Page 1


S I R I U S REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen Næstformand: Atli Reginsson Mikkelsen Kasserer: Casper Østergaard Barformand: Andreas Alsgren Bådformand: Kim Pedersen Redaktør: Dennis Petersen Redaktør HF-afdelingen: Mia Worm

Så har sommeren meldt sin ankomst, eksamenerne er næsten overstået og en velfortjent ferie venter forude. Det er dog ikke alle, der skal holde ferie lige med det samme. Mange af dimittenderne sidder på spring, for at prøve kræfter med den virkelige verden – her fra redaktionen, ønsker vi jer god vind! Også vores afgående redaktør, Trine, forlader os, til fordel for kludesejlerne i det høje nord. Tak for din indsats, undertegnede håber, at kunne fortsætte dit gode arbejde med skolebladet. I dette nummer vil Nadja Poulsen, tidligere HF Søfart elev, fortælle lidt om livet i det »Grå« rederi og Mike Pedersen har været til åbningsfest af det gamle værft i Ærøskøbing. Til alle jer der ikke kan få nok af det maritime, har vi forsøgt at lave en kalender med nogle af sommerens aktiviteter. Til sidst, har jeg en lille bøn til alle jer læsere! Vi vil her på Sirius-redaktionen opfordre jer til at komme med input til bladet. Næsten alt kan bruges! Billeder, røverhistorier, anekdoter og artikler, send ind og sæt dit præg på Sirius. Tak! God sommer og god vind!

Dennis Petersen

Festansvarlig: Daniel Kildebo Aktivitetsudvalg: Martin Andersen Suppleanter: Jess Høeg Christoffer Heegaard

Forsidebilledet: Vikingeskib i Marstal Havn. Foto: Trine Simonsen. Foreningen har træffetid tirsdag og torsdag fra kl. 09.10 til 09.30 eller på tlf. 21 97 77 82. Deadline: Dead line næste nummer d. 15. aug 2014. Indlæg kan sendes til nis@marnav.dk eller til siriusmarnav@gmail.com Al gengivelse fra bladet, hvad enten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

INDHOLD Fra rektors kontor, juni 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den nye mand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se og Hør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indvielse af Det Gamle Værft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvor har du sidst læst Sirius? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fotokonkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Værksteds-projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maritim kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wall of Fame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgenbitteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommerlejr for sømandskoner og børn på Ærø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En tur i Det Grå Rederi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 5 6 9 11 12 13 14 15 17 18 19

! peren p i k S på Vi ses

Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! OPLAG: 1300 EKSEMPLARER MARK & STORM GRAFISK A/S · 5960 MARSTALn

Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er

15. AUGUST 2014 Sendes til nis@marnav.dk eller siriusmarnav@gmail.com

2

SIRIUS

Der er altid gang i den på Skipperen! Musikken slukker først når der lukkes, og alle kan være med! Skipperkroen er det bedste sted at tage hen, hvis man trænger til en ordentlig omgang råhygge. Musikken spiller hele tiden, og du kan lytte til den mens du sidder og får en øl med vennerne, eller du kan lytte til den mens du tæver vennerne i billard. Kom og vær med – alle er velkommen! Åben alle dage fra kl. 10 til senest 05!

62 53 20 28


FRA REKTORS KONTOR, JUNI 2014 Solen skinner og sommeren står for døren Af Jens Naldal Det har været en travl periode for mange på skolen i dette semester. Skolen er godt fyldt op med studerende, hvilket giver en god travlhed. Som det fremgår andetsteds i dette nummer, så er det en ny mand, der skriver disse linjer. Søren Vestergaard valgte efter mange år som rektor for skolen at trække sig tilbage for at nyde pensionistlivet d. 31. marts. Sørens indsats for skolen har været uvurderlig, og vi skylder ham stor respekt og anerkendelse. Søren har i samarbejde med det øvrige personale, mange studerende og rigtig mange gode kræfter i byen og på øen knoklet utrætteligt for først at sikre skolens overlevelse, og siden for at fremtidssikre og udvide forretningen. Alle, der har medvirket til dette kan være stolte. Jeg vil også her gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til det øvrige personale, de studerende, bestyrelsen og alle skolens samarbejdspartnere for den modtagelse jeg har fået. Det har været ganske overvældende, at mærke den varme og hjælpsomhed jeg har mødt fra alle sider. Med det team og den store begejstring, der udvises, er jeg fuld af fortrøstning på Marstal Navigationsskoles vegne. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab vil kunne overvinde de udfordringer der må komme. I forbindelse med beslutningen om at lukke skolens afdeling i Singapore valgte vores mand i østen Henrik Bisbo, at forblive derude, østen for solen. Henrik er således fratrådt og jeg ønsker ham og hans familie lykke og held fremover. I kursusafdelingen har Steffen Bach valgt at søge til søs igen. Steffen har i sin tid på skolen været et frisk pust, der bl.a. har kunnet bibringe kursusafdelingen hands on experience fra den hastigt voksende LNG branche. Jeg håber Steffen bliver glad for sin nye tjans med opsætning af havvindmøller. Også vores leder af kursusafdelingen igennem mange år, Sven Mathiesen, har valgt at trække sig tilbage for at nyde pensionistlivet fra 1. september. Det bliver et stort tab for skolen. Sven har med sin enorme viden, sin faglighed og sine samarbejdsevner i

høj grad været kursusafdelingens ansigt udadtil, og har igennem mange år formået at styre kursusafdelingen igennem mange ændringer og udfordringer. Da Sven startede som leder af kursusafdelingen udbød de ca. 10 forskellige kurser – næsten alle inhouse. I dag udbyder afdelingen omkring 30 forskellige kurser, hvor næsten halvdelen af aktiviteterne nu foregår »af øen«. Den nye leder af kursusafdelingen er Michael Christensen. Michael har været lærer i kursusafdelingen gennem mange år, han har en stor viden, erfaring, ideer og gå-på-mod. Michael er frisk på at overtage kommandoen, og jeg er helt sikker på, at kursusafdelingen med ham ved roret, fortsat kan udvikle sig og give vores kursister masser af ny viden. I begyndelsen af maj fik vi den glædelige nyhed at regeringen i forbindelse med finanslovforhandlingerne til efteråret, vil tage kvoterne for skipper- og skibsføreruddannelserne ud. Det lyder teknisk, men det betyder i praksis at vores kvotebegrænsninger bliver ophævet. Dette er sammen med muligheden for den ekstra HF klasse

vi fik lov til at starte hvert år, nogle af de bedste nyheder for skolen i flere år. Nu er det op til os at forvalte disse muligheder godt og give endnu flere muligheden for at starte på Marstal Navigationsskole. Jeg har den seneste tid været rundt for at tale med flere rederier om, hvad de ønsker I skal kunne, når I forlader Marstal Navigationsskole. Der er selvfølgelig fastlagte krav fra STCW konventionen samt ministeriets bekendtgørelser, men jeg er meget interesseret i at vide, hvad rederierne derudover godt kunne tænke sig af deres nye medarbejdere. Det har været givende og konstruktive møder som snart vil afspejles i undervisningen. Som jeg sagde til jer til mit første onsdagsmøde så er mine døre altid åbne. Det er Jer, der er brugere af skolen, så jeres input, ideer, ris eller ros er meget vigtig for at Marstal Navigationsskole fortsat kan være et godt sted at være og et godt uddannelsessted. Med disse ord vil jeg ønske jer alle en god sommer, og til Jer der nu er færdige; god vind. Til jer, vi skal se igen efter sommerferien; vel mødt.

Kom glad i foreningens fredagsbar

MONKEY ISLAND Priserne er så billige, at man rent faktisk kan sige at der er happy hour hele tiden. Åbent hver fredag fra kl. 12.00-17.00

● L E G AT E R ● Marstal Navigationsskoles Uddeler hvert år mange tusinde i direkte støtte Legat: til studerende og deres aktiviteter. Legatet uddeles ca. 1. april og 1. oktober. EOS Legatet:

Et legat som er stiftet af anonyme givere i Marstal. Legatet udlodder ca. 15.000 kr. pr. år og uddeles i foråret.

P. E. Pålssons Mindelegat: Legatet uddeler hvert år ca. 10.000 kr. i maj. P. N. Lauridsens Legat:

Uddeler 1 portion à 1.000 kr. hvert år i maj.

Søfartens Skolelegat:

Uddeler 3.000 kr. i en eller flere portioner i november.

Kraemers Legat:

Uddeler 2-3 portioner à 3.000-5.000 kr. hvert år i november.

SIRIUS   

3


M A R S TA L N AV I G AT I O N S S K O L E

KURSUSPLAN - ÅBNE KURSER 2014 A: »Advanced Course« for olie- gas- og kemikalietankskibe, 1. del, (4 dage): Pris kr. 1.845,Starter: 4. august, 22. september, 17. november. B: »Advanced Course« for olietankskibe, 2. del, (Oil Tanker Operation) (4 dage): Pris kr. 2.275,Starter: 11. august, 29. september, 24. november. C: »Advanced Course« for kemikalietankskibe, 2. del, (Chemical Tanker Operation) (4½ dag): Pris kr. 2.275,Starter: 16. juni, 18. august, 6. oktober, 1. december. D: »Advanced Course« for gastankskibe, 2. del, (Gas Tanker Operation) (4 dage): Pris kr. 2.275,Starter: 20. oktober. E: Tankrensning med råolie (Crude Oil Washing) og »Volatile Organic Compound Emmision Control« (2 dage): Pris kr. 1.845,Starter: 6. oktober. Follow-up kursus for ledende officerer i kemikalietankskibe (2 dage): Pris kr. 3.900,Starter: 8. oktober.

NYT Commercial Tanker Operation for Masters (2 dage): Pris kr. 3.990,Starter: 1. september. Marpol Annex II for surveyors (2 dage): Pris kr. 3.990,Starter: 27. august.

NYT Genopfriskning af »Søsikkerhedskursus«, STCW Code VI/1 2.1.1.1 (2 dage): (min 4 deltagere): Pris kr. 4.500,Starter: 4. august.

Transport af bulklast. IMSBC Code (1 dag): Pris kr. 2.475,Starter: 2. oktober. Vi afholder desuden gerne et kursus hos kunden i DK eller udland. Arbejdsmiljø (§16) (3 dage) (max 15 deltagere): Pris kr. 4.980,Starter: 25. august, 17. november. Dansk søret for udenlandske seniorofficerer (2 dage): Pris kr 5.000,Starter: 28. august, 20. november. Kurset udbydes ligeledes som e-learning. Dansk søret for udenlandske masters plus Arbejdsmiljø § 16 (5 dage): Pris kr. 8.300,Starter: Kontakt kursusafdelingen for oplysninger. Sikkerhedskursus for værftsfolk/ skibsreparatører (1½ dag): Pris kr. 2.525,Starter: Aftales med kunde, kontakt kursusafdelingen for oplysninger. Ship Security Officer (SSO) (2 dage): Pris kr. 4.590,Starter: 27. oktober.

NYT Kursus i: Generelt Sikringsberedskab og Særlige Sikringsopgaver, ISPS ( 1 dag): Opfylder STCW VI/6-1 og STCW VI-6-4 samt Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1279. Starter: 13. juni, 8. august, 24. oktober, 3. november. ECDIS kursus (5 dage) (max 12 deltagere): Pris kr. 8.500,plus € 50 for TRANSAS Royalty Starter: 16. juni, 18. august, 22. september, 20. oktober, 24. november. Incident Investigation and Analysis (2 dage): Pris kr. 4.575,Starter: 30. oktober, GMDSS (GOC) (10 dage): Pris kr. 10.600,Starter: 4. august, 1. december

HEAVY LIFT (2 dage): Pris 3.990,Starter: 25. august.

GMDSS (GOC) fornyelse/genopfriskning af certifikat: (5 dage): Pris kr. 6.800,Starter: 25. august, 10. november.

Transport af farligt gods i tørlastskibe (2½ dage): Pris kr. 4.775,og i færger (3 dage): Pris kr. 4.975,Starter: 16. juni, 15. september, 8. december.

ROC: (5 dage): Pris kr. 5.400,Starter: 27. oktober. Evt flere datoer i løbet af året – kontakt os venligst.

NYT Revideret Chapter 7 i IMDG Amdt. 36-12. Nye regler for Stowage and Segregation (1 dag): Pris kr. 2.150,Starter: 4. september. Transport af farligt gods i færger for skibsassistenter (2 dage): Pris kr. 3.700,Starter: 29. oktober.

4

NYT

SIRIUS

ARPA kursus (4 dage) (max 6 deltagere): Pris kr. 7.950,Starter: 17. november. (Kunde kan aftale andet tidspunkt). Ice navigation (4 dage) (Max 9 deltagere): Pris kr. 15.000,Starter: 15. september, 10. november. Evt flere datoer i løbet af året – kontakt os venligst.

Search and Rescue (SAR) (3 dage): (max 9 deltagere): Pris kr. 12.750,Starter: 16. juni, 1. september, 24. november. Ship Handling i Simulator (3 dage): (max 6 deltagere): Pris kr. 12.900,Starter: 16. juni, 1. september, 24. november. Bridge Resource Management (Bridge Team Management) i Simulator (3 dage): (max 9 deltagere): Pris kr. 12.900,Starter: 19. maj, 18. august, 20. oktober, 15. december. Ship Handling i simulator kan kombineres med et Bridge Resource Management genopfriskningskursus (4 dage): (max 6 deltagere): Pris kr. 15.150,Starter: 16. juni, 1. september, 24. november. Bridge Resource Management Training and Enducation Course for Danish Pilots i Simulator (4 dage): (max 9 deltagere): Pris kr. aftales med kunde Starter: Aftales med kunde. Anti-piracy in simulator (2 dage) (max 9 deltagere): Pris kr. 13.500,Starter: Aftales med kunde. Kursus for »Compas Adjuster« (2 dage) (max 9 deltagere): pris kr. 3.990,Deltagerforudsætning: uddannelse og erfaring som navigatør eller dual skibsofficer. Starter: 8. december. De nævnte priser er inklusive materialer og kaffe med brød på skolen. Bortset fra kurserne »A«, »B«, »C«, »D« og »E« tillægges 25% moms på ovenstående priser. Tilmelding bedes foretaget så tidligt som muligt før kursusstart. Skolen udsender program, deltagerliste, færgeplan m.m. til den enkelte deltager ca. 14 dage inden kursusstart. Priser: Foruden materialeomkostninger og kursusafgift betales der for ophold og fortæring på hotel. Skolen sørger almindeligvis for hotelreservationer. Hotelpriserne ligger pt. på kr. 1.145,pr. døgn m/ fuld fortæring. Afregning: For rederitilmeldte kursister sender skolen faktura til rederiet. Privat tilmeldte vil den 1. kursusdag blive opkrævet kursus- gebyret. Der tages forbehold for prisændringer. Der tages forbehold for ændring af kursusdatoer. Der udstedes bevis for deltagelse i kursus, og søfartsbog kan, hvis det ønskes, påtegnes med kursusstempel. Vi er åbne for ændringer i kursusplanen, herunder oprettelse af nye kurser. Ligeledes afholder vi gerne kurser uden for Ærø, på skibe og i udlandet i den udstrækning, kursusafdelingens kapacitet tillader det. Alle vore kurser kan afholdes på engelsk. Vi håber, De kan få udbytte af vore kurser og står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger. Tilmelding kan også ske via: kursus@marnav.dk Kursusplanen holdes løbende opdateret på www.marnav.dk Kursusafdelingen direkte: +45 62 53 19 68


DEN NYE MAND

Af Jens Naldal Hvem er han, den nye rektor? Hva’ ka’ han, og hva’ vil han? Jeg er født og opvokset i Jylland, men har siden 1985, bortset fra enkelte udstationeringer i København, boet i Marstal. Jeg er fyldt 50 år og har sejlet i næsten alle typer skibe. Jeg mangler dog offshore branchen, sejlskibe og krigsskibe. I starten af min karriere til søs var det køleskibe for J. Lauritzen, siden har jeg sejlet med stykgods og containere. Jeg har sejlet færger, coastere, bulkcarriers og olie-, gas- og kemikalietankskibe. Min skibsførereksamen tog jeg her på Marstal Navigationsskole i 1987. Jeg blev så glad for skolen at jeg senere kom tilbage for at være hjælpelærer, og senere igen kursuslærer, for nu her 1. april at have fået drømmejobbet som rektor. De seneste seks år har jeg arbejdet som omrejsende inspektør i rederiet Torm. Jeg har der auditeret, inspiceret, trænet og opklaret om bord på rederiets skibe og ikke mindst deres besætninger. Besætninger fra Indien, Kroatien, Philippinerne og Danmark. Alle med hver deres kvaliteter. Alle med hver deres måde at gøre tingene på. Dette har været meget lærerigt, og en del af denne viden håber jeg at kunne tage med og bruge her på Marstal Navigationsskole. På den mere brede bane, men i interesse for sømandens rettigheder og muligheder, har jeg siddet i bestyrelsen for Søfartens Ledere gennem 14 år. Fra 2010 og til marts måned 2014 var jeg formand for Søfartens Ledere, hvilket har givet mig erfaring i ledelse, erfaring i komplekse problemstillin-

ger omkring sømandens karriere, men også et bredt netværk inden for internationale, som nationale rederier og indenfor politik. Samlet har jeg således været til søs – eller næsten til søs – i henved 30 år, og mener nu at have den rette ballast til at kunne tage over efter Søren. Hvad vil jeg så som rektor? Vi arbejder i den mest globale af alle brancher, vi skal alle hver dag bevise vores værd. Jeres værd som navigatører er altafgørende for den fortsatte udvikling af det Blå Danmark. Det Blå Danmark har brug for jeres maritime kompetencer, men I skal være klar over at andre landes navigatører også er yderst velkvalificerede. Fra min tidligere karriere som auditør ved jeg, at konkurrencen er hård. Vi skal som danske navigatører passe på vores omdømme, passe på vores faglighed og hele tiden udvikle os. Vi skal som navigationsskole uddanne verdens

bedste navigatører, vi skal sørge for jeres faglighed er helt i top. Men vi skal også sørge for I får alt det andet, der er nødvendigt for at være leder i dag. I skal lære mere ledelse, I skal lære mere om det kommercielle og ikke mindst mere kulturforståelse. Sammen skal vi levere, hvad skolens kunder – rederierne – har brug for: Verdens Bedste Navigatører. Vi skal også give vores Blå-HF’ere en super ungdomsuddannelse. En ungdomsuddannelse med et højt teoretisk niveau, men også med stor faglighed i de maritime grundfag. I skal i Marstal ikke kun lære dansk, engelsk og matematik – I skal også lære at blive sømænd. Jeg ser meget frem til den nye studieordning bliver fuldt implementeret med de ekstra moduler til sidst i uddannelsen. Det vil give jer, kære elever, endnu mere viden og faglighed – og endnu mere værd! Til sidst vil jeg igen pointere, at jeg er meget stolt over at få lov til at overtage kommandoen for det helt store maritime symbol i Marstal. Marstal Navigationsskole er livsnødvendig for vores ø, derfor går jeg til jobbet med en blanding af ydmyghed og respekt. Det er et stort ansvar jeg sammen med lærere og det øvrige personale har for at sikre Navigationsskolens fortsatte ve og vel. Marstal er Søfart. Marstal er hav, havn og udlængsel. Men, Marstal er også stedet, hvor søfolkene tager hen for at uddanne sig til styrmænd og skibsførere. Vi er som navigationsskole, som by, som ø, stolte af at kunne byde nye navigatører og Blå-HF’ere velkommen. I er en vigtig del af fremtiden for denne skønne ø. I kommer med indsigt, livsglæde og et friskt pust, så vi gamle stadig kan mærke, hvorfor vi lever, og hvorfor vi holder så meget af denne ø.

ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A · 5960 Marstal Tlf. 62 53 10 77 · Fax 62 53 25 77 E-mail: aeroe-bog@post. tele.dk

B Ø G E R · PA P I R V A R E R BLIV PASSIVT MEDLEM AF MARSTAL NAVIGATØRFORENING SIRIUS   

5


Hvem ved - måske er

SE

OG HØR

død og begravet når juni-udgaven af SIRIUS kommer på gaden Derfor kan det blive nødvendigt, at SIRIUS sørger for at bringe løst og fast om kendte og mindre kendte personer, som færdes i MARNAVs omgivelser.

Her har vi fornøjelsen, at bringe billeder og lidt sladderstof fra de seneste to offentlige tilløbsstykker på Marstal Navigationsskole, nemlig eksamensafslutningen i december 2013 og receptionen i forbindelse med vores nye rektor Jens Naldals tiltræden 3. april.

Fra eksamensafslutningen december 2013 ren este ning fslut Søren V dling, a s n r an me kto Eksa 3 var re fficielle h n den 1. 1 o e 0 t 2 e s r r o r øren mbe på p es S e stø dece ds sidst v afløst al. Her s hristina gaar n han ble ns Nald elev, C t. e V inde 014 af J MARNA a Esvag 2 fr e l r i n r e e p a tidlig Anders d e m Hald

Den nytiltrådte direktør for Danmarks Rederiforening Anne H. Steffensen er klar til at gå på talerstolen for at holde talen for dimittenderne ved eksamensafslutningen. (Hun holdt for øvrigt en glimrende tale!)

enstre as s fra v Her se David Thom , A r skippe nerten FYLL l n a t o s k r s a M fra tør ved inspek useum Erik s sm Søfart n samt Ærø , n 4 a 1 m 0 o 2 a Kr ester fr borgm Otto JørJørgen . gn gense at være bor o r t t e v O Ud o rgen r er Jø dlem af e t s e m e sen m Jørgen Navigations l a t . s e ls Mar e r besty skoles er Jørgen ergård n e id it e Sønd V, og n o I fr L d . e g ift m oltin ARNA Otto g Vs kontorfuld istian F erviser på M r h C A d me und MARN Lis. mtale olting ård i sa . Christian F g r mægtig e d n rø Sø e, på Æ vi Lone en ser r kendt af all d n u r g I bag alle, – og e il IT. t r kende n ellers god a h r e så

Her har vi to af snydepasserne, Jan Simonsen og Eskild Windfeld-Lund. Som det sikkert kan ses, er det ikke et par herrer, der lader eksaminanderne bilde sig hvad som helst ind, når de skal ud og ha’ sig en smøg under de skriftlige eksaminer.


Else Galatius og Birthe Lynæs yder begge stor opbakning til Marstal Navigationsskole.

Black&White? Majbrit Rosendahl og Collette Havsten Mikkelsen drøfter pædagogik. Berit Minnema får udleveret præmien for højeste karaktergennemsnit ved skibsførereksamen. Berit startede navigatøruddannelsen i en – selv for en kvinde, relativ høj alder. Men som tidligere hovmester i TORM kendte hun opskriften på succes, og løb af med sekstanten. Her på billedet er det overassistent Karin Nørmark, som assisterer Søren Vestergaard.

Her har vi fra venstre Daniel Damkilde Christensen fra TORM crewing department. I midten Nis Kørner, og til højre Jesper Andreasen, – begge to undervisere for HF Søfart.

Lektor Henrik Hagbarth får sig en håndbajer med Helene Moodi. Helene var netop blevet færdig med skibsførereksamen, og nu arbejder hun hor CT Offshore.

Efter det officielle var forbi, og de tilrejsende gæster taget med færgen klokken 13.45, fik MARNAVs ansatte tid til at evaluere. Her ser vi Michael K Christensen fra kursusafdelingen med hustru Helen. Helen er »skolemor« for HF Søfart og gør en stor indsats for, at de helt unge elever ikke savner deres egen mor så meget, når de er langt hjemmefra.

Og for gamle MARNAV studerendes skyld, slutter vi af med prorektor Smukke Mugge, ifald I skulle længes tilbage til Mogens’ trygge favn.

Se mer på næse sladder te side. ..


Velkomst reception for Jens Naldal

3. april 2013

Som det er bladets læsere bekendt, gik rektor Søren Vestergaard på pension den 1. april. En udvælgelsesproces havde været i gang flere måneder før datoen, og valget faldt naturligt nok på Jens Naldal. Jens’ baggrund og begrundelse for at søge rektorjobbet er sandsynligvis beskrevet et andet sted i nærværende organ. MARNAV har med virkning fra 1. april fået ny formand for skolens bestyrelse. Her ses Anne-Grethe Lysgård i sin første officielle gerning som formand, – nemlig at byde velkommen til Jens Naldal, og sige pænt farvel til Søren Vestergaard. Jens lytter til de pæne ord fra formanden. I baggrunden ses kontorassistent Karin Kristensen. Tre gange Bente – (Boa fra TORM, – Nielsen fra MARNAV og – Nielsen fra MÆRSK).

To glade gratulanter, Anker Post og Knud Kaas.

af snit Et ud terne, gæs at gå til r til k – la adene, f e alern når t vre. er o

Andr Christia ew nsen, Vinn er kom uháskúlin m på Skr et i kløerne ig-H Sten L ans og y Kristen nge sen.

Andrew Christiansen fra Vinnuháskúlin (Torshavn Navigationsskole) overrækker en buket og ønsker Held og Lykke. Andrew har i to perioder været udstationeret på MARNAV, og han har sommerhus i Skovgyden.

TORMs grand old man Jens Vester har arbejdet sammen med Jens Naldal i temmelig mange år. FOTOS OG TEKST: SVEN LEERSKOV MATHIESEN

Elevforeningens formand Mike Leonhart Pedersen var glad for at byde Jens Naldal velkommen som ny rektor.


INDVIELSE AF DET GAMLE VÆRFT Af Mike Leonhart Pedersen Fredag d. 9. maj 2014, var dagen hvor »Det Gamle Værft« skulle indvies. Dette blev fejret med taler fra formanden for Skibsbevaringsfonden Sven Irgens-Møller, samt sekretariatsleder i »Ligeværd« Esben L. Kuhlberg. Efter det var der musik fra Ærø Efterskole. Efterfølgende var der mulighed for at gå rundt og se på nogle af de ting der var i og uden for værftet. Blandt andet kunne man »klappe« en fisk enten i form af en fladfisk eller en torsk, hvilket var meget populær blandt de yngste af tilskuerne. Ud over det kunne man få stillet tørsten ved sodavand, juice, vin, lokal øl fra Rise Bryggeri, eller hvis man var lidt småsulten var der Ærøske tykke pandekager, med æble kompot eller jordbærmarmelade. Omkring kl. 15 begyndte det at vrimle med mænd i mørke blå sweatshirts, dette var Marstals Småborgerlige Sangforening, der skulle give en lille halv times koncert med sømandssange og shanties. Ud over musik og fiskeklapning kunne man også prøve at smede i den nybyggede smedje eller kigge på hvordan det gamle håndværk bliver holdt i live. Hvis man var mere skibs interesseret kunne man gå ombord på de fremmødte skibe, som talte søstre skibene Samka og Caroline S. eller den 3. mastede skonnert Jylland, der sejler med kom-

munale anbragte unge mennesker. Hen mod aftenen var der igen musik, først ved to Ærøske musikere Ruben og Mai og senere den Irske Duo Turkey Williams. Der blev spillet musik frem til lukningen kl. 24.00. På trods af det skiftende vejr var arrangementet nogenlunde besøgt; dog tyndede det lidt ud i det sidst på aftenen. Formålet med det gamle værft er både at tilbyde kurser i f.eks. rebslagning, glaskunst eller et smedekursus i den gamle smedje de har fået bygget. Dette er både for skoleklasser, fir-

maer og privat personer. Udover dette er det også en slags uddannelsessted for unge mennesker, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet af den ene eller anden grund, eller efteruddannelse af folk, der skal arbejde med gamle restaurerings projekter. Vil man vide mere om dette kan man besøge deres hjemmeside: www.detgamlevaerft.dk

Husk! Skibsføreruddannelsen tager kun 1 år efter sætteskippereksamen... SIRIUS   

9


BLIV NAVIGATØR på Marstal Navigationsskole I JANUAR OG AUGUST STARTER FØLGENDE UDDANNELSER PÅ MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE: Kystskipperuddannelse: ■ Uddannelsen varer 1/2 år og berettiger til SU. ■ Optagelsesbetingelser er 18 måneders sejltid. Styrmandsuddannelse: ■ Uddannelsen varer 1 år (1/2 år hvis man i forvejen er kystskipper). ■ Med styrmandseksamen kan man fortsætte 1 /2 år til sætteskippereksamen og derefter til skibsføreruddannelsen. ■ Optagelsesbetingelser: 18 måneders sejltid som skibsassistent samt folkeskolens 10. kl. prøve samt yderligere 2 års relevant erhvervserfaring og minimum 25 år gammel. ■ Uddannelsen berettiger til SVU, som svarer til højeste dagpengesats. Sætteskipperuddannelse: ■ Uddannelsen til sætteskipper varer 11/2 år (1/2 år hvis man har styrmandseksamen, 1 år hvis man har kystskippereksamen). ■ Med en sætteskippereksamen kan studierne fortsættes på Marstal Navigationsskole og på 1 år kan man læse til skibsfører. ■ Optagelsesbetingelser til sætteskipperuddannelsen er 18 måneders sejltid som skibsassistent eller 12 mdr. som styrmandsaspirant samt folkeskolens 10. kl. prøve. ■ Uddannelsen er SU-berettiget.

Skibsføreruddannelse: ■ Uddannelsen varer 1 år. ■ En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning. ■ Uddannelsen er SU-berettiget. ■ Optagelsesbetingelser: enten ● sætteskippereksamen eller ● »gammel« styrmandseksamen eller ● juniorofficerseksamen.

Gode muligheder for legater Mere information kan fås ved henvendelse til Marstal Navigationsskole eller internet: WWW.MARNAV.DK

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE Ellenet 10 · 5960 Marstal · Telefon 62 53 10 75 e-mail: marnav@marnav.dk 10

SIRIUS


HVOR HAR DU SIDST LÆST SIRIUS? Har du lyst til at bidrage til næste nummer af SIRIUS, er det bare at sende et billede og en lille beskrivelse til: siriusmarnav@gmail. com Så kan vi samtidig se hvor langt ud i verden SIRIUS rækker, men måske også få nogen: – Sjove billeder – Underlige billeder – Spøjse billeder – Ekstreme billeder etc. Billeder fra verden såvel som herhjemme i Danmark. Reglerne er også ganske simple: – Du skal selv være på billedet – Sirius-bladet skal også fremgå. Redaktionen

Vores nye rektor Jens Naldal var kort tid forinden han startede i sit nye job på en ferierejse til den lille Hollandske ø »Sint Eustatius« i Karibien. Selvfølgelig havde han medbragt et eksemplar af Sirius, der blev studeret under de varme himmelstrøg.

SIRIUS   

11


FOTOKONKURRENCE Der vil i år også blive afholdt fotokonkurrence. Du kan blive den heldige vinder af denne prestigefyldte dyst, ved at indsende dine bedste billeder! Redaktionen udvælger tre billeder, der vil blive trykt i bladet. Til december vil en uvildig dommer udtrække de tre bedste og der vil være præmier i form af tøj med Navigatørforeningens logo. Billedet skal være af en passende kvalitet og have et maritimt islæt. Husk billedtekst! Billederne sendes til: siriusmarnav@gmail.com

Bliv passivt medlem af

»Sirius Marstal« – Foto: Hans Henrik Thuesen

MARSTAL NAVIGATØRFORENING

Kontingent: 200 kr. årligt 12

SIRIUS


VÆRKSTEDS-PROJEKTER

Af Nis Kørner

Indimellem de obligatoriske vÌrkstedsopgaver, er der ogsü plads til at lave forskellige projektarbejder i HF ernes hündvÌrkstimer. Süledes har nogle 2 ürs elever i løbet af vinteren vÌret beskÌftiget med at overhale en SABB motor samt fremstille en ny trappe til pedellens vÌrksted. Pü billerne ses elever fra 2 Q. foran motoren før og efter behandlingen, og der er jo tydeligvis sket noget. Endvidere er det pü billederne af den nye trappe Atli, Jonas, Jakob og Kim, der var de bÌrende krÌfter indenfor trappefremstilling.

Chemical Tanker Seminar for Shipping Professionals 11-12 September 2014 in Copenhagen Develop your knowledge of Chemical Tankers and their cargoes t*.0SFHVMBUJPOTGPS$IFNJDBM5BOLFST   t$BSHPTFHSFHBUJPO *#$$PEFBOE$'3    t5IFi$PNQMFYJUZwPG7FHPJMT #JP'VFMT   t."310-BOOFY**  t5BOLDMFBOJOHJTTVFT  t"CSJFĂśOHPOUIFWFSZJNQPSUBOU.&1$$JSD    

.BSOBW

- Your choice of course

Call or send an e-mail to receive information and course programme

.BSTUBM/BWJHBUJPOTTLPMF  &NBJMLVSTVT!NBSOBWEL 5FM   XXXXXXNBSOBWEL 

SIRIUS   

13


Maritim kaldender 21. – 29. juni: Kieler Woche; http://www.kieler-woche.de/ Nordeuropas største havnefest med over 2000 events og 3 millioner besøgende.

MARSTAL TLF. 62 53 17 80 · FAX 62 53 17 50

DU KAN LIGE NÅ DET!

3. juli – 5. august: Tall Ships Race; http://www.sailtraininginter national.org/events/2014-the-tall-ships-races Kapsejlads mellem de store skoleskibe, med afslutning i Esbjerg. 7. – 11. juli: Skibsdage på Fejø; se mere på www.ts-kib.dk Gamle danske sejlskibe mødes til hygge og samvær. 17. – 20. juli: Skibsdage i Oslo; se mere på https://sites.google.com/site/nordiskkustkultur/ 2014-oslo-norge Oslo fejrer 700 års jubilæum. 20. – 26. juli: Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe; www.fyn-rundt.dk Kapsejlads med gamle danske sejlskibe. Besøger Marstal i anledning af byens 500 års jubilæum. 31. juli – 2. august: Havnefest i Limhamn. 2. – 6. august: Hajkutter festival og regatta; http://www.hajkutter.dk/ Officiel prolog til Hansa Sail. 7. – 10. august: Hanse Sail; http://www.hansesail.com/ Havnefest i Rostock. 28. – 29. august: MSSM; http://www.mssm.dk/ Konference om maritim sikkerhed, sundhed og miljø.

Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter august 2014

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF. 62 53 10 75 www.marnav.dk

14

SIRIUS

30. august: Nyhavns Kaffekop; http://www.nyhavns-skipperlaug.dk/ Kapsejlads, arrangeret af Nyhavns Skipperlaug. 30. august: Pis Pot Cup i Aarhus; http://www.tsa.dk/ Navigationssejlads, arrangeret af Træskibsforeningen i Aarhus. 28. – 31. august: Kongelig Classic 2014; http://www.kongelig-classic.com/ Sejlskibsregatta fra Flensburg til Aabenraa. 8. – 12. september: Limfjorden rundt; http://limfjordenrundt.dk/lrdk/index.html Kapsejlads med gamle danske sejlskibe. Hvis der er nogle der sidder inde med informationer om andre maritime begivenheder må man meget gerne kontakte Sirius redaktionen på: siriusmarnav@gmail.com


WALL OF FAME

Ved eksamensafslutningen i december 2013 fangede Sven L. Mathiesen Jørgen Petersen sammen med vennen, Guldsmeden henne ved den gamle samling klassebilleder. Jørgen var ved at vise vennen, hvor han stür pü klassebilledet fra juni 1952.

TÌnk en gang, det er snart ved at vÌre 62 ür siden klassebilledet blev taget, og som Jørgen sagde, sü er der ikke mange tilbage fra den ürgang. Men Jørgen Petersen er still going strong, og han var indtil for et par ür siden med i staben af snydepassere ved de skriftlige eksamener.

Her udpeger Jørgen den unge Jørgen pü billedet af navigatørholdet fra juni 1952.

Online VHF Kursus Kvalificerer til Søfartsstyrelsens VHF / SRC certifikat prøve ! tModerne og effektiv lÌring via internet

t'MFLTJCFMUGPSM“C  t-Â?TIWPSPHOĂŒSEFUQBTTFSEJH    t6CFHSÂ?OTFUBOUBMSFQFUJUJPOFS  t1S“WFSTWBSFOEFUJMPĂłDJFMMFQS“WFS   t,“CIFSwww.sejlershoppen.dk  

E-Learning course

Tank Cleaning eCourse

available on CD. This course will take you through all the general procedures in connection with cleaning of tanks on board oil and chemical tankers. t t t t t

4BGFUZSFRVJSFNFOUT &ĂłDJFOUUBOLDMFBOJOH  1PUFOUJBMSJTLTBOEIB[BSET  &OWJSPONFOUBMBOEĂśOBODJBMJNQBDU  "TTFTTNFOU$FSUJĂśDBUJPO 

Marstal Navigationsskole E-mail: e-learning@marnav.dk www: http://www.marnav.dk

- Your choice of course

SIRIUS   

15


Navigatørelev • Styrmand • Skipper • Vagtoffi cer •skibsofficer Aspirant •• Navigatørelev • Styrmand • Skipper • Vagtofficer • Duale Skibsfører • Overstyrmand • Enestyrmand • Offshore • Aspirant ••Lods Skibsfører • Lods • Overstyrmand • Enestyrmand • Havneassistent/foged (København) • Port Captain o.s.v. Offshore • Havneassistent/foged Port captain Kort sagt: NAVIGATØRER samles Kort sagt: SKIBSOFFICERER samlesi i

SØFARTENSSLØFARTENS EDERE - DANSKLN AVIGATØRFORENING EDERE Kompetencer i verdensklasse om bord i fremtiden... Havnegade55 55. .1058 1058København KøbenhavnKK..Tlf. Tlf.(+45) (+45)3345 33455565 5565 .. Fax Fax (+45) (+45) 3345 3345 5566 5566 Havnegade E-mail: mail@soefartens.org E-mail: navigator@dana.dk

Få udfordringer og et spændende liv i Royal Arctic Line A/S

16

SIRIUS


Morgenbitteren Her kommer DE kære læser ind i billedet. De kan bidrage med en røverhistorie, et citat, en vits eller noget andet gøgl.

Uddrag fra bogen:

Danske Søe Ord Af Georg Albrecht Koefoed

Mange af de gamle danske udtryk inden for den maritime verden er ved at gå i glemmebogen. Og da vi her på Sirius synes mange af dem er ganske vigtige og stadig MEGET AKTUELLE, føler vi at det er vores forpligtigelse at bringe dem tilbage på deres plads i det maritime vokabular. Fald med Mandel, et Slags Takkler der meget forøger Kraften, bruges derfor på skibe der farer med lidt Mandskab. Galley-Slaver, Fanger der var dømte til ro paa Gallayerne, de var lænkede til Roe-Bænkene, hvor de aldrig kom fra, da Galleyerne bleve afskaffede hos de Sydlige Nationer er ogsaa disse Ulykkeliges haarde Vilkaar forandret til, ar de nu arbeyde paa Værfterne og haver Huuse til Beboelse, hvor de ere lænkede til Brixer om Natten. Platseyling, kaldes når en Styrmand i sine udregninger ikke haver Hensigt til Ijord Klodens Krumning, men bestemmer Skibets Sted efter den simple Triangel Regning med Kursen og Distancen, som om der seyledes på en Flade, dette sker i de smaae Farevand, hvor Havets korte Strækning kan antages for Plan, uden derved at begaae noget betydelig feyl: til saadanne korte Farevand ere Kaarterne indrettede derefter og klades Platte Kaarter.

SKIBSFØRER SINGLE PURPOSE Vejen til skibsførerpapirerne kan stadig gå uden om maskinrummet!

Forudsætninger: enten – sætteskippereksamen – »gammel« styrmandseksamen – juniorofficerseksamen

En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning

Marstal Navigationsskole Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk SIRIUS   

17


SOMMERLEJR FOR SØMANDSKONER OG BØRN PÅ ÆRØ Af Simon Ambrosen Skal din mand ud at sejle i sommerferien, eller har du bare brug for at møde ligesindede, der også lever med en mand på havet, så er sommerlejren på feriehjemmet Aggershøj på Ærø måske lige noget for dig og dine børn? Den 21.-26. juli afholder Aggershøj en sommerlejr, som er målrettet sømandsbørn og deres mødre. Deltagerne bliver indkvarteret på det over hundrede år gamle feriehjem Aggershøj, der med sine spir, tårne og lysthus næsten er et eventyr i sig selv. Hver dag er der sjove aktiviteter for børnene som for eksempel skattejagt, en sejltur til en nærliggende ø og ture til stranden, legepladser og eventyrbyen Ærøskøbing. Og om aftenen, når børnene er gået til ro, kan mødrene samles til hygge i huset eller haven. Her vil vi også synge og reflektere over bibelske tekster. Aggershøj drives af Sømandsmissionen / Folkekirken og har til formål, at skabe en hyggelig ferie for sømandsfamilier. I dag drives stedet af værtsparret Simon og Margit Ambrosen, der har tre børn i alderen et til fem år samt en lille ny på vej. Se mere om stedet, sommerlejren og hele programmet på: www.aggershoj.dk.

Simon og Margit Ambrosen, med et par af deres børn, foran feriehjemmet Aggershøj.

18

SIRIUS


EN TUR I DET GRÅ REDERI Af Nadja Langeland Poulsen Da jeg i sommer blev færdig med HFSøfart i Marstal, var der kun få måneder til mit postnummer blev skiftet ud fra 5960 Marstal til 9900 Frederikshavn. Efter nogle gode sommermåneder med arbejde på Rise Bryggeri og Hotel Marstal, var det nu tid til nye udfordringer i Søværnet. Det var med masser af spænding, at jeg kørte den lange vej til toppen af Danmark på motorcykel. Den 30. september blev jeg ansat i det offentlige – nu i uniform. Den første uge gik med lægetjek og en del ventetid, men heldigvis blev vi alle erklæret egnede til at forsætte. Vores deling bestod af 18 drenge og 3 piger. Efter tre uger måtte en dreng dog hjemsendes, da det åbenbart var kommet bag på ham, at en del af det at være soldat er, at være fysisk aktiv. Vores undervisning bestod af sømandskab, militær optræden, førstehjælp, terrænsport, redning, røgdykkerlære, skydebane med M/96 og idræt. Det var en klar fordel at være

uddannet ubefaren skibsassistent da jeg, og en af de andre i delingen, der lige havde været på Georg Stage, ofte var hjælpelærere i de maritime fag. I slutningen af november skulle vi på »Grøn uge«, som er 5 dage i naturen, hvor vi træner skydning og udholdenhed. Med alt vores grej på ryggen og M/96 i armene var det derudaf. Vi var så heldige at skulle vandre i Råbjerg Mile, ro gummibåd i tre timer i frostvejr og krydse åer (kun iklædt undertøj), stikke en kanyle i vores eget lår og meget mere. Sikke en uge og sikke et kammeratskab man får ved sådanne oplevelser. Ugen op til vores sejlads skulle vi desuden øve redning i havnen ved Flådestationen, hvor vi i overlevelsesdragter hoppede ud fra Absalon og derefter skulle danne kæde og svømme et godt stykke hen til en redningsflåde, hvor vi lå og sang og fortalte vittigheder. Jeg var så heldig at min dragt var nogenlunde tæt. En halvkold nat, men da vi kom tilbage til kasernen var der røde pølser og varm kakao, så det var i orden.

Den 10. december fløj vi fra Aalborg Lufthavn og omkring Kastrup inden vi landede i Keflavik, hvor vi påmønstrede Inspektionsskibet F359 Vædderen i Reykjavik Havn. Vi fik tildelt vores lukafer. Jeg skulle bo på et to-mands lukaf med Isabel fra min deling. Vi skulle først sejle et par dage efter, så hele delingen tog på guidet bustur rundt på Island, hvor vi så vandfald, gejsere og så afsluttede vi med en tur i den blå lagune, som er svovlholdige kilder, der bliver varmet op af undergrunden. Det var dejligt varmt, men lugtede lidt af prut. Julefrokosten ombord blev holdt dagen efter, så der fik vi rig mulighed for at blive rystet sammen med besætningen. Vi fik tilladelse til at gå i land og her i Island koster en øl 995 kr, så vi skulle lige regne ud hvad det er i danske kroner, for det så ret vildt ud på drinkskortet… Den 12. december stævnede vi ud mod Grønland. Det blev en barsk tur over Danmarksstrædet, hvor vi virkelig fik testet sø-benene. De første 8

B

Vædderen ved Grønnedal. SIRIUS   

19


Juledagene i Julianeh책b.

Solnedgang i Julianeh책b.

20

SIRIUS


dage ombord, skulle vi på skift prøve de forskellige arbejdsområder ombord, også kaldet divisioner. Jeg startede i forplejningsdivisionen, hvor jeg var messegast i officersmessen. Derefter prøvede jeg maskinen, dækket og til sidst broen. Jeg fik en sær-aftale, så jeg kunne få udfyldt noget af min uddannelsesbog, det vil sige, at jeg først var på broen i fjorten dage og derefter i maskinen i fjorten dage. Det var en stor oplevelse at sejle omkring Grønland og især igennem Prins Chri-

stians Sund, hvor vi var omringet af smukke sneklædte bjerge. Efter godt 7 dage til søs lagde vi til i Nuuk, hvor vi fik lov til at udforske byen og folkefærdet. Jeg fik lejlighed til at besøge min kammerat, Rasmus Lohse, som i øjeblikket arbejder på Arktisk Kommando i Nuuk. Vi gik også i Marineforeningen og fik en enkelt øl med nogle fastboende danske sømænd. Efter et par dage i Nuuk skulle vi mod Julianehåb eller Qaqortoq, som er det grønlandske navn,

hvor vi skulle holde jul. Det kom bag på mig at, når vi skulle ligge til og fra, var det hele besætningen der var i gang. Jeg havde f.eks. ansvaret for fortrossen med en af kokkene og bageren stod på dækket og havde ansvaret for kastelinerne. Julianehåb er virkelig en hyggelig by. I forhold til danske byer, er den lille, men den er Sydgrønlands anden største by. Vi monterede lyskæder på hele skibet, da det er sådan højtider fejres. Juleaften blev holdt ude i heli-

Hårdt vejr i Danmarksstrædet.

Nytår i Reykjavik.

Øvelse med den Islandske Kystvagt.

Vædderen pyntet op til jul.

Prins Christians Sund.

Mødet med Anja Holst Kragh, som også har gået på HFSøfart i Marstal. SIRIUS   

21


kopter hangaren, så hele besætningen kunne være samlet. Vi var cirka 65-70 ombord. Chefen holdt en tale og derefter var der god julemad. Vi fik alle en gave fra sømandsmissionen. Jeg fik et par gode strikkede sokker. På vej tilbage til Island skulle vi på en fiskeriinspektion. Jeg var heldig at skulle med, men da vi blev sat i med gummibåden, kunne vi hurtigt mærke det var stor sø. Alle ombord på Vædderen fik besked på at holde øje med os, da vi nogle gange var gemt i bølgerne. For små 7 år siden kæntrede en af gummibådene og de mistede en mand, så sikkerheden var skærpet. Da vi nåede hen til fisketrawleren var vi godt våde af skumsprøjt og vi fandt hurtigt ud af, at det ville blive umuligt at komme ombord, da lodslejderen flagrede som vasketøj på en tørresnor i storm. Vi kurede ned af trawlerens skibsside og måtte desværre afbryde inspektionen. Det blev først spændende da vi kom tilbage til Vædderen, for da kunne vi ikke få fat i krogen, så først anden gang fik vi fat og blev hejst op. På trods af jeg ikke fik talt nogen fisk, var det en ret fed oplevelse. Nytåret blev fejret i Reykjavik med

hummersuppe til forret, rensdyr til hovedret og en dessert jeg længe vil drømme om. Til midnat blev vi alle samlet på broen, hvor chefen sagde tak for et godt år og vi skålede i champagne og fik bagerens hjemmelavede kransekage. Besætningen gjorde meget ud af at hygge, det gjorde at savnet af familierne derhjemme, var til at leve med. En rigtig god nytårsaften jeg længe vil huske. Det var dog ikke alle, der måtte røre alkohol, da der hele døgnet er vagthold på skibet. Jeg

Grøn uge selfie (pigerne klar til grøn uge).

Fællesbillede af hele besætningen dagen før juleaften.

Vædderen set fra helikopterturen jeg fik på min 21 års fødselsdag.

Hoist fra den islandske kystvagt.

Indsejling til Nuuk.

Solnedgang i Prins Christians Sund.

22

SIRIUS


var så svineheldig at have vagt 1. januar, så det var bare skønt med lidt ondt i hovedet. Vi lagde fra i Reykjavik 2. januar og hen under aften holdt skibet en øvelse med den islandske kystvagt. Jeg fik lov til, at blive hoistet fra den islandske helikopter og ned på skibet imens det sejlede. Endnu en rigtig fed oplevelse! Jeg ville ønske jeg kunne have fået et job i Søværnet, men da forsvaret er i gang med at spare en masse penge, er der pt. ansættelsesstop. Så måske en anden gang. Jeg har fået job på restaurant »Under Uret« i Svendborg og næste år har jeg planer om at læse civilingeniør i Odense. Jeg har nydt min værnepligt i Søværnet og fået en masse gode soldaterkammerater!

Rise Sparekasse Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

Så er kursen sat...

SVENDBORG BUGSER A/S SVENDBORG TOWING COMPANY LTD.

TOWAGE SALVAGE SUPPLY-SERVICES HEAVY-LIFT PROJECTS MARINE CONSTRUCTION PROJECTS CREWING

Portræt i Anders And kostume…

Nordre Kajgade 9A · DK-5700 Svendborg Tel: +45 6222 2911 · Fax: +45 6222 2555 E-mail: info@svendborgbugser.dk Web: www.svendborgbugser.dk

Bliv passivt medlem af Navigatørforeningen Kontingent: 200 kr. årligt.

Indmeldelsesblanket! Bliv passiv medlem i Marstal Navigatørforening. Kontingent er kun kr. 200 årligt. NAVN ADRESSE POSTNR.

BY

Klip kuponen ud og send den til os. De vil herefter modtage et girokort til indbetaling.


FÅ DIT EGET MARNAV-KRUS! Vi har i Bestyrelsen lavet en undersøgelse på skolen, og på vores Facebook-side, om der var interesse for at købe en ny sending af Navigatørforeningens krus. Krusene er håndlavet på Bornholm, medens indebrændingen af logo og navn foregår på Møn. Dette gør selvfølgelig at disse krus ikke er helt billige.

Prisen pr. krus er 330 kr. med guld logo tryk og uden navne og fragt, hvis vi køber 50 stk. Ønsker man navn er det 4 kr. pr. bogstav. Kommer vi over 100 bestilte krus er prisen 250 kr. pr krus med guld logo tryk og uden navn.

Hvis man ønsker sig et krus bedes du sende en mail til formanden Mike Leonhart Pedersen på mike.leonhart@live.dk – hvor du skriver navn, adresse, mobil nr. og om man ønsker navnetryk på kruset.

Når vi nærmer os enten 50 eller 100 bestillinger bliver der sendt en mail rundt med betalings oplysninger m.m. og når alle har betalt bliver krusene bestilt. P.t. er der ca. 25 fra skolen og Facebook siden der ønsker sig et krus.

Marstal Navigationsskole, Sirius Juni 2014  

Skoleblad for Marstal Navigationsskole.

Advertisement