Page 1


S I R I U S REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen Næstformand: Atli Reginsson Mikkelsen Kasserer: Casper Østergaard Barformand: Andreas Alsgren Bådformand: Jørn Toft Dam

Foråret lurer så småt om hjørnet og her på skolen har vi atter taget hul på et nyt år og et nyt semester. Vi har også taget afsked med nogle af vores kammerater som velfortjent gik fra skolen i december, med eksamensbeviser i hånden. I ønskes god vind herfra. I dette nummer har vi en flot artikel fra tidligere elev på skolen, Mads Sander, om det at være styrmand i Kabul. Vi har også nyt fra HF fronten hvor der er blevet uddelt legater til flittige elever.

Det er med vemod, at vi til pr. 1. april skal tage afsked med vores rektor Søren Vestergaard, men glæder os samtidig til at byde vor kommende rektor Jens Naldal velkommen på broen. God læselyst!

Trine Simonsen

Redaktør: Trine Simonsen Festansvarlig: Daniel Kildebo Aktivitetsudvalg: Martin Andersen Suppleanter: Jess Høeg Christoffer Heegaard

Forsidebilledet: Mads Grundvad Nielsen Foreningen har træffetid tirsdag og torsdag fra kl. 09.10 til 09.30 eller på tlf. 21 97 77 82. Deadline: Dead line næste nummer d. 15.maj 2014. Indlæg kan sendes til nis@marnav.dk eller til navigatorforeningen@gmail.com Al gengivelse fra bladet, hvad enten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

INDHOLD Fra rektors kontor, marts 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juleafslutningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvor har du sidst læst Sirius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julefrokost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logbog fra Skipperlabskovs 14.01.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dansk Styrmand som hotelchef i Kabul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommentarer til vinderbillederne af fotokonkurrencen 2013 . . . . . . . . . . . . . . . Fastelavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legatregn til HF Søfart elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgenbitteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logbog fra bustur d. 21.01.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åbent Hus på HF Søfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De »nye« møbler på gangen i vestfløjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 4 7 8 9 10 13 15 17 18 21 22 23

! peren p i k S på Vi ses

Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! OPLAG: 1300 EKSEMPLARER MARK & STORM GRAFISK A/S · 5960 MARSTALn

Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er

15. MAJ 2014 Sendes til nis@marnav.dk eller siriusmarnav@gmail.com

2

SIRIUS

Der er altid gang i den på Skipperen! Musikken slukker først når der lukkes, og alle kan være med! Skipperkroen er det bedste sted at tage hen, hvis man trænger til en ordentlig omgang råhygge. Musikken spiller hele tiden, og du kan lytte til den mens du sidder og får en øl med vennerne, eller du kan lytte til den mens du tæver vennerne i billard. Kom og vær med – alle er velkommen! Åben alle dage fra kl. 10 til senest 05!

62 53 20 28


FRA REKTORS KONTOR, MARTS 2014 Af Søren Vestergaard Lidt underligt, når den ene ting efter den anden bliver »sidste gang«. Men det er det så nu blevet, for mit bidrag fra Rektors kontor. Forårssemesteret er godt i gang – elevtallet OK – en lille smule mindre end i sidste efterår, men vi ved allerede, at det stiger til nye rekorder i efteråret igen. Der har været lavet en masse arbejde i arbejdsgrupper sammen med ministeriet og det munder inden ret længe ud i en helt ny bekendtgørelse for HF-søfart, som vi har været særdeles meget ind over. Den vil betyde en styrkelse af uddannelsen med bedre tilbud, og da vi så samtidig har fået lov til at optage en klasse ekstra fra august 2014, så vil HF-søfart også i mange år fremover være en væsentlig del af Marstal Navigationsskoles dagligdag. Så må vi håbe at vi også er i stand til at tilbyde de nye elever – som altså er ca 80 mere i løbet af de næste tre år – en passende bolig. I ministeriets regi har der også være talt særdeles meget om offshore og også i de arbejdsgrupper har vi været stærkt repræsenteret. Det har bl.a. givet udslag i, at der er udarbejdet nye kursusmoduler, som vi håber kan gå i

luften i løbet af efteråret. I øjeblikket er der lidt tvivl om, hvorvidt kurserne kan komme ind under »Lov om åben uddannelse«, eller om de skal finan-

sieres med 100% egenbetaling. Så dagligdagen fungerer – det hele kører og fra min side ønsker jeg skole, besætning og studerende alt godt fremover.

Kom glad i foreningens fredagsbar

MONKEY ISLAND Priserne er så billige, at man rent faktisk kan sige at der er happy hour hele tiden. Åbent hver fredag fra kl. 12.00-17.00

ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A · 5960 Marstal Tlf. 62 53 10 77 · Fax 62 53 25 77 E-mail: aeroe-bog@post. tele.dk

B Ø G E R · PA P I R V A R E R

SIRIUS   

3


JULEAFSLUTNINGEN Den 20. december var det atter tid for dimission og juleafslutning, og endnu et stort antal nyuddannede navigatører, kunne forlade skolen med friske papirer i hånden. Arrangementet var ligeså festligt som det plejer at være, og de dimitterende blev hyldet på behørig vis. Dagens hovedtaler var den nytiltrådte adm. direktør for Danmarks rederi-forening Anne H. Steffensen, der talte om fremti-

Kystskippere.

Alle dimmitanter.

4

SIRIUS

Af Nis Kørner

den for det blå Danmark, som hun mente så meget lovende ud. Det var samtidig sidste gang at rektor Søren Vestergaard var den, der ledede slagets gang med vanlig humor og begejstring. Søren går på pension den 1. april og overlader roret til Jens Naldal. Efter den officielle del var overstået blev gæsterne godt beværtet, og havde nogle hyggelige timer sammen.

Anne H. Steffensen på talerstolen.


Sætteskippere.

Skibsførere. SIRIUS   

5


M A R S TA L N AV I G AT I O N S S K O L E

KURSUSPLAN - ÅBNE KURSER 2014 A: »Advanced Course« for olie- gas- og kemikalietankskibe, 1. del, (4 dage): Pris kr. 1.845,Starter: 22. april, 2. juni, 4. august, 22. september, 17. november. B: »Advanced Course« for olietankskibe, 2. del, (Oil Tanker Operation) (4 dage): Pris kr. 2.275,Starter: 28. april, 10. juni, 11. august, 29. september, 24. november. C: »Advanced Course« for kemikalietankskibe, 2. del, (Chemical Tanker Operation) (4½ dag): Pris kr. 2.275,Starter:17. marts, 5. maj,16. juni, 18. august, 6. oktober, 1. december. D: »Advanced Course« for gastankskibe, 2. del, (Gas Tanker Operation) (4 dage): Pris kr. 2.275,Starter: 17. marts, 20. oktober. E: Tankrensning med råolie (Crude Oil Washing) og »Volatile Organic Compound Emmision Control« (2 dage): Pris kr. 1.845,Starter: 6. oktober. Follow-up kursus for ledende officerer i kemikalietankskibe (2 dage): Pris kr. 3.900,Starter: 8. oktober.

NYT Commercial Tanker Operation for Masters (2 dage): Pris kr. 3.990,Starter: 24. marts, 1. september. Marpol Annex II for surveyors (2 dage): Pris kr. 3.990,Starter: 19. marts, 27. august.

NYT Genopfriskning af »Søsikkerhedskursus«, STCW Code VI/1 2.1.1.1 (2 dage): (min 4 deltagere): Pris kr. 4.500,Starter: 2. juni, 4. august. HEAVY LIFT (2 dage): Pris 3.990,Starter: 7. april, 25. august. Transport af farligt gods i tørlastskibe (2½ dage): Pris kr. 4.775,og i færger (3 dage): Pris kr. 4.975,Starter: 16. juni, 15. september, 8. december.

6

NYT Transport af bulklast. IMSBC Code (1 dag): Pris kr. 2.475,Starter: 22. maj, 2. oktober. Vi afholder desuden gerne et kursus hos kunden i DK eller udland. Arbejdsmiljø (§16) (3 dage) (max 15 deltagere): Pris kr. 4.980,Starter: 17. marts, 5. maj, 8. september, 17. november. Dansk søret for udenlandske seniorofficerer (2 dage): Pris kr 5.000,Starter: 20. marts, 8. maj, 11. september, 20. november. Kurset udbydes ligeledes som e-learning. Dansk søret for udenlandske masters plus Arbejdsmiljø § 16 (5 dage): Pris kr. 8.300,Starter: Kontakt kursusafdelingen for oplysninger. Sikkerhedskursus for værftsfolk/ skibsreparatører (1½ dag): Pris kr. 2.525,Starter: Aftales med kunde, kontakt kursusafdelingen for oplysninger. Ship Security Officer (SSO) (2 dage): Pris kr. 4.590,Starter: 7. april, 28. april, 27. oktober.

NYT Kursus i: Generelt Sikringsberedskab og Særlige Sikringsopgaver, ISPS ( 1 dag): Opfylder STCW VI/6-1 og STCW VI-6-4 samt Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1279 af 7. november 2013. Starter: Aftales med kunde, kontakt kursusafdelingen for oplysninger. ECDIS kursus (5 dage) (max 12 deltagere): Pris kr. 8.500,plus € 50 for TRANSAS Royalty Starter: 5. maj, 16. juni, 18. august, 22. september, 3. november, 15. december. Incident Investigation and Analysis (2 dage): Pris kr. 4.575,Starter: 3. april, 30. oktober, GMDSS (GOC) (10 dage): Pris kr. 10.600,Starter: 2. juni, 4. august, 1. december GMDSS (GOC) fornyelse/genopfriskning af certifikat: (5 dage): Pris kr. 6.800,Starter: 25. august, 10. november.

Search and Rescue (SAR) (3 dage): (max 9 deltagere): Pris kr. 12.750,Starter: 16. juni, 1. september, 24. november. Ship Handling i Simulator (3 dage): (max 6 deltagere): Pris kr. 12.900,Starter: 16. juni, 1. september, 24. november. Bridge Resource Management (Bridge Team Management) i Simulator (3 dage): (max 9 deltagere): Pris kr. 12.900,Starter: 24. marts, 19. maj, 18. august, 20. oktober, 15. december. Ship Handling i simulator kan kombineres med et Bridge Resource Management genopfriskningskursus (4 dage): (max 6 deltagere): Pris kr. 15.150,Starter: 16. juni, 1. september, 24. november. Bridge Resource Management Training and Enducation Course for Danish Pilots i Simulator (4 dage): (max 9 deltagere): Pris kr. aftales med kunde Starter: Aftales med kunde. Anti-piracy in simulator (2 dage) (max 9 deltagere): Pris kr. 13.500,Starter: Aftales med kunde. Kursus for »Compas Adjuster« (2 dage) (max 9 deltagere): pris kr. 3.990,Deltagerforudsætning: uddannelse og erfaring som navigatør eller dual skibsofficer. Starter: 5. juni, 8. december. De nævnte priser er inklusive materialer og kaffe med brød på skolen. Bortset fra kurserne »A«, »B«, »C«, »D« og »E« tillægges 25% moms på ovenstående priser. Tilmelding bedes foretaget så tidligt som muligt før kursusstart. Skolen udsender program, deltagerliste, færgeplan m.m. til den enkelte deltager ca. 14 dage inden kursusstart. Priser: Foruden materialeomkostninger og kursusafgift betales der for ophold og fortæring på hotel. Skolen sørger almindeligvis for hotelreservationer. Hotelpriserne ligger pt. på kr. 1.145,pr. døgn m/ fuld fortæring. Afregning: For rederitilmeldte kursister sender skolen faktura til rederiet. Privat tilmeldte vil den 1. kursusdag blive opkrævet kursus- gebyret. Der tages forbehold for prisændringer. Der tages forbehold for ændring af kursusdatoer. Der udstedes bevis for deltagelse i kursus, og søfartsbog kan, hvis det ønskes, påtegnes med kursusstempel.

NYT

ROC: (5 dage): Pris kr. 5.400,Starter: 27. oktober. Evt flere datoer i løbet af året – kontakt os venligst.

Revideret Chapter 7 i IMDG Amdt. 36-12. Nye regler for Stowage and Segregation (1 dag): Pris kr. 2.150,Starter: 29. april, 4. september.

ARPA kursus (4 dage) (max 6 deltagere): Pris kr. 7.950,Starter: 12. maj, 17. november. (Kunde kan aftale andet tidspunkt).

Alle vore kurser kan afholdes på engelsk. Vi håber, De kan få udbytte af vore kurser og står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.

Transport af farligt gods i færger for skibsassistenter (2 dage): Pris kr. 3.700,Starter: 31. marts, 29. oktober.

Ice navigation (4 dage) (Max 9 deltagere): Pris kr. 15.000,Starter: 10. november. Evt flere datoer i løbet af året – kontakt os venligst.

Kursusplanen holdes løbende opdateret på www.marnav.dk

SIRIUS

Vi er åbne for ændringer i kursusplanen, herunder oprettelse af nye kurser. Ligeledes afholder vi gerne kurser uden for Ærø, på skibe og i udlandet i den udstrækning, kursusafdelingens kapacitet tillader det.

Tilmelding kan også ske via: kursus@marnav.dk

Kursusafdelingen direkte: +45 62 53 19 68


HVOR HAR DU SIDST LÆST SIRIUS? Har du lyst til at bidrage til næste nummer af SIRIUS, er det bare at sende et billede og en lille beskrivelse til: navigatorforeningen@gmail. com Så kan vi samtidig se hvor langt ud i verden SIRIUS rækker, men måske også få nogen: – Sjove billeder – Underlige billeder – Spøjse billeder – Ekstreme billeder etc. Billeder fra verden såvel som herhjemme i Danmark. Reglerne er også ganske simple: – Du skal selv være på billedet – Sirius-bladet skal også fremgå. Redaktionen

Sirius læses også uden for de almindelige vandveje Tidligere lærer på Marstal Navigationsskole fra 1971 til 1998, heraf vicerektor fra 1987 til 1997, Leif Rosendahl, har været på en spændende tur til Laos. På billedet ses Leif Rosendahl i en lokal kano i Mærsk blå farve, hvor Sirius læses ved bredden af den mægtige Mekong flod i »Luang Prabang« i Laos. I baggrunden skimtes et af de typiske Mekong-fartøjer, som transporterer såvel mennesker som fragt.

SIRIUS   

7


Julefrokost

8

SIRIUS


LOGBOG FRA... Skipperlabskovs 14.01.14

18.30: Maden er serveret og Skipperforeningen giver første omgang = 1 øl med sidevogn. 18.35: Kristoffer fra 1. Semester tror at Rigaen er sennep og er lige ved at krydre sin labskovs med dette. 18.40: Første skål! 18.45: Frost fatter ikke at der er rom i Rigaflasken og retter kommentaren. 18.47: Tjaa, 5. gang er lykkens gang. »Kromann er mødt«. 18.53: Føreren fra Navigationsskolen fralægger sig ethvert ansvar og giver en omgang for sidste gang. 18.55: Sune får logbogen og udbryder: »Moar jeg tør ikke«. 18.56: Ingen vil – Max har æ »con« og jæ’ kommer meje skipperlapskovs å a bolle – Bjørn fortæller om vario pitch propeller certificate. – Vi kæmper med tredje gryde. Bjørn ligger ud. Kenneths er åbnet! Like. 19.03: Pis! Endnu et peberkorn. 20.03: F**k, forkert tidszone 19.04: Det er okay, du lærer det nok... 19.06: Den er ved at være der. 19.08: Sender logbogen videre. Skal spise skipperlæbesovs og vil ikke forstyrres. 19.09: Har samme holdning som Gengiz. 19.15: »Claus siger alkohol er fjenden« Hvorefter han fortæller en lille historie. 19.20: 1. Riga passeret. 19.22: Grisebassen var (som vanligt) usædvanligt velsmagende. 19.24: Marineforeningen har logbogen og hører talen fra Ærø Bogklub. Giver en omgang mere. 19.30: Husk at komme med i kajakklubben- Der er gang i den for de friske, Susan. 19.32: Tak for et godt værtsskab. M.v.h. Nicholas 19.36: Altid hyggeligt at møde »Danmarks friske ungdom«. 19.44: Svømmeforeningens tale slutter og formand Mads går på scenen. 19.46: Husk bustur. Mere øl! 19.50: Formand Mads præsenterer foreningen og giver en omgang. Barformand Niklas supplerer med en sidevogn. 19.51: Kleptomanerne Kim og Martin fra 4. Semester sørger for at de ikke løber tør for øl. 19.57: Billiardmanden mangler medlemmer! Pensionisterne spiller om formiddagen. 19.58: Kroman starter... Giver en Rigabalsam! Rigabalsam er kultur! Det må være en rekord, Kroman talte kun i 5 minutter. 20.02: Ostemadderne er på vej ind… De kommer krybende og Kim spørger om der nogle med »børne ost«.

20.08: Tilføjelse til Kromanns tale. Kom til søfartsmuseet og vær med til at bekæmpe maritim analfabetisme. 20.10: Claus har glemt en gylden sætning om Gengiz og hans anal battle. 20.13: Hvor ligger Direnis? siger Søren V. 20.14: Vi mangler Marstal Bitter. 20.17: Har just fået en. 20.18: Marineforeningens formand Hans holder tale og giver en omgang. 20.19: Navigatøren er vederlagsfrit medlem af Marstal Sejlklub. Kapsejlads hver mandag aften i sæsonen, velkommen som gast. 20.24: Øllerne er billigst, siger Hans fra Marineforeningen. Han kom til at give en Riga. Når Rigaen flyder og de gamle sømandshistorier bryder, så søger en sømand mod vest i Marineforeningen har vi det bedst, her føler vi os velkommen som gæst. Andreas Alsgren. 20.38: Mange hilsner i bogen! Snakken falder på drukhistorier for ingen gode historier starter med en salat! 20.43: Frost kender ikke sammenhængen mellem A og C. 20.49: Snakken går. 20.55: 1. Semester giver en omgang med sidevogn 20.56: Niklas synger. 20.59: Bøge kan klø sig selv på næsen med sit overskæg. 20.59: Jeg lærer det aldrig! 21.00: Formanden er smuttet. 21.03: Bjørn A.K.B.K. Vil stadig ikke udtale sig! Hvad mon han skjuler. Læser til sagfører og psykolog. F**k kan ikke skrive, der er lang vej til sagfører så. 20.04: Jeg (Max) har konstateret at Kenneth Hansen er gammel Rocker pga. Hestehale og de derved anskaffede 12- taller. 21.05: Riga er godt for alt. 21.11- Skåler med Kim Søgaard. 21.15: Bjørn Kay blev hentet af konen på scooteren i lettere bedugget tilstand. 21.24: Ken Vøge er stadig ej kommet. 21.28: Kristoffer har ladet håret med rigabalsam 21.30: Meget kan man sige om det! Det skal man ikke tage fra det, nå det skal det alligevel! Ha! 21.36: Devigeret kurs mod kollegiet MS. 21.52: Det tynder ud! 21.53: Dress, is back. Oh yess! 21.58: Niklas P is back in black. 22.01: Beruselsen begynder at indfinde sig. 22.17: Kristoffer bunder øl og takker af for i aften. 22.20: Niklas er fuld. 22.25: Marineforeningen lukker, før tid!

SIRIUS   

9


DANSK STYRMAND SOM HOTELCHEF I KABUL Af Mads Sander, styrmand og reserveofficer madssander@hotmail.com

33 afghanske lokaltansatte, 8 mellemledere fra Frankrig, Ungarn, Polen og Rumænien, 1 bulgarsk civilansat, 1 dansk officer, 1 fitnesscenter til 5.000 mennesker, 1 velfærdstelt, 2 barer, 3 sportsbaner, 3.000 sengepladser, 8 restauranter, 5 toldfrie supermarkeder, 2 frisørsaloner, 40 afghanske markedsboder, 1 vaskeri til 5.000 mennesker, 1 mio euro på velfærdskontoen, og 100.000 euro i månedlige skatteindtægter ...og en dansk styrmand uddannet på Marstal Navigationsskole i spidsen! Karup i Afghanistan Den pågældende styrmand var undertegnede, og min officielle titel lød; Chief Camp Services på Kabul International Airport, eller rettere sagt på den NATO base der ligger ved Kabuls lufthavn. Basen, som til dagligt kaldes KAIA, ledes af en 1-stjernet fransk general. Basen huser indtil flere vigti-

ge institutioner under NATOs ISAFmission. Den mest kendte institution er ISAFs Joint Command, IJC, som koordinerer den praktiske del af NATO-missionen i Afghanistans forskellige regioner. De forskellige institutioner på basen har naturligvis brug for, at infrastrukturen er i orden. På KAIA klares det gennem basens tre såkaldte groups, Bevogtnings-, Air Operations- og Base Support Group, som hver især ledes af en seniorofficer. Under de tre groups er der et antal afdelinger, blandt andet Camp Services som jeg var chef for. 34 medarbejdere i velfærdssektionen Camp Services-afdelingen består af tre sektioner; Morale and Welfare, Billeting (Indkvartering) og Laundry. Velfærdssektionen er den mest omfangsrige, idet den omfatter 34 medarbejdere – heraf 29 lokalt ansatte afghanere der blandt andet arbejder i fitnesscenteret, eller som bartendere i de to barer der drives direkte af sektionen. De sidste fem medarbejdere er militære, og består af en sektionschef samt fire mellemledere, der har

NATO-basen ved Kabuls internationale lufthavn ligger for foden af sneklædte bjerge. (Foto: Seniorsergent Arne Bach Nielsen, Air Control Wing).

10

SIRIUS

Dansk styrmand og reserveofficer var i syv måneder chef for velfærden, indkvarteringen og vaskeriet på NATO basen, Kabul International Airport, hvor der bor 5.000 soldater fra 35 nationer. Jobbet er et godt eksempel på, at en skibsførereksamen også kan bruges udenfor de maritime omgivelser. hvert deres ansvarsområder; eksempelvis fitnesscenteret og rekreative aktiviteter. Alle sektionens indtægter skabes ved at opkræve en bestemt procentsats i skat af den omsætning, som basens pizzaerier, restauranter og butikker betaler. Hårdt arbejde for en pizza Pizzaerierne, restauranterne og butikkerne kaldes concessionaries, og har alle via en ansøgning til basens internationale velfærdskomité fået licens til at drive virksomhed på basen. I komitén sidder der en repræsentant fra hver af de 35 nationer, som er repræsenteret på KAIA. Hvert land har en stemme, og alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Komitén har således i sin tid stemt om hver eneste af KAIAs 60 velfærds-concessionaries. På den måde vælger soldaterne selv, hvilke serviceydelser de ønsker sig til at forsøde tiden på KAIA, ligesom de fastsætter markedsvilkår som priser, vareudbud og åbningstider. Forvaltningen af de 60 concessionaries giver rigeligt med arbejde til velfærdssektionen, der blandt andet er ansvarlig for at alle de cirka 300 medarbejdere – heraf et stort antal afghanere – har gyldige adgangskort. Desuden arbejder sektionen tæt sammen med basens brand- og levnedsmiddelkontrollør, således at eksempelvis restauranterne ikke udgør nogen brand- eller sundhedsrisiko, og at ingen soldater dermed skal gå forgæves efter deres pizza. Hundredevis af soldater i transit Indkvarteringssektionen og især forvaltningen af de 3.000 senge er opdelt i to dele; En for personel som er stationeret på KAIA i eksempelvis seks måneder, og en for det personel som er i transit. Ofte kan der være flere hundrede soldater i transit, hovedsageligt fordi mange lande bruger KAIA som et omdrejningspunkt for tropperotationer. Desuden arrangeres der ofte konferencer med deltagelse af generaler, der har krav på VIP eller


endda VVIP-indkvartering i stedet for de store sovesale som transitgæsterne normalt tilbydes. En stor udfordring i indkvarteringssektionen er at mange baser lukker rundt om KAIA, og nationerne derfor presser på for at få indkvartering på KAIA. Desuden er der en kæmpe kabale der skal gå op, når en størrere NATO-nation jævnligt udskifter flere hundrede soldater stationeret på KAIA. Den sidste af mine sektioner, vaskeri-sektionen, som betjener alle basens 5.000 beboere, ligger i hænderne på en contractor. Jeg var således kun ansvarlig for overordnede emner som klager, opfyldelse af kontrakten, indkøb af nyt sengelinned m.m. Danskere i nøglefunktioner Min udsendelse, der gik fra marts til oktober 2013, skete som led i det danske forsvars bidrag til driften af KAIA. Bidraget, som jeg også var leder for, bestod af seks personer; fire mellemledere og to officerer, hvoraf jeg var den ene – den anden officer var i øvrigt maskinmester og ligeledes reserveofficer. De seks personer arbejdede i KAIAs tre groups; De to officerer var i Camp Services-afdelingen, hvor af den ene var daglig leder af velfærdssektionen, og den anden, altså undertegnede var afdelingschef. En mellemleder var sekretær for Base Support Group Commanderen, to mellemledere tilrettelagde køretøjsscanningerne i basens gates, og en mellemleder sørgede for parkering af flyene på flyfeltet. Rent arbejdsmæssigt havde de seks danskere således ikke meget at gøre med hinanden, men nationalt var de underlagt undertegnede. Og mens min NATO-chef var en ungarsk seniorofficer, var min nationale chef den Ældste Danske Officer, som jeg også var stedfortræder for – blandt andet mens han i en måneds tid var på øvelse og ferie. Civile kompetencer fra Marstal Da jeg blev jeg budt velkommen af min ungarske chef, forklarede han at min stilling just var blevet opgraderet til en betydelig højere militær grad end jeg havde, og at kravene og forventningerne var særdeles høje. Desuden var min franske forgænger specialiseret indenfor drift af restauranter og butikker i det franske forsvar, og derfor også meget velbevandret i bogføring og detailhandel. Da min chef spurgte, om jeg kunne fremvise samme erfaring, måtte jeg som uddannet skibsfører med erfaring som navigatør på blandt andet søværnets inspektionsskibe sige blankt nej. Til

Artiklens forfatter på basens afghanske marked. (Foto: Seniorsergent Arne Bach Nielsen, Air Control Wing). gengæld, forklarede jeg ham, at jeg på Marstal Navigationsskole havde haft økonomi, logistik og driftsledelse, så jeg skulle såmænd nok få styr på det. Og en måned senere var vi begge enige om at det gik ganske fint. Multikulturelle udfordringer Udover økonomistyringen kunne jeg også bruge min skibsføreruddannelse indenfor den multikulturelle ledelse. Mine 10 militære og civile medarbejdere kom fra seks forskellige lande med hver deres værdier i forhold til autoriteter, selvstændighed, og det at udvise følelser – og så var der de 34 lokalt ansatte afghanere. Bortset fra lønnen var deres ansættelsesvilkår lig vesteuropæiske standarder, og dermed i tråd med ISAF-missionens vision om at behandle afghanerne godt, og hjælpe dem til en bedre fremtid. Derfor holdt chefen for KAIA også et meget vågent øje med, at ingen afghanere blev behandlet dårligt på hans base. Af samme grund var jeg meget bevist, om måden jeg og mine internationale medarbejdere udførte ledelse på. Og snart viste det sig at den skandinaviske tilgang med medarbejderudviklingssamtaler og udviklingskontrakter passede særdeles godt ind på KAIA. Medarbejderudviklingssamtale via tolk For at optimere udviklingssamtalerne og opbygge den nødvendige tillid, havde jeg altid en afghansk tolk med når jeg gennemførte samtalerne. I velfærdssektionen skulle der ryddes gevaldigt op i gamle vaner og sågar

skabes en ny struktur, hvori afghanere kun var sikret en stilling, hvis de søgte og fik én. Det blev derfor til mange samtaler, hvor jeg måtte opliste mine forventninger til den enkelte medarbejder, samtidig med at jeg understregede at jeg og mellemlederne meget gerne støttede i medarbejderens udvikling. Naturligvis måtte jeg også forklare, at mellemlederne og jeg i sidste ende var beslutningstagere i forhold til medarbejderens fremtid – herunder lønforhøjelser. Jeg var noget nervøs forud for min første engelsksprogede udviklingssamtale, men hurtigt faldt det mig, trods den sproglige udfordring, naturligt at anvende samtaletekniker som eksempelvis »Jegbudskaber«. Tilbagemeldingerne på samtalerne var meget positive, udviklingsmålene blev nået og vigtigst af alt; afghanerne tabte ikke ansigt. Miljøet mindede mig meget, om det jeg kender fra omgangen med asiatiske søfolk. Søret virker også i Afghanistan Juraen, især aftale- og kontraktret, var grundet de 60 concessionaires en stor del af min dagligdag, især da jeg henover sommeren 2013 skulle implementere en ordre fra ISAFs hovedkvarter om at forny samtlige kontrakter. Sideløbende investerede jeg over 400.000 euro i velfærden, et tiltag som var tvingende nødvendigt da velfærdskontoen ved min tiltrædelse androg næsten 1 mio euro, og velfærdsfaciliteterne var særdeles nedslidte. Med en månedlig skatteindtægt på 100.000 euro fra vore concessionaires, ønskede KAIAs ledelse således SIRIUS   

11


Velfærdssektionen arrangerede blandt andet en U2-cover koncert med det danske band »DIE HERREN«. (Foto: »DIE HERREN«). hurtigst muligt at konvertere de opsparede midler til en forbedret velfærdsstandard. I NATO bureaukratiet er det imidlertid meget svært at bruge penge, og jeg skulle derfor iagttage et meget kompliceret regelsæt, som er det samme der bruges ved indkøb af våbensystemer. Og her skelnes der ikke i mellem bordtennisbolde, fitnessmaskiner, rockkoncerter og radarsystemer. Basens franske militærjurist og den tyske økonomichef blev således hurtigt mine nærmeste samarbejdspartnere, og jeg oplevede at mine analytiske værktøjer fra søretstudierne var ganske effektive i både Afghanistan og NATO.

Mødeleder for et mini-FN Efter at samtlige direktiver og regelsæt var taget i betragtning, skulle den internationale velfærdskomite ofte godkende velfærdsindkøbene. Med én stemmeberettigede repræsentant fra hver af basens 35 nationer, var komitén et slags mini-FN, og sammen med formanden, en amerikansk seniorofficer der også var basens næstkommanderende, skulle jeg gennemføre de månedlige møder. Forud hvert møde måtte jeg derfor, som en anden embedsmand i mindste detajle sagsbehandle og forberede hvert eneste beslutningsforslag – også dem der kom fra nationerne. Var mit hjem-

E-Learning course

mearbejde ikke i orden, ville enten militærjuristen, økonomichefen eller komitén afvise forslaget, og vupti var sagen igen på mit bord. Jeg var derfor naturligt nok noget nervøs i starten, men lærte snart hvordan tingene kom til at glide, og ligeledes at foholde mig sagligt og diplomatisk til et hvert spørgsmål. ––– Samlet set var de syv måneder i Afghanistan en kæmpe oplevelse, hvor jeg lærte en masse om NATO og stabsarbejde i et multinationalt miljø. Og skulle lignende tilbud komme igen, siger jeg bestemt ikke nej tak.

Tank Cleaning eCourse

available on CD. This course will take you through all the general procedures in connection with cleaning of tanks on board oil and chemical tankers. t t t t t

4BGFUZSFRVJSFNFOUT &óDJFOUUBOLDMFBOJOH  1PUFOUJBMSJTLTBOEIB[BSET  &OWJSPONFOUBMBOEöOBODJBMJNQBDU  "TTFTTNFOU$FSUJöDBUJPO 

Marstal Navigationsskole E-mail: e-learning@marnav.dk www: http://www.marnav.dk

12

SIRIUS

- Your choice of course


KOMMENTARER TIL VINDERBILLEDERNE AF FOTOKONKURRENCEN 2013 Atter en gang har Ærø Fotoklub vurderet lÌsernes indsendte billeder og küret tre vindere. Vi takker for alle de indsendte billeder.

Vinder: Fuld fart frem. Af Casper Ă˜stergaard Et spĂŚndende og anderledes skibsbillede. Fotografen har gĂĽet et skridt videre og har fotograferet et billede der har et godt lys gode refleksioner og sĂĽ er der dramatik pĂĽ drengen.

2. Plads. 60’er havn i 2012. Taget i Surabaya i Indonesien. Af Casper Ă˜stergaard Et billede med en masse fortĂŚlling, noget som mange kigger efter pĂĽ billeder, er der noget man kan relaterer til eller fortĂŚller billedet en historie. Kan man fĂĽ en lille historie nĂĽr man ser et billede, sĂĽ lever det!

3. Plads. Sejlads ved Ilulissat i Grønland. Af Mads Winther. Billedet er taget i en god vinkel, med et godt lys og minder en om at vi ikke er ret store nür vi er pü havet eller sejler rundt mellem isbjerge.

Chemical Tanker Seminar for Shipping Professionals Develop your knowledge of Chemical Tankers and their cargoes t*.0SFHVMBUJPOTGPS$IFNJDBM5BOLFST   t$BSHPTFHSFHBUJPO *#$$PEFBOE$'3    t5IFi$PNQMFYJUZwPG7FHPJMT #JP'VFMT   t."310-BOOFY**  t5BOLDMFBOJOHJTTVFT  t"CSJFĂśOHPOUIFWFSZJNQPSUBOU.&1$$JSD    

Contact us for more information .BSOBW

- Your choice of course

Call or send an e-mail to receive information and course programme

.BSTUBM/BWJHBUJPOTTLPMF  &NBJMLVSTVT!NBSOBWEL 5FM   XXXXXXNBSOBWEL 

SIRIUS   

13


Foreningens

Aktivitets kaldender MARSTAL TLF. 62 53 17 80 · FAX 62 53 17 50

DUSØR:

Gamle elever, som skaffer en ny, kan opnå en dusør på 1.000 kr.

DU KAN LIGE NÅ DET!

Bowling . . . . . . . . . . . . 28/03-14 Forårsfest . . . . . . . . . . 03/05-14 Maritim Skolefodbold – Nærmere dato afventes Multi Marathon Ærø . . . 31/05-14 Med forbehold for ændringer

Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter august 2014

Navigatørforeningen

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF. 62 53 10 75 www.marnav.dk

14

SIRIUS

Støt vore annoncører - de støtter os!


n v a l e t s Fa


BLIV NAVIGATØR på Marstal Navigationsskole I JANUAR OG AUGUST STARTER FØLGENDE UDDANNELSER PÅ MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE: Kystskipperuddannelse: ■ Uddannelsen varer 1/2 år og berettiger til SU. ■ Optagelsesbetingelser er 18 måneders sejltid. Styrmandsuddannelse: ■ Uddannelsen varer 1 år (1/2 år hvis man i forvejen er kystskipper). ■ Med styrmandseksamen kan man fortsætte 1 /2 år til sætteskippereksamen og derefter til skibsføreruddannelsen. ■ Optagelsesbetingelser: 18 måneders sejltid som skibsassistent samt folkeskolens 10. kl. prøve samt yderligere 2 års relevant erhvervserfaring og minimum 25 år gammel. ■ Uddannelsen berettiger til SVU, som svarer til højeste dagpengesats. Sætteskipperuddannelse: ■ Uddannelsen til sætteskipper varer 11/2 år (1/2 år hvis man har styrmandseksamen, 1 år hvis man har kystskippereksamen). ■ Med en sætteskippereksamen kan studierne fortsættes på Marstal Navigationsskole og på 1 år kan man læse til skibsfører. ■ Optagelsesbetingelser til sætteskipperuddannelsen er 18 måneders sejltid som skibsassistent eller 12 mdr. som styrmandsaspirant samt folkeskolens 10. kl. prøve. ■ Uddannelsen er SU-berettiget.

Skibsføreruddannelse: ■ Uddannelsen varer 1 år. ■ En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning. ■ Uddannelsen er SU-berettiget. ■ Optagelsesbetingelser: enten ● sætteskippereksamen eller ● »gammel« styrmandseksamen eller ● juniorofficerseksamen.

Gode muligheder for legater Mere information kan fås ved henvendelse til Marstal Navigationsskole eller internet: WWW.MARNAV.DK

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE Ellenet 10 · 5960 Marstal · Telefon 62 53 10 75 e-mail: marnav@marnav.dk 16

SIRIUS


LEGATREGN TIL HF-SØFART ELEVER

Foreningen til Søfartens Fremme har tildelt 4 legatportioner fra »Søfartens skolelegat af 1985«, hver på 5.000 kr., til Marstal Navigationsskole. Legatportionerne skulle uddeles til værdige modtagere på skolen, som har ydet en god indsats, og med ildhu har fået en eksamen i hus eller overstået de første prøver. Følgende elever fik tildelt legat: (fra venstre) Atli Reginsson Mikkelsen – HF Søfart klasse 2.Q: Atli kommer fra Færøerne, hvor han er vokset op i det maritime miljø, som findes der. Han er meget målrettet om, at det skal føre til en fremtid i det maritime erhverv. Christoffer Slott Westerberg – HF Søfart klasse 3.Q: Christoffer er en meget engageret

Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er

15. MAJ Sendes til nis@marnav.dk.com eller siriusmarnav@gmail.com

elev, der er med helt fremme i såvel de teoretiske som de praktiske fag. I navigation og vagttjeneste, har han vist stor interesse, så vi kan sagtens se en dygtig navigatør i Christoffer, når den tid kommer. Ida Lund – HF Søfart klasse 1.P: Ida modtager denne anerkendelse, fordi hun i det kun halve år, hun har gået på vores skole, har efterladt et indtryk af at være en meget positiv og engageret elev, hvis gode humør og

positive indstilling smitter af på hendes omgivelser. Josefine Borregaard Draaby – HF Søfart klasse 2.P: Josefine modtager denne påskønnelse, da hun siden starten på sin uddannelse har udvist vilje, gå-på-mod og godt kammeratskab. Josephine arbejder målrettet med de maritime fag, og vi kunne sagtens se hende, som en god repræsentant for det blå Danmark i fremtiden.

● L E G AT E R ● Marstal Navigationsskoles Uddeler hvert år mange tusinde i direkte støtte Legat: til studerende og deres aktiviteter. Legatet uddeles ca. 1. april og 1. oktober. EOS Legatet:

Et legat som er stiftet af anonyme givere i Marstal. Legatet udlodder ca. 15.000 kr. pr. år og uddeles i foråret.

P. E. Pålssons Mindelegat: Legatet uddeler hvert år ca. 10.000 kr. i maj. P. N. Lauridsens Legat:

Uddeler 1 portion à 1.000 kr. hvert år i maj.

Søfartens Skolelegat:

Uddeler 3.000 kr. i en eller flere portioner i november.

Kraemers Legat:

Uddeler 2-3 portioner à 3.000-5.000 kr. hvert år i november.

SIRIUS   

17


Morgenbitteren Her kommer DE kære læser ind i billedet. De kan bidrage med en røverhistorie, et citat, en vits eller noget andet gøgl.

Uddrag fra bogen:

Danske Søe Ord Af Georg Albrecht Koefoed

Mange af de gamle danske udtryk inden for den maritime verden er ved at gå i glemmebogen. Og da vi her på Sirius synes mange af dem er ganske vigtige og stadig MEGET AKTUELLE, føler vi at det er vores forpligtigelse at bringe dem tilbage på deres plads i det maritime vokabular. Amme et skib. Det er at opmaale et Skibs Last og bestemme dets Drægtighed, hvilket sker af en Eedsvoren Mand, hvis Embede det er at være Skibs-Maaler.

Pikken i et Skib. Kaldes det agterste i et Skibs Last, og der hvor Skibet kniber med ind ved Agter Stevnen, fra Opklodsningen af agter.

Look-a-like

Piroge eller Neger Jolle. Smaae Joller udhulede af et helt Træe, der bruges hos alle vilde Nationer, de roes frem med Pagayer.

18

SIRIUS


SKIBSFØRER SINGLE PURPOSE Vejen til skibsførerpapirerne kan stadig gå uden om maskinrummet!

Forudsætninger: enten – sætteskippereksamen – »gammel« styrmandseksamen – juniorofficerseksamen

B

En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning

Marstal Navigationsskole Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk SIRIUS   

19


Navigatørelev • Styrmand • Skipper • Vagtoffi cer •skibsofficer Aspirant •• Navigatørelev • Styrmand • Skipper • Vagtofficer • Duale Skibsfører • Overstyrmand • Enestyrmand • Offshore • Aspirant ••Lods Skibsfører • Lods • Overstyrmand • Enestyrmand • Havneassistent/foged (København) • Port Captain o.s.v. Offshore • Havneassistent/foged Port captain Kort sagt: NAVIGATØRER samles Kort sagt: SKIBSOFFICERER samlesi i

SØFARTENSSLØFARTENS EDERE - DANSKLN AVIGATØRFORENING EDERE Kompetencer i verdensklasse om bord i fremtiden... Havnegade55 55. .1058 1058København KøbenhavnKK..Tlf. Tlf.(+45) (+45)3345 33455565 5565 .. Fax Fax (+45) (+45) 3345 3345 5566 5566 Havnegade E-mail: mail@soefartens.org E-mail: navigator@dana.dk

Få udfordringer og et spændende liv i Royal Arctic Line A/S

20

SIRIUS


LOGBOG FRA... Bustur d. 21.01.14

14.00: Afgang fra skolen med 30 glade navigatørstuderende ombord. 14.05: Drejet passeres om bagbord. 14.10: Vi kører af omveje ud over Skt. Albert og vigereglerne vises på fornemmeste vis da en lille Jesper Bus viger for den store bus. 14.15: Ankomst til Dunkær Kro. 14.25: Johs ses på billeder fra 1980’erne på kroen og folk snakker om at han startede tidligt og er druk master no. 1. 14.30: Der bliver annonceret at Lasse M. skal traditionen tro brække sig inden vi forlader kroen så der bliver samlet ind i Jesper røde kasket. 14.40: Beløbet rundede 254,50 kr. 14.45: der bliver skænket Underberg for alle pengene i et øl glas = 13 stk. 14.48: Glasset tømmes på 3 sek. Og der bliver sunget hyldest sang for Lasse. 14.50: Efter glasset er tømt spørger Lasse om der er flere Underberg og det er vist aldrig oplevet før. 14.55: Lasse har stadig ikke brækket sig. 15.00: Afgang fra Dunkær Kro. 15.05: Niklas snakker om Dunkær Slagteren. 15.10: Synges skønsang og Leonhart tager imod mad bestilling. 15.20: Søby gård høj er noget og kap løbet kan begynde. 15.21: Den første mand når toppen og det er en fra 1. Hf men der var tyvstart så der løbes om. 15.23: Omløbet er klaret og igen er det en hf der vinder nemlig Jonas Vibe. 15.24: Det stadig pisse koldt. 15.30: Afgang fra Søby højkursen er sat næste stop Dok IV i Søby. 15.33: Der synges hyldest sang for vores chauffør 15.35: Ankomst til Dok IV i Søby og humøret er højt. 15.37: Trosserne er kastet afgang 16.30. 15.50: Der er travlt i baren på Dok IV og både øllene og Marstal bittere i masse vis bliver langet over disken imens tonerne af DGS og Shubidua lyder over højttalerne.

16.30: Vi kører mod Søbygrillen. 16.35: Ankomst til Søbygrillen og maden står klar til at blive langet over disken i form af Pommes frites, burgere og franske hotdog. 17.15: Der bliver dyttet med hornet fra bussen det er tid til afgang. 17.17: Under tilråb fra bussen står Mc Donald og prøver på at hoppe i havnen i Søby men han fortryder efter længere overvejelser. 17.20: Mc Donald hopper ikke i havnen trods han ellers har gjort det på de sidste 3 busture. 17.21: Vi lader trosserne gå og sætter kursen mod Ommel Kro imens folket synger sømands sange. 17.23: Dag informere om at hans forhud ikke er en lighter. 17.28: Mark A. meddeler at agterskibet er fulde og vender derfor mod forskibet med det sidste O. P. Anderson som hr. Leonhart tømmer i 5 dram. 17.31: Mark A. holder en tale for folket om at de burde kunne synge enstemmig. Og synger derefter for med sangen Molly Malone. 17.44: Der bliver sunget for af Leonhart, Svendsen og Ambech til jeg har hjemme i Marstal. 17.48: Vi ankommer til Ommel Kro som er vært ved en gratis øl. 17.59: Der bliver ringer med klokken på kroen. 18.14: Jonas fra Hf står og »sparker« dæk*. 18.18: Trosserne kastes v. Ommel kro. 18.20: Hr. Ambech holder tale og han siger selv det er længe siden at han har holdt så god en tale 18.35: Vi ankommer til navigationsskole og losser alle de tomme ølkasser. 18.40: Vi sætter kursen mod »Minde« men stopper ved Reberbanen for at sætte Lasse af. 18.50: Vi ankommer til »Minde« hvor de står klar med Gajol og fisk til ganen. 18.55: Busturen stopper her... * Han brækker sig.

SIRIUS   

21


ÅBENT HUS PÅ HF SØFART Af Nis Kørner

De 63 elever og deres forældre afhentes ved færgen i Ærøskøbing og køres i ekstra busser til Marstal – der var engang at denne del af arrangementet var noget lettere! Lørdag den 1. februar afholdt Marstal Navigationsskole og VUC Ærø åbent hus for interesserede nye elever og deres forældre, omkring 200 gæster i alt. I løbet af dagen skulle alle interesserede elever til en studievalgssamtale med lærere fra VUC og Marnav, som har til formål at afklare om de vordende elever; dels kunne tænke sig at søge om optagelse, og dels om personalet på de to skoler, fandt dem studieegnede.

Udover at de unge skulle til samtale, blev der budt på en lang række af andre aktiviteter, såsom sejlads i skolens simulator, foredrag om det at være elev i Marstal, fremvisning af kollegier, samt rundvisning på de to skoler. Arrangementet klappede til UG. hvilket ikke ville være muligt, hvis ikke en lang række af tidligere HF Søfart elever, nuværende HF Søfart elever og navigatører, havde meldt sig til at føre de mange grupper

HF Koordinator Jan Gudmundsson, byder velkommen og instruerer de mange gæster om dagens forløb.

22

SIRIUS

rundt til de ting de skulle se. Så stor tak til de mange hjælpere, der ofrede en lørdag på at hjælpe til, med at rekruttere det næste kuld. Ikke alle interesserede havde mulighed for at komme den 1. februar, så »showet« blev gentaget igen i mindre målestok lørdagen efter. Her dukkede ca. 15 vordende elever op, som sammen med pårørende blev til et besøg på 50 personer.

Gæsterne fik også lejlighed til en tur i sejlads simulatoren, for mange første gang at de selv »styrede« et skib.


DE »NYE« MØBLER PÅ GANGEN I VEST-FLØJEN

Rise Sparekasse Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

Af Søren Vestergaard

Så er kursen sat...

Selv om møblerne nu ikke er splinternye mere, så skal de lige have en bemærkning med på vejen, som vi ikke nåede til sidste nummer af Sirius. En af skolens gode venner Eva Hybschmann – har nemlig været medsponsor på møblerne, som vi ikke helt havde råd til at anskaffe selv. Eva valgte at støtte indkøbet med ikke mindre end 25.000 kr. til minde om sin afdøde mand – Poul Erik Hybschmann, som igennem hele sin tid i Marstal var en god ven og støtte for skolen. Poul Erik og Eva Hybschmann drev igennem en lang årrække en Radio/ TV-forretning i byen og han var altid på pletten, når vi manglede forstærkere og mikrofoner og altid villig til at hjælpe på enhver måde.

SVENDBORG BUGSER A/S SVENDBORG TOWING COMPANY LTD.

TOWAGE SALVAGE SUPPLY-SERVICES HEAVY-LIFT PROJECTS MARINE CONSTRUCTION PROJECTS CREWING

Tusind tak til Eva – og Poul Erik

Nordre Kajgade 9A · DK-5700 Svendborg Tel: +45 6222 2911 · Fax: +45 6222 2555 E-mail: info@svendborgbugser.dk Web: www.svendborgbugser.dk

Eva i en af de nye stole.

Bliv passivt medlem af Navigatørforeningen Kontingent: 200 kr. årligt.

Indmeldelsesblanket! Bliv passiv medlem i Marstal Navigatørforening. Kontingent er kun kr. 200 årligt. NAVN ADRESSE POSTNR.

BY

Klip kuponen ud og send den til os. De vil herefter modtage et girokort til indbetaling.


I ÅRHUNDREDER SPREDTE DANSKE VIKINGER RÆDSEL BLANDT KONKURRERENDE SØMÆND. VI HOLDER DE STOLTE TRADITIONER I HÆVD.

Marstal Navigationsskole, SIRIUS Marts 2014  

Skoleblad for Marstal Navigationsskole.

Marstal Navigationsskole, SIRIUS Marts 2014  

Skoleblad for Marstal Navigationsskole.

Advertisement