĂĄgina 7


La mĂşsica fa expresar els sentiments

LA MÚSICA  

RECERCA PERIODÍSTICA SOBRE EL TREBALL DE RECERCA DELS ALUMNES CIENTÍFICS DE 4rt D’E.S.O.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you