Page 250

Svatební dary novomanželům

Zajímá vás, jaké svatební dary dostanou afričtí novomanželé? Podobně jako u nás jsou to peníze, sváteční sady nádobí, koberce a užitečné předměty do domácnosti. Specifičtějším typem darů je dobytek, kozy, velbloudi a naprosto speciální záležitostí je darování kouzelných amuletů. V některých osadách zajištují vesničané stavbu domu pro novomanžele, přičemž zázračné amulety se přidávají do základů – nebo spíše podkladu domu. Hlavní funkcí kouzelných předmětů je přinášet štěstí a blahobyt, odvracet hádky, přispět k dobrému fungování manželství a co nejvíce rozmnožit rodinné potomstvo. Mimochodem, také Afričané mají mnoho předpokladů, jak by měla dobrá žena – tedy budoucí manželka vypadat, jaký má mít tvar očí, celkový tvar obličeje nebo držení těla při chůzi. Např. když budoucí nevěsta při své chůzi odhazuje patami písek kolem sebe, symbolizuje to prý také budoucí rozhazovačnost rodinných příjmů a méně štěstí. Ženy, které mají oči posazené daleko od sebe, jsou prý jako družky hádavé a intrikánské. Ale vraťme se ještě na chvíli k bydlení. V některých kmenech celé obydlí pro novomanžele staví místní ženy a to z klacků a z udusané hlíny. Podlahu tvoří udusaný písek barvy antuky. Svatební přípravy se pojí s touto stavbou, kde se i ve svatební den tajně připravuje, obléká a líčí nevěsta.

Wedding gifts to newlyweds

Are you curious what wedding gifts are given to African newlyweds? Similarly as in our country they get money, festive sets of dishes, carpets and other useful things intended for the household. More specific gifts can be livestock, goats, camels, and completely special thing is to present magical amulets. Villagers of some settlements arrange the building of a house for newlyweds and the magical amulets are deposited into the foundations – or better to say into the house base. The main function of magical amulets is to bring luck and prosperity, to avert quarrels, to help the good working of the marriage and to increase the number of family descendants as much as possible. By the way, Africans place several demands on how a good woman – expectant wife should look like, what shape her eyes, overall face should be, and what posture a woman should have while walking. E.g. in case sand is flying away behind heels of an expectant wife when walking, it symbolises future throwing money around and less luck. Women whose eyes are far from each other are quarrelsome and full of intrigue, they say. But let’s get back to housing. Women in some tribes usually build the whole dwelling for newlyweds by means of sticks and beaten soil. The floor is made of beaten sand of clay colour. Wedding preparations are connected with this building, which is actually the location, where the wedding day is secretly prepared and where a bride is given dress and make-up.

248

Marriage Guide

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Advertisement