Page 1

1_ FOTOGRAFIA VERTICAL, HORITZONTAL, QUADRADA

http://www.google.es/imgres?

um=1&hl=es&sa=N&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=ucSQslwt8AGEWM:&i mgrefurl=http://tratohechocom.blogspot.com/2010/05/los-trabajos-delfuturo.html&docid=_vFu22Ei1I0khM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_uX-Uu537B4/SghgfJMf4I/AAAAAAAAAW0/vezxHIpUBwA/s1600/vertical_farm.jpg&w=568&h=73 5&ei=2zvCT8bqOMaS0QXaiIWxCg&zoom=1&iact=hc&vpx=659&vpy=94&dur=193 &hovh=255&hovw=197&tx=116&ty=85&sig=110184638866897975909&page=6&tb nh=161&tbnw=123&start=78&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:78,i:276 La fotografia es vertical ja que el punts d’atenció es la torre principal

http://www.google.es/imgres? num=10&um=1&hl=es&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=tcxOoEhgyUJ7TM:&i mgrefurl=http://www.panoramicaclubdegolf.com/&docid=wJFLDJi5roK8pM&imgurl= http://www.panoramicaclubdegolf.com/wpcontent/themes/panoramica/images/panoramica%252520golf%252520instalaciones %252520deportivas.JPG&w=960&h=379&ei=qjzCT5CcNsL80QXhwJC9Cg&zoom=1 &iact=hc&vpx=531&vpy=182&dur=1179&hovh=141&hovw=358&tx=202&ty=92&si g=110184638866897975909&sqi=2&page=1&tbnh=91&tbnw=230&start=0&ndsp=8& ved=1t:429,r:2,s:0,i:72 La fotografia es horitzontal ja que el punt d’atenció és tot el camp sense, i així pugui sortir tot.


http://www.google.es/imgres? start=308&um=1&hl=es&sa=X&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=JU_680uquV QsQM:&imgrefurl=http://www.floristeriasnavarro.com/index.php%3FcPath %3D22_128_167_191%26osCsid %3Dmbvojdzf&docid=oOKNGCOCbsRhvM&imgurl=http://www.floristeriasnavarro.c om/images/MacetaCuadrada2.jpg&w=500&h=500&ei=ST3CT7GeEXF0QWvo9yaCg&zoom=1&iact=hc&vpx=287&vpy=166&dur=900&hovh=225&hov w=225&tx=136&ty=144&sig=110184638866897975909&page=21&tbnh=153&tbnw= 168&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:308,i:54 És una fotografia quadrada i lo que crida més la atenció es el test per que esta sol en la fotografia i el fons es blanc i això fa que ressalti.

2_ FOTOGRAFIA SUBJECTE PUNTS DE FORÇA

http://www.google.es/imgres? um=1&hl=es&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=AhBWdwh73-eCM:&imgrefurl=http://www.canalred.info/galeria-de-imagenes/Sol-y-


Luna.asp&docid=6C72O2Zaq2bSKM&imgurl=http://www.canalred.info/Galeria-deimagenes/Sol-y-Luna/Sol %252520partido.jpg&w=400&h=300&ei=wz7CT92LGuOL0AWomYCpCg&zoom=1 &iact=hc&vpx=303&vpy=130&dur=45&hovh=194&hovw=259&tx=125&ty=107&sig =110184638866897975909&page=2&tbnh=148&tbnw=193&start=11&ndsp=15&ved= 1t:429,r:11,s:11,i:118 El punt de força és el sol ( que esta al centre) ja que ressalta més per ser brillant i lluminós.

http://www.canalred.info/galeria-de-imagenes/Sol-y-Luna-ver.asp?PicID=0 El punt de força és el sol però aquet cop està a la dreta de la fotogrrafia.

3_ FOTOGRAFIA FOCA CURTA I FOCA LLARGA

http://www.google.es/imgres? start=278&um=1&hl=es&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=fnRVzlcIXlAj4M:&i


mgrefurl=http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/04/23/futbol/1335207584.html &docid=ya0OZLwVP1hFhM&imgurl=http://estaticos.elmundo.es/elmundodeporte/ima genes/2012/04/23/futbol/1335207584_0.jpg&w=470&h=313&ei=CkDCT_XCCIOr0Q XTp_DACg&zoom=1&iact=hc&vpx=262&vpy=59&dur=44&hovh=183&hovw=275& tx=177&ty=125&sig=110184638866897975909&page=20&tbnh=164&tbnw=270&nds p=15&ved=1t:429,r:1,s:278,i:215 És una fotografia de foca curta ja que els jugadors de futbol estan enfocats i el públic no.

http://www.google.es/imgres? start=209&um=1&hl=es&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=UvwDn7f7ZvyBZM: &imgrefurl=http://www.transauto.es/spanol/guia_turistica/vacaciones_deportes/volar_g lobo.htm&docid=xtyQxreLQeiheM&imgurl=http://www.transauto.es/spanol/guia_turist ica/vacaciones_deportes/imagenes/globo.jpg&w=237&h=387&ei=ikDCT6iJHseO0AX 0mOyNCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=733&vpy=79&dur=336&hovh=152&hovw=92&t x=77&ty=121&sig=110184638866897975909&page=14&tbnh=152&tbnw=92&ndsp= 16&ved=1t:429,r:4,s:209,i:49 Es una fotografia de foca llarga ja que podríem haver apropat la fotografia i haver enfocat millor.


4_ FOTOGRAFIA SUBEXPOSADA, SOBREXPOSADA, LLUM NORMAL

Fotografia feta per mi. Fotografia subexposada a +2 de llum.


Fotogradia deta per mi. Amb llum normal.

Fotografia feta per mi. Subexposada a – 2 de llum.


5_ FOTOGRAFIA HORITZÓ AMB TERÇ SUPERIOR I INFERIOR.

Fotografia feta per mi. Crida més l’atenció les cases que el cel.


Fotografia feta per mi. Crida més l’atenció el cel que les cases.

6_ FOTOGRAFIA LLUM NORMAL I LLUM ARTIFICIAL

http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=sHzZVquvm2lRM:&imgrefurl=http://www.curioscopio.com/2011/11/cuantos-


kilometros-de-playa-hay-enel.html&docid=jsMlo9sTNRxEbM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/ADuxU96DdAM/Ti9zQk5T75I/AAAAAAAACeM/LluCcKEXfXA/s1600/1.jpg&w=5 00&h=324&ei=xUDCT7rRHITI0QXF4dXFCg&zoom=1&iact=hc&vpx=340&vpy=16 3&dur=520&hovh=181&hovw=279&tx=90&ty=80&sig=110184638866897975909&p age=1&tbnh=150&tbnw=218&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70 Fotografia de llum natural.

http://www.google.es/imgres? um=1&hl=es&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=fsAmmr9m6eUP2M:&imgrefurl =http://ciudadvalencia.olx.es/alquiler-despacho-por-horas-en-gabinete-psicologico-iid18687382&docid=JfhtaZ_4SHaeHM&imgurl=http://images02.olx.es/ui/4/75/82/186873 82_1-Alquiler-despacho-por-horas-en-gabinete-psicologicoCentro.jpg&w=625&h=469&ei=5UDCT4P1HdTB0gWB_pCjCg&zoom=1&iact=rc&d ur=508&sig=110184638866897975909&page=6&tbnh=149&tbnw=219&start=56&nds p=12&ved=1t:429,r:6,s:56,i:213&tx=163&ty=11 Fotografia amb llum artificial.

7_ FOTOGRAFIA REPORTAJE SOCIAL


http://www.google.es/imgres? num=10&um=1&hl=es&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=2mBypoVCDMAgR M:&imgrefurl=http://www.gurusblog.com/archives/datos-de-pobreza-en-espana-nosreinventamos-odesaparecemos/08/02/2012/&docid=LjhChsRuCZegRM&imgurl=http://www.gurusblog .com/jordi/wp/wpcontent/uploads/2010/09/pobreza.jpg&w=359&h=300&ei=7EHCT6igBaap0QXQ3u21 Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=150&dur=973&hovh=205&hovw=246&tx=102 &ty=77&sig=110184638866897975909&sqi=2&page=1&tbnh=149&tbnw=181&start= 0&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68 Fotografia en el qual el centre d’atenció són les mans dels nens. I significa la pobresa ja que demanes aliments o diners etc.

http://www.google.es/imgres? num=10&um=1&hl=es&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=MoMVhtja4aFeM:&imgrefurl=http://www.pobrezamundial.com/las-causas-de-lapobreza/&docid=dA5-DiUmL-sBzM&imgurl=http://www.pobrezamundial.com/wpcontent/uploads/pobreza3.jpg&w=480&h=347&ei=7EHCT6igBaap0QXQ3u21Cg&zoo m=1&iact=hc&vpx=306&vpy=157&dur=1518&hovh=191&hovw=264&tx=172&ty=6


9&sig=110184638866897975909&sqi=2&page=1&tbnh=149&tbnw=210&start=0&nd sp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70 Fotografia de la pobresa en el qual el punt d’atenció és el nen.

8_ FOTOGRAFIA OBJECTES DE CONSUM

http://www.google.es/imgres? um=1&hl=es&sa=N&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=rVzDeR5217Km4M:&im grefurl=http://www.scienceforyoung.com/2011/07/coca-cola-normal-olight.html&docid=rTUu5NjWq4jxjM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/6yg6Q4Kmt6k/TVy1mnmYh5I/AAAAAAAABcc/XbGyaIl3JA0/s400/0-33-l-cocacola_1171.jpg&w=300&h=301&ei=ZELCT9qYJuiZ0QXcmqivCg&zoom=1&iact=rc& dur=480&sig=110184638866897975909&page=2&tbnh=141&tbnw=154&start=12&n dsp=16&ved=1t:429,r:2,s:12,i:168&tx=22&ty=52 Fotografia de una llauna de ‘’coca.cola’’

http://www.google.es/imgres? um=1&hl=es&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=CBM5jEw8sDrMmM:&imgrefu rl=http://ipublicidad.es/campanas-para-no-perderse/aquarius-vuelve-a-apostar-por-sus-


campanas-solidarias&docid=va85xywmiD4hcM&imgurl=http://ipublicidad.es/wpcontent/uploads/2010/05/9500_aquarius-lemon-blik33cc.jpg&w=296&h=500&ei=jkLCT46bA8Wd0QWYi6nCCg&zoom=1&iact=hc&vpx =209&vpy=112&dur=402&hovh=292&hovw=173&tx=115&ty=183&sig=1101846388 66897975909&page=1&tbnh=137&tbnw=81&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0,i:7 3 Fotografia de una llauna ‘’d’aquarius.’’

9_ FOTOGRAFIA AMB MOVIMENT

Fotografia amb moviment en el qual el fons surt desenfocat per el moviment. http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.definicionabc.com/wpcontent/uploads/movimiento.jpg&imgrefurl=http://www.definicionabc.com/general/mo vimiento.php&h=295&w=444&sz=21&tbnid=QEjU5JebXxNdJM:&tbnh=90&tbnw=13 5&zoom=1&usg=__rCXhE6mwjQmEVgOEPP9MV8sgJRA=&docid=8niWuhzjx1ueM&hl=es&sa=X&ei=PEPCT8KHLOiY1AWn1IHXCg&ved=0CGoQ9QEwAA&dur= 365 Fotografia amb moviment en el qual el fons surt desenfocat per el moviment.


http://www.google.es/imgres? num=10&um=1&hl=es&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=0MEoa4iRLnVfTM:& imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi&docid=A1D642lZN3ymlM&img url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Lionel_Messi_Player _of_the_Year_2011.jpg/250pxLionel_Messi_Player_of_the_Year_2011.jpg&w=250&h=309&ei=fEPCT5OpLsXS0Q WyPn_CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=91&vpy=154&dur=419&hovh=247&hovw=200&tx= 117&ty=113&sig=110184638866897975909&sqi=2&page=1&tbnh=131&tbnw=102& start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:147 Fotografia que malgrat el moviment surt ben enfocada.

Treball fotogradia de mon laboral  

treball de fotografia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you