Page 1

SPRZEDAWCA

Firma

Miejscowość

M.S.

Warszawa

Faktura Vat Adres

Data wystawienia faktury:

ul. Próbna 1/1 01-011 Warszawa

26.08.2013

NIP

Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)

111-111-11-11

26.08.2013

1

Nr

KOPIA

NABYWCA

Firma (imię i nazwisko):

mLingua Sp. z o.o. Adres:

Stary Rynek 100

61-773 Poznań

NIP:

778-14-35-103

Uwagi:

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Nazwa towaru (usługi)

Lp.

Symbol PKWiU/PKOB

miara

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku zł

1

Tłum.pisemne ENG-POL The European Ombudsman (pdf)

2 3

gr

Wartość towaru (usługi) bez Stawka podatku Kwota podatku podatku zł

gr

%

gr

Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem zł

gr

24,53

9744,77

23

2241,30

11986,07

Tłum. pisemne ENG-POL Around the World (doc)

1800 z

4643

24,53

63,27

23

14,55

77,82

Tłum. pisemne ENG-POL Święto (Power Point)

1800 z

3221

24,53

43,90

23

10,10

54,00

9851,94

23%

2265,95

12117,89

8%

0,00

0,00

7%

0,00

0,00

5%

0,00

0,00

4%

0,00

0,00

Gotówka/przelew Termin zapłaty Nazwa banku: Nr konta:

Do zapłaty

Słownie zł/gr

przelew 02.09.2013 xxx Bank 12 3456 7890 0000 1234 5678 1234

12 117 zł

89

gr

Dwanaście tysięcy sto siedemnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy

imię nazwisko pieczęć podpis wystawcy faktury (lub osoby uprawnionej)

Sprzedaż według stawek

1800 z 715067

SUMA

9 851,94

0%

0,00

zwolnione

0,00

niepodlegające

0,00 2 265,95

imię nazwisko pieczęć podpis odbiorcy faktury (lub osoby uprawnionej)

12 117,89

faktura VAT  

Faktura VAT wystawiona w ramach praktyk translatorskich mLingua