Page 1


V REKLAMĚ VYHRÁVÁ TEN, KDO DOKÁŽE SVŮJ PRODUKT KOMUNIKOVAT JEDNODUŠE, VTIPNĚ A ZA MAXIMÁLNĚ EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ STANOVENÉHO OBJEMU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. Marketingové poradenství je mnohem více, než automatizovaná analýza čtenosti médií. Marketingové poradenství je individuální přístup zkušených odborníků z oblasti reklamy a médií. Kvalitní reklama není o tom, být vidět tam, kde jsou vidět ostatní. Naopak; při několika stech reklamních vjemů, které jako spotřebitelé za jediný den zaznamenáme, má šanci prorazit ten, který překvapí. Vyhrává ten, kdo zaujme tehdy, kdy je toto nejméně očekáváno. A zároveň ten, který za stejné peníze zaujme vícekrát. Dynamicky se vyvíjející marketingová a mediální společnost Kollman & Partners s.r.o. poskytuje předním subjektům českého podnikatelského prostředí účinné služby v oblasti propagace a získávání nových zákazníků. Kollman & Partners s.r.o. je složena ze zkušeného týmu profesionálů s dlouholetou praxí v oblasti reklamy, marketingu či médií. Víme, jak pomoci uspět na trhu. Naši specialisté dokáží kvalitně poradit a vést efektivní reklamní kampaně. Poslání společnosti je však mnohem dalekosáhlejší, než poskytování poradenství. Prioritou Kollman & Partners s.r.o. není pojmout významnou část mediálního trhu, ale poskytovat svým klientům inovativní a kvalitní služby, které jim zajistí očekávaný nárůst zákazníků, obratů a zisků. Proto Kollman & Partners s.r.o. provozuje vlastní marketingové kanály, které mají za cíl právě tyto hodnoty svým zákazníkům přinášet.


· PLÁNOVÁNÍ, MANAGING A SUPERVIZE REKLAMNÍCH KAMPANÍ · POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ, VEČÍRKŮ, EVENTŮ · OBCHODNÍ STRATEGIE, PODPORA PRODEJE · COPYWRITING · GRAFICKÉ PRÁCE · PR · TISK PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ · FACEBOOK · PPC REKLAMA

PLÁNOVÁNÍ, MANAGING A SUPERVIZE REKLAMNÍCH KAMPANÍ Prostřednictvím mediálních kanálů vytváříme a cíleně budujeme korporátní identitu, povědomí o produktech a službách, které náš klient nabízí. POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ, VEČÍRKŮ, EVENTŮ Pořádáme různé společenské akce, večírky, módní přehlídky dle přáních našich klientů. Dobře zorganizovaná akce buduje dobré jméno a povědomí o Vaší společnosti. OBCHODNÍ STRATEGIE, PODPORA PRODEJE Konzultace v oblastech řízení a rozvoje podniku, optimalizace nákladů, vztahů s dodavateli, vztahů se zaměstnanci, v oblasti společenské odpovědnosti apod. Vyhledávání, konzultace a sumarizace vhodných marketingových plánů a strategií. COPYWRITING Tvorba textů pro webový portál, do tiskových materiálů, článků a obchodních sdělení. GRAFICKÉ PRÁCE Výroba logomanuálu, inzercí, propagačních materiálů, propagačních fotografií, návrhy webových prezentací, letáků, plakátů, billboardů, vizitek a další grafické práce dle dohody s klientem.


PR – PUBLIC RELATIONS Vytváření tiskových zpráv a distribuce novinářům. TISK PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V rámci úzké spolupráce s tiskárnami zajišťujeme tisk různých propagačních materiálů od vizitek až po billboardy za velice příznivé ceny. Dle konzultace vybereme vhodnou kampaň a zajistíme vše potřebné od grafiky, tisku až po distribuci materiálů. FACEBOOK V současné době, kdy internet zaznamenává veliký rozvoj a sociální sítě využívají miliony lidí, vidí naše společnost efektivnost právě v realizování určitých marketingových kampaní právě na těchto sociálních sítích. Jedná se např. o facebookový profil, facebookové aplikace, a další možnosti, které dlouhodobě přispívají k efektivnímu zviditelňování Vaší společnosti. PPC REKLAMA Pracujeme s reklamními systémy AdWords (google) a Sklik (seznam.cz). PPC reklama podporuje návštěvnost Vašich stránek, rozšiřuje povědomí o Vašich produktech. Navrhneme vhodná klíčová slova a založíme kampaň. Cena za jeden klik se pohybuje dle klíčových slov od 1,60Kč – 10Kč a rozpočet na tuto kampaň určíme dle předchozí konzultace.


CENOVÁ NABÍDKA ZA SLUŽBY

· měsíční správa web prezentace - cena : 1.600 Kč / bez DPH (vkládání textů, fotek apod.) · měsíční správa facebook profilu - cena : 3.800 Kč / bez DPH (vkládání textů, novinek, fotek apod.) · PPC reklama – cena: 3.600 Kč / bez DPH (založení kampaně, správa AdWords, Sklik, pravidelné týdenní reporty, měření efektivity, budget si určí klient) MĚSÍČNÍ HODINOVÉ BALÍČKY

· Základní 20 hodin = 20. 000 Kč /bez DPH

(á 1.000)

· Standardní 35 hodin = 31.500 Kč / bez DPH · Exkluzivní 60 hodin = 45.000 Kč / bez DPH

(á 900) (á 750)

Náplní těchto balíčků jsou hodinové práce a jejich výkaz bude předkládán na pravidelných setkáních s klientem. Uvedený balíček představuje měsíční závazek k využití uvedeného počtu hodin bez ohledu na typ odváděné práce. Nevyužité hodiny lze jednou přesunout do následujícího měsíce, nikoliv však opakovaně.


Grafické práce výroba logomanuálu, inzercí, propagačních materiálů, propagačních fotografií, návrhy webových prezentací, letáků, plakátů, billboardů, vizitek a další grafické práce dle dohody s klientem.

Copywriting výroba textů pro web, do tiskových materiálů, výroba tiskové zprávy pro novináře, článků, sloganů, obchodních sdělení apod.

Podpora prodeje plánování, managing a supervize reklamních kampaní, účast na akcích

Konzultace setkání a konzultace s klientem ohledně marketingové strategie, řízení a rozvoj podniku, apod.

Dílčí práce nad 10 hodin budou předem odsouhlaseny objednavatelem, ostatní účtované dle skutečnosti – dokládány výkazem odvedené práce.

Kollman&Partners spolupracuje se širokou škálou subjektů působících na Českém trhu, a proto nemáme problém zprostředkovat, vyjednat a realizovat v podstatě cokoli. Kollman & Partners s.r.o. · Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město T: +420 773 121 007 · E: info@mgmagazine.cz · www.mgmagazine.cz

Reklamní agentura Kollman&Partners  
Reklamní agentura Kollman&Partners  

Prezentace reklamní agentury.

Advertisement