Page 1


Rozlewisko powodziowe na Warcie u ujścia Odry na terenie parku narodowego "Ujście Warty„. Główne koryto rzeki i okoliczne drogi są łatwo rozpoznawalne dzięki układom drzew. W stojącej wodzie, bogatej z nawozy wymyte z pól, szybko pojawiają się zakwity glonów.


Warta dzieli obszar Parku na dwie części: południową. Różnią się one znacznie pod hydrologicznym.

północną i względem


Miejsce NP. „Ujścia Warty”


Zwierzęta


Zabytki


Wykonali: Wojtek Blajer Adrian Pol

Parki i rezerwaty regionu-comenius-6  

Bioróżnorodność - comenius