Abc 2017

Page 20

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspektori

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Mazā Pils 19, Rīga, LV 1050, tālr. 67 229272 E-pasts: vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv Klientu apkalpošanas centrs Pils 20, 1. stāvā, Rīga Pirmdien 10:00–18:00 Otrdien, trešdien, ceturtdien 10:00–15:00 Piektdien 10:00–14:00 Pieminekļu dokumentācijas centra lasītava (materiāli iepriekš jāpasūta: dokumentacija@mantojums.lv) Piektdien 10:00–14:00 Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas mākslas priekšmetu eksperti jautājumos par atļauju un izziņu sagatavošanu mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm Pirmdien 10:00–17:00 Otrdien, ceturtdien 10:00–14:00 Inspekcijas vadītājs Juris Dambis, tālr. 67213113, e-pasts: juris.dambis@mantojums.lv Inspekcijas vadītāja vietniece Vivita Mačiņa, tālr. 67228505, e-pasts: vivita.macina@mantojums.lv Inspekcijas vadītāja vietniece Katrīna Kukaine, tālr. 67228808, e-pasts: katrina.kukaine@mantojums.lv Arheoloģijas un vēstures daļa, vadītāja Sandra Zirne, tālr. 66164787, e-pasts: arheologija@mantojums.lv Arhitektūras daļa, vadītājs Jānis Zilgalvis, tālr. 67212565, e-pasts: janis.zilgalvis@mantojums.lv Finanšu daļa, vadītāja Regīna Vasiļjeva, tālr. 66164786, e-pasts: regina.vasiljeva@mantojums.lv Juridiskā un pieminekļu uzskaites daļa, vadītāja Baiba Valentinoviča, tālr. 67229400, e-pasts: baiba.valentinovica@mantojums.lv

Kultūras mantojuma politikas daļa, vadītājs Jānis Asaris, tālr. 67326602, e-pasts: janis.asaris@mantojums.lv Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļa, vadītāja Dace Čoldere, tālr. 67213864, e-pasts: dace.coldere@mantojums.lv Nodrošinājuma daļa, vadītājs Edmunds Vonsovičs, tālr. 67225426, e-pasts: edmunds.vonsovics@mantojums.lv Pārvaldības un komunikāciju daļa, vadītāja Andrelita Blusanoviča, tālr. 67213113, e-pasts: andrelita.blusanovica@mantojums.lv Pieminekļu dokumentācijas centrs, vadītāja Simona Čevere, tālr. 67326603, e-pasts: simona.cevere@mantojums.lv Arhitektūras muzejs, vadītāja Ilze Martinsone, tālr. 67220779, e-pasts: ilze.martinsone@mantojums.lv Inspekcijas reģionālās nodaļas KURZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Vadītāja Elīna Orna, tālr. 63321955, e-pasts: kurzeme@mantojums.lv LATGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA Vadītāja Vilma Platpīre, tālr. 64625159, e-pasts: latgale@mantojums.lv RĪGAS REĢIONĀLĀ NODAĻA Vadītāja Mārīte Putniņa, tālr. 67213757, e-pasts: riga@mantojums.lv VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Vadītāja Ilze Liekniņa, tālr. 64123834, e-pasts: vidzeme@mantojums.lv ZEMGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA Vadītāja Elvīra Mantrova, tālr. 67350070, e-pasts: zemgale@mantojums.lv

16

ABC_2017_info.indd 16

14.11.2016 14:10:30