Page 1

Warszawa, 25.08.2013 Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 20.08.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: M.S., ul. Próbna 1/1, 01-011 Warszawa, NIP: 111-111-11-11; PESEL: 12345678910

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. OPIS: Tłum. pisemne ENG -> POL; łączna liczba słów: 134374 1. The European Ombudsman (pdf) - 132 874 słów, wartość brutto: 3321,85 EUR 2. Around the World (doc) - 867 słów, wartość brutto: 21,68 EUR 3. Święto (Power Point) - 633 słów, wartość brutto: 15,83 EUR

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3359,36 EUR 2. Kwota uzysku: 1 679,68 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1 680,00 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 302,00 EUR 5. Kwota do wypłaty: 3 057,36 EUR

(słownie: Trzy tysiące pięćdziesiąt siedem euro trzydzieści sześć eurocentów)

Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe: Nazwa banku: xxx bank Numer konta: 12 3456 7890 0000 1234 5678 1234

………………………………..…… Zleceniodawca

………………………………..…… Zleceniobiorca

Rachunek umowaodzielo  

Rachunek do umowy o dzielo wystawiony w ramach praktyk translatorskich mLingua

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you