Page 1

APARATE TELEFONIKE Me AMC Fiks me parapagesë zgjidhni aparatin që dëshironi! Aparati AMC Fiks pa kordon WP650

ME PARAPAGESË

Flisni lirshëm me AMC Fiks me parapagesë!

Karakteristikat Butoni i thirrjes së shpejtë 10 melodi Ekran LCD dhe tastierë me ndriçim Altoparlant Historik telefonatash Antenë e integruar Alarm Makinë llogaritëse

Ju zgjidhni sa dhe kur doni të shpenzoni! Pa tarifë mujore Pa kontratë Pa faturë Instalim i menjëhershëm Na vizitoni në dyqanet AMC në mbarë vendin.

E SHOHIM BOTËN SI TI PLOT ZGJEDHJE AMC përditëson informacionet mbi produktet dhe ofertat! Ju lutemi të vizitoni www.amc.al ose dyqanet AMC për t’u njohur me ofertat më të reja. AMC rezervon të drejtën për të ndryshuar apo modifikuar informacionet sa më sipër nëçdo kohë, pa paralajmërim paraprak.


Për herë të parë telefonia fikse me parapagesë, vetëm nga AMC!

b) Rimbushja e llogarisë për AMC Fiks me parapagesë:

Me AMC FIKS me parapagesë përfitoni pa fund:

Nëse zgjidhni të rimbushni llogarinë tuaj të AMC Fiks, aplikohen tarifat si më poshtë:

VENDOSNI VETË SE SA DONI TË SHPENZONI, ME TARIFAT MË EKONOMIKE NË TREG!

PA KONTRATË PA PAGESË FIKSE MUJORE PA FATURË NË FUND TË MUAJIT KONTROLLONI SA PAGUANI NË ÇDO MOMENT

ZGJIDHJA MË E LEHTË PËR TELEFONINË FIKSE

PA KOSTO INSTALIMI DHE LINJA NËPËR SHTËPI INSTALIM I MENJËHERSHËM NGA VETË JU KUDO KU JU NDODHENI NË MBARË VENDIN (QYTET APO FSHAT) 24 ORË SHËRBIMI I KUJDESIT PËR KLIENTIN, GJATË GJITHË VITIT

AMC FIKS ME PARAPAGESË Tarifa fikse për telefonatë

Për më tepër, oferta me të gjitha destinacionet, brenda apo jashtë vendit! Si funksionon AMC Fiks me parapagesë: Në çdo dyqan AMC në mbarë vendin, ju mund të paraqiteni me Kartën e Identitetit për të patur AMC Fiks. Mjaſton të deklaroni adresën e shtëpisë suaj!

Paketa Fillestare e AMC FIKS me parapagesë, përmban: Aparatin Fiks që mund ta zgjidhni sipas dëshirës Numrin AMC Fiks me parapagesë 100 lekë kohë fillestare 500 minuta me gjithë rrjetin AMC (Fiks apo celular) 40 minuta drejt të gjitha rrjeteve fikse kombëtare E gjithë kjo paketë kushton vetëm 2,600 lekë me TVSH. Minutat janë të vlefshme për 30 ditë.

0.5 lekë/telefonatë

Brenda rrjetit, AMC FIKS (Kontratë & parapagesë)

3 lekë/minutë

Drejt të gjitha rrjeteve fikse kombëtare

7 lekë/minutë

Drejt të gjitha rrjeteve celulare kombëtare

22 lekë/minutë

THIRRJE NDËRKOMBËTARE Zona 1

14 lekë/minutë

Zona 2

32 lekë/minutë

Zona 3

65 lekë/minutë

Zona 4

150 lekë/minutë

Zona 5

540 lekë/minutë

Për të kontrolluar minutat e mbetura të Paketës Fillestare dërgoni SMS me tekst 0 tek 141.

Shërbimi I klientit 133

FALAS

Rimbushja e llogarisë suaj AMC Fiks me parapagesë:

Kontrolli i llogarisë SMS tek 141

FALAS

a) Paketat MUJORE AMC FIKS

Shërbimi IVR 141

FALAS

Për të përfituar sa më mirë nga AMC Fiks me Parapagesë, ju mund të zgjidhni të rimbushni llogarinë e AMC Fiks në të gjitha dyqanet AMC me paketën mujore qe ju leverdis më shumë:

*Çmimet janë pa TVSH. *Vizitoni dyqanet AMC ose www.amc.al për më shumë informacion për zonat ndërkombëtare.

PAKETAT MUJORE TË AMC FIKS ME PARAPAGESË Paketa AMC Drejt gjithë rrjetit AMC (Fiks dhe celular) Drejt të gjitha rrjeteve kombëtare Fikse & Celulare Drejt gjithë rrjeteve ndërkombëtare Çmimi i Paketës

150 Minuta

Paketa Fiks Paketa Kombëtare Kombëtare + AMC Fiks + Celular Paketa Universale

300 lekë

RIMBUSHJE

VLEFSHMËRIA

100 lekë – 499 lekë

1 muaj

Fiks + Celular

500 lekë

2 muaj

20 Minuta

Më shumë se 501 lekë

6 muaj

500 Minuta

700 Minuta

1500 Minuta

40 Minuta

40 Minuta

40 Minuta

Drejt Fiks kombëtare

600 lekë

Fiks + Celular

900 lekë

Në rastin kur vendosni të rimbushni llogarinë, vlefshmeria e rimbushjes është sipas tabelës:

1200 lekë

Çmimet janë me TVSH.

Vetëm me AMC Fiks me parapagesë, ju mund të kontrolloni konsumin e paketave që keni blerë: Për të kontrolluar minutat e mbetura të Paketës AMC dërgoni SMS me tekst 1 tek 141. Për të kontrolluar minutat e mbetura të Paketës Fiks Kombëtare + AMC dërgoni SMS me tekst 2 tek 141. Për të kontrolluar minutat e mbetura të Paketës Kombëtare Fiks + Celular dërgoni SMS me tekst 3 tek 141. Për të kontrolluar minutat e mbetura të Paketës Universale dërgoni SMS me tekst 4 tek 141.

Me AMC Fiks me parapagesë, jeni ju që vendosni për shpenzimet e telefonisë Fikse.

ky eshte nje test  

test ky eshte nje test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you