Page 1

Ročník 1 0/2014

D.A.S. TIME l á i c spe


[Úvodní slovo]

Vážení čtenáři našeho on-line speciálu, dostává se vám do rukou občasník, který vás bude informovat o důležitých událostech, které se staly nebo které čekají naši společnost D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.. Jako nulté číslo vychází připomenutí obchodní konference v Benicích, kde jsme měli možnost zhodnotit výsledky za předešlé období a odměnit nejlepší obchodníky a obchodní týmy. Vyhlášena byla i motivační soutěž a přivítali jsme další členy v programu RENTA. Velkou motivací pro obchodníky a manažery je TOP Klub, jehož členové, se každý rok mohou těšit na poznávací cesty po Evropě. Fotogalerii TOP Klubu z roku 2013 z cesty po norských fjordech naleznete na stránce 18. Nově vám představujeme dvě tváře z centrály, které posílily náš tým a staly se tak součástí nové éry D.A.S. Vítáme mezi námi pana Martina Mynarze – vedoucího oddělení informační a telekomunikační technologie a Ing. Petra Vondráčka – vedoucího oddělení rozvoje produktu a marketingu. Věříme, že jejich zkušenosti a odhodlání budou velkým přínosem pro naši společnost. Doufáme, že tato on-line forma komunikace bude rychlejším a efektivnějším přístupem k informacím a sdílením novinek naší společnosti. V případě vašich dotazů, připomínek či námětů nás neváhejte kontaktovat. Tým marketingu

2I

TIME 0/2014


[Medailonky řečníků]

Mgr. Jitka Chizzola Předsedkyně představenstva Předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s., od roku 1994 zvyšuje povědomí o právní ochraně v České republice a stala se průkopnicí této v dnešní době již nepostradatelné specifické služby pro širokou veřejnost. Ve volném čase se věnuje svému největšímu koníčku, kterým jsou zelené pláně golfových hřišť a cestování. Vize: Právní ochrana ve všech domácnostech a firmách. Konference Benice: Hospodářský výsledek se opět podařilo splnit dle plánu. Podle měřítek mezinárodních standardů, jsme dokonce překročili hospodářský výsledek o 4,3 milionů Kč. Takže si můžeme gratulovat, patříme do úspěšné společnosti.

Mgr. Roman Flek Ředitel obchodu a marketingu, prokurista Vystudoval Karlovu univerzitu - obor právo a právní věda. Po ukončeném studiu nastoupil na právní oddělení společnosti D.A.S., kde díky jeho odhodlanosti a chuťi neustále se zlepšovat začal budovat svoji kariéru. Po krátké „odbočce“ k Wüstenrot stavební spořitelně se v roce 2007 stal ve svých 27 letech vedoucím týmu právníků. Od roku 2010 se věnuje řízení obchodu. Nejprve na pozici regionálního manažera v Jihlavě, poté oblastního manažera pro třetinu České republiky a od roku 2012 ředitele vnitřní obchodní sítě. Od roku 2013 do jím vedeného úseku patří rovněž oddělení externí obchodní sítě a oddělení marketingu a rozvoje produktu. Ve svém volném čase se věnuje rodině, sportu a sebevzdělávání. Vize: Přinést právní ochranu do každé domácnosti a firmy. Naplnit heslo „D.A.S. je synonymem právní ochrany“. Konference Benice: „Plány a cíle na rok 2014 jsou jasné. Mluvila o nich paní Chizzola. Jak jich dosáhnout? Lepším tréninkem? Lepším školením? Lepšími nástroji? Jistě. Ale to není to nejdůležitější. Ani sebelepší školení a sebelepší nástroje nic neznamenají, když se nepoužívají. V čem tedy tkví klíč k úspěchu? Ve vůli. V pracovitosti. V aktivitách. Ve vnitřní motivaci. Vše vypovídající je číslo 3,1 - průměrný počet schůzek na den našich pěti nejlepších obchodníků. Pracujte a budete úspěšní. Vymlouvejte se – na zdraví, na rodinu, na nedostatek času, na počasí, na deprese – a budete pořád vzadu. Je to jen na vás. DAS vám do ruky dává prvotřídní službu reprezentovanou zcela novou produktovou řadu. DAS vám garantuje nekompromisní kvalitu právního servisu našich i externích právníků. V DAS se můžete spolehnout na podporu od všech kolegů na centrále. Přinášet nový obchod je ale na vás, kolegyně a kolegové obchodníci, kolegyně a kolegové regionální manažeři. Tak vzhůru do toho, ať cíle v roce 2014 společnými silami splníme!“ Řekl Roman Flek.

Mgr. Miroslav Ježek Ředitel klientského servisu Vystudoval Karlovu univerzitu – obor právo a právní věda. Od jeho nástupu do D.A.S. pracuje na právním oddělení společnosti , v současné době má na starosti oddělení klientského servisu. Důraz klade na pečlivý a profesionální přístup a včasné vyřízení pojistné události. Ve volném čase se věnuje své rodině, sportu a procházkám se svým čtyřnohým přítelem zlatým retrívrem Bonifácem. Vize: Vést tým profesionálů a poskytovat právní servis na té nejvyšší úrovni. Konference Benice: Rok 2013 byl pro oblast poskytování služeb klientům zlomový. Do vyřizování pojistných událostí jsme zapojili moderní technologie, jako nástroj ke zvyšování kvality služby. Letošní rok je rokem nového občanského zákoníku, výzvou v profesním životě celého týmu. Poskytujeme správné a jednotné informace k novým tématům, v DAS hovoříme jasnou řečí. Martin Mynarz Vedoucí oddělení informační a telekomunikační technologie Více jak 10 let pracoval u společnosti GE Money Bank, kde získal nejen dobré manažerské schopnosti, ale i neocenitelné zkušenosti v oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Jeho velkou předností je analytický a komplexní přístup k řešení problémů, jeho nadšení, obětavost a práce nad rámec požadovaného očekávání. Ve svém volném čase se věnuje sportovním aktivitám a poslechu vážné hudby. Vize: Kompletní inovace informačních sítí, špičková podpora všech úseků společnosti. Konference Benice: Jasná orientace IT na podporu činností, které mají přímý dopad na naše stávájící a potenciální zákazníky. Zjednodušení a zefektivnění procesů sjednávání nových smluv, podpora obchodní sítě s důrazem na maximalizace jejího potenciálu…. Ing. Petr Vondráček Vedoucí oddělení rozvoje produktu a marketingu Své mnohaleté zkušenosti v oblasti marketingu a komunikace ve významných pojišťovacích a bankovních společnostech chce využít při rozvoji produktu a zvýšení povědomí o právní ochraně. Pod solidním zevnějškem se skrývá death metalový fanoušek, který se ve svém volném čase nechává unášet prudkým tempem, energičností a komplikovanou rytmikou tohoto hudebního žánru. Vize: On-line právní ochrana, být blíž klientům prostřednictvím sociálních sítí, blogů apod.

TIME 0/2014

I1


[Statistiky]

Hospodářský výsledek

Vnitřní síť Netto produkce

14 041 000

Technický výsledek (plán)

14 971 596

Technický výsledek (skutečnost)

11 774 000

HV - české standardy (plán)

10 471 009

HV - české standardy (skutečnost)

10 604 000

HV - standardy IFRS (plán)

14 921 958

HV - standardy IFRS (skutečnost)

Vnitřní síť Vývoj kmene 2011

204 559 787

2012

215 227 404

2013 2013 Plán

2I

TIME 0/2014

44 906 325

45 311 708 2012 46 148 853 52 212 883

2013

2013 Plán

Nárůst počtu nahlášených škod o 11,6 % 14 407

2012

227 275 148 240 554 813

2011

16 082

2013


220 - Jihlava

210 - Olomouc

130 - České Budějovice

Propojištěnost v regionech počet smluv na 1 000 potenciálních klientů (domácnosti + podnikatelé)

Vnitřní síť Plán zasloužené produkce

Skutečnost 2013 51 606 404 Plán 2014 58 600 000

030 - Liberec

250 - Zlín

10,08 10,54 10,83 11,15 11,96 12,03

040 - Ústí nad Labem

9,66

200 - Hradec Králové

9,47

290 - Ostrava

8,79

010 - Praha a SČ

8,75

090 - Chomutov

8,43

240 - Brno

060 - Plzeň

6,27

+ 13,5 %

Pokles počtu škod bez krytí o - 226 2012 7%

2013 5% Škody s krytím Škody bez krytí

93 %

95 %

TIME 0/2014

I3


[Konference]

zleva Mgr. Roman Flek, Miroslava Kalasová, Mgr. Jitka Chizzola

Konferenční sál Hotel Park Holiday Benice

Zhodnocení obchodních výsledků

4I

TIME 0/2014


zleva Mgr. Martina Kallistová, Mgr. Petra Zdráhalová, Magdalena Kolínská, Iveta Skořepová

Martin Mynarz

zleva Mgr. Roman Flek, Alice Bulínová, Radek Vlček, Eva Švarcová, Mgr. Jitka Chizzola Mgr. Roman Flek, Mgr. Miroslav Ježek

Více fotek z konference naleznete na společném/info/firemní akce TIME 0/2014

I5


[Vize IT v D.A.S.]

Co nás čeká Vize IT v D.A.S. v roce 2014 C O N Á S Č E K Á V On-line R O formuláře CE 2014 CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2014

Informační technologie

On-line formuláře

Partnerské rozhraní Obchod&Marketing

Úsek klientského servisu

BackOffice

Á Á VV RRO OC CEE 22001144 CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2014

Partnerské rozhraní

Partnerské rozhraní

Efektivní komunikace, sdílení informací, C Ospolupráce, N Á S Č E K Á Vjednoduchost ROCE 2014 … Efektivní komunikace, sdílení informací, spolupráce, jednoduchost …

Zákaznické rozhraní Zákaznické rozhraní

Zákaznické rozhraní On-line pojištění

On-line pojištění

V případě vašich požadavků na zlepšení IT komunikace či technologie, neváhejte využít e-mailovou adresu inovaceIT@das.cz , kam můžete psát své náměty, podněty, připomínky… Prostě cokoliv, co vás tíží či napadne ve spojitosti s IT oddělením.

On-line On-line On-linepojištění pojištění pojištění 6I

TIME 0/2014


Pracujeme bez papíru!

[Klientský servis]

rychlý přístup k informacím efektivní řízení

péče o životní prostředí

nižší náklady

“… na zájezdu na Bali mi opice ukradla brýle… a manžel už ji nedohonil…”

“… reklamuji, že v moři klouzaly kameny…, na to nás nikdo neupozornil!…”

TIME 0/2014

I7


„…ta mrkev byla nakrájená špatně, Vy byste to taky nejedla, paní magistro!…“

Nový občanský zákoník Reklamace?

ANO! NE! UF! § ?

V D.A.S. mluvíme všichni jasnou řečí

8I

TIME 0/2014


Reklamace?

• reklamovat můžete během dvou let • rozlišuje se lhůta na reklamaci a lhůta na životnost výrobku • POZOR: když se věc vymění, neběží nová záruka • NEBO můžete dostat slevu, když se rozhodnete, že si věc opravíte sami

Připravujeme Informace o vyřízení věci “ Jednalo se o spor o náhradu škody. Klient nebyl spokojený s plněním pojišťovny. Zajistili jsme zpracování znaleckého posudku a žádali jsme doplacení skutečné škody a ušlého zisku. Na základě naší intervence pojišťovna klientovi doplatila 69 000 Kč.”

SERVIS

ROZŠÍŘENÍ

DOPORUČENÍ

TIME 0/2014

I9


[7 vlastností]

7 vlastností, které charakterizují úspěšné lidi

1

Jsou všímaví

“Všímej si dobře svých přátel, tvých nepřátel si všímej ještě mnohem lépe”

Pozoruj úspěšné lidi kolem sebe.

Michael Corleone Kmotr II

“Ten, kdo ti krade tvoje sny, ten tě zabíjí” Konfucius

Mají vize Steve Jobs 1955 – 2011 10 I

TIME 0/2014

2

Umíš posoudit, kdy riskovat a kdy přestat? Využij své zkušenosti pro budoucí rozhodnutí.


Jsou připravení

3

Umíš chytit příležitost za pačesy a udělat to správné rozhodnutí, když je to třeba?

“Pesimisté vidí v každé příležitosti problém, optimisté vidí v každém problému příležitost”. L.P. Jacks

4

“Právě ty nejjednodušší věci člověk nejsnáze přehlédne”

Umí řešit problémy

Sherlock Holmes

Neexistuje problém, který nemá řešení. Soustřeď se na řešení, ne na problém! Adaptuj se na změny na trhu a jednej rychle!

TIME 0/2014

I 11


“Ráno vstaneš. Vykročíš správnou nohou. Něco je v tobě. Máš ten pocit, sebedůvěru. Věříš si. Dnes vyhraješ.”

5

Joe Reints

Mají “instinkt zabijáka” Nedovol, aby tě neúspěch zlomil. Překonej svůj strach.

“Ten správný leader si bere vždy větší odpovědnost za neúspěch a menší podíl za úspěch.” Arnold H. Glasow

12 I

magazín TIME 0/2014 2/2013

Teamleader

6

Předávej kolegům znalosti a pomáhej jim.


Jsou neobyčejní

7

Nebojí se dělat chyby a učí se z nich.

Jaký jsi ty? 2014 Tvoje šance. Tvoje volba. Tvůj úspěch. magazín TIME 2/2013 0/2014

I 13


TOP obchodníci a týmy roku 2013

[TOP obchodníci]

Marcela Studničková 030 - Liberec 65 smluv

Jaroslav Dvořák 010 - Praha a Střední Čechy 58 smluv

Michal Podal 240 - Brno 63 smluv

Motivační soutěž 4.Q

1

3

2

(VPA a VPZ mimo nováčků 2013) Nejvyšší počet sjednaných smluv

Radek Vlček 290 - Ostrava 37 smluv Alice Bulínová Eva Švarcová 010 - Praha a Střední Čechy 130 - České Budějovice 33 smluv 29 smluv

Motivační soutěž 4.Q 1

(nováčci VPA a VPZ spolupráce od 2013) Nejvyšší počet sjednaných smluv

Tomáš Talpa 010 - Praha a Střední Čechy 237 345 Kč

Radim Dunaj 290 - Ostrava 304 885 Kč

3

2

Miroslav Šindelář 130 - České Budějovice 201 190 Kč

Motivační soutěž 4.Q 1 2

14 I

magazín TIME 0/2014 2/2013

3

(regionální manažeři) Nejvyšší produkce nováčků 1-6


Motivační soutěž 1. 4. - 31. 10. Využití platebních terminálů Marcela Studničková 030 - Liberec 520 021 Kč Marek Dobiáš 290 - Ostrava 256 231 Kč

Michal Podal 240 - Brno 461 400 Kč

1

3

2

Motivační soutěž 1. 4. - 31. 10. (obchodníci) Nejvyšší objem pojistného inkasovaného přes platební terminál

Dagmar Topolová 010 - Praha a Střední Čechy 265 264 Kč

Motivační soutěž

Radka Tajnerová 040 - Ústí nad Labem 114 015 Kč

1. 4. - 31. 10. (referentky expozitur) Nejvyšší objem pojistného inkasovaného přes platební terminál

1

Ivana Novotná 040 - Plzeň 51 926 Kč

3

2

Tomáš Talpa 010 - Praha a Střední Čechy 115 136 Kč

Motivační soutěž 1

1. 4. - 31. 10. (regionální manažeři) Nejvyšší objem pojistného inkasovaného přes platební terminál TIME 0/2014

I 15


TOP 10 obchodníci zasloužená produkce Marcela Studničková 030 - Liberec 4 591 020 Kč Michal Podal 240 - Brno 2 344 806 Kč

1 2

16 I

magazín TIME 0/2014 2/2013

Michal Hofmeister 290 - Ostrava 2 216 867 Kč

3

4. Jaroslav Dvořák 010 - Praha a Střední Čechy

1 526 940 Kč

5. Martin Motyčka 130 - České Budějovice

1 525 799 Kč

6. Miroslava Kalasová 240 - Brno

1 474 476 Kč

7. Helena Boučková 030 - Liberec

1 441 599 Kč

8. Pavel Jurica 250 - Zlín

1 410 255 Kč

9. Miroslav Spurný 210 - Olomouc

1 372 265 Kč

10. Marek Dobiáš 290 - Ostrava

1 231 091 Kč


TOP tým nárůst kmene 030 - Liberec 3 199 632 Kč 240 - Brno 2 033 610 Kč

010 - Praha a SČ 2 550 113 Kč

TOP tým

Nejvyšší nárůst kmene

1

3

2

10 let spolupráce

Pavel Savara

Tomáš Schmidt

Veronika Dítětová

250 - Zlín 290 - Ostrava 200 - Hradec Králové

Program RENTA Příspěvek za rok 2013

894 657 Kč

Příspěvek v RENTA celkem 3 030 684 Kč Noví členové:

Leoš Vích Tomáš Grossmann Pavel Jurica

+ obchodník = CELOŽIVOTNÍ PARTNERSTVÍ TIME 0/2014

I 17


[TOP KLUB]

TOP KLUB 2013 za krásami severu

TOP KLUB 2014

“Země helvétského kříže” PRVNÍ 3 OBCHODNÍCI Z KAŽDÉ KARIÉRNÍ LIGY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍCI

NÁRŮST KMENE

10 SMLUV UNIQA se zaplacenou 1. splátkou

SPLNĚNÍ PLÁNU zasloužené produkce

PRVNÍ 3 MANAŽEŘI PODLE PRODUKCE NOVÁČKŮ

NÁRŮST KMENE

20 SMLUV UNIQA se zaplacenou 1. splátkou

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY REGIONÁLNÍ MANAŽEŘI SPLNĚNÍ PLÁNU zasloužené produkce

SPLNĚNÍ PLÁNU produkce nováčků

18 I

TIME 0/2014

Miroslava Kalasová 240 - Brno

Helena Miroslav Boučková Spurný 030 - Liberec 210 - Olomouc

Michal Podal 240 - Brno

Dalibor Krbílek 210 - Olomouc


TOP KLUB 2015 Cote ď Azur

PRVNÍ 3 OBCHODNÍCI Z KAŽDÉ KARIÉRNÍ LIGY

PRVNÍ 3 MANAŽEŘI PODLE PRODUKCE NOVÁČKŮ NÁRŮST KMENE

NÁRŮST KMENE 20 SMLUV UNIQA se zaplacenou 1. splátkou KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍCI

10 SMLUV UNIQA se zaplacenou 1. splátkou

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY REGIONÁLNÍ MANAŽEŘI SPLNĚNÍ PLÁNU zasloužené produkce

SPLNĚNÍ PLÁNU zasloužené produkce SPLNĚNÍ PLÁNU produkce nováčků

TIME 0/2014

I 19


DAS TIME special 0 2014  
DAS TIME special 0 2014