Page 3

3

Helsingin Reservin Sanomat > 8—9 /2013 > 18. lokakuuta

Puheenjohtajilta Caspar von Walzel > Luutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin 2. varapuheenjohtaja.

Juha Parkkonen > Luutnantti (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Yhteistyöhön panostetaan

Jotos lentokentän kupeessa

Syksy saapui ja sen myötä pidetään yhdis-

Syyskuun lopulla Vantaalla toteutetulle Reserviläisurheiluliiton (ResUL) syysjotokselle osallistui yli 50 joukkuetta eri puolilta Suomea sekä Virosta ja Tanskasta. Kilpailun järjestelyiden ytimessä oli Vantaan Reserviläiset ja kilpailun toteuttamiseen osallistui laaja joukko vapaaehtoisia maanpuolustajia pääkaupunkiseudulta ja muualta Uudeltamaalta. Piirin puheenjohtajana olen erittäin tyytyväinen jotoksen järjestelyihin. Kilpailu sujui turvallisesti ja aikataulun mukaisesti. Muuttuneisiin tilanteisiin reagoitiin nopeasti. Asetetut aikarajat ja joukkueille annettu mahdollisuus itse päättää kuinka monta rastia joukkue suorittaa, antoivat kilpailulle sekä jämäkkyyttä että joukkueiden johtajille mahdollisuuden taktikoida.

tyksissä syyskokoukset. Kerhojen kokoukset ovat paras paikka jäsenille päästä vaikuttamaan toimintaan. Siellä vahvistetaan toimintaraamit ja valitaan yhdistykselle hallitus. On siis erittäin hyvä osallistua oman yhdistyksen kokoukseen. Vaikuttamisen lisäksi on hallitukselle tärkeää, että jäsenet osoittavat tukensa saapumalla paikalle ja antamalla tällä tavalla mandaatin valituille luottamushenkilöille. Piirikokous on vastaavasti kerhojen mahdollisuus vaikuttaa piirin toimintaan. Syyskokouksessa valitaan piirille hallitus ja vahvistetaan talousarvio tulevalle vuodelle. Lähettäkää siis valtuutettu edustaja kokoukseen, jotta oman kerhon ääni tulee kuulluksi. Piirihallitus ehdottaa tänä vuonna syyskokoukselle piirimaksuosan kahden euron korotusta. Asia on tärkeää huomioida kerhojen budjeteissa. Taloudellisesti vaikeina aikoina olemme voineet järjestää ja tukea tasokasta toimintaa yhdistyksille piirissämme. Jäsenmaksun korottaminen takaa piirin tuen yhdistyksille jatkossakin. Tänä vuonna juhlitaan Helsingin Reserviupseeripiirin 50-vuotista taivalta. Turvallisuuspoliittinen tilanne Itämeren piirissä on muuttunut huomattavasti kyseisenä ajanjaksona. Juhlavuoden kunniaksi syyskokouksessa palkitaan reservin upseereita, jotka ovat toiminnallaan ja esimerkillään vaikuttaneet vapaaehtoisen maanpuolustukseen. Vapaaehtoisen työmme merkitys on säilynyt ja korostuu muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä. Reserviupseeriliitolla on vaalivuosi. Yhdistyksiltä on tullut ehdokkaita liittovaltuustoon. Oulussa valitaan liitollemme uusi puheenjohtaja. Ehdokkaina ovat kapteeni res Mikko Halkilahti ja luutnantti res Pinja Hellman. He olivat esittäytymässä meille piiriseminaarissa. Uusien piirin sääntöjen mukaan hallitus valitsee ehdokkaat liittovaltuustoon ja yhdistykset ovat Oulun kokouksessa valitsemassa uuden puheenjohtajan. Muistakaa olla tässä asiassa aktiivisia: jos yhdistyksestänne ei lähde ketään Ouluun, niin antakaa liittokokoukseen osallistujille mukaan yhdistyksenne valtakirja. Helsingin

Vapaaehtoisen työmme merkitys on säilynyt ja korostuu muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä.

alueen reserviupseerien tulee etukäteen kokoontua ja pohtia yhteisiä linjoja Oulun kokoukseen. Yhdistyksille on toimitettu lokakuun alussa yhteistoimintapohja ensi vuoden tapahtumien malliksi. Malli on sama mikä oli käytössä syksyn piiriseminaarissa. Eri kerhoissa ja yhdistyksissä on erittäin monipuolista ja laadukasta toimintaa. Tekemällä yhteistyötä ja jakamalla niin tietotaitoa kuin resursseja tämä toiminta tavoittaisi entistä suuremman määrän jäseniä. Hyödyntäkää pohjaa omassa toiminnansuunnittelussanne ja olkaa yhteydessä veljeskerhoihin hyvissä ajoin. Jos kerhonne järjestää joka vuosi mielekkään tapahtuman, johon kuitenkin olisi hyvä saada lisää osallistujia, tämä on erinomainen väylä siihen. caspar@hsrk.fi

Keskustelin useiden joukkueiden jäsenten kanssa kilpailun toteutuksesta ja poikkeuksetta toteutusta pidettiin onnistuneena ja rasteja mielenkiintoisina. Kilpailualue kansainvälisen lentoaseman naapurissa oli myös monelle eksoottinen elämys. Kilpailua olivat seuraamassa myös seuraavan ResUL:n jotoksen järjestelijöiden edustajat ja he kertoivat saaneensa runsaasti ideoita oman kilpailunsa toteuttamiseen. Minulla oli myös mahdollisuus tutustua jotoksen järjestelyihin kutsuvierasryhmän mukana. Kutsuvieraiden joukossa olivat mm. Saksan, Puolan ja Yhdysvaltojen sotilasasiamiehet, jotka saivat lyhyen vierailunsa aikana tietoa maamme vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä reservin osaamisesta. Suurimman vaikutuksen heihin teki selvästi tarkkuuskiväärirasti, joka toteutettiin kilpailua varten maankaatopaikalle rakennetulla tilapäisellä ampumapaikalla. Rastihenkilöstöön kuulunut naisampuja kaatoi pienoiskiväärillä pikkuruiset maalit, joista kauimmaisin oli yli 100 metrin etäisyydellä, mikä palkittiin spontaaneilla aplodeilla. Oli hienoa nähdä kuinka noin 200 sotilasliikunnasta kiinnostunutta henkilöä oli valmis matkustamaan pitkiä matkoja ja käyttämään viikonloppunsa maastossa liikkumiseen sotilaallisia tehtäviä suorittaen. Suurimman

Jotoksen johto valmisteli kilpailua yli vuoden ajan ja käytti siihen mittavan määrän omaa vapaaaikaansa.

uhrauksen tekivät kuitenkin kilpailun järjestäjät. Jotoksen johto valmisteli kilpailua yli vuoden ajan ja käytti siihen mittavan määrän omaa vapaa-aikaansa luodakseen kiinnostava, innostavan, haastavan ja elämyksiä tarjonneen sotilasliikuntatapahtuman. Sunnuntaina näki, että johtajat eivät olleet montaa silmäystä viikonloppuna nukkuneet. Sotilastaitoja mittaava kilpailu suunniteltiin siten, että sen järjestelyt rasittaisivat mahdollisimman vähän puolustusvoimia. Puolustusvoimilta anottu ja myönnetty tuki jäi kuitenkin saamatta ja jouduttiin korvaamaan kaupallisilla palveluilla, mikä johti kilpailubudjetin ylittymiseen. On toivottavaa, että sovittu tuki korvataan jälkikäteen, jotta kilpailun järjestäjät eivät joudu on pyyteettömän työnsä lisäksi vielä rahallisestikin kustantamaan kilpailun järjestelyitä.

Viestimestari on poissa Teksti: Markku Hirvonen

Vanhempi oikeusneuvosmies , reservin kapteeni ja Helsingin reservimeriupseerit ry:n ensimmäinen kunniajäsen Kullervo Leinonen kuoli 17.7.2013 Eiran sairaalassa 92 vuo-den ikäisenä. Kullervo oli kaksinkertainen sotainvalidi, joka haavoittui ensimmäisen kerran venäläisten ilmahyökkäyksessä vuonna 1942 seistessään viestimatruusina panssarilaiva Väinämöisen viestisillalla. Haavoista toivuttuaan hän ilmoittautui laivaston aliupseerikoulun jälkeen vapaaehtoisena Äänisen

Rannikkoprikaatiin sinne jo määrätyn perheellisen miehen tilalle. Kysyessäni kaduttiko päätös jälkeenpäin, Kullervo myönsi näin tapahtuneen siinä vaiheessa kun hän makasi perääntymisvaiheen viivytystaisteluissa Jessoilan suolla ja vihollisen kranaatinheittimen tuli alkoi osua lähelle. Yksi sirpaleista tekikin sitten Kullervosta toistamiseen sotainvalidin, mutta hän ehti haavasta toivuttuaan osallistua vielä sodan lopputaisteluihin Viipurinlahdella. Sodan jälkeen Kullervo opiskeli oikeustiedettä ja kävi valmistuttuaan Merisotakoulun jälkireserviupseeri-

kurssin. Hän teki pitkän juristinuran Helsingin raastuvanoikeudessa toimien siellä osaston puheenjohtajana mm. 1960-luvun aseistakieltäytyjien yllytysoikeudenkäynneissä. Syytettyjen yritykset muuttaa oikeudenkäynnit mediasirkukseksi kilpistyivät puheenjohtajan tiukkoihin, mutta huumorintajuisiin otteisiin.

Kullervo toimi aktiivisesti Helsin-

gin reserviupseerien meriosastossa. Hän oli hallituksen jäsenenä vuosina 1959 – 1972 ja huolehti kuivapurjehduskilpailujen järjestämisestä osaston nuorten jäsenten teoreettisten

merenkulkutaitojen ylläpitämiseksi. Näköviestityksen armoitettuna taitajana Kullervo toimi sekä Pohjoismaisissa että reserviläisurheiluliiton järjestämissä merikilpailuissa joukkueen itseoikeutettuna viestimiehenä yli 20 vuoden ajan kouluttaen samalla nuorempaa polvea, minut mukaan lukien, tehtävää jatkamaan. Ammattitaitonsa, avuliaisuutensa ja tiukoissakin paikoissa irronneen kuivan huumorinsa ansiosta Kullervo muistetaan yhtenä yhdistyksen suurista persoonista.

puheenjohtaja@helresp.fi

Reservinsanomat 2013 08 09 netti  

Helsingin Seudun Reserviläispiirin ja Helsingin Reserviupseeripiirin tiedotuslehti

Reservinsanomat 2013 08 09 netti  

Helsingin Seudun Reserviläispiirin ja Helsingin Reserviupseeripiirin tiedotuslehti

Advertisement