Page 27

4

Podzimní èokoládový cheesecake Pokud plánujete svatbu na podzim, nezapomeòte kromì vašich dekorací sladit i dezerty. Tøeba opadané listí z èokolády nebo obarveného fondánu ozdobí Vaši tabuli na jednièku. Co budeme potøebovat? (na 25 cm dortovou formu) • • • • • • • • • • • • •

150 g celých Oreo sušenek cca 75 g studeného másla 340 g kvalitní hoøké èokolády 680 g krémového sýra nebo plnotuèného tvarohu 160 gr cukru krupice 3 vejce 1,5 lžièky vanilkového extraktu 240 ml zakysané smetany 100 g hoøké èokolády 100 g smetany ke šlehání bílá nebo hoøká èokoláda fondán potravináøské barvivo

Postup: Nejprve si pøipravte sušenkovou èást cheesecaku – Oreo sušenky rozmixujte se studeným máslem, až se zaènou spojovat (mùžete je také rozdrtit v sáèku a poté smíchat s máslem). Smìs naneste na dno dortové formy a rukou nebo sklenicí rozprostøete, co nejvíce stlaète a dejte do lednice. Pøedehøejte troubu na 180°C a na dno položte hlubší pekáè s horkou vodou, aby byl v troubì vlhký vzduch. Èokoládu rozlámejte do misky a nechte rozehøát nad hrncem s vaøící se vodou (miska by se nemìla dotýkat vody, po

Autor foto l Klára Bernklau pro Wedme.cz

rozpuštìní misku sundejte. Èokoládu nechte trochu vychladnout. Mezitím ve vìtší míse mixérem nebo metlou míchejte krémový sýr (tvaroh), pøidejte cukr a pøilijte èokoládu, až bude tvarohová hmota hladká a promíchaná. Postupnì po jednom pøidávejte vejce a stále míchejte, nakonec pøidejte vanilkový extrakt, smetanu a míchejte do hladka. Smìs nalijte na vychlazenou sušenkovou vrstvu. Vložte do trouby a peète 35-50 minut

(podle velikosti) až cheesecake zpevní, ale uprostøed se bude poøád tøást. Po upeèení ho nechte zchladnout na pokojovou teplotu a poté uložte nejlépe pøes noc do lednice. Vychlazený cheesecake mùžete polít polevou, kterou vytvoøíte rozmícháním nasekané èokolády v horké smetanì. Jako ozdoby si mùžete vyrobit lístky z èokolády, kterou nalijete do formièek nebo fondánu, ze kterého si vykrájíte tvary podle šablony.

, podzim – autumn

25

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Advertisement