Page 314

Uspoøádejte si svatební obøad ve

Vrtbovské zahradì

l Text: Filip Šimoník l Foto: Vrtbovská zahrada

Najít v centru Prahy místo, kde byste si obklopeni zelení mohli odpoèinout od shonu, který panuje v køivolakých pražských ulièkách, je témìø nadlidský výkon. Nicménì nic není nemožné, a pokud víte, kam smìøovat své kroky, mùžete za mohutnými vysokými zdmi starých palácù objevit místa, která vám mohou právì tento únik do svìta, v nìmž nehraje èas žádnou roli, nabídnout. Jedním z tìchto míst je Vrtbovská zahrada, která se nachází pár krokù od Malostranského námìstí, tedy v samém srdci Malé Strany. Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1 - Malá Strana, 110 00

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you