Page 20

Zajímavosti: Specifickým asijským zvykem je, že pøi pøíchodu hostù se s nimi snoubenci fotografují. Bylo tedy nezbytné toto místo nìjak zkrášlit. Vyrobili jsme tedy na míru velkou stìnu, na kterou jsme umístili desítky papírových kvìtù a aby hosté mìli památku, také ozdobný nápis se jmény snoubencù a datem svatby. Dalším zajímavým prvkem byl originální candy bar, za který jsme umístili podobnou kvìtinovou stìnu a motiv papírových kvìtù se objevil i na dortu a ostatních sladkostech. Aèkoliv byla tato svatba pro asijskou i naší kulturu v mnoha ohledech neobvyklá, mìla obrovský úspìch u obou. Musím øíci, že bylo velice složité design vymyslet, poté ho vyrobit a realizovat. Nevìtším ocenìním pro nás bylo, když jsme vidìli s jakým nadšením se hosté fotí nejen u fotostìny, ale i u veškeré ostatní výzdoby. Bylo hezky vidìt, že pokud èlovìk obèas poruší zabìhnutá pravidla, mùže vzniknout nìco neobvyklého a zajímavého.

více na / more at

web: www.frezia.cz

Interesting things: A specific Asian custom is to take photos of engaged couple with host when they arrive. Therefore it was necessary to embellish this place. We have tailored a wall and decorated with dozens of paper flowers, ornamental names of the engaged couples and the wedding’s date for hosts to have a nice memory. Another remarkable feature was an original candy bar behind which we situated similar flower wall. Last but not least, the motif of paper flowers appeared even on cake and other sweets. Even thought this wedding was for the Asian as well as for our culture unusual in various respects, it was considered successful by both. I have to admit that it was very complicated to come up with the design, make and afterwards realize it, but the biggest appreciation for us was to see host taking photographs at the photo-wall as well as other decorative feature with such excitement. That it can arise something extraordinary and remarkable if one sometimes breaks common rules, proved to be truth.

18

Marriage Guide

Kvìtiny, design, dekorace / Flowers, design, decoration: Frezia Fleur Dort a sladké / Cake and sweets: Punk Rock Cakes Fotograf / Photographer: Eva Fildánová, Kamil & Simona Lokalita / Locality: Žofín Garden

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Advertisement