Page 1

Omarm de wereld, word gastgezin

www.afs.nl


Gastgezin worden! Meer dan 70 scholieren uit de hele wereld komen ieder schooljaar naar Nederland om zich onder te dompelen in onze cultuur. Wilt u ook proeven van een andere cultuur maar dan zonder zelf op reis te gaan? Heeft u een plekje in huis en hart over voor een ondernemende scholier uit een ander land? Als gastgezin neemt u een buitenlandse scholier op in uw gezin. Hij of zij draait in alles mee zoals alle gezinsleden en gaat naar een middelbare school. Zo leren deze jongeren het leven van leeftijdsgenoten in Nederland van binnenuit kennen. Als gastouder helpt u uw gastkind op weg met de taal en de Nederlandse gewoonten. Is het leuk gastgezin te zijn? Door de ogen van uw gastkind leert u anders te kijken naar allerlei dingen waar u nooit eerder bij heeft stilgestaan. Soms roept dat alleen een glimlach op, vaker is het aanleiding voor veel vrolijkheid of een ďŹ kse discussie. Niet alleen uw gastkind wordt zo een wereldburger, de leden van het gastgezin worden dat ook! Globalisering aan uw eigen keukentafel. Ja, dat is hartstikke leuk!


AFS vraagt... AFS vraagt: gastvrijheid, belangstelling voor mensen en andere culturen, respect en ruimte voor verschillen, de bereidheid waar nodig duidelijke grenzen te stellen en het vermogen open te communiceren. Ook relativeringsvermogen en humor zijn belangrijke eigenschappen om de uitwisseling tot een succes te maken. Het is niet niks om als middelbare scholier in een andere cultuur, een vreemde taal en een vreemd gezin je weg te vinden. Maar met een beetje hulp van uw kant maken de meeste jongeren er het jaar van hun leven van, en als het klikt heeft u er voor het leven een ‘buitenlandse’ zoon of dochter bij. U hoeft ook niet in uw eentje het wiel uit te vinden, u wordt ondersteund door vrijwilligers en de AFS-organisatie. Vrijwel iedereen kan gastgezin worden; AFS stelt alleen de wettelijke eisen aan gezinssamenstelling en maakt geen onderscheid naar leeftijd, afkomst, levensovertuiging, geslacht of geaardheid. AFS biedt geen financiële vergoeding voor het gastgezin-zijn. Je doet het omdat je het leuk vindt. Zak- en kleedgeld wordt betaald door de natuurlijke ouders in het thuisland. U geeft uw gastkind kost en inwoning, en krijgt daar veel interculturele ervaring voor terug!


Wat is je rol als gastgezin? Als gastgezin help je de buitenlandse scholier in zijn/haar leerproces. Tegelijkertijd maak je ook als gezin een leerproces door. Je kijkt door de ogen van een ander naar je eigen normen, gewoonten en gebruiken, je wordt je veel bewuster van je eigen cultuur en leert hoe het er elders aan toegaat. Dit gaat natuurlijk met ups en downs, want niet alleen de taal is een barrière, misverstanden horen er onvermijdelijk bij omdat je vanuit een andere achtergrond naar dingen kijkt. Dit hele proces noemen wij ‘Intercultureel leren’. Het belangrijkst, maar tegelijkertijd het moeilijkst, is om niet meteen over elkaar te oordelen. Je gastkind heeft al voor zijn vertrek een online taalmethode gekregen om de eerste Nederlandse woordjes te leren, maar als gastgezin speel je natuurlijk een belangrijke rol bij de het leren van de taal. Zo gauw mogelijk Nederlands spreken is het devies! Verder kan het zijn dat je gastkind in het begin wat hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij het fietsen. Het is natuurlijk ook leuk om samen de omgeving te ontdekken. Een AFSscholier is geen toerist: het gaat om de dagelijkse dingen; bezienswaardigheden zijn daarbij leuk, maar beslist geen voorwaarde.


De aanloop:

screening, plaatsing, voorbereiding Als je overweegt om gastgezin te worden (of als het besluit al vast staat), maken we een afspraak voor een huisbezoek. Een vrijwilliger van AFS komt bij jullie thuis en kan de vele vragen die jullie hebben beantwoorden. Ook krijgt de vrijwilliger een indruk van jullie huishouden en van hoe jullie met elkaar omgaan. Zodra je zeker weet dat je gastgezin wilt worden vragen we om online een dossier aan te maken, de Online Application. Vanaf dat moment kunnen jullie proďŹ elen inzien van jongeren die naar Nederland gaan komen. Samen met de vrijwilliger kies je er een paar uit die misschien wel bij jullie passen. Aan de hand van een volledig dossier maken jullie de deďŹ nitieve keuze wie jullie leven 10 maanden komt verrijken. De school is naast het gastgezin een belangrijke pijler onder het programma. Gastkinderen gaan naar school en ervaren zo het gewone leven van Nederlandse jongeren. Samen met de vrijwilliger bekijk je ook welke school in de buurt geschikt zou kunnen zijn en maak je afspraken met die toekomstige school. Voordat de jongeren aankomen organiseren we altijd een regionale voorbereidingsbijeenkomst voor gastouders, waarin zowel praktische als inhoudelijke zaken worden besproken en enkele van jullie voorgangers hun ervaringen delen.


School Een AFS- er gaat naar school. Een heel gewone Nederlandse school in de buurt. AFS heeft ervaring en werkt soms zelfs intensiever samen met een aantal scholen. Het is dus handig om de schoolplaatsing in goed overleg te doen tussen de AFS-vrijwilliger en het gastgezin. De meeste leerlingen gaan naar 4 HAVO of 5 VWO, maar soms is een andere oplossing beter. AFS wil geen leerlingen plaatsen in internationale schakelklassen, omdat de bedoeling is dat ze met Nederlandse leerlingen optrekken. De school is belangrijk om te leven zoals Nederlandse leeftijdsgenoten. Er worden geen topprestaties verwacht, maar wel degelijk goede inzet en normale aanwezigheid. School, gastgezin, AFS-scholier en AFS werken samen om de ervaring voor alle betrokken partijen goed te laten verlopen.


Tijdens het jaar:

ondersteuning en activiteiten Gedurende het jaar hebben jullie een vrijwilliger van AFS als contactpersoon. Hij of zij woont in de buurt en is jullie eerste aanspreekpunt. Geen pottenkijker, maar iemand die jullie en je gastkind helpt bij de hobbels die zich onvermijdelijk voordoen. Het met je contactpersoon delen van plezier, twijfels en onzekerheden kan helpen om verder te komen; een maand later vraag je je soms af waar je je druk om hebt gemaakt. Als het niet goed gaat, staat jullie contactpersoon jullie niet alleen met raad en daad terzijde, maar kan via het kantoor contact gezocht worden met het zendende land en de natuurlijke ouders. Voor acute noodgevallen heeft AFS een 24/7 nooddienst. AFS organiseert gedurende het uitwisselingsjaar activiteiten voor studenten, al of niet samen met gastgezinnen, waarbij je wereld nog groter wordt omdat je ook andere AFS-scholieren leert kennen. Het is ook erg leuk om ervaringen te delen met andere gastgezinnen. Voorbeelden van activiteiten: een tweedaags nationaal kamp voor de studenten om ervaringen uit te wisselen en meer over Nederland te leren (september), schaatsen, wadlopen, barbecue, et cetera.


AFS is een vrijwilligersorganisatie die voortkomt uit de American Field Service, een vrijwillige ambulancedienst die in de Eerste Wereldoorlog van start ging en gewonden van beide zijden vervoerde en verzorgde. In 1947 werd de organisatie omgevormd tot een internationale uitwisselingsorganisatie, inmiddels actief in bijna 80 landen over de hele wereld. AFS wil de wereldvrede bevorderen door bij te dragen aan de vorming van wereldburgers. In Nederland zijn meer dan 300 vrijwilligers actief bij AFS. Zij zorgen voor voorlichtingen, voorbereiding, begeleiding en nog veel meer. Vrijwilligers zijn een wezenlijk kenmerk van de organisatie en vormen al sinds het begin de ruggengraat van AFS. Meer weten? Kijk op www.afs.nl/gastgezin, daar kun je je ook direct aanmelden. AFS Nederland Postbus 59 3645 ZK Vinkeveen 0297-214076 info@afs.nl

twitter.com/afsnederland youtube.com/afsnederland facebook.com/afs.nederland www.afs.nl

AFS is een internationale non-proďŹ t vrijwilligersorganisatie. AFS biedt mensen mogelijkheden voor intercultureel leren om ze kennis, vaardigheden en begrip te helpen ontwikkelen die nodig zijn om een meer rechtvaardige en vreedzame wereld te creĂŤren.

AFS Nederland Gastgezin 2018  

Meer informatie over gastgezinnen voor AFS studenten wie voor een school jaar naar Nederland komen.

AFS Nederland Gastgezin 2018  

Meer informatie over gastgezinnen voor AFS studenten wie voor een school jaar naar Nederland komen.

Advertisement