__MAIN_TEXT__

Page 1

Léto / Summer 2011

Katalog

MÍST PRO ROZLUČKU SE SVOBODOU TIPS OF THE 6 Bachelor parties

Svatebních produktů list OF wedding products

The Real Wedding

Skutečná svatba v San Franciscu

Courtney Blair


www.romantikparis.cz


Milí čtenáři, Dear readers

jsem velice rád, že jste se opět vrátili k našemu svatebnímu průvodci. Přestože máte nejspíš léto spojené především s dovolenou a vodními radovánkami, toto roční období je nejoblíbenějším obdobím pro uspořádání vysněného okamžiku mnoha párů, tedy svatby. Drtivá většina zamilovaných si řekne své ano právě v horkém a slunném období léta. O důvod víc, abychom vám přinesli spoustu rad a námětů, které by Vás mohly inspirovat v zorganizování jednoho z nejdůležitějších okamžiků ve Vašem životě. Rádi bychom Vás především upozornili na nově pojatý a rozšířený katalog prstýnků, svatebních šatů, obleků a dalších nezbytností, bez kterých by se žádná pořádná svatba nemohla obejít. Doufáme, že prohlídka našeho katalogu Vám usnadní leckterá nelehká rozhodnutí, kterými každý nastávající pár v předsvatebním shonu prochází. S organizací svatby se ovšem pojí ještě mnohem příjemnější povinnosti než jen výběr dortu a sestavování toho správného zasedacího pořádku. Jste-li svědek, přítel nebo přítelkyně ženicha či nevěsty, jistě již v  duchu plánujete tu nejúžasnější rozlučku se svobodou, která se nesmazatelně vryje do paměti novomanžela/ky a umožní mu/ jí s klidným srdcem vstoupit do tak významného svazku, jakým manželství je. Pro tento účel jistě oceníte neotřelé tipy na bouřlivou rozlučku se svobodou v naší tradiční rubrice Tip šest míst. Dále bych chtěl poděkovat především Vám čtenářům, inzerentům, partnerům, mým spolupracovníkům a všem dalším, kteří se podíleli na tvorbě tohoto v řadě již třetího čísla. Přejí vám příjemné čtení a bohatou inspiraci. I am very glad you are back again for our wedding guide. Although you have probably associated the summer mainly with holidays and water pleasures, this season is the most popular season for organizing time dream of many couples, a wedding. The vast majority will say their love in a very hot and sunny summer time. All the more reason to bring you lots of advice and suggestions that might inspire you to organize one of the most important moments in your life. We would like to point out especially the newly conceived and expanded catalog of rings, wedding dresses, suits and other necessities, without which no proper wedding could realized. We hope that tour through our catalog will help many people to decide not easy decisions which every expectant couple before wedding rush browse through.With organization of wedding are connected much nicer obligation than choose the cake and drawing the right seating arrangement. If you are a witness or friend of bride or groom you are certainly planning the most wonderful farewell to freedom, which will be indelible incised in the memory of new husband / wife and allow him / her with a calm heart enter into such an important volume, which is marriage. For this purpose, you will certainly appreciate novel tips on boisterous farewell to freedom in our traditional section Tip six places. Furthermore, I would like to thank especially to our readers, advertisers, partners, my colleagues and all others who participated in the creation of this third issue. I wish you pleasant reading and a rich inspiration.

David Squerzi

Obchodní ředitel / Sales Director


Marriage Guide – the wedding magazine MK ČR E 20123 Czech Republic CZK 150 Eurozone € 6,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Kollman & Partners, s.r.o. Smetanovo nábřeží 327/14 110 00 Praha 1 Czech Republic T.: +420 773 121 007 E.: info@mgmagazine.cz www.mgmagazine.cz Ředitel vydavatelství / CEO Petr Kollman E.: kollman@mgmagazine.cz Art Director Michaela Zohnová E.: darrior@seznam.cz Produkce / Production Gabriela Novotná E.: info@mgmagazine.cz Překlady / Translation Eliška Vedralová Obchodní ředitel / Sales Director David Squerzi E.: squerzi@mgmagazine.cz Obchodní oddělení / Commercial Section Martina Hanzlíková E.: hanzlikova@mgmagazine.cz Ing. Jiří Malý E.: jirimaly.rce@seznam.cz Redakční rada / Advisory Board Václav Svárovský, Tereza Neumannová, Radim Veselý, Vladimíra Novotná, Vladimír Daňkovský, Helena Dynybilová, Ivo Zámrský, Vratislav Nejedlý Distribuce / Distribution Kollman & Partners, s.r.o. Předplatné / Subscriptions E.: info@mgmagazine.cz Titulní strana © Shutterstock.com Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.


30

48

Obsah

04 10 20 28 Katalog svatebních produktů 70 80

Rozhovor s Martinem Dobešem z portálu svatby.cz o svatebním Expu Interview with Martin Dobeš – wedding expo

Tip 6 Míst pro rozlučku se svobodou Tip 6 Places for the good-bye to freedom party

Veteránem na svatbu Veteran of the Wedding

List of Wedding Products

Skutečná svatba v San Franciscu The Real Wedding in San Francisco

Adresář Directory

64

Contents


Svatby.CZ / PragueWeddings.com

Crown Plaza Dejvice 11. a 12. 11. 2011

Největší svatební veletrh v ČR Mezinárodní svatební Expo – 2011 / Wedding Expo Rozhovor s organizátorem veletrhu Martinem Dobešem V čem je připravovaný veletrh jiný než ostatní ? Veletrh, který připravujeme se odlišuje od ostatních veletrhů v ČR v 5 zásadních a mnoha menších ohledech. 1. Termínem konání 2. Zaměřením na prezentaci míst na obřady a hostiny

4

Marriage Guide

3. Velkou pestrostí oborů vč. novinek jako např. svatební financování, svatby doma 4. Svatební supermarket 5. Velmi netradiční služba svatební pendl bus Dále stojí za zmínku určitě ochutnávky vína a typických svatebních menu, která si snoubenci velmi pochvalovali na našem prvním svatebním veletrhu.

Vezměme to tedy popořádku. Proč byl zvolen již podzimní termín oproti obvyklým termínům svatebních veletrhů v lednu, únoru? Důvod je velmi jednoduchý. Stále vetší počet snoubenců začíná s přípravami svatby dříve. Bývalo obvyklé, že stačilo 3-6 měsíců před svatbou si rezervovat místo na obřad či hostinu, ale to nyní již přestává stačit. Mnoho oblíbených a vyhlášených míst mívají již v lednu či únoru prakticky plně obsazeny nejpoptávanější soboty v červnu, červenci a srpnu. Totéž platí i pro dobré fotografy a ideografy. Proto je dobré začít plánovat již na podzim. My jdeme těmto trendům vstříct.


Interview with Martin Dobeš / Wedding Expo organizer

„Zastávám proto názor, že než aby se klient snažil zorientovat mezi svatebními agenturami a nevybrat špatnou raději, ať si svatbu zorganizuje s naší pomocí sám.“ ”I always say, that better no wedding planner than a bad wedding planner.“

The Wedding Expo has being promoted as a completely different concept of a wedding fair than all the others that we know. What is going to be different? Well, there are quite a few reasons. Maybe I would sum up five main ones: timing – first autumn fair in our country specialization – focusing on wedding venues – ceremonies and receptions Wide range of services including new ones, such as wedding financing, weddings at home etc. wedding „supermarket“ wedding Shuttle Bus I would like to mention wine and wedding menus tastings as well, so popular from our last fair – Prague Wedding Fair in January.

Why have you decided to go for an autumn fair instead of all traditional wedding events that take place in a winter and early spring? The reason is obvious. Still more and more brides and grooms start with their wedding planning much earlier than they used to. Three up to six months for booking the dream venue and supplier is not enough anymore. The popular wedding venues are fully booked for Saturdays in June, July and August in winter already. The same situation is with the most popular photographers, videographers and other suppliers. That is why the plannning starts before winter. We just listen to this trend.

Marriage Guide

5


Zmiňoval jste novinky jako svatební financování, či svatby doma.Svatby doma, ale zase takovou novinkou nejsou nebo se mýlím? No je to tak napůl. Mnoho snoubenců, kteří si třeba postavili rodinný dům, zvažuje na počátku plánování své svatby možnosti uspořádat část či celou svatbu doma.Výhod domácího prostředí však využije jen relativně malé množství snoubenců. Rozhodli jsme se proto zaměřit část veletrhu i na toto téma a ukázat, že se není čeho obávat a naopak, že ekonomicky se jedná o velmi zajímavou možnost. Rozhodli jsme se také část prostor věnovat svatebnímu financování. Zvykli jsme si na různé formy nákupů na splátky, úvěrů a hypoték, které využíváme na financování našich potřeb. Jeden ze salónků na veletrhu budou proto vyhrazeny pro konzultace jak je možné financovat výdaje na svatbu či svatební cestu. Co nabídne svatební supermarket? Cílem svatebního supermarketu je nabídnout zcela bezkonkurenčně nejširší nabídku svatebního zboží, svatebních doplňků, fotoalb. Co je svatební pendl bus? Jedná se o kyvadlovou minibusovou dopravu mezi místem konání veletrhu a provozovnami vybraných vystavovatelů. Zájemci

6

Marriage Guide

tak mohou ušetřit spoustu času s hledáním parkování a v klidu si objet ty provozovny, místa která je zajímají a za 20, 40 naskočit pak do dalšího minibusu. Připravujeme v případě zájmu i okruhy mimo Prahu na hrady, zámky a další místa.

Najdou na veletrhu snoubenci i nějaký poradenský servis ? Mají se kam obrátit o radu pokud si nebudou s něčím vědět rady ? Určitě ano. Na veletrhu budou k dispozici poradenské koutky svatebních agentur a také videoinstruktážní projekce o všech


You mentioned new wedding services such as wedding financing or weddings at home. The weddings at home is not such a new thing, or am I wrong? Well, at the beginning many brides and grooms, who have their own house, consider to have their wedding at home. However, just few of them really does that and take advantages of this wedding style. So we decided to focus one part of the fair on this topic and show people that there is nothing to be afraid of. Again, this wedding style can be financially very interesting.

We decided to pay attention to wedding financing too. We are familiar and used to financing our shopping with hire-purchase, loans and mortgages. One of our rooms will be reserved for financial consulting for the wedding costs and honeymoons. What is the wedding supermarket? The purpose is to offer the widest range of wedding products (wedding accessories, shoes, albums etc.) live ever.

It is shuttle minibus transportation between Crowne Plaza in Dejvice and selected exhibitor shops (wedding salons, hotels, restaurants etc.). Visitors can save a lot of time and visit exhibitors personally in short time, conveniently get off the bus and in 20 or 40 minute hop back on the next one and continue in the route. In case of interest, we plan routes outside of Prague as well for castles and other venues nearby.

Tell us what the Wedding Shuttle Bus is? That sounds interesting...

Marriage Guide

7


oborech v různých místech veletržních prostor a také tematických místnostech. Materiály o veletrhu označující tuto akci jako mezinárodní? Ano. Veletrh nabídne možnosti i smíšeným svatbám, tj. svatbám kde jeden ze snoubenců je cizinec, ale i ryze zahraničním svatbám vybrat si z nabídky kvalitních dodavatelů. Dodavatelů, kteří mají zkušenosti se smíšenými i zahraničními svatbami a umí komunikovat i např. v angličtině. Je potěšitelné, že již existuje velké množství subjektů, které dokáží poskytovat kvalitní svatební služby

In January during the Prague Wedding Fair you provided free wedding consulting for visitors. Will the visitors find this service during the Wedding Expo as well? Definitely. This time, due to the big size of the fir, exhibiting wedding planners will be available for free consultations. There will be themed instruction videos all over so the visitor can take a seat and get a brief and useful advises about basic wedding topics.

8

Marriage Guide

zahraničním klientům i bez zprostředkování svatebními agenturami. Proto si klademe za cíl přilákat na tuto akci množství zahradničních zájemců, kteří si mohou namístě domluvit, kontrétní služby na svou svatbu a často proto nebudou potřebovat služby svatebních agentur. Toto je také jeden z velkých cílů veletrhu neboť se v Praze a ČR bohužel objevilo poměrně velké možství neprofesionálních agentur, které kazí dobrou reputaci svatebního businessu v ČR. Zastávám proto názor, že než aby se klient snažil zorientovat mezi svatebními agenturami

a nevybrat špatnou raději at si svatbu zorganizuje s naší pomocí sám.

The Wedding Expo promotion says about international character of the event. Why is it so?

book them directly. This is one of the biggest challenges of the Wedding Expo – to help international couples to arrange their wedding themselves. There are many wedding agencies on the market that I consider as unprofessional and damaging the reputation of the few good and reliable ones. I always say, that „better no wedding planner than a bad wedding planner“.

Yes, that is correct. The fair will offer options for mixed couples (either bride or groom is foreigner) and international couples as well, so they can select the right suppliers. There are still more and more suppliers experienced with foreigners and speaking their language. It is great that there are more of those who are providing high level service and can communicate with a client without help of a wedding agency. It is our aim to attract international visitors who can find their wedding team during the fair and

Jsme moc rádi, že máme podporu Czech Tourism a samozřejmostí je opět publikování informací o veletrhu v cizojazyčných mediich jako expats.cz, Prague.TV, PraguePost a dalších Jsou také pozvaní vystavovatelé z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Velké Británie, Řecka a Turecka, především z řad organizátorů svateb v zahraničí, svatebních cest a svatebního příslušenství.

We are proud and honoured to be supported by Czech Tourism and our promotion will be found on Expats.cz, Prague.TV, Prague Post and other international media. There are exhibitors invited from Austria, Italy, Switzerland, Great Britain, Greece and Turkey.


Svatební Expo

„Svatební veletrh fakt jinak...“

11. a 12. 11. 2011— Crowne Plaza Dejvice Nový podzimní koncept

Velikost

Široký záběr oborů

Zaměření na místa na svatbu Fakt mezinárodní veletrh

Kvalitní vystavovatelé

Nové obory Svatební Pendl Bus Ochutnávky jídla a vína Poradenské koutky svatebních agentur Supermarket

Partneři akce:

... a samozřejmě, vše na co jste ze svatebních veletrhů zvyklé, ale to snad není potřeba v tomto inzerátu zmiňovat, že jo? A dámy, nebojte, koutky pro muže zajištěny :-) Již brzy se dozvíte víc...

www.svatebniexpo.cz www.weddingexpo.cz


Tip 6

Míst pro rozlučku se svobodou

Places for the good-bye to freedom party

Text a foto: Redakce MG

Seznamte se s místy v Praze, které naše redakce vybrala jako to nejlepší pro pořádání rozlučky se svobodou. Meet the places in Prague that our editors picked as the best for organizing farewell to freedom.

10

Marriage Guide


1. Cloud 9 sky bar & lounge

kde:

Cloud 9 sky bar & lounge Hilton Prague Pobřežní 1 186 00 Praha 8 Telefon: 224 842 999 E-mail: info@cloud9.cz

Cloud 9 sky bar & lounge vznikal s láskou k detailům – navržený slavným britským designérem Philipem Rodgersem.

Cloud 9 sky bar & lounge was created with love to detail - designed by famous British designer Philip Rodgers.

Naleznete ho v posledním patře největšího hotelu v České republice Hilton a nabídne Vám perfektní výhled na celou Prahu díky svým velkým proskleným plochám. Interiér je vybaven designovým nábytkem, elegantními a luxusními materiály, má unikátní systém osvětlení a je to ideální prostor pro večírky a párty.

You can find it on the top floor of the largest hotel in the Czech Republic Hilton and it offers you a perfect view of the whole Prague with its large glazed areas. The interior is equipped with designer furniture, elegant and luxurious materials, has a unique lighting system and is an ideal space for soiree and party.

Marriage Guide

11


2. La Bodeguita Del Medio Pokud se chcete dostat do nálady Karibiku, přijďte navštívit v Praze restauraci La Bodeguita del Medio a okamžitě po vstupu na Vás dýchne atmosféra Kuby. Vkusně zařízený interiér s mnoha zákoutími je dokonalý i pro větší skupiny, ale to doporučujeme předem rezervovat. La Bodeguita del Medio Vám nabídne ty nejlepší kubánské doutníky, má svůj vlastní doutníkový obchod a společenskou místnost, kde si doutník můžete nerušeně vychutnat. Nabídne Vám také nepřeberný výběr kubánských rumů, vynikající mojita a specialitou je latinskoamerická kuchyně.

If you want to get into the mood of the Caribbean, come to visit Prague restaurant La Bodeguita del Medio and immediately after entrance you can feel the atmosphere of Cuba. Tastefully decorated interior with many corners is perfect for larger groups, but we recommend you to book the table in advance. La Bodeguita del Medio offers you the best Cuban cigars, has its own cigar shop and lounge, where you can enjoy your cigar quietly. They also offer an inexhaustible selection of Cuban rums, delicious mojitos and specialty is a Latin American cuisine.

kde: 12

Marriage Guide

La Bodeguita Del Medio KAPROVA 5 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 224 813 922 email: bodeguita@bodeguita.cz


3. Chapeau

rouge kde:

Chapeau rouge Jakubská 2, Praha 1 222 316 328 pavel@chapeaurouge.cz

Chapeau je ojedinělým místem v samotném centru Prahy, datující svou existenci již od roku 1919. Střetávají se zde návštěvníci a účinkující z celého světa, hudební produkce probíhá často ve všech třech patrech najednou, a tak není neobvyklé v baru poslouchat produkci funky Dje, o patro níž třeba moderní house a 7 metrů pod zemí indierock či hardcoreovou kapelu. Vzhledem k lokaci není v Chapeau omezena doba hraní, takže koncerty i Djs končí až nad ránem. Zvuková aparatura a související technické vybavení jsou v klubu kompletně obměněny na vynikající úroveň.

4. Beer Factory Projdete dveřmi a sestoupíte po skleněných schodech. Necháte se pohltit přátelskou a uvolněnou atmosférou. To je Beer Factory – restaurace a klub, nejoriginálnější pro Vaši rozlučku se svobodou v Praze na Václavském náměstí. Moderní ráz vnitřní restaurace s výhledem na 9 velkoplošných obrazovek a hi-tech řešený prostor nabízí svou variabilitou ideální možnost pojíst, popít a zatančit si. Přijďte se tedy i Vy sami přesvědčit a načepovat si svoje pivo, dobře vychlazenou tankovou Plzničku!

Chapeau is a unique place in the center of Prague, dating its existence since 1919. Here are faced visitors and performers from around the world, music is often at all three levels at once, so it is not unusual in the bar to listen funky DJ, on the lower floor a modern house and 7 meters underground indie rock or hardcore band. Due to the location there is not limited time for playing, so the concerts and DJs end up at dawn. Sound equipment and related technical equipment in the club are completely exchanged for excellence quality.

kde:

Beer Factory Václavské náměstí 58 Praha 1 +420 777 298 023 info@beer-factory.cz

You will walk through the door and down the glass stairs. You will let yourself go into a friendly and relaxed atmosphere. It‘s Beer Factory - restaurant and club, the most original for your good-bye to freedom party Bachelor in Prague‘s Wenceslas Square. Modern character of inside restaurant with view on the nine large screens and hi-tech created space offer by its variability ideal opportunity to eat, drink and dance. Come to see it yourself and service tap your own beer, well chilled tank Pilsner Urquell! Marriage Guide

13


kde:

Mazanej Králíček Hybernská 32, Praha 1 Tel.: 224 247 022

5. Mazanej Králícek Geniální nápad měli majitelé nového ORIGINAL RESTAURANT & MUSIC BAR CLUBU v Hybernské ulici Mazanej Králíček. Ve tříposchoďovém komplexu v Hybernské ulici, vytvořili atmosféru filmu Pulp Fiction a podle filmu vznikl i název Mazanej Králíček. Kdo film zná, ten ví proč. Ostatní vše poznají při návštěvě. V prostorách, které jsou mimořádně s citem a architektonickým vkusem zařízeny a vybaveny, Vás zaujmou fragmenty z filmu a ihned evokují onu báječnou náladu, kterou navodil režisér Quentin Tarantino. V úžas Vás uvedou tři originální americké vozy z šedesátých let a především pak pověstný, perfektně zrenovovaný a citáty popsaný růžový Cadillac a také tři motorky. Na jídelních lístcích si můžete přečíst ty nejznámější citáty a hlášky z filmu Pulp Fiction a to někdy i trochu košilaté. Na stěnách uvidíte fotografie a další předměty, které atmosféru skvěle dotvářejí. S jistotou lze říci, že podobný restaurant a music bar club v Evropě nenajdete. Součástí tohoto komplexu je samozřejmě i hudba. V prvních dvou patrech se hraje především hudba od šedesátých do osmdesátých let a v clubu je k poslechu i tanci průřez hudbou až po současnost. Slyšet můžete ale i české pecky. V Cadillacu hraje DJ své hity, v ostatních autech se sedí jako ve filmu a popíjí. Kuchyně je spíše amerického typu, takže steaky jsou z jihoamerického masa a ceny jsou velmi přívětivé. Kuchaři a barmani byli pečlivě vybíráni, prošli tvrdým konkurzem. Hosté si mohou být jisti, že jsou v péči těch nejlepších odborníků.

14

Marriage Guide

Brilliant idea had owners of the new restaurant ORIGINAL RESTAURANT & MUSIC BAR CLUB in Hybernská street Mazanej Králíček. In the three-floor complex in Hybernská street, created the atmosphere of the movie Pulp Fiction and according to the movie was created the name Mazanej Králíček. Who knows the movie, he knows why. Other all know when they visit this place. In areas that are extremely sensitively and with architectural taste furnished and equipped, you will see fragments of the film and they will immediately evoke the great mood, which induced director Quentin Tarantino. In wonderment will bring you three original American cars from the sixties and especially the famous, perfectly renovated and quotes described pink Cadillac and three motorcycles. In menus you can read the most famous quotes and messages from the movie Pulp Fiction, and sometimes even a little dirty. On the walls you will see photographs and other items which perfectly complete the atmosphere. With certainty we can say that you will not find a similar restaurant and music bar club in Europe. Part of this complex is, of course, music. In the first two floors you can hear mainly music from the sixties to the eighties and in the club you can listen and dance on music from the past to the present. You can hear also Czech music. In the Cadillac plays DJ his hits, in the other cars you can sit and drink as in the movie. The cuisine is more American type, so the steaks are from the South American meat and prices are very friendly. Chefs and bartenders have been carefully selected and passed through the tough tender. Guests can be assured that they are in the care of the best experts.


kde:

NEBE - koktejl a music bar Tel.: +420 777 662 081 V Celnici 4, Praha 1 E-mail: celnice@nebepraha.cz

Nebe Představujeme Vám Nebe - unikátní koktejl a music bar v samém centru Prahy. Jedinečný design propojený s původní architekturou Staré Celnice, skvělé služby, kvalitní zvuk s videoprojekcí - to vše vyladěné v dokonalé harmonii. Nechybí samozřejmě taneční parket. Snažíme se, aby si každý host odnesl domů mimo kocoviny i nezapomenutelný zážitek. Nebe je výjimečné místo stvořené pro zábavu a relax po strastech všedního dne. Starat se o Vás budou profesionální barmani s nabídkou 100 výborných koktejlů. Zatancujete si na aktuální pop/r'n'b/house nebo na staré dobré 80's a 90's a zastavit se můžete až za rozbřesku. Vstup zdarma.

6.

We introduce you Nebe - a unique cocktail and music bar in the center of Prague. The unique design connected with the original architecture of Old Customs, great service, quality sound and video projection - all tuned in perfect harmony. There, of course, is not missing the dance floor. We strive to make each guest took home except a hangover an unforgettable experience. Heaven is an exceptional place created for entertainment and relaxation after the troubles of everyday life. The professional bartenders will care of you with offer of 100 delicious cocktails. You will dance on the current pop / r‘n‘b / house or on the good old 80‘s and 90‘s and you can stop up at dawn. Entrance is free.

Marriage Guide

15


Vinařství U Kapličky

Text: Ing. Jiří Vdoleček

Foto: archiv Vinařství

Relax uprosřed vinohradů Vinařský areál spojující vinohrady, zpracovatelské kapacity, restauraci, vinotéku, reprezentační degustační prostory a zázemí pro pořádání nejrůznějších akcí včetně komfortního penzionu vybudoval v Zaječí Rostislav Žďárský.

16

Marriage Guide


Modré odrůdy: Alibernet, André, Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon, Dornfelder, Frankovka, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe.

P

remiérové vinobraní proběhlo ve Vinařství U kapličky v roce 2006. Z původního záměru postavit malé vinařství nakonec vznikla firma s kapacitou 300 000 lahví ročně a s 37 ha vlastních vinohradů v tratích U kapličky, Plochovy, Kalvárie, Novomlýnský svah a Skadar obhospodařovaných v systému integrované produkce. Bílá vína se

zpracovávají v nerezových tancích technologií řízeného kvašení, červená nejdříve ve vinifikátorech a poté zrají v dubových sudech. Vinohradníkem i sklepmistrem firmy je syn Rostislava Žďárského Dalibor Babáček (je po něm pojmenována i nejvyšší řada vín). Hlavním hybatelem a duší podniku s 85 zaměstnanci je jeho zakladatel - z jeho hlavy pochází vše od základní koncep-

ce až po nejmenší detail: exteriér vinařství, sklepy o celkové délce 260 m, interiéry, kování na dveřích, svícny, víno, etikety a originální lahve. Řízené degustace pro skupiny 15 - 120 návštěvníků vede osobně Rostislav Žďárský, jeho syn Dalibor nebo sommelier Ing. Jiří Vdoleček. Prostory vinařství jsou předurčeny pro pořádání nejrůznějších rodinných a firemních akcí, svateb, školení apod. Naráz se jich může zúčastnit až 150 hostů, z toho až 100 může přespat ve stylových dvoulůžkových pokojích nebo apartmánech.

"Odrůda je matkou vína, půda a poloha jsou otcem vína

a ročník je jeho osudem" Francouzské přísloví

Marriage Guide

17


Bílé odrůdy: Chardonnay, Muškát moravský, Pálava, Rulandské bílé i šedé, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Sauvignon a Tramín červený.

Novinky v roce 2010 Otevření letní, sezonní restaurace „Poslední štace“. Toto posezení u grilu skýtá jedinečnou možnost odpočinout si pod širým nebem. Kapacita míst je do 100 osob.

Novinky v roce 2011 Nově otevřené Wellness centrum Relax uprostřed vinohradů.Pro ještě pohodovější pobyt se můžete těšit na wellness centrum přímo v areálu penzionu Vinařství U Kapličky:

18

Marriage Guide

Bazén s protiproudem a masážními tryskami, finská a parní sauna, masáže, Fyzioterapie,Solárium, Bylinkové, pivní a vinné koupele v masážní vaně pro dva. Kavárna. Vodní bar. Na jaře se otevřel Retro music Club, který je součástí areálu vinařství. Budeme se na Vás těšit při pravidelných tanečních večerech v pátky a soboty. Nabídneme Vám zábavu ve stylu rockovém, oldies disco, a spoustu dalšího. Díky vnitřnímu grilu ochutnáte naše skvělé grilované speciality, občerstvíte se u dvou barů a zatancujete na prostorném tanečním parketu.


Zveme vás na svatební festival s názvem

Průhonice: Svatební město Termín konání: 15. – 16. 10. 2011 Místo konání: Zámek Průhonice

perfektní svatební den

v diplomat hotel prague

Plánujete velkou svatbu nebo jen menší slavnostní pohoštění? Nechte si vše připravit profesionály z Diplomat Hotelu Prague. www.diplomathotel.cz/cz/svatebni-nabidka/

Diplomat Hotel Prague CZ-160 41 Praha 6, Evropská 15 Tel.:+420 296 559 111

www.zamekpruhonice.cz

www.retofy.cz 105x105_DIP_marguide_print.indd 1

18.5.2011 15:1


éÚíé• ñ —¼áÚ¡“µßWÛԓ“•Ûäéä• ó — ÔåÖÛÜé“ÉØçØåÔᓶÆ

6 % 4 % 2 ! . ¬ . ! ¬ 3 6!4 " 5

Veteran of the Wedding ¸Úèé֕à•äáéY‚Þ•×î•âeá֕אé•ßÚÙÞãÚbãY•Ö•äçÞ¢

ÉÝڕ åÖéݕ éä• éÝڕ ÖáéÖç• èÝäêáٕ ×ڕ êãÞæêڕ Öãٕ

ÜÞãYáãm¡•èéÚßãe•ßÖàä•ØÚᐕèëÖéÚ×ãm•ÙÚ㣕ÀáÖ¢

äçÞÜÞãÖᡕ Öè• ìÚáᕠÖè• éÝڕ ÚãéÞçڕ ìÚÙÙÞãܕ ÙÖ

èÞØàd• Öêéäâä×Þáî• ßèäê• åçä• éîéä• ëßÞâÚbãd•

¸áÖèèÞؕØÖçè•ÖçڕÞÙÚÖá•Ûäç•èåÚØÞÖá•äØØÖèÞäãè•èêØݕ

å‚máړÞéäèéޕßÖàä•èéëä‚Úãd£•ÅäàêٕèڕޕËYâ•

éÝäèÚ£•¾Û•îäê•áÞàڕéÝڕÖÚçäÙîãÖâÞؕèÝÖåÚè•äە

ám×m• ÖÚçäÙîãÖâÞØàd• éëÖçî• ëÚéÚçY㏡• ãÚãm•

ëÚéÚçÖã衕 éÝÚçڕ Þè• ãäéÝÞãܕ ÚÖèÞÚç• éÝÖ㕠éä• èÞé•

ãÞؕèãÖï…mÝä•ãړ•êèÚÙãäêé•Ö•ãÚØÝÖé•èڕäÙ¢

Ùäì㕠Öãٕ ×ڕ éÖàÚ㕠Ûäç• ÚíÖâåáڕ äãڕ äە éÝڕ

ëdïé• ãÖ傣• ßÚÙãmâ• ï• ãÚßáêíêèãe߅mØݕ ëä

âäèé•áêíêçÞäêè•ØÖçè•äەÞéè•éÞâڕ¢•ÉÖéç֕«¥¨£

èëd•Ùä×î•ă•ÉÖéçäꕫ¥¨£•

20

Marriage Guide


Marriage Guide

21


¾ã•çÚØÚãé•îÚÖç衕ìÝÚã•Þè•ØêáâÞãÖéÞãܕéÝڕèä¢ ØÖááÚٕ—çÚéç䗕Þè•ÞãéÚçÚèé•Þã•èêØݕØÖçè•ãäé•èêç¢ åçÞèÚ£•¸äâåÖãî•ËºÉºÇ¶Ã•¸È•ÙÚÖáè•ìÞéݕØÖçè• ÖãٕÖáá•éÚØÝãäáäÜî•ëÚÝÞØáÚ衕ìÝÞØݕ×ÚáäãÜÚٕ éä• ÞâÖÜڕ äە äêç• çäÖÙè• äە éÝڕ èÚØäãٕ ÝÖáە äە éÝڕ áÖèé• ØÚãéêç Ûäç• èäâڕ éÞâÚ£• ¾é• ÙäÚè• ãäé• âÖééÚç• ìÝÚéÝÚç• ØÖçè• ìÚçڕ åçäÙêØÚٕ Þ㕠¸ïÚØÝäèáäëÖàÞÖ¡•äç•ÞâåäçéÚٕÞã•éÝڕØÚãéçÖááî• åáÖããÚٕ ÚØäãäâ ÉÝڕ ÞâåäçéÖãé• éÝÞãܕ Þè• éÝÖé• ØÖçè• èäâÚÝäì• ÝÞé• äêç• áÞëÚè• Öãٕ éÝÚ㕠èäâÚéÞâÚè• æêÞÚéáî• ÙÞèÖååÚÖçÚٕ Ûçä╠éÝڕ èØÚãÚ£• ÄÛÛÚç• äە ëÚÝÞØáÚè• éÝÖé• îäê• ØÖ㕠ÝÖëڕ Þã•éÝڕìÚÙÙÞãܕØäãëäî•Þè•ëÚçî•ëÖçÞäê裕¾Û•îäê• ìÖãé•éä•Üä•éä•éÝڕÖáéÖç•×î•ÜäëÚçãâÚãé•ÉÖéç֕ áÞâäêèÞãڕäç•ÝÖëڕÞã•Ö•ìÚÙÙÞãܕØäãëäî•ØÖç• éÝÖé• ×äêÜÝé• îäêç• åÖçÚãéè• äç• ÜçÖãÙåÖçÚãéè• Öè• éÝÚÞç• āçèé• Öãٕ Øäâ×Þãڕ îäêç• ÙÖî• ìÞéݕ ֕ ×ÞܕèêçåçÞèÚ¡•ãä•åçä×áÚ⣕ÌÞéݕ˺ɺǶոȕ Öáá•éÝÚèڕÞÙÚÖè•ØÖã•×ÚØäâڕçÚÖáÞéºÖØݕØÖç• Ûçäâ•éÝڕäÛÛÚç•Þè•èÚëÚçÖá•ÙÚØÖÙÚè•äáٕÖãٕèéÞáᕠáääàè•ÖãٕÞè•ā顕ìÝÞØݕÖáâäèé•ØäççÚèåäãÙè•éä• Ö•ãÚì•ØÖ磕

22

Marriage Guide

¶ãäéÝÚç• ØÝÖåéÚç• Þè• ãäã¢éçÖÙÞéÞäãÖᕠìÚÙÙÞãܕ ÜÞÛé衕 ×ÚØÖêèڕ éÝÚî• Öáèä• ×Úáäãܕ éä• ìÚÙÙÞãܕ ÙÖÖãٕãäé•éä•äãáî•éä•Þ飣£ž£•Èä•Þەîäê•Ùä•ãäé• àãäì•ìÝÖé•éä•×êî•ìÝÚã•ÝÚ¤èÝڕÝÖè•ÖáçÚÖÙî• ÚëÚçîéÝÞãܕ Öãٕ éÝڕ åçä×áÚ╠Þè• éä• ÙÚëÞèڕ èäâÚéÝÞãܕÞãéÚçÚèéÞãÜ¡•äç•îäê•èÞâåáî•ìÖãé•éä• ÜÞëڕ֕èåÚØÞÖá•ÜÞÛ顕Þé•Øäêáٕ×ڕ֕èêÞéÖ×áڕÖáéÚç¢ ãÖéÞëڕÛäç•îä꣕¾ã•ØÖèڕéÝÖé•ÙäãÚڕÞè•äãáî•Ö•áÞé¢ éáڕ×Þé•áäëÚçè•äەéÚØÝãÞæêڕÖãٕÖãØÞÚãé•éÞâÚ衕 Þé•ìÞáá•×ڕÛäç•ÝÞâ¤ÝÚç•èêçÚáî•Öã•ÚíåÚçÞÚãØڕéä• çÚâÚâ×Ú磕 ÉÝÚçڕ Öçڕ ֕ áäé• äە åäèèÞ×ÞáÞéÞÚ谕 äãڕ äە éÝÚ╠Þè• Ö㕠ÖØéÞëڕ åÖçéÞØÞåÖéÞä㕠ä㕠âÚÚéÞãܕäەØáÖèèÞؕØÖç裕ÂÖãî•åÚäåáڕ×Úáäãܕ éä•áäëÚçè•äەëÚéÚçÖã衕ÝäìÚëÚç•ÙäÚè•ãäé•äì㕠Öãî•Ûäç•âÖãî•çÚÖèäã裕¾éüè•êãÙÚçèéÖãÙÖ×áڕ¢•Ö• ÜçÚÖé•éÞâڕÖãٕāãÖãØÞÖá•ÙÚâÖãÙ衕éÚØÝãÞØÖᕠèàÞáá衕ÞãÙÞèåÚãèÖ×áڕÛäç•éÝڕçÚåÖÞç•ÖãٕçÚãä¢ ëÖéÞä㡕 äìãÚçèÝÞå• äە ÜÖçÖÜڕ Öãٕ ìäçàèÝäå• ¢•Öáá•ÖçڕçÚÖèäãè•éÝÖé•ÙÞèØäêçÖÜڕâÖãî•äéÝÚç衕 ÚëÚã•éÝäêÜݕéÝÚî•ØÖã•ÖååçÚØÞÖéڕéÝڕ×ÚÖêéî• äەäáٕØÖç裕·êé•éÝÚçڕÞè•Öã•ÖáéÚçãÖéÞëڕ¢•ËºÉ¢ ºÇ¶Ã• ¸È• ìÞáᕠåçÚåÖçڕ ֕ ØÖç• ìÞéݕ ìÝÞØݕ îäê• ØÖã•ÖééÚãٕ֕âÚÚéÞãܕäەÝÞèéäçÞؕëÚÝÞØáÚè•Öãٕ

îäê•ìÞáá•ÚíåÚçÞÚãØڕéÝڕÛÚÚáÞãÜ衕Öè•Þéè•çÞÜÝé¢ Ûêá•äìãÚ硕ãäé•äãáî•Öè•èåÚØéÖéäç薕¾é•Þè•éÝÚçÚ¢ ÛäçڕÖã•äååäçéêãÞéî•éä•éçî•Ö•ëÚéÚçÖã•åçäåÚçéî• ìÞéÝäêé•éÝڕçÞèàè•ÖãٕìäççÞÚè•ÖèèäØÞÖéÚٕìÞéݕ îÚÖç¢çäêãٕØÖçڕÛäç•Þ顕ÖãٕîÚé•éä•ÚíåÚçÞÚãØڕ éÝڕÖéâäèåÝÚçڕäەéÝÚèڕâÚÚéÞãÜ衕ìÝÞØݕÞè• ÙÚāãÞéÚáî•ìäçéݕÞ閕 ÄéÝÚç• äåéÞäãè• Öçڕ éÝڕ çÞÙÚ衕 ÙÚØäçÖéÞäãè• Ûäç• åÖçéÞÚ衕 ØäçåäçÖéڕ ÚëÚãé衕 £££• ÚëÚçîéÝÞãܕ ìÝÖé• ÖååçÚØÞÖéڕ éÝڕ ÝÚÖçé• äە áäëÚçè• äە äáٕ ØÖç裕 ÌÞéݕ ëÚéÚçÖ㕠Þè• åäèèÞ×áڕ éä• ÖØÝÞÚëڕ èåÚØÞÖᕠÖééÚãéÞä㕠Öãٕ îäêç• ÜêÚèéè• ÝÖëڕ Ö㕠ÖÙÙÞéÞäãÖᕠèê×ßÚØé• äە ØäãëÚçèÖéÞä㣕 Äãڕ Þè• äÛéÚã•ëÚçî•èêçåçÞèÚٕÝäì•âÖãî•ÖÙâÞçÚçè•äە äáٕØÖç衕ãäé•äãáî•Ûçäâ•éÝڕâÖáڕåäåêáÖéÞä㡕 ÖçڕåçÚèÚã閕»êçéÝÚç•ÙÚéÖÞáè•ØÖã•×ڕÛäêãٕä㕠äêç•ìÚ×èÞéÚè£


Marriage Guide

23


24

Marriage Guide


ßޓ•ãeàäáÞà•ÙÚèméÚà•áÚ顕å‚Úèéä•ëîåÖÙY•Ö•éÖàd• ßڕë•àäãÙÞØÞ¡•àéÚçY•äÙåäëmÙY•èéÖëê•édâe‚•ãä¢ ëdÝä•ÖêéÖ£• ¹Öá…m•àÖåÞéäáäê•ßèäê•ãÚéçÖÙÞbãm•èëÖéÚ×ãm•ÙÖç ßÚáÞà䓕 ޕ éî• àڕ èëÖéÚ×ãmâê• Ùãޕ åÖé‚m• Ö• ãÚ¢ ßÚã• à• ãeâêčž£• Åäàêٕ èޕ éÚÙî• áYâÚéڕ ÝáÖëê• è•ém⡕Øä•åä‚mÙÞ顕àÙÙäéîb㐕âY•ßޓ•ë…Ú•Ö•ßڕ åçä×ád╠ëîâîèáÚé• ãeØä• ïÖßmâÖëdÝ䡕 ãÚ×ä• ßÚ㕠ßÚÙãäÙê…Ú• ØÝØÚéڕ ÙYé• äçÞÜÞãYáãm• ÙYçÚࡕ âäÝá֕×î•éä•×é•åçä•ËYè•ëÝäÙãY•ÖáéÚçãÖéÞëÖ£• ˕å‚måÖÙe¡•“Ú•ßڕä×ÙÖçäëÖ㐕ÖáÚèåäw•éçäØÝê• âÞáäëãmà•éÚØÝãÞàî•Ö•èéÖçØݕbÖ菡•×êÙڕèڕïØÚ¢ á֕ßÞèée•ßÚÙãÖé•ä•ïY“ÞéÚࡕàéÚ琕ãÚïÖåäâÚãÚ£• Âä“ãäèém•ßڕØÚáY•‚ÖÙÖ¡•ßÚÙãäê•ï•ãÞØݕßڕÖàéÞë¢ ãm•‰bÖèé•ã֕èçÖïÚØݕÝÞèéäçÞØàØݕëäïÞÙÚᣕÂãä¢ Ýä•áÞÙm•éäéޓ•åÖé‚m•à•ä×ÙÞëäëÖéÚáâ•ëÚéÚçY㏡• ï• çïãØݕ ُëäُ• ë…Öà• “YÙãdÝä• ãÚëáÖèéãm£• ¿Ú•éä•åäØÝäåÞéÚáãd•¢•ëÚáàY•bÖèäëY•Ö•āãÖãbãm• ãYçäbãäè顕 ãêéãY• éÚØÝãÞØàY• ïÙÖéãäè顕 ãÚåä¢ èéçÖÙÖéÚáãY• åçä• äåçÖëî• Ö• çÚãäëÖØÚ¡• ëáÖèéãÞØ¢

˕ åäèáÚÙãmØݕ áÚéÚØÝ¡• àÙî• àêáâÞãêßڕ éï룕• ĊçÚéçäëáãÖý¡• ãÚãm• ïYßÚâ• ä• åäÙä×ãd• Öêéä¢ âä×Þáî• éÖà• å‚ÚàëÖåÞ됣• ÈåäáÚbãäèé• ËºÉºÇÕ ¸È• èڕ ßޓ• ÙÚá…m• Ùä×ê• ëeãêßڕ ëäïÞÙáâ• ֕ ëڅ¢ àÚçd• éÚØÝãÞØÚ¡• àéÚçY• åÖé‚Þá֕ à• ë…ÚÙãmâê• ä×¢ çÖïê• ãօÞØݕ èÞáãÞؕ ÙçêÝd• åäáäëÞãî• âÞãêádÝä• èéäáÚém£• ÃÚÝçÖßڕ Öãޕ éÖà• çäáÞ¡• ïÙÖáޕ ×îá֕ Öêé֕ ë• éÚÝÙÚ߅m╠$ÚèàäèáäëÚãèàê• ëîçY×eãÖ¡• ãÚ×ä• ë•çYâØޕØÚãéçYáãe•åáYãäëÖãdÝä•ÝäèåäÙY‚èéëm• ÙäëY“ÚãÖ£•¹áړÞéd•ßÚ¡•“Ú•ãeßÖàâ•ïåèä×Ú╠ïÖèYÝá֕Ùä•ãօÞØݕäèêُ•Ö•åäéd•âãäÝÙî•ãÚ¢ ãYåÖÙãe• ïâÞïÚá֕ ïڕ èØdã ÃÖ×mÙà֕ ëäïÞÙÚᡕ àéÚçY•â“Úéڕâmé•ëڕèëÖéÚ×ãm•àäáäãe¡•ßڕëÚᢠâޕåÚèéçY£•ÅäàêٕéÚÙî•ØÝØÚéڕÙäçÖïÞé•à•äáéY‚Þ• ëáYÙãm•áÞâêïmãäê•ÉÖéçÖ¡•ãÚ×ä•âmé•ëڕèëÖéÚ×ãm• àäáäãe• ëï¡• àéÚ琕 èޕ ßÖàä• èëß• åçëãm• åä‚mÙÞáޕ ËօޕçäÙÞbڕbޕåçÖçäÙÞbڕ֕èåäßÞé•éÖà•ËY…•ëÚáà• ÙÚã•Þ•è•å‚ÚàëÖåÚãm⡕ãÚãm•é䕓YÙ㐕åçä×ád⣕ ȕ˺ɺǶոȕèڕë…ÚØÝãî•éîéä•å‚ÚÙèéÖëî•âä¢ Ýäê•èéYé•çÚÖáÞéä꣕À֓Ùdâê•ëäïê•ï•ãÖ×mÙàî•ßڕ

éëm•ÜÖçY“Ú•Ö•Ùmáãî•ă•éä•ë…Ú•ßèäê•ÙëäÙàéÚçd• äÙçÖÙm•Þ•âãäÝd•ÙÖá…m¡•Ö•éä•Þ•å‚Úèé䡕“Ú•àçYèê• èéÖçØݕÖêé•ßÞãÖà•ÙäàY“äê•äØÚãÞ飕ºíÞèéêßڕÖáڕ ÖáéÚçãÖéÞë֕ă•ËºÉºÇ¶Ã•¸È•ËYâ•å‚ÞåçÖëm•Öêéä¢ âä×Þᡕ èڕ àéÚçâ• èڕ ⏓Úéڕ ï‰bÖèéãÞé• èÚéàY¢ ãm• ÝÞèéäçÞØàØݕ ëäïÞÙÚᕠ֕ ï֓ÞßÚéڕ éÖà• åäØÞé ßÖàä• ßÚßÞØݕ åçYëäåáÖé㐕 âÖßÞéÚᰕ éÚÙî• ãÚßÚ㕠åäêïڕßÖàä•å‚ÞÝám“ÚßmØm–•¿ÚÙãY•èڕéÚÙî•ä•â䓢 ãäè顕 ßÖà• èޕ ëîïàäê…Úßéڕ ëáÖèéãÞØéëm• ëÚéÚçYã֕ ×Úï•çÞïÞà•Ö•èéÖçäèém•èåäßÚãØݕè•ØÚáäçäbãm•ådbm• ä•ãeß¡•Ö•å‚Þéäâ•ï֓mé•ÖéâäèÛdçê•éeØÝéä•èÚéàY¢ ãm¡•àéÚçY•çäïÝäÙãe•èéäßm•ï֕éä– ¹Öá…m• âä“ãäèém• ßèäê• ëîßm“cà ÙÚàäçÖØڕ åçä• äèáÖë āçÚâãm• ÖàØÚ¡• čïàçYéà֕ë…Ú¡•Øä•äØÚãm• èçÙØڕ âÞáäëãmà• èéÖçØݕ ëä• ȕ ëÚéÚçYãÚ╠ßڕ éäéޓ• âä“ãd• ÙäØmáÞé• èåÚØÞYáãm• åäïäçãäèéޕ ֕ËօޕÝäèéd•åÖà•âÖßm•ÙÖá…m•édâ֕çäïÝäëä珣• $áäëeà•ßڕèYâ•âãäÝÙî•ëÚáâޕå‚ÚàëÖåÚ㡕àä¢ áÞà•ä×ÙÞëäëÖéÚᏕèéÖçØݕëäãÚßÚã•ï•âê“èàd• bYèéޕåäåêáÖØڕßڕå‚méäâã䖕¹Öá…m•åäÙçä×ãäè¢ éޕãÖßÙÚéڕã֕ãօÞØݕèéçYãàYØÝ£

Marriage Guide

25


                             



   

 


Salon TAKAHASHI – Exkluzivní kadeřnické a kosmetické studio pro Vaši krásu a odpočinek, kde maximální individuální péči věnujeme každému klientovi. Salon TAKAHASHI získal titul STUDIO EXPERT od společnosti L'Oréal.

Otevírací doba: PO-PÁ od 9.00 – 21.00 hod., SO pouze na rezervaci GSM: +420 605 311 631, E: rezervace@takahashij.cz www.takahashi.cz, www.salon-krasy-praha.cz

Nejlepší vizitkou pro nás je spokojený klient, který se k nám

bude rád vracet. Doufáme, že se naší vizitkou stanete i Vy…


Katalog Léto Summer

30 48 63 64

Šperky Jewelery

Svatební šaty Wedding Dress Služby Services Design


List of Wedding products


Snubní prsteny

Model 265

bílé zlato, cena 14 260,-

www.snubniprsteny-lr.cz

30

Marriage Guide

Wedding Rings


Model 183

Model 120

Model 263

bílé zlato, cena 13 190,-

bílé zlato, cena 12 570,-

bílé zlato, cena 12 550,-

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

Model 278

Model 277

Model 280

bílé zlato, cena 21 510,-

bílé zlato, cena 16 630,-

bílé zlato, cena 15 280,-

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

Model 81

Model 181

Model 169

bílé zlato, cena 13 930,-

bílé zlato, cena 17 040,-

bílé zlato, cena 20 520,-

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz Marriage Guide

31


Model 163

Model 44

Model 161

červené / bílé zlato, cena 21 590,-

žluté / bílé zlato, cena 13 690,-

červené / žluté / bílé zlato, cena 26 790,-

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

Model 28

32

Model 275

Model 170

červené / bílé zlato, cena 13 510,-

červené / bílé zlato, cena 15 020,-

červené zlato, cena 11 070,-

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

Model 169

Model 198

Model 6

bílé zlato, cena 20 520,-

bílé zlato, cena 16 530,-

bílé zlato, cena 20 130,-

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

Marriage Guide


Model 261

červené zlato, cena 11 070,-

www.snubniprsteny-lr.cz

Marriage Guide

33


Zásnubní prsteny

Láska je to jediné, co je silnější než všechny naše chyby.

Earnie Larsen

Model Z004 bílé zlato, cena 4980,-

www.snubniprsteny-lr.cz

Model Z102 bílé zlato, cena 4200,-

www.snubniprsteny-lr.cz

34

Model Z101 bílé zlato, cena 10 980,-

Marriage Guide

www.snubniprsteny-lr.cz


Model Z103 bílé zlato, cena 4980,-

www.snubniprsteny-lr.cz

Model Z005 bílé zlato, cena 4800,-

www.snubniprsteny-lr.cz

Engagement Rings

Model Z107 bílé zlato, cena 6890,-

www.snubniprsteny-lr.cz Marriage Guide

35


Model 265 / 262

žluté / čevvené zlato, ceny 14 260,- / 12 550,-

www.snubniprsteny-lr.cz

36

Marriage Guide


Model 265 / 263 / 262 / 264 ceny 14 260,- / 12 550,- / 12 550,- / 16 200,-

www.snubniprsteny-lr.cz

Model 261

bílé zlato, cena 11 070,-

www.snubniprsteny-lr.cz

Marriage Guide

37


Model 261

červené / bílé zlato, cena 11 070,-

www.snubniprsteny-lr.cz

38

Marriage Guide


Model 264

bílé zlato, cena 16 200,-

www.snubniprsteny-lr.cz

Marriage Guide

39


40

Marriage Guide


Kolekce / Collection 2011

Wedding Rings

Marriage Guide

41


9/H

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

13/E

42

12/F5

Cena na doptání v showroomu

16/I

18/1A

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

www.retofy.cz

Marriage Guide

31/E black rhodium

31/F

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz


31/B

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

Marriage Guide

43


www.retofy.cz

44

Marriage Guide


11/B

12/A

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

14/B

16/KK

29/AK

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

www.retofy.cz

26/B

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

16/B

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz Marriage Guide

45


11/LK

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

17/BK

46

12/Tcz

Cena na doptání v showroomu

23/B

27/AK

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

www.retofy.cz

Marriage Guide

30/A

31/KK

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz


12/H5

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

Marriage Guide

47


Svatební salon - svatební agentura

Luxusní svatební a společenské šaty včetně doplňků od prvotřídních evropských firem

na zapůjčení i prodej dámské / pánské

Romantik Paris Svatební salon – svatební agentura Žitná 17, 110 00 Praha 1 Tel.: 222 221 632, 602 428 708 Romantik Paris Svatba na klíč Tel.: 602 331 503 info@romantikparis.cz www.romantikparis.cz


:

Svatební šaty s noblesou NAIVE s.r.o. BRNO Masarykova 37, 2.p. t: +420 541 242 202 e: info@naive.cz PRAHA Kateřinská 21, Praha 2 metro I. P. Pavlova t: +420 222 518 517 e: praha@naive.cz

www.naive.cz


Salon Romantik Paris

Společenské i svatební obleky k zapůjčení i prodeji. www.romantikparis.cz

50

Marriage Guide


Jesus Peiro 2011 Svatební šaty od známého návrháře Jesus Peiro. Kompletní servis včetně krejčovských úprav. www.naive.cz

Marriage Guide

51


Jesus Peiro 2011 Svatební šaty od známého návrháře Jesus Peiro. Kompletní servis včetně krejčovských úprav. www.naive.cz

52

Marriage Guide


Salon Romantik Paris

Společenské i svatební obleky k zapůjčení i prodeji. www.romantikparis.cz

Marriage Guide

53


Ethan

Splývavé šaty s úzkými ramínky zdobí saténová stuha s květinou. Šaty je možné doplnit krajkovým bolerkem. www.romantikparis.cz

54

Marriage Guide


Ecosse

Romantické šaty s bohatou sukní jsou zdobeny moderními květinami. www.romantikparis.cz

Marriage Guide

55


E. Evilou

Extravagantní šaty jsou zdobené černou krajkou, lze využít jako krátké šaty v předu. www.romantikparis.cz

56

Marriage Guide


Espiegle

Korzetové hladké šaty s širokým šněrováním na zadním díle a honzíkem. www.romantikparis.cz

Marriage Guide

57


Exalto

www.romantikparis.cz

58

Marriage Guide


Elenor

Krajkové šaty s malými rukávky. www.romantikparis.cz

Marriage Guide

59


Euriell

www.romantikparis.cz

from Love

60

Marriage Guide


Eolia

Hladké šaty áčkového střihu. Zdobí vázací široký pásek s mašlí. www.romantikparis.cz

Ecosse

Romantické šaty s bohatou sukní jsou zdobeny moderními květinami. www.romantikparis.cz

Marriage Guide

61


Evlina

Evlina

www.romantikparis.cz

Eloe

www.romantikparis.cz

62

Marriage Guide


Marriage Guide

63


Při objednávce jakéhokoliv zboží a vyplnění hesla GUIDE obdržíte od VIP nábytek svatební dárek zdarma! www.vipnabytek.cz

64

Marriage Guide


Aspen

Svým exklusivním designem a absolutním nádechem luxusu i praktičnosti.

Marriage Guide

65


Double

- televizní stolek Tento luxusní designový televizní stolek má velmi praktické poličky.

Double

- televizní stolek

Bruno

Jídelní židle

Ghost arm chair

Tetra

Konnferenční stolek

66

Marriage Guide

Židle ve stylu Ludvíka XV.

www.vipnabytek.cz


Fantasy

Nevšední prostorové řešení tohoto modelu každého jednoznačně uchvátí.

Marriage Guide

67


Exklusivní tvary vhodné do luxusníxh a nevšedních interiérů. Ozdoba každého interiéru.

Lehátko Designo

Perm

Rohová sedací souprava oživý Váš interiér svým luxusním půvabem a zároveň potěší pohodlností a moderním designem. Kombinace neotřelého designu a kvalitní zpracování, dodá vašemu bytu nádech luxusu a elegance.

Aretha

68

Tato pohovka - je prostě pastva pro oči své vlastní třídy! Je to inovace a vyjádření luxusu. Vzhledem k tomu, jak je originální Vám ji budou známí a přátelé jen závidět! Marriage Guide


A Le Mans

uchvátí svým elegantním pojetím. Její osobité linie lákají k dokonalému odpočinku či relaxaci při svitu svíček. Zpracování postele je z vysoce kvalitní kůže, proto je úžasná na dotek a příjemná na pohled.

Monaco

Luxusní kožená postel

Marriage Guide

69


Text: Redakce MG

Foto: Archiv MG

Skutečná svatba

Courtney Blair

Žijí ve Washingtonu DC, ale oba, Courtney i Blair, vyrůstali v Kalifornii, takže svatba v San Franciscu byla více než jasná. Novomanželka Courtney říká: "Naši svatbu jsme plánovali na svátek Den práce a chtěli jsme ji se svými přáteli uskutečnit v San Franciscu, aby měli příležitost poznat město. Pozvali jsme je do Presidia a ukázalo se to jako ideální způsob, jak poukázat na historii San Francisca a celého státu Kalifornia. "

70

Marriage Guide


The Real Wedding Though they live in Washington D.C., Courtney and Blair both grew up in California, so a San Francisco wedding made perfect sense. Says Courtney (a Snippet & Ink bride!), “We were enamored with the idea of inviting our friends to San Francisco for Labor Day weekend so they could get a chance to experience the city. With that in mind, we felt the Presidio was the perfect way to reflect San Francisco and California history.”

„200 hostů

se připojilo k páru, aby oslavili svatbu, a Matt z Our Labor of Love nádherně zdokumentoval den...“ ”200 guests joined the couple to celebrate their nuptials, and Matt from Our Labor of Love captured the day beautifully“

Marriage Guide

71


„Jeden z těžších aspektů při plánování svatby v San Franciscu je nepředvídatelné počasí.“

J

eden z těžších aspektů při plánování svatby v San Franciscu je nepředvídatelné počasí. Vybrali jsme si tedy víkend, který navazoval na svátek „Den práce“, protože bývá jedním z nejsušších období roku. Měli jsme velikou radost, když bylo celý týden před svatbou slunečno a teplo. Jak tomu běžně ale v San Franciscu bývá, mlha a vítr během našeho svatebního dne převládali. Jakmile jsem ale uviděla naše svatební fotografie, tak musím říci, že jsem byla nakonec i ráda, že tomu tak bylo. Fotografie s družičkami ve větru a na pozadí Golden Gate Bridge v mlze patří k mým oblíbeným.

72

Marriage Guide

Když jsme plánovali svatbu, hodně jsme mysleli na recepci a na to, jak krásná a zábavná by celá záležitost měla být. Náš obřad to ale nakonec celé zastínil, a to zejména tím, jak upřímně a krásně ho oddávající provedl. Jim byl mladý pastor a byl velice blízký mé rodině. Každý mi znovu a znovu opakoval, jak úžasný náš obřad vedený Jimem byl. Bylo to těžké zjištění, že všechny ty drobné detaily pro získání úchvatných fotografií nakonec zastínil obřad. Jako překvapení pro Blaira jeho máma zařídila, aby na náš závěrečný pochod z kostela hrál dudák. Dívala jsem se na jeho tvář celou cestu uličkou, abych viděla, až si uvědomí, co se děje!

Myslím, že jedna z nejúžasnějších věcí na svatbách je, že někdy neplánované momenty můžou být těmi nejzajímavějšími a nezapomenutelnými. Měli jsme zařízenou mariachi kapelu, která hrála při našem příchodu, ale tam došlo k nedorozumění a odešli příliš brzy. Náš úžasný DJ byl ihned na nohou a vybral pro náš příchod píseň od Arcade Fire“s "Wake Up". Na konci večera hrála tato píseň jako naše poslední a všichni hosté vytvořili kruh kolem nás a pomalu ho uzavírali, dokud jsme netvořili obrovské skupinové objetí. Rozhodně to nebylo plánováno, ale byl to jeden z nejpamátnějších momentů dne!


S

ays Courtney: One of the more difficult aspects of planning a San Francisco wedding is just how unpredictable the weather is. We chose Labor Day weekend because it tends to be one of the driest times of year. We were even more excited when the entire week was sunny and warm! But, like it does in San Francisco, the fog and wind rolled in on our wedding day. And I have to say, once we got our pictures back, I was so happy it did, because the pictures of the fog covered Golden Gate Bridge and of my bridesmaids and me being blown about in Pacific Heights are some of my favorites. While we were planning the wedding, we gave a lot of thought to the reception and how beautiful and fun the whole affair would be. But the ceremony really stole the show, particularly because of the heartfelt way that our officiant performed it. Jim was my youth pastor and has remained very close to my family, and everyone kept telling me over and over how special the ceremony was. It can be hard to realize when you’re planning that, though all of the little details will make for stunning photographs, in the end the ceremony eclipses everything else.

”One of the more difficult aspects of planning a San Francisco wedding is just how unpredictable the weather is.“

Marriage Guide

73


Jsem rád, že Courtney a Blair zachovali jejich dnu styl, aniž by byli příliš tématičtí. Courtney říká: „Máme rádi styl architektury kaple a okolních budov a pokusili jsme se ho odrazit na našich pozvánkách, hudbě (mariachis), kuchyni (náš půlnoční snack byl churros a jamon sliders), a dekoraci. Také jsem si vybrala šaty se spoustou krajky pro jakýsi závan španělského pocitu."

Gratulujeme Courtney a Blairovi! Mnohokrát děkujeme za sdílení všech nádherných detailů vaší svatby!

Rekapitulace: • Fotografie: Matt Miller pro Our Labour of Love • Místo konání obřadu: Main Post Chapel v Presidiu v San Franciscu • Místo konání recepce: Club Golden Gate v San Franciscu • Šaty nevěsty: Monique Lhuillier zakoupené v Carine“s Bridal ve Washingtonu DC • Šaty družiček: J. Crew a Bella Bridesmaid • Oblek ženicha: Brooklyn Tailors • Pozvánky: Kathleen vzory (od nevěsty: "Poprvé jsem viděla Kathleeniny pozvánky a říkám si, že jsou jedny z nejlepších, co jsem kdy viděla. Jsem velice šťastná, že jsem kontaktovala právě ji, protože pro nás vytvořila originální pozvánky, které dokonale vystihly atmosféru celé akce, a byly cenově tak dostupné, že jsme skončili tím, že jsme ji požádali o vytvoření menu, programů, a dokonce i děkovných kartiček.") • Květiny: Grace Street Florals • Catering: Grace Street Catering • DJ: Ron Grandia

74

• Bella Bridesmaid je sponzorem Snippet & Inkv. Marriage Guide


Recapitulation… • Photography: Matt Miller for Our Labor of Love • Ceremony venue: Main Post Chapel in the Presidio, San Francisco • Reception venue: Golden Gate Club in San Francisco • Bride’s dress: Monique Lhuillier purchased at Carine’s Bridal in Washington D.C. • Bridesmaid dresses: J.Crew and Bella Bridesmaid • Groom’s suit: Brooklyn Tailors • Stationery: Kathleen Designs (From the bride: “I first saw Kathleen’s own invitations on A Cup of Jo and thought they were some of the coolest invites I’d ever seen. I am so happy I contacted her because she created custom letterpress invites for us that perfectly captured the mood of the whole event and were so affordable that we ended up asking her to create menus, programs, and even thank you cards.”) • Flowers: Grace Street Florals • Catering: Grace Street Catering • DJ: Ron Grandia • Bella Bridesmaid is a sponsor of Snippet & Ink.

Congratulations Courtney and Blair! Thanks so much for sharing all of the wonderful details of your wedding, and thank you to Our Labor of Love for sending over these beautiful photos. As a surprise to Blair, his mom arranged to have a bagpiper play our recessional as we walked out of the church. I was watching his face the whole way down the aisle to see when he’d realize what was going on! I think one of the great things about weddings is that sometimes the unplanned aspects can be the most special or memorable. We had arranged for a mariachi band to play for our entrance, but there was

a miscommunication and they left too early. Our amazing DJ was quick on his feet and picked out the Arcade Fire’s “Wake Up” for our entrance. Then, at the end of the night he played it as our last song and all the guests formed a circle around us and slowly closed in on us until we were all in a huge group hug. It definitely wasn’t planned but it was one of the most memorable moments!

I love that Courtney and Blair let their venues direct style choices, without being too theme-y. Courtney says, “We loved the mission-style architecture of the chapel and the surrounding buildings and tried to reflect its style in our invitations, music (mariachis), cuisine (our midnight snack was churros and jamon sliders), and decor. Also, I chose a dress with a lot of lace to sort of echo the Spanish feel.” Marriage Guide

75


76

Marriage Guide


Marriage Guide

77


Adresář

Directory

Zlatnictví /

Jewelery

Aleš Řehak Sladkovského 1787, Pardubice tel.: +420 608 977 196 email: prodejna@alesrehak.cz

JK Jitka Kudlackova Jewels tel.: 241 091 750 email: info@jk.cz Areal BB Centrum, Želetavská 1525/1, 140 00 PRAHA 4 – Michle Palac Flora, 3. patro, Vinohradská 149 130 00 PRAHA 3 – Vinohrady www.jk.cz Lukáš Rýdl – snubní prsteny Újezd 35, 118 00 Praha 1 email: info@snubniprsteny-lr.cz tel.: 257 32 38 36 RETOFY ROŽNOV, spol. s r.o. Masarykovo náměstí 174 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 655 501 email: retofy@retofy.cz

Svatební agentury Wedding angencies

Blanka Skácelová - SKACEL events Kudrnova 234/6, Praha 5 Motol tel.: 606 836 762, blanka@skacel.cz www.skacel.cz

80

Marriage Guide

www.snubniprsteny-lr.cz

Lars production s.r.o. Václavské náměstí 819/43 tel.: 224 218 500 www.svatby-lars.cz www.weddings-prague.com Marriage Time email: helena@gny.cz tel.: 722 594 899 Naive s.r.o. Kateřinská 21, 120 00 - Praha 2 tel.: 222 518 517 Masarykova 37, 602 00 Brno tel.: 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz ROMANTIK PARIS s.r.o. Žitná 17, Praha 1 tel.: 222 221 632, GSM: 602 428 708 www.romantikparis.cz White agency s.r.o. Korunní Dvůr A1 Korunní 104, 101 00 – Praha 10 tel.: 608 012 118 email: info@whiteagency.cz www.whiteagency.cz

Kadeřnictví

Hairdressing saloon Salon Takahashi Archeologická 2636/3, Praha 5 155 00 Info: +420605 311631 lenka@takahashij.cz www.takahashi.cz

Hotely a restaurace Hotels and restaurants

Aria hotel Tržiště 368/9, 118 00 Praha 1 tel: +420 225 334 email: stay@aria.cz Golem restaurant Hotel a restaurace, Na hlavní 21 Praha 8 – Březiněves tel.: 283 910 213 GSM: 777 079 445, email: golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz Hotel Rustikal 507 24 Dětenice tel.: 493 504 210 email: hotel@detenice.cz Holiday Inn Prague Congress Centre Na Pankráci 15/1684 140 21 Praha 4 tel.: 296 895 000 email: reservation@holidayinn.cz www.holidayinn.cz Chateau Zbiroh s.r.o. Slovanský ostrov – Žofín 226 110 00 Praha 1 email: svatba@zbiroh.cz www.hotel-chateau-zbiroh.cz

www.snubniprsteny-lr.cz


WWW.SNUBNIPRSTENY-LR.CZ

Ăşjezd 35 I praha 1 I tel.: +420 257 323 836 e-mail: info@snubniprsteny-lr.cz


www.retofy.cz

Nebozízek Petřínské sady 411 118 00 Praha 1 www.nebozizek.cz Pivovar Dětenice 507 24 Dětenice tel.:493 599 142 email: info@detenice.cz Ranč Vletice Vletice čp.11, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel.: 318 862 227 www.rancvletice.cz Rezidence Liběchov s.r.o Liběchov 121, 277 21 Liběchov tel.: 315 650 000 email: recepce@rezidence-libechov.cz www.rezidence-libechov.cz Vinařství U Kapličky s.r.o. Vinařská 484, 691 05 Zaječí tel: 602 956 677 r.zdarsky@vinarstviukaplicky.cz Zamek Průhonice tel.: 271 015 296, GSM: 602 603 073 email: svatby@svatbypruhonice.cz www.zamekpruhonice.cz

Svatební fotograf a portrétista

Wedding photographer and portraitist

Alexandro Gjičali Svatební portrétista tel.: 606 925 451 email: Alessandro.6@seznam.cz

82

Marriage Guide

Fotograf Ondřej Čižek Dr. Antonína Dvořáka 932 288 02 Nymburk tel.: 731 776 871 T13 MUSIC – foto & music tel.: 777 233 753 tel.: 777 233 754 email: t13@seznam.cz email: jirakova.marketa@gmail.com www.t13.cz

Květinářské salóny Floral salons

Frezia Fleur 28. Pluku, č. 9, 101 00 Praha 10 tel.: 733 734 000 La Florista s.r.o. Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 tel.: 222 322 388 Sunflowers tel.: 777 646 446 E: sunflowers@volny.cz

Svatební šaty Wedding dress

Brilliant Princess Vodičkova 34, Praha 1 tel.: 224 238 009 Okružní 147, Litoměřice tel.: 416 531 562 www.bripri.cz Naive s.r.o. Kateřinská 21, 120 00 Praha 2 tel.: 222 518 517 Masarykova 37, 602 00 Brno tel.: 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz

ROMANTIK PARIS s.r.o. Žitná 17, Praha 1 tel.: 222 221 632, GSM: 602 428 708 www.romantikparis.cz San Verita Na Slupi 17/133 128 00 Praha 2 tel.: 224 920 851 email: info@sanverita.cz Svatebni šaty Marija K Berance 2808/2, Praha 9 tel.: 732 117 730 email: marija@svatebnisaty-levne.cz www.svatebnisaty-levne.cz

Dárky pro svatebčany Gifts for wedding

VETERAN CS – pronájem veteránů tel. 737 218 032, 739 847 357, veteranCS@seznam.cz www.veteranCS.com, V.I.P. nábytek Na maninách 20, 170 00 Praha 7 GSM: 720 666 644 tel.: +420 230 234 557 www.vipnabytek.cz Vovo design s.r.o. Design a interiéry Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk GSM: 773738070 www.vovodesign.cz www.retofy.cz


Chateau Zbiroh

Unikátní historické sídlo èeských císaru a králu s exkluzivními sály a luxusním chateau hotelem. kompletní svatební servis bez omezení pod jednou stRechou - civilní a církevní obrady v jedné z nejstarších kaplí v Èechách - venkovní obrady na zámecké terase, na nádvorí, v parku - pohádkové rustikální i vznešené svatební hostiny - hotelové komnaty pro více ne� 100 hostu - historické programy, originální dekorace - patrové svatební apartmá v zámecké vE�i a romantické apartmá s nebesy

... pro jedineènost okam�iku, pro dokonalost a presti�, pro kouzlo a romantiku, pro váš prekrásný zaèátek bez konce ...

www.weddingchateau.cz tel.: +420 602 237 590, svatba@zbiroh.com


www.romantikparis.cz

nĂŹte N abĂ­d

naťim zåkazníkÚm slevu a my je k våm pøivedeme! LIMETKA METK je slevovå a věrnostní karta,

kterĂĄ um kte umoĹžĹˆuje umo mo okamĹžitĂŠ Ä?erpĂĄnĂ­ slev v obchodech, restauracĂ­ch, barech, bare ba h, sa salĂłnech a dalĹĄĂ­ch p provozovnĂĄch naĹĄich p partnerĹŻ. Sez eznam m partnerĹŻ partne pa p nerĹŻ n na alez eznete et naa ww ete www.limetky.cz w w ww.lime ww w me metky.cz met ky.cz y.czz Seznam naleznete

TKYCZ WWWLIME

Jak se pije v ER Cafe Zv Zveme Z VĂĄs k posezenĂ­ v kavĂĄrniÄ?ce ER Cafe. VezmÄ›te s sebou přåtele fotoaparĂĄt aparĂĄt a hrajte o zajĂ­mavĂŠ ceny. PodmĂ­nky a ceny naleznete na www.ercafe.cz

a mnoho dalĹĄĂ­ch...


Léto / Summer 2011

MARRIAGE GUIDE – THE WEDDING MAGAZINE

MÍST PRO ROZLUČKU SE SVOBODOU TIPS OF THE 6 BACHELOR PARTIES

The Real Wedding

Katalog

Skutečná svatba v San Franciscu

SVATEBNÍCH PRODUKTŮ LIST OD WEDDING PRODUCTS

LÉTO / S U M M E R 2 011

www.mgmagazine.cz Zdarma na vybraných místech

Courtney

Blair

Profile for Kollman&Partners s.r.o.

Marriage Guide summer 2011  

Svatební magazín Marriage Guide letní vydání. Wedding magazine Marriage Guide summer.

Marriage Guide summer 2011  

Svatební magazín Marriage Guide letní vydání. Wedding magazine Marriage Guide summer.

Advertisement