Page 17

Asijská

Asijská origami svatba v centru Prahy Text: Mgr. Veronika Kutnarová, Anna Kutnarová Foto: Archiv Frezia Fleur

P

øi pøípravách tohoto èlánku jsme dlouho váhali nad tím, kterou z letošních svateb pro vás odprezentovat. Uplynulá svatební sezóna nám pøinesla mnoho velice zajímavých projektù a možnost se seznámit se spoustou milých snoubencù. Nakonec jsme se rozhodli vám ukázat tu nejexotiètìjší. Navíc jsme pøi realizaci této svatby použili naprostou novinku, která se na pøelomu letošního roku objevila v New Yorku. Jedná se o kvìtiny, které jsou ruènì skládané ze speciálních papírových archù.

Asian Origami Wedding in the centre of Prague

P

reparing this article, we were hesitating for a long time which of this year’s wedding to share with you. Last wedding season brought various interesting projects as well as gave us the opportunity to meet many kind engaged couples. In the end, we have decided to introduce you the most exotic one. In addition to it, when realizing this wedding, we used an absolute novelty that appeared in New York at the turn of this year. The thing is flowers that are hand-folded of special sheets of paper.

více na / more at

web: www.frezia.cz

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Advertisement