Page 1

„Elektro ś mieci”

Kornelia Rodak & Kamila Iskrzak kl. II TL „B”


Spis treści 

1. Co to są Elektrośmieci ?

2. Dlaczego nie wolno wyrzucać ich do śmietnika?

3. Jakie substancje szkodliwe zawarte są w elektrośmieciach:

A) Rtęć B) Ołów E) Kadm F) Nikiel I) Azbest 

C) Związki bromu G) PCB

D) Brom H) R-12

4. Oddaj elektrośmieci do recyklingu – to łatwe! A) Do Sklepu B) Do Gminnego Punktu Zbierania C) Do Skupu Złomu D)Do Serwisu


Co to są Elektrośmieci ?? 

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie.


Dlaczego nie wolno wyrzucać ich do śmietnika?? 

Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika stwarzamy zagrożenie dla środowiska oraz łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 21 października 2005 r. (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.). Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

O zakazie wyrzucania informuje znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.


Jakie szkodliwe substancje zawarte są w elektro śmieciach?? 

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

A) Rtęć

B) Ołów.

C) Związki bromu.

D) Chrom.

E) Kadm

F) Nikiel

G) PCB (związki chemiczne)

H) R-12, czyli freon

I) Azbest


A) Rtęć 

Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jest to metal bardzo szkodliwy, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchów, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych.


B) Ołów 

Ołów wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. Ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, potem metal gromadzi się w skórze i mięśniach. Ostatecznie kumuluje się w tkance kostnej i niszczy szpik.


C) Związki Bromu 

Związki bromu stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.


D) Chrom 

Chrom jest stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je przed korozją. Pierwiastek jest też zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego, chorobami skóry oraz alergią.


E) Kadm 

Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, funkcje rozrodcze, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu kostnego.


F) Nikiel 

Nikiel gdy przedostanie się do organizmu w dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, obniża poziom magnezu oraz cynku w wątrobie, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczyniać się do zmian nowotworowych.


G) PCB 

PCB (związki chemiczne) pełnią w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące. Po przedostaniu się do organizmu zalega w tkance tłuszczowej powodując m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne.


H) R-12 (freon) 

R-12, czyli freon to gaz syntetyczny zawarty w klimatyzatorach i lodówkach, w których pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal spotykany jest w urządzeniach starszego typu.


I) Azbest 

Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest jednak przyczyną wielu groźnych chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej.


Oddaj elektrośmieci do recyklingu – to łatwe! 

Jeśli chcesz się pozbyć elektrośmieci, zgodnie z prawem możesz to zrobić bezpłatnie oddając je do:

A) DO SKLEPU

B) DO GMINNEGO PUNKTU ZBIERANIA

C) DO SKUPU ZŁOMU

D) DO SERWISU


A) Do Sklepu 

DO SKLEPU → elektrośmieci można bezpłatnie oddać w sklepie w momencie zakupu nowych urządzeń tego samego typu (na zasadzie wymiany 1 za 1 – stary sprzęt za nowy).


B) Do Gminnego Punktu Zbierania 

DO GMINNEGO PUNKTU ZBIERANIA → elektrośmieci w ilości bez ograniczeń można bezpłatnie oddać do specjalnie wyznaczonych gminnych punktów zbierania. Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie.


C) Do Skupu Złomu 

DO SKUPU ZŁOMU → elektrośmieci można oddać do punktów skupu złomu, które mają pozwolenie na prowadzenie działalności zbierania elektrośmieci i są zarejestrowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Punkty skupu złomu powinny przyjmować od konsumentów zużyty sprzęt bezpłatnie, w ilości bez ograniczeń. Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie.


D) Do Serwisu 

DO SERWISU → elektrośmieci można oddać bezpłatnie do punktów serwisowych zajmujących się naprawą zepsutych urządzeń, wówczas, gdy okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna.


z y m e j u k ę i Dz

! ! ę g a w U a

Kornelia Rodak & Kamila Iskrzak Kl. II TL „B”

Elektrośmieci