Page 1


SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen Næstformand: Nis Flink Kasserer: Daniel Krogh Barformand: Niklas Poulsen

REDAKTØRENS LEDER Sommeren er godt på vej til Ærø og det samme er eksamen. Men selv om vi har travlt, har vi stadig tid til, og med glæde at bringe endnu et nummer af Sirius. Denne gang har vi Dualofficererne under luppen og fuldender trilogien med leksikonopslag om Nautico Dualios Udulius. Med sommeren kommer også anledningen til udendørs aktiviteter som forårsfest, travaljeroning med borgmester i Århus og kapsejlads i gamle træskibe. Så selvom det meste af skolen sidder med næsen i bøgerne, er der masser af liv i Marstal. Vi på Sirius ønsker alle læsere og jer sømænd på havene (og jer på land) en rigtig god sommer! Kom sommer. Kom ferie!

Trine Simonsen

Bådformand: Jimmi Vile Redaktør: Trine Simonsen Festansvarlig: Cæcilie Blinkenberg Suppleanter: Mike Leonhart Pedersen og David Domenic Butler

Forsidebilledet: AIDA BELLA fortøjret i Las Palmas. Foto: Randi Andersen. Foreningen har træffetid tirsdag og torsdag fra kl. 09.10 til 09.30 eller på tlf. 21 97 77 82. Deadline: Dead line næste nummer d. 15. aug. 2013. Indlæg kan sendes til nis@marnav.dk eller til navigatorforeningen@gmail.com Al gengivelse fra bladet, hvad enten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

INDHOLD Fra rektors kontor, februar 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluering af HF-Søfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvor har du sidst læst Sirius? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artsnavn: Dualofficer (Nautico Dualios Udulius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi er ikke rigtig mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morfars Brevkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 9 pigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgenbitteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maritim skolefodbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ny lærer i kursusafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forårsfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foreningens Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Til ølstafet på Aarhus Universitets-sø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fotokonkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Online VHF/SCR kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Romregatta 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 4 5 7 7 8 9 10 12 13 14 16 17 20 23 25

! peren p i k S på Vi ses

Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! OPLAG: 1300 EKSEMPLARER MARK & STORM GRAFISK A/S · 5960 MARSTALn

Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er

15. AUGUST 2013 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail.com

2

SIRIUS

Der er altid gang i den på Skipperen! Musikken slukker først når der lukkes, og alle kan være med! Skipperkroen er det bedste sted at tage hen, hvis man trænger til en ordentlig omgang råhygge. Musikken spiller hele tiden, og du kan lytte til den mens du sidder og får en øl med vennerne, eller du kan lytte til den mens du tæver vennerne i billard. Kom og vær med – alle er velkommen! Åben alle dage fra kl. 10 til senest 05!

62 53 20 28


FRA REKTORS KONTOR, MAJ 2013 Af Søren Vestergaard Endelig blev der noget, der lignede forår i den netop overståede Pinse, og det har alle trængt til. Bådene er igen i vandet og det meste af øen er grøn. Siden sidste udgave af Sirius har semesteret kørt som planlagt. Vi er i gang med den første klasse, som kører efter en ny studieordning tilpasset STCW 2010. Selvfølgelig skal der lidt småjusteringer til, men generelt set er det gået gnidningsfrit. I skrivende stund nærmer vi os igen eksamen og snart er semesteret slut. Af andre småting kan nævnes, at vi skal i gang med en såkaldt Institutionsakkreditering. Det er en måde at anskue kvalitetsstyring på, som vores ministerium har valgt at alle institutioner skal igennem. Der bliver uden tvivl en del arbejde med det, men overordnet set føler vi os godt rustet, idet vi har haft kvalitetssikringssystemer de sidste 15 år. Endelig udkom så den af ministeriet bestilte evalueringsrapport om HF-søfart. Den viste da heldigvis, at HF-søfart er en god uddannelse, og at vi i Marstal klarer den særdeles godt.

Efterfølgende har ministeriet igangsat arbejde med at genbeskrive og udvikle uddannelsen og i den forbindelse er det mit store håb – og forventning – at Ministeren endelig langt om længe lader os optage de 75 elever pr. år som vi gerne vil. På kursussiden er der gået lidt hul på Singapore projektet, hvor kursusafdelingen i de næste par uger skal afholde en del kurser. Derudover har de som sædvanlig holdt en række meget forskellige kurser både hjemme på

skolen og i mange andre lande. Singapore har ellers indtil nu ikke ligefrem været en guldgrube, men bestyrelsen har enstemmigt bestemt, at vi kører prøveperioden på to år færdig inden der bliver truffet endelige beslutninger. E-learning har færdiggjort SRCkurset sammen med Dansk Sejlunion og det er kommet godt fra start. Vi forventer os en hel del af samarbejdet med Dansk Sejlunion. Alle ønskes en god sommer.

● L E G AT E R ● Marstal Navigationsskoles Uddeler hvert år mange tusinde i direkte støtte Legat: til studerende og deres aktiviteter. Legatet uddeles ca. 1. april og 1. oktober. EOS Legatet: Et legat som er stiftet af anonyme givere i Marstal. Legatet udlodder ca. 15.000 kr. pr. år og uddeles i foråret. P. E. Pålssons Mindelegat: Legatet uddeler hvert år ca. 10.000 kr. i maj. P. N. Lauridsens Legat: Uddeler 1 portion à 1.000 kr. hvert år i maj. Søfartens Skolelegat: Uddeler 3.000 kr. i en eller flere portioner i november. Kraemers Legat: Uddeler 2-3 portioner à 3.000-5.000 kr. hvert år i november.

SIRIUS   

3


EVALUERING AF HF-SØFART Af Søren Vestergaard Sidste efterår igangsatte Uddannelsesministeriet en stor evaluering af HF-Søfartsuddannelsen. Evalueringen blev foretaget af EVA – et uafhængigt evalueringsinstitut, og rapporten er netop frigivet her i starten af maj. I de centrale konklusioner står bl.a: Gennemførelsen af en gymnasial uddannelse i form af HF-Søfart bidrager imidlertid potentielt til at indfri 60-procentmålsætningen, i og med at nogle elever får en gymnasial uddannelse, de ellers ikke ville have fået, og dermed bliver klar til videregående uddannelse. Tal fra Marstal Navigationsskole om uddannelsens dimittender viser, at mindst 43% vælger videregående uddannelser. Heraf vælger 77% videregående uddannelser inden for de maritime fag – svarende til 33% af samtlige dimittender. Halvdelen af dimittenderne er eller har været ude at sejle, efter at de har taget HF-Søfart. Alene den sætning viser jo, at man har bedømt uddannelsen forkert, når man tidligere fra centralt hold har ud-

Besøg MARSTAL SØFARTSMUSEUM Medlemmer af Marstal Navigatørforening, der for tiden går på Marstal Navigationsskole har adgang til Marstal Søfartsmuseum til en pris à 30 kr.

– en maritim oplevelse i søstærke omgivelser! 4

SIRIUS

talt, at der jo ikke blev mange søfolk ud af det. Under konkluderende bemærkninger skriver EVA bl.a: Det er en del af evalueringens opgave at konkludere i forhold til de enkelte udbud og at identificere eksempler på god praksis. Som der tidligere er gjort rede for, betragter vi gennemførelsen som det bedste succesparameter, der er adgang til, al den stund vi ikke kan få tal for dimittendernes videreuddannelse, beskæftigelse osv. specifikt for de tre udbud. Under disse forudsætninger har vi derfor forsøgt at opsummere, hvad Marstal gør anderledes end de to andre udbydere, al den stund den har en højere gennemførelsesprocent end disse. Uden at det er metodisk muligt at påvise en direkte sammenhæng, tegner evalueringen et billede af, at den højere gennemførelsesprocent i Marstal kan skyldes, at en række forhold fungerer bedre her end de to andre steder. • Rekrutteringen i Marstal er, på grund af den store søgning hvor der er flere rettidige kvalificerede ansøgere end der er plads til, anderledes end på den almindelige HF, idet alle ansøgere kommer til en individuel samtale med afklaring af de gensidige forventninger. Dette kan antages at betyde, at de elever, der starter, er mere motiverede eller egnede, primært fordi ansøgere med irrelevante forventninger eller for svage forudsætninger vejledes til at søge noget andet eller ikke optages. Hermed undgås det formentlig at optage en del elever, som uvægerligt ville være faldet fra undervejs i uddannelsen.

• Tilrettelæggelsen i Marstal er mere sammenhængende; eleverne går på begge skoler stort set hver dag igennem alle tre år. • Underviserne og ledelserne er i daglig kontakt på tværs af de to skoler i Marstal, hvilket giver bedre koordinering, bedre information til eleverne og en klarere fornemmelse af én uddannelse. Dette understøttes naturligvis af, at skolerne fysisk ligger lige ved siden af hinanden. • De to skolers medarbejdere har arbejdet meget med deres kulturforskelle – og begge parter har nærmet sig hinanden i deres tilgang til eleverne. • De interviewede eleverne (herunder de frafaldne) er mere positive over for undervisernes pædagogiske tilgang i Marstal. • Eleverne i Marstal skal i mindre grad forholde sig til andre elever med andre værdier og opfattelser end i de to andre byer. På VUC er de den kulturbærende majoritet. • Der gøres en omfattende indsats for at støtte eleverne socialt, også i fritiden, i Marstal. Disse observationer kunne tyde på, at sammenhæng – i tilrettelæggelsen, i samarbejdet og i pædagogikken i den samlede uddannelse – er vigtige fokusområder. Desuden har man i Svendborg og Frederikshavn nogle udfordringer med elevernes forhold til skolernes andre elever. Ovenstående synes jeg godt, at vi i Marstal kan være rigtig stolte af.

Uddannelsesminister Morten Østergaard skrev i sin kommentar ved rapportens udgivelse: Jeg har læst evalueringen med stor interesse og er glad for, at de studerende er tilfredse med væsentlige elementer i uddannelsen. Jeg hæfter mig også ved, at uddannelsen på flere områder kan blive bedre og dermed appellere endnu bredere. Blandt andet er det vigtigt, at flere elever gennemfører og videreuddanner sig på baggrund af uddannelsen og at den i højere grad bygge bro til relevante videregående uddannelser. I samarbejde med de relevante parter vil vi nu undersøge, hvordan vi bedst udvikler HF-søfartsuddannelsen, så endnu flere unge ser den som et godt springbræt til en karriere til søs eller på land, siger Morten Østergaard. Dette må vi så håbe giver anledning til at vi kan få lov til at udvide vores optag så vi kan køre tre spor. Rapporten kan læses på: http://fivu.dk/publikationer/2013/evaluering-af-hf-sofart


HVOR HAR DU SIDST LÆST SIRIUS? Har du lyst til at bidrage til næste nummer af SIRIUS, er det bare at sende et billede og en lille beskrivelse til: navigatorforeningen@gmail. com Så kan vi samtidig se hvor langt ud i verdenen SIRIUS rækker, men måske også få nogen: – Sjove billeder – Underlige billeder – Spøjse billeder – Ekstreme billeder etc. Billeder fra verdenen såvel som herhjemme i Danmark. Reglerne er også ganske simple: – Du skal selv være på billedet – Sirius-bladet skal også fremgå. Redaktionen

Billedet er taget i påskeferien i Norges land tæt ved et bjergpas der hedder »Haddangervidda« og en bjergkæde der hedder »Hallingsskarvet« – Hyttens helt præcise placering kan også findes på positionen: 60*30’5 N 007*60’0 E. Bjarke Krog og Patrick Hallie SIRIUS   

5


M A R S TA L N AV I G AT I O N S S K O L E

KURSUSPLAN - ÅBNE KURSER 2013 A: »Advanced Course« for olie- gas- og kemikalietankskibe, 1. del (4 dage): Pris kr. 1.810,-

Arbejdsmiljø (§16) (3 dage) (max 15 deltagere): Pris kr. 4.980,-

Starter: 5. august, 23. september, 25. november.

Dansk søret for udenlandske seniorofficerer (2 dage): Pris kr 5.000,-

B: »Advanced Course« for olietankskibe, 2. del (Oil Tanker Operation) (4 dage): Pris kr. 2.230,Starter: 12. august, 30. september, 2. december. C: »Advanced Course« for kemikalietankskibe, 2. del, (Chemical Tanker Operation) (4½ dag): Pris kr. 2.230,Starter: 19. august, 7. oktober, 9. december. D: »Advanced Course« for gastankskibe, 2. del, (Gas Tanker Operation) (4 dage): Pris kr. 2.230,Starter: 21. oktober. E: Tankrensning med råolie (Crude Oil Washing) og »Volatile Organic Compound Emmision Control« (2 dage): Pris kr. 1.810,-

Starter: 16. september, 18. november.

Starter: 19. september, 21. november. Kurset udbydes ligeledes som e-learning. Dansk søret for udenlandske masters plus Arbejdsmiljø § 16 (5 dage): Pris kr. 8.300,Starter: Kontakt kursusafdelingen for oplysninger. Sikkerhedskursus for værftsfolk/ skibsreparatører (1½ dag): Pris kr. 2.525,Starter: Aftales med kunde, kontakt kursusafdelingen for oplysninger. Ship Security Officer (SSO) (2 dage): Pris kr. 4.500,Starter: 28. oktobe.r ECDIS kursus (5 dage) (max 12 deltagere): Pris kr. 8.500,-

Starter: 7. oktober.

Starter: 19. august, 21. oktober, 25. november.

Follow-up kursus for ledende officerer i kemikalietankskibe (2 dage): Pris kr. 3.900,-

Incident Investigation and Analysis (2 dage): Pris kr. 4.575,-

Starter: 9. oktober. Marpol Annex II for surveyors (2 dage): Pris kr. 3.990,Starter: 28. august.

NYT

Starter: 31. oktober. GMDSS (GOC) (10 dage): Pris kr. 10.600,Starter: 5. august, 16. september, 2. december. GMDSS (GOC) fornyelse/genopfriskning af certifikat: (5 dage): Pris kr. 6.800,-

Genopfriskning af »Søsikkerhedskursus«, STCW Code VI/1 2.1.1.1 (2 dage):

Starter: 26. august, 11. november.

Starter: 5. august.

ROC: (5 dage): Pris kr. 5.400,-

HEAVY LIFT (2 dage): Pris 3.990,-

Starter: 28. oktober. Evt. flere datoer i løbet af året – kontakt os venligst.

Starter: 26. august. Transport af farligt gods i tørlastskibe (2½ dage): Pris kr. 4.775,– og i færger (3 dage): Pris kr. 4.975,Starter: 9. september, 9. december.

NYT Revideret Chapter 7 i IMDG Amdt. 36-12. Nye regler for Stowage and Segregation (1 dag): Pris kr. 2.150,Starter: 5. september. Transport af farligt gods i færger for skibsassistenter (2 dage): Pris kr. 3.700,Starter: 30. oktober

NYT Transport af bulklast. IMSBC Code (1 dag): Pris kr. 2.475,Starter: 2. oktober. Vi afholder desuden gerne et kursus hos kunden i DK eller udland.

6

SIRIUS

GMDSS nødprocedure kursus, (ref. til MSC.1/Circ.1208 (22 May 2006). (1 ½ dag): Pris kr. 3.150,Starter: 7. oktober. ARPA kursus (4 dage) (max 6 deltagere): Pris kr. 7.950,Starter: 18. november. (Kunde kan aftale andet tidspunkt). Ice navigation (4 days) (Max 9 deltagere): Pris kr. 15.000,Starter: 26. august, 11. november. Search and Rescue (SAR) (3 dage): (max 9 deltagere): Pris kr. 12.750,Starter: 4. november. Ship Handling i Simulator (3 dage): (max 6 deltagere): Pris kr. 12.900,Starter: 2. september, 25. november.

Bridge Resource Management (Bridge Team Management) i Simulator (3 dage): (max 9 deltagere): Pris kr. 12.900,Starter: 23. oktober. Ship Handling i simulator kan kombineres med et Bridge Resource Management genopfriskningskursus (4 dage): (max 6 deltagere): Pris kr. 15.150,Starter: 2. september, 25. november. Bridge Resource Management Training and Enducation Course for Danish Pilots i Simulator (4 dage): (max 9 deltagere): Pris kr. aftales med kunde. Starter: Aftales med kunde Anti-piracy in simulator (2 dage) (max 9 deltagere): pris kr. 13.500,Starter: aftales med kunde. Kurset er udviklet og afholdes sammen med firmaet Risk Intelligence. Anti-piracy simulator Course bibringer navigatører, SSO’s, CSO’s og andre security-ansvarlige en grundig forståelse af hele problematikken omkring pirateri og grundprincipper for at forsvare skibet. Undvigesituationer og –manøvrer afprøves i simulatoren. Undervisere fra både MARNAV og Risk Intelligence. Kursus for »Compas Adjuster« (2 dage) (max 9 deltagere): Pris kr. 3.990,Deltagerforudsætning: uddannelse og erfaring som navigatør eller dual skibsofficer. Starter: 9, december. De nævnte priser er inklusive materialer og kaffe med brød på skolen. Bortset fra kurserne »A«, »B«, »C«, »D« og »E« tillægges 25% moms på ovenstående priser. Tilmelding bedes foretaget så tidligt som muligt før kursusstart. Skolen udsender program, deltagerliste, færgeplan m.m. til den enkelte deltager ca. 14 dage inden kursusstart. Priser: Foruden materialeomkostninger og kursusafgift betales der for ophold og fortæring på hotel. Skolen sørger almindeligvis for hotelreservationer. Hotelpriserne ligger pt. på 1.145,- pr. døgn med fuld fortæring. Afregning: For rederitilmeldte kursister sender skolen faktura til rederiet. Privat tilmeldte vil den 1. kursusdag blive opkrævet kursusgebyret. Der tages forbehold for prisændringer. Der tages forbehold for ændring af kursusdatoer. Der udstedes bevis for deltagelse i kursus, og søfartsbog kan, hvis det ønskes, påtegnes med kursusstempel. Vi er åbne for ændringer i kursusplanen, herunder oprettelse af nye kurser. Ligeledes afholder vi gerne kurser uden for Ærø, på skibe og i udlandet i den udstrækning, kursusafdelingens kapacitet tillader det. Alle vore kurser kan afholdes på engelsk. Vi håber, De kan få udbytte af vore kurser og står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger. Tilmelding kan også ske via: kursus@marnav.dk Kursusplanen holdes løbende opdateret på www.marnav.dk Kursusafdelingen direkte: +45 62 53 19 68


Artsnavn:

DUALOFFICER (NAUTICO DUALIOS UDULIUS) Beskrivelse: Dualofficeren er et dybt personlighedsspaltet dyr, som alle er af stjernetegnet Fisk, idet dualsofficeren aldrig er i stand til at beslutte sig for, hvad den helst vil. Ses hovedsageligt på større oceangående fartøjer. Kan også mødes i land, se under politiker eller direktør.

freni og vælger side, men nogle fortsætter den skizofrene uddannelse. Efter endnu en udmønstring til frustration for alle andre om bord på skibene, skal dualofficeren indlægges igen før den er fuldt uddannet. Institutionen bilder da aspiranten ind at den er uddannet Maritim Leder med brede kompetencer.

Levevis: Dualofficeren mener sig selv i stand til både at arbejde på broen og i maskinen, hvorfor den ikke accepteres nogen af stederne, da de to afdelinger ikke tåler hinanden. Selvom dualofficeren uddannes til at arbejde begge steder, har den det bedst i en uniform, hvor den leder og uddelegerer arbejdet til laverestående dyrearter. Den tåler ikke særlig godt at blive snavset, og har ikke fokus til at stirre ud af vinduet længe nok ad gangen, og springer derfor gerne over hvor gærdet er lavest. Dette undskylder den ofte med dens brede kompetencer, og dens såkaldt særlige lederegenskaber, den mener at have opnået i uddannelsen.

Adfærd: Dualofficeren ser gerne sig selv som en ophøjet dyreart der er bedre end de andre. Denne illusion er en følge af

Forplantning: Dualofficeren er en unaturlig dyreart, specielt fremavlet på forsøgsbasis efter ønske fra en højere instans. Således har forskere taget brugte kaffefiltre fra Skibsføreren (Nautico Navigare Vindusciculus) og blandet dem med brugte olieklude og totter med twist fra Maskinmesteren (Nautico Mascino Rodius Dieselos). Denne særligt usunde og kemiske blanding gærer i et halvt år og udvikler sig da til en dualofficersaspirant. Opvækst: Dualofficersaspiranten har sin gang både i maskinen og på broen, hvor parterne prøver at påvirke aspiranten til at vælge side. Efter en kort udmønstring skal dualofficersaspiranten indlægges første gang på en særlig institution for dyr med skizofrene tilbøjeligheder. Her uddannes den sammen med styrmandsaspiranter i at foretage sig intet og drikke kaffe, og sammen med maskinmesteraspiranter i at ødelægge enhver maskine den kommer i nærheden af. Disse to egenskaber stemmer dog ikke så godt overens, hvorfor de færreste dualofficersaspiranter udviser færdigheder inden for begge områder. Mange bliver da også kureret for deres skizo-

den meget skizofrene personlighed dualofficeren har. Den prøver at mænge sig med både skibsførere og maskinmestre, og er ofte bedrevidende over for dem, hvilket er medvirkende til at den ikke er et respekteret dyr. Forskning fra den højere instans viser dog, at denne dyreart alligevel ikke egner sig til overlevelse, hvorfor den allerede nu er en truet og muligvis uddøende art. Signe Barfoed, dualofficersaspirant

VI ER IKKE RIGTIG MESTRE Mel. Vi er ikke rigtig voksne. Vi er ikke rigtig mestre , vi er ikke rigtig fører Vi er både og hverken enten eller Vi er for dumme til at styre og for fine til at smøre Der intet der kan rigtig lade sig gøre. På broen må jeg hverken bruge ARPA eller ror -Dit Pensum er for stor’ - Du har ikke fattet spor Men når jeg ska’ følge lodsen og har brug for Skippers ord sir han: Ta’ dig sam’ du kan jo ikke spor. Vi er ikke rigtig mestre... I sumpen må jeg ej betjene servo eller skruer -Dit pensum er for stor’ -Du har ikke fattet spor. Men når jeg skal stramme møtrikker og stævnrør ned og smør’ Sir de: Ta’ dig sam’ OG la’ nu vær’ og spør’ Vi er ikke rigtig mestre... Når jeg vil rette søkort hør’ jeg altid disse ord: -Dit pensum er for stor’ -Du har ikke fattet spor Hvorfor valgte jeg dog SIMAC når jeg ikke bliver spor, derfor tager jeg til MARNAV og blir’ før’ Vi er ikke rigtig mestre, vi er ikke rigtig fører Vi er både og hverken enten eller Vi er for dumme til at styre og for fine til at smøre Der intet der kan rigtig lade sig gøre. Der er ingen der har rigtig brug for ...OS! Skrevet af: Trine og Mads

SIRIUS   

7


MORFARS BREVKASSE Morfars brevkasse har været med i bladet i et stykke tid nu og derfor vil jeg opfordre jer til at skrive til Morfar hvis I skulle have et spørgsmål som I gerne vil have svar på. Morfar kan svare på næsten alt og det kan jo være at du er heldig og at det netop er dit spørgsmål der kommer med i bladet. Spørgsmålene sendes til morfarsbrevkasse@gmail.com Hej Morfar Kan det passe, at man driver for sejl ud af havnen og ikke sejler for sejl ud? Altså hvis det er en længerevarende manøvre for at komme ud på åbent vand driver man. Med et ønske om hurtigt svar. Hilsen Sofia og Holmer Ærede unge mennesker Tak for det glimrende spørgsmål, som jeg som altid skal besvare efter bedste evne. I »Dansksøe« ordbog fra 1782, bruges udtrykket »at drive« om et skib som mandskabet endnu ikke mester at regere, men som driver med vinden eller strømmen. Det kan selvfølgelig tolkes på mange måder, men jeg vil kun tage et enkelt eksempel her; hvis mandskabet ikke »regerer«, altså har kontrol over fartøjet når det er i drift, er der tale om at drive. Man må med andre ord

se godt på kvalifikationerne blandt det ombordværende mandskab for at være sikker på om man driver eller sejler. Hvis ikke der er kvalifikationer nok, er der tale om at drive. Så simpelt er det. Jeg skal ikke komme ind på om udtrykket »driverliv« kan have noget med dette at gøre, men man kan jo selv gøre sig sine tanker. Jeg håber svaret er fyldestgørende – ellers må I henvende jer igen på morfarsbrevkasse@gmail.com Med venlig hilsen Morfar Hej Morfar. Der er i Marstal opstået en løbe/jogge - epidemi. Der er nyligt blevet afholdt en stor konkurrence i netop denne motionsform. Mit spørgsmål til dig som jo nok er det nærmeste man kommer et omvandrende leksikon, går på hvad forskellen er. Hvornår løber man og hvornår jogger man? tænker det må-

ÆRØ BOGHANDEL ApS Kongensgade 31 A · 5960 Marstal Tlf. 62 53 10 77 · Fax 62 53 25 77 E-mail: aeroe-bog@post. tele.dk

B Ø G E R · PA P I R V A R E R Kom glad i foreningens fredagsbar

MONKEY ISLAND Priserne er så billige, at man rent faktisk kan sige at der er happy hour hele tiden. Åbent hver fredag fra kl. 12.00-17.00

8

SIRIUS

ske kan have noget med entusiasmen at gøre eller hvilket tøj man benytter til udskejelserne, (joggingtøj). Håber du kan hjælpe mig så også jeg kan deltage i en af delene. Med venlig hilsen den hurtige, men uoplyste bådsmand. Allerbedste bådsmand. Det er klart, at der kan opstå forvirring om to så meget brugte begreber. Der er også mange teorier om det, jeg skal kort beskrive et par stykker; Den berømte løber og forfatter, George A. Sheehan, sagde, at forskellen på en jogger og en løber er en tilmeldelsesblanket til et løb. Det er selvfølgelig en udmærket definition men ikke meget teknisk. Blandt erfarne løbere er der bred enighed om at man jogger hvis man kan fører en ubesværet samtale undervejs, og fra samme øjeblik det kniber med det, er der tale om løb. Jeg håber du kan bruge svaret. Ellers må du henvende dig igen. Med venlig hilsen Morfar Kære brevkasse. Tillykke med dagen. Her er lige et spørgsmål i dagens anledning, når alle ved at tiden går hurtigt når man skynder sig. Hvorfor så egentligt skynde sig når man har travlt? – En anonym læser ved navn Leif. Kære anonyme Leif. Det var vel nok et dejligt spørgsmål. Jeg har ofte talt om tid her i brevkassen, men er vist aldrig selv blevet meget klogere på det. Det er jo et noget luftigt begreb. For at vende tilbage til dit spørgsmål, så vil jeg sige, at du vel nok har fat i noget af det vigtigste indenfor tidsbegrebet overhovedet. Svaret er: Man skal aldrig skynde sig. Hvis man nu ser på de gamle håndværkere, der stille og roligt går rundt på byggepladsen hele dagen og ikke har travlt, og så prøver at sammenligne deres produktivitet med ham der løber spidsrod hele dagen og altid har tusind ting i gang, så er der ingen tvivl om, at det er den gamle, der henad vejen får mest fra hånden. Det vil altså sige, at jo mere man skynder sig i traditionel forstand, jo mindre får man fra hånden. Det vil på længere sigt gøre tingene endnu værre, da man jo ikke får afsluttet det man er i gang med, og så kommer endnu mere bagud. Mit råd er: tag det roligt, planlæg godt, og bliv færdig med projekterne. Så rækker tiden længst. Sig endelig til hvis der er mere jeg kan gøre for dig. Med Venlig Hilsen Morfar


SIDE 9 PIGEN • SIDE 9 PIGEN• SIDE 9 PIGEN• SIDE 9 PIGEN Navn: Anna Isabella Wiile Seroff Civil status: single Yndlingsknob: pælestik Yndlingsskib: de hurtige Stjernetegn: krebs Købmand eller sømand: sømand Pandekager eller skipperlabskovs: pandekager Marstal bitter eller Fernet Branca: piñacolada

Navn: Malene Littrup Andersen Civil status: optaget (Bo Hansen) Yndlingsknob: bomstik Yndlingsskib: de langsomme Stjernetegn: fisk Sømand eller købmand: sømand Pandekager eller skipperlabskovs: pandekager Marstal bitter eller Fernet Branca: Rom og cola

Navigatørelev • Styrmand • Skipper • Vagtofficer • Duale skibsofficer • Aspirant • Skibsfører • Lods • Overstyrmand • Enestyrmand • Offshore • Havneassistent/foged • Port captain

Kort SKIBSOFFICERER samlesi i o sagt: sagt: NAVIGATØRER samles

SØFARTENSSLØFARTENS EDERE - DANSKLN AVIGATØRFORENING EDERE Kompetencer i verdensklasse o Havnegade 55 . 1058 København K . Tlf. (+45) 3345 5565 . Fax (+45) 3345 5566 E-mail: mail@soefartens.org

SIRIUS   

9


Morgenbitteren Her kommer DE kære læser ind i billedet. De kan bidrage med en røverhistorie, et citat, en vits eller noget andet gøgl.

Når en rigtig sailor blir i land

En virkelig samtale overhørt et sted i det ganske danske land (fra overhoert.dk)

Mor med måske 19-årig søn i joggingtøj, som ser ud som om han er træt af livet Mor: »Jamen hvad med gymnasiet var det ikke noget?«

Kedsomhed på nattevagten… …kan få en styrmands tanker på misvisende kurser. Rasmus Hachmann har med ufattelig kreativitet fundet en alternativ løsning til denne kryds og tværs.

Søn: »Nej.« Mor: »hvad vil du så? Vil du noget overhovedet?« Søn: (lidt forsigtigt) »Jamen jeg har overvejet at tage ud og sejle?« Mor: »Eeeeeeej ej nej nej nej! Det kan du godt glemme! Du har jo ikke engang været i svømmehallen!«

10

SIRIUS


SIRIUS   

11


Sidste frist for indlevering af stof til nĂŚste nummer er

15. aug. 2013 Sendes til navigatorforeningen@gmail.com eller nis@marnav.dk

ŠS“G�SHFSOF"4 XXXBFSPFGFSSZEL

MARITIM SKOLEFODBOLD Af Arne Jørgensen, HFV Hüneretten tilhører stadig Marstal, selvom 4 fodboldhold fra Simac, sammen med et mix af piger fra Svendborg Søfartsskole og naboerne fra Simac, i forürets fodboldturnering pü Tüsinge, ihÌrdigt forsøgte at tilbageerobre mesterskabet fra HF`erne pü Marstal Navigationsskole. Det var ogsü lige ved og nÌsten for BJ2 erne fra SIMAC, der med en samlet 2. plads i gruppespillet havde kvalificeret sig til finalen i Handelsflüdens VelfÌrdsrüds fodboldturnering for de maritime skoler i det syd-

fynske. I alt 8 hold fra SIMAC, Marstal, og Svendborg Søfartsskole kÌmpede om sejr, pris og glorie pü fodboldbanerne ved Tüsingehallen. Sirener kÌmpede som Amazoner Flere af pigerne fra SIMAC, kravlede pü et tidspunkt over gÌrdet til Svendborg Søfartsskole, medbringende en invitation til stÌvnet fra VelfÌrdsrüdet. Dette var indledningen til fodboldholdet Sirenerne, der for første gang deltog i den maritime fodboldturnering. Som enhver anden oprykker mütte ogsü pigerne sande, at det er svÌrt at hamle op med de etable-

Navigatør-holdet fra Marstal.

ŠS“GÂ?SHFSOF"4 7FTUFSHBEF ŠS“TL“CJOH 5MG XXXBFSPFGFSSZEL

HF-Søfart-holdet fra Marstal, der vandt turneringen.

12

SIRIUS


rede fodboldhold, men trods lutter nederlag løb holdet alligevel med al sympatien ude fra lægterne, først og fremmest på grund af en ukuelig fightervilje. Havde det ikke været for – stolpe ud – i stedet for – stolpe ind – i slutminutterne, ville drengene fra Svendborg Søfartsskole have lidt pointab i deres indbyrdes kamp. Holdene spillede alle mod alle, og herefter mødtes de to hold med flest opnåede points i finalen. Længe så det ud til, at denne ville blive målløs, men kort før dommerens slutfløjt stod der pludselig en Marstaller helt fri foran mål – og bang! – Hermed måtte holdet fra BJ2 se i øjnene, at slaget var tabt. I kampen om 3.-4. pladsen gik det ikke meget bedre for akademiet, da navigatøreleverne fra Marstal vandt 2-0 over SIMAC FUS. Med spansk inspirerede kombinationer tog Marstal således igen præmier med hjem til pokalskabet på Ærø, men som flere af drengene efterfølgende fortalte Velfærdsrådets udsendte, bliver det aldrig trivielt at vinde turneringer – specielt ikke når SIMAC stiller hold. Der spilles fodbold på Tåsinge igen til september, og her er der så atter plads til forbedringer – for alle andre end HF erne fra Marstal Navigationsskole. Deltagende hold: Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Marstal HF SIMAC / Svendborg Søfartsskole – Sirenerne SIMAC 1 – Dem på den blååå` der SIMAC 2 – FUS SIMAC 3 – Champs SIMAC 4 – BJ2

NY LÆRER I KURSUSAFDELINGEN

Efter at være startet op som instruktør i kursusafdelingen ved årsskiftet, er det vist blevet på høje tid, at jeg får introduceret mig selv her i Sirius – som det hører sig til. Min vej til kursusafdelingen har været uforudsigelig og fyldt med masser af spændende oplevelser. Det kom ikke som den store overraskelse at jeg havnede i det maritime erhverv, da jeg kommer ud af en familie med saltvand i årene, hvor både farfar og far sejlede. Tanken om at stikke til søs lå ikke fjern og efter en tur med skoleskibet Danmark, startede jeg som styrmandsaspirant hos A.P. Møller tilbage i 1996. Efter et ophold på Kogtved Søfartsskole og 2x6 måneders udmønstring, var jeg klar til at starte på Marstal Navigationsskole

New E-Learning course

– noget af en omvæltning for en Københavner-dreng. Jeg har ikke fortrudt mit valg om at læse i Marstal og endte da også med at købe et hus i byen. Fra 2001 har jeg som styrmand sejlet verdenshavene tynde for Mærsk, det første års tid i deres containerskibe og derefter udelukkende i tankskibene. Til at begynde med slog jeg mine folder i LPG-, produkt- og kemikalietankskibene, men de sidste 8 år har jeg udelukkende sejlet LNG. I oktober 2012 valgte jeg at søge nye udfordringer, og mønstrede således ud i Royal Arctic Line på en 6-ugers afløsertur med deres atlanterhavsskib Naja Arctica – en fantastisk oplevelse og noget af en øjenåbner efter at være præget af 15 års »Mærsk-style«. Min fritid bliver brugt på samme måde som de fleste andre husejeres, med at passe hus og have og når tiden tillader det, bliver sejlbåden luftet enten på den ugentlige kapsejlads eller på ture ud i det sydfynske.

Bliv passivt medlem af

MARSTAL NAVIGATØRFORENING Kontingent: 200 kr. årligt

Tank Cleaning eCourse

available on CD. This course will take you through all the general procedures in connection with cleaning of tanks on board oil and chemical tankers. t t t t t

Marstal Navigationsskole

.BSOBW4JOHBQPSF 

E-mail: e-learning@marnav.dk www: http://www.marnav.dk

E-mail: asia@marnav.sg www: http://www.marnav.sg

4BGFUZSFRVJSFNFOUT &óDJFOUUBOLDMFBOJOH  1PUFOUJBMSJTLTBOEIB[BSET  &OWJSPONFOUBMBOEöOBODJBMJNQBDU  "TTFTTNFOU$FSUJöDBUJPO 

- Your choice of course

SIRIUS   

13


For책rs


sfest


Foreningens

Aktivitets kaldender MARSTAL TLF. 62 53 17 80 · FAX 62 53 17 50

DUSØR:

Gamle elever, som skaffer en ny, kan opnå en dusør på 1.000 kr.

DU KAN LIGE NÅ DET! Bustur . . . . . . . . . . . . . 30/08-13 Maritim skolefodbold . .

uge 36

Maritimløb . . . . . . . . . . 06/09-13 Travaljeroning . . . . . . . 14/09-13 Museums rundvisning

17/09-13

Oktoberfest . . . . . . . . . 05/10-13 Bowling . . . . . . . . . . . . 08/11-13 Storebadedag . . . . . . . . 13/11-13 Julefrokost . . . . . . . . . . 23/11-13 Bustur . . . . . . . . . . . . . 24/01-14

Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter august 2013

Fastelavnsfest . . . . . . . 01/02-14 Generalforsamling . . . . 5/2 2014 Storebadedag . . . . . . . . 12/02-14 Museums rundvisning . 25/02-14 Bowling . . . . . . . . . . . . 28/03-14 Forårsfest . . . . . . . . . . 03/05-14

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF. 62 53 10 75 www.marnav.dk

16

SIRIUS

Maritim Skolefodbold – Nærmere dato afventes Multi Marathon Ærø . . . 31/05-14 Med forbehold for ændringer

Navigatørforeningen


TIL ØLSTAFET PÅ AARHUS UNIVERSITETS-SØ Af Beskidte Eigil Kl. 05.15 kører 10 søvnige navigatør og HF-hoveder fra Marstal Navigationskole af sted mod færgen. Derfra er planen at indtage Aarhus universitetssø med et seriøst PR Stunt for både Tall Ships Race, (Tall Ship Race kommer til Aarhus til juli) Fregatten Jylland og vores kære Marstal Navigationskole. Turen var nær gået i vasken da Mike (2. semester) havde glemt at slukke lyset på Andreas fra 3.semesters bil aftenen før. Men den gamle Mercedes viste sit værd og startede alligevel. Tysk kvalitet. På færgen Vi sidder alle og hænger lidt, det er jo tidligt. Nikoline havde dog været betænksom og taget hjemmebag med. Morgentrætheden forsvinder stille og snakken begynder om den forstående opgave og her afslører formanden, at den sø vi skal ro rundt i kun er 100x44 meter og meget lavvandet, så der er mulighed for at gå på grund... Men det har vi jo store erfaringer med hernede fra. Vi får også at vide at vi har rigelig tid til at øve i fred og ro da vi vil nå frem i god tid. Vi når frem til søen 09.00, og får alle en tredobbelt lang næse, for der

er allerede sort af mennesker. Omkring søen er 20.000 mødt frem indtil nu. Vi prøver straks at finde gode undskyldninger for ikke at stå ud af bilen. Nogle af tilskuerne har siddet der siden kl. 04.00 for at holde en god plads. Vi møder Joachim, fra Fregatten Jylland, der så nydeligt har arrangeret dette PR stunt. Vi er hurtigt i travaljen for at øve, forårssolen bager os i skallen, mens vi prøver at tage så

små åretag som muligt, da der er fulde studerende på tømmer-flåder og en kæmpe talerpram midt i søen. Travaljen er med årer knap 5 meter bred, så årerne må tages ind et par gange. På bredden, er der en velkendt stemme der råber os an og idet vi vender os blændes vi af Martin McDonals blege og nøgne agterspejl. Det er så rart at møde folk man kender. Efter øvelsestur der, trods et knækket flagspil, gik

Med borgmesteren om bord.

Taktik-træf. SIRIUS   

17


Fulde folk på en tømmerflåde.

Ølstafetten er i gang.

18

SIRIUS


Borgmesteren kommer om 5 min.! Vi hopper i vores lille båd, kanonerne skinner i solen og båden er tør, sådan da. Alt er klart. Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard, får en lille admiralshat på, og han bliver, som en admiral jo bør, fløjtet om bord af bådsmandsfløjten. Fint skal det være. Vi venter, og venter og venter på at komme afsted. Men problemer med teknikken er årsagen. Men endelig – Tre kæmpe brag fra kanonerne sender trykbølger ned gennem båden så det runger i brystkassen. Der lyder et hyl fra de fulde studenter rundt omkring. »Overalt rooo VÆK!« Så fint det går, folk jubler skønt de sidder som sild i tønder. Borgmesteren ankommer standsmæssigt til talerprammen og holder en kort velkomsttale. På vej tilbage med borgmesteren kommer vi i en smule kambolache med en flydende red bull reklame, der resulterer i en lille grundstødning. Ellers helt smertefrit. Efter afsked og lykønskninger om en god valgkamp til Hr. Bundsgaard, indledes kapsejladsen med nationalsang hvor vi i ren nostalgi og respekt for fædrelandet tager hattene af, står side om side og skråler med. Job Done! Og det bedste var, at vi fik lov til at beholde sømandstøjet og det blev der nok lavet damer på senere på aftenen, men det er en anden historie.

Facts om Kapsejladsen: Ølstafetten

• Den er 25.00 Aarhus u nivers 0 • Fem gæster. itets s tørste medle socia • Den mmer le beg sejles fra hv ivenh e i små • Det r ed me gumm af de 12 f gæld d ca. e e ibåde stfore r om gange , eller ninge a videre rundt om t ro hurti r a delta ndet fl g • Vind til den næ asken og r st over sø oppustelig ger. s o en t. eren f te. tilbag år de e igen bunde en t gyld o g selvfø øl, løbe ne bæ lgelig t kken. gi’ de i Og hå n neret ten d et næ ste år .

SØBY VÆRFT A/S - waypoint for innovative shipbuilding since 1931 3 dry docks with max. capacity 115 x 24 x 6 mtr.

Our skilled staff are able to offer you high quality work whether it is ● Engine work ● Steel repair ● Surface treatment Searching for a reliable par tner, contact SØBY VÆRFT A/S

SØBY VÆRFT A/S www.shipyard.dk

54O 56,5’ N 10O 15,6’ E

over al forventning er det tid til pause. Stemningen er som på en festival, stadig flere mennesker strømmer til og snart sidder folk med fødderne i søvand. Vi lænser vores lille travalje med en LOA. på 6 meter. Mens startskuddet til nøgenløbet starter og bare mandenumser suser forbi os, kigger drengene fra vores lille hold skuffet efter de kun tre kvindelige deltagere. Vi får monteret tre små signalkanoner forrest i båden, da Aarhus borgmester jo skal transporteres med stil. Venligst bliver der delt ørepropper ud til os alle. Sikkerhed til søs. Og som de sømænd vi nu er, bliver vi da også iklædt matroskrave og hat.

SØBY VÆRFT A/S, DOKVEJ 5, DK-5985 SØBY ÆRØ, TEL. +45 6258 1123, FAX +45 6258 1442, shipyard@shipyard.dk, www.shipyard.dk

Kanoner på fordækket. SIRIUS   

19


FOTOKONKURRENCE 2013 Igen i ür vil vi pü SIRIUS redaktionen med glÌde modtage lÌsernes bedste billeder. Til hver udgivelse vil vi udvÌlge tre gode billeder, som vil blive trykt i bladet. Til december vil en uvildig dommer udtrÌkke de tre bedste og der vil vÌre prÌmier i form af tøj med Navigatørforeningens logo. Billedet skal vÌre af en passende kvalitet og have et maritimt islÌt. Husk billedtekst. Mailes til: navigatorforeningen@gmail.com

Dennis Petersen - Solnedgang pĂĽ Kentish Flats.

Chemical Tanker Seminar for Shipping Professionals 3-4 September 2013 in Copenhagen Develop your knowledge of Chemical Tankers and their cargoes t*.0SFHVMBUJPOTGPS$IFNJDBM5BOLFST   t$BSHPTFHSFHBUJPO *#$$PEFBOE$'3    t5IFi$PNQMFYJUZwPG7FHPJMT #JP'VFMT   t."310-BOOFY**  t5BOLDMFBOJOHJTTVFT  t"CSJFĂśOHPOUIFWFSZJNQPSUBOU.&1$$JSD    

.BSOBW

- Your choice of course

20

SIRIUS

Call or send an e-mail to receive information and course programme

.BSTUBM/BWJHBUJPOTTLPMF  &NBJMLVSTVT!NBSOBWEL 5FM   XXXXXXNBSOBWEL 


Casper Østergaard – Fuld fart frem.

Mads Winther – Et kig ud af styrhusdøren på Grønland.

SIRIUS   

21


SHIP MANAGEMENT JXcebi\WXßefgV_Tfff[\c`TaTZX`Xag gblbheàXXg — Oil Tankers — Chemical Tankers — Gas Carriers — Dry Cargo Vessels — Offshore and special purpose vessels

CONSULTING We make sure you get what you want — Newbuilding supervision — Conversion — Maritime consulting — Management systems (ISM, ISO, TMSA & ISPS)

Contact us +45 33 36 44 00 www.erria.dk

Få udfordringer og et spændende liv i Royal Arctic Line A/S

22

SIRIUS


ONLINE VHF/SCR KURSUS Af Ole Berg Nu kan sejlere nemt og billigt forberede sig til Søfartsstyrelsens SRCprøve. Med det nye kursus kan man forberede sig når og hvor man har lyst. Det eneste krav er, at man har adgang til en computer og en bredbånd internetforbindelse. VHF/SRC kursus er det første resultat af samarbejdet mellem Marstal Navigationsskole og Dansk Sejlunion.

Med dette kursus giver vi sejlerne nem adgang til god og kvalitetssikret viden om SRC og dermed gode forudsætninger for at bestå Søfartsstyrelsens SRC-prøve. Vi er stolte af dette nye kursus som giver sejlerne nem adgang til VHF/ SRC certifikatet. Med dette kursus er vi og sejlerne med til at øge sikkerheden til søs. Det er netop denne type af kurser og formidling af viden vi havde i tankerne, da vi indgik samarbejde med Dansk Sejlunion, udtaler Søren

Vestergaard fra Marstal Navigationsskole. På online VHF/SRC Kursus fører en speaker dig ubesværet gennem det relevante pensum. Speakerens fortælling bliver understøttet af tekst og gode illustrationer på skærmen. Har du behov for at have talen på skrift, for at kunne lave understregninger, tage noter eller lignende er der det muligt at udskrive det talte som tekst kapitel for kapitel. Vi har søgt at give brugeren mulig-

MARNAV METROPOLITAN   

23


Fü mere plads i økonomien /\N_""u\UKXN_PuOX\�UUOPY\NOVOWON -ROMUSXZKUUOX>SVWOVNNSQSPSVSKVOXOVVO\Zu`Y\O] RTOWWO]SNOR`Y\N_YQ]uUKXV�]OWO\O Gør det muligt Marstal Afdeling Kongensgade 28 62 53 11 06 nordea.dk

hed for optimal indlÌring ved at bruge disse mange og forskellige virkemidler. Et online eller E-Learning kursus har en rÌkke fordelagtige virkemidler, som er meget relevante for netop denne type kursus i forhold til en simpel lÌrebog. Efter hvert afsnit er der mulighed for at teste sin viden. Disse tests kan man vende tilbage til, sü ofte man vil. Kursus indeholder ogsü nogle eksempler pü prøver. Du kan via en database med en stor mÌngde spørgsmül generere din egen SRC-prøve og teste om du er parat til at gü til den rigtige SRC-prøve. Spørgsmülene er alle hentet fra autoriserede SRC-prøver og kan genanvendes fem gange. Som bruger skal du kun supplere kursus med bogen GMDSS TillÌg til LÌrebog som supplerer kursus og som gerne mü medbringes til Søfartsstyrelsens SRC-prøve Kursuspris: 800 kr. Kursus er til rüdighed for brugeren i 2 müneder fra købsdato. Online VHF/SRC kursus kan købes pü www.sejlershoppen.dk fra mandag den 15. April.

SKIBSFĂ˜RER SINGLE PURPOSE Vejen til skibsførerpapirerne kan stadig gĂĽ uden om maskinrummet!

ForudsÌtninger: enten – sÌtteskippereksamen – gammel styrmandseksamen – juniorofficerseksamen

En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning

Marstal Navigationsskole Tlf. 62 53 10 75 ¡ www.marnav.dk

Husk! 24

SIRIUS

Skibsføreruddannelsen tager kun 1 ür efter sÌtteskippereksamen...


Hey ho og en stor flaske rom –

ROMREGATTA 2013 Af Lasse Madsen Det er Kristi Himmelfartsferie, Fredag – og Trine og jeg er på vej til Flensburg for at deltage i den årlige Rom Regatta (Kapsejlads i Flensburg Fjord). Vi har aftenen før scoret et lift med en hollandsk skonnert, Marie Galante, der afgår til Kiel samme morgen. Man sejler da fra en rigtig ø… Vi stævner ud fra Marstal i solskin og sætter sejl ud for Eriks Hale. Vi lægger ud med 6 knob, og Ærø forsvinder lige så langsomt i horisonten. Hollandske hotdogs Marie Galante ligger på styrbord halse og glider gennem vandet, vinden blæser op og vi går nu godt 8 knob. Fra salonen kommer der en liflig duft,

Hollandske hotdogs og bar’ derud af.

maven knurrer, der er intet som slår glæden ved mad om bord på et sejlskib. Styrmanden præsenterer os for den hollandske udgave af Hotdogs, med mayonnaise, karry, ketchup og rå løg. Normalt ikke en spise der ville skabe glæde hvis det var i skolens kantine, men herude med vind og krængning smager det fantastisk. Vi nærmer os Kiel, sejlene bjærges og snart må vi vinke farvel til vores nye hollandske venner. Togtur, fra Kiel til Flensborg er bare kedeligt når man lige har sejlet. Men inden vi ser os om står vi på kajen ved siden af Bramsejlskonnerten Activ. Hele havnen er fyldt med sejlskibe, boder med alt fra Pirathatte til kød på pind. Vi går om bord for at hilse på gamle venner og må vække skipper Jonas Bergsøe i middagsluren efter kapsejladsen fra Sønderborg. Glædeligt gensyn og vi overrækker en lille værtsgave bestående af en flaske Riga Balsam. Alt godt fra Ærø... Rom eller gammelt skrammel Næste morgen er vi tidligt oppe for at løsne sejlene. Folk rundt omkring på skibene begynder også at vågne og så småt begynder at klargøre deres skibe. Der deltager omkring 100 skibe. I denne kapsejlads, gælder det ikke om at vinde, men at blive nr. 2 da vinderen af en 2. plads, får en velfortjent 3 liters romflaske fra det lokale Flensbursgske destilleri. Førstepladen er så heldig at vinde et eller andet skrammel, som f.eks. kan være en dukke med kun en arm, en støvet lampe eller en gammel gryde. To signalskud bliver affyret og skippermødet er hævet, en efter en stævner alle de gamle træsko ud for at ligge sig klar ved startlinien.

Overskyet... men vi sigter alligevel efter stjernerne. På Activ er vi i fuld sving med at sætte sejl efter vi har forladt kajen. Det tager tid at få de 14 sejl op som den gamle dame er udstyret med. Men vi er heldigvis mange hænder om bord, og det går helt smertefrit. To skud mere og starten er gået. Activ med vinden ind agten for tværs tager spids for hendes klasse, forfulgt af Lilla Dan som nærmeste konkurrent. Selve kapsejladsen er ikke noget ocean race. Den er ikke mere end 3 sømil lang, ud til rød bøje no. 5 I fjorden. Vende og tilbage. Men farvandet er smalt og med omkring 100 skibe er der rigeligt at se til. Det er dejligt igen at ha’ sejldug og tovværk mellem hænderne , selv om den hårde hud i håndfladerne for længst er erstattet papir nusser hud. »READY ABOUT« Lyder det fra agterdækket, bøjen er nået, første vending skal gå stærkt, Lilla Dan er stadig i vores kølvand og Activ er en robust dame, hun knager lidt da gaflerne går over til bagbords halse og vi er nu på kryds. 6,1 kn. Vi begynder at blive lidt urolige over at Lilla er så tæt på. Hun er den eneste fra vores klasse der er tæt nok på til at true os. Vi trimmer sejlene så godt vi kan, men den lette vind er vores handicap. Næste vending vel overstået, og det går op for os, at den røde sejler er gået på grund. Vi stikker af, men agterude dukker en ny trussel op. Marta, en to mastet

Konkurrenterne agterude. SIRIUS   

25


BLIV NAVIGATØR på Marstal Navigationsskole I JANUAR OG AUGUST STARTER FØLGENDE UDDANNELSER PÅ MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE: Kystskipperuddannelse: ■ Uddannelsen varer 1/2 år og berettiger til SU. ■ Optagelsesbetingelser er 18 måneders sejltid. Styrmandsuddannelse: ■ Uddannelsen varer 1 år (1/2 år hvis man i forvejen er kystskipper). ■ Med styrmandseksamen kan man fortsætte 1 /2 år til sætteskippereksamen og derefter til skibsføreruddannelsen. ■ Optagelsesbetingelser: 18 måneders sejltid som skibsassistent samt folkeskolens 10. kl. prøve samt yderligere 2 års relevant erhvervserfaring og minimum 25 år gammel. ■ Uddannelsen berettiger til SVU, som svarer til højeste dagpengesats. Sætteskipperuddannelse: ■ Uddannelsen til sætteskipper varer 11/2 år (1/2 år hvis man har styrmandseksamen, 1 år hvis man har kystskippereksamen). ■ Med en sætteskippereksamen kan studierne fortsættes på Marstal Navigationsskole og på 1 år kan man læse til skibsfører. ■ Optagelsesbetingelser til sætteskipperuddannelsen er 18 måneders sejltid som skibsassistent eller 12 mdr. som styrmandsaspirant samt folkeskolens 10. kl. prøve. ■ Uddannelsen er SU-berettiget.

Skibsføreruddannelse: ■ Uddannelsen varer 1 år. ■ En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning. ■ Uddannelsen er SU-berettiget. ■ Optagelsesbetingelser: enten ● sætteskippereksamen eller ● »gammel« styrmandseksamen eller ● juniorofficerseksamen.

Gode muligheder for legater Mere information kan fås ved henvendelse til Marstal Navigationsskole eller internet: WWW.MARNAV.DK

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE Ellenet 10 · 5960 Marstal · Telefon 62 53 10 75 e-mail: marnav@marnav.dk

26

SIRIUS


skonnert. Vel sejlet indhenter de os, og stjæler føringen. Activ går efter rommen nu. Marta og Activ passerer dommerbåden ikke langt fra hinanden. Sådan skal kapsejlads være. Activ slår vingerne ind, og triller i havn mens vi klarer op på dæk. To skud mere, vi stimler sammen på Activs agterdæk, dommerbåden Gesine har lagt til agten for os og det er tid til præmieoverækkelse. Vinderskibet Martas besætning vinder som traditionen tro noget ubrugeligt. En rædselsfuld vase. Men sejren er jo det der tæller hvis I spørger mig. Mange vil sige rommen.. Men sejren har Marta fuldt ud fortjent. Jonas bliver kaldt op for at modtage vores gevinst. Han bliver tilbudt at bytte den med vasen, men takker pænt nej. Præmieoverrækkelsen og festlighederne fortsætter. Vi inviterer Martas besætning over til rom. Jeg får tiltusket mig et lift hjem til Marstal samme aften med Marta. Trine bliver hængende og nyder sidste aften på Activ i godt selskab.

Rise Sparekasse Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

Så er kursen sat...

SVENDBORG BUGSER A/S SVENDBORG TOWING COMPANY LTD.

TOWAGE SALVAGE SUPPLY-SERVICES HEAVY-LIFT PROJECTS MARINE CONSTRUCTION PROJECTS CREWING

Skipper med 2. præmien.

Nordre Kajgade 9A · DK-5700 Svendborg Tel: +45 6222 2911 · Fax: +45 6222 2555 E-mail: info@svendborgbugser.dk Web: www.svendborgbugser.dk

Indmeldelsesblanket! Bliv passiv medlem i Marstal Navigatørforening. Kontingent er kun kr. 200 årligt. NAVN ADRESSE

Præmieoverrækkelse. POSTNR.

BY

Klip kuponen ud og send den til os. De vil herefter modtage et girokort til indbetaling.


I ÅRHUNDREDER SPREDTE DANSKE VIKINGER RÆDSEL BLANDT KONKURRERENDE SØMÆND. VI HOLDER DE STOLTE TRADITIONER I HÆVD.

Marstal Navigationsskole, SIRIUS Juni 2013  

Skoleblad for Marstal Navigationsskole.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you