Page 1

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СИП МУЗИКА

31 учебни седмици по 1 час седмично- 31 часа годишно 2013-2014Г.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: издателствоБУЛВЕСТ,Просвета. Популярни мелодии и изпълнения на детски вокални , фолклорни групи и хорови изпълнения.


Цели на обучението по музика в СИП :

 Да се създаде у децата положителна нагласа и траен интерес за общуване с музиката;  Да се създадат условия за развитие на вродените им музикални заложби и възможност за изява на присъщата им артистичност и емоционалност;  Развиване умението за работа в колектив;  Развитие на гласа,стабилизиране на интонацията,разширяване на диапазона,пеене с лекота;  Художествено изпълнение на песента,изразителност на темпото и динамиката.

Основни задачи в обучението по музика:

Развитие на музикално метричен усет; Умения за пеене в града; Едновременно започване на песента; Умение за възприемане на музикалното изкуство,музикалните инструменти и някои жанрове;  Създаване на умения за движение с музика и определяне ритъма и метрума;  Създаване на умения за съпровод с детски музикални инструмент    


дата

ТЕМАна урока

ЗА ПЕЕНЕ

ЗА СЛУШАНЕ

Понятия Дейности

месц

СЕПТЕМВРИ 1

,,Първокласник’’Б.Карадимчев

Първокласникразучаане

,,,Здравей, първи Мелоклас” – дия Х.недялков

Колектив но изпълне ние

2

,,Първокласник’’Б.Карадимчев

Затвърдяване

Детски училищни Харак песни тер ,,Есен’’ музика

Колектив но изпълне ние

П.Ступел

ОКТОМВРИ 3

,,Детски лудории’

Детски лудории – Първокласник Първокласник

,,Рози от юг’’Щраус

ниски виоки тонове

Колектив но изпълне ние

4

,,Детски лудории’

Детски лудории Затвърдяване

,,Ний ще победим’’

Първокласник

Морфов

ниски виоки тонове

Колектив но изпълне ние

Есен на полето разучаане Първокласник

Приспивна песен-Д.Христов

5

6

,,Есен на полето’

,,Лудо ходи,лудо шета’’нар.п.

Свирещият часовникХаджиев

Силно тихо

Лудо ходи,лудо Седнало е Джоре Нар.тво шета-разучане Есен дос-нар.п. рчество на полето -

Колектив но изпълне ние

Кол.изп.


НОЕМВРИ 7

8

,,Лудо ходи,лудо шета’нар.п.

,,Доне моме’’-нар.п.

Лудо ходи,лудо ,,Прела баба’’ шета- затвърдяване Кочев Есен на полето Първокласник

Автор ска

Доне,моме разучане

Право хоро

Лудо ходи,лудо шета Есен на полето Първокласник 9

1 0

1 1

,,Доне,моме’’-нар.п.

,,Над полета и градинки’’-

,,Над полета и градинки’’

ДЕКЕМВРИ

,,Право хоро’’орк. от народни инструменти ,,Ръченица ‘’— нар инст

Инд.изп.

нар.п.

Ръчени

Колектив но изпълне ние

Доне,момезатвърдяване

,,Кукерски игри’’изп.гайда

Лудо ходи,лудо шета

,,Селски двор’’Т.Спасов

Над полета и градинкиразучаване

,,Танц на наизлюпените пиленца’’

Колектив но изпълне

Пиано,Мусоргски ,,Картини от една пиано изложба’’-цикъл

ние

,,Ръченица – пиано В.Казанджиев

Колектив но изпълне

Над полета и градинки ЗатвърдяванеЛудо ходи,лудо шета Детски лудории

Индиви Гаида кавал

дуални изпълне ния

ние


1 2

,,Нека бъдем добри,

Нека бъдем добри- ,,Полетът на разучавне бръмбъра’’ Детски лудории

1 3

1 4

,Нека бъдем добри’’-

Представителна изява --подготовка

1 5

Представителна изява

Корсаков.оп,,При Бързо казка за цар бавно Салтан’’

Нека бъдем добри- ,,Слом’’-СенСанс затвърдяване ,,Рози от юг’’Над полета и Чайковски градинки ,,Ний ще победим’’Морфов

Валс

Колектив но изпълне

Марш

ние

Работа по сценарий Нека бъдем добри- Детски лудории Лудо ходи,лудо шета Доне,моме Есен на полето Първокласник

Програм Кол.и а инд. изпл. Сцена

Работа по сценарий Репертиция

Изява

рий

--подготовка 1 6

Представителна изява

Колектив но изпълне ние

Представяне

Представление

Кол.и инд. изпл Кол.и инд. изпл

Януари2013-2014г. 1 7

,,Медна свирка свири’’нар.п.

Медна свирка свири разучаване

Детски зимни и коледни песни

Детска вокална група

Колектив но изпъл.


Медна свирка свири

1 8

Медна свирка свири’’нар.п.

1 9

Хоро-песен, обработена по нар.мелодия

затвърдяване

Хоро разучаване

Детски зимни и коледни песни

Соло,

Индив.

муз.съп ровод

изпълне ние

,,Ний ще победи’’ Броене на 2 Морфов

Медна свирка свири

,,Часовник’’

Хоро

,,Комарко се женеше’’

Колектив но изпълне ние

Хаджиея

Февруари

2 1

,,Хоро’’

затвърдяване

Броене на 3

Индиви

Колектив но изпълне ние

нар.п. Хоро Медна свирка свири ,,Рози от юг’’

дуални изпълне ния

Щраус 2 2

Мечти

Мечти

,,Чудо ряпа’’

Съпро

Разучаване

Христов

вод

Хоро 2 3

,,Знамето ни е трицветно’’-Митов

Знамето ни е трицветно разучаване

,,Песен на Вълка’’ Класи П.Владигеров

ческа музика

мюзикъл-,,Вълкът и седемте опера козлета-‘’ ,,Полетът на брънбър’’оп.,,рик мюзи азка за къл царСалтан’’ Корсаков

АПРИЛ

Колектив но изпълне ние


2 4

Знамето ни е трицветно

,,Знамето ни е трицветно’’-Митов

затвърдяване

,,Неаполитански танц’’б.,,Лебедово езеро’’

Хоро

Чайковски

балет

Колектив но изпълне ние и

Медна свирка свири

2 5

,,Хайде на мач’’-

Хайде на мач Разучаване

Хайде на мач 2 6

,,Хайде на мач’’

2 7

,Полет’’

затвърдяване Знамето ни е трицветно

,,Детство Вокална Колектив ‘’мое”Г.Костов-,,Ч група но адърче”Павлов изпълне ние

,,Топка по асфалта’’ Славчев

Полет

,,Рагтайм’’

разучаване

СкотДжоплин

Хайде на мач

Забавна Колектив музика но изпълне ние

Музика Колектив на други но народи изпълне ние рагтайм

МАЙ Полет 2

Полет

9

3 0

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА-подготовка

ПРЕДСАТЯВИТЕЛНА

затвърдяване

Химн на СВ.СВ. Кирил и Методий

Пипков Хоро,На мегдана,Медна Михайловски свирка свири,Знамето ни е трицветно Хайде на мачПолет Работа по Медна свирка сценарий свири Хоро Знамето ни е трицветно Хайде на мачПолет

Колектив но Хор изпълне дириген ние и т солист Индив. изпълне ния Репети Ция

Предста

Колектив но изпълне ние инд.изп. Колектив


3 1

ИЗЯВА

Медна свирка свири Хоро Знамето ни е трицветно

Изява

вяне

но изпълне ние и Индив. изпълне ния

СИП МУЗИКА-1клас  
СИП МУЗИКА-1клас  
Advertisement