Page 1


 Energia jądrowa-To energia wydzielana podczas

przemian jądrowych.  Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania różnych wiązań atomowych


 Rozwój techniki w drugiej połowie XIX wieku i powstanie

ogromnej ilości urządzeń elektrycznych wymusił rozwój elektrowni, których zadaniem jest dostarczać prąd elektryczny do poszczególnych odbiorców. W latach czterdziestych w związku z powstaniem pierwszych reaktorów powstał nowy typ elektrowni - elektrownie jądrowe. W elektrowni jądrowej enegię uzyskujemy nie ze spalania paliw kopalnych, lecz z rozszczepiania jąder atomowych. Kocioł zostaje tu zastąpiony reaktorem jądrowym, czyli urządzeniem, w którym wytwarzana jest energia jądrowa. W reaktorze przebiega kontrolowana reakcja łańcuchowa, podczas której rozszczepiane jest tyle jąder, ile potrzeba do wytworzenia energii elektrycznej.


 Elektrownia atomowa wykorzystująca materiały

rozszczepialne jako paliwo jądrowe, zlokalizowana na terenie Ukrainy. W reaktorze nr 4 - oddanym do eksploatacji 21 grudnia1983r doszło do wybuchu o charakterze chemicznym, obecnie trwa renowacja betonowego sarkofagu, kryjącego szczątki reaktora.[


Wielki wybuch w elektrowni w Japonii doszło do eksplozji w bloku reaktora numer 3 . wstrzymano chłodzenie reaktora wodą morską, co spowodowało wzrost promieniowania i ciśnienia w reaktorze. Doszło też do eksplozji w pomieszczeniu reaktora numer 1 w elektrowni Fukushima. Władze zarządziły ewakuację mieszkańców z terenów w promieniu 20 kilometrów


 Może dojść do: wycieku substancji radioaktywnych

do środowiska (np. paliwo, chłodziwa, odpady z elektrowni jądrowych)  eksplozji (chemicznej bądź nuklearnej)  promieniotwórczego skażenia środowiska, ludzi, żywności itp.


Broń Jądrowa rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder jedyne w historii dwa przypadki użycia broni atomowej do działań zbrojnych. Ataków dokonano w 1945roku: 6 sierpnia o godzinie 8:15 w HIROSZIMIE, a 9 sierpnia o godzinie 11:02 w Nagasaki


przeciw  elektrownie takie można

wybudować tam gdzie zajdzie taka potrzeba ,gdyż nie potrzebują surowców do pobierania  energia jądrowa jest tania  Źródło energii jądrowej nie wytwarza azotu tlenku węgla czy siarki

 wysyłane jest

promieniowanie szkodliwe dla człowieka  koszty inwestycyjne są ogromne  zagrożenie środowiska  jeśli dojdzie do awarii co

jest bardzo niebezpieczne istnieje ryzyko skażenia środowiska na obszarze wielu km/kw


 Energia jest i zbawieniem i przekleństwem bo

korzyści płynące z energii to niezawodny, stabilny, źródło energii, które nie są szkodliwe dla klimatu. A przekleństwem bo oprócz ryzyka rzadkie, ale katastrofalne uwalnia promieniowania, wymaga wydobycia uranu, który wszelkiego rodzaju negatywów środowiskowych i społecznych.


Elektrownie - przekleństwo czy nadzieja_6  

Energia jądrowa-To energia wydzielana podczas przemian jądrowych.  Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w...