Page 1


Vážení a milí čtenáři, Dear readers

Přelom jara a léta je každoročně vrcholem svatební sezóny, ve kterém se dlouhé a náročné přípravy mění v nádherné obřady, vášnivé polibky a zamilované pohledy. Další číslo našeho jedinečného svatebního magazínu Marriage guide tak ani nemohlo vyjít v příhodnější dobu. V příjemném stínu nad sklenkou studeného nápoje nebo třeba na dovolené u moře si tak můžete pročíst, jaké jsou nejnovější trendy ve světě svateb a využít je na svatbě vlastní, i svatbě vašich příbuzných a známých. Mnoho věcí na vydařeném obřadu zaručeně upoutá vaši pozornost, ale nakonec se stejně zraky všech přítomných soustředí na to nejdůležitější, na nevěstu. Není proto divu, že všechny nevěsty přepečlivě dbají na to, aby vypadaly jako absolutní bohyně. V naší tradiční rubrice Tip 6 přinášíme profil šesti nevěst, kterým se to povedlo absolutně do puntíku. Mezi 6 nejhezčími nevěstami historie tak najdete filmové hvězdy, zpěvačky, modelky a samozřejmě princezny. Přestože snem většiny mužů bylo spatřit tato smyslná stvoření spíše v rouše Evině, není pochyb o tom, že ústřední úlohu při jejich nejkrásnějším dnu hrály svatební šaty. A řekne-li se šaty jako pro princeznu, většině lidí se vybaví jedno jméno – Blanka Matragi. Jedinečnou kolekci šatů této proslulé návrhářky tak najdete právě v tomto čísle a v příběhu svatebních šatů se i dozvíte, jak vznikají tyto skvosty, které lze bez okolků považovat za umělecké dílo. Protože Blanka Matragi se původně prosadila především v arabském světě, představíme vám moderní Mekku Arábie, Dubaj. Jako vždy v našem čísle najdete vše potřebné pro organizaci bezchybné svatby. Svatební agentury, ještě nabitější katalog šatů prstýnků a dalších nezbytností. Skoro pohádkový ráz tomuto číslu dodala i široká nabídka zámků a dalších kouzelných míst, kde je možné svatbu uspořádat, včetně Vrtbovské zahrady přímo pod Pražským hradem. Pokud byste chtěli strávit část léta ve stylu hollywoodských hvězd, které se každý rok objevují na festivalu v Karlových Varech, musíte si určitě minimálně prohlédnout Grandhotel Pupp. A můj osobní tip, jak strávit příjemné léto v osvěžujícím chládku vinného sklípku, je jednoznačně vyhlášené vinařství U Kapličky. Tradiční poděkování pak patří všem spolupracovníkům, inzerentům a obzvlášť Vám, čtenářům. Doufám, že na blyštivých stránkách našeho časopisu opět naleznete něco, co Vám padne do oka, zvedne náladu, dodá elán a nápady nebo zpříjemní léto. Přeji inspirativní a zábavné čtení. The turn of spring and summer is, year after year, the highlight of wedding season, when all demanding preparations change into marvellous ceremonies, passionate kisses and amorous looks. Publication next issue of our unique wedding magazine Marriage guide at this moment really hit the bull’s eye. Being in the shade and drink some cold drink or being on holiday at the sea you can read through newest trends in world of wedding and be inspired for your own wedding or wedding of your relatives and friends. Well done ceremony captivates you with many things but in the end there is only one important thing on the spot – a bride. It’s no wonder that all brides want to look perfectly almost as a goddess. Our traditional section “Tip 6” introduces you to profiles of 6 brides who achieved it literally. You will read about film stars, singers, models and princesses who belong among the most beautiful brides in the history. Even though most men longed to see them naked as a jaybird, it’s no wonder that wedding dress played the main role at their most wonderful day. And when one says dress for a princess, one surely imagines the particular name – Blanka Matragi. Unique dress collection created by this famous designer is right in this number, and in the story of wedding dress you’ll find out how these masterpieces - or even works of art - are created. Blanka Matragi broke through the Arabic world, that’s why we present you modern Mecca of Arabia – Dubai. As always, you can find everything that is necessary for holding a perfect wedding – wedding agencies, more extensive dress and ring catalogue, and others. Wide offer of castles and other magic places including the Vrtba Garden situated directly under the Prague Caste make almost a fairytale issue of our magazine. If you want to spend part of summer in style of Hollywood stars that annually appear at the festival in Carlsbad, you have to take at least a look at Grandhotel Pupp. And my personal tip for amazing summer spent in refreshing coolness of wine cellar is famous wine growing U Kapličky. Traditional thanks belong to all colleagues, advertisers and primarily to you, the readers. I hope you will find something that catches your eye again, cheers you up, gives you the verve and ideas, or just make your summer more pleasant. I wish you inspiring and amusing reading.

Ing. Filip Uhlíř

Váš Šéfredaktor / Your chief editor


Marriage Guide – the wedding magazine MK ČR E 20123 Czech Republic CZK 89 Eurozone € 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Kollman & Partners, s.r.o. Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 Czech Republic E.: info@mgmagazine.cz T.: +420 773 121 007 On-line na: www.mgmagazine.cz Ředitel vydavatelství / CEO Petr Kollman E.: kollman@mgmagazine.cz Obchodní ředitel / Sales Director David Squerzi E.: squerzi@mgmagazine.cz Šéfredatkor / Chief Editor Ing. Filip Uhlíř E.: redakce@mgmagazine.cz Redaktor / Editor Filip Šimoník E.: redakce@mgmagazine.cz Art Director Michaela Zohnová E.: darrior@seznam.cz Produkce / Production Gabriela Novotná E.: info@mgmagazine.cz Překlady / Translation UNITED s.r.o. Šárka Hazuchová preklady@mgmagazine.cz Obchodní oddělení / Commercial Section Pavel Sobotka E.: sobotka@mgmagazine.cz David Hanton E.: hanton@mgmagazine.cz Michal Pivoňka E.: pivonka@mgmagazine.cz Redakční rada / Advisory Board Daniel Kremzow, Lukáš Fetr, Václav Svárovský, Tereza Neumannová, Radim Veselý, Vladimíra Novotná, Doc. Vladimír Daňkovský, Helena Dynybilová, Ivo Zámrský, Vratislav Nejedlý Distribuce / Distribution Kollman & Partners, s.r.o. Předplatné / Subscriptions E.: info@mgmagazine.cz Titulní strana © Shutterstock.com Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.


21

34

Obsah

12 34 46 75 Katalog svatebních produktů 174 180 190 236

Dubai – město princů City of Princes

Blanka Matragi – Haute Couture

TIP 6 – Nejkrásnější nevěsty historie TIP 6 – Most beautiful brides in the history

List of Wedding products

Rolls-Royce, Black or White?

Real Weddings in Prague – skutečné svatby

Adresář Directory

Svatby v Hluboké nad Vltavou Weddings in Hluboká nad Vltavou

214

Contents


Trends in Wedding Decoration

svatební výzdoby Text: Mgr. Veronika Kutnarová

Foto: archiv Frezia Fleur

V minulém článku jsme si shrnuly uplynulou sezónu a zjistili, že fialová barva byla mezi ostatními barvami doslova královnou.

4

In the previous article we summarized the last season with the discovery that violet colour was literally the queen, or let’s say No. 1, among other colours. Marriage Guide


Letošní sezóna je v plném proudu, a ačkoliv jsou odstíny fialové stále velmi oblíbené, novou nekorunovanou královnou se stává meruňková a všechny její odstíny. Tato barva působí na člověka teplým a hřejivým pocitem. Je v ní něco zvláštně uklidňujícího. Pokud se navíc zkombinuje s dalšími teplými barvami jako je světle žlutá, růžová, korálová, máslová, krémová nebo bílá, kompozice působí vesele a optimisticky.

K

romě „nové“ barevnosti se ve svatbách objevují i nové prvky výzdoby. Zajímavým nápadem, který k nám přišel ze zahraničí a okamžitě se stal hitem je například tzv. „wishing tree“ – v překladu znamená strom přání. Může to být například manzanitový strom umístěný v ozdobné nádobě, směsice lískových, vrbových nebo jiných větví nebo klidně jakýkoliv jiný předmět evokující strom. Strom pak může být nadekorován květy, stuhami, krystaly nebo jakkoliv jinak, a slouží k zavěšování vzkazů od hostů pro novomanžele. Ti si je pak mohou vlepit například do svatební knihy. Je to krásný prvek výzdoby, který má navíc kromě estetického významu také hlubší symboliku - stromu jako symbolu života. Dá se samozřejmě využít i na dekoraci tzv. vizitkového stolu, kde jsou rozestaveny kartičky se jmény a čísly stolů, hosté se pak na kartičce najdou a jednoduše se zorientují v tom, kde sedí.

for the Year

jaro - léto / spring - summer

5


Mojí oblíbenou součástí výzdoby je také tzv. „candy bar“. Jedná se o speciální stůl umístěný většinou někde poblíž hostiny nebo rautu, na kterém jsou nadekorovány sladkosti různých druhů. Zde je možné si hrát se skleněnými poklopy, podnosy, mísami, etažéry, talíři a jinými dekorativními nádobami. Oblíbenými pochoutkami jsou francouzské makronky, americké cupcaky, zákusky z odpalovaného těsta, dortíky, čokolády, svatební mandle nebo třeba lentilky, či gumoví medvídci. Vždy je dobré sladit nádoby i samotné sladkosti s celkovým designem svatby. Šikovný cukrář vám na požádání vyrobí z cupcaků malá umělecká dílka v barvách a motivech vaší svatby, i makronky se dají barevně přizpůsobit. Pokud nejste fandové sladkého mlsání, nemusíte být smutní. Hodně zajímavě působí třeba i takový cheese bar, který je plný dobrých sýrů, oliv, ořechů, hroznového vína a třeba fíků. Určitě by se dalo najít i spousty dalších možností třeba s ovocem, zeleninou atp. Hranice fantazie jsou neomezené. Všeobecně platí, že pokud chcete mít z výzdoby vaší svatby opravdu dobrý pocit, musí reprezentovat vaše názory, vkus i chutě. Jen tak budete moci svým hostům předat trošku ze svého vnímání světa. Každá dvojice je originál a tak i každá svatba je specifická a odlišná od ostatních, a pokud si s výzdobou nevíte rady, je nejlepší svěřit se do rukou odborníka – kreativce, který s vámi vše zkonzultuje a navrhne řešení přímo vám na míru a také zakázku kompletně zrealizuje.

6

Marriage Guide


This year’s season is in full swing, and even though violet tones are still very popular, there’s a new trend – apricot and all its tones. This colour gives you the impression of warm feeling. There is something calming in it. And if you combine it with some other warm colours, such as light yellow, pink, coral, butter, cream or white, the composition looks very cheerful and optimistic. There appeared also new decorative features besides “new” colour trends. Interesting idea, which came from above and immediately became a hit, is called the “wishing tree”. It can be Manzanita tree put in a decorative container, mixed with hazel, willow or other branches, or even any other object looking like a tree. The tree can be decorated with blossoms, ribbons, crystals or something else, and it is intended for notes hanged by guests for newly-weds. Afterwards, they can stick them into the wedding book. It’s a very beautiful decorative feature that has aesthetic as well as symbolic meaning – tree is the symbol for life. It can be used as a decoration for the so called “calling card table” where all the cards with names and table numbers are placed so guests can easily find their name and the table where they sit.

jaro - léto / spring - summer

7


So called “candy bar” is my favourite part of the decorations. It’s a special table located near the feast or banquet where there are various decorated sweets. You can also play with the decorations, such as glass lids, trays, bowls, stands, tellers and other containers. Favourite delicacies are e.g. French macaroons, American cupcakes, desserts from cream puff pastry, small cakes, chocolates, wedding almonds, or smarties and gummy bears. But it’s very good to match containers and sweets with the overall wedding design. A skilful confectioner can create small artworks from cupcakes according to colours and motifs of your wedding, and even macaroons are possible to adjust to colours. But if you’re not fan of sweets, don’t worry. A cheese bar full of tasty cheeses, olives, nuts, grapes and figs, would also look very attractive. And definitely it’s possible to use alternatives with fruits or vegetables. Fantasy has no limits. In general, if you want to have good feelings about the decorations, it has to reflect your opinions, style and taste. It’s the only way to present your personal viewing of the world to your wedding guests. Each couple is original, so each wedding is unique and different, and if you are at your wits' end, it’s better to entrust it to an expert – a creative man who will consult with you about everything and suggest some tailor-made solution and realize the order.

8

Marriage Guide


SVATEBNÍ DAR MOSER-THE BEST MOSER PRO VÁŠ CHOICE FOR YOUR JEDINEČNÝ DEN WEDDING

10

Sklárna Moser patří ve světovém měřítku k vrcholu řemeslné rukodělné výroby v oblasti nápojového a dekorativního skla. Nadčasový design, náročné zpracování křišťálu, dokonalé ruční broušení, rytí, dekorování zlatem nebo platinou přináší nejen řadu ocenění, ale zejména radost z krásy a trvalé hodnoty majitelům křišťálových výrobků. Od roku 1857 je křišťál Moser symbolem společenského postavení a estetického cítění. Marriage Guide

For its timeless design, exacting and processing-intensive crystal making, perfect hand cutting, precise engraving and decorating by gold or platinum, Moser Glassworks belongs to the top of craftsmanship in the manufacture of crystal tableware and decorative glass world-wide. It obtains not just number of prestigious awards but also brings the joy of beauty and lasting value to those who are owners of these works of art. That is why Moser becomes a symbol of aesthetic feeling and social status since 1857.


Sklárna Moser nabízí novomanželům a svatebním hostům službu svatebního registru v prodejních galeriích Moser v České republice. Můžete využít široké nabídky značkového křišťálového skla Moser a porcelánu Bernardaud, Herend a Meissen. Každý z pozvaných hostů by jistě rád přinesl hezký dárek, který se bude novomanželům líbit a splní jejich očekávání. Svatební registr napoví, co si novomanželé přejí dostat ke svatbě.

Španělský královský pár, Letizia Ortiz a Felipe, s křišťálovým setem Copenhagen / Spanish Royal Couple, Letizia Ortiz and Felipe, with Copenhagen crystal set

Dánský královský pár, Mary Donaldson a Frederik, s křišťálovým setem Splendid / Danish Royal Couple, Mary Donaldson and Frederik, with Splendid crystal set

Svatební registr může založit každý pár, který se chystá říci si své ANO.Při založení svatebního registru v jedné z prodejních galeriích Moser získává svatební pár slevu na veškeré zboží ze svatebního registru. Na požádání Vás budeme rádi informovat o aktuálním stavu Vašeho registru. Po naplnění svatebního registru Vám zakoupené zboží doručíme.

Chystáte-li si říci své ANO, využijte svatebního registru Moser. Poté se můžete začít těšit na ucelenou kolekci nádherných darů dle Vašeho osobitého vkusu, které jistě splní Vaše očekávání.

PRODEJNÍ

GALERIE

MOSER SALES

MOSER GALLERIES

Moser glassworks offers to the newly-weds and wedding guests a bridal registry service in the Moser sales galleries in the Czech Republic. You can use a wide range of the Moser crystal glass and the brand porcelain Bernardaud, Herend and Meissen. Each of the invited guests would certainly like to bring a beautiful present that the newly-weds will like and that will meet their expectations. The bridal registry will become a hint what the newly married couple may wish to receive on the occasion of their wedding.

The bridal registry can be opened by each couple which is going to say “I do”. The Moser bridal registry entitles you to discount on the purchase of all goods included in the bridal registry. The information on your bridal registry status will be gladly provided upon request. The goods from your bridal registry will be delivered to you.

If you are going to say “I do”, then do not hesitate to use the Moser bridal registry. Then, you can start to look forward to a complete collection of magnificent gifts according to your personal taste which will certainly meet your expectations.

PRAHA Na Příkopě 12, tel.: +420-224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420-221 890 891

KARLOVY VARY Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420-353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420-353 235 303

www.moser-glass.com

jaro - léto / spring - summer

11


Text: Ing. Filip Uhlíř

Foto: Archiv MG Magazine

Dubai 12

Marriage Guide


Svatba a vše s ní spojené patří bezesporu k jedinečným zážitkům, na které budete vzpomínat celý zbytek života. Samotný obřad ovšem často bývá velmi stresující událostí – nekonečné plánování, nezakopnout cestou k oltáři a hlavně říct své „ano“ ve správnou chvíli. Vše je tak hektické, že novomanželé kolikrát ani netuší, jak se jim onen zlatý kroužek ocitl na prsteníčku. Po náročných přípravách si tedy zcela jistě každá zamilovaná dvojice zaslouží odpočinek – odpočinek plný přepychu, hýčkání, romantiky a nezapomenutelných zážitků. A k jakému místu sedí přívlastek luxusní přiléhavěji, než k Dubaji? Wedding and all the connected things belong undoubtedly to a unique experience you will remember for the rest of your life. Wedding ceremony itself is often a very stressful event – never-ending preparations, don’t stumble during the way to the altar, and primarily say your “yes I do’s” in time. Everything is so hectic that newlyweds actually don’t know how the gold ring has appeared on their ring finger. Certainly every couple in love deserves a rest after all those demanding preparations - a rest full of luxury, pampering, romance and unforgettable experience. Which place meets the “luxury” characteristic more than Dubai?

jaro - léto / spring - summer

13


Určitě se vám teď protočily panenky, když v duchu pomalu škrtáte nuly na svém kontě. Je sice pravda, že pobyt v hlavním městě jednoho ze sedmi Spojených arabských emirátů nemusí vyjít zcela levně, na druhou stranu – kolikrát za život jedete na svatební cestu? Navíc – cestovní kanceláře nabízejí v posledních letech zájezdy do této destinace za poměrně přijatelnou cenu. Vyřídí za vás i nezbytné formality, jakými jsou například víza, takže od chvíle, kdy se vaše nohy dotknou paluby letadla, se nebudete muset starat takřka o nic. Do Dubaje k tomu létají přímé spoje, ve vzduchu tedy strávíte pouze hezkých šest hodin. Strach, že by na vás vaše milovaná mohla večer vytáhnout otřepané fráze typu „Miláčku, dneska ne, jsem unavená,“ nebo „Strašně mě bolí hlava,“ je tedy absolutně neopodstatněný. Pokud patříte mezi lidi, kteří si říkají „když už, tak už“, rozhodně se nemusíte dlouho rozmýšlet, jaký hotel vyberete. Zatímco symbolem Paříže je Eifelovka a Londýna Big Ben, když se řekne Dubaj, každému na mysli vyvstane Burj Al Arab. Říkáte si, že tento výraz slyšíte prvně v životě? A co takhle „Plachetnice“ nebo „jediný sedmihvězdičkový hotel na planetě“? I tak se totiž přezdívá hotelu, který paradoxně patří mezi největší turistické atrakce v zemi. Koneckonců – pokud se obejdete bez osobního sluhy, který je přidělen všem hostům, měli byste sem minimálně zajít na koktejl nebo na večeři. V překladu „Věž Arabů“ působí jako stavba budoucnosti, proto jistě každého zaskočí, že jeho výstavba začala už v roce 1994. Dámy, které si s sebou určitě přivezly půlku šatníku potěší, že každé ze 202 apartmá je dvoupatrové a to nejmenší má „pouhých“ 169 metrů čtverečních. V žádném z pokojů nechybí bar, vířivka ani pracovna s veškerými možnostmi moderních technologií. Ale ruku na srdce – komu by se v takovéto chvíli chtělo pracovat?

14

Marriage Guide


You have to be horrified if you now slowly cross out the zeros in your bank account for yourself. It is true, that the stay in capital city in one of seven United Arab Emirates doesn’t have to be quite cheap, but on the other hand – how many times do you go on honeymoon? Furthermore, travel agencies offer tours in this destination for quite acceptable prices in the last couple of years. They arrange all the necessary formalities, such as visas, thus when you enter in the plain you don’t need to care about anything. There are direct connections to Dubai, you spend only nice six hours in the air. That’s the reason why you don’t need to

fear your beloved denies you with hackneys phrases “Not today, darling, I’m tired” or “I’ve got horrible headache” in the evening.

you get by a private servant, who is assigned all hosts, you should come here at least for a drink or a dinner.

If you belong among people “If so, then it should worth it”, you won’t think about the right hotel a long time. As Paris has its Eiffel Tower as a symbol of the city, and London has its Big Ben, when one says Dubai, everyone will surely imagine Burj Al Arab. Did you just hear this term for the first time in your life? And what about “Sailing boat” or “the only seven star hotel in the planet”? These are the nicknames of the hotel which belongs to the biggest touristic attractions in the country. After all – if

In translation “Tower of Arabis” looks like a building of future, that’s the reason why everyone is surprised by the fact that its construction started in 1994. Ladies, who surely brought a half of their clothes, will be glad that each of 202 suites has two floors and the smallest room has “only” 169m2. Each room includes bar, whirlpool, and a study room filled with modern technologies. But hand on heart – who would like to work in such moment?

jaro - léto / spring - summer

15


Pokud vám výše zmíněné připadá jako výjev z některého z Burtonových filmů, nebudu snad raději dodávat, že jeho základy stojí na uměle vytvořeném ostrůvku téměř 300 metrů od pobřeží, kam se můžete dopravit lodí, luxusním Rolls-Roycem nebo za příplatek využít i helikoptéru. Trojice restaurací, na jejichž jídelních lístcích najdete ty největší lahůdky, bude už jen jakousi pomyslnou třešničkou na dortu. Jen pozor, aby vám bublinky nestouply moc do hlavy! Jistě se ale nechcete celou dobu válet na hotelu. I když je pokoj příjemně klimatizovaný (někdy tak moc příjemně, že si hosté odvezou domů kromě zážitků a sexy opálení také angínu), peřiny krásně načechrané a vaše drahá

16

Marriage Guide

polovička neodolatelná, dříve nebo později budete muset vylézt z postele a nasát atmosféru velkoměsta. Záhy zjistíte, že jste objevili úplně nový svět. A zatímco novomanželky se mohou kochat krásnými liniemi architektonických perel, pánové si mezi futuristickými stavbami budou nepochybně připadat jako Anakin Skywalker z Hvězdných válek. Dubaj ale není jen o mrakodrapech. Celé město totiž dělí na půl záliv Khor Dubai, častěji jednoduše nazývaný Creek. Pokud přejdete po mostě na jeho druhou stranu, ocitnete se jak mávnutím kouzelného proutku v úplně jiném světě. Ve starobylých uličkách můžete vaši milovanou pozvat do jedné z mnohých kavárniček nebo se ruku v ruce procházet čtvrtí

Daira a nasávat nejen romantickou atmosféru, ale i vůni exotiky. A to doslova, nepochybně tu totiž musíte narazit na proslulý trh s kořením. Obrňte se tedy trpělivostí a počítejte s tím, že v následující hodině nepopojdete dál, než k vedlejšímu stánku. Až už budete mít ruce s taškami plnými skořice, koriandru a jiných dochucovadel, o kterých jste v životě neslyšeli, někde u kolen, můžete se se svou drahou podělit o fakt, že nedaleko je přeci ještě Zlatý trh! Otázkou zůstává, jestli toto únikové řešení nebude, jak se říká, „z deště pod okap“. Co si budeme povídat – badyán je o něco levnější, než 24karátový náhrdelník. Berte to ale tak, že nevidět největší trh se zlatem na světě by byl hřích. A neudělat ženě radost jakby smet.


Above mentioned information might seem as a scene from some of Burton’s movies, I won’t rather mention the fact that the hotel’s foundations rest on an artificial island constructed nearly 300m offshore, you can get there by ship, Rolls-Royce or you can fly there in a helicopter for a supplementary charge. Three restaurants offering biggest delicacies can be considered icing on the cake. Just be careful not to get drunk from champagne bubbles! But you surely don’t want to lie around the whole time. Although the room is fully air-conditioned (sometimes so much pleasantly that hosts bring home not only experience and sexy tan but also tonsillitis), duvets are fluffed and your better half is irresistible, sooner or later you have to get out of the bed and experience the atmosphere of the metropolis. That's when you immediately realise that you have discovered a completely new world. Whereas brides will admire beautiful lines of architectonic masterpieces, grooms will feel like Anakin Skywalker among these futuristic buildings. Dubai isn’t just about skyscrapers, though. The whole city is divided by the creek Khor Dubai, more often called just Creek. If you cross the bridge, you will find yourself in a totally new world as if you’ve waved a magic wand. You can invite your beloved in one of many coffee shops on ancient streets or just walk the Deira area, hand in hand, and experience not only the atmosphere but also the smell of exoticism. And this is meant literally, because you cannot miss the famous market with species. Be patient and expect that you get no further than to the next stall in the next hour. When all your bags are overflowing with cinnamon, coriander and other various seasoning you’ve never heard about, you can tell your better half that the Golden Market is nearby! The question is, if this escape solution isn’t more like “out of a frying pan into the fire”. But to be honest – star anise is little bit cheaper than a 24-carat gold necklace. But not to see the biggest market in the world as well as not to make a woman happy would be a sin.

jaro - léto / spring - summer

17


Ale teprve s prodlužujícími se stíny přichází čas na pravou, nefalšovanou romantiku. Na zpáteční cestě si tedy rozhodně musíte zaplatit projížďku po Creeku. Ale pozor! Při nalodění v sobě probuďte gentlemana, protože schůdky, z nichž se nastupuje na palubu, bývají mnohdy kluzké a nejedna Popelka tu už utopila střevíček. Naopak – pokud dámy toužíte, aby vás manžel po celý zbytek večera nosil na rukou, tady máte osvědčený návod. A budete-li obzvlášť šikovné, podaří se vám z katastrofy v podobě ztracené boty vytřískat i návštěvu dubajských obchodních center – a že je rozhodně z čeho vybírat!

18

I když menší pouliční trhy mají své osobité kouzlo, dokud nezavítáte do některého z prodejních komplexů, jako byste nebyli v Dubaji. Pány, kteří v tuto chvíli nepochybně odhazují časopis, mohu ubezpečit, že tu nenajdou, podobně jako u nás, jen změť eskalátorů a nespočet téměř identických výloh lákajících nápisy „SALE.“ Marriage Guide

Je potřeba si totiž uvědomit, že Emiráty jsou velmi bohatý stát. Dříve prosperovaly z lovu perel, pak ale přišla padesátá léta a s nimi i ropné vrty. To obrátilo arabský průmysl vzhůru nohama. Jen pro představu – litr Naturalu byste tu natankovali za neuvěřitelných 6 korun. Nemůžeme se tedy divit, že v tamních obchodních centrech najdeme pod jednou střechou ty nejluxusnější módní kousky od světových návrhářů. A přestože dubajské mrakodrapy dosahují závratných výšek, o cenách oblečení to samé říci nemůžeme. Nespornou výhodou je totiž malá daň, a tak je většina produktů nejvyhlášenějších značek v Dubai k dostání levněji než v zemi jejich původu. Pokud každopádně nejste (na rozdíl od vaší partnerky) skalními fanoušky nakupování, nezoufejte! Pojem „největší nákupní středisko“ musí být pro každého muže jistě značně děsivý, ovšem Dubai Mall není jen o více než 1200 obchodech. Zatímco se dámy budou

rozplývat nad kabelkou, ze které by měsíc vyžila půlka menší rozvojové země, jejich horší polovičky se mohou procházet po obřím akváriu. To je, jak už jsem si v Dubaji zvykli, největší svého druhu na světě. Navíc – pokud si něco „málo“ připlatíte, je možné se do akvária dokonce potopit s výstrojí. Jen se o své plány raději předem podělte s manželkou – nechcete přeci, aby vás půl dne zoufale hledala v obchodech s golfovými potřebami nebo v hračkářství. V tuto chvíli za sebou mají manželové jistě nekonečné hodiny čekání a omílání frází typu: „Ne zlatíčko, nejsi v tom vůbec tlustá,“ či „Ano, je to drahé, ale jestli se ti ty šaty líbí, tak je koupíme…hlavně si už něco proboha vyber!“ Nastala tedy chvíle, kdy zase vy budete chvíli vytvářet rodinný itinerář. Takže – hurá do Mall of the Emirates! Ne, nejedná se o nepovedený vtip na mužskou vztahovou dominanci.


Once it gets dark, it is the right time for pure and genuine romance. Definitely, you have to hire a cruise on the Creek on the way back. Beware! Be a gentleman during boarding, because steps used to be slippery and not only one Cinderella lost and drown her shoe. On the other hand – this is a proven instruction, ladies long to be carried in husband’s arms in the rest of the evening. If you are especially skillful, you will manage to gain a visit in shopping centre in Dubai from this catastrophe – and there are many centres to choose! Even though smaller streets markets have their charm, until you visit some of shopping complexes, as if you’re not in Dubai. I can assure men, who undoubtedly throw the magazine away, that this place isn’t similar to ours; there is no jumble of escalators and immense number of nearly identical shop windows luring customs with the sign “SALE”. It is essential to remember that Emirates are actually a very rich place. Once they prospered from pearl hunting, but after that came the 50’s and oil wells. This turned the Arabic industry upside down. Just to give you an idea – you can buy one liter of Natural for unbelievable 6 Czech crowns (roughly 0,24€/0,19₤). Thus

we cannot wonder that this is where the most luxurious fashion pieces by world designers are, under one roof in shopping centres. Even though skyscrapers in Dubai are of staggering heights, prices aren’t the same case. Small tax is an indisputable advantage, that’s the reason why the majority of products by most renowned brands are much cheaper here in Dubai than in the country of their origin. Anyway, even if you’re not a shopping fan, you won’t be in despair! The term “biggest shopping centre” has to be very horrifying for every man, but Dubai Mall isn’t only about more than 1200 shops. While ladies will drool over handbag, whose price would sustain half smaller developing country, their manly halfs can walk around a huge aquarium. This is the biggest of its kind in the world, which makes no exception in Dubai. In addition – if you pay “little” extra money, it will be possible to dive in aquarium with a proper equipment. But rather share your plans with your wife in advance – after all, you don’t want your wife be desperately looking for in shops with golf equipment or toy-shop.

In this moment, husbands have certainly never-ending hours of waiting and keeping talking phrase like “No, honey, you don't look fat in it at all.” or “Yes, it is expensive but if you like those clothes, we will buy it... but for God’s sake, choose something finally!” It is your turn to create a family itinerary in this time. So – hurray, let’s go to Mall of the Emirates. No, this is not a joke about man relationship dominance. This shopping centre isn’t paradoxically known for shopping but for skiing. But because women probably put the magazine away, I can afford some brief review. There are 58m high mountain and ski slopes of 5 different difficulties, including black ski slope, and snowboarding space in the area Ski Dubai. You will be taken up to the peak with four-chairlift or a ski tow you’re used to using in classic ski resorts. It sounds like a great insanity, but price is surprisingly around sympathetic 1500 CZK (roughly 60€/48₤). And when you realise that ski pass also includes hire charge for equipment including winter clothes, you don’t need to think about it a long time. Not mentioning the fact that you surely take your friends breath away with photos of ski on your shoulder!

jaro - léto / spring - summer

19


Toto obchodní centrum totiž není paradoxně známé ani tak kvůli nakupování, jako lyžování. Jelikož teď možná naopak otráveně odkládají náš časopis ženy, můžu si dovolit pár stručných bilancí. V areálu Ski Dubai na vás čeká 85metrová hora a svahy s pěti různými obtížnostmi, včetně černé sjezdovky a koryta pro snowboardisty. Na vrchol vás vyveze čtyřsedačková lanovka, popřípadě vlek, na jaký jste zvyklí v klasických střediscích. Zní to jako veliký úlet, ale cena se velmi překvapivě pohybuje v přepočtu kolem sympatických 1 500 korun. Když k tomu připočtete, že skipas zahrnuje i půjčovné veškerého vybavení včetně zimního oblečení, není se moc dlouho o čem rozmýšlet. Nemluvě o tom, že fotkami s lyžemi na rameni jistě vyrazíte svým známým dech!

20

Přestože brázdění zasněžených svahů může být příjemným zpestřením vaší dovolené, hlavním důvodem, proč lidé jezdí k moři, je nepochybně koupání a chytání bronzu. Takže vzhůru na pláž! Pokud nejste velkými fanoušky kamínků bolestivě se zarývajících do kůže, můžete Marriage Guide

jásat. Nic takového totiž v Dubaji nenajdete. Právě naopak, čeká vás bílý, vyhřátý písek a po celý rok krásně teplé moře. Ale i když tato idylka může ve stínu palem svádět k nejrůznějším věcem, pokuste se udržet své emoce na uzdě. Arabové totiž vyznávají islám, tradičně spojený s mnohými zákazy a omezeními. V první řadě byste se tak rozhodně měli vyhnout veřejným plážím. Ty jsou totiž určené pro místní, a ačkoli můžete mít postavu, za kterou by se nemusela stydět ani Jennifer Lopez, oni by ji rozhodně neuměli náležitě ocenit – zdejší ženy se musí koupat výhradně zahalené. Naštěstí každý lepší hotel má pláž vlastní, kde můžete odhodit veškerý ostych…přestože plavky bych přesto raději neodhazovala. Tím spíš, pokud jste si pro vaši dovolenou vybrali ne zrovna příhodné období ramadánu. Ten letos začíná 20. července a potrvá až do 18. srpna. Během tohoto svátku platí pro muslimy zvláštní nařízení – od úsvitu do soumraku by například neměli jíst ani pít. Vám samozřejmě za pozření rozteklé tatranky, kterou jste hrdinně

propašovali přes hranice, ruce sekat nebudou, ale jednoduše se nepovažuje za slušné, nacpávat se na ulici a dělat chutě místním hladovcům. Také s konzumací alkoholu je to ošemetné, ale to by byla kapitola sama pro sebe. Máte už zabookované nejbližší letenky do Dubaje? Nebo stále váháte, jestli je to pro vás to pravé ořechové? Jistě, možná, že stavby vysoké tak, až vás po půl dni chození po městě bude bolet z neustálého zaklánění hlavy za krkem, nemusí být zrovna šálek vaší kávy. Taky si možná myslíte, že týdenní lenošení za pecí na chatě, proložené občasnou procházkou na koupaliště je přesně ta pohoda, jakou od svatební cesty očekáváte. Může se ale dost dobře stát, že o 50 let a 1 000 návštěv Jižních Čech později vám všechny zážitky splynou v jeden. Pokud se ale rozhodnete udělat něco výstředního, jako je například letní lyžování uprostřed pouštní země, až se vás jednou vnoučata zeptají: „A jaká byla vlastně vaše svatební cesta?“ nebudete muset lovit ve vzpomínkách, jestli ten rok rostlo víc bedel nebo praváků…


Although exciting moments on snow-covered slopes can be pleasant diversification of your holiday, the main reason, why people go to the sea, is undoubtedly swimming and sunbathing. Let’s go to the beach then! If you aren't a fan of stones jabbing your feet, you can start celebrating. There isn’t anything like this in Dubai. There is a white warm sand and wonderful warm sea, all year long. Even though this idyll can tempt you to do various things in palm shadow, try and contain the emotions. Arabs worship Islam traditionally connected with many bans and restrictions. First of all, you should avoid public beaches. These are reserved for local people and even though you have a body Jennifer Lopez doesn’t need to be ashamed for they are certainly not able to appreciate it – local women have to be covered even during swimming. Fortunately, each hotel has its own beach, where you don’t need to be shy... even though I wouldn’t throw the swimsuit away. One more reason not to do it is the time of Ramadan. This Islamic month lasts from July 20 to August 18 this year. During this feast run various special rules for Muslims – from dawn to dusk they should for example neither drink nor eat. But of course, you won’t be punished for eating an chocolate wafer you’ve heroically smuggled over borders, but it’s simply not polite to eat like a horse in the streets and try the patience of starving Muslims. Alcohol consumption is also precarious but that’s a chapter for itself. Have you booked your air tickets to Dubai yet? Or do you still hesitate, whether this is the right thing for you or not? It is true that your neck will be sore for looking upwards to high buildings after walking for half a day and that might not be your cup of tea. You can also find more interesting honeymoon to stay one week in a cottage, sometimes take a walk to an outdoor swimming pool. But it can happen that 50 years and 100 visits of South Bohemia later, all these pieces of experience merge in one. But if you decide to do something extraordinary like for example skiing in the middle of a desert, you won’t need to think if there were more parasol mushrooms or penny buns in the year of you marriage after being asked by your grandchildren: “Actually, how was your honeymoon?”

jaro - léto / spring - summer

21


Wedding Design Text: Filip Šimoník

Foto: archiv Wedding Design

Asi před měsícem jsem přijal pozvání od svatební agentury Wedding Design, abych se zúčastnil jedné z jimi pořádaných svateb, přičemž snoubenci si za místo, kde se z „já a ty“ stane „my“, vybrali barokní zámek. Zajímavá lokace a participace svatební agentury mi dávaly tušit, že půjde o svatbu ve velkém stylu, nicméně nechtěl jsem takzvaně chválit dne před večerem…

Z

22

ásada číslo jedna: pokud chcete jako vnější pozorovatel zjistit, jak svatební agentura pracuje, musíte ji sledovat „v akci“, tedy během veškerých příprav. Když už probíhá samotný obřad a následná hostina, neměli byste přítomnost agentury vnímat, jelikož vše musí běžet jako po drátkách a působit dojmem, že se tak děje přirozeně bez vnějšího zásahu. Proto jsem v „den D“ vstal ještě před rozedněním, abych stihl zmapovat veškeré přípravy, které na zámku od časného rána probíhají. Když jsem kráčel po příjezdové cestě k zámecké budově, bylo Marriage Guide

vycházející slunce příslibem, že počasí dnes bude svatebčanům skutečně přát. „To jediné není naše zásluha,“ říká s úsměvem Markéta Fryčová, manažerka Wedding Design, když jí na uvítanou podávám ruku a chválím počasí. „Jinak ale vše, co uvidíte, pochází z naší vlastní produkce. Spolupracujeme sice i s externisty, nicméně se snažíme, abychom si sami zajistili většinu toho, co je pro plnohodnotnou a dobře zvládnutou svatbu potřeba. Šetříme tím svým klientům peníze, ale zejména tak můžeme ručit za kvalitu

odvedené práce, jelikož už jsme sehraný tým a každý víme, že se na toho druhého můžeme spolehnout,“ vysvětluje mi koncept své agentury Markéta, když mě vede do útrob zámku. Všude kolem už panuje čilý ruch. Barbora, hlavní designérka, dohlíží na to, aby veškeré květinové aranže byly rozmístěny přesně tam, kam patří. „Výběr květin je velmi důležitou a řekla bych až intimní záležitostí – novomanželé jimi totiž vyjadřují, k jakému stylu inklinují. Milujete rustikální prostředí?


One month ago, I accepted the invitation by the wedding agency Wedding Design to participate in one wedding they arranged. The engaged couple chose the baroque castle Jemniště as the place where “me and you” became “us”. Interesting locality and participation of this wedding agency predicted that this was wedding in a high style; nevertheless, I didn’t want to praise it in advance.

R

ule No.1: if you want to find out by being an external observer how the wedding agency works, you have to observe it “in action”, during all preparations. When the wedding ceremony and the following wedding feast are under way, you shouldn’t perceive the agency, because everything

must be smooth sailing and it must give you the impression that it’s natural and without external interventions. That’s why I got up before daybreak to be able to discover all preparations that were under way since the early morning. Walking the access path to the castle the rising sun was a sign

of good weather for this extraordinary day. “Only this isn’t our merit,” said Markéta Fryčová, who is the main manager of Wedding Design, when I shook hands with her, praising the weather. “But everything else you will see comes from our production. We also cooperate with the contract workers; nevertheless we try to arrange at least the majority of things that are necessary for a fully-fledged and well done wedding. We save money for our clients like this, but we can primarily guarantee the quality of the work, because we are a well coordinated team and each of us knows that he can rely on others.” Markéta explained the concept of her agency walking down the castle.

jaro - léto / spring - summer

23


Pak vám jistě budou blízké slunečnice či luční kvítí. Nebo naopak dáváte přednost minimalismu? Pak jistě sáhnete po bílých fréziích či růžích,“ osvětluje proces výběru dekorací Barbora. Markéta k tomu jen dodává: „Svatba musí odrážet osobnosti obou novomanželů. Proto s nimi po celou dobu příprav komunikujeme a klademe důraz na jejich požadavky.“ Právě stojíme poblíž svatebního dortu, který je ještě dozdobován tak, aby ladil s dekorací slavnostní tabule. „Jako svrchní vrstvu jsme použili lehký bílý krém, jelikož si to teď můžeme dovolit – venku ještě není takové horko. V parném letním dni by to už ale byl problém, to raději zákazníkům doporučujeme fondán, který dort hezky udrží pohromadě,“ okamžitě odpovídá Markéta na mou otázku, z čeho je ten cukrářský skvost vytvořen. Mimoděk mi tak i odpovídá na otázku, proč si najmout svatební agenturu. Nejen že vám ušetří hromadu starostí, ale hlavně vám poradí, jelikož s organizováním svateb už má své zkušenosti. Pochybuju, že bych sám při výběru dortu zohledňoval venkovní teplotu…

24

Kdybyste se přece jen při organizaci své svatby chtěli držet „více při zemi“ a zařizovat si

Marriage Guide

ji sami, jistě vám přijde vhod informace, že Markéta společně s Barborou své mnohaleté profesní zkušenosti právě sepisují do vlastní knihy, která se již brzy objeví na pultech knihkupectví. Obsah je řazen tematicky, přičemž já jsem mohl nahlédnout do kapitoly „Svatební proslovy“, která je plná užitečných rad pro ty, kteří mají před svatebčany promluvit. „Pokud nejste přirozeně vtipní, nic se neděje, nesnažte se o to. Mluvte od srdce. Žádné fráze, šroubované věty, vousaté vtipy. Jen vaše myšlenky a pocity. … Několikrát si svou řeč přečtěte nahlas a najděte někoho, kdo si proslov poslechne a jehož kritiku rádi přijmete. … Používejte spíše kratší věty než dlouhá a komplikovaná souvětí, používejte více hovorovou řeč.“ I ten nejméně zručný řečník si tak podle stručného návodu bude moct připravit proslov, kterým se nedopustí společenského faux pas a naopak za něj sklidí potlesk přítomných a hlavně vděk novomanželů. To už ale začínají přijíždět svatebčané, takže se stahuju do pozadí a jen nezúčastněně pozoruji veškeré dění. Nevěsta vypadá úchvatně –

o šaty, účes i make-up se samozřejmě postaral taktéž Markétin tým. Průběh obřadu byl hladký a bezchybný jako povrch svatebního dortu. Co se vymykalo tradičnímu průběhu svatby, bylo natáčení speciálního „karaoke“ videa. „Je to naše specialita. Snoubenci si vyberou oblíbenou písničku a k ní pak v průběhu celého svatebního dne vzniká improvizovaný videoklip (www.youtube.com/weddingdesigncz). Z hostů opadne prvotní ostych, všichni se náramně baví a navíc pak svatebčané mají skvělou památku na tento významný den,“ vysvětluje mi později Markéta. Ukázku takového videoklipu si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách agentury www.weddingdesign.cz, nebo na www.youtube.com/ weddingdesigncz Léta zkušeností a fungující tým dokázal z této svatby udělat zážitek na celý život, na který všichni zúčastnění budou jistě vzpomínat s úsměvem. Pokud jsem ještě včera váhal, zda svěřit onen důležitý den do rukou svatební agentury, nyní už mám jasno. Nechat si pomoct od odborníků se skutečně vyplatí!


There was already bustling all around. Barbora, the main designer, kept an eye on all flower decorations to be placed at the right place. “The choice of flowers is very important, it’s even the intimate matter – the newly-weds express their favourite style. Do you like rustic environment? Then you will probably have sunflowers and meadow flowers. Or do you rather prefer the minimalism? Then you will choose white freesias or roses.” Barbora explained the process of choice the decoration. Markéta just added: “The wedding must reflect the personality of both newly-weds. That’s why we communicate with them during the whole process and put emphasis on their requirements. I stood near the wedding cake that is decorated to match all the other decoration of the festive table. “We used light white cream on the upper layer, we can dare to do that – outside isn’t very hot yet. When it’s a sweltering summer day, that would be a problem; then we rather recommend marzipan that keeps the cake together.” answered Markéta immediately answering my question about what was this confectionary masterpiece was made from.

Unwittingly, she also answered the question why you should hire the wedding agency – not only they save your money, but also they give you advice, because they have experience with arranging the wedding. I doubt I would have taken into account the outside temperature when I chose the cake... But if you want to arrange your wedding on your own, you will appreciate the information that Markéta and Barbora write their own book based on professional pieces of experience, and the book will be soon available in the bookshops. The contents are ordered according to themes. I was allowed to take a look in the chapter “Wedding Speeches” that is full of useful pieces of advice for people who have to make a speech in front of wedding guests. “If you’re not naturally comic, it doesn’t matter, don’t try. Let your heart rule your head. Use no phrases, artificial sentences, or hackneyed jokes. Use only your own thoughts and feelings...Read your speech aloud many times and find someone who can listen to it and who can give you criticism you are able to accept...Use rather shorter sentences than long and complicated structures, and use rather colloquial language.” Even a less skilful speaker can prepare a good speech according to this brief manual, and he will not commit faux pas, by contrast he will be praised with great applause by wedding guests and primarily by newly-weds. When the wedding guests arrived I withdrew to the background to be able to observe all action. The bride was amazing – Markéta’s

team arranged even her wedding dress, hairstyle and make-up. The wedding ceremony was smooth sailing; it was as perfect as the surface of the wedding cake. The only untraditional thing was making the special wedding “karaoke” video. “It is our speciality. The newly-weds just choose their favourite song and we make the improvised video clip during the whole wedding day (www.youtube. com/weddingdesigncz). Primary shyness of wedding guests disappears, they all have fun and in addition to it, the wedding guests have wonderful memory of this extraordinary day.” Markéta explained me later. The illustration of such video clips is available on official sites of the agency www.weddingdesign.cz or at www. youtube.com/weddingdesigncz. Years of experience and a good working team achieved in making this wedding an unforgettable memory; all participating people will remember it with smile. Yesterday I might have doubted if I should entrust my wedding day to the wedding agency, but now I’m clear. It will surely pay to get help from such experts!

Kontakty a adresa Perucká 28, Praha 2 Smilova 385, 530 02 Pardubice Markéta Fryčová tel.: +420 777 666 617 e-mail: marketa@fryc.cz,

www.weddingdesign.cz

info@weddingdesign.cz

jaro - léto / spring - summer

25


Text a foto: Zámek Liblice

Svatba jako z pohádky

Wedding like in a fairy tale and not only that...

a nejen to…

Liblice

Zámek

Château 28

Marriage Guide


Nedávno zrekonstruovaný Zámek Liblice je ideálním místem pro pořádání svatebních oslav s nezapomenutelnými zážitky. Zkušený tým odborníků se o Vás postará od Vaší první návštěvy až po samotnou realizaci svatebního dne. Zámek Liblice vybízí k zásnubám, svatebním obřadům i celým svatebním slavnostem. Neopomenutelnou součástí jsou oslavy výročí, stříbrné, zlaté a diamantové svatby.

The uniqueness Jedinečnost okamžiku of the moment

Recently renovated Château Liblice is an ideal venue for wedding celebrations with an unforgettable experience. An experienced team is ready to take care of you from your first visit to the actual realization of your wedding day. Château Liblice attracts to the engagement, wedding ceremonies and the entire wedding celebrations. Important occasions are the anniversary celebrations as well as silver, gold and diamond wedding celebrations. jaro - léto / spring - summer

29


What do we offer?

Co Vám nabízíme?

30

Marriage Guide

• svatební obřady v Mramorovém sále a francouzské zahradě • fotografování v zámeckých interiérech a přilehlém parku s jezírkem • svatební hostinu s večerní party na letní terase • ubytování v zámeckých pokojích • jízdu kočárem taženým starokladrubskými hřebci • květinový servis, služby fotografa, doprovodný program a další služby • vyberte si z naší nabídky čtvero ročních období a ostatní nechte na nás • wedding ceremonies in the Marble Hall nd the French garden • shooting wedding photos in the castle interiors and the surrounding park with a lake • wedding banquet or reception with the evening party on the terrace • stylish guest rooms in the castle • horse carriage rides • flower decoration and service, photographer, accompanying program and other services • just select from our offer of four seasons and let us to take care of you


Barokní perla zasazená do malebné krajiny Mělnicka-Kokořínska Zámek Liblice je jednou z nejcelistvějších památek českého vrcholného baroka z dílny italského architekta Giovanni Battista Alliprandiho, který v roce 1699 vypracoval, na podnět tehdejšího majitele panství později povýšeného do hraběcího stavu pana Arnošta Josefa Pachty z Rájova, osobitý projekt nového díla. Posledním šlechtickým rodem vlastnícím zámek byli Valdštejnové.

V roce 1945 přešel majetek do vlastnictví státu, který předal zámek pod správu Akademie věd ČR. V roce 2007 byla ukončena, za přispění fondů Evropské unie, rozsáhlá rekonstrukce zámku, který se tak proměnil v moderní konferenční a kulturně vzdělávací centrum, luxusní zámecký hotel s restauracemi a relaxačním wellness centrem. Nabízí vysoký komfort a pohostinnost klientům na cestách za obchodem i odpočinkem. Příjemně zařízené pokoje, krásná restaurace s pestrou gastronomickou nabídkou a špičkově vybavené zasedací prostory pro různé typy akcí jsou pro naše hosty zárukou příjemně stráveného a produktivního pobytu. Zámecká restaurace, Vinárna, Letní zahrádka s výhledem do parku, Wellness & spa, či zámecká zahrada s oborou nabízí různé možnosti využití volného času. jaro - léto / spring - summer

31


Baroque pearl set in a picturesque landscape of Melnik-Kokorin The castle Liblice is one of the most solid Czech monuments of the Baroque period designed by the Italian architect Giovanni Battista Alliprandi, who made a proposal of distinctive design for the new project in 1699 at the initiative of the owner of the estate later promoted to the rank of count Mr Ernest Joseph Pachta of Rรกjov. The last noble family who owned the castle were the Wallenstein. In 1945 the property was transferred to state ownership, than the castle passed under the administration of the Czech Academy of Sciences. In 2007, thanks to the contribution of EU funds an extensive renovation of the castle was completed, which was than transformed into a modern conference and cultural as well as educational centre, and last but not least a luxury castle hotel with restaurants and a relaxing wellness centre. It offers comfort and hospitality to the clients traveling on both, business and leisure. Comfortably furnished rooms, beautiful restaurant with a varied gastronomic offer and excellently equipped meeting rooms for different types of events for our guests are the guarantee of a pleasant and productive stay spent. Castle restaurant, Wine bar, summer terrace overlooking the park, wellness & spa, or chateau garden with a game park offers a variety of leisure opportunities.

www.zamek-liblice.cz

32

Marriage Guide


Matragi

Text: Filip Šimoník

Credits: Foto: Lucie Robinson

Blanka

„Obecní dům byl postaven, aby sloužil k setkávání lidí, a proto jsem byla nesmírně ráda, když mi jeho vedení vloni nabídlo, abych zde otevřela svou dlouhodobou výstavu a zřídila své studio,“ začíná Blanka Matragi svou odpověď na naši otázku, jak se stala patronkou Svatebního veletrhu, který v Obecním domě probíhal od 3. do 5. února a nad nímž převzala společně s primátorem hlavního města záštitu. „A když mě pak mí přátelé z Francouzské restaurace Art Nouveau požádali, zdali bych nepřevzala záštitu nad celou akcí, neváhala jsem ani chvíli a řekla ano! Ráda totiž sama propojuju lidi a tahle akce k tomu byla jako stvořená.“

34

Marriage Guide


HauteCouture “The Municipal House was built to serve as a place for people’s meetings; that’s why I was extremely glad when I was offered last year to open my long-term exhibition and to open my studio,” stated Blanka Matragi, her answer to our question about how she became the patron of the wedding trade fair that took place in the Municipal House from February 3-5. This trade fair was under the patronage of Blanka Matragi and the city mayor of the capital city. “And being asked by my friends from the French restaurant Art Nouveau to be the patron of the whole action, I didn’t hesitate to say yes! I like to connect people and this event was a good chance for it.”

jaro - léto / spring - summer

35


T

ento návrhářčin cíl byl naplněn beze zbytku. Zcela neplánovaně jsme se s ní totiž setkali v Primátorském salónku, kde vystavovala své nové Couture svatební šaty, které u příležitosti veletrhu ušila. Nadčasové krajkové i romantické kopretinové šaty nás jednoduše uchvátily natolik, že jsme si s jejich autorkou chtěli promluvit osobně a zprostředkovat vám nejen její tvorbu, ale i uvažování o nejrůznějších drobných detailech, které se snoubí v její jedinečné savoir vivre. „Skutečně si každodenně všímám maličkostí, které ostatním většinou unikají. Pak se mě s naprosto božským úžasem v očích lidé ptají, kde beru všechnu tu inspiraci. Ale ta je všude kolem nás, stačí se jen umět dívat! Když se rozhlédnete (otáčí se na podpatku a ukazuje na celou místnost, pozn. red.), uvidíte úžasné fresky od Alfonse Muchy, kouzelné vitráže,… to vše vás povznáší na naprosto jinou, vyšší úroveň. Stačí tu jen stát, nasávat atmosféru a jen to z vás dělá duševně bohatšího člověka.“

Credits: Foto: Archiv Blanky Matragi

Když jsme pak příští den nasávali atmosféru o půl patra výše v návrhářčině ateliéru nad arabskou kávou s kardamomem servírovanou v jejím autorském porcelánu „Butterfly“, vzpomněla si Blanka na další z nečekaných setkání. „Před dvěma lety mi do Libanonu přišel e-mail od mladé dívky. Kristýny. Pocházela z Olomouce z obyčejné rodiny a prý již od dětství snila o tom, že se jednou vdá v mých šatech. Souhrou šťastných okolností ji objevil scout jedné modelingové agentury, čímž začala její úspěšná kariéra modelky.“ Při vyprávění nám Blanka ukazuje Kristýniny fotografie.

36

Marriage Guide

„Uchytila se v New Yorku, kde poznala skvělého mladého muže, který pocházel z bohaté rejdařské rodiny. A tak mi nyní psala, že by si ráda splnila svůj sen a provdala se za svou lásku v šatech od Matragi, jak si kdysi dávno vysnila.“ Blanka se při vzpomínce na celý příběh jen usmívá a nakonec poznamená, že princové nejspíše skutečně existují, jen když se je dívky nebojí hledat. Kristýně navrhla úžasné růžově tónované šaty, ve kterých si snoubenci řekli své „ano“ na zámku v Troji.


„Před dvěma lety mi do Libanonu přišel e-mail od mladé dívky. Kristýny. Prý již od dětství snila o tom, že se jednou vdá v mých šatech.“

Credits: Foto: Archiv Blanky Matragi

This designer’s goal was fully achieved. Without planning, we met her in the City Mayor Hall where she exhibited her new wedding dress, Couture, that was tailored for the occasion of the trade fair. The timeless lace and romantic marguerite dress took our breath away, and that’s why we wanted to talk about it with the author and present to you not only her work, but also her ideas about various details that unite in her unique savoir vivre. “Actually, I really notice every day even the small details that are missed by others. Then people ask me with godly astonishment where I draw inspiration. But that is all around us. You just need to be able to take a look! When you look around (she turned on her heel and showed us the whole room; added the redaction) you can see amazing frescos by Alphons Mucha, charming stained glasses,...all this stuff will rise you up to different higher level. You just need to stand here, enjoy the atmosphere, and it will make you a mentally richer person.”

jaro - léto / spring - summer

37


Cena: 130 000 Kč

Credits: Foto: Milan Marenčák (Spotlight Studio)

Blanka je jako uragán, který vás vtáhne do živelné konverzace, i kdybyste byli ti nejnesmělejší lidé pod sluncem. Nicméně i když by se dalo nad jejími skicami, které jsou všechny spjaty s podobně pohádkovými příběhy, sedět celé hodiny, museli jsme se rozloučit. Bylo přece nezbytné, abychom všechny své dojmy hodili bezprostředně na papír, a mohli se tak o ně s vámi podělit. Vůni kardamomu vám sice skrze stránky našeho časopisu zprostředkovat nemůžeme, ale jedinečnou atmosféru Obecního domu ve spojení se svatebními šaty ano, a to díky fotografiím, které nám Blanka exkluzivně poskytla. Snad se i vy necháte inspirovat a nasajete trochu návrhářčina kouzla, kterým protkává každý ze svých modelů.

Cena: 180 000 Kč

Credits: Foto: Milan Marenčák (Spotlight Studio)

38

Enjoying the atmosphere with the Arabic coffee with cardamom served in her authorial porcelain “Butterfly” one half floor higher in the designer’s studio the next day, Blanka remembered another memorable meeting. “Two years ago, I got an e-mail from Lebanon from a young girl, Kristýna. She was from Olomouc, from common family, and since her childhood she had dreamed about getting married in a dress by me. By happy coincidence, she was discovered by the scout of a model agency, and thanks to that, she started a very successful career.” Blanka showed us Kristýna’s photographs. “She found employment in New York where she met a great young man who came from a rich shipowner’s family. So she wrote me that she wanted to make her dream come true and she got married to her love wearing a dress by Matragi, just like she had been dreaming about it before.” Blanka was smiling, and in the end she added that Princes maybe exist; girls just cannot be afraid of searching. She designed a wonderful pink dress for Kristýna who worn it at the wedding at the Trója Castle where she and her lover said their “yes I do’s”. Blanka is like a hurricane that draws you in with elemental conversation, even if you are the most daring man under the sun. Nevertheless, even if it was possible to talk hours about her sketches, which were connected to other similar fairytale stories, we had to say goodbye. It was necessary to write about our impressions to share them with you. However, cardamom smell isn’t possible to share, but we can share the unique atmosphere of the Municipal House in the connection with the wedding dress thanks to photographs that were exclusively provided us by Blanka. Hopefully, even you will be inspired and will enjoy every little bit of the designer’s charm that is omnipresent in her dresses. Marriage Guide


V restauraci Hliněná Bašta vládne kouzelná atmosféra.

Restaurace Hliněná Bašta daleko více než tradiční českou restauraci připomíná výletní hospůdky ve Francii nebo Itálii. Objekt restaurace je první moderní stavbou z nepálené hlíny v Čechách. Restaurace je z jedné strany ukryta v uměle zatravněném kopci, zatímco druhá strana s prostornou terasou je otevřena směrem k malému romantickému rybníčku. Svatební obřad se pořádá přímo na okraji rybníčku. Čeká Vás vyhlášená kuchyně, nádherná terasa nad rybníčkem, venkovní grilování, dva salonky ve věži pro Vaše soukromí, velké hlídané parkoviště, dětské hřiště s trampolínou. Pokud na Hliněnou Baštu zavítáte, budete se do ní rádi vracet. Více o stavbě a historii restaurace se dovíte na www.hlinenabasta.cz. Najdete zde i obsáhlou fotogalerii.

www.hlinenabasta.cz

Újezdská ulice č.p. 619, Průhonice u Prahy, Telefon: 272 690 700, Tel/fax: 272 690 531, E-mail: info@hlinenabasta.cz


Text: Ing. Filip Uhlíř

Foto: Archiv vinařství u Kapličky

Velkorysé vinařství moderního střihu Víno v Zaječí se tedy pěstuje nejméně sedm set padesát let. Dost dlouhá doba, aby se ve vínu snoubila zkušenost desítek generací poctivých vinařů. Jedním z místních moderních vinařství, kde se dbá na kvalitu i odkaz předků, je Vinařství U Kapličky.

40

Marriage Guide


N

ěkteří pěstitelé využili tradičních názvů tratí, třeba U Vily, Skadar, Pruhy, Nová hora atd. a pojmenovali po nich moderní vinařské provozovny. To je i případ Vinařství U Kapličky Rostislava Žďárského. Na horním konci Zaječí směrem k Pálavě a novomlýnským nádržím vybudoval nádherný a velkoryse pojatý komplex sklepů, které si za poměrně krátkou dobu vydobyly svě-

tový věhlas. Celá stavba citlivě zapadá do okolní malebné krajiny, dokresluje její ráz, ctí místní architekturu a působí jako by tu stála od nepaměti. Starobylý vzhled dokreslují pečlivě vybírané detaily i vnitřní obložení sklepů ze starých cihel proložených pálenou terakotou starou sto, možná dvě stě let. Všechno působí naprosto autenticky a připadáte si, že jste navštívili skutečné historické

prostory. Přitom Vinařství U Kapličky počítá teprve svou první desítku let existence. I za tak krátkou dobu na sebe již dokázalo výrazně upozornit na mnohých soutěžích vín nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Do výkladní skříně „Kapličky“ patří především Ryzlink rýnský a Pálava z vín bílých a Alibernet z vín červených.

jaro - léto / spring - summer

41


K nejtypičtějším místním odrůdám patří Tramín, Modrý Portugal, Zweigeltrebe, Frankovka, „müllerka“, Veltlínské zelené, Rulandské bílé, šedé a modré, Svatovavřinecké, oba ryzlinky – Vlašský i Rýnský, Sauvignon, Neburské… A našly by se jistě další. To vše na nově obdělaných plochách i starých viničních tratích.

Ve stejně precizním duchu je pojatý i hotelový komplex a restaurační zařízení v historizujícím stylu – klenuté stropy, stěny z cihel, kamenná dlažba, trámoví, těžké dubové stoly… V dnešní době s kapacitou 160 lůžek v 61 pokojích či apartmánech. Mezi novinky, které lehce vybočují z představy tradičního vinařství, ale zaručeně zpříjemní pobyt, bezesporu patří Wellness centrum Relax uprostřed vinohradů.

42

Marriage Guide

Bazén s protiproudem či dva typy saun nabídnnou vítaný oddych a zpestření firemní akce nebo vaší dovolené. Můžete využít i služeb solária a bouřlivou večerní zábavu zaručí v loňském roce otevřený, stylový Retro music Club s kapacitou až 300 osob. Zajímavostí je, že vás z okolí 40 km dovezou a zase odvezou Retro kárami zdarma.

Další novinkou bylo otevření restaurace Retro Gril s dvěma bowlingovými dráhami a to 15 prosince 2011. O zábavu mezi sklenkami vína tedy rozhodně není nouze. Premiérové vinobraní proběhlo ve Vinařství U Kapličky v roce 2006. Z původního záměru postavit malé vinařství nakonec vznikla firma se 100 zaměstnanci, z toho více než padesát pracuje na dvaceti pěti firemních vinotékách po celé České republice.


Roční výrobní kapacita je 300 000 lahví, které jsou ve třech kolekcích: V kolekci „Víno Dalibor“ naleznete ta nejlepší vína ze sklepů tohoto vinařství. Bílá vína se vyznačují typickým odrůdovým charakterem a svěží ovocnou až květinkovou vůní. V chuti s dotykem tropického ovoce se nádherně snoubí příjemná kyselinka se zbytkovým cukrem. Červená vína vždy zrají v dubových sudech, voní po černém ovoci, kávě, čokolá-

dě a lesních plodech. Díky redukované sklizni a vysoké vyzrálosti hroznů z jejích vinic se víno vyznačuje plností, mohutností a dlouhou dochutí. Vína z této kolekce jsou vhodná i pro delší archivaci. Kolekce ,,Fresh Wine“ představuje vína bílá, růžová a klarety s vyšší primární aromatikou, nižším obsahem alkoholu a osvěžující šťavnatou kyselinkou.

Tato vína k celovečerní konzumaci Vás příjemně osvěží, dodají dobré nálady nejen v letních večerech. Vína z kolekce „Selection“ jsou vyráběna především z oblasti Podpálaví. Tato řada vín ke každé příležitosti, se prezentuje příjemnou vůní, svěžestí a lehkým tělem. Červená vína nezrají v dřevěných sudech, ale v nerezových tancích, což umožňuje šetrně řídit mikrooxidaci pro dokonalou čistotu a lehkost vína.

jaro - léto / spring - summer

43


Mezi významná ocenění vín patří v posledním období například: 1. Dvojitá zlatá medaile, FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2012 – Chardonnay 2. Zlatá medaile, Vinalies Internationales Paris 2012 - Chardonnay 3. Zlatá medaile, Chisinau wines spirits contest Moladava 2012 – Muškát moravský 4. Zlatá medaile, Riesling du monde 2011 Strasbourg – Ryzlink rýnský 5. Zlatá medaile, Femmes et Vins du Monde Monaco 2011 – Ryzlink rýnský 6. Bakchův pohár, Weinparade Poysdorf 2011- Ryzlink rýnský 7. Zlatá medaile, awc Vienna International Wine Challenge 2011- Pálava 8. Zlatá medaile, Valtické vinné trhy 2011- Rulandské šedé 9. Zlatá medaile, awc Vienna International Wine Challenge 2011 - Alibernet 10. Zlatá medaile, Mediterranean International Wine and Spirits Challenge 2010 Terravino, Israel – Alibernet

Vinařství U Kapličky je ideální místo, kde se dají pořádat především svatební hostiny, soukromé i firemní akce, školení, semináře anebo jen zajít na sklenku dobrého vína do restaurace, nebo si zatančit v klubu, či se osvěžit v bazénu. Do budoucna plánujeme výstavby rozhledny Dalibor vedle stávající kapličky, abychom umožnili návštěvníkům výhled na nádherné panorama Novomlýnských nádrží s Pálavou a našich vinohradů v popředí. Pohled na svět skrze hravě jiskrnou sklenku našeho vína je však to nehezčí panorama, které můžeme nabídnout.

44

Marriage Guide


Text: Filip Uhlíř

Foto: Archiv MG Magazine

Tip 6 Tip 6 places

Nejkrásnější nevěsty historie V

46

den svatby se zraky téměř všech zúčastněných upírají k jedné jediné osobě. Tou samozřejmě nemůže být nikdo jiný než nevěsta. Mnoho žen si svůj svatební den představuje již od dětství. Některé dívky si chtějí vzít prince, jiné kluka od vedle, po kterém již dlouho pokoukávají. Jedno mají však prakticky všechny tyto imaginace společné. Každá nevěsta chce být tou nejkrásnější osobou široko daleko, nejlépe na celém světě. Pojďme si tedy představit ženy, kterým se toto přání splnilo, a jsou skutečně považovány za ty vůbec nejnádhernější nevěsty v historii. Marriage Guide


Most beautiful brides in the history A

ll wedding guests focus their attention only on one person at the wedding day. It’s no one else but bride. Every woman dreams of her special day since childhood. Some girls want to marry the prince, some want the boy next-door, who are they interested in a long time. Actually, all these dreams have one common thing. Every bride wants to be the most beautiful person in surroundings, at the best, in the entire world.

jaro - lĂŠto / spring - summer

47


1.

Kate Middleton

48

Kate Middleton neboli její královská výsost princezna William Arthur Philip Louis, vévodkyně z Cambridge, hraběnka ze Strathearnu, baronka z Carrickfergusu, jak zní její oficiální titul, je jednou z těch vyvolených, kterým se splnil sen, a skutečně si vzaly prince. Přitom její nic nenasvědčovalo tomu, že by jejím manželem měl být někdo takový. Kate se narodila v Berkshiru v rodině letušky a leteckého dispečera. Její podnikavá matka však založila společnost na balíčky s potřebami pro dětské oslavy Party Pieces. Firmě se nebývale dařilo a z rodiny Middletonů se stala velmi zámožná rodina, což jim dovolilo poskytnout své dceři to nejlepší možné vzdělání. To se ukázalo být tou nejlepší investicí, Marriage Guide

protože právě na univerzitě v St. Andrews ve Fife potkala Kate Williama. Princ se stal po smrti jeho matky lady Diany miláčkem národa a idolem dívčích srdcí takřka celého světa, takže zaujmout Williamovu pozornost nebylo lehké. Kate se to však podařilo. Oba studovali dějiny umění, měli společné zájmy, milovali sport, skvěle si rozuměli a Kate prý uměla prince vždycky rozesmát. Když navíc princ uviděl Kate na charitativní módní přehlídce značky Yves Saint Laurent, kde předváděla průsvitné šaty a černé spodní prádlo, měl jasno. Vztah oficiálně přiznali v roce 2004, ale svatbu Will rezolutně odmítal. Jejich vztah vypadal téměř idylicky až do chvíle, kdy pár velmi nečekaně oznámil

rozchod v roce 2007. V médiích se horečně spekulovalo o důvodech rozchodu, ale netrvalo to dlouho a Kate i William byli opět spolu. Když si Kate oblíbila i královna Alžběta II., která se zprvu obávala, že by Kate mohla být další Dianou, jejich vztahu již nestálo nic v cestě. Datum svatby ohlásili Kate a William na 29. Dubna 2011 a jednalo se o událost, při které se po celém světě zastavil život. Přímý přenos obřadu, na kterém nechyběly královské rody z celého světa ani významné osobnosti britského společenského života včetně Davida Beckhama nebo Eltona Johna, sledovaly stovky milionů lidí. Velká Británie se tak pyšní jednou z nejhezčích princezen všech dob.


Kate Middleton, in other words as her official title is Her Royal Highness Princess William Arthurt Phillip Louis, Duke of Cambridge, Countess of Strathearn, Baroness Carrickfergus, is one of elected persons, whom their dream came true and she really married the prince. But in fact nothing suggested that her husband could be someone like him. Kate was born in Berkshire to family of flight attendant and flight dispatcher. Her enterprising mother established the company Party Pieces creating packages with equipment for children’s celebrations. The company was prospecting a lot, and the Middleton’s became very wealthy family, which allowed them to provide their daughter the best education possible. That appeared as a good investment, because Kate met William right at the University of St. Andrews in Fife. After death of his mother, Lady Diana, the Prince became nation’s darling and idol of many girls’ hearts almost all around the world, which means it wasn’t easy to attract William’s attention.

But Kate achieved it. They studied History of Art, had the same interests, loved sport, excellently understood each other and people say that Kate was always able to make Prince laugh. On the top of that, when Prince saw Kate on charity fashion show of brand Yves Saint Lauren showing see-through black dress and black underwear, he was clear. They officially confessed their relationship in 2004, but William resolutely denied a wedding. Their relationship looked quite idyllic until they unexpectedly broke up in 2007. The medias speculated about reasons but it didn’t take a long time and Kate with William were together again. When Queen Elizabeth II., who was initially afraid that Kate might be next Diana, took also a fancy to Kate, nothing stymied their relationship. Kate and William named the day on April 24, 2011 and it was an event that stopped the life in the whole world. Hundreds millions of people were watching live broadcast of the wedding ceremony, where didn’t miss royal families of the whole world and significant British celebrities including David Backham or Elton John. Great Britain can pride herself on one of the most beautiful princess all-time.

jaro - léto / spring - summer

49


2.

Marilyn Monroe

Pokud se hovoří o největším sexuálním symbolu 20. století patrně jen málokoho napadne jiné jméno než právě Marily Monroe. Přitom ani u Marilyn nic nenasvědčovalo tomu, že by z malé Normy Jeane Mortenson, jak se skutečně jmenovala, měla vyrůst žena, před jejíž krásou se bude klanět celý svět i nejmocnější muži své doby. Marilyn nikdy nepoznala svého otce a její psychicky nemocná matka se o ni nedokázala postarat. Vyrůstala tak střídavě u příbuzných, v pěstounské rodině nebo v sirotčinci, který z duše nesnášela. V roce 1942 si tak v pouhých 16 letech vzala nevýrazného chlapce Jamese Doughertyho, který pro ni byl především možnost, jak se z nenáviděného zařízení dostat. Zatímco James narukoval do armády, Marilyn pracovala v továrně na padáky, kde si jí ještě jako brunetky všiml fotograf David Connover. Marilyn si tak začala vydělávat focením a toužila stát se herečkou. S Jamesem se brzy rozvedla a už jako svobodná se vrhla na kariéru v Hollywoodu. Přesto když si

50

Marriage Guide

později James říkal, že byl 4 roky ženatý s Marilyn Monroe, ničeho nelitoval. Po počátečních neúspěších se Marilyn už co by peroxidová blondýnka začala prosazovat do filmu. Právě v této době začalo nešťastnější období jejího života. Při natáčení filmu Omlazovací prostředek se seznámila s hvězdou baseballovéhou týmu New York

Yankees a možná nejlepším beaseballistou všech dob, Joem DiMaggiem. DiMaggio byl Marilyn naprosto okouzlen a na začátku roku 1954 si ji i vzal. Marilyn byla i na vrchlu kariéry, když natočila filmy Páni mají radši blondýnky, Jak si vzít milionáře a Slaměný vdovec, ze kterého pochází slavná scéna s šaty rozverně se vznášejícími nad proudem vzduchu z podzemky. Tyto filmy však Marilyn zaškatulkovaly jako herečku pro role naivních blondýnek, kterými pohrdala. Uvolněný životní styl Marilyn navíc nešel dohromady s klidnou, ale žárlivou povahou slavného Baseballisty. Již po devíti měsících tak došlo k rozvodu, i když Joe na Marilyn vzpomínal až do své smrti s láskou, nikdy neprozradil nic z jejich soukromého života a byl ji oporou i v těch nejtěžších chvílích. Marilyn odjela do New Yorku studovat divadelní herectví a potkala zde i slavného dramatika Arthura Millera, kterého si v roce 1956 i vzala. V té době však již propadal stále těžším psychickým stavům, alkoholu i práškům. Dvě nedokončená těhotenství jí ještě přitížila a to se samozřejmě projevovalo i na její práci. Jejím posledním úspěchem byl film Někdo to rád horké, který se natáčel ve velmi špatné atmosféře, což se nakonec na jeho výsledné podobě vůbec neprojevilo a stal se celosvětovým hitem a kasovním trhákem. V 60. Lteech se mluvilo především o jejích aférkách s bratry Keneddyovými. Když v roce 1961 Madison Square Garden zpívala JFK k narozeninám, bylo již všem jasné, že Marilyn není uplně v pořádku. Velké množství prášků v kombinaci s alkoholem se jí stalo osudným. 4. Srpna 1962 ahalena pouze do legendárního Chanelu číslo 5. O její předčasné smrti se okamžitě začalo mohutně spekulovat a veškeré pochybnosti neutichly dodnes. Zdrcený Joe DiMaggio zařídil vešekré náležitosti pohřbu a před vlastní smrtí 47 let později řekl: "Konečně zas uvidím Marilyn".


If one speaks about major sexual symbol of 20th century, one probably comes up with no other name but Marilyn Monroe. But in fact either in Marilyn’s case nothing suggested that little Norma Jeane Mortenson, which is her real name, should grow up in a woman whose beauty would make bow down the entire world including most powerful men of that time. Marilyn never met her father and her psychically ill mother wasn’t able to look after her. She spent her childhood alternately by relatives, foster families or orphanage she totally hated. In 1942, when she was only 16, she married indistinctive young man James Dougherty, who was primarily a chance to get out of

the hated institution. While James joined the army, Marilyn worked in the parachute factory, where she was noticed still as a brunette by the photograph David Connover. Marilyn started to earn money by posing for photographs and she was still longing to become an actress. She divorced with James very early and started her career in Hollywood as a single woman. Marilyn, now as a peroxide blonde, started break through movie industry after initial failures. Her happiest period of life started right at this moment. During making the movie “Monkey Business” she met the baseball star of team New York Yankees and probably best baseball player all-time, Joe DiMaggio. DiMaggio

was absolutely enchanted by Marilyn and they married at the beginning of 1954. Marilyn was on the top of her career, when she filmed “Gentlemen Prefer Blondes”, “How to Marry a Millionaire” and “The Seven Year Itch” that is famous for the scene with dress being blown above her knees by a passing train from the subway. However, these movies determined Marilyn as the actress for roles of naive blondes she actually despised. In addition to it, her free life style didn’t fit to calm but jealous nature of the famous baseball player. They divorced already after 9 months, even though Joe remembered Marilyn with love will his death, he never divulged anything from their private life and he was always a support to her even in hardest moments. Marilyn left to New York to study theatre acting profession and there she met famous playwright Arthur Miller, who she married in 1956. However, her psychical health deteriorated, she sank into alcohol and pills. Two unfinished pregnancies made things worse for her and that had an impact on her work, of course. Her last success was movie “Some Like It Hot”, which was filmed in very unpleasant atmosphere, which had no impact on final result in the end and it became worldwide hit and blockbuster. In 60’s, people spoke primarily about her affairs with Kennedy’s brothers. When she sung at Madison Square Garden to John F. Kennedy to his birthday in 1961, it was clear, that Marilyn wasn’t quite all right. Huge quantity of pills in combination with alcohol became her fatal tragedy. August 4, 1962 she was founded in her house in California covered only in legendary Chanel Nr. 5. Immediately after that, all started to speculate about her premature death and all doubts weren’t clarified up to now. Devasted Joe DiMaggio arranged all funeral requisites and before his own death, 47 year later, he said: “I’ll finally get to see Marilyn.”

jaro - léto / spring - summer

51


3.

Grace Kelly

Grace Kelly byla vždy prototypem aristokratické krásy, jakoby se již narodila předurčena stát se princeznou. A to i přes to, že se narodila v Americe a její rodiče byli zaměřeni spíše sportovně. Otec Grace byl trojnásobným olympijským vítězem ve veslování a její matka vyučovala tělocvik na univerzitě. Dobrá tělesná stavba se mladé Grace vyplatila při pózování na modelingové fotky. Když nedostala stipendium na univerzitě, rozhodla se odejít do New Yorku studovat herectví, s čímž nesouhlasili její rodiče a focení se tak stalo na určitou dobu její jedinou obživou. Brzy však začala hrát na Brodwayi a dostávala první menší role ve filmu. Opravdový zlom v její kariéře však nastal, teprve když získala roli v legendárním westernu V pravé poledne. Křehké blondýnky s uhrančivýma očima si nemohl nevšimnout ani slavný režisér Alfred Hitchcock, který byl svou slabostí pro krásné plavovlásky přímo pověstný. Zahrála si tak v trojici jeho filmů Vražda na objednáv-

52

ku, Okno do dvora a Chyťte zloděje. Gracinoukrásou byl okouzlen James Stewart i Frank Sinatra, ale závod o její srdce nakonec vyhrál monacký kníže Ranier III., který ji vytrvale posílal dopisy a po půl roce ji požádal o ruku. Grace Kelly v té době zrovna točila komedii Swan, kde hrála princeznu, ale neměl to být bohužel jediný okamžik, kdy se její osud protnul s životem filmové postavy. Po velkolepé svatbě v Monackém knížectví princezna Grace musela s herectvím nadobro skočit a kníže Ranier dokonce zakázal promítat všechny filmy s ní na území Monaka. Když se téměř po pětadvaceti letech idylického manželství hodlala k herectví vrátit, překazila její záměr tragická nehoda. Princezna dostala za volantem vozu srdeční záchvat a havarovala tak ve stejných serpentinách nad Monte Carlem, kde se točily záběry z Hitchcockova filmu Chyťte zloděje, ve kterém excelovala po boku Caryho Granta. Po její smrti nechal kníže Ranier III, zbudovat zahradu z jejích oblíbených růží, jako první herečka se objevila na americké známce a její portrét najdeme i na zadní straně monacké dvoueurové mince. Marriage Guide


Grace Kelly was a prototype of aristocratic beauty ever before, it seems that she was born predetermined to be princess, even though she was born in America and her parents were interested rather in sport. Grace’s father was a triple Olympic winner in the sport of rowing and her mother taught physical education at the university. Good body structure paid Grace by posing for modeling photographs. When she didn’t get scholarship for university, she decided to leave to New York to study acting profession, which their parents didn’t agree, and posing for photographs was the only way of earning her living for some time. But she started to act in Broadway in a short time and got first smaller roles in movie. Real reversal in her career came with getting a role in legendary western “High Noon”. And even famous director Alfred Hitchcock, who was renowned for having a weakness for beautiful fair-haired women, couldn’t overlook fragile blonde with bewitching eyes. She played in three his movies “Dial M for Murder”, “Real Window” and “To Catch a Thief”. James Stewart as well as Frank Sinatra was becharmed by her beauty, but she lost her heart to Prince of Monaco Rainier III., who was constantly sending her letters and half a year later he made a proposal. In that time, Grace Kelly was making comedy “The Swan” playing a princess; unfortunately, this wasn’t the only moment her fate crossed with life of movie character. After magnificent wedding in the Principality of Monaco, Princess Grace had to definitely stop her career and Prince Rainier forbad projection of all movies with Grace in the whole area of Monaco. When she wanted to return to acting after nearly 25 years of idyllic marriage, her intention was baffled by a tragic accident. Driving a car Princess got a heart attack and crashed in the same hairpins above Monte Carlo like in Hitchcock’s movie “To Catch a Thief”, in which she excelled next to Cary Grant. After her death, Prince Rainier built a garden created from her favorite roses. She appeared on American stamp as a first actress and her portrait is to be found also on back side of Monaco 2€ coin. jaro - léto / spring - summer

53


4.

54

Itálie je nepochybně zemí módy, a když nějaká modelka prorazí právě tam, je to nesporná známka neobyčejné krásy a charismatu. Není to však náhoda, Alena začala s modelingem už od dětství. V roce 1998 se stala vicemiss České republiky, což jí zajistilo účast na prestižní soutěži Miss World, kde obsadila skvělé 4. místo. Její takřka optimální míry 9461-92 a uhrančivý pohled zaujal především na apeninském poloostrově. Alena se do Itálie nadobro přestěhovala. Začala účinkovat v tamních televizních show, hlavně v ohromě populární Torno Sabato. Byla dokonce vyhlášena za televizní objev italské televize roku 2002. Velkou pozornost však tmavovlasá diva Marriage Guide

poutala i svými vztahy. Kromě moderátora Bořka Slezáčka chodila například i s itaským hercem Edoardem Costou či režisérem Luigi De Laurentiisem. Média dokonce spekulovala o vztahu s Fláviem Briatorem, šéfem týmu formule 1, který je svými vztahy se světovými topmodelkami známý po celém světě, ale oba tuto údajnou avantýru popřeli. Tou největší bombou pro italská bulvární média však byl až vztah české topmodelky s italským reprezentačním brankářem Gianliugim Buffonem. Golman Juventusu Turín, je považován za jednoho z nejlepších fotbalových brankářů všech dob a přestupová částka 32,6 milionů liber je suverénně nejvyšší, jaká kdy byla za

fotbalového brankáře zaplacena. V roce 2006 byl navíc Buffon základním stavebním kamenem zlatého italského týmu z mistrovství světa v Německu. Toto vítězství v Itálii způsobilo naprostou euforii a ještě vystupňovalo mediální tlak na celý pár. Ten však vypadá, že vše zvládá s přehledem nebo si dokonce mediální pozornost přímo užívá. Na dlouho očekávanou svatbu nakonec došlo v roce 2011 na pražském Vyšehradě a Alena Šeredová byla jednoznačně jednou z nejhezčích nevěst, jaké mělo kdy lidstvo šanci spatřit. Kdo o tom pochybuje, ať si prohlédne jednu ze sérií snímků, které nafotila pro magazín Playboy a bude mít jasno.


Italy is undoubtedly a country of fashion and when some model makes a breakthrough there, it’s an indisputable sign of uncommon beauty and charisma. It’s no coincidence, Alena started with modeling in her childhood. In 1998, she became first runner-up of Miss Czech Republic, which ensured her participation at prestige competition Miss World, where she placed great fourth in the finals. Her nearly ideal measure 94-61-92 and bewitching look attracted primarily the Italian peninsula. Alena moved definitively in Italy. She performed in local TV show, primarily in very popular Torno Sabato. At that she was announced as the Italian TV Newcomer of The Year 2002. But this dark-haired diva caught great attention by her relationships. She dated with host Bořek Slezáček, even with Italian actor Edoardo Costa or with director Luigi De Laurentis. In addition, medias speculated about relationship with Flavio Briatore, chief of Formula One racing

team, who is worldwide known for having relationships with top models, but they both denied this alleged affair. The biggest bomb for Italian tabloid was the relationship between Czech top model and Italian football goalkeeper Gianluigi Buffon. Goalkeeper of Juventus is considered for one of best football keepers all-time and transfer amount 32,6 Million ₤ is absolutely the highest amount that was ever paid for a goalkeeper. In 2006, Buffon was the foundation building stone of the golden Italian team from FIFA World Cup in Germany. This victory caused total euphoria in Italy and it intensified the medial pressure on the whole pair. But they look like they manage everything without difficulties or they even enjoy media’s attention. Long expected wedding took place at Prague Vyšehrad in 2007, and Alena was definitely one of most beautiful brides ever seen by mankind. Who has doubts about it, one should takes a look at one series of photographs taken for magazine Playboy, and one will be clear. jaro - léto / spring - summer

55


5.

Beyonce Knowles

56

Tato černošská umělkyně se pravidelně umisťuje na nejvyšších místech žebříčků o nejvíc sexy ženu světa. Aby také ne. Její klipy jsou sexappealem doslova nabité a není to náhoda. Beyonce totiž pochází z hudební rodiny a především její otec Matthew Knowles ji od malička vedl k tomu, aby se jednoho dne stala hvězdou. Malá Beyonce tak stejně jako její sestra Solange od malička cvičila zpěv a tanec, což přineslo své ovoce. Beyonce se dostala do skupiny několika talentovaných mladých černošských zpěvaček, mezi kterými nechyběla třeba také dnes velmi známá zpěvačka Kelly Rowland. V soutěži hledačů talentů však překvapivě neuspěly a tak se otcové obou zmíněných protagonistek rozhodli vzít jejich kariéru do vlastních rukou. Vznikla čtyřčlenná dívčí kapela Destiny´s child, které se stejnojmenným albem zaznamenala

Marriage Guide

v roce 1998 první úspěchy. Další alba byla stále lepší a především deskou Survivor si vydobyly Destiny´s child respekt hudební scény. Beyonce, která sbírala i individuální ocenění, pak především neunikla oku talentovaného Rappera a velmi úspěšného hudebního producenta Jay-Z. S tím v roce 2002 natočila veleúspěšný singl Bonnie & Clyde, ale hlavně v něm našla i nového životního partnera. Již pod producentskou taktovkou Jay-Z se tak Beyonce vydala na sólovou dráhu. Zlato v hrdle talentované zpěvačky uchvátilo Ameriku a se 75 miliony prodaných alb patří mezi nejúspěšnější umělce všech dob. V roce 2008 pak přišla událost, na kterou čekala celá Amerika. 4. Dubna 2008 se na soukromém obřadu Beyonce a Jay-Z vzali. Tento hvězdný pár se drží stranou skandálů a ve zlato promění prakticky vše, na co sáhne. Jay-Z je již tře-

tím rokem nejlépe vydělávajícím rapperem světa a se jměním přes 460 milionů dolarů druhým vůbec nejbohatším. Idylický průběh manželství těchto dvou vynikajících umělců tak dál láme srdce milionům mužů, kteří jsou beznadějně zamilovaní do mléčně čokoládových nohou Beyonce Knowles.


This black artist regularly places highest ranks of scales of most sexy woman in the world. And it’s no coincidence. Her clips are literally tight by sex-appeal. Beyonce comes from a musician family and primarily her father led her to become a star one day already since her childhood. Little Beyonce, as well as her sister Solange, practiced singing and dancing, which beared fruits. Beyonce got into a group of several talented black singers, where didn’t miss today well-known singer Kelly Rowland. But they didn’t success in a competition looking for a talent, and both fathers of mentioned protagonists decided to take daughters’ careers into their own hands. It was established four-member girls band Destiny’s child, which succeeded firstly in 1998 with album of the same name. Next albums got better and they won respect of music scene primarily with the album “Survivor”. Beyonce, who collected also individual awards, didn’t escape Jay-Z’s attention, who is talented rapper and music producer. She recorded with him very successful single “Bonnie & Clyde”, but she primarily founded new life partner. She started to work solo with producer Jay-Z. Her amazing voice becharmed America and having 75 million albums she belongs among most successful artists all-time. In 2008, Beyonce and Jay-Z married at the private wedding ceremony. This starry pair avoids scandals and is doing everything with flying colors. Jay-Z is already third year best earning rapper in the world and having fortune in value over 460 million dollars he’s the second richest rapper. Idyllic marriage development of these great artists breaks heart to millions of men, who are hopelessly in love with Beyonce Knowles.

jaro - léto / spring - summer

57


Liz Taylorová

Zatímco většina žen sní o tom, že se budou brát jen jednou a láska jim vydrží na celý život, Elisabeth Taylorová se ve svém bohatém životě vdala dokonce osmkrát. Malá Liz se narodila v roce 1932 v Londýně a vlohy na to, stát se herečkou, měla po matce, která působila na divadelních prknech. Po té, co se rodina kvůli válce přestéhovala do Ameriky se také začala brzy prosazovat. Etablovala se jako dětská herecká hvězda, když debutovala ve filmu o populárním psím hrdinovi Lassie se vrací. Liz se se vztahy

58

Marriage Guide

nikdy moc nepárala, a když si v roce 1950 brala o 5 let staršího dědice hotelového impéria Nicka Hiltona, měla již za sebou dvě neúspěšná zasnoubení. Mediálně sledované manželství se však po Nickových úletech brzy rozpadlo. Liz však dlouho sama nezůstala a již o rok později si vzala anglického herce Michaela Wildinga. Tento poměrně klidný vztah vydržel celých 5 let a Elisabeth se během něj stala uznávanou charakterní herečkou. Objevila se například vedle legendárního Jamese Deana v jeho posledním fil-

mu Gigant. Wildinga Liz opustila kvůli vztahu Mikem Toddem, ale ten hned po roce umírá při nešťastné letecké havárii. Tato tragédie paradoxně vede k nejlepším výkonům její kariéry. Za film Telefon Butterfield 8 získává Oscara za hlavní ženskou roli a doslova září s Paulem Newmanem v Kočce na rozpálené plechové střeše. Útěchu z tragické ztráty v osobním životě najde paradoxně v blízkém příteli zesnulého manžela Eddie Fisherovi. V roce 1963 ale Liz začne točit film Kleopatra. Tato role osudové ženy nejmocnějších mužů římského impéria jí sedí asi více než kterákoli jiná. Při natáčení navíc potkává svou osudovou lásku, britského herce Richarda Burtona. Ihned se zamiluje a rozvede s Eddiem Fisherem. Svatba s Burtonem na sebe nenechá dlouho čekat, jejich vztah je však velmi podobný jako vztah Antonia s Kleopatrou. Jejich láska je zničující a Liz i Richard často propadají hojnému požívání jídla a alkoholu. Zahrají si spolu však v ještě dalších filmech, které jsou doslova koncertem kinematografie. Manžele ve filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové, kteří nenávidí jeden druhého, zahráli Burton s Taylorovou, tak věrně, že je tento výkon označován za jeden z nejlepších v historii. Liz si za ztvárnění této role také odnesla již druhou sošku Oscara. Liz a Richard se rozvedli v roce 1974, aby se po roce opět vzali a po roce opět rozvedli. Nemohli být spolu, ale nemohli být bez sebe. To musel pochopit i senátor John Warner, další Elisabethin manžel. Během vztahu s ním totiž stále vedla dlouhé telefonní hovory s Richardem Burtonem, které se někdy trvaly i celé hodiny. Nebylo pochyb o tom, kdo je Lizina skutečná osudová láska. Po rozvodu v roce 1982 se stihla vdát již jen jednou v devadesátých letech za Larryho Fortenského. Spíše než herecké kariéře se v pokročilém věku věnovala spíče charitě, což dokazovalo, jak velké má srdce. Srdce, které milovalo sedm manželů, zažilo 8 svateb a dobilo 23. 3. 2011, kde jinde než v L.A.


Whereas the majority of women dreams about being married only once and having everlasting love, Elizabeth Taylor married even eight times. Little Liz was born in 1932 in London and she had a talent for being actress after her mother, who played in a theatre. After moving to America due to war, she was gradually breaking through. She established herself as a child actress after debut in movie about popular dog hero “Lassie Come Home”. Liz never fiddled with relationships, when she married 5 years older heir to hotel empire Nick Hilton in 1950, she was already twice unsuccessfully engaged. Hyped marriage early broke up after Nick’s affairs. But Liz didn’t leave alone a long time, she married English actor Michael Wilding one year later. This quite calm relationship took 5 years and during that, Elizabeth became much respected character actress. She appeared next to legendary James Dean in his last movie “Giant”. She left Wilding to be with Mike Todd, but he died one year later by misfortunate plane crash. This tragedy paradoxically led to her best performances of her career. She won Oscar Academy Award for Best Actress for movie “Butterfield 8” and she literally shined with Pau Newman in “Cat on a Hot Tin Roof”. Solace from tragic loss in private life, she paradoxically founded in close friend of late husband –Eddie Fisher. In 1963, she started filming “Cleopatra”. This role of femme fatale for most powerful men in Rome Empire fitted her like any other. During filming she met her fatal love, British actor Richard Burton. She immediately fell in love with him and so she divorced with Eddie Fisher. Wedding with Burton took place quite early, but their relationship was very similar to Antonio and Cleopatra’s. Their love was devasting and Liz with Richard sunk very often into copious amount of food and alcohol. But they played next to each other in 2 more movies, which are literally a concert of cinematography. Husband and wife in movie “Who’s Afraid of Virginia Woolf”, who hate each other, Burton with Taylor played so faithfully, that this acting is considered to be one of best acting ever. Liz and Richard divorced in 1974 to marry again one year later and to divorce one more year later. They weren’t able neither to live together, nor to be without each other. Either senator John Warner had to understand, who actually Elizabeth’s next husband was. During this relationship she telephoned very long with Richard Burton, the calls took ever hours. There were no doubts about Liz’s real fatal love. After divorce in 1982, Liz managed to marry only one more time – to Larry Fortensky – in 90’s. Rather than acting she engaged in charity, which proved, that she had a heart of gold. Heart, which loved 7 husbands, experienced 8 wedding and stopped beating in L.A. on March 23. 2011.

jaro - léto / spring - summer

59


Liběchov

Rezidence

Text: Ing. Filip Uhlíř

Foto: Archiv Rezidence Liběchov

Vydáte- li se z Prahy na sever, za Mělníkem se před vámi začne otvírat malebná krajina českého středohoří. Jedním z nekrásnějších míst a zároveň bránou do této oblasti je slavné Kokořínské údolí, nesoucí název významného středověkého hradu. V tomto kousku panenské přírody se na okraji stejnojmenného městečka nachází Rezidence Liběchov. Majestátní vila tyčící se nad okolní krajinou na první pohled zaujme výraznými prvky architektury art deco z třicátých let minulého století. Vila byla koncipována jako letní sídlo významného pražského továrníka Moučky a byla tak svědkem mnoha večírků, na nichž nechyběly ty nejvýznamnější osobnosti

60

Marriage Guide

prvorepublikové kulturní i politické scény. Poté však nastala smutnější epizoda v historii tohoto nádherného místa. Za války byla rezidence zabrána pro účely německého wehrmachtu a po převratu v roce 1948 samozřejmě nemohla uniknout vlně konfiskací komunistického režimu. Restituce po pádu železné

opony však začala psát světlejší kapitolu v osudu sídla, která vyvrcholila rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2006. Nynější majitelka paní Tunysová při rekonstrukci dbala na maximální možné zachování původní architektonické koncepce včetně zachování unikátních dobových interiérových prvků.


„Vila byla koncipována jako letní sídlo a byla tak svědkem mnoha večírků.“ ”The residence was designed as a summer residence and so it witnessed many parties.“

If you set out from Prague to the north, right beyond Mělník you will come across picturesque landscape of the Czech central range. One of the most beautiful places and the gate into this area, at the same time, is the famous Kokořín valley named after the important mediaeval castle. In this part of the untouched nature there is on the outskirts of the city, which is the same name, the Residence Liběchov. Majestic residence rising above surrounding landscape will at first sight catch your attention for its noticeable architecture elements of Art Deco from 1930s. The residence was designed as a summer residence for important Prague factory owner Moučka, and so it witnessed many parties, where the most important celebrities of first republic cultu-

ral and political scene didn’t miss. After that came the sadder episode in the history of this amazing place. During the war the residence was occupied for the purposes of German Wehrmacht and after the coup in 1948 it couldn’t be missed by the wave of confiscations of the communistic regime. Restitution after the Fall of the Iron Curtain

started to write the better chapter in the fate of the residence, which culminated into the extensive reconstruction in 2006. The current owner Ms. Tunysová paid attention by the reconstruction to the preservation of the original architectonic concept including the preservation of the unique interior elements of that past time. jaro - léto / spring - summer

61


Vila tak jakoby ožila svou slavnou předválečnou atmosférou, která zde na vás přímo dýchá. Na druhou stranu byla rezidence obohacena některými moderními prvky. Ty se týkají zejména oblasti wellness, ale vévodí jim designová oranžerie navazující přímo na samotnou vilu. Že je cesta, kterou se ubírá nynější majitelka rezidence správná, potvrzuje i mnoho prestižních ocenění, mezi kterými vynikne především první místo v kategorii wellness a lázeňská turistika internetového portálu Czechtourism a cena Best of reality 2007. Hlavní myšlenkou fungování Rezidence Liběchov je propojení genia loci s vřelou, přátelskou a rodinnou atmosférou, která je na hony vzdálená od velkých anonymních hotelových

62

Marriage Guide

komplexů. Každý host se může těšit na vřelé přivítání a vstřícný personál, který vám s úsměvem splní každé myslitelné přání. S tímto přístupem se samozřejmě setkáte i v rezidenční restauraci, na kterou je majitelka právem hrdá. Umění zdejšího šéfkuchaře dokonale uspokojí světaznalé labužníky i tradiční příznivce kvalitní české kuchyně. V závislosti na ročním období si pak můžete vychutnat sezónní speciality třeba na prostorné terase, která poskytuje nádherný výhled na okolní krajinu a za vlahých letních večerů přímo vybízí k večeři při svíčkách. Romantický víkend nebo odpočinková dovolená s partnerem je tady opravdovou trefou do černého. Zasazení v klidné panenské přírodě je skutečným balzámem na duši, ale Rezidence

Liběchov poskytuje dokonalé možnosti i pro regeneraci těla. Masážní sprcha parní i finská sauna a relaxační vířivka vaše tělo dokonale uvolní a třešničkou na dortu jsou pak nejmodernější postupy v oblasti wellness, které si v Rezidenci užijete. Relaxační masáže, baňkování, čokoládová detoxikace, masáže bahenními sáčky, aromaterapie i péče s využitím čtyřiadvacetikarátového zlata, to vše zde můžete po právu dopřát svému tělu. Jako denní program se samozřejmě nabízí cyklistika nebo pěší turistika, která vás může zavést na mnoho krásných míst v okolí, jakými jsou blízké vinice, pískovcové sochy architekta Levého, Liběchovský zámek, hrad Kokořin nebo temnými pověstmi opředený hrad Houska.


So the residence renewed its famous pre-war atmosphere which there is omnipresent. On the other hand, the residence was enriched with some modern elements. They refer primarily to the wellness area, but design orangery connecting straight to the own residence dominate to it. That the way, for which the owner is making, is right, confirm either many prestige awards, among which primarily excel the first position in a cathegory Wellness and Spa Tourism announced by the internet portal Czechtourism and the prize Best of Reality 2007. The main idea of the function of the Residence Liběchov is the connection of the genius loci with the hearty, friendly and family atmosphere, which is far away from huge anonym hotel complexes. Every guest can look forward to be hearty welcomed and to the responsive personal that will make every your imaginable wish come true. With this procedure you can, of course, meet either in the residence restaurant, of which is the owner rightfully proud. A skill of local cook will perfectly satisfy not only worldly-wise gourmet but either tradition fan of Czech cuisine. According to the season you can savour seasonal specialities for example at the spacious terrace, which abounds with amazing view of the surrounding landscape. And in the balmy summer evenings it invites you to have a dinner by candlelight. Romantic weekend or a relaxing holiday with the partner is the real hit the bull’s-eye. Location in a calm untouched nature is really calming for your soul, but the Residence Liběchov offers the perfect options also for the body regeneration. Massage shower, steam and also Finnish sauna, and relaxing whirlpool perfectly relax you and the icing on the cake is the most modern procedures in the field of wellness you will enjoy in the Residence.

jaro - léto / spring - summer

63


Chcete-li si užít něco zajímavějšího, můžete okolí projet na koních z nedalekého ranče, zastřílet si pod dohledem odborníků z luku, kuše, krátkých i dlouhých zbraní nebo si zahrát paintball v rezidenčním lesoparku. V případě nepřízně počasí pak jistě oceníte čtyři bowlingové dráhy. Rezidence Liběchov je také často vyhledávaným místem pro větší společenské akce. Firemní meetingy lze situovat do kruhové konferenční místnosti pro 30 osob nebo do

The relax massages, cupping, chocolate detoxication, massage with mud bags, aromatherapy and also care using 24-carrat gold, you can let your body have all these things. As a daily programme there is offered, of course, cycling or hiking which can bring you at many wonderful places in the surroundings, e.g. the near vineyard, sandstone statues by architect Levý, castle in Liběchov, Kokořín Castle, or Houska

64

Castle full of dark legends. If you will enjoy something more interesting, you can try to travel throughout the surroundings by riding a horse from the close ranch, or you can shoot with a bow, crossbow, short and also long weapons under the supervision of

Marriage Guide

prostorné elegantní oranžerie, která pojme až sto hostů. K dispozici je samozřejmě dokonalá technologie včetně wifi, dataprojektoru, flipschartu, automatického plátna i domácího kina, vše vhodné i pro pořádání tiskových konferencí a exkluzivních prezentací. Tyto prostory včetně restaurace lze samozřejmě využít pro pořádání svateb, rodinných i jiných sešlostí a oslav. Personál je v těchto případech ochoten vyjít maximálně vstříc individuálním přáním a vše závisí na

specialists, or you can play paintball in the residential forest park. Assuming that the weather won’t be unfavourable, you will appreciate four bowling lanes. The Residence Liběchov is also very often sought-after for holding the bigger social events. The company meetings you can situate into the round conference room for 30 persons or into the spacious elegant orangery, which can accommodate up to 100 guests. It is, of course, available the perfect technology including Wi-Fi, video projector, flip chart board, automatic projection screen and also home cinema, everything is suitable for holding the news conference and the exclusive presentations.

domluvě a představách pořádajícího. Šéfkuchař je pro tyto příležitosti vždy připraven vyladit individuální menu až pro 200 hostů. Perfektně udržovaná zahrada s vodní kaskádou, záhony levandulí a altánkem, je pak jako stvořená pro svatby pod širým nebem. V jedinečném prostředí Rezidence Liběchov se zkrátka vše možné a sny se zde stávají doslova skutečností.

The spaces including restaurant are possible to be used for holding wedding ceremonies, family or the other meeting and celebrations. Personal is in these cases willing to do their best in making your wishes come true and everything depends on the agreement and the visions of a organizer. The head cook is always prepared for these occasions to create an individual menu for up to 200 guests. Perfectly maintained garden with the water cascade, bed of lavenders and arbour, is suitable for holding weddings under the open-air. In the unique setting of the Residence Liběchov is everything possible and your dreams become there true.


Ve stylové atmosféře nádherné vily z 30. let a jedinečném prostředí zahradní oranžérie, Vám tým Rezidence Liběchov připraví svatbu až pro 100 svatebních hostů. Tým luxusního **** hotelu je připraven Vám zajistit kompletní svatební servis – přípravy pro Váš svatební den, květiny, fotografa, svatební obřad v okouzlující zahradě, slavnostní oběd s Vámi pečlivě vybraným svatebním menu, odpolední dort, večerní raut a grilování na naší zahradní terase, ubytování. Jsme připraveni splnit každé Vaše přání tak aby Váš svatební den byl dokonalý.

www.rezidence-libechov.cz Liběchov 121, 277 21 LIBĚCHOV, Telefon +420 315 650 000, e-mail: recepce@rezidence-libechov.cz


Text a foto: Bc. Eva Lišková

Modesto

V kalifornském městě Modesto se přelomu ledna a února konala akce, na které nesměl chybět žádný zamilovaný pár z dalekého okolí. Ano, řeč je samozřejmě o tamním mezinárodním svatebním festivalu! Rozdíly oproti českým akcím tohoto typu byly patrné hned od první chvíle. Přestože do začátku zbývala ještě téměř čtvrthodina, po chodbě se už táhla fronta nedočkavých návštěvníků. Zatímco ale u nás by na sebe lidé byli pravděpodobně nepříjemní a udělali všechno pro to, aby se dostali o jediné místo dopředu, tady na něco podobného nikdo nepomyslel. Ze všech sálal optimismus a něco jako předbíhání tu absolutně neexistovalo. Celý zástup pak obcházeli pořadatelé a rozdávali slosovatelné registrační karty.

66

Vyplnit jste museli nejen základní informace, jako jméno a telefon, ale například i částku, kterou hodláte investovat do vaší svatby. A důvod? Pokud byste totiž měli to štěstí a vyhrála právě vaše karta, organizátoři by vám obřad zaplatili. I zde jste mohli pozorovat rozdíl oproti české mentalitě. Zatímco u nás by nejspíše každého hned napadlo, připsat za částku nulu navíc s tím, že ještě zbude na Marriage Guide

dovolenou, tady nikoho ani nenapadlo svůj rozpočet podvodně navyšovat. Stání ve frontě zpříjemňovaly například stylistky, které zájemkyním vytvořili krásný make-up, dále se řada vinula i kolem fotostánku nebo pultíku s ochutnávkou minivětrníčků, které mizely tak rychle, že je hostesky ani nestíhaly doplňovat. Každé čekání ale jednou končí. Pak už jen zbývalo zaplatit 15dolarové vstupné a převzít si dárkovou tašku s pozornostmi od některých vystavovatelů. Nebyly v ní ale jen letáky a reklamní prospekty, jak často bývá zvykem. Přítomné dámy se tak mohly radovat například z pěkných perličkových náušnic. Už na první pohled bylo jasné, že odlišnost oproti našim veletrhům nezmizela s frontou. Přestože se organizátoři rozhodli akci umístit do kongresových prostor (stěny byly ovšem probourané, čímž vznikla jedna veliká výstavní plocha), atmosféra byla úžasná. Sál

byl slavnostně nasvícený a prostředkem se táhlo pódium s molem. Jakoby té romantiky všude kolem nebylo dost, po místnosti se rozléhal zpěv dívky, která se sama doprovázela na piano. Pro ty, kteří se chtěli na chvíli zaposlouchat, byly pod podiem přichystány židle potažené černými a bílými přehozy – přesně tak, jak to známe ze svateb. Sečteno podtrženo – náladu v sále by asi nejlépe vystihlo slovo „slavnostní“.

Mezi vystavujícími bylo i několik DJů, kteří poněkud netradičně, museli obléknout kvádra. Jelikož ale pianistka stále ještě hrála, nemohli logicky pouštět ukázky svojí hudby. Prezentovali se tedy pouze katalogem, repertoárem a fotografiemi, které umístili do svých stánků. Další zajímavostí byl fakt, že v této hlavním místnosti nebyl ani jeden salon s dámskými svatebními šaty. Lépe na tom byli i pánové, kteří tu mohli najít alespoň jeden stánek s obleky. Co jiného tu tedy bylo k vidění? Tak především prostřené tabule ukázkami a nápady na originální hostiny. Zvláštností je, že v USA je velmi trendy používat černou barvu, které je u nás spojována spíše s pohřby. Na druhou stranu – černá vždy byla, je a bude elegantní, takže jde spíše o zvyk a netradičnost v našich zeměpisných šířkách.


You could notice differences compared to similar actions taken in the Czech Republic even before the very beginning. Even though there was almost quarter an hour till the beginning, there was a queue of impatient guests in the hall. Whereas at our place people would be unkind and would do everything to jump the queue at least at one person, it was unthinkable here. Everyone was optimistic and something like jumping the queue easily doesn’t exist. Organisers made the rounds the whole crowd and distributed the price draw register cards. You just had to fill in basic information, such as the name and telephone number, but also a sum you are willing to invent in your wedding. And what’s the reason? If you happen to win, organisers will pay your wedding. Even there is one possible difference – whereas people at our place would add one null more with the intent that they would have money also for honeymoon, no one would do it here. There were also dulcifying aspect during waiting in the queue, such as visagists who created wonderful make-up to every interested person, crowd of people was admiring the photo stand counter with tasting the small cream puffs that were gone so quickly, that hostesses didn’t manage to replenish them in time.

On the turn of January and February, it took place an action in the Californian city Modesto, where couldn’t miss any pair in love from the far neighbourhood. Of course, we are talking about local international wedding festival! But every waiting is at the end sometime. Then you had to pay 15 Dollars for admission and accept the gift parcel from some exhibitors. But don’t be afraid, it didn’t include only handouts and advertising leaflets, as usual. Participating ladies could admire wonderful pearl earring. Yet at the first sight it was clear that differences compared to our trade fair didn’t disappear as well as the queue did. Even though the organisers located the action in the office spaces (wall were broken through to get bigger exhibitions space), the atmosphere was amazing. The hall was festively lighted up and there was even a huge stage with the catwalk in the middle. Romance was emphasised even with wonderful singing of the girl who actually played the piano. If you wanted enjoy this moment, you could sit down the chairs that were

… na návštěvníky čekalo překvapení … surprise waiting for visitors

covered with black and white covers – exactly the same we know from weddings. Overall – the mood in the hall could be called ”festive”. In the hall, there were also several DJs who had to untraditionally put on a suite. But because pianist was still playing, they weren’t allowed to perform their music. They presented only catalogue, repertoire and photographs in their stalls. Other curiosity was the fact that there was no salon with wedding dress in the main room. Men were better off because there was at least one stall with suits. What else could you find there? Primarily the laid table with demonstrations and ideas for original wedding feast. There, in the USA, it’s very trendy to use black colour, whereas we connect it rather with funerals. On the other hand – black colour always was, is and will be very elegant.

jaro - léto / spring - summer

67


Dále jste tu mohli narazit na cukrářské výrobky, čokoládové fontány s ovocem i svatební dorty, které bylo možno dokonce ochutnat. Nesměly samozřejmě chybět ani v Americe velmi populární „cupcakes“ – ty by šly přirovnat k našim muffinům. Prezentovali se zde i fotografové, kameramani a floristi, stylistky i několik vystavovatelů se svatebními oznámeními. V tomto směru tedy žádný zásadní rozdíl v porovnání s Českem. Ve vedlejší (a nutno zmínit, že podstatně menší) kongresové místnosti návštěvníky čekalo patrně největší překvapení. V levé části tohoto menšího sálku bylo umístěno několik stojanů

68

You could also find confectionary products, chocolate fountains with fruits, and even wedding cakes you were allowed to taste. There couldn’t miss very popular American “cupcakes” – those can be compared to our muffins. Even photographers, cameramen, florists, stylists and several exhibitors with wedding announcements had their stalls. There is no difference to the Czech Republic. But probably biggest surprise was waiting in the next room. In the left part of this smaller room, there were several stands with woman wedding and evening dress. But not all of them

Marriage Guide

a na nich na ramínkách navěšené dámské svatební a společenské šaty. Ne všechny ale byly nové. Ty bazarové pak na sobě měly pověšenou cedulku s telefonním číslem své bývalé majitelky, která se je teď rozhodla prodat dál. Poslední konferenční sál byl v jiné části veletrhu než předchozí dva, takže dostat se do něj vyžadovalo chvilku hledání. Ale minout ho opravdu nešlo. Jeho dveře byly dokořán otevřené a bylo jimi vidět přímo do velikého sálu. Dominovala mu prostřená svatební tabule pro asi 100 až 120 lidí. Jednalo se de facto o prezentaci hotelu, ve kterém se veletrh konal a zřejmě tak chtěli budoucí manžele pře-

were new. The used ones were supplied with a label with telephone number of the original owner who would like to sell them now. The last conference hall was in different part of the trade fair, so it wasn’t quite easy to find it and you look for it. But on the other hand it was impossible to overlook. Its doors were opened and you could see inside the huge hall. The dominant feature was the laid table for 100-120 people. De facto, it was a presentation of the hotel where this trade fair was located and probably, they wanted to convince the couples to hold their wedding feast there.

svědčit, aby hostinu uspořádali právě u nich. Celkový dojem trochu kazil koberec, který až příliš ladil se židlemi, což působilo obyčejně a nevýrazně. Lepší variantou by bylo například ozdobit židle zlatými přehozy a dodat tak místu slavnostnější atmosféru. To ovšem byla jen nepatrná vada na kráse. Na celém veletrhu pak bylo příjemné především odlišné pojetí v porovnání s českými akcemi tohoto typu, a když připočtete fakt, že všichni vystavovatelé byli milí, pozorní a ochotní s čímkoli poradit, nelze, než akci hodnotit jednoznačně kladně.

The overall impression was little bit disturbed by the carpet that matched with chairs, which was maybe too much and it gave an impression of ordinariness. It would be better, if they decorated the chairs with golden covers to create more festive atmosphere. But that was only one drawback. The whole trade fair was pleasant primarily thanks to different concept than we know, and when you consider the fact that all exhibitioners were very solicitous and were willing to help you, you can only positively judge this action.


Vítejte V GRANDHOTELU PUPP Text a foto: Archiv Grand Hotel Pupp

Světoznámý Grandhotel Pupp je jedním z nejstarších hotelů ve střední Evropě. Nachází se v nejkrásnější části západočeského lázeňského města Karlovy Vary.

70

Jedinečná atmosféra Grandhotelu Pupp nenechává klidnými stále více párů, které se chystají vstoupit do svazku manželského. Mít svatbu v prostorách Grandhotelu Pupp znamená mít nesmazatelnou vzpomínku, kterou budete předávat ještě svým dětem a dětem vašich dětí. Ne nadarmo se proto říká, že pár, který si řekne ANO v Grandhotelu Pupp již nikdy nic nerozdělí. Marriage Guide


Welcome to the

Grandhotel Pupp World-famous Grandhotel Pupp is one of the traditional hotels in Central Europe. It is located in Czech Republic in the most beautiful part of the Western Bohemian spa town Karlovy Vary (Carlsbad). More and more couples that are planning to be joined in marriage are attracted by the unique atmosphere of the Grandhotel Pupp. Having a wedding in the Grandhotel Pupp will be an unforgettable memory which you can pass on to your children and then to their children. That is why it is said that a couple that say "I do" in the Grandhotel Pupp will never separate.

jaro - lĂŠto / spring - summer

71


Výjimečný den si zaslouží výjimečné prostředí. Luxusní a reprezentativní prostory Grandhotelu Pupp jsou ideální pro uspořádání svatebního obřadu a hostiny.

P

ronájem prostor pro svatební hostinu vždy zahrnuje slavnostní svatební tabuli, standardní květinovou výzdobu v barvě dle přání, zasedací pořádek, jmenovky a tištěné menu. Zajistíme živou nebo reprodukovanou hudbu, DJ, fotografa, kočár či limuzínu. K dispozici je hotelové Beauty Studio (kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra), květináři. Pro kuchyni Grandhotelu Pupp je to také výzva, aby svým gastronomickým uměním přispěla k jedinečnosti každé svatební hostiny. Ať už si novomanželé přejí být se svými blízkými v Grandrestaurantu nebo jedinečném Slavnostním sále, vždy se jim dostane prvotřídní obsluhy, a svatební den proběhne dle jejich představ. Přesvědčte se o vyhlášené kuchyni Grandhotelu Pupp v samém jeho srdci - v Grandrestaurantu. Svatební dort i koláčky budou vyrobeny exklusivně pro tuto příležitost našimi zručnými cukráři vyhlášenými pro své umění. Pro Vaše svatební hosty nabízíme také výslužku.

Slavnostní sál

Neobarokní sál s varhanami, to je dokonalá kulisa pro velkolepou svatbu (až 500 osob).

Beethoven, Bohemia, Chopin

Luxusní salónky jsou příhodné pro uspořádání svatebního obřadu i hostiny.

Grandrestaurant Pupp Nejluxusnější hotelová restaurace.

Becher‘s Bar - salónek Mattoni

K večerní zábavě živá taneční hudba, koktejlový bar.

Kaplicka nad Grandhotelem Pupp

72

Vyzdobena pro tuto příležitost poskytne prostor pro malou svatbu v rodinném kruhu (4-6 osob). Marriage Guide


Your special day deserves a special place.The luxurious settings of the Grandhotel Pupp are ideal for weddings and it has offers a number of settings.

jaro - lĂŠto / spring - summer

73


I

ncluded in all of the above is decorated wedding tables, flower decoration in the colour of your choice, a seating plan, name cards and printed menus. Other services: live or reproduced music, DJs, photographer, stylish horse-carriage ride or an elegant limousine, hotel Beauty Studio (hairdresser, cosmetics, manicure, pedicure), florist. The kitchen of the Grandhotel Pupp will contribute to the uniqueness of each wedding banquet with its gastronomic art. No matter if you want to be in the Grandrestaurant or the unique Festive Hall you will always get first-rate service. Renowned cuisine is at the very heart of Grandhotel Pupp. Wedding cake and wedding cookies will be made exclusively by the hotels expert confectioners, well known for their skills and goodie bags will provided as a special treat for all your wedding guests.

Festive Hall

Noble lounges suitable for wedding ceremony, wedding feast, private parties.

Grandrestaurant Pupp Most luxurious hotel restaurant.

Becher's Bar - Mattoni lounge Live dance music, cocktail bar for evening party.

Chapel above Grandhotel Pupp Decorated for the ceremony accommodates very small family wedding (4-6 persons).

Každá svatba bude individuálně

74

individually planned according to your wishes. Every wedding will beplánována podle Vašich přání. Marriage Guide


Svatební líčení

Martina Mikšíková

Semináře péče o pleť Pečujeme o Vás kosmetikou MARY KAY, Artistry, Kawar. Přizpůsobíme péči o pleť Vaší povaze a stylu a také peněžence. Naše služby jsou kvalitní. Zábavnou formou podané minikursy líčení. Mezi hlavní nabídku patří líčení, večerní, denní, svatební, bussines líčení a poradenství v oblasti barvové typologie.

Najdete nás na Paloučku v prostorách spol. Hamko,s.r.o. ul.Táborská 117/112,140 00 Praha 4 E-mail pro objednávky termínů: martina@liceni-svatebni.cz, Tel: 722 554 379 nebo 608 210 529

www.svatebniliceni.webnode.cz


Katalog

Jaro-léto

78 114 160 162 164

Spring – Summer

Šperky Jewelery

Svatební šaty Wedding Dress

Doplňky Accessories

Tipy na svatební dary

Tips for wedding gifts

Služby Services


List of Wedding products


Retofy 78

Marriage Guide


Kolekce / Collection

Wedding Rings jaro - lĂŠto / spring - summer

79


11/B

12/A

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

14/B

16/KK

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

26/B

Cena na doptání v showroomu Marriage Guide

29/AK

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

80

www.retofy.cz

www.retofy.cz

www.retofy.cz

16/B

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz


www.retofy.cz

jaro - lĂŠto / spring - summer

81


31/B

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

82

Marriage Guide


9/H

12/F5

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

13/E

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

31/E black rhodium

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

16/I

18/1A

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

31/F

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

jaro - léto / spring - summer

83


11/LK

12/Tcz

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

17/BK

23/B

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

84

www.retofy.cz

30/A

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

Marriage Guide

www.retofy.cz

27/AK

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

31/KK

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz


12/H5

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

jaro - léto / spring - summer

85


Retofy Diamonds dr 131/0,25 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 112/0,45 ct Cena na vyžádání

dr 133/1,00 ct

www.retofy.cz

Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 109/0,20 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 113/0,30 ct Cena na vyžádání

86

www.retofy.cz

Marriage Guide


Zásnubní prsteny s diamanty dr 119/0,33 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 130/0,50 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 116/0,45 ct Cena na vyžádání

dr 114/0,30 ct

www.retofy.cz

Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 111/0,45 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

jaro - léto / spring - summer

87


Snubní prsteny

Aleš Řehák

Model exl. 47 www.alesrehak.cz

88

Marriage Guide

Wedding Rings


Model Ar 450 www.alesrehak.cz

Model Ar 40130 www.alesrehak.cz

Model F1 www.alesrehak.cz

Model exl. 45 www.alesrehak.cz

Model exl. 54 Model exl. 45

www.alesrehak.cz

www.alesrehak.cz

jaro - lĂŠto / spring - summer

89


Model exl. 50 www.alesrehak.cz

90

Marriage Guide


Model exl. 34 www.alesrehak.cz

Model Ar 20470 www.alesrehak.cz

Model exl. 52 www.alesrehak.cz

Exl. 12

Model Fi 11

www.alesrehak.cz

www.alesrehak.cz

Model 20510 www.alesrehak.cz

jaro - lĂŠto / spring - summer

91


Zakázková ruční práce

Aleš Řehák

Model A 21

Model A 30

www.alesrehak.cz

www.alesrehak.cz

Model A 32 www.alesrehak.cz

ModelA 34 www.alesrehak.cz

Model A 28 www.alesrehak.cz

92

Marriage Guide


Rýdl

Zásnubní prsteny

Love 034 0,22ct

Cena od 6540,www.snubniprsteny-lr.cz

94

Marriage Guide


Love 032 0,15ct

Cena od 3780,www.snubniprsteny-lr.cz

Love 016 0,33ct

Cena od 9060,www.snubniprsteny-lr.cz

Love 019 0,15ct

Cena od 8810,www.snubniprsteny-lr.cz jaro - lĂŠto / spring - summer

95


Love 001 0,18ct

Cena od 4870,www.snubniprsteny-lr.cz

Love 006 0,23ct

Cena od 7270,www.snubniprsteny-lr.cz

96

Marriage Guide

Love 031 0,19ct

Cena od 6560,www.snubniprsteny-lr.cz


Love 010 0,36ct

Cena od 7800,www.snubniprsteny-lr.cz

Love 002 0,29ct

Cena od 5800,www.snubniprsteny-lr.cz

Love 020 0,23ct

Cena od 3900,www.snubniprsteny-lr.cz

jaro - lĂŠto / spring - summer

97


Rýdl

Snubní prsteny

291/02 14

Cena od 14 310,www.snubniprsteny-lr.cz

98

Marriage Guide


287/02

Cena od 11 060,www.snubniprsteny-lr.cz

284/04

Cena od 17 500,www.snubniprsteny-lr.cz

304/02

Cena od 13 160,www.snubniprsteny-lr.cz

jaro - lĂŠto / spring - summer

99


292/02

Cena od 14 790,www.snubniprsteny-lr.cz

295/02

Cena od 14 720,www.snubniprsteny-lr.cz

294/04

Cena od 21 500,www.snubniprsteny-lr.cz

100

Marriage Guide


WWW.SNUBNIPRSTENY-LR.CZ

Ăşjezd 35 I praha 1 I tel.: +420 257 323 836 e-mail: info@snubniprsteny-lr.cz


Firemní eventy Společenské akce Módní přehlídky Svatby na klíč Návrh a zhotovení konfekce

www.koordinatorky.cz www.dagmarlevstek.cz


Palackého nám. 460/12, Kralupy nad Vltavou, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1


Bisaku

Snubní prsteny

104

Marriage Guide

Vintage B16

Bílé zlato (AU 585), 16 900Kč

www.snubni-prsteny.cz


Vintage B07

Bílé zlato (AU 585), 16 500Kč

www.snubni-prsteny.cz

Vintage B22

Bílé zlato (AU 585), 14 500Kč

www.snubni-prsteny.cz

Vintage B13

Bílé zlato (AU 585), 15 500Kč

www.snubni-prsteny.cz

Vintage B36

Bílé zlato (AU 585), 15 500Kč

www.snubni-prsteny.cz

jaro - léto / spring - summer

105


Aiola R802

Žluté zlato (AU 585), 21 850Kč

www.snubni-prsteny.cz

Vintage B01

Kombinace žlutého a bílého zlata (AU 585), 14 500Kč

www.snubni-prsteny.cz

Allure A25

Kombinace žlutého a bílého zlata (AU 585), 24 750Kč

106

www.snubni-prsteny.cz

Marriage Guide


Allure A11

Kombinace červeného a bílého zlata (AU 585), 20 750Kč

www.snubni-prsteny.cz

Aiola R808

Kombinace žlutého a bílého zlata (AU 585), 17 750 Kč

www.snubni-prsteny.cz

Vintage B08

Žluté zlato (AU 585), 14 900Kč

www.snubni-prsteny.cz

Aiola R814

Kombinace žlutého a bílého zlata (AU 585), 17 950 Kč

www.snubni-prsteny.cz

jaro - léto / spring - summer

107


Vintage B31

Bílé zlato (AU 585), 14 900Kč

www.snubni-prsteny.cz

Vintage B27

Bílé zlato (AU 585), 14 500Kč

www.snubni-prsteny.cz

Vintage B35

Bílé zlato (AU 585), 16 500Kč

www.snubni-prsteny.cz

108

Marriage Guide

Vintage B06

Bílé zlato (AU 585), 15 500Kč

www.snubni-prsteny.cz


BISAKU S N U B N Í

P R S T E N Y

V L A S T N Í Z A K Á Z KOVÁ V Ý RO B A ZASTOUPENÍ ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH VÝROBCŮ

www.snubni-prsteny.cz


110

Marriage Guide


jaro - lĂŠto / spring - summer

111


112

Marriage Guide


Výrobce tradiční české skleněné bižuterie

Glass Motiv Beads s.r.o. V Luzích 345/11 466 02 Jablonec na Nisou tel: +420 483 346 492 fax: +420 483 346 490 info@gmbeads.cz

www.gmbeads.cz


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

114

Marriage Guide


Credits: Foto: Lucie Robinson

jaro - lĂŠto / spring - summer

115


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

116

Marriage Guide


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

118

Marriage Guide


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

jaro - léto / spring - summer

119


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

120

Marriage Guide


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

jaro - léto / spring - summer

121


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

122

Marriage Guide


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

jaro - léto / spring - summer

123


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

124

Marriage Guide


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

jaro - léto / spring - summer

125


Kolekce Blanka Haute Couture 2012 (30th anniversary) šaty šité na míru – kalkulace ceny při objednávce

126

Marriage Guide


Boutique Blanka Matragi

Obecní dům, U Prašné brány 2, Praha 1 www.blanka.com www.facebook.com/MatragiDesign


Se salonem Romantik Paris bude váš svatební den skutecně romantický 128

Marriage Guide


V našem svatebním salonu Romantik Paris, který vznikl již v roce 1994, půjčujeme, ale také prodáváme luxusní dámské a pánské svatební šaty Cymbeline Paris, Mariées de Paris, Emelie Costa, Wilvorst a dalších renomovaných značek.

Text a foto: Archiv Romantik Paris

Naše nabídka uspokojí jak nevěsty toužící vdávat se v nežné romantice, tak i ty, které dávají přednost netradičním modelům či klasické eleganci: máme šaty velmi jednoduché, zdobené, extravagantní i velmi elegantní.

JAKÉ NABÍZÍME MATERIÁLY?

Například hedvábí, satén, hedvábný taft i pravou francouzskou krajku. Pokud si nevyberete z šatů vystavených v našem salonu a chtěla byste si koupit jiný model, mužeme jej pro vás z kompletní nabídky těchto značek objednat.

Než najdete šaty podle svých představ, budete možná chtít několikery vyzkoušet. Proto se raději objednejte předem, abychom měli čas jen pro vás. Vyhradte si alespoň jednu hodinu, abyste si v klidu vybrala nejen šaty, ale také doplňky – svatební obuv, šperky, ozdoby do vlasů apod. Doplňky si nejlépe vyberete, když budete mít svatební šaty na sobě. Nezapomeňte, že vaše oblíbená bižuterie z domácích zdrojů nemusí se zvolenými svatebními šaty ladit. Pokud tedy chcete být dokonalá, neponechávejte ani ten nejmenší detail náhodě, aby se nepokazil výsledný dojem. Nebudete-li si čímkoliv jistá, naše ško-

lené asistentky jsou pripravené podat vám kdykoliv pomocnou ruku. Proto se nebojte na cokoliv se jich zeptat. Poradí vám i v tom, jak se v šatech pohybovat, jak si v nich sedat, nastupovat do auta, nebo doladit vybraný model pomocí různých vlasových doplňků, závojů, rukaviček a bižutérie. Nevěsta a ženich spolu musí ladit. Nevěsta se ženichem by měli ve svatební den vytvořit ideální pár. Měli by působit harmonicky, ladit spolu – nejen co do barvy, ale i do stylu. Někdy ženich usoudí, že mu postačí běžný konfekční oblek, a když se pak vidí na fotografiích, výsledek ho zaskočí. jaro - léto / spring - summer

129


Nevěsta v modelových šatech jen září, protože chtěla vypadat a vypadá dokonale (vždyt si také dala na výběru záležet), ale on vedle ní pusobí, jako když si na chvíli odbehl z kanceláře. Takové zklamání si můžete ušetrit, když využijete našeho bohatého výberu kvalitních pánských obleku značky Wilvorst i jiných. Svatební oblek by měl být opravdu společenský a tudíž ne takový, ve kterém chodíte bežne do práce. Samotný svatební den by měl být pro snoubence okamžikem zcela výjimečným, na který budou vzpomínat po celý život. Proto ani ženich nesmí nic zanedbat. Jeho chvíle nastane, když má nevěsta vše vybrané, protože jeho oblečení se rídí podle jejích šatů. I on musí všechno sladit – oblek, vestu s kravatou nebo plastronem, košili, boty). Pořítáme i s družickami. U větších svateb bez problému oblékneme celý doprovod (družicky i družbu) a vše uvedeme do souladu s barvami celé svatby.

KOLIK TO VŠECHNO BUDE STÁT? Cena za vypůjčení dámských svatebních šatů je od 4500 Kc až do zhruba 15 500 Kc (záleží na značce). Je to včetně spodničky, vyčištení šatů a případných úprav. Cena za půjčení pánského obleku či smokingu se pohybuje od 2000 Kc do 3500 Kc. Má-li ženich oblek svůj a chce si půjčit třeba jen slavnostní vestu a regatu, zaplatí za tuto službu 1500 Kč (u značky Wilvorst). Prodejní ceny dámských svatebních šatů začínají již na 15 000 Kč. Pokud je na nich nutné něco upravit, například prodloužit sukni, zabrat živůtek apod., ceny se zvyšují jen nepatrně. U pánských obleků se prodejní ceny pohybují od 9000 Kč do 13 000 Kč. Pokud dámské nebo pánské svatební šaty, které si vyberete, nejsou ihned k prodeji (na skladě), dodáme vám je za dva až dvanáct týdnu. Prodáváme i půjcujeme také společenské a plesové šaty, pánské obleky, obleky pro deti, šaty pro družicky, nebo smokingy či fraky, určené pro slavnostní účely. Ke všem máme bohatý výber veškerých nezbytných doplňnku – jak u svatebních, tak u společenských šatů. Dámy a nevěsty si u nás mohou vybrat a sladit s oblečením například bižuterii, vlasové doplnky, strevíčky, polštárky na prstýnky, podvazky pro štestí a další drobnosti, bez kterých se správná svatba neobejde. Poradíme vám i s výberem kytice pro nevěstu, která by také měla ladit s jejími šaty. Pro pány a ženichy máme připravené: boty, vesty s regatou, košile frakové i společenské, motýlky, kravaty, manžetové knoflíčky a další nezbytné doplňky.

SVATBA BEZ STAROSTÍ – TO JE SVATBA NA KLÍČ Nechcete ve svatební den rešit organizační záležitosti jako zasedací pořádek u stolu, fotografa, či v jakém kdo pojede autě? Přeneste své starosti na naše bedra! Máme bohatou praxi pri zajištování nejrůznejších svatebních služeb, umíme splnit každé vaše prání. V prvé řadě z vás sejmeme břemeno vyřizování předsvatebních formalit a zajistíme pro vás i termín na matrice, zámku i v kostele – v jakémkoliv obřadním místě, které si vyberete, třeba i velmi neobvyklém.

130

Marriage Guide


Dámské a pánské svatební šaty

Obstaráme podle vašeho výběru svatební oznámení, snubní prsteny, kompletní květinovou výzdobu. Poradíme vám, jak to udělat, abyste nedostali řadu stejných svatebních darů, třeba prostřednictvím založení svatebního listu. V den svatby pošleme k nevěste domů vizážistu a kadeřníka. Vezmeme si na starosti hostinu včetně menu, dortu a zasedacího pořádku, a půjdeme s vámi na ochutnávku.

Splníme vaše přání ohledně speciálního programu, ať už jde o vystoupení oblíbeného zpěváka, ohňostroj, šermíře, trubače nebo kohokoliv jiného. Dopravu do obřadní sině i na hostinu budete mít díky nám zcela bez stresu. Ohlídáme za vás, aby všichni hosté prišli včas, zajistíme pro ně ubytování, nachystáme svatební výslužky a další drobnosti, které dělají svatbu svatbou.

Pokud jste nerozhodní, pomůžeme vám i zorganizovat svatební cestu. Zkrátka zkoordinujeme váš svatební den tak, že proběhne naprosto hladce. Náš salon má totiž i svoji vlastní svatební agenturu, a díky tomu si můžete užít svůj svatební den zcela bez starostí. Jen dobrou náladu si musíte přinést sami… Svatební salon Romantik Paris je zárukou dokonalé svatby bez starostí.

PŘIJDTE SE K NÁM PODÍVAT A NÁŠ OCHOTNÝ A ZKUŠENÝ PERSONÁL VÁM RÁD A FUNDOVANĚ PORADÍ. TEŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTEVU. jaro - léto / spring - summer

131


Falbala

Elegantní šaty s „krajkovým prodlouženým tělem“ a volánovou sukní lze doplnit hladkým topem s látkovou květinou. Půjčovné: 16 000 Kč Barva: slonová kost Materiál: hedvábí, krajka Velikost: 38-40 Prodej: od 39 500 Kč Barva: slonová kost Materiál: hedvábí www.romantikparis.cz

132

Marriage Guide


Fadela

Splývavé krajkové šaty zdobí krajková květina. Půjčovné: 14 500 Kč Barva: sv. šampaň Materiál: krajka Velikost: 36-38 Prodej: od 28 900 Kč Barva: sv. šampaň Materiál: krajka www.romantikparis.cz

jaro - léto / spring - summer

133


Fragrance

Romantické šaty s hladkým asymetrickým korzetem a bohatou tylovou sukní. Půjčovné: 15 500 Kč Barva: bílá Materiál: tyl, krajka Velikost: 36-38 Prodej: od 29 300 Kč Barva: bílá, šampaň Materiál: tyl, krajka www.romantikparis.cz

134

Marriage Guide


Folie

Krajkové krátké šaty. Prodej: od 16 900 Kč Barva: sv. šampaň Materiál: krajka www.romantikparis.cz

jaro - léto / spring - summer

135


Felixia

Romantické svatební šaty s krajkovým korzetem a tylovou sukní. Prodej: od 29 900 Kč Barva: bílá, sv. šampaň Materiál: krajka, tyl www.romantikparis.cz

136

Marriage Guide


Feryella

Extravagantní šaty s asymetrickým korzetem a bohatou volánovou sukní. Šaty lze objednat s krátkou sukní. Půjčovné: 14 500 Kč Barva: sv. šampaň Materiál: organza Velikost: 36-38 Prodej: od 25 900 Kč Barva: bílá, sv. šampaň Materiál: organza, hedvábí www.romantikparis.cz

jaro - léto / spring - summer

137


Fleurette

Romantické šaty s bohatou tylovou sukní. Půjčovné: 14 500 Kč Barva: bílá Materiál: taft Velikost: 38-40

Prodej: od 26 000 Kč Barva: bílá, šampaň, červená, černá Materiál: taft www.romantikparis.cz

138

Marriage Guide


Prida

Romantické šaty s bohatou tylovou sukní a jemnou korálkovou ozdobou. Všechny modely lze objednat bez výšivky. Půjčovné: 13 500 Kč Barva: bílá Materiál: taft, tyl Velikost: 36-38 Prodej: od 18 000 Kč Barva: bílá, šampaň Materiál: taft, tyl

Pixia

Splývavé svatební šaty z mušelínu zdobí jemné řasení v pase a přes živůtek. Cena prodej: od 15000 Kč Barvy: bílá, sv. šampaň Materiál: mušelín

140

Marriage Guide


Perle

Elegantní splývavé šaty s jemnou korálkovou ozdobou.Všechny modely lze objednat bez výšivky. Půjčovné: 10 500 Kč Barva: šampaň Materiál: satén Velikost: 36-38-40 Prodej: od 15 000 Kč Barva: bílá, šampaň Materiál: satén

Parna

Splývavé šaty s korálkovou ozdobou. Všechny modely lze objednat bez výšivky. Půjčovné: 10 500 Kč Barva: šampaň Materiál: šifon Velikost: 38-40 Prodej: od 15 000 Kč Barva: bílá, šampaň Materiál: šifon

jaro - léto / spring - summer

141


Pija

Hladké, splývavé šaty s korálkovou ozdobou. Všechny modely lze objednat bez výšivky. Půjčovné: 10 500 Kč Barva: šampaň Materiál: satén Velikost: 36-38 Prodej: od 15 000 Kč Barva: bílá, šampaň Materiál: satén, taft

Pasadena

Romantické šaty s prodlouženým korzetem zdobí originální sukně se svislými volány. Půjčovné: 13 500 Kč Barva: bílá Materiál: organza, šifon Velikost: 36-38 Prodej: od 18 000 Kč Barva: bílá, šampaň Materiál: organza, šifon

142

Marriage Guide


Paco

Splývavé korzetové šaty. Půjčovné: 10 500 Kč Barva: šampaň Materiál: šifon Velikost: 38-40 Prodej: od 15 000 Kč Barva: bílá, šampaň Materiál: šifon

Norka

Korzetové šaty s hlubokým dekoltem na zadním díle. Všechny modely lze objednat bez výšivky. Půjčovné: 10 500 Kč Barva: bílá Materiál: taft Velikost: 38-40 Prodej: od 15 000 Kč Barva: bílá, šampaň Materiál: taft jaro - léto / spring - summer

143


Svatební šaty Agnes CENA PŮJČENÍ 8500 KČ WWW.SVATEBNIDUMZBRASLAV.CZ

144

Marriage Guide


jaro - lĂŠto / spring - summer

145


146

Marriage Guide


Pánský svatební oblek s vestou a košilí Olymp CENA PRODEJNÍ 9980 KČ WWW.SVATEBNIDUMZBRASLAV.CZ

jaro - léto / spring - summer

147


Vecerní šaty CENA PŮJČENÍ OD 2 400 KČ WWW.SVATEBNIDUMZBRASLAV.CZ

148

Marriage Guide


Agnes

Agnes

Agnes,...Masterhand, značek Agnes, Masterha Prodej a půjčovna a společenské Prodej svatební a půjčovna svatební a společenské ... značek Olymp, Ploenes,Olymp, Weise, Ploenes, Unique, Weise, módy, obuvi, doplňků a bižuterie ... Gabor, Elsa Shoes, atd. módy, obuvi, doplňků a bižuterie ... Gabor, Elsa Shoes, atd. ... značek Agnes, Masterhand,

Prodej a půjčovna svatební a společenské Olymp, Ploenes, Weise, Unique, módy, obuvi, doplňků a bižuterie ... Gabor, Elsa Shoes, atd. • oděvy pro družičky mládence • oděvyapro družičky a mládence ... značek Agnes, Masterh Prodej a půjčovna svatební • spodní prádlo • šití oděvů • spodní prádlona•zakázku šití oděvůanaspolečenské zakázku Olymp, Ploenes, Weise • oděvy prokdružičky a mládence módy, obuvi, doplňků a bižuterie ... Gabor, Elsa Shoes, atd • osobní přístup zákazníkovi • osobní přístup k zákazníkovi • spodní prádlo • šití oděvů na zakázku • parkovánísvatební před obchodem ... značek Agnes, Masterhand, • parkování před obchodem Prodej a půjčovna a společenské • osobní přístup k zákazníkovi Olymp, Ploenes, Weise, Unique, •před oděvy pro družičky a mládence • parkování obchodem módy, obuvi, doplňků a bižuterie ... Gabor, Elsa Shoes, atd. Zbraslavské Zbraslavské nám. 463 • spodní nám.prádlo 463 • šití oděvů na zakázku • osobní přístup k zákazníkovi Zbraslavské nám. 463 156 00 Praha 5-Zbraslav 156 00 • Praha 5-Zbraslav parkování před obchodem • oděvy pro družičky a mládence

156 00 731 Praha 5-Zbraslav tel.: 257 313tel.: 288,257 mobil: 628731 109 628 313 288,109 mobil: • spodní prádlo • šití oděvů na zakázku tel.: 257e-mail: 313 288, mobil: 731Zbraslavské 109 628 info@svatebnidumzbraslav.cz nám. 463 e-mail: info@svatebnidumzbraslav.cz • osobní přístup k zákazníkovi e-mail: info@svatebnidumzbraslav.cz

156 Praha 5-Zbraslav po–pá 12.00–18.00 hodin, so 9.00–14.00 hodin • parkování před obchodem po–pá 12.00–18.00 hodin, so00 9.00–14.00 hodin po–pá 12.00–18.00tel.: hodin, so 9.00–14.00 hodin 257 313 288, mobil: 731 109 628 (dle tel. objednávek) (dle tel. objednávek) (dle tel. objednávek)

Zbraslavské nám.e-mail: 463 info@svatebnidumzbraslav.cz po–páPraha 12.00–18.00 hodin, so 9.00–14.00 hodin 156 00 5-Zbraslav (dle tel. objednávek) www.svatebnidumzbraslav.cz tel.: 257 313 288, mobil: 731 109 628

www.svatebnidumzbraslav.cz www.svatebnidumzbraslav.cz


150

Marriage Guide


Módní originály z dílny návrháře Milo MAHDALLA jsou určeny pro ty, kteří ocení kvalitu, praktické využití a nadčasovost.


Text a foto: Bandi Vamos

Radí Vám Eva Šebestová

hlavní manažer prodejen BANDI VAMOS – Pánské obleky

The adviser was Eva Šebestová, who is main manager of shops BANDI VAMOS – Men suits

Rady pro muže, jak vypadat v obleku skvěle.

Pieces of Advice for Good Looking in Suit

152

Pro ty z Vás, kteří obléknete pánský oblek poprvé, přinášíme základní desatero s praktickými radami. Každý muž uvítá, pokud bude vypadat skvěle, udělá dojem a bude úspěšný. Nikdo nechce být středem pozornosti proto, že je nevhodně oblečen, protože má například dlouhé kalhoty až na zem nebo zašitý rozparek u saka či bílé ponožky k tmavému obleku. Marriage Guide

Who put on a suite for the first time would appreciate our basic “Ten Commandments” with useful pieces of advice. Every man welcome, if he looks great, makes a good impression and is successful. Nobody wants to be in the spotlight because of inappropriate clothes (e.g. too long trousers, patched vent of suit jacket, or white socks worn to black suit).


Pánské obleky K SAKU JEN KOŠILE S DLOUHÝM RUKÁVEM K pánskému obleku se nosí pouze košile s dlouhým rukávem. A to i v létě. V případě, že je velké horko vezměte si košili s krátkým rukávem. Sako ovšem ponechte doma. V žádném případě nenoste košili s krátkým rukávem pod sako s tím, že si jej pak odložíte. Budete-li při tom přistiženi, hrozí Vám ve společnosti faux pas. Při obchodním nebo pracovním jednání je toto zcela nemyslitelné a snižuje Vám to možnost úspěchu.

1.

ODSTRANĚNÍ VŠECH NÁŠIVEK Z OBLEKU Po koupi obleku odstraňte všechny značky, nášivky a jiná označení. Všechny záševky rozpárejte (rozparek saka, kapsy saka, kapsy kalhot a kapsičku na saku). Při praktickém použití nemají význam. Při nošení obleku, například se zašitým rozparkem saka, se nevyhnete pohledům okolí na Vás jako na originál, ovšem v negativním významu.

2.

KAPSY U SAKA Ozdobné patky na kapsách nesmí být zasunuty do kapes. Vždy je noste vně kapes a nechoďte s rukama v kapsách. Sako není bunda.

3.

RADA PRO MUŽE MENŠÍHO VZRŮSTU

4.

Pokud jste malého vzrůstu, vyhýbejte se nákupu kalhot s manžetami, které Vás budou ještě více opticky zmenšovat.

SPODNÍ KNOFLÍK U SAKA SE NEZAPÍNÁ Ať má sako jakékoliv množství knoflíků, vždy platí, že se poslední spodní knoflík u jednořadého saka nezapíná. I když má sako jen dva knoflíky, spodní nezapínejte. Tento způsob zapínání má svůj původ v historii, kdy muži nezapínali spodní knoflík proto, aby lépe mohli tasit svou zbraň. Zároveň tuto skutečnost upravuje společenská etiketa.

5.

RUKÁV KOŠILE MUSÍ ZE SAKA VYČNÍVAT Rukáv košile mírně vyčnívá z rukávu saka. Přibližně 0,5 až 1 cm. Tuto délku nemusíte měřit. Jedná se pouze o podmínku, že rukáv košile je z rukávu saka mírně viditelný. V případě, že rukáv košile nebude vidět, budete působit dojmem, že máte buď košili s krátkým rukávem, nebo oblek po starším bratrovi.

6.

DÉLKA KALHOT OBLEKU Délka kalhot by měla být na dva až tři prsty od země. To v mnoha případech odpovídá výšce podpatku společenské obuvi plus 1 centimetr. Kalhoty musí být v přední části opřeny o vrchní část obuvi a lehce pokrčeny na jeden varhánek.

7.

SPRÁVNÁ VELIKOST KOŽENÉHO OPASKU Pánský oblek se nesmí nosit bez opasku. V případě koupi obleku řešte současně i opasek jako součást obleku. Opasek musí být decentní, s nenápadnou malou sponou. Barva a dezén opasku by měl být shodný s obuví. Tyto dvě položky musí být sladěny. Pokud máte hladkou černou obuv, opasek vyberte stejný. Textilní opasky a opasky k džínům nejsou k obleku dovoleny.

8.

PÁNSKÁ OBUV K OBLEKU Obuv k pánskému obleku vybírejte zásadně se šněrováním. Mokasíny a jiné modifikace obuvi bez šněrování se k oblekům nosit nesmí.

9.

VÝBĚR MANŽETOVÝCH KNOFLÍČKŮ Jakýkoliv doplněk, jako jsou manžetové knoflíčky, opasková spona, jiné ozdobné knoflíky na obleku, stejně jako hodinky a jiné, sjednoťte vždy v jedné barvě. Například doplňky imitace stříbra nikdy nekombinujte s doplňky v provedení imitace zlata. Pokud máte stříbrné hodinky s oblými tvary článků na řemínku, vybírejte i stříbrné manžetové knoflíčky, ideálně s oblými tvary.

10.

jaro - léto / spring - summer

153


SHIRT SLEEVE HAS TO PROTRUDE Shirt sleeve should little protrude out of the jacket sleeve – around 0.5-1cm. You don’t need to measure it. It is only a condition that it should be little visible. In cases that it won’t be visible you will make an impression that you wear short-sleeved shirt or a suit after your older brother.

6.

LENGTH OF TROUSER The length of trousers should be around 3-5cm above the ground. It mainly correspond to the height of the sole plus 1cm. The trousers must be propped on upper part of shoes and must have one break.

7.

Men suits WEAR ONLY LONG-SLEEVED SHIRT TO SUIT JACKET

One wear only long-sleeved shirt to man suit jacket, even in summer. In case of horrible heat wear short-sleeved shirt. But then leave the suit jacket at home. By no means wear short-sleeved shirt under the suit jacket with the intention to take it off. If you are caught, the will be danger of social faux pas. Doing is during the business or working negotiation is very inappropriate and it lowers your chances.

1.

REMOVE ALL BADGES FROM YOUR SUIT After buying your suit you have remove all marks, badges and other things. Unstitch all tucks - vent and pockets of suit jacket, and pockets of trousers. They are pointless by practical use. Wearing the suit with patched vent you will be in the spotlight, but in the negative meaning.

2.

154

Marriage Guide

POCKETS OF SUIT JACKET Decorative pocket flaps cannot be inserted in the pockets. Wear them outside and don’t stick your hands into your pockets. Suit jacket isn’t some common jacket.

3.

ADVICE FOR SHORTER MEN

4. shorter.

If you belong among shorter men, avoid buying the trousers with turn-up that optically makes you much

DON’T UNDO THE LOWER BUTTON OF YOUR SUIT JACKET No matter how many buttons are on the suit jacket, it’s a rule not to undo the lower button of your single-breasted suit jacket. Even when the suit jacket has only two buttons, don’t undo the lower one. This habit came from the history, when men never undid the lower button to better draw their weapon. This matter is also according to social etiquette, of course.

5.

MEN SHOES TO THE SUIT Choose definitely only shoes with lacing. Moccasins and other various shoes without lacing are not tolerated to the suit.

8.

RIGHT SIZE OF LEATHER BELT Men suit cannot be worn without a belt. Buying a suit you should buy also the belt as part of the suit. The belt should be discreet with unobtrusive small buckle. Colour and pattern must be matched with shoes, of course. If your shoes are smooth and black, the belt must be the same. Textile belts or belts worn to jeans are not allowed to the suit.

9.

CHOICE OF CUFF BUTTONS Every accessory, such as cuff buttons, belt buckle, decorative buttons, watch and others must be matched to one colour. Never combine e.g. silver imitation accessories with gold imitation. If your watch is silver with rounded links of the strap, you should choose also silver cuff buttons, in ideal case with rounded shapes.

10.


Značková společenská móda pro muže

Svatební vesty pro ženichy s regatou a kapesníčkem od 1.399,- Kč Anglické kravaty – Regaty s kapesníčkem od 449,- Kč Svatební košile od 499,- Kč Ručně šitá kožená obuv od 999,- Kč

Doporučují DI tváře značky BANDI

Svatební kravaty od 199,- Kč Bílé svatební obleky Manžetové k

y od 399,- Kč

Opasky z býčí kůže od 199,- Kč Dvojdílné i trojdílné obleky s vestou Ozdobné kapesníčky do kapsy u saka Chlopčík Zdeněk mistr, taneční tarDance S porotce

r n Zouna Martin r t to oderá herec, m

Prodejna BANDI VAMOS Praha, Budějovická 9/a, 140 00 Pr aha 4-Michle Prodejna BANDI VAMOS Brno, Václavská 4, 603 00 Brno Prodejna BANDI VAMOS Ostrava, Sokola Tůmy 1, 709 00 Ostrava-Hulváky

Víte, že...

Spodní k a se nesmí zapínat? Rukáv košile musí vyčnívat z rukávu saka?

K pánskému obleku se nesmí nosit jiná obuv než šněrovací? Existují pravidla při sladění barev nevěsty se ženichem?

Odpovědi na tyto a jiné otázky z oblasti společenské etikety Vám odpoví odborní poradci ve značkových prodejnách BANDI VAMOS.

Prodejna BANDI VAMOS Olomouc, Rooseveltova 31, 779 00 Olomouc 3

www.bandi.cz


156

Marriage Guide


Nejčastější chyby při oblékání ženicha CHYBA: Výběr košile s krátkým rukávem pod sako.

SPRÁVNĚ:

Vždy pouze košile s dlouhým rukávem

CHYBA: Sladění barev doplňků ženicha s hlavní barvou svatební tabule

SPRÁVNĚ:

Sladění jen se šaty a doplňky nevěsty

CHYBA: K bílému obleku černá obuv a černý opasek

SPRÁVNĚ

Pouze bílá obuv a bílý opasek

CHYBA: Ženich se fotí s rozepnutým jednořadým sakem, když stojí

SPRÁVNĚ:

Jednořadé sako se rozepíná pouze při sezení.

CHYBA: Nevěsta má bílé šaty, ženich musí být taktéž celý v bílém

SPRÁVNĚ:

Ženich k bílému obleku může vybírat doplňky v barvách. Například bordó.

CHYBA: Nevěsta si přeje barvu svých šatů a obleku ženicha v barvě champagne, i když je blondýn

SPRÁVNĚ:

Ženich světlejšího typu volí vždy tmavý oblek, aby vynikl


Při předložení časopisu MARRIAGE GUIDE

FOTO Tichý, Palackého 51/20, Nymburk, 288 02

sleva 10% z ceny šatů!

Výjimečné šaty pro výjimečný den • Šaty pro Vás navrhnu a ušiji • Jedinečné střihy a dokonalé provedení • Nabízíme šití šatů pro nevěsty, družičky, maminky • Dále šaty maturitní, na promoci, plesové, do tanečních

Foceno ve spolupráci s

• Možnost prodeje i zapůjčení!

Nymburk, Netřebice 52 tel.: +420 603 814 551 info@krejcovstvipodolska.cz

www.krejcovstvipodolska.cz


Při předložení časopisu MARRIAGE GUIDE

sleva 10% na zakoupený nábytek

162

Nabízíme kompletní služby spojené s realizací interiérů na míru, tvorba designových návrhů včetně exkluzivních štukových a plastických omítek. Marriage Guide


Společnost Vovo design s.r.o. otevřela svoji novou vzorkovnu také v Praze na Smíchově ve Zborovské ulici. Nabízíme luxusní neotřelý nábytek s nadčasovým designem a mimořádným zpracováním skla a kovu. Jednotlivé moderní prvky nabízí unikátní doplňky do každé moderní domácnosti. Novinky v naší nabídce jsou jasnou volbou pro každého, kdo má styl a eleganci. Unikátní konferenční stolky, futuristické jídelní sestavy a elegantní TV stolky Vám přinesou nádech budoucnosti.

www.vovodesign.cz Vovo design s.r.o. Zborovská 1200, Praha - Smíchov Tel: 733 738 071 E-mail: vovodesign@vovodesign.cz jaro - léto / spring - summer

163


Text a foto:: Simix

Pronájem luxusní limuzíny

I vy se můžete vozit jako celebrity. Nabízíme vám k pronájmu 10ti metrovou limuzínu HUMMER H200 i s profesionálním řidičem. Pokud chcete, aby se svatba, firemní akce, cesta na letiště nebo soukromá party staly, nezapomenutelným zážitkem, objednejte si luxusní limuzínu HUMMER H200. S touto limuzínou vás na silnici opravdu nikdo nepřehlédne. Even you can take a ride as a celebrity. We offer for rent 10 meters long limousine HUMMER H200 with professional driver. If you wish your wedding, business party, journey to the airport or private party to become unforgettable experience, book luxurious limousine HUMMER H200. On the road or in the city will no one overlook you in this limousine.

164

Marriage Guide


3500 Kč/hod bez DPH v ceně 30km 20 000 Kč/den bez DPH v ceně 300km Revoluční 25 , 110 00 Praha 1 , autosalon@simix.cz , tel.: 608 282 181

www.simix.cz


Maserati Granturismo

166

Rok výroby: 2008 Objem motoru: 4200 Výkon motoru: 298 Pronájem vozu: 34.000,- Kč/den Marriage Guide


Lamborghini Gallardo Spyder kabrio

Rok výroby: 2008 Objem motoru: 4961 Výkon motoru: 382 Pronájem vozu: 44.000,- Kč/den

jaro - léto / spring - summer

167


Ferrari FERRARI F430 Spider 168

Marriage Guide

Rok výroby: 2008 Objem motoru: 4308 Výkon motoru: 357 Pronájem vozu: 44.000,- Kč/den


Jaguar XK8 4.2 V8

Rok výroby: 2007 Objem motoru: 4196 Výkon motoru: 219 Pronájem vozu: 13.900,- Kč/den

www.simix.cz


Text: Wedding Cars

Foto: archiv Wedding Cars

Jaguarem nejen na svatbu

Jaguar - to je pojem spojený s vyjádřením životního postoje a filozofie. Tato značka se stala synonymem dostupného luxusu. Dodnes se v něm snoubí sportovní duch s elegancí, luxusem, moderními technologiemi a špetkou britské aristokracie. Tyto vozy se šelmou ve znaku se těší oblibě Buckinghamského paláce a anglické královny. Chcete i Vy zažít opravdu královskou svatbu? Nebo chystáte jinou slavnosntní příležitost a chcete reprezentativní vůz? Pokud ano více se dozvíte na www.weddingcars.eu

Objednávky rovněž na tel. +420 608 910 999 Ceník: pronájem vozu s řidičem min. 3 hod/4500.- Czk (50km v ceně)

170

Marriage Guide


Jaguar- the idea connected with expression of outlook on life and philosophy. This brand has become the synonym of affordable luxury. Up to this day it combines sporting spirit with elegance, luxury, modern technologies and a hint of British aristocracy. These automobiles with the beast in their symbol are popular within the Buckingham palace and the Queen of England. Do you want to experience truly royal wedding too? Or do you organize another festive occasion and you want a representative car? I the answer is “yes” then for more information go to www.weddingcars.eu

By Jaguar not only for a wedding For reservation also call +420 608910999. Cost: hire a car with driver for at least 3 hours per 4500 CZK (50 km included).

jaro - léto / spring - summer

171


www w.uanny ysmejjdirky.cz

Restaurace a penzion Text: Redakce MG

Foto: U Anny Šmejdířky

U Anny Šmejdíøky

Prohlídka starobylého centra a unikátních středověkých hradeb, špičkově zařízené sportovní areály nebo aktivní odpočinek na kole či kolečkových bruslích, to všechno jsou důvody proč navštívit středočeské město Nymburk. Ještě pádnějším důvodem pro návštěvu tohoto města je však vyhlášená restaurace s roztomilým názvem U Anny Šmejdířky.

N

a název ovšem pozor. Restaurace, které nikdo z místních neřekne jinak než zkráceně Šmejdířka, se skutečně jmenuje podle Anny Šmejdířky, pradávné majitelky tohoto starobylého domu, nikoli podle nějaké šejdířky, protože tady vás rozhodně nikdo neošidí. Název odkazující na staré, dobré, poctivé časy skvěle koresponduje s originálním interiérem i zařízením, ale hlavně s přístupem k hostovi a svému řemeslu. Velice příjemný a vždy usměvavý personál vám velice rád přinese jednu z místních kuchařských specialit nebo perfektně ošetřené a hlavně s láskou natočené pivečko.

172

Marriage Guide

Chloubou restaurace je především perfektně zrestaurovaná, původní černá kuchyně z dob, kdy dědečkové vašich dědečků ještě ani nebyli na světě. Restaurace má 45 míst, ale v letních měsících kapacitu naštěstí téměř zdvojnásobí nádherná, rustikálně zařízená zahrádka. Velice klidné a netradičně pojaté posezení na čerstvém vzduchu vám zpříjemní život v parném létě. Atmosféru naprosté pohody ještě podpoří vůně zde pěstovaných květin a bylinek, které jistě osvěží konzumaci vynikajícího jídla a pití, zejména pochoutek připravovaných na lávovém grilu. Zahrádka je zčásti zastřešená, takže ani náhlý letní deštík vám nemůže znepříjemnit idylické chvíle

s rodinou nebo vašimi drahými polovičkami. Pokud máte v plánu zůstat ve městě déle, nebo vás pouze přepadne neodbytné nutkání pohovět si po lahodné večeři, ani nemůže být lepší řešení než penzion “U Anči.“ I tady se o vás v souladu s místním heslem “Maximální komfort zákazníka“ postarají jako v bavlnce. Až poznáte stylové a pohodlné zařízení všech pokojů spojené s klidem panujícím v historické části města, asi se vám už nebude chtít nikdy odjet. Penzion nabízí 5 dvojlůžkových pokojů se sprchovým koutem, ale i vířivkou, kterou k příjemné regeneraci jistě rádi využijí milovníci sportu, pro něž jsou v okolí nepřeberně možnosti k rozmanitému sportovnímu vyžití. Ovšem již nejeden pár přijíždějící ke “Šmejdířce“ s plánem na sportem nabitý program si natolik zamiloval pohodlí penzionu a taje místní kuchyně, že odjížděl spíš jako pár opravdových požitkářů. V tom tkví nebezpečí místní návykové atmosféry. Proto až budete mít cestu k Anně Šmejdířce, nezapomeňte si krom dobré nálady a velkých očekávání i prostou vůli k návratu do reality všedních dní.


.

T

he name, however, be careful. The restaurant, which no one tells you differently than shortly Šmejdířka, is actually named after Anna Šmejdířky, ancient owner of this ancient house, not by any hustler, because definitely nobody here will cheat you. Name referring to the old, good, fair times, corresponds perfectly with the original interior and furniture, but mainly with access to the host and their craft. Very friendly and always smiling staff will bring you one of the local culinary specialties or perfectly treated and mostly with love tapping beer. The pride of the restaurant is restored, original, black kitchen from the time when your grandfather‘s grandfathers were not even in the world. The restaurant has 45 seats, but in the summer months capacity is almost double due to the beautiful, rustic furnished, garden. Very quiet and unconventionally conceived sitting in the fresh air will sweeten your life in the sweltering summer. The atmosphere of sheer peace is supported by smell of cultivated flowers and herbs, which will certainly refresh consumption of delicious food and drink, especially delicacies prepared on the lava grill. The garden is partially covered, so even a sudden summer rain cannot unpleasant you idyllic moments with your family or loved ones. If you plan to stay in town longer, or you just want to have a rest after a delicious dinner, it cannot be a better solution than pension „U Anči.“ Also here you will feel in line with the local motto „The maximum comfort for the customer“ as pampered. Once you know stylish and comfortable rooms associated with peace, reigning in the historical part of town, you probably will not want to leave. The pension offers 5 double rooms with shower and whirlpool as well, which will certainly like to use for a nice regeneration sport lovers for whom are in surrounding wide possibilities for varied sports. However many couples coming to „Šmejdířka“ with a plan to have a sport busy schedule loved the comfort of the guesthouse and the local cuisine so much, that they left more like a pair of true hedonist. There is a danger of a local addictive atmosphere. So when you will go to Anna Šmejdířka, do not forget to bring except good mood and great expectations also a simple willingness to return to the reality of everyday life.

The tour of the ancient center and unique medieval fortifications, well equipped sport areas, active recreation on the bike or roller skates, those all are reasons to visit the central Bohemian town Nymburk. Even more reason to visit this city is renowned restaurant with a cute name U Anny Šmejdířky. U Anny Šmejdířky 288 02, Nymburk, Dlouhá třída 91 Otevírací doba: Denně 11:00 – 23:00 Rezervace: +420 325 511 045 info@uannysmejdirky.cz

jaro - léto / spring - summer

173


V minulém čísle jsme vám podrobně referovali o splněném snu pana Milana Koubka, jemuž se podařilo získat naprostý motoristický unikát, bílý Rolls-Royce Silver Shadow z roku 1979. Potkat na silnici vůz se slavnou soškou Spirit of ecstasy na přídi znamená svátek pro každého řidiče, ale vlastnit takovýto skvost, to už je spíš příběh z říše pohádek.

Text: Ing. Filip Uhlíř

Foto: Archiv RR

Black White

In the last issue we reported on Milan Koubek whose dream came true by getting an absolute motoring rarity – a white Rolls-Royce Silver Shadow from the year 1979. Meeting such a car with the famous hood ornament, “Spirit of Ecstasy”, on the road would be a field day for any driver, but if you own such a treasure it would be more like living in a fairytale.

174

Marriage Guide


Cesta na místo èinu - do Helsinek...

S

Starý Rolls-Royce není jen automobil, který použijete k přemístění z místa na místo. Je to poklad, rodinné stříbro, symbol a vyjížďka v Rollsu je spíš součást životního stylu, než obyčejná jízda. Vztah k tomuto vozu se tak dá spíše přirovnat k oblíbenému dostihovému koni, nebo rodovému erbu. Emocionální vztah každého majitele auta této legendární značky je nesmírný. Je málo lidí, kteří mají prostředky na to koupit si Rolls-Royce, ale ještě méně je těch, kteří mají srdce na to ho prodat. Proto se zdálo naprosto neuvěřitelné, že by se Milanu Koubkovi podařilo jeho husarský kousek zopakovat. A ono se to skutečně povedlo.

T

he old Rolls-Royce isn’t a car you normally use for moving from one place to another. It’s a treasure, a family heirloom, and a symbol, and driving a Rolls is rather a life style than a common drive. The relationship to this car can be compared to the relationship one has to a favourite racehorse or to a family crest. Every owner has deep feelings to a car of this legendary brand. There are very few people who have the means to buy a Rolls-Royce, but there are far fewer people who have the heart to sell it. That’s the reason why it is so unbelievable that Milan Koubek managed to repeat his success. It really happened.

Po pøíletu do Helsinek na nìj pøímo na letišti èekal nablýskaný Rolls-Royce v perfektním stavu! jaro - léto / spring - summer

175


Ne příliš početný český Rolls-Royce klub se tak rozrostl o další kousek a pan Koubek se jako vlastník dokonce dvou vozů s dvojitým R ve znaku zařadil po bok významných automobilových sběratelů nebo členů starých šlechtických rodů. Koupě Rolss-Roycu však není jednoduchou záležitostí a krom dlouhého čekání na samotnou příležitost ke koupi znamená i tvrdá a složitá vyjednávání. Tentokrát byla domluva o to složitější, že původní majitel byl až z Finska a neuměl příliš anglicky. Takováto šance se však nenechá-

176

Marriage Guide

vá proklouznout mezi prsty jen kvůli jazykové bariéře a po velkém úsilí se jednání dostala na správnou cestu. Milanu Koubkovi tak již nic nebránilo vydat se přímo na místo činu. Po příletu do Helsinek se mu doslova rozzářil úsměv na tváři, protože na něj přímo na letišti čekal nablýskaný Rolls-Royce v perfektním stavu. Nejspíš osud tomu tak chtěl, že finský vlastník prodával stejný typ jaký již pak Koubek vlastní, tedy prodloužený Rolls-Royce Silver Shadow, ovšem tentokrát v černé barvě a dokonce z roku 1974.


The not so numerous Czech Rolls-Royce club increased by one piece and Mr Koubek, as an owner of two cars with the large R in the logo, belongs among significant car collectors and members of ancient noble families. Unfortunately, the purchase of a Rolls-Royce isn’t an easy business, and besides very long waiting for the very opportunity to buy, it means also a long and hard negotiation process as well. And this time it was much harder, because

the original owner was from Finland and Mr Koubek didn’t speak much English. But he would not allow this once-in-a-life chance to be blown just because of the language barrier, and, thanks to great efforts, the negotiation got underway. Afterwards, there were no obstacles and Milan Koubek could set out on the way. Arriving to Helsinki he flashed a smile because the spick and span Rolls-Royce was waiting for him in a perfect condition direct at the airport.

Pan Koubek se tak stal majitelem naprosto unikátního páru 6 a pùl metru dlouhých limuzín Rolls-Royce.

jaro - léto / spring - summer

177


Maybe a turn of fate brought to Mr Koubek the same car type he already has – prolonged Rolls-Royce Silver Shadow, but in the black colour and from the year 1974. Mr Koubek had no doubts that the car must be his at any price. Perfectly working car transported him to the hotel where they arranged all selling requisites, and Mr Koubek became an owner of the unique pair of 6.5 metres long limousines in black and white colours. On the way back, it went according to plans – transport by ship from Helsinki to Trevemunde, and afterwards Mr Koubek indulged himself with driving a car that embodied all the best of the British Empire. Mr Koubek bought his dreamy Roll-Royce on Friday 13, and he ranked among people who will never forget this day. But he will remember it as a fantastic day, as well as YOU can, if you decide to use the perfect service of unique black and white Roll-Royce pair for your wedding.

Pan Koubek již nepochyboval, že vůz musí být jeho za každou cenu. Vůz, který šlape jako hodinky, ho dovezl do hotelu, kde se vyřídily všechny náležitosti prodeje, a pan Koubek se tak stal majitelem naprosto unikátního páru 6 a půl metru dlouhých limuzín v černé a bílé barvě. Cesta zpět pak probíhala přesně podle plánu, lodí z Helsinek do Trevemunde a pak již mohl Milan Koubek vychutnávat idylickou jízdu přímo ve voze, který ztělesňuje to nejlepší z britského impéria. Pan Koubek svůj vysněný Rolls koupil v pátek 13. a zařadil se tak k mnoha lidem, kteří na tento den nikdy nezapomenou. On na něj však bude vzpomínat jen v tom nejlepším, stejně jako vy pokud se na svůj svatební den rozhodnete využít perfektních služeb černobílého páru jeho jedinečných Rolls-Royců.

178

Marriage Guide


Svatební

Rollsroyce

Tel. N +47 968 532 89, Tel. CZ +420 776 739 865

www.svatební-rollsroyce.cz


Pokud chcete mít svatbu jako vystřiženou z pohádky, nenajdete vhodnější místo, než je Hluboká nad Vltavou. Už samotný zámek, který se nad městečkem tyčí, vypadá jako z dílny Walta Disneyho.

Svatby v

Hluboké nad Vltavou Weddings in

Text: Bc. Tereza Kadlecová

Foto: Archiv Svatby v Hluboké nad Vltavou

If you are longing for a fairytale wedding, there isn’t more opportune place than Hluboká nad Vltavou. Only the castle placed above the town looks as it was created in Walt Disney’s workshop.

180

Marriage Guide


Není se tedy čemu divit, že si sem ročně přijíždějí vyměnit prstýnky tisíce párů z Čech i ze zahraničí. Nespornou výhodou je i skutečnost, že se během Vašeho velkého dne nebudete muset starat téměř o nic. Jak totiž říká svatební koordinátorka Tereza Kadlecová: „V tomto městě jsem se narodila, mám tedy přehled o místních poměrech a znám krásná místa k focení. Snažím se využívat místní dodavatele a služby, které jsou zde nabízené. Osobně se znám se všemi majiteli a provozními v hotelích a restauracích, a tak jsem schopná připravit ubytování a slavnostní hostinu na míru Vašim představám.“

That’s why you don’t need to wonder why thousand of pairs from the Czech Republic and from above are annually coming here to exchange their rings. An indisputable advantage is the fact that you don’t need to take care of anything at your festive day. How our wedding coordinator Tereza Kadlecová says: “I was born in this town and that’s why I keep abreast of local conditions, I know several wonderful places where you can be photographed. I’m trying to use local suppliers and services that are offered here. I know personally each owners and managers in hotels and restaurants, thus I’m able to arrange you accommodation and wedding feast according to your wishes.” jaro - léto / spring - summer

181


O

dpadnou Vám i starosti s formalitami. Veškeré potřebné dokumenty sama vyzvednu a pošlu Vám je poštou. Vy už přijedete jen s doklady a s vyplněnou a podepsanou žádostí o sňatek. Ráda Vám poradím i s výběrem vhodného místa pro obřad. Ani když si po letech budete prohlížet fotografie z Vašeho výjimečného dne, nebudete pochybovat, že jste si zvolili dobře. Doporučím Vám vhodného fotografa, který zvěční Vaše krásné chvíle. A nejen toho! Jsem schopna naplánovat vše – od výběru hotelu a restaurace, přes sestavení jídelního menu a doporučení skvělého cukráře, až po pomoc během obřadu samotného. Žádný stres ve svatební den! Zatímco Vás bude kadeřnice spolu s vizážistkou v klidu připravovat na nadcházející veliký okamžik, vyzvednu vše co je třeba, vyzdobím auta nebo omyrtuji hosty. Na cestu k oltáři Vám může hrát smyčcové trio, folklorní jihočeská kapela, varhaník či připravené CD s hudbou, kterou máte rádi. Během obřadu se postarám o Vaše doklady, prstýnky, vytvoření špalíru a na přání vybavím každého svatebního hosta hrstičkou rýže či bublifukem.

Pokud chcete mít svatbu jako vystřiženou z pohádky, nenajdete vhodnější místo, než je Hluboká nad Vltavou. A máte-li romantiku v krvi, není působivější způsob zakončení svatby, než vypustit bílé holubice, které odpradávna symbolizují věrnou lásku a čistotu. Ale odhozením kytice samozřejmě celá sláva nekončí, spíše naopak! Nejdříve Vás čeká pár póz pro fotografa – pro tento okamžik mám k dispozici nejrůznější doplňky, aby Vaše snímky nepůsobily fádně a obyčejně. Nevěsta tak může v ruce držet například roztomilý slunečník, zatímco ženichovi na hlavu posadíme cylindr. Poté už mohou jít všechny povinnosti stranou a následuje odjezd na velkolepou hostinu. Pokud se Vám ještě klepou nohy a máte dojem, že sešlápnout spojku bude problém, nebo se jednoduše chcete namísto řízení raději věnovat své drahé polovičce, máme pro vás úžasné řešení – co byste řekli limuzíně, veteránu nebo dokonce kočáru? Tou dobou už bude vše v restauraci připraveno. Slavnostní dekorace, květinová výzdoba, dokonce i zasedací pořádek. Svatební potahy promění Vaši svatební tabuli v královskou. Svatební potahy lze zapůjčit a zaslat kamkoliv po celé České republice. Patříte-li mezi lidi, kteří nedělají nic polovičatě, rozhodně musíte uspořádat i večerní párty. I s tou vám ráda pomůžu. Zařídím hudbu, občerstvení, a pokud si budete přát slavit venku, můžu Vám zapůjčit i veliké stany. Až uznáte, že tance už bylo tak akorát dost, můžete si odpočinout u doprovodného programu. A dovedete si představit velkolepější vyvrcholení dne než pestrobarevný ohňostroj? Pokud ovšem nemáte klišé příliš v lásce, všechny hosty jistě potěšíte, rozhodnete-li se pro barmanskou nebo ohňovou show.

182

Marriage Guide


Y

ou won’t be worry about formalities like date reservation at the municipality. All required documents will be available to be picked up or sent by mail. You will just come with your identification cards and marriage application filled and signed. No stress at your wedding day! We can also take care about the choice of opportune place for the ceremony. And when you look at photographs taken at such extraordinary day after some time, you won’t have doubts that you have done right. And that’s not all! We are able to arrange everything – from choice of a hotel and a restaurant, to forming a menu and recommendation fantastic confectionary, to help during the ceremony. And while the hairdresser and the visagiste will be preparing you for the forthcoming moment, we can decorate cars, give guests the myrtle and a handful of rice. It is possible to have the string trio playing, which is a folklore south bohemian band, or we can arrange an organist as music accompaniment for your way to the altar. And if you love romance, there isn’t better end of a wedding than to let white doves go, which is a symbol for faithful love and purity, of course.

If you are longing for a fairytale wedding, there isn’t more opportune place than Hluboká nad Vltavou. The wedding doesn’t end with throwing your bouquet away, it’s rather an opposite! Firstly, you will be posing for photographs – various accessories are available to avoid having drab and common photos. Bride can hold a cute parasol, whereas groom can wear a cylinder. Afterwards, every duty can go away and it follows departure to the magnificent wedding feast. And if your legs feel like jelly and you have an impression that pressing the clutch will be a problem, or instead of driving you want rather enjoy moments with your better half, we’ve got a brilliant solution – what do you think about a limousine, veteran car or even a carriage? Everything in the restaurant will be prepared, of course, in time - decoration, flower decoration and even the seating plan. If you belong among perfectionist, you have to definitely arrange also evening party. Even this event can we prepare for you. We can arrange music, refreshment and if you wish to celebrate outside in the open air, we can borrow you the huge tents. And when you won’t feel like dancing, you can have a rest at the accompanying programme. And can you imagine more spectacular culmination of the day than a firework? But if you don’t like cliché, you will surely delight your guest with barman or fire show.

jaro - léto / spring - summer

183


Pokud tedy toužíte po tom, aby vše proběhlo hladce, věřte, že udělám, co bude v mých silách, aby se Vám vaše přání splnilo.

Koneckonců, má práce je krásná a největší odměnou je mi nejen spokojený novomanželský pár, který si svůj den D užil naplno a bez starostí, ale i úsměvy na tvářích svatebních hostů a slzičky dojetí v očích maminek. Svatba je začátek něčeho krásného, proto Vám ráda pomohu, abyste ji prožili naplno a zůstaly Vám na ni krásné vzpomínky…

Finally, if you are longing for smooth sailing, believe us that we’ll do everything we can to fulfil your dreams. After all – how Tereza Kadlecová says:

“My job is wonderful, the biggest reward is not only satisfied newly-wed enjoying the day enough and without worries, but also smiles of wedding guests and tears of emotion in mothers’ eyes. Wedding is the beginning of something wonderful, that’s why I’m glad to help you to have fun and extraordinary memories...”

184

Marriage Guide


Svatby v

HlubokĂŠ nad Vltavou


Text: Klára Tichá Dowse a Damen Dowse

Foto: Yard Resort a Damen Dowse

Splněný sen v Yard Resortu Dream came true in the Yard Resort

„Zdálo se, že naši hosté navštívili během jednoho dne hned několik různých akcí, a přesto neopustili brány jednoho areálu.“ “It felt like we had been to many different venues throughout the day, and, yet, we never left the amazing site of Yard Resort.”

186

Marriage Guide


V

červenci minulého roku jsme uspořádali naši svatbu v Yard Resortu. Byla to svatba přesně podle našich představ; prostě splněný sen. O svatbě jsme měli jasnou představu a kritéria pro výběr vhodného prostoru nebyla nijak jednoduchá. Hledali jsme příjemný multifunkční prostor na českém venkově v hezké přírodě, ale současně v blízkosti Prahy, tak aby naši hosté mohli pohodlně dojet domů. Šlo nám o místo, kde by bylo možné mít obřad v zahradě a následné občerstvení s hudbou; s možností ubytování v místě nebo nedalekém okolí. Po dlouhém hledání, kdy žádné z míst nesplňovalo naše požadavky, jsme narazili na Yard

Resort. Jakmile jsme tam přijeli, věděli jsme, že je to přesně ono, a že naše hledání je u konce. Od začátku do konce byl personál resortu velmi profesionální, kreativní a ochotný nám pomoci s plánováním a organizací svatby. Doporučili nám vhodné jídlo i květinovou výzdobu, kvalita byla vždy na vysoké úrovni a my jsme nemohli být více spokojení. Pravděpodobně tím nejlepším, co nám Yard Resort nabídl, byla možnost udělat naši svatbu jedinečnou, nevšední a nezapomenutelnou. Při příjezdu do resortu byl pro naše hosty přichystán cocktail v podobě vína a chuťovek servírovaný v krásně vyzdobené kavárně a dvoraně Yard Resortu. Poté násle-

doval svatební obřad v zahradě mezi dvěma romantickými jezírky. Po obřadu nás personál resortu čekal s dalším menším občerstvením a živou hudbou. Všichni naši hosté se plynule přesunuli do historické sýpky na vynikající večeři. Konečně, s nadcházejícím večerem, přišel hřeb celé svatby. Hosté se přesunuli na horní patro sýpky, kde byla připravená desetičlenná kapela, nápoje a občerstvení. Zdálo se, že naši hosté navštívili během jednoho dne hned několik různých akcí, a přesto neopustili brány jednoho areálu. Yard Resort z naší svatby udělal jedinečnou a nezapomenutelnou událost nejen pro nás, ale i pro naše blízké.

jaro - léto / spring - summer

187


W

e had the pleasure of having our wedding at Yard Resort this past July. It was a dream come true. We had certain criteria in mind for what we were looking for: a beautiful venue that could showcase the Czech countryside in July; a multifunctional venue where we could have both a lovely garden ceremony and a reception with food and music; excellent catering options; accommodation on-site or nearby for our many guests; and near enough to Prague to allow guests to come and go easily. After searching for quite some time, and never quite finding the right venue, we finally happened upon Yard Resort. Within moments of arriving, we could see that each of our criteria was finally met, and the search could finally

Více informací na / More information on

www.yardresort.com

188

Marriage Guide

end. Yard Resort was perfect and beautiful from the first moment. From start to finish, the staff was professional, creative, and helpful in assisting us with the wedding planning. The catering and flowers were both recommended by Yard Resort and were both top-notch. We couldn’t have been happier. More importantly, our guests couldn’t have been happier. Perhaps the best part of what Yard Resort offers is the chance to be unique in your wedding planning. We wanted a slightly different type of wedding, and it was all possible with Yard Resort’s premises. Our guests arrived to an elegant offering of wine and hors d’oeuvres, served in the beautifully decorated courtyard and cafeteria by the most professional catering

staff, followed by a beautiful wedding ceremony in the garden next to the picturesque pond. More hors d’oeuvres, wine, and cocktails followed our ceremony, along with live music, before we were treated to an incredible dinner in the barn. And, finally, as if any of this could get any better, the night reached an amazing crescendo as we went upstairs for drinks and dancing to a 10-piece Balkan brass band! It felt like we had been to many different venues throughout the day, and, yet, we never left the amazing site of Yard Resort. What they offered us was truly unique, and made for one of the most memorable and fun occasions possible – for our guests and for us. Autor: Klára Tichá Dowse a Damen Dowse


Text a foto: Andrea Hanušová

Když se styl snoubí s elegancí When the style weds the elegance

Real Weddings Maggy, 31 years, PR manager Eric, 30 years, air engines designer St. Ludmila church Hotel Intercontinental, Restaurant Zlata Praha September 25th, 2010

190

Marriage Guide


Maggy, 31 let, PR manager Eric, 30 let, designer letadlových motorů Chrám Sv. Ludmily Hotel Intercontinental, Restaurace Zlatá Praha 25. 9. 2010

Maggy a Eric prožili svatbu svých snů Každá svatba je krásná a jedinečná, a proto jsme se rozhodli přinést Vám tzv. real weddings, reportáže ze skutečných svateb. Jako první je svatba, která ačkoliv proběhla již na podzim roku 2010, je do dnešního dne inspirací pro mnoho párů, především díky vytříbenému vkusu a stylu nevěsty.

Maggy and Eric experienced their dream wedding

Every wedding is beautiful and unique, that is why we decided to bring you so called real weddings, coverages from real weddings The first one wedding, although took place already in the autumn 2010, is until now inspiration for many couples, especially thanks to the elegant taste and style of the bride. jaro - léto / spring - summer

191


P

odmanivá krása Prahy inspiruje umělce k napsání jejich nejproslulejších děl, dlouhý pohled na panorama Hradčan vedl již tisíckrát k prvnímu polibku a večerní procházka po Karlově mostě byla již mnohokrát tou nejromantičtější předehrou vášnivě strávené noci. Není proto divu, že tajemnému kouzlu stověžaté metropole každoročně podlehne nespočet zamilovaných párů z celého světa a vybere si ji jako místo, kde definitivně spojí své životy. Krom nezapomenutelné chvíle prodchnuté láskou však svatba představuje i organizačně velmi náročnou událost a stále více lidí se tak obrací na specializované společnosti, které poskytují ten nejvyšší servis a ušetří novomanželům spoustu času, stresu i námahy. Přinášíme vám tedy reportáž o tom, jak probíhá taková mezinárodní svatba z dílny profesionálů. Hlavními hrdiny našeho příběhu jsou Maggy a Eric. Oba žijí v USA, i když Maggy pochází z Polska. Maggy je jednatřicetiletá PR manažerka a Eric třicetiletý designer letadlových motorů. Při výběru toho pravého místa pro svatbu i je uhranula historická Praha. Bylo rozhodnuto. Oba snoubenci přiletěli do Prahy již rok před svatbou, aby vybrali lokalitu pro samotný obřad, recepci i dodavatele. Seznam lokalit vyhovujících předem daným požadavkům byl již pečlivě připraven, takže na Maggy a Erica zbyla jen příjemná povinnost vybrat místa, která se přesně trefí do jejich vytříbeného vkusu. O kostelu sv. Ludmily na náměstí Míru od začátku nebylo pochyb. Pro svatební recepci zvítězil nakonec hotel Intercontinental s restaurací Zlatá Praha zejména kvůli fenomenálnímu výhledu na město za každého počasí. To se nakonec ukázalo, jako velmi moudrá volba. Maggy si zvolila vintage téma, které perfektně podtrhlo glamour staré Prahy. Dominující barvou byla krémová v kombinaci se světle růžovou. Tomu všemu se přizpůsobily veškeré dekorace jako květiny, brože, ubrusy a porcelán i ty nejmenší detaily včetně rámečků fotografií a čísel stolů. Krémové, krajkové, svatební šaty s dlouhým závojem, zdobená brož ve vlasech i náušnice byly opět inspirovány vintage stylem, stejně jako růžové šaty družiček, jejich náhrdelníky i perly a brože použité k ozdobení květin. Družičky měly ve vlasech čerstvé květiny a přímo rozkošná byla ta nejmenší s věnečkem na hlavě a košíčkem plných okvětních plátků růží. Ženich a jeho družbové vsadili na klasické černé obleky s bílou košilí a krémovou kravatou. Zpestřením ženichova obleku byly růžové ponožky, dárek od nevěsty, který sehrál odlehčující úlohu v několika svatebních fotografiích. Nevěstina kytice z anglických růží a orchidejí doplněná zelení, kytice družiček z hortenzií, růžových a krémových růží i celková květinová výzdoba byla jednoduše dechberoucí.

192

Marriage Guide


E

nchanting beauty of Prague has always inspired artists to write their most famous work, long look at Hradcany panorama lead alredy thousand times to the ďŹ rst kiss and night walk over the Charles bridge has alredady been many times the most romantic prelude of passionate night. No wonder that to a magic charm of hundred towers city lost every year cuntless couples from all over the world and choose it as a place, where unit their lives together. Apart from unforgetable moments connected with love the wedding also presents very demanding event for organisation, therefore more and more couples turn to a specialized companies that provide the highest service ad save to the newlyweds lots of time, stress and effort. We are bringing you reportage how is such a wedding from professional team going on. The main protagonists of our story is Maggy and Eric. They both live in the USA, althought bride comes originally from Polland. Maggy is 31 years old PR manager and Eric 30´s designer of air engines. By choosing their wedding destination were enchanted by historical Prague. jaro - lĂŠto / spring - summer

193


Všech téměř 70 svatebních hostů se sešlo v hotelu Intercontinental na osvěžující sklence před obřadem, odkud je převezly předem připravené minibusy přímo ke kostelu. Na ženicha, družičky a družby čekaly luxusní limuzíny, zatímco nevěsta s rodiči odjela nádherným historickým Rolls Roycem. V kostele již všichni napjatě čekali, když se rozezněly varhany a za andělského zpěvu chrámového sboru vstoupily družičky následovány zářící nevěstou vedenou pyšným tatínkem. Tradiční katolický obřad vedený v angličtině dokumentoval kameraman s dvěma fotografy, kteří již od rána pilně snímali všechny důležité okamžiky. Úžasnou atmosféru kostelu dodaly vysoké vázy s plovoucími svíčkami a všudypřítomné okvětní lístky, jejichž záplavou byli Maggy s Ericem zasypáni po skončení obřadu. Po krátkém fotografováni před kostelem se hosté přesunuli na loď, kde si vychutnali dvouhodinovou plavbu po Vltavě s historickým výkladem, pianistou a spoustou dobrého jídla a pití. Novomanželé si mezitím užívali romantické fotografování na Pražském hradě. Na velmi dobře naladěné hosty pak v restauraci Zlatá Praha hned u vchodu čekala na polštářku z hortenzií jmenovka s číslem stolu,

„Tajemnému kouzlu stověžaté metropole každoročně podlehne nespočet zamilovaných párů z celého světa a vybere si ji jako místo, kde definitivně spojí své životy“ „Magic charm of hundred towers city lost every year cuntless couples from all over the world and choose it as a place, where unit their lives together.“

194

Marriage Guide


Decision was made. Both fiancee´s came to Prague about one year before the wedding day to choose location for the wedding ceremony, reception and also vendors. The list of locations was already carefully prepared, so Maggy and Eric had only nice due to choose place that perfetcly fits their elegant style. There was no wonder about St. Ludmila church at Namesti Miru since the beginning. Due to fenomenal view in every weather condition won at the end hotel Intercontinental with its restaurant Zlata Praha. That was very good choice. Maggy chose vintage theme, that perfectly emphasized glamour of old Prague. Dominant colour was cream in combination with pale pink. To this theme and colours was tailored all decor like flowers, broches, tableclothes and china, even the smallest details like photo frames and table numbers. Cream, lace wedding gown with cathedral veil, broche in the hair and earings were again inspired by vintage style, as well as bridesmaids pink gowns, their necklaces, pearls and broches used to decor flowers. Fresh flowers decorated bridesmaids hair and really cute was little bridesmaid with wreath and basket full of rose petals. Groom and his party bet

on traditional black suits with white shirt and cream tie. Enlivening of black suit for Eric were pink socks, gift from a bride, that played its role at a few pictures. Bridals bouquet from English roses and orchids with some greenery and bridesmaids bouquets from hydrangeas, pale pink and cream roses and the entire flower decor was just breathtaking. Almost 70 wedding guests met at the hotel Intercontinental for a refreshing drink before the ceremony and from there were escorted by minibuses to the church. Luxury limos were waiting for groom and his party and bridesmiads, while bride with her parents did enjoy ride in classy historical Rolls Royce. All the guests were already impatient when the organs started playing and within the angel sound of church choir entered bridesmaids, followed by glam bride and her proud father. Traditional catholic ceremony inenglish language was captured by cameraman and 2 photographers, who already since the morning diligently documented all important moments. Amazing atmospehre was emphasized by tall vases with floating candles and thousands of rose petals in the aisle, by which was couple sprinkled after the ceremony. jaro - léto / spring - summer

195


která nahrazovala klasický zasedací pořádek. Dalším krokem byl tzv. wish tree, tedy vysoké, zdobné větvě ve váze, na které se věšely lístečky s přáním pro novomanžele. Pohádkovou atmosféru dotvářela zlatá ptačí klec, do které hosté vkládali gratulace. Slavnostní recepce začala na terase, kde se podávaly kanapky, champagne, italská vína a koktejly. Rodiče nevěsty přivítali novomanžele starým polským zvykem, kdy jim nabídnuli sklenici vody a čerstvý chléb, aby si zachovali skromnost. Pro případ nepřízně počasí byly dámám k dispozici pashminy, na toaletách byly připraveny hřebeny, laky na vlasy i čističe skvrn. Nic nebylo ponecháno náhodě. Po welcome drinku hosté usedli ke kulatým stolům po osmi, zdobeným svíčkami a čerstvě řezanými květinami. Novomanželé si jedinečnou atmosféru vychutnávali u svého vlastního stolečku pro dva. Po slavnostních proslovech konečně přišel čas na velkolepé menu. Začalo se uzeným lososem na salátovém lužku, následovaným dýňovou polévku s organickým jogurtem a poté sorbetem ze zeleného jablka. Jako hlavni chod si hosté mohli předem vybrat kohouta na červeném víně s máslovými gnocchi a rozinkami, nebo fillet mignon se zahradní zeleninou, šťouchanými bramborami a zeleninovými chipsy nebo grilovaným mořským okounem marinovaném v pastisu, pečeným fenyklovým dortíkem, omáčkou z humrového másla a grilovanou šalotkou. Při jídle hosty dopro-

196

Marriage Guide

vázel decentní pianista. Zlatým hřebem byl nádherný pětipatrový dort dekorovaný čerstvými květy. Poté již začala hrát kapela a tanec novomanželů zahájil několikahodinovou intenzivní zábavu. Sladká tečka na památku byla připravena u candy baru, kde si odcházející hosté mohli do ozdobných pytlíčků se jmény novomanželů vybrat z naaranžovaných makaronek, pralinek, jahod v čokoládě a dalších sladkostí.

Na tuto událost nikdo z účastníků jistě dlouho nezapomene a Maggy s Ericem si ten nejdůležitější den v jejich životě prostě užili, jak se patří.


After short picture taking in front of the church guests moved to the boat, where did enjoy 2 hours ride with historical presentation, piano player and of course loads of good food and drinks. In the meantime newlyweds spent private time by photography at the Prague castle. To the guests in a very good mood was then waiting at Zlata Praha restaurant name card, placed on a pillow from hydrangeas, that was originally created instead of a classic seating plan chart. Next step was so called wish tree, tall, decorated branches in a vase, on which were hanged little leavse with a wish for newlyweds. Fairytale atmosphere was completed by golden bird cage, into which guests inserted their gratulations. Festive reception started on the terrace, where canapees, champagne, italian wine and cocktails were served. Parents of the bride welcomed newlyweds by an old polish custom, where was offered glass of water and fresh bread in order to keep couple´s modesty. Box with pashminas was prepared for ladies in case of cold, at the toilets were hair sprays, combs, chewing gumms and also stain cleaners. Nothing was left to a chance.

After the welcome drink guests were ushered to round tables for 8, decorated with candles and fresh cut flowers. Newlyweds did enjoy this magical moments at a private table just for them. After the speaches was time to a spectacular menu. As a srater was served smoked salmon on a saůad bed, followed by pumpkin soup with organic yoghurt and then sorbet from green apple. As a main course guests could decide between cock on a red wine with butter gnochi and raisins, or fillet mignon with garden vegetable, mashed potatoes and veggie chips, or also grilled seabass marinated in pastis, with baked fennel cake, sauce from lobster butter and grilled shalotte. Discreet piano player underlined the atmosphere. Highlight of the reception was fabulous wedding cake decorated with fresh flowers. After the cake cutting already commenced the band and first dance of the newlyweds inaugurated the evening party. Sweet memory was prepared at candy bar, where leaving guests could fill the decorated bags with the cookies, pralines, strawberries in a chocolate and many other sweets.

Noone will never forget this amazing wedding and Maggy with Eric did really enjoy the most important day in their lives.

jaro - léto / spring - summer

197


Tým snů

Dream team Organizace a koordinace svatby / Wedding planning and coordination

Exclusive Weddings in Prague (www.exclusiveweddingsinprague.com) Photo

Štěpán Vrzala (www.stepanvrzala.net) Video

Václav Kočka – Videocam Květiny / Flowers

Inspirito (www.inspirito.cz) Recepce / Reception

Intercontinental - Zlatá Praha (www.zlatapraharestaurant.com) Hudba kostel / Music in the church

Agentura Muza

Hudba recepce / Music at the reception

Lightmotiff (www.lightmotiff.cz) Doprava / Transport

Sebatour

Veteran / Vintage car

Fundus Sebek (www.fundussebek.cz) Limuzina / Limo service

Agentura Cila (www.cïla.cz) Catering / Wedding cake

Zatisi catering (www.zatisigroup.cz)

198

Marriage Guide


Let Your Dreams Come True

M: +420 777 845 845

www.exclusiveweddingsinprague.com


Text a foto: Archiv Hotel Vila Milada

Hotel Villa Milada **** P

řejete si prožít kouzelnou svatební pohádku netradičně a přitom luxusně? Atmosféra prvorepublikové vily z 30. let, která byla navržena a postavena Ing. arch. Tomáškem pro jeho dceru Miladu, splňuje obě Vaše přání…

200

Marriage Guide

D

o you wish to experience a magical wedding fairy tale in a traditional and luxurious way at the same time? The atmosphere of the villa designed and built by Ing. arch. Tomášek for his daughter is from the 1930s of the First Czechoslovak Republic and will fulfil both your wishes...


Nově zrekonstruovaný čtyřhvězdičkový hotel nabízí nadstandardní ubytování v komfortně zařízených pokojích. Punc elegance a důraz na detail hotelu příjemně doplní svatební náladu. Hotel Villa Milada**** je situovaný v překrásné oblasti Šáreckého údolí v Praze 6 (Dejvice) a nabízí tak pohodlně dostupnou svatbu přímo v Praze bez nutnosti dalekých přesunů.

Newly reconstructed four-star hotel offers the above-standard accommodation in comfortably furnished rooms. Hall-mark of elegance and emphasis on the detail of the hotel will pleasantly supplement the wedding mood. The Hotel Villa Milada**** is situated in the glorious area of the Divoká Šárka valley in Prague 6 (Dejvice) and offers the comfortably available wedding right in Prague without necessity of distant transfer.

Hotel disponuje 15 luxusně vybavenými pokoji s celkovou kapacitou 40 lůžek. Svatební perličkou je novomanželské Královské apartmá (Royal suite) s krbem a masážní vanou Love Story v netradičně řešené koupelně, které bude připraveno pro nezapomenutelnou romantickou svatební noc novomanželů.

The hotel has 15 luxuriously furnished rooms with the total capacity 40 beds. Icing on the cake is the bridal Royal suite, which will be prepared for the unforgettable romantic wedding night of the newlyweds, is furnished with the fireplace and the massage bath Love Story in the bathroom designed in an untraditional way.

Pro uspořádání svatby a související svatební hostiny je k dispozici hotelová a zahradní restaurace, která se specializuje především na českou a mezinárodní kuchyni. V letních měsících je možné uspořádat hostinu ve svatebním stanu, který je v případě chladnějšího počasí vybaven výhřevnými lampami.

For holding wedding and related wedding feast is there available the hotel and garden restaurant, which specializes above all in the Czech and international cuisine. In the summer months it is possible to hold the feast in the wedding tent, which is in cases of colder weather furnished with the heating lamps.

jaro - léto / spring - summer

201


Slavnostní svatební oběd si můžete vybrat z nabídky „svatební menu“ nebo je možné menu sestavit dle Vašeho přání a fantazie s ohledem na rozpočet a celkový styl svatby. V nabídce hotelu Villa Milada naleznete také širokou nabídku pohoštění pro večerní oslavu s přáteli. Hotel nabízí rovněž služby svého profesionálního svatebního koordinátora, který Vám pomůže se vším, co je pro pohádkovou a bez-

You can choose from the offering of “wedding menu” for the ceremonial wedding dinner or it is possible to create the menu according to your wish and fantasy with respect to budget and the overall wedding style. In the offer of the hotel Villa Milada you can also find the wide offering of the hospitality for the evening celebration with friends. The hotel offers also the services of its professional wedding coordinator, who will help you with everything what is essential for the fairy-

202

Marriage Guide

chybnou svatbu podstatné a postará se tak o klidné prožití celého Vašeho svatebního dne. Samozřejmostí je pomoc se zajištěním svatebního dortu, koláčků, programu, hudby, květinové výzdoby, dekorace, tisku jmenovek a celého menu, fotografa, kameramana, vizážisty, kadeřnice, drobných dárků pro svatební hosty, pronájmu luxusních vozů, rozvozu hostů po akci a v neposlední řadě hlídání dětí.

tale and perfect wedding and who will take care of calm spending your whole wedding day. It is taken for granted that there is possibility to help you with providing the wedding cake, cookies, programme, music, flower decoration, decoration, print of nameplates and the whole menu, photographer, cameraman, visagiste, hairdresser, small gifts for wedding guests, hire of luxurious cars, transport of guests after the action and last but not least the babysitting.

Profesionální tým hotelu Villa Milada si je vědom, že svatební den je v životě obou partnerů jedním z nejvýznamnějších životních okamžiků. Uděláme maximum, abyste Vy a ani Vaši hosté nezapomněli na tento tak jedinečný den. Tradice jsou pro celý hotel samozřejmostí, personál vyjde vstříc s jakýmkoli Vaším přáním a svatební hosté si tak odnesou z Vaší svatby nezapomenutelný zážitek.

The professional team of the hotel Villa Milada is aware of the role which the wedding day plays as the most important life experience in life of both partners. We will do our best for you and your guests to not forget on this unique day. The traditions are taken by the whole hotel for granted; the stuff will be willing to help you with all your wishes and so the wedding guests will remember this wedding as an unforgettable experience.


Hotel Villa Milada **** Krásné prostředí v Praze v Šáreckém údolí pro Vaší svatbu za příjemné ceny

Nabízíme Svatební hostina * Ubytování * Květinové dekorace * Služby fotografa, kameramana, kadeřnice a vizážistky Hudební produkce a doprovodný program * Doprava * Služby svatebního koordinátora zdarma

V Šáreckém udolí 10, 160 00 Praha 6 - Dejvice Tel.: +420 246 058 000, Mobil: +420 777 688 107, hojsak@villamilada.cz

www.villamilada.cz


www.zamekcechtice.cz

Do Čechtic se dostanete velice komfortně po dálnici D1, sjezdem 66, z Prahy vám cesta zabere slabou hodinku. Poloha středočeského městyse je praktická i spravedlivá, přijíždíte-li jak z východu, tak ze západu, nachází se uprostřed ČR. Čechtice se nachází ve východní části benešovského okresu, v blízkosti chráněné krajinné oblasti Blaník a mikroregionu Želivka. Text a foto:: Zámek Čechtice

204

Marriage Guide


Původní gotická tvrz, později přestavěná ve venkovské sídlo šlechtického rodu Hallewailů, dostala svou typickou podobu už v letech přestavby 1656-58. Jako jeden z mála zámeckých objektů má soukromého majitele, který v roce 2003 objekt citlivě zrekonstruoval do moderního a účelového stylu. Zámek má 24 pokojů se sociálním zařízením, společenské prostory pro pohodlné sezení a nerušenou konverzaci, bar s otevřeným krbem a jídelnu. Mezi zámeckými zdmi se rozprostírá zčásti zatravněné nádvoří s letní terasou, ideální pro letní grilování a oslavy. Služby jsou založeny na all inclusive principech, každý z hostů má na výběr z mnoha pochoutek a nápojů po celý den. Během pracovního týdne je zámek využíván hlavně firemní klientelou, pro kterou je zde připraveno profesionální pracovní prostředí. Tyto skupinové akce bývají zpravidla obohaceny večerním programem, mezi nejoblíbenější patří historické slavnosti, variace ve stylu kasina a hazardu, ochutnávky a zážitkové vaření, pobyty spojené s wellness procedurami. Všechny aktivity vám zámecký personál připraví na klíč ve spolupráci s prověřenými dodavateli. O víkendech sem přijíždí individuální hosté za odpočinkem, relaxací a výlety. Po celodenním výletě – pěšky, na kole, které servisují i půjčují na zámku, načerpáte síly v pravé dřevěné kádi a vyberete si některou z aromatických koupelí nebo si objednáte některou z uvolňujících či rehabilitačních masáží. V letošní sezóně otevíráme brány i snoubencům, kteří dávají zelenou své romantické povaze.

Zámek Čechtice Náměstí Dr. Tyrše 16 257 65 Čechtice M: 00 420 774 000 570 – recepce E: recepce@zamekcechtice.cz M: 00 420 775 878 980 – obchodní oddělení E: info@zamekcechtice.cz

Svatební obřad, hostina nebo vše pod jednou střechou? To vše umožňuje dispozice vnitřních prostor i nádvoří, jejich komfortní propojenost. K tomu zajistíme dekorace a květinovou výzdobu, živou hudbu, ubytujeme nebo rozvezeme hosty. Plánujte pouze své prožitky, nikoliv práci a starosti s organizováním! Sjednejte si nezávaznou schůzku, kde nám sdělíte vaše představy, vkus i finanční rozpočet. Garantujeme vám příjemné jednání a individuální přístup. jaro - léto / spring - summer

205


http://www.vrtbovska.cz/

Vrtbovská zahrada

Text: Filip Šimoník

Foto: Vrtbovská zahrada

Najít v centru Prahy místo, kde byste si obklopeni zelení mohli odpočinout od shonu, který panuje v křivolakých pražských uličkách, je téměř nadlidský výkon. Nicméně nic není nemožné, a pokud víte, kam směřovat své kroky, můžete za mohutnými vysokými zdmi starých paláců objevit místa, která vám mohou právě takovýto únik do světa, v němž nehraje čas žádnou roli, nabídnout. Jedním z takovýchto míst je Vrtbovská zahrada, která se nachází pár kroků od Malostranského náměstí, tedy v samém srdci Malé Strany.

206

Marriage Guide


D

o Vrtbovské zahrady se vstupuje z Karmelitské ulice, přičemž ten, kdo v této zahradě ještě nikdy nebyl, by mohl nenápadný vchod do ní lehce minout. Za malým průchodem v domě č. 25 se však skrývá naprosto úchvatný prostor, který již po staletí skýtá útočiště všem, kteří dávají přednost setkávání se s přáteli na čerstvém vzduchu před trávení svého času v zajetí čtyř zdí. Tato terasová barokní zahrada italského typu, jež je kulturní památkou zapsanou na seznamu UNESCO, byla budována po dobu pěti

let od roku 1715 do roku 1720 pod dohledem významného českého barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky, který ji navrhl pro nejvyššího pražského purkrabího, hraběte z Vrtby, podle něhož byla zahrada pojmenována. O bohatou sochařskou výzdobu zahrady se postaral Matyáš Bernard Braun, jehož díla lemují například i Karlův most. Spojením sil tehdejších špiček oboru tak vznikla třístupňová zahrada s vyhlídkou, která na omezeném prostoru nabízí téměř neomezené možnosti svého využití.

jaro - léto / spring - summer

207


Jedním z těchto využití je pořádání nezapomenutelných svateb, jejichž kulisou nejsou pouze samotné prostory zahrady, nýbrž i přilehlé budovy včetně zahradního sálu (sala terrena), který je zdoben bohatými freskami malíře Václava Vavřince Reinera, který pro fresku na stropě použil mytologické postavy Venuši a Adónise, kteří jakožto milenci tradičně symbolizují koloběh života v přírodě, konkrétně jeho nejkrásnější část, tedy léto. Úžasných prostor nejspíše využijete i k pořízení svatebních fotografií, které díky siluetám malostranského chrámu svatého Mikuláše a Hradčan dostanou zcela nový rozměr a punc exkluzivity. Jelikož zájemců o svatbu ve Vrtbovské zahradě je skutečně mnoho, je třeba respektovat rozpis obřadů v oddacích dnech, který na jeden obřad vyčleňuje hodinu a půl. Pokud byste si však chtěli zahrady užívat déle, není problém objednat si obřad mimo oddací dny, kdy se vám zde pokusí vyjít maximálně vstříc a pomoci například i s výběrem živé hudby či cateringu. Pokud se zde rozhodnete říct si své „ano“ a přitom využijete termínu v rámci oddacích dnů, jistě oceníte docházkovou vzdálenost do špičkových restaurací a hotelů, které se na Malé Straně nacházejí.

208

Marriage Guide


Vrtbovská zahrada je též skvělým místem pro pořádání setkání s obchodními partnery, tiskových konferencí, odborných seminářů či neformálních garden party. Ať už zde přijdete jako zamilovaní snoubenci, obchodní partneři chystající se uzavřít přelomový kontrakt či náhodní kolemjdoucí, kteří chtějí dát odpočinout svým unaveným nohám, jistě nebudete zklamáni. Vrtbovská zahrada, jejíž kvality jsou prověřeny staletími, vás jistě okouzlí!

jaro - léto / spring - summer

209


Text: Filip Šimoník

Foto: archiv Marina Vltava

Marina Každý, kdo aspoň chvíli bydlel v těsné blízkosti vodního toku, by určitě bez váhání potvrdil, že takovéto bydlení má neopakovatelné kouzlo – sladkovodní vůně, mírně vlhké klima a tekoucí voda totiž obvykle lákají nejen zástupce zpěvného ptactva, kteří svou přítomností dotváří již tak dokonalou atmosféru, ale i všechny milovníky klidu a odpočinku. Ne každému se však poštěstí trávit u řeky celý rok, a proto existují místa jako Marina Vltava, kam se můžete vracet a nerušeně si užívat tuto jedinečnou atmosféru!

210

Marriage Guide


Everyone who has ever lived near a watercourse would definitely agree that such living has its charm. Freshwater smell, mildly wet climate and flowing water usually allure not only songbirds, which emphasize such perfect atmosphere, but also all lovers of peace and rest. But not everyone is lucky enough to live at the river all year around, and that’s the reason why there exist places such as Marina Vltava where you can return and enjoy this unique atmosphere.

Areál Marina Vltava se nachází přibližně 30 km od Prahy v obci Nelahozeves, známé především jako rodiště skladatele Antonína Dvořáka. Výborná dostupnost (z pražského Masarykova nádraží jste zde vlakem za 40 minut, při cestě autem můžete využít dálnice D8) a jedinečná lokalita dělají z tohoto areálu, který je situován přímo na břehu Vltavy, dokonalé místo pro víkendový pobyt či uspořádání svatby. Marina Vltava vám nabídne široký okruh služeb, které zahrnují ubytování v penzionu s výhledem na řeku, celodenní nabídku jídel ve zdejší stylové restauraci, která běžně zajišťuje svatební hostiny až pro 100 osob včetně dekorace sálu a slavnostní tabule, přičemž je možno využít i její venkovní terasy, z níž budete moct pozorovat dění v přístavu, který je součástí areálu. The area Marina Vltava is located in Nelahozeves, around 30 km from Prague, which is famous mainly as the birthplace of the composer Antonín Dvořák. Great accessibility (going by train from the Prague Masaryk Railway Station you can be there in 40 minutes, or going by car you can use the highway D8) and unique locality make this area, which is situated right on the Vltava riverside, the perfect place for weekend stay or for holding your wedding. Marina Vltava offers you a wide range of services that include accommodation in the boarding house with the view of the river, food offer all day long in the local trendy restaurant that usually arranges wedding feasts for 100 guests inclusive of decoration in the hall and festive table; in addition to it you can even use its outside terrace and observe life in the port, which is part of the area.

jaro - léto / spring - summer

211


Pokud byste se chtěli dění v přístavišti aktivně zúčastnit, můžete využít nabídky projížďky na výletní lodi pro novomanžely i svatebčany, a užít si tak řeky „na vlastní kůži“. Marina Vltava, ačkoli sama nabízí nepřeberné množství služeb a aktivit, je však také skvělým výchozím bodem pro objevování krás středních Čech. Pár set metrů od areálu se nachází renesanční zámek Nelahozeves, při svých toulkách se však můžete vydat i dál, a poznat tak například památnou horu Říp, hrad Okoř či zámek Mělník. Pokud dáváte přednost sportovním aktivitám, můžete využít Dvořákovu stezku, která vás dovede od penzionu až do Kralup nad Vltavou, kde si můžete zaplavat, zajít do sauny, zahrát tenis, squash či bowling.

212

Marriage Guide

If you want to experience such life, you can accept the offer of a sail trip for newly-weds and wedding guests to enjoy the river on your own. Even though Marina Vltava offers infinite number of services and activities, it’s also an amazing starting point for discovering beauties of the Central Bohemia. Renaissance castle Nahozeves is located only a few hundred of metres from the area, but you can go further to see e.g. memorable Říp Mountain, Okoř Castle or Mělník Castle. But if you prefer sport activities, you can use Dvořák Trail that leads you from the pension directly to the city Kralupy nad Vltavou where you can swim, go to sauna, play tennis, squash or bowling.


Sva atb by v male ebn ném m prrosttře edí na břehu řek ky Vlltavy - 30 00 m od zámku Ne ela aho ozevess

Svatební hostiny, rauty, gril, letní terasa, ubytování v penzionu, vyhlídkové plavby pro novomanžele a svatebčany, netradiční fotografie, pouze 20 minut od Prahy.

MARINA

VLTAVA www.marinavltava.ccz

Marina Vltava, Dvořákova Stezka 27, Nelahozeves Tel.: 724 903 473


Text a foto: Archiv TABC

Řekněte si své ANO ve stínu kokosových palem na pohádkové písečné pláži s bílým pískem při šumu tyrkysového moře. Začněte svoji společnou cestu životem na místech, která jsou právem označována za ráj. Právně platný sňatek můžete prožít na ostrovech Mauricius, Seychely, v Polynésii na Tahiti, Moorea či Bora Bora, na Fiji, Bali nebo Srí Lance. Symbolický svatební obřad bez právní platnosti si užijete na Maledivách. Zabezpečíme pro Vás ty nejlepší služby a celou svatbu zorganizujeme za Vás. Vy jen dodáte potřebné dokumenty.

Hledáte to nejlepší místo pro svatbu? Leťte s námi do ráje. Vyhnete se zdlouhavým a náročným přípravám a stresu. O vše se postaráme a v exotice se Vám bude líbit tak, že se ani nebude chtít vracet! 214 Marriage Guide


SVATEBNÍ CESTY DO RÁJE SE SPECIALIZOVANOU CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ Myslíme i na ty z Vás, kteří chtějí absolvovat svatbu v Česku. Připravíme Vám nezapomenutelnou svatební cestu, která bude oslavou začátku Vašeho společného života. Užívejte si jeden druhého na těch nejromantičtějších plážích světa. Poradíme Vám, která místa jsou vhodná k ničím nerušenému odpočinku, která k poznávání a objevování nebo naopak ke sportu či dobrodružství. ZÁJEZD NA OSLAVU VÝROČÍ SVATBY Stále vzpomínáte na ten jedinečný den, kdy zaznělo Vaše ANO a kdy jste se vydali na společnou cestu životem? Pokud jste posledních 5 let dokázali společně vyřešit většinu problémů, zasloužíte si obdiv. Kulaté výročí svatby je výjimečná oslava manželského svazku.

V naší cestovní kanceláři k naší úctě přidáváme i mimořádné výhody na zájezdy na oslavu výročí svatby. Myslíme si, že kulaté výročí byste měli pořádně oslavit a hlavně si užít jeden druhého. Napadá vás, že byste své lásce za společně prožité chvíle chtěli poděkovat? Hledáte dárek k výročí svatby? S naší cestovní kanceláří můžete své díky vyslovit jedinečným a nezapomenutelným způsobem a obřad si symbolicky zopakovat na bílé pláži. SVATBU V ZAHRANIČÍ JSME SAMI PROŽILI, SVĚT JSME PROCESTOVALI A POSKYTNEME VÁM OSOBNÍ RADY První svatbu v ráji jsme zorganizovali v roce 1998 a od té doby máme za sebou stovky úspěšně připravených sňatků v zahraničí. Poradenství a přípravu svatby v zahraničí bereme odpovědně, svatbu v ráji Vám budou připravovat ti nejlepší naši zaměstnanci CK Travel & Business Centre, kteří s ní mají mnohaleté zkušenosti a někteří z nich i osobní.

jaro - léto / spring - summer

215


Jednáme s Vámi individuálně, protože každý náš zákazník má jiné požadavky. Za dobu naší specializace dobře známe poptávku náročných klientů. Zážitky a zkušenosti párů, které svatbu absolvovaly, Vám rádi předáme. Na zájezdy spojené se svatbami se dlouhodobě specializujeme a místa známe dokonale. Nabízené destinace jsme opakovaně navštívili a detailně poznali místní prostředí, nabídku služeb a ubytování. Naší nejlepší referencí jsou úspěšně zrealizované stovky svatebních cest do zahraničí.

Akce a výhody v zahraničí

pro právně platnou svatbu, svatební cestu a výročí svatby

• Sleva 25 % až 100 % z ceny ubytování a stravování pro ženu (muž platí plnou cenu). Platí ve vybraných hotelech. • Slevu za předstih před cestou – liší se dle hotelu a předstihu, může činit až 10 % z ceny ubytování. • Zajímavé výhody poskytované hotely jako jsou speciální večeře z darů moře, láhev šumivého vína, košík ovoce, masáž, sleva na all inclusive – rádi Vám osobně poradíme. • Vrátíme Vám 1.500,– Kč, přinesete-li nám po návratu 4 fotografie z Vašeho obřadu v ráji. • Svatba v hotelu = právoplatný svatební obřad v hotelu. Získáváte slevu na nevěstu. • Svatební cesta = pobyt v hotelu do 6 až 9 měsíců po svatbě uskutečněné kdekoliv. Získáváte slevu na nevěstu. • Kulaté výročí svatby = každé 5. nebo 10. výročí svatby. Příjezd do hotelu se musí uskutečnit v termínu 3 měsíce před až do 3 měsíce po výročí svatby. Získáváte slevu na ženu.

216

Marriage Guide


Pozvěte svoji lásku do ráje! Zájezdy na klíč - Svatby v zahraničí - Svatební cesty - Výročí svateb

Sleva pro nevěstu i na kulaté výročí svatby až 60% z ceny pobytu pro ženu.

TRAVEL

BUSINESS CENTRE

SPECIALIZOVANÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ OD ROKU 1995

Praha, Na Příkopě 9/11 - Brno, Vídeňská 55 - Bratislava, Vajnorská 8/A Tel.: +420 724 065 777 - 8, Email: svatba@svatba-v-raji.cz


www.chateauhotel.cz

****

Chateau St.Havel Wellness & Golf Hotel

Text a foto:: Chateau St. Havel

Luxurios accomodation in Luxusní ubytování na zámku v klidném a palace located near the centre of Prague with a very subtle prostředí poblíž centra Prahy and peacefull ambient. 218

Marriage Guide


Ch

ateau St. Havel – wellness & golf hotel je kompletně rekonstruovaný novogotický zámek nacházející se v Praze 4 - Krč na vlastních rozsáhlých pozemcích, uprostřed stylového anglického zámeckého parku s několika idylickými rybníky. Hotel Chateau St. Havel nabízí nadstandardní ubytování na zámku v klidném prostředí, s vynikající dopravní dostupností do historického i obchodního centra Prahy. Rozsáhlou nabídku hotelových služeb zpestřují exkluzivní hotelové balíčky, mezi které patří např. stále oblíbenější Golf na zámku nebo třeba Romantický víkend pro zamilované... Hotel Chateau St. Havel nabízí kromě nadstandardního ubytování na zámku a celé řady hotelových služeb rovněž stylové a moderně vybavené konferenční prostory. K dispozici jsou pro tyto účely dva velké konferenční sály, které jsou vhodné kupř. pro pořádání firemních školení, nejrůznějších výukových seminářů či rozličných jazykových a dalších odborných kurzů. Stejně tak lze tyto netradiční konferenční prostory v novogotickém stylu využít pro obchodní prezentace nebo tiskové konference, ale i pro méně formální příležitosti jakými jsou kupříkladu teambuildingové aktivity, eventy, firemní večírky, slavnostní večeře, rauty, bankety, promoce či svatby a svatební hostiny.

Romantická svatba na zámku v Praze

Na přání pro Vás zorganizujeme pohádkově romantickou svatbu na zámku, perfektně zorganizovaný svatební obřad včetně zajištění luxusního svatebního menu a pro novomanžele bude připraveno exkluzivní svatební apartmá v zámecké věži.

jaro - léto / spring - summer

219


Ch

Ch

ateau St. Havel – wellness & golf hotel is a completely reconstructed neo-gotic palace, located in Praha 4 – KrÄ?, maintaining huge grounds in the centre of an english castle park with several idyllic ponds. Hotel Chateau St. Havel offers luxurious accomodation in a very subtle and peacefull ambient, with very good transport availability to the historical and even bussiness centre of Prague. An extensive offer of hotel services is punctuated by hotel packages, that include ex. Golf at the Palace or an Romantic Weekend for pairs. Hotel Chateau St. Havel offers not only luxurious accomodation and a variety of hotel services, but also stylish and modern conference rooms. Theese rooms are available and also recommended for ex. company training, a variety of studying seminars, language courses or other professional courses. Also, theese non-standard neo-gotic conference rooms can be used for bussiness or press meetings or less formal occasions ex. Teambuilding activities, events, company parties, celebrational dinners, banquets, promotions or even weddings and wedding receptions.

Romantic wedding at the palace in Prague

On request, especially for you, we can organize a sensational romantic wedding at the palace with a perfectly organized wedding ceremony wih even the most luxurious wedding menu. Exclusively for the newlyweds there will be a special wedding suite in one of the palace towers.

220

Marriage Guide


„Wellness centrum Infinit poskytuje svým zákazníkům širokou paletu profesionálních služeb v oblasti wellness, ve kterém si Vám dovolujeme nabídnout 2 privátní wellness zóny.“

”The new wellness centre Infinit provides to its customers a broad range of professional wellness services in which we offer 2 private wellness zones.“

CHATEAU ST. HAVEL **** – wellness & golf hotel Před nádražím 1/6, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika , info@chateauhotel.cz, Telefon: +420 241 445 717, www.chateauhotel.cz


Srdečně zveme všechny snoubence na největší podzimní svatební veletrh v republice

Svatební Expo Na prvním svatebním veletrhu pro sezónu 2013 se můžete těšit na

• Široký záběr vystavovatelů • Prezentace míst na svatbu – hrady a zámky, restaurace, hotely, penziony, zahrady • Oblíbené Svatební Pendl Busy se zastávkami na nejoblíbenějších místech na • • • • • • •

obřady i hostiny Ochutnávky jídla i vína Přehlídky svatebních i společenských šatů v poutavé show Poradenské koutky svatebních agentur Sektor Krásy a vizáže Rozhovory s odborníky Garantované nejlepší veletržní slevy na svatební služby a zboží Mnohem více se dozvíte v průběhu příprav

Více na www.svatebniexpo.cz

Zveme také všechny šikovné odborníky k vystavování a partnerství. Kontaktujte nás na 777 782 829 nebo na info@svatebniexpo.cz. Hledáme vás! Staňte se fanoušky Svatebního Expa i na Facebooku www.facebook.com/svatebniexpo Svatební Expo vám přináší


Svatební Expo Wedding Expo „Svatební veletrh fakt jinak...“

9. & 10. 11. 2012 Crowne Plaza Prague Praha 6, Dejvice www.svatebniexpo.cz foto: Lucie Pešková Kulichová | photographypk.com


www.hotelcejkovice.cz

Hotel

Zámek Text a foto:: Hotel Zámek Čejkovice

Nabízíme Vám zajištění Vašeho svatebního

We offer you the organisation of your wedding dne v srdci vinařské jižní Moravy. day in the heart of South Moravia 224

Marriage Guide


P

řipravíme pro Vás svatební obřad v zámecké kapli, zahradě či v místním kostele, svatební hostinu s individuálně sestaveným menu v restauraci nebo v salonku, můžete využít také posezení na zámeckém nádvoří a v zámeckém sklepu. Svatebním hostům představíme kvalitní vína z produkce několika desítek místních vinařství v Zámecké galerii vín a provedeme je historickými Templářskými sklepy. Zajistíme pro Vás také kočár s koňmi, fanfáry na zámeckém nádvoří, hudební doprovod, květinovou výzdobu, svatební koláčky, zákusky a dorty, fotografa, ubytování a další služby.

W

We provide you the wedding ceremony in the chateau chapel, beutiful garden or in the local church. We prepare for you the banquet with special individual menu in restaurant or in the wedding lounge. You can also visit and spend time in the chateau cort or wine-cellar. We familiarize the wedding quests with a lot of high quality wines originated in the local viticultures in the Chateau Gallery of wines. The sure part of the day is the visit of historical and famous Templar Wine Cellars of Čejkovice. We provide you the horse coach, fanfares on the chateau cort, music accompaniment, flower decoration, wedding cookies, cakes, photograph services, accommodation and other services you can even thing about.

Čejkovice jaro - léto / spring - summer

225


Historie zámku

sahá do 30. let 13. století, kdy zde začal budovat svoji tvrz řád templářských rytířů. Dnešní podobu získal zámek v průběhu 17. a na začátku 18. století za působení jezuitů. Ve 20. století zdevastovaný a zchátralý zámek naštěstí unikl demolici a v polovině 70. let začala jeho rozsáhlá rekonstrukce. Provoz hotelu byl zahájen v roce 1998.

The history of the chateau dates back to the 30´s of 13th century. History of the company Templar Wine Cellars of Čejkovice is connected with arrival of the mysterious Templar Knights Order. Present appearance of the chateau comes from the 17th and 18th century after the stay of Jesuits. In 20th century escaped the chateau from the demolition and that was the reason why the great reconstructin could start in the in 70´s. Hotel operation began in 1998.

226

Marriage Guide


Hotel

Zámek Čejkovice Hotel Zámek, Templářská 1, 696 15 Čejkovice +420 518 362 538, info@hotelcejkovice

www.hotelcejkovice.cz


Průhonice the wedding capital

Průhonice svatební místo

V˘bûr místa k uspofiádání svatby je rozhodnû druh˘m nejdÛleÏitûj‰ím rozhodnutím hned po v˘bûru nevûsty (nebo Ïenicha). Kouzelné prostfiedí udûlá z kaÏdé nevûsty princeznu a podtrhne dÛstojnost okamÏiku, aby nikdo nebyl na pochybách, jak dÛleÏité události je svûdkem a jak v˘jimeãní lidé jsou jejími aktéry. PrÛhonick˘ zámek spolu s proslaven˘m zámeck˘m parkem je jiÏ tradiãnû stálicí na nebi nejvyhledávanûj‰ích svatebních míst a kaÏd˘ rok si zde své ano fieknou osobnosti slavné i ménû slavné, z blízka i z daleka, sledovány oãima pfiíbuz-

228

Marriage Guide

n˘ch a pfiátel pfiijíÏdûjících z Evropy, ale i âíny ãi amerického kontinentu. Nejpopulárnûj‰ím místem pro svatební obfiad je malé nádvofií zámku, ze tfií stran uzavfiené pfied oãima zvûdavcÛ s nádhern˘m v˘hledem na prÛhonick˘ park. Nejnovûj‰ím hitem je pfiíchod nevûsty po kamenném schodi‰ti ze zámecké komnaty (jedná se o totéÏ schodi‰tû, na kterém si povídá Josef Kemr s Viktorem Preissem v pohádce S ãerty nejsou Ïerty – ostatnû na zámku a v parku se natáãelo pohádek skuteãnû hodnû) – o tom, Ïe se zde vdává princezna, skuteãnû nemÛÏe pochybovat vÛbec nikdo.


The second most important decision after the choice of the bride (or groom) is surely the choice for place where you want your wedding to take place. Every bride become the princess in a charming environment, which emphasises the moment’s dignity not to have doubts how important this event is and how exceptional these people are. PrÛhonice castle with the famous park are traditional places for wedding and various people – famous and less famous, local and from above – are annually coming here to say their “yes I do” in the presence of relatives and friends coming from Europe, China or American continent. The most popular place for wedding ceremony is small castle courtyard, which is enclosed by three sides against curious guys, having an amazing view of the park. The newest hit is the bride’s arrival leading down the stone staircase from the caste chamber (because this staircase is famous from the movie scene with Josef Kemr and Viktor Praiss talking in fairytale “No messing with devils" (orig. S ãerty nejsou Ïerty) – after all, many fairy tales were filmed in the caste and park) – then there’s no doubt a princess is getting married. jaro - léto / spring - summer

229


Obfiad na nádvofií má je‰tû jednu velkou v˘hodu – v pfiípadû nepfiíznivého poãasí je moÏno svatbu pfiesunout do nádhernû vyzdobeného Rytífiského sálu, kter˘ není o nic ménû romantick˘ nebo noblesní a navíc nabízí dokonalé soukromí pro ty, ktefií nechtûjí b˘t ani pfied obfiadem ãi po nûm na oãích nezvan˘ch hostÛ. Svatební obfiad v Rytífiském sále je vyhledáván tûmi, kdo si chtûjí vychutnat atmosféru romantického zámku s jeho historick˘mi interiéry, nebo svatebãany, ktefií se straní letního Ïáru ãi naopak podzimních plískanic. Nejkrásnûj‰í svatbu pak urãitû zaÏijí snoubenci, ktefií se zde berou v zimû, kdy je zámek pokryt˘ snûhem a pÛsobí jako kulisa k pohádce O Popelce. ZároveÀ je to sál, ve kterém se konají svatební hostiny. Je dostateãnû prostorn˘ aÏ pro sto hostÛ a nabízí dost místa i na tanec, ideálnû za doprovodu Ïivé hudby z balkónku nad krbem. V‰ichni hosté se navíc mohou na chvíli vzdálit od ruchu oslav a nalézt klid a odpoãinek bûhem procházky rozkvetl˘m parkem, znám˘m tisícovkami rododendronÛ, rÛÏí, pivonûk a dal‰ích kvûtin, usednout na laviãku u zurãících jezÛ na fiíãce Botiã nebo se nadechnout vÛnû pryskyfiice mezi borovicemi.

230

Marriage Guide


The ceremony at the courtyard has a great advantage – in case of an unfavourable weather you can move the wedding into the wonderfully decorated Hall of the Knight that isn’t any less romantic or noble, and in addition to that it offers a total privacy in case you don’t want to be disturbed by gatecrashers. The wedding ceremony in the Hall of the Knight is preferred primarily by people who want to enjoy the atmosphere of this romantic castle and historical interiors, or by wedding guests avoiding summer heats or autumn thunderstorms. The engaged couples enjoy the most beautiful wedding in winter, when the castle is covered by snow and everything gives the impression of the “Cinderella” story . But at the same time it’s a hall for the wedding feast, too. It’s spacious enough to accommodate 100 guests and offers even enough space for dancing in accompaniment of live music playing from the balcony above the fireplace. All guests can leave the celebration for a moment and enjoy the rest during walk through the blossoming park, which is well-known for thousands of rhododendrons, roses, peonies and other flowers, or during sitting at the bank of the rivulet Botiã, or you can just smell the resin among pine trees.

jaro - léto / spring - summer

231


Hostina v zámeckém sále má i jiné kouzlo. Peãené kachny, zvûfiinové pa‰tiky nebo srnãí gulበnejen Ïe skvûle vypadají, ale v historickém interiéru zámku pÛsobí naprosto pfiirozenû a úplnû jinak, neÏ v konvenãní jídelnû moderní restaurace a také jinak chutnají – asi jako kdyÏ si sushi dáte v Yokohamû nebo pizzu v Benátkách. Staré víno pohladí na jazyku vÏdycky, ale kdyÏ jej ochutnáváte pfied dfievûnou intarzií snad dvû stû let starou, je to pfiece jenom rozdíl. A káva – káva podávána ve spûchu je ãasto jen dávkou kofeinu, ale u stolku na zámeckém nádvofií s v˘hledem na rozkvetl˘ park? Pod freskou malovanou osobnû Hanu‰em Schweigerem? KdyÏ ve vzduchu voní kvûty a oz˘vá se zpûv ptákÛ a jinak uÏ nic? Svatba je v˘jimeãná událost v Ïivotû a proto se v‰ichni v PrÛhonickém zámku snaÏí, aby si ji svatebãané uÏili, aby nebyli stresováni ãasem ani niãím jin˘m. Na obfiad i na fotografování je vûnován dostatek ãasu, bûhem oslavy Vám nebude nikdo pfiipomínat, Ïe uÏ je pÛlnoc, jakékoliv splnitelné pfiání je okamÏitû a s úsmûvem vyplnûno. Svatební den v PrÛhonickém zámku je pro v‰echny nádhern˘m a neopakovateln˘m záÏitkem – a pamatuje, jaká byla svatba, takové bude manÏelství.

The wedding feast in the castle holds even another beauty. Food, such as baked ducks, venison paste or venison goulash, looks not only great, but is also gives you the impression of natural matter in this historical caste’s interior, it look better than in conventional modern restaurant – it’s like to have sushi in Yokohama or pizza in Venice. Wooden intarsia that is almost 200 years old emphasises the moment with delicious old wine. And coffee – coffee is, in general, served in hurry to get fast energy and caffeine, but is it much better to enjoy it at the table at the caste courtyard, under the fresco painted by Hanu‰ Schweiger, when you smell blossoms and hear the birds’ singing. The wedding is an extraordinary event and that’s the reason why all people endeavour to make it pleasant and without any stress here, at the PrÛhonice castle. You will have enough time for being photographed, nobody will warn you that it is midnight during the celebration, and we will fulfil all your dreams. It is a wonderful and unrepeatable experience for everyone to hold the wedding day at the PrÛhonice castle – and remember, like is your wedding, like is your marriage.

232

Marriage Guide


Svatba na zámku v kouzelných prostorách zámku v Průhonicích Nezapomenutelnou svatbu můžete zažít v překrásných sálech Průhonického zámku. Svatební obřad v Rytířském sále je klenotem v nabídce českých obřadních síní a je vyjímečný nejen prostředím, ale i délkou trvání

30 minut v Rytířském sále + 30 minut v dalších prostorách zámku Uspořádáním svatebního obřadu v Průhonickém zámku získáte: - celou hodinu na obřad a fotografování v zámeckých sálech a salóncích - možnost využít další sály a sylónky zámku pro fotografování - bohatou nabídku svatebních hostin v místních restauracích - možnost ubytování v blízkých hotelích - volný přístup do zámeckého parku

www.svatbypruhonice.cz, dalibor.matusinsky@ibot.cas.cz telefon: 602 603 073


Adresář Directory

Zlatnictví /

Jewelery

AD DANDA JEWELLERY Palackého 460/12, Kralupy nad Vltavou tel.: +420 736 488 555 email: danda@danda.cz www.danda.cz

RETOFY ROŽNOV, spol. s r.o. Masarykovo náměstí 174, Rožnov pod Radhoštěm tel.: +420 571 655 501 email: retofy@retofy.cz www.retofy.cz

Svatební agentury Wedding angencies

White agency s.r.o. Korunní 104, 101 00 – Praha 10 tel.: +420 608 012 118 email: info@whiteagency.cz www.whiteagency.cz

Hotely a restaurace, místa na svatbu Hotels and restaurants, place for the Wedding

Blanka Skácelová - SKACEL events Kudrnova 234/6, Praha 5 Motol tel.: +420 606 836 762 email: blanka@skacel.cz www.skacel.cz

Aria hotel Tržiště 368/9, 118 00 Praha 1 tel: +420 225 334 666, email: stay@aria.cz www.aria.cz

Exclusive Weddings in Prague tel.: +420 777 845 845 www.exclusiveweddinginprague.com

Casa – Havana, Cafe & cocktail bar Nam. Přemyslovců, 169 Nymburk tel:+420 775 266 711 www.filipropek.com

BISAKU KLENOTY Jánská 12, Brno tel.: +420 542 213 154 email: bisaku@bisaku.cz www.bisaku.cz

Naive s.r.o. Kateřinská 21, Praha 2 tel.: +420 222 518 517 Masarykova 37, Brno tel.: +420 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz

DIPLOMAT HOTEL Evropská 15, Praha 6 tel:+420 296 559 111 email: info@diplomathotel.cz www.diplomathotel.cz

Jablonecká bižuterie V Luzích 345/11, 466 02 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 346 492 email: info@gmbeads.cz www.gmbeads.cz

Pohádková svatba Drážkov 7, Svatý Jan email: eva@pohadkovasvatba.com www.pohadkovasvatba.com

FORT KŘELOV Na Fortu 1, Křelov email: lada.fetkova@forty.cz www.forty.cz

ROMANTIK PARIS s.r.o. Žitná 17, Praha 1 tel.: +420 222 221 632 www.romantikparis.cz

Golemův restaurant hotel a restaurace, Na hlavní 21 Praha 8 – Březiněves tel.: +420 283 910 213 email: golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz

Aleš Řehák – Pavel Karnas Sladkovského 1787, Pardubice tel.: +420 608 977 196 email: prodejna@alesrehak.cz www.alesrehak.cz

JK Jitka Kudlackova Jewels Želetavská 1525/1, Praha 4 Vinohradská 149 Praha 3 tel.: +420 241 091 750 email: info@jk.cz www.jk.cz Lukáš Rýdl – snubni prsteny Újezd 35, Praha 1 tel.: +420 257 323 836 email: info@snubniprsteny-lr.cz www.snubniprsteny-lr.cz RÁJ SNUBNÍCH PRSTENŮ Pod pekárnami 3, Praha 9 tel.: +420 283 893 384 email: snubni@email.cz www.snubniprsteny.info

236

Wedding design Smilova 385, 530 02 Pardubice email: marketa@fryc.cz www.weddingdesign.cz

Marriage Guide

Svatba-hluboka.cz Tereza Kadlecová tel.: +420 728 942 801 email.: info@svatbahluboka.cz www.svatbahluboka.cz

Grandhotel Pupp Mírové náměstí 2, 360 91 Karlovy Vary pupp@pupp.cz tel.: +420 353 109 111

Svatební agentura Elyseé U Dymáku 701, 679 06 Jedovnice email.: info@svatbyblansko.cz tel.: +420 776 061 684 www.svatby-blansko.cz

Hliněná Bašta Újezdská ulice č.p. 619, Průhonice u Prahy info@hlinenabasta.cz tel.: +420 272690700

Svatební agentura Tribulová Rijková Srdínova 388, Hradec Králové tel.: +420 732 212 120 www.oslavyasvatby.cz

Hotel Nosál Pražského Povstání 31, Praha 4 email: jnosal@hotelnosal.cz www.hotelnosal.cz


TribulováRijková

6YDWHEQtDJHQWXUD Postaráme se o to, aby vaše svatba na klíč byla dokonalá. Budeme vám nablízku v přípravách i v samotný svatební den. Starosti s přípravou oslavy nechte na nás, vy si jen užívejte a bavte se. Naše doporučení a rady budou plně korespondovat s vašimi představami a požadavky.

ZZZRVODY\DVYDWE\F]


Adresář Directory

Zlatnictví /

Jewelery

AD DANDA JEWELLERY Palackého 460/12, Kralupy nad Vltavou tel.: +420 736 488 555 email: danda@danda.cz www.danda.cz

Wedding design Smilova 385, 530 02 Pardubice email: marketa@fryc.cz www.weddingdesign.cz RETOFY ROŽNOV, spol. s r.o. Masarykovo náměstí 174, Rožnov pod Radhoštěm tel.: +420 571 655 501 email: retofy@retofy.cz www.retofy.cz

Svatební agentury Wedding angencies

White agency s.r.o. Korunní 104, 101 00 – Praha 10 tel.: +420 608 012 118 email: info@whiteagency.cz www.whiteagency.cz

Hotely a restaurace, místa na svatbu Hotels and restaurants, place for the Wedding

Blanka Skácelová - SKACEL events Kudrnova 234/6, Praha 5 Motol tel.: +420 606 836 762 email: blanka@skacel.cz www.skacel.cz

Aria hotel Tržiště 368/9, 118 00 Praha 1 tel: +420 225 334 666, email: stay@aria.cz www.aria.cz

Exclusive Weddings in Prague tel.: +420 777 845 845 www.exclusiveweddinginprague.com

Casa – Havana, Cafe & cocktail bar Nam. Přemyslovců, 169 Nymburk tel:+420 775 266 711 www.filipropek.com

BISAKU KLENOTY Jánská 12, Brno tel.: +420 542 213 154 email: bisaku@bisaku.cz www.bisaku.cz

Naive s.r.o. Kateřinská 21, Praha 2 tel.: +420 222 518 517 Masarykova 37, Brno tel.: +420 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz

DIPLOMAT HOTEL Evropská 15, Praha 6 tel:+420 296 559 111 email: info@diplomathotel.cz www.diplomathotel.cz

Jablonecká bižuterie V Luzích 345/11, 466 02 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 346 492 email: info@gmbeads.cz www.gmbeads.cz

Pohádková svatba Drážkov 7, Svatý Jan email: eva@pohadkovasvatba.com www.pohadkovasvatba.com

FORT KŘELOV Na Fortu 1, Křelov email: lada.fetkova@forty.cz www.forty.cz

ROMANTIK PARIS s.r.o. Žitná 17, Praha 1 tel.: +420 222 221 632 www.romantikparis.cz

Golemův restaurant hotel a restaurace, Na hlavní 21 Praha 8 – Březiněves tel.: +420 283 910 213 email: golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz

Aleš Řehák – Pavel Karnas Sladkovského 1787, Pardubice tel.: +420 608 977 196 email: prodejna@alesrehak.cz www.alesrehak.cz

JK Jitka Kudlackova Jewels Želetavská 1525/1, Praha 4 Vinohradská 149 Praha 3 tel.: +420 241 091 750 email: info@jk.cz www.jk.cz Lukáš Rýdl – snubni prsteny Újezd 35, Praha 1 tel.: +420 257 323 836 email: info@snubniprsteny-lr.cz www.snubniprsteny-lr.cz RÁJ SNUBNÍCH PRSTENŮ Pod pekárnami 3, Praha 9 tel.: +420 283 893 384 email: snubni@email.cz www.snubniprsteny.info

Svatba-hluboka.cz Tereza Kadlecová tel.: +420 728 942 801 email.: info@svatbahluboka.cz www.svatbahluboka.cz

Grandhotel Pupp Mírové náměstí 2, 360 91 Karlovy Vary pupp@pupp.cz tel.: +420 353 109 111

Svatební agentura Elyseé U Dymáku 701, 679 06 Jedovnice email.: info@svatbyblansko.cz tel.: +420 776 061 684 www.svatby-blansko.cz

Hliněná Bašta Újezdská ulice č.p. 619, Průhonice u Prahy info@hlinenabasta.cz tel.: +420 272690700

Svatební agentura Tribulová Rijková Srdínova 388, Hradec Králové tel.: +420 732 212 120 www.oslavyasvatby.cz

Hotel Nosál Pražského Povstání 31, Praha 4 email: jnosal@hotelnosal.cz www.hotelnosal.cz


Hotel Rustikal 507 24 Dětenice tel.: +420 493 504 210 email: hotel@detenice.cz www.detenice.cz Hotel Zámek Čejkovice Templářská 1, 696 15 Čejkovice tel.: +420 518 362 538 email: info@hotelcejkovice.cz www.hotelcejkovice.cz Holiday Inn Prague Congress Centre Na Pankráci 15/1684, Praha 4 tel.: +420 296 895 000 email: reservation@holidayinn.cz www.holidayinn.cz Chateau st. Havel V podzámčí 1, Praha 4 tel.: +420 222 316 012 www.chateauhotel.cz Chateau Zbiroh s.r.o. Slovanský ostrov – Žofin 226, Praha 1 tel.: +420 602 237590, email: svatba@zbiroh.cz www.hotel-chateau-zbiroh.cz Kinsky Castles Hrad Kost a zámek Karlova Koruna www.kinsky-dal-borgo.cz Pivovar Dětenice 507 24 Dětenice tel.: +420 493 599 142, email: info@detenice.cz www. detenice.cz MARINA VLTAVA Dvořákova Stezka 27, Nelahozeves tel.: +420 724 903 473 www.marinavltava.cz Ranč Vletice Vletice čp.11, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel.: +420 318 862 227 www.rancvletice.cz Rezidence Liběchov s.r.o Liběchov 121, Liběchov tel.: +420 315 650 000 email: recepce@rezidence-libechov.cz www.rezidence-libechov.cz U Anny Šmejdířky Dlouhá třída 91, Nymburk tel.: +420 325 511 045 email: info@uannysmejdirky.cz www.uannysmejdirky.cz

JL FOTO - fotografické studio tel: +420 733 577 367 email: lenka@jlfoto.cz www.jlfoto.cz Villa Milada V Šáreckém údolí 466/10, Praha 6 tel.: +420 246 058 000 www.villamilada.cz Vinařství U Kapličky s.r.o. Vinařská 484, 691 05 Zaječí tel: +420 602 956 677 email: r.zdarsky@vinarstviukaplicky.cz www.vinarstviukaplicky.cz Vrtbovská zahrada Karmelitská 25, Praha 1 – Malá Strana email: zahrada@vrtbovska.cz tel: +420 272 088 350 www.vrtbovska.cz YARD RESORT Ke Tvrzi 7, 250 72 Předboj u Prahy www.yardresort.com Zámek Průhonice tel.: +420 271 015 296, email: svatby@svatbypruhonice.cz www.zamekpruhonice.cz Zámek Čechtice Náměstí Dr. Tyrše 16 257 65 Čechtice tel.: +420 774 000 570 www.zamekcechtice.cz Zámek Liblice Liblice 61 277 32 Byšice tel.: +420 315 632 111 www.zamek-liblice.cz

Svatební fotograf a portrétista Wedding photographer and portraitist

Alexandro Gjičali - svatebni portrétista tel.: +420 606 925 451 email: Alessandro.6@seznam.cz Fotograf Ondřej Čižek Dr. Antonína Dvořáka 932 288 02 Nymburk tel.: +420 731 776 871

Natoceni svatby – svatební video tel.: +420 607 267 830 email: petr.kubik@natocenisvatby.cz www.natocenisvatby.cz T13 MUSIC – foto & music tel.: +420 777 233 753, tel.: +420 777 233 754 email: t13@seznam.cz www.t13.cz

Květinářské salóny Floral salons

Floristino Kristino Sekaninova 18, Praha 2 - Nusle tel.: +420 606 120 000 www.floristinokristino.cz Frezia Fleur 28. Pluku č. 9 101 00, Praha 10 tel.: +420 733 734 000 email: kvetiny@frezia.cz www.freziafleur.cz La Florista s.r.o. Karolinská 650/1, Praha 8 Danube House Tel: +420 222 322 388 email.: info@laflorista.cz www.svatebni-kytice-kvetiny.cz Sunflowers Sadská tel.: +420 777 646 446 email: sunflowers@volny.cz

Svatební šaty Wedding dress

BANDI VAMOS - Pánské obleky Sokola Tůmy 1099/1 709 00 Ostrava - Hulváky Budějovická 9a 140 00 Praha 4 - Michle Václavská 4 603 00 Staré Brno Rooseveltova 31 779 00 Olomouc 3 Website: www.bandi.cz E-shop: www.bandivamos.cz

jaro - léto / spring - summer

239


Brilliant Princess Vodičkova 34, Praha 1 tel.: +420 224 238 009 Okružní 147, Litoměřice tel.: +420 416 531 562 www.bripri.cz KOKO-SHOP.CZ – spodní prádlo email: obchod@koko-shop.cz www.koko-shop.cz Krejčovství Podolská Nymburk, Netřebice 25 tel.: +420 603 814 551 email: info@krejcovstvipodolska.cz MILO MAXIM MAHDALL Starobrněnská 13, 602 00 Brno tel.: +420 542 222 543 email: atelier@mahdall.cz www.mahdall.cz Naive s.r.o. Kateřinská 21, 120 00 - Praha 2 tel.: +420 222 518 517 Masarykova 37, 602 00 Brno tel.: +420 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz Natali – svatební salon Žitná 49, Praha 1 tel.: +420 222 733 810 www.natali.cz ROMANTIK PARIS s.r.o. Žitná 17, Praha 1 tel.: +420 222 221 632, www.romantikparis.cz San Verita Na Slupi 17/133, 128 00 Praha2 tel.: +420 224 920 851 email: info@sanverita.cz www.sanverita.cz Svatebni šaty Marija K Berance 2808/2, Praha 9 tel.: +420 732117730 email: marija@svatebnisaty-levne.cz www.svatebnisaty-levne.cz Svatební dům Zbraslav Milevská 1105/22 140 00 Praha 4 email: info@svatebnidumzbraslav.cz tel.: +420 257 313 288 www.svatebnidumzbraslav.cz

240

Marriage Guide

VETERAN CS – pronájem veteránů tel.: +420 737 218 032 email: veterancs@seznam.cz www.veterancs.com

Dárky pro svatebčany Gifts for wedding

ATELIÉR ANGE Hošťálkova 503/112, Praha 6 email: info@ange.cz www.ange.cz MONSTERRA – YOUR PRIVATE JOUNGLE tel.: +420 732 937 175 email: info@monsterra.cz www.monsterra.cz MOSER a.s. Kpt. Jaroše 46/19 360 06 Karlovy Vary www.moser-glass.com V.I.P. nábytek Na Maninách 20, Praha 7 tel.: +420 230 234 557 www.vipnabytek.cz Vovo design s.r.o. Design a interiéry, Za Žoskou 2506 288 02 Nymburk www.vovodesign.cz

Svatební dorty Wedding cake

Cukrárna Saint Tropez Vodičkova 30, Praha 1 tel.: +420 230 234 557 email: jnosal@cofe-st-tropez.cz www.cofe-st-tropez.cz

Limuzíny

The Limousines SIMIX Revoluční 25, Praha 1 tel.: +420 608 282 181 email: autosalon@simix.cz www.simix.cz Svatební Rolls - Royce tel.: +420 776 739 865 www.svatebni-rollsroyce.cz

VELKYFORD.CZ tel.: +420 773 026 999 www.velkyford.cz Wedding Cars – Jaguar Limousines tel.: +420 608 910 999 email: martinprague@volny.cz www.weddingcars.eu

Svatební cesty Honeymoon

Dominikánská republika email: realitycaribe@gmail.com email: caribismo@seznam.cz Keňa Safari Stodolní 316/2, Osrava tel.: +420 595 540 933 email: info@kena-safari.cz www.kena.safari.cz Travel & Business CenTre Praha, Na Příkopě 9/11 Brno, Vídeňská 55 Bratislava, Vajnorská 8/A tel.: +420 724 065 777 - 8 email: svatba@svatba-v-raji.cz www.svatba-v-raji.cz YACHT MARRIED Pod Topolákem 296, Postřižín email: info@yachtmarried.cz www.yachtmarried.com www.beremesenalodi.cz

Kadeřnictví

The Hairdresser‘s Petra Měchurová hair design Králodvorská 12, Praha 1 tel.: +420 224 222 442 www.petra.mechurova.cz Svatební líčení Marry Key Táborská 17, Praha 4 tel.: +420 608 210 529 www.svatebniliceni.webnode.cz


youtube.com/petramechurova | facebook.com/petra.mechurova

booking.info +420.224 222 442 | www.petra.mechurova.cz | address.street. králodvorská 12, praha 1 | vedle OD Kotva

tribute thee collection

profesionální poradenství vlasová péče Kérastase L‘oréal Professionnel

Club Salon Academy Lab


Marriage Guide - wedding magazine spring/summer 2012  

Wedding magazine. The only Czech-English bridal magazine. Magazín Marriage Guide je jediný česko-anglický svatební magazín nabízející katalo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you