Page 1

Jarní svatba

Spring wedding

PERLIîKY z historie Tibits of history

Svatba v LOS ANGELES Wedding in Los Angeles

KATALOG svatebních produktŇ List of wedding products

JARO / spring 2011


www.romantikparis.cz


Vážení čtenáři,

Dear readers,

Do ruky se Vám dostává již druhé vydání svatebního průvodce, který se Vám snaží rozšířit obzor ve svatební tématice. Začíná jaro a Vy jste se možná rozhodli stvrdit svůj svazek slibem manželským. V naších článcích, které jsou různorodých témat, se dočtete vše, co by Vám mohlo přispět a pomoci k uspořádání svatebního dne, nebo jiného svátečního zážitku. Snažili jsme se připravit pro Vás souhrnnou nabídku služeb a všech ostatních věcí, které Vám zjednoduší a zpříjemní přípravu i představu tak mimořádné oslavy. Při této příležitosti tak vyjadřuji poděkování všem, kteří přispěli k vydání tohoto časopisu a zejména inzerentům, kteří přispěli k celkové podobě tohoto čísla. Od prvního vydání jsme ušli již dlouhou cestu, při které jsme čerpali ze zcela nových konceptů a zdrojů. Pevně doufáme, že i toto číslo se pro Vás stane inspirací, a to nejen pro Váš svatební den. A teď mi dovolte, abych Vás aspoň na chvíli při čtení tohoto časopisu unesl z Vašeho všedního dne, do míst s nevšedními zážitky. Přeji příjemné čtení.

You get to your hand a second edition of wed-

Váš vydavatel Petr Kollman

Your publisher Petr Kollman

ding guide, which try to broaden the horizon in the wedding theme. Spring begins and you may choose to affirm your union by promise of marriage. In our articles, which are diverse topics, you can read anything that could contribute and help you to organize the wedding day, or other festive experience. We tried to prepare for you a comprehensive range of services and all the other things that simplify and sweeten you the preparation of the vision such an extraordinary celebration. On this occasion I express thanks to all who contributed to issue the magazine and especially to advertisers, who have contributed to the overall format of this number. Since the first issue we've come a long way when we draw on completely new concepts and resources. We firmly hope that even this number will become an inspiration for you not only for your wedding day. And now, let me take you for a while during reading this magazine from your everyday life, to places with extraordinary experiences. I wish you a pleasant reading.


www.sanverita.cz


The Marriage Guide MK ČR E 20123 Czech Republic CZK 150 Eurozone € 6,50

�bsa�

Redakce a obchodní oddělení / Desk and Commercial Department Kollman & Partners, s.r.o. Smetanovo nábřeží 327/14 11000 Praha 1 – Staré Město Czech Republic E.: info@marriageguide.cz www.marriageguide.cz Ředitel vydavatelství / CEO Petr Kollman E.: petr-kollman@email.cz Umělecký ředitel / Art Director MgA. Eva Štefanová E.: info@grafickydyzajn.cz Produkce / Production Gabriela Novotná E.: novotna@incmedia.cz Obchodní ředitel / Sales Director David Squerzi E.: squerzi@marriageguide.cz Obchodní manažer / Sales Manager Martina Hanzlíková E.: hanzlikova@marriageguide.cz Jan Jelínek E.: jelinek@marriageguide.cz Překlady / Translation Eliška Vedralová Redakční rada / Advisory Board Václav Svárovský Tereza Neumannová Radim Veselý Vladimíra Novotná Vladimír Daňkovský Helena Dynybilová Ivo Zámrský Distribuce / Distribution Kollman & Partners, s.r.o. Předplatné / Subscriptions E.: info@marriageguide.cz Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele. Titulní foto: © (Cherie) Fotky&Foto

04 12 20 24 27 54 66 83 96

Contents

Ja�ní �vatb� Spring Wedding

Perličk� z histori� Tibits of history

Svatb� � Los Angele� Wedding in Los Angeles

Portrétní kresba u�le� Portrait charcoal drawing

��ta�og �vateb�íc� ��oduktů List of wedding products

�vatební k�tic� Wedding bouquets

�ip 6 �íst pro �spořá�ání �vatb� Tip 6 Places to organize a wedding

Svatb� �� �ečist� Wedding in rough

Adresář Directory


Š¡›Ó£¨Š¤‹Š ¡“š‘Ž“š‘ text | Eva Keilwerth

foto | archiv White Agency s.r.o.

Ž¨Ó¤Žထ –¤Ž¡Ä ¯ ¡œ¾šÓŒ’ œ‹œ‹Ó ¯¨œ—“¤ ¡œ £¨œ¦ £¨Š¤‹¦လ –¦£¤Ž ”Š¡œပန Š¡œ ”Ž ¡œ ˜šœ’Ä šŽ”–¡±£šÆ”ąÓ˜ œ‹œ‹Ó˜ထ –­ £Ž ÿÓ¡œŠ¡œ‹œ¦¯Ó¯Ž¯“˜šÓ’œ£±š–¦နąŽ £Ž ¯Š¾Óš± ¯Ž—ŽšŠ¤ထ –¨Æ¤“š­ Ž£¤¢œ‹Š¡Ž¨šÆ –¨Ž¤œ¦န Š¡œÿŽ£¤Š¨¦”Žšœ¨Ä¯Š¾±¤–­ထ–¤Žဖ ¡ĵ™“‹¦Ž“ŠąŽ£œ—Ž¾šÄဩŠšœဣပ

4

œšဠ¤ ­œ¦ –šœª ª’“Œ’ £ŽŠ£œš ¤œ Œ’œœ£Ž œ¡ ­œ¦¡ªŽ“š‘လ¡®£¡“š‘နနန¡“š‘“£œ¡˜Šš­ Žœ—Ž ¤’Ž ˜œ£¤ ‹ŽŠ¦¤“§— £ŽŠ£œš ª’Žš ¤’Ž šŠ¤§¡ŽªŠ–Ž£¦Šœ˜¤’Žª“š¤Ž¡’“‹Ž¡›Š¤“œšန ¨Ž¡®¥’“š‘£¤Š¡¥£¤œ¤§¡›‘¢ŽŽšထŚœªŽ¡£’Š¨Ž ¨Š¡“Œœ—œ¦¡Ž ‹—œœ˜£န ¡“š‘ ¡Ž¡Ž£Žš¤£ šŽª ‹Ž‘“šš“š‘£ထª’“Œ’ª“——‹ŽŠ£ªŽ——Š£­œ¦¡ဣ­Ž£ဤန


Zeptali jsme se majitelky svatební agentury White agency, Evy Keilwerth na následující otázky týkající se jarních svateb: Jaké jsou typické jarní květiny a barvy, které můžeme využít pro naší svatební kytici a dekorace? Jsou to zejména tulipány všech barev, různé odstíny pryskyřníků od růžové, žluté, bílé, oranžové, až po červenou. Dále krásně růžové sasanky, konvalinky a šeříky. Nebojte se zdůraznit jaro v použitých barvách, kterými jsou žlutá, oranžová, bílá a sytě zelená. Máte-li ráda odstíny do růžova, kombinujte z růžových a fialových šeříků, sasanek, tulipánů a hyacintů. Dekorace je možné doplnit o zelené a hnědé větvičky. Jaro v České republice není typickým svatebním obdobím, proto budete mít větší výběr nejen v datech a lokalitách, ale také v dodavatelích zajišťujících svatební služby (fotograf, vizážistka, hudba atd.), kteří nebudou tolik vytíženi, jak je tomu v letním období. Budete moci využít i zajímavých jarních cenových nabídek. Mezi další výhody si můžete přičíst čas svých hostů, kteří v létě často cestují, jsou na dovolené a pak se stane, že nemůžete mít na své svatbě všechny, které byste si přáli.

Na co byste neměli na jaře zapomínat? Jaro s sebou nese nestálost počasí, jen těžko můžete předvídat, zda bude méně než 10 stupňů nebo se vydaří krásný teplý den s 20-ti stupni. Je proto potřeba myslet na vhodné oblečení. V šatech s dlouhým rukávem Vám může být teplo, teplý kabátek je lepší pro zimu. Dobré je zvolit variantu krátkých rukávů a pašmíny nebo si nechat ušít hedvábný top a boty zvolit spíše uzavřené, např. jen s otevřenou špičkou, oblíbené „peep toe“. V každém ročním období je potřeba myslet na mokrou variantu a na jaře to platí obzvlášť. Vyhněte se raději typicky letním místům a směřujte veškerou oslavu do interiérů. Vyberte si místo s terasou, kde je možné uspořádat welcome drink a hosté sem mohou přijít kdykoliv během oslavy, příjemně relaxovat a současně se ochladit po žhavém tanci. Pro větší pohodlí nechte zajistit ohřevné lampy a deky buď v typicky bílé, nebo v barvě Vaší svatby. Uvidíte, že zejména dámy je ocení.

Nechte se inspirovat jarem při sestavování svatebního menu. Jarní menu doplňte o typicky jarní zeleninku, jakou je mrkev, špenát, chřest atd. Jako předkrm zvolte lehký salát a obáváte-li se, že ne všichni hosté mají v oblibě jehněčí nebo králičí, nabídněte jim například pečené baby kuře s fenyklovým salátem a pro vegetariány rybu s šafránem, mladým špenátem a jarními bramborami. Pro Váš svatební dort vybírejte z lehkých ovocných náplní, jakými jsou jahodová nebo limetková a nechte ho ozdobit živými květinami. Toužíte-li po zajímavější variantě, zkuste mrkvový dort, kterým podtrhnete jarní atmosféru. Přejeme krásné a romantické svatby v jarních měsících, a pokud nejste pověrčiví, užijte si svou svatbu v měsíci plném lásky a rozkvetlých voňavých šeříků, v květnu.

Nebojte se deště, který přináší štěstí, bílé deštníky mohou být stylovým doplňkem Vaší svatby a hosté si na jarní déšť vzpomenou vždy s úsměvem.

jaro spring

5


What are the typical spring flowers and colours that we can use for our wedding bouquet and decorations? There are mainly tulips of all the colours, various shades of ranunculuses from pink, yellow, white, orange to red. There are also beautifully pink anemones, lilies of the valley and lilacs. Don’t be afraid to emphasise spring in colours such as yellow, orange, white and rich green. If you like shades of pink, combine from pink and violet pipe trees, anemones, tulips and hyacinths. Green or brown sprigs branches can be included in the decoration. Spring is not a typical wedding period in the Czech Republic; therefore you will have a better choice not only in dates and locations, but also as well in suppliers providing wedding services (photographer, beautician, music, etc.), who will not be so loaded as it is usual during the summer period. You can take advantage of interesting price offers. Among other advantages you can add time of your guests, who often travel or are on vacation during summer. It sometimes happens that you cannot have on your wedding all the people you would like to spend time with. What we should not forget in spring? Spring brings instability of weather; you never know if it will be below 10 degrees or a nice warm day with 20 degrees. Therefore it is necessary to think of suitable clothing. You can be quite warm in a dress with long sleeves and warm coat is better for winter. It is good to choose variant of short sleeves and pashmina or you can have)sewn silk top and shoes rather enclosed, for instance with open toe, favourite “peep toe”.

6

In every season it is necessary to think about wet variant, especially in spring. Better try to avoid typical summer places and directed all the celebrations indoors. Choose a place with a terrace, where you can organize a welcome drink and guests can come here anytime during the celebration, relax and at the same time they can cool down here after a hot dance. For better comfort you can provide heating lamps and blankets either in typical white colour or in colour of your wedding. You will see that especially women will appreciate it. Do not be afraid of rain, which brings felicity, white umbrellas can be stylish accessory of your wedding and guests will always remember the spring rain with a smile. Be inspired with spring while making a wedding menu. Complete spring menu with spring vegetable as carrot, spinach, asparagus etc. As a starter choose light salad and if you are in doubt whether all the guests like lamp or rabbit, offer for instance roasted baby chicken with fennel salad and for vegetarians fish on saffron and young spinach with spring potatoes. Choose light fruit fillings for your wedding cake such as strawberry or lime and have let it decorated with fresh flowers. If you are looking for more appealing variant, try carrot cake with which you will emphasise spring atmosphere. We wish you a nice and a romantic wedding during the spring months and if you are not superstitious, enjoy your wedding in the month full of love and blooming fragrant lilacs, in May.


Nový

rozměr

v prodeji šperků a hodinek

A new dimension

text | Dušan Mlynarčík

foto | ©Martin Mojzis

in the sale of jewellery and watches

Jitka Mlynarčík Kudláčková

je spoluzakladatelkou, spolumajitelkou a hlavní designérkou firmy, která se specializuje především na prvotřídní ruční práci, vycházející z tradiční české šperkařské školy. Jak sama říká, měla to štěstí, že ji učili ještě prvorepublikoví mistři zlatnického řemesla. Na tehdy již 70-80tileté zlatníky vzpomíná s úctou a pokorou, protože ví, že tato tehdy tvrdá škola je dnes obrovskou devizou. Její profesní kariéru zlatnice a designérky ale také velmi ovlivnil pracovní pobyt v exotické Venezuele, kde se dostala k zajímavé práci s velkými barevnými kameny a kde mohla dělat velké a krásné věci. Zatímco Jitka Mlynarčík Kudláčková se dnes více věnuje návrhům šperků, Dušan Mlynarčík převzal plně řízení firmy. Manželé od počátku svého podnikání věděli, co chtějí – dělat dobře obchod a nabízet zákazníkům více než pouhý prodej šperků. Snažili se celé ty roky odbourávat různé předsudky a pozůstatky doby

8

minulé v postojích českých zákazníků. Pomáhali jim překonávat jejich ostych něco si vyzkoušet, ale hlavně formou poradenství vysvětlovat etiketu šperků, protože kultura šperků u nás za první republiky byla. Tato myšlenka předurčovala i výběr nových prostor pro svoji firmu. Manželé měli nabídky krásných míst v centru Prahy, ale pak objevili budovu Filadelfie, která je nadchla. A nejen ona, ale i celý areál business centra jakožto malé městečko. Budova jim nabídla velké prostory nejen pro obchod, dílnu, ale i kanceláře. Představovala mnoho pozitiv pro jejich zákazníky – dostatek parkovacích míst, klidnou a dostupnou zónu, kde by mohli nerušeně vybírat šperky a nechat se obsluhovat. Také obchod propojený s výrobou skýtá zákazníkovi mnoho výhod – třeba možnost domluvit si přímo na místě úpravu či výrobu, ale také spatřit nejen přes okno z jednacího salónku šperkařskou výrobu. Jak potvrzuje sám pan Mlynarčík, mají tu zkušenost, že pokud


Souprava z černých perel, náhrdelník, závěs, prsten, brož

zákazníkovi umožní vidět výrobu šperků, dají mu jiný pohled na ně. Většinu zákazníků to fascinuje a ve spojení s vysvětlením šperku, jeho designérského motivu nebo příběhu, který se za mnohým šperkem skrývá, mu je odkryt další hlubší rozměr vnímání šperku. Samotná budova Filadelfie oslovila manžele Mlynarčíkovi natolik, že si nechali stejným architektonickým studiem - DaM , které budovu navrhovalo, designovat i svůj obchod. Akad. arch. Petr Šedivý se dokázal vžít do požadavků a specifik obchodu a podařilo se mu zajímavým pojetím stropu, ale hlavně pomocí dřevěného masivu, vytvořit krásný a funkční prostor. Nasvětlené vitríny po celé délce obchodu zasazené do dřevěných stěn splňují záměr a přitahují zákazníky k nahlédnutí. Minimalistický interiér nerozptyluje příchozího zákazníka a dává zcela vyniknout šperkům.

zkoušet, dozvídat se…

Nový prodejní prostor firmy JK JITKA KUDLACKOVA JEWELS splnil letité představy majitelů i zákazníků. Odpovídá světovým trendům. Je nejen prodejnou, showroomem, ale i místem možných akcí pro menší skupiny zákazníků. Obchod nabízí šperky pro běžnou, ale i náročnější klientelu a poskytuje i široký výběr hodinek různých značek. Zákazníci zde naleznou jiný sortiment než v druhém značkovém obchodě firmy – v Paláci Flóra. Nepřeberná škála šperků není to jediné, co zde může zákazníka inspirovat. Přijďte se inspirovat i Vy.

Jitka a Dusan Mlynarcik, majitele firmy

kolekce RADOST, bílé zlato, brilianty design Vardan Nazaryan

jaro spring

9


Jitka Mlynarčík Kudláčková

is a co-founder, co-owner and principal designer of a company that is mainly specialized in first-class handwork, based on traditional Czech jewellery school. As she says, she was lucky that she was taught by First Republic masters of the craft of goldsmithing. She recalls at that time already 70-80 years old goldsmiths with respect and humility, because she knows that this mill is now a huge asset. Her professional career goldsmiths and designer also greatly influenced working trip to the exotic Venezuela, where she got an interesting job with large coloured stones and where she could make large and beautiful things. While Jitka Mlynarčík Kudláčková is nowadays more focused on design of jewellery, Dušan Mlynarčík took management of the company. Married couple know from the beginning of their business what they want - to do good business and offer customers more than just selling jewellery. They tried to get

10

rid of various prejudices and remains from the past time in the attitude of Czech customers. They helped them to overcome their shyness to try something, but mainly in the form of counselling to explain the etiquette of jewellery, because the culture of jewellery here was at the time of First Republic. This idea predetermined the selection of new areas for their business. Married couple had offers of beautiful places in the center of Prague, but then they discovered the building of Philadelphia, which enchanted them. And not only the building, but the whole area of business center as a small town. The building offered a great area for shops, workshop, as well as for offices. It involved a lot of benefits for their clients - plenty of parking places, quiet and accessible area where they could quietly choose jewellery and to be operated. Also the shop connected with the production offers many benefits to the customer – for example the possibility to arrange on-site


Souprava z růžových perel, náušnice, náhrdelník

kolekce RADOST, bílé zlato, safíry a brilianty design Vardan Nazaryan

treatment or production but also to seen not only through the window from the meeting room jewellery manufacturing. As confirmed by Mr. Mlynarčík, they have experience that if the customer will see the production of jewellery, they give him a different perspective on them. Most customers fascinates it and in conjunction with an explanation of jewel, the designer theme or story that lies behind many jewel, is uncovered to customer another deeper dimension of perception of jewel. The building itself addressed the married couple Mlynarčíkovi so much that they kept the same architectural studio – DaM, which proposed the building, to designed their shop. Akad. Architect Petr Šedivý was able to empathize with the needs and characteristics of the shop and he managed by an interesting concept of the ceiling, but mainly through wooden solid to create beautiful and functional space. Lighting showcases the entire length of trade set in wooden walls meet the intent and access to attract customers. The illuminated showcases set in the wooden walls along the whole length of the shop meet the intent and attract customers to look. The minimalist interior does not distract an incoming customer and gives the jewellery excels.

kolekce DIVA, bílé a žluté zlato, brilianty design David G. Hrubec

try, to learn ...

New retail space of company JK JITKA KUDLACKOVA JEWELS meet aged images of owners and customers. It corresponds to global trends. It is not just a shop, showroom, but also a place of possible events for smaller groups of customers. The shop offers jewellery for everyday, but even the most demanding clientele and offers a wide selection of watches of different brands. Customers will find a different range than the in the second brand shop of the company - in the Palace Flora. Countless range of jewellery is not the only thing here what may inspire the customer. Come and be inspired too.

jaro spring 11


www.patricia.cz

text | Patricia Janečková

foto | archiv MG

PERLIČKY Z HISTORIE

12

Základním úkolem manželství odedávna

The basic task of marriage has always been to

bylo mít děti, spojit a rozmnožit maje-

have children together and multiply property,

tek, zajistit bezpečí pro rodinu nebo i celý

ensure safety for the whole family or tribe. So-

kmen. I společenské postavení ve vyšších

cial standing in the upper layers, it was also

vrstvách bylo důležité, proto spojení sil-

important, due to this reason the concentra-

ných a vlivných rodin bylo velmi žádoucí.

tion of strong and influential families were

Již ve starověku bylo tedy manželství zcela

highly desirable. Already in ancient times mar-

běžnou záležitostí.

riage was therefore quite current issue.


Svatbě předcházelo dání svolení rodičů anebo opatrovníků. Ti také rozhodovali o všech finančních podmínkách sňatku. Svatby se uzavíraly bez zvláštních ceremonií. Ženich si jednoduše odvedl svou ženu do svého domu, chýše či stanu a ohlásil to všem. Tím byl jejich vztah považován za manželský. Následné oslavy však bývaly velmi bujaré a veselé už tehdy. S příchodem náboženství, zejména křesťanství, byly svatební obřady vesměs církevní. Ve středověku byl tento sňatek považován za posvátný a nezrušitelný. Velkým rozdílem však bylo, oproti dnešním svatbám, že mladí lidé neměli možnost sami si zvolit svého partnera. To rodiče vše domlouvali a hlavním cílem svatby bylo spojení majetku. Zcela běžně se o nevěstě dohadovali jako na trhu otec nevěsty a otec ženicha společně s ženichem. Do-

konce vznikaly smlouvy, kde se přesně psalo, jaké věno přinese nevěsta a co v manželství bude všechno zastávat. Tento zvyk přetrvával až do 19. století. Pokud se dívka neprovdala, většinou odcházela do kláštera. Pro rodinu bývala dcera, která se nevdala ostudou. Až později se samotnému obřadu dával větší důraz a přípravy na svatbu zabraly mnohdy i několik týdnů. Na vesnicích žili svatbou většinou všichni obyvatelé. Ženy připravovaly jídlo a šaty pro nevěstu. Šaty byly, pokud to finance rodiny dovolovaly, velmi zdobené a bohaté. Na těchto svatbách se objevovaly i družičky. Tyto svatby, spolu se svými tradicemi, se často dodržují dodnes. První bílé dlouhé svatební šaty si na své svatbě oblékla královna Viktorie v roce 1840. Od tohoto roku začíná tradice, kterou následuje většina nevěst téměř na celém světě. Bílé šaty

symbolizují čistotu a panenství. Dokonce i prstýnky, které si dnešní snoubenci při obřadu vyměňují, znali již staří Egypťané. Chudé páry si prstýnky vyráběli ze dřeva, kostí, kovu či si je pletli z trávy. Opět postupem času byl prstýnek a jeho cena ukázkou movitosti rodiny. Rozdíl mezi dnešními páry a páry třeba ze začátku 19. století je obrovský. Dnes si asi nedovedeme představit, že by nám rodiče přivedli muže a oznámili, že to bude náš manžel po zbytek života. Obecní zákoník z roku 1811 dovoloval uzavírat i civilní manželství. Do té doby byly sňatky jen církevní. Tyto civilní sňatky už byly uzavírány před svědky a zapisovatelem, hodně podobně jako je známe my v současnosti. Od roku 1950 se mohly uzavírat sňatky jen na národním výboru. To byla poválečná léta.

jaro spring 13


To the wedding preceded giving permission of parents or guardians. They also decide on the financial condition of marriage. Weddings were formed without any special ceremony. Groom simply led his wife into his house, hut or tent and announced marriage to everyone. From that time was their marital relationship considered. Subsequent celebrations were lively and funny then. With the advent of religions, especially Christianity, were wedding ceremonies mostly religious. In the Middle Ages, marriage was considered as sacred and indissoluble. The big difference was, compared to today's weddings, that young people themselves had not the opportunity to choose their partner. The parents are all talking, and the main aim of the wedding was the concentration of property. The father and the father of the bride groom and groom together quite commonly speculated about the bride as at the marketplace. There were formed even contract, where was exactly written, what the bride brings as a dowry and what she will do on her own in the marriage. This custom persisted until the 19th century. When she didn´t married, she usually retired to a monastery. Daughter who didn´t married used to be a disgrace for the family. To the ceremony was later given greater emphasis and preparation for the wedding had taken even several weeks. In the villages mostly all people lived marriage. Women prepared food and clothes for the bride. Dresses were, if family finances permitted, highly decorated and rich. At these weddings occurred also bridesmaids. The wedding, along with their traditions, are often kept still today. The first long white wedding dress for wedding has dressed Queen Victoria in 1840. Since that time begins a tradition followed by almost of brides all over the world. White clothes symbolize purity and virginity.

14

Even rings that today's bride and groom exchange during the ceremony, were known by the ancient Egyptians. Poor pair´s rings were manufactured from wood, bone, metal or they stranded them from the grass. Again, over time the ring and the price of the ring example of chattels of the family. The difference between today's couples and couples of beginning of the 19th century is enormous. Today, we probably cannot imagine that our parents could bring a man and announced that it will be our husband for life. Municipal Code of 1811 allowed entering into civil marriage. There were only religious marriages until then. These civil marriages have been concluded before witnesses and a recorder, much like we know them today.

From 1950 it was possible to marry only before the National Committee. It was the after war time. Weddings on the National Committee were the only option to get married for decades. Religious ceremonies were just an exception. If a couple of early 90 of the 20 century applied church for a marriage, they had to say their ‘yes’ on the national committee. After the Velvet Revolution in 1989, much has changed. Since 2007, we may be held the ceremonies for same-sex couples - a registered partnership. Today's couples can choose from many locations and options. By that they can fulfil their dream of a perfect wedding according their ideas.


Svatby na národním výboru byly po několik desetiletí jedinou možností jak se vdát. Církevní obřady byly jen výjimkou. Pokud si pár ještě počátkem 90. let 20. století zažádal o církevní sňatek, musel si své ano říci i na národním výboru. Po sametové revoluci v roce 1989 se mnohé změnilo. Od roku 2007 se u nás mohou konat i obřady pro páry stejného pohlaví - registrované partnerství. Dnešní páry si mohou vybírat z mnoha míst a variant. Splnit si tak sen o skvělé svatbě podle svých představ. Svatební tradice Každé malé či velké město a vesnice měly své svatební tradice. Je jich tolik, že bychom jimi zaplnili několik stránek. Mnohé zanikly, ale většina zůstává. Určité modifikace či zánik některých tradic má na svědomí nejen doba, ale i to, že se stále častěji vdávají a žení páry, kdy jeden z nich je z města a druhý například z malé vesnice. Svatba se pak zákonitě přizpůsobuje oběma tradicím a tak se nějaká tradice vynechá a jiná trochu upraví. Svatby mezinárodní pak přinášejí nové zvyky a tradice, které se líbí natolik, že je nevěsty v dnešní době používají s velkou oblibou (např. několik družiček ve stejně barevných šatech – anglosaský zvyk). Současné tradice Svatební oznámení se zasílají poštou. Jen zcela výjimečně se na vesnicích spolu s oznámením ještě rozdávají svatební koláčky, jako ohlášky svatby budoucí. Nevěsta si šaty nechává šít, koupí si je anebo půjčí v půjčovně. Zcela ojediněle se vdává v šatech své maminky. Zůstává ale zvyk, že by nevěsta měla mít v den svatby něco starého, nového a půjčeného. Před svatbou by ženich neměl vidět nevěstu oblečenou ve svatebních šatech. To (tento zvyk) dnešní nevěsty opravdu dodržují.

Předávání nevěsty má mnoho podob. Od venkovských plnění úkolů (nošení vody a štípání dříví) až po dnešní městské slíbení rodičům, že se o nevěstu bude ženich dobře starat. Na obřad přijíždí první ženich a poslední nevěsta. Z obřadu pak jedou novomanželé společně a jako první. Kolona troubí na počest novomanželů. Po obřadu, když manželé vycházejí z obřadní síně či místa obřadu, na ně svatební hosté házejí rýži a okvětní plátky pro štěstí a plodnost v manželství. Vykoupení, zatahování, chomout pro ženicha – většinou přátelé po obřadu připraví pro ženicha formou legrace nějaký úkol, aby si zasloužil nevěstu. Pokud úkol nesplní, musí se vykoupit penězi či lahví alkoholu. Přenášení přes práh. Podle původní tradice přenáší manžel ženu přes práh domu. Svatební hosté si ale tuto událost nechtějí nechat ujít a tak velmi často přenáší ženich nevěstu přes práh do restaurace, kde se koná hostina. Zametání střepů je první práce, kterou novomanželé dělají společně. Ukáže se tak, jak si umí rozdělit práci. Svatební přípitky zůstávají nedílnou součástí svatební hostiny. Je to jedinečný moment, jak před všemi popřát novomanželům hodně štěstí a pohody v manželství. Svatební polévku servírují novomanželům na jednom talíři a manželé se krmí navzájem. Je to první dělení se o společnou věc v manželství.

jaro spring 15


Wedding traditions Any small or large town and village had their wedding traditions. There are so many of them that they would fill several pages. Many disappeared, but the majority remains. For certain modifications or termination of some traditions is responsible not only the time but also the fact that more and more couples which are getting married are that couples when one is from town and the other one from a small village. Wedding is an inevitable adaptation to both traditions, and thus some tradition misses or other is adjusted a bit. International weddings bring back new customs and traditions which are so popular that nowadays brides like to use them (for example several bridesmaids with the dresses of the same colour - Anglo-Saxon habit). Current traditions Wedding invitations are sent by post. Only in exceptional circumstances are in the village together with invitation give out wedding cakes, like announcement of the future wedding. The bride let her dress to sew, buy or borrow them in the store. She is getting married in a dress of her mother very rarely. There remains a habit that the bride should ware on the wedding day something old, new and borrowed. Before the wedding the groom should not see the bride dressed in wedding dress. It (the habit) is rarely respect by today's brides. Transmission of the bride takes many forms. From rural tasks (fetching water and chopping wood) to today's urban parents pledging that the groom will take good care of the bride.

www.sanverita.cz

16

At the ceremony groom arrives first and bride the last. From the ceremony the newlyweds go together and first. Column is blowing in honour of newlyweds. After the ceremony, when the married couple go from the Ceremony Hall or the place of ceremony, the wedding guests are throwing rice on them and flower petals for happiness and fertility in marriage. Redemption, retraction, a yoke for the groom - mostly friends of groom prepare after ceremony for fun a challenge to earn the bride. If the groom fails he has to redeem the money or bottles of alcohol. Carrying the bride over the threshold. According to the original tradition husband of a woman carries bride over the threshold of the house. Wedding guests do not want to miss this event so very often the groom carries the bride over the threshold into the restaurant where the feast takes place. Sweeping body is the first work which newlyweds do together. It turns out the way how they can divide the work. Wedding toasts remain an integral part of the wedding feast. It's a unique moment to wish the newlyweds good luck and peace in the marriage before all. Wedding soup is served to the married couple on one plate and they feed each other. It is the first shared common thing in marriage. Cutting the wedding cake by one hand is another example of how the newly married couple can deal with working together. Then they can agree on who will distribute portions of the cake and who will be cutting.


Čtení svatebních blahopřání z dnešních svateb skoro vymizelo. Pokud je do své svatby zařadíte, bylo by lepší číst všechna přání než jen vybrat náhodná. Někomu by to mohlo být líto, že jste právě jeho přání nečetli. Rozbalování dárků se objevuje také jen velmi zřídka. Většinou si novomanželé rozbalují dárky až druhý den společně. Házení svatební kytice se dříve konalo hned po východu z kostela či radnice a házela se kytice mezi mladé svobodné ženy. Ta, která kytici chytla, se měla podle tradice do roka a do dne vdát. Dnes se házení kyticí zařazuje mezi program svatebního veselí.

Stahování podvazkového pásku je možná více zábavou než tradicí, ale za poslední léta se mezi svatebními páry objevuje tak často, že se dá říci, že se z této zábavy postupem času stala tradice. Ženich pak pásek hází mezi svobodné mládence a ten, kdo ho chytí, se do roka a do dne bude ženit. Otázkou ovšem zůstává, zda o to opravdu stojí. Únos nevěsty se dnes organizuje velmi sporadicky, a když, tak spíše pro formu, než jak tomu bývalo dříve, kdy svatební hosté i několik hodin čekali, až se novomanželé vrátí zpět. O různých nehodách ani nemluvě.

První svatební tanec novomanželů bývá většinou valčík, ale dnešní mladé páry se nebojí ani pomalých tanců anebo si připraví pro hosty své vlastní taneční vystoupení. Tradicí však zůstává, že s novomanžely si v průběhu večera zatančí všichni přítomní hosté. Novomanželé Začínají tančit s rodiči, poté tančí s přáteli. Tak vypadá současnost. Uvidíme za pár let, jaké tradice a zvyky se na svatbách zachovají a které nové se objeví.

Vybírání peněz na svatbě je pro novomanžele spornou tradicí s různými názory, ale principielně jde o vybírání peněz třeba do svatebního střevíčku nevěsty.

jaro spring 17


www.patricia.cz

www.patricia.cz

Reading congratulation cards from the nowadays weddings almost disappeared. If you place this custom on wedding, it would be better to read all than pick random. Someone would sorry that you have not read his wishes. Unpacking gifts also appears very rarely. Most of the newlyweds unwrap the gifts the next day together. Throwing a bridal bouquet was held just before the exit from the church or Town Hall the bride threw a bouquet to the unmarried young women. The one, who grabbed the bouquet, will by tradition get married in a year and a day. Today the bouquet throwing program ranked among the wedding festivity.

18

Downloading of garter strap is perhaps more fun than a tradition, but it occurs among wedding couples so frequently in recent years that it can be said that this entertainment gradually become a tradition. The groom then throws the strap between the unmarried youth and the one who catch it, will be married within a year and a day. The question is whether he really wants it. Bride kidnapping is now organized very occasionally, and if, it is more for form than it used to be, when the wedding guests waited several hours until the newlyweds return. Not to mention the various accidents. Collecting money during the wedding is for newlyweds a tradition issue with different opinions, but in principle it should be collecting money for example to the bride's shoe.

The ďŹ rst dance of the newlyweds is usually a waltz, but today young couples are not afraid to show slow dance or to prepare for guests their own dance performance. However tradition remains that with the newlyweds dance all the guests during the evening. The newlyweds begin to dance with their parents, then with friends. So it looks today. We will see in few years, which traditions and customs will preserved at weddings and which new ones appear.


Svatební salon - svatební agentura

Luxusní svatební a společenské šaty včetně doplňků od prvotřídních evropských firem

na zapůjčení i prodej dámské / pánské

Romantik Paris Svatební salon – svatební agentura Žitná 17, 110 00 Praha 1 Tel.: 222 221 632, 602 428 708 Romantik Paris Svatba na klíč Tel.: 602 331 503 info@romantikparis.cz www.romantikparis.cz


Svatba v text | Ing. Anna Vaňková

foto | archiv MG

Wedding in Los Angeles

Hollywood, Beverly Hills či horké pláže ze seriálu Pobřežní hlídka. To a mnoho dalšího je Los Angeles - Město andělů, zkráceně L. A. Město hřejivého slunce a písečných pláží, které přes den nabízí zábavu i zahálku a po západu slunce ožívá oslnivým nočním životem. Hollywood, Beverly Hills or hot beaches from series Baywatch. All this and much more is Los Angeles – City of angels, abbreviated L.A. City full of warming sun and sandy beaches, which during day offers entertainment and idleness and after sun-set is full of gorgeous nightlife.

20


Město Los Angeles je hned po New Yorku druhé největší v USA a první největší v Kalifornii. Stalo se domovem pro lidi z více než 140 států na Zemi, kteří mluví přinejmenším 224 jazyky a je tedy místem přímo kosmopolitním. 325 dní v roce tu svítí sluníčko a průměrné denní teploty se pohybují kolem 29° C. Z jedné strany jsou jeho břehy omývány Tichým oceánem, ze strany druhé je to coby kamenem dohodil do hříšného města zábavy - do Las Vegas. Už máte chuť podívat se tam aspoň na chvíli? A co takhle strávit v L. A. svůj svatební den? Právě díky jeho sousedství s Las Vegas je Los Angeles přímo ideálním místem i pro rozlučku se svobodou v předvečer svatebního dne. Kde jinde by se dalo užít zábavy v takovém množství, jaké nabízí Las Vegas v podobě kasín, barů a nočních podniků? Takovéto loučení ovšem bývá zvykem hlavně pro pány. Něžnějším polovičkám většinou uspořádají soukromý večírek její družičky. Ten se nese v poněkud klidnějším duchu, než bývá pánské řádění a je vyhrazen čistě pro dámskou společnost. Ačkoliv i tady se občas jeden muž objeví... Budoucí nevěsta v tento večer dostává od svých přítelkyň dárečky, které si ale s jejich výběrem hlavu lámat nemusí. Většinou totiž už bývá zaregistrovaná v určitém obchodním domě, jenž nákup darů pohodlně zprostředkuje. Svatby mají v Los Angeles společensky významné postavení a většinou bývají pojaty značně velkolepě. I přes to se ale dbá i na ty nejmenší detaily. Bohatá výzdoba a preciznost ve volbě stylu od písma na recepčních kartičkách, přes několikapatrový dort, až po limuzínu novomanželů- to je svatba v L. A. Důraz bývá stejně tak kladen i na bezchybný průběh obřadu samotného. Proto pravému svatebnímu dni předchází tzv. svatba nanečisto, kde si hostné i svatebčané zkouší příchod k oltáři, zasedací pořádek a ostatní organizační prvky, tak, aby v onen slavnostní den fungovalo vše bez zbytečných prostojů a zmatků, zkrátka „na jedničku“. K oltáři je nevěsta doprovázena svými družičkami, které v onen den „D“ obléknou všechny stejné šaty. Podobně i ženicha doprovází jeho druzi, taktéž ve stejných oblecích. Obřad sám může probíhat buď v kostele, kterých je

ve městě na výběr nepřeberné množství, nebo díky středomořskému podnebí přímo pod širým nebem. Své „ano“ tak můžete říci za hřejivých slunečních paprsků třeba na písčité pláži u mořského pobřeží, či v rozkvetlé zahradě plné opojně vonících květů ibišku a lilií. To ale není ani zdaleka vše, proč volit svůj velký den právě v tomto městě. Díky zdejšímu právnímu systému může být oddávajícím třeba Váš nejlepší kamarád. Stačí pouze, když si vyřídí licenci přes internet. Než si ale ženich s nevěstou navléknou snubní prstýnky, bývá ještě zvykem vyslovení svatebního slibu. Každý zvlášť tak přede všemi svatebčany svému protějšku vyzná lásku, vysloví úctu, slíbí věrnost… Nádherný zvyk, nemyslíte? Co se tradic dotýká, zbývá zmínit ještě jeden zásadní rozdíl. A sice takový, že čerstvě oddaní novomanželé se v Los Angeles neúčastní svatebního veselí, tak jak tomu je u nás, v Čechách. Buďto hned z obřadu, či záhy po svatební hostině, odjíždí na společnou svatební cestu. Bujaré veselí, třeba až do ranních hodin, tedy zůstává čistě na svatebčanech, kterých bývá více jak několik desítek a o které je postaráno až do konce. A jak že si splnit sen, mít svatbu v Los Angeles, když naše drahá polovička zrovna nepochází z Ameriky a nemáme nikoho, kdo by pomohl vše zařídit na místě? Protože přiznejme si, kdo z nás by byl ochoten už tak náročný den organizovat na dálku, napříč státy? I tady existuje řešení. V dnešní době už se najde mnoho svatebních agentur, které sami vše zařídí. Často mívají v nabídce tzv. svatební balíčky, kde mají předdefinováno několik dní zahrnujících výlety a návštěvy různých destinací a samozřejmě i samotný svatební den. V pohodlí kanceláře tak lze domluvit vše, po čem vaše srdce touží a co vaše fantazie a rozpočet dovolí. Od vyzvednutí na letišti, odvozu do hotelu, procházce třeba po národním parku až po konečný slavnostní obřad a následné večerní veselí, vše bude zařízeno a zorganizováno podle předešlé domluvy. Leckteré agentury také nabízí možnost natáčení celého obřadu webkamerou a přímý přenos pro vaše blízké, kteří s vámi jet nemohli. Agentura zkrátka zařídí vše a to do detailu. Od barevné škály květinové výzdoby a profesionálního fotografa a kameramana, přes zajištění svatebních šatů až po výběr luxusní limuzíny. Tak jak se vám líbí svatba v L.A.?

jaro spring 21


City Los Angeles is the second biggest in the USA just after New York and the biggest in California. It is home place for people from more than 140 countries world wide, these speak at least 224 languages and therefore it is place really cosmopolitan. The sun is shining here 325 days in the year and average daily temperatures hover around 29° C. Waves of The Pacific Ocean wash its banks from one side, on the other side it is at a stone’s cast to the sinful city of entertainment – to Las Vegas. Are you already in mood to go there at least for a while? And what about spending your wedding day in L.A.? Thanks to its vicinity to Las Vegas is Los Angeles an ideal place even for stag night. Where else you can find such an entertainment that offers Las Vegas, which is full of casinos, bars and night clubs? Such a stag night is usually men’s custom. Bridesmaids mostly organize a private party for bride. The party is slightly calmer then men’s spree and it is entirely for women. Although a man shows up here even. During this evening future bride obtains gifts from her friends, who do not have to care much with their choice. She usually already is registered in some store that easily arranges purchasing of the gifts. Weddings have in Los Angeles prestigious status and generally are quite imposing. Attention is paid to the minor details though. Rich decoration and precision in choice of style; starting with lettering on reception cards, multi-storey cake and ending with limousine for newlyweds – this is wedding in L.A. Emphasis is given as well on a flawless ceremony itself. That’s why before the real wedding day there is so-called a wedding test, where future spouses and guests train coming to an altar, sitting order and other organizational things, so that at the ceremonial day everything works without idling and ado, shortly perfectly. The bride is accompanied to the altar by her bridesmaids; they all wear same dress on that day “D”. Alike bridegroom is accompanied by his friends, again in the same suits. The ceremony itself can take place in a church, there is a plenty of them for your choice in the city, or thanks to Mediterranean climate directly in the open air. You can say your “yes” on the sandy beach full of warm sunbeams, or in the blooming garden which is marvellously smelling of marsh-mallows and lilies. This is not by far all why to decide to spend your big day in this city. Thanks to local legal system your registrar can be even your best friend. It is only needed to obtain a licence via internet. There is a custom to announce wed-

22

ding promise, before bride and bridegroom put on their fingers engagement rings. In front of all the wedding guests every one of them professes love to the partner, devotion, fidelity... Admirable custom, don’t you think? Speaking about customs, we have to mention one crucial difference. Newlyweds do not participate in wedding celebrations as we do in Czech Republic. They leave for their honeymoon either just after the ceremony or soon after wedding banquet. Hilarious rejoicings till the morning hours are up to wedding guests, there is quite a number of people and there is a good care of them till the end. And how to fulfil the dream of having a wedding in Los Angeles, when our spouse does not come from the USA and we do not have anybody, who would help us with local arranging? Because frankly speaking, who would be willing to organize such a demanding day at a distance, across states? Even here a solution exists? Presently there are heaps of wedding agencies that organize everything. They often offer so called wedding packages, where several days are planed, including trips and visits to various destinations and of course the wedding day itself. In a comfortable office you can settle everything you are longing for and what your fantasy and budget allows. Everything will be arranged and organized for you as agreed; from picking up at the airport, transportation to the hotel, walking in the National park to the ceremony itself and then following evening festivities. Number of agencies offer as well possibility to film whole ceremony via webcam and so that your relatives and friends can watch it at the same time, if they could not go with you. The agency simply arranges everything to the minor details; starting with colour variety of the flower decoration, professional photographer and cameraman, choice of wedding dress and ending with luxurious limousine. So how you like wedding in L.A.?


jaro spring 23


kreslení portrétu Portrait charcoal drawing

UHLEM ALEXANDRO GJIČALI text | David Squerzi foto | archiv A.Gjičali

24


Většinu portrétu kreslím na čtvrtku formátu A2, ale menší formát dle přání zákazníka není vyloučen.

I draw most of the portraits on a quarter format A2, but the smaller format is not excluded if the customer wishes it.

Jako první co při tvorbě portrétu udělám je to, že si tužkou nakreslím náčrt, a když ten mám hotový, tak následuje fáze, že náčrt obtáhnu uhlem, aby se předkreslení tužkou zvýraznilo. Když je zvýraznění hotové, tak přichází na řadu kreslení uhlem ve formě prášku. Kousek uhlu si nadrtím co nejjemněji a tím docílím toho, aby prášek držel dobře na štětci, a následně tím portrét stínuji.

As a first thing I when I create a portrait is that I draw a pencil sketch, and when sketch is done, follows phase that I stroke the sketch by charcoal to highlight pencil redraw. When the highlight is finished, I start drawing with charcoal powder. I gently crush a piece of charcoal and can I achieve that the powder hold well on the brush, and then I shadows the portrait.

Aby byl portrét kvalitní, musí portrétista velmi dobře znát anatomii obličeje a svalů. Popisuji pouze tvorbu portrétu lidského obličeje, ale samozřejmě dovedu nakreslit cokoliv jiného podle fotografie (krajina, budova, zvířata atd.). Umím vytvořit portrét na živo nebo z fotografie, jak jsem se již zmínil výše. Na živo tvořím pouze příležitostně, protože lidé nevydrží tak dlouho bez pohybu. Chci docílit kvality, proto preferuji pomalejší, ale o to kvalitnější práci. Velký portrét k tomuto článku je vytvořen podle fotografie, kde jsem zachycen s mojí přítelkyní. Doporučuji kreslení z fotografie, ale to nevylučuje moje kreslení na svatbách a jiných společenských akcích, na místo přijdu rovněž s fotoaparátem a tiskárnou. I proto mám vždy při těchto společenských akcích někde stranou svůj koutek a předávám hotový portrét dle náročnosti přibližně do hodiny.

For a good portrait, the portraitist has to be very familiar with anatomy of face and muscles. I describe only creation of portrait of a human face, but of course I can draw anything from a photograph (landscape, building, animals, etc.). I can create a portrait from life or photographs, as I mentioned above. Live I draw only occasionally, because people do not last that long without moving. I want to achieve quality, so I prefer a slower, but superior work. Large portrait of this article is created from a photograph, where I am caught up with my girlfriend. I recommend drawing from a photo, but it does not preclude my drawing at weddings and other social events, I will come at holding place with a camera and a printer. That's why I always have in such social events somewhere aside a little corner and hand in the finished portrait according to the difficulty by approximately one hour.

Ideální fotografie je pro mne taková, pokud mi ji klient předá a nefotím jí sám, a když dotyčný je vyobrazen maximálně do půlky hrudníku a je z ní patrný detail obličeje. Umím portrétovat i z profilu. Portréty tvořím v několika stylech, dle přání. A to tmavé se světle zvýrazněným detailem obličeje, anebo naopak, to znamená skicu (náčrt obličeje, aby byl dobře rozpoznat, ale v jednom tahu a bez stínování).

Perfect photography for me is if my client hand it in to me and I do not take the picture, and the person is shown up maximally to the middle of the chest and facial detail is evident. I can also portray the profile. I create portraits in several styles according to your choice. Dark with light highlighted details of face, or vice versa, that is sketch (outline the face that has to be well recognized, but in one stroke and without shading).

Cena se pohybuje okolo 1000,- Kč, ale vše záleží předem na domluvě. Moje dovednost může být i netradičním svatebním darem novomanželům a jejich památkou na celý život.

The price is around 1000, - CZK, but it all depends on the agreement price in advance. My skill may be an unusual wedding gift to the newlyweds and their memory for the whole life.

Těším se na práci i pro Vás Alexandro Gjičali.

I look forward to working for you, Alexandro Gjičali.

jaro spring 25


:

Svatební šaty s noblesou NAIVE s.r.o. BRNO Masarykova 37, 2.p. t: +420 541 242 202 e: info@naive.cz PRAHA Kateřinská 21, Praha 2 metro I. P. Pavlova t: +420 222 518 517 e: praha@naive.cz

www.naive.cz


�atalo�

Catalog

Šper�� Svateb�í šat� Jewelery

Wedding dress

D���ň�� Accessories

S�užb� Services

D�sig� Design

snubní prsteny model 261 / 03, bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

Ceny uvedené v katalogu jsou orientační. Na aktuální cenu se informujte na uvedených webových stránkách.

jaro spring 27


28

zásnubní prsten - model Z109 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

zásnubní prsten - model Z102 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

zásnubní prsten - model Z103 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

zásnubní prsten - model Z106 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

zásnubní prsten - model Z107 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

zásnubní prsten - model Z005 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 198 / 02 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 6 / 01 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 12 / 03 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

Katalog


snubní prsteny - model 120 / 03 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 143 / 03 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 169 / 03 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 280 / 03 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 181 / 03 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 183 / 02 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 81 / 02 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 261 / 03 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 278 / 03 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

jaro spring 29


30

snubní prsteny - model 277 / 03 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 47 / 02 kombinované zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 170 / 02 kombinované zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 44 / 02 kombinované zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 28 / 02 kombinované zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 275 / 03 kombinované zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 261 / 03 bílé zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 163 / 03 kombinované zlato www.snubniprsteny-lr.cz

snubní prsteny - model 161 / 03 kombinované zlato www.snubniprsteny-lr.cz

Katalog


model Ar 58 www.alesrehak.cz

model Gr 2021 www.alesrehak.cz

model Ar 80 www.alesrehak.cz

model 08B_neu www.alesrehak.cz

model Fi 18 www.alesrehak.cz

model Gr 30 www.alesrehak.cz

model Gr1237 www.alesrehak.cz

model G008 www.alesrehak.cz

model Fi 6 www.alesrehak.cz

jaro spring 31


32

model A 31 www.alesrehak.cz

model A 32 www.alesrehak.cz

model A 34 www.alesrehak.cz

model Mr 027+30 www.alesrehak.cz

model Ar 60 www.alesrehak.cz

model A 21 www.alesrehak.cz

model Exl 12 www.alesrehak.cz

model A 28 www.alesrehak.cz

model A 30 www.alesrehak.cz

Katalog


model Gr 11060 www.alesrehak.cz

model Ar 62 www.alesrehak.cz

model Ar 86 www.alesrehak.cz

model palladium ar 88 www.alesrehak.cz

model palladium ar 95 www.alesrehak.cz

model platina ar 102 www.alesrehak.cz

model platina ar 105 www.alesrehak.cz

model Exl 28 www.alesrehak.cz

model Gr 127 www.alesrehak.cz

jaro spring 33


34

kolekce RADOST, bílé zlato, brilianty design Vardan Nazaryan, www.jk.cz

kolekce RADOST, bílé zlato, safíry a brilianty design Vardan Nazaryan, www.jk.cz

kolekce RADOST, žluté zlato, brilianty design Vardan Nazaryan, www.jk.cz

kolekce DIVA, bílé a žluté zlato, brilianty design David G. Hrubec, www.jk.cz

kolekce RADOST, prsten z bílého zlata s briliantem design Vardan Nazaryan, www.jk.cz

kolekce RADOST, souprava z bílého zlata, brilianty design Vardan Nazaryan, www.jk.cz

Prsten z bílého zlata se smaragdem a brilianty www.jk.cz

Rubínový prsten s brilianty www.jk.cz

Briliantový/zirkonový prsten osobitých tvarů www.jk.cz

Katalog


Marriage Time

Svatební agentura

Svatební agentura

Marriage Time

Vám zajistí kompletní svatební servis a poradenství. Náš příjemný kolektiv profesionálních svatebních koordinátorů Vám se vším rád pomůže a nabídne Vám služby, ušité na míru za velkoobchodní ceny. Zažijte netradiční svatbu na Statku Vletice a v dalších nevšedních lokalitách. GNY s.r.o., Helena Dynybilová email.: helena@gny.cz, tel.: 722 594 899


kolekce Viva Vision - Small Planets I. Souprava z bílého, žlutého a červeného zlata s tahitskými perlami, náušnice, závěs, prsten - 14kt. Limitovaná ručně vyrobená kolekce www.jk.cz

kolekce Viva Vision - Small Planets I. Souprava z bílého, žlutého a červeného zlata. Limitovaná ručně vyrobená kolekce. náušnice, závěs - 14kt. www.jk.cz

Závěsy s vltavíny a brilianty www.jk.cz

36

Katalog


© Martin Mojzis

Souprava „spirály“ s brilianty náušnice, prsten a závěs www.jk.cz

Souprava s přírodními krystaly akvamarínu a brilianty, náušnice a náhrdelník ww.jk.cz

Prsten s biwa perlou a diamantem perlová souprava – náušnice, prsten a náhrdelník www.jk.cz

Sada s říčními perlami a olivíny náhrdelník a náušnice ww.jk.cz

jaro spring 37


JESUS PEIRO 2011 svatební šaty od známého návrháře Jesus Peiro kompletní servis včetně krejčovských úprav www.naive.cz

38

Katalog


Salon Romantik Paris společenské i svatební obleky k zapůjčení i prodeji www.romantikparis.cz

jaro spring 39


Salon San VeritĂ model Buenos Aires www.sanverita.cz

40

Katalog


Salon Romantik Paris společenské i svatební obleky k zapůjčení i prodeji www.romantikparis.cz

jaro spring 41


JESUS PEIRO 2011 svatební šaty od známého návrháře Jesus Peiro kompletní servis včetně krejčovských úprav www.naive.cz

42

Katalog


Salon Romantik Paris společenské i svatební obleky k zapůjčení i prodeji www.romantikparis.cz

jaro spring 43


Salon San VeritĂ model Benjamin Roberts www.sanverita.cz

Salon San VeritĂ model Denmark www.sanverita.cz

44

Katalog


www.vovodesign.cz Salon Romantik Paris společenské i svatební obleky k zapůjčení i prodeji www.romantikparis.cz

jaro spring 45


Raymond Weil www.jk.cz

tag heuer: fotografie © Tag Heuer raymond weil: fotografie © Raymond Weil

46

Katalog


Raymond Weil www.jk.cz

TAG Heuer www.jk.cz

jaro spring 47


Raymond Weil www.jk.cz

48

Katalog


jaro spring 49


Zadejte do objednávky heslo GUIDE a obdržíte od VIP nábytek svatební dárek!

50

Katalog


jaro spring 51


Svatební agentura

�vatby �a� ve spolupráci s

�e�auran��m a �otelem

�����í�e� okt aty ejlk a o ble y do ky plň ky

Luxusní svatební šaty Marija

Nabízíme kompletní svatební servis, včetně vyřízení veškerých dokladů i pro cizince, možnost objednání i jednotlivých služeb v příjemném prostředí.

š

k

www.svatebnisaty-levne.cz CENA OD 2800,- Kč

www.svatby-lars.cz www.weddings-prague.com


Svatební kytice WEDDING BOUQUETS text a foto | Frezia Fleur

Svatební kytice pro nevěstu je perlou celé svatby. Nevěstu zdobí po celou dobu obřadu a na fotografiích zůstává jako krásná vzpomínka.

Musíme tedy k jejímu výběru přistupovat zodpovědně a nepodcenit žádný aspekt, který tvorbu kytice provází. Prvním krokem by měl být výběr floristické firmy, protože na celkovém estetickém a technickém zpracování velmi záleží. "Kytice pro nevěstu je mnohdy malým uměleckým dílem a vrcholem floristické profese," říká Anna Kutnarová, majitelka floristické firmy Frezia Fleur. Než se tedy rozhodnete, kterou firmu zvolíte, je dobré seznámit se s předešlou tvorbou a patřičnou kvalifikací v oboru. Pokud jste si již firmu zvolila, měla by následovat schůzka s floristou, na kterou je vhodné si vzít fotografii svatebních šatů, eventuálně fotografii plánovaného účesu a líčení. Není také na škodu přinést si s sebou inspirační fotografie kytic, které Vás zaujaly na internetu, v časopise nebo přímo na stránkách dané firmy. Všechny tyto věci pomohou floristovi lépe poznat Vaše estetické cítění a představy. V kombinaci s barevnou Děkujeme salonu Naïve za zapůjčení svatebních šatů na fotografování.

54


typologií Vaší osoby by měla vzniknout jasná představa o celkové kompozici nejen kytice pro nevěstu, ale i ostatních dekorací. V případě, že máte jasnou představu o stylu kytice a výzdoby ještě předtím, než navštívíte floristu, je dobré vyslechnout si rady a upozornění, které vycházejí z praxe. Není dobré tyto rady ignorovat, protože ačkoliv se to nemusí zdát, floristika je opravdová věda. Pokud by jste si i přes to nebyla jistá, volbou květů nebo si neuměla kytici představit, je běžnou praxí posledních let, že Vám květinářství vyrobí prototyp kytice na ukázku.

bývá obchodem s diamanty a výrobou diamantových šperků, připravujeme kolekci diamantoj vých dozdob, které budou na přání nevěsty zakomponovány do kytice. Kytice se tak může stát rovněž hodnotným dárkem a upomínkou na tak významný den," dodává Anna Kutnarová.

Stejně jako ostatní aspekty svatby i kytice pro nevěstu podléhá módním trendům a vlivům jednotlivých ročních období. "V dnešní době se již nevěsty nenechávají příliš svazovat konvencemi, ale experimentují s barvami i materiály použitými do kytic.

Aktuálně se nacházíme v období, kdy končí zima a začíná jarní svatební sezóna. Příroda se probouzí a po zimě se nám chce předvést v celé své kráse. Jaro hýří barvami. Do kytice nevěsty, potažmo celého ladění svatební výzdoby, proto můžeme přidat různé sezónní květiny jako jsou například konvalinky, modřence, tulipány, hyacinty, narcisy, anemone a jiné. Kromě sezónních květů se do kytice mohou zakomponovat i květy, které sice jarní nejsou, ale v kompozici jaro evokují. Zmínit můžeme například frézie, chryzantémy, eustomy, viburnum a další.

Velice oblíbenými barvami jsou například lila, purpurová nebo hot pink, které jsou moderní. Co se týče materiálů, roste v dnešní době obliba různých přízdob na jinak jednoduché kytici. Například se vkládají na kytice brože různých tvarů, swarovského kamínky, ba dokonce preparovaní motýli. Ve spolupráci se společností Diamond International Corporation, která se za-

Do kytice můžeme vpravit také některé přírodní prvky jakými jsou větvičky, peříčka, vlna, galaxové lístky nebo preparované kořeny atd. Než se nevěsta rozhodne pro jarní výzdobu, měla by rovněž přihlédnout k faktu, že jarní květiny jsou dost silné alergeny a prožít tak důležitý den s kapesníkem u nosu asi není tou pravou volbou.

Závěrem bych ráda dodala, že trendy jsou velmi atraktivní, ale nemusí být stěžejní. Každá nevěsta je neopakovatelný originál a ne každému musí aktuální trend vyhovovat. Naslouchejte vnitřním pocitům a nenechte se zbytečně nutit k něčemu, co necítíte jako správné a Vám odpovídající. Největším oceněním floristy pak je pohled na spokojenou nevěstu, která drží v rukou kytici svých snů.

jaro spring 55


A wedding bouquet for a bride is a pearl of the entire wedding. The bouquet decorates every bride for the entire duration of the ceremony and it remains as a beautiful remembrance on the photos. We must therefore approach to its selection responsibly and do not underestimate any aspect connected with the creation of the bouquet. A selection of a floristic firm should be the first step you take, because overall aesthetical and technical processing is fundamental. “A bouquet for a bride is often a small piece of art and the top of the floristic profession,” says Anna Kutnarova, owner of a florist firm Frezia Fleur. Therefore before you decide which firm you choose, it is good to get acquainted with previous creations and appropriate qualification in the field. In case you have already chosen the firm, you should have an appointment with a florist and you should take a photo of your wedding dress and possibly a photo of your planned hair-style and make-up. It is quite a good idea to bring for inspiration some photos of bouquets that you consider interesting from internet, magazine or directly from web pages of the chosen firm. All this helps the florist to get to know better your aesthetic feelings and ideas. Together with colour typology of your personality this should build a clear idea of the entire composition not only of the

56

bouquet for the bride, but also of other decorations. In case you have clear idea regarding the style of bouquet and decorations before you meet with the florist, it is always good to hear some advices and recommendations from someone experienced. It is not good to disregard these advices, because although it might seem bizarre floristics is a real science. In case you are still insecure regarding your choice of flowers or you cannot imagine the bouquet, it is quite common nowadays, that in a flower shop a prototype of the bouquet on approbation is prepared. As well as other aspects of the wedding even the bouquet for bride is subject to fashion trends and influence of every season. “Nowadays brides do not let themselves too much bind with conventions, but they experiment with colours and materials used in the bouquets. Very popular colours are for instance lilac, magenta or hot pink, which are trendy. Regarding materials popularity of various garnishes on otherwise simple bouquet is growing in these days. For instance brooches of various shapes, Swarovski stones and even prepared butterflies are incorporated into bouquets. We are preparing in conjunction with Diamond International Corporation, which is dealing with diamond business and manufacturing of diamond jewels, collection of diamond garnishes that will be at bride’s request incorporated into bouquet. In such a case the bouquet will become valuable present and remembrance of the remarkable day.“ says Anna Kutnarova.

We are currently in a season of finishing winter and spring wedding period begins. Nature wakes up from winter sleep and shows us all its beauties. Spring is full of colours. Therefore we can add to the bridal bouquet not to say all the styling of the wedding decoration various seasonal flowers such as lilies of the valley, grape hyacinths, tulips, hyacinths, daffodils, anemones and so forth. Beside seasonal flowers even not springy flowers can be incorporated to the bouquet, however in a composition they evoke spring. We can mention for instance freesias, chrysanthemums, eustoms, vibumums and so forth. We can implant into bouquet as well some natural components such as sprigs, feather, wool, galax leaves or prepared roots etc. Before brides decides for spring decoration, she should also take into consideration that spring flowers are quite strong allergens and to spend such an important day with handkerchief by the nose is probably not the best choice. Lastly I would like to add, that trends are very attractive, however does not have to be fundamental. Every bride is unrepeatable original and actual trends do not have to fit to everybody. Listen to your inner feelings and do not let yourself to be forced in vain to something that you do not consider to be right and corresponding to your personality. The biggest evaluation of every florist is a look on a satisfied bride that holds in her hands a bouquet of her dreams.


Kompletní kYĚtinový servis, profesionální poradenství, zaSŢMÿování dekorací. 733 734 000

272 732 559

kvetiny@frezia.cz

www.frezia.cz


Interview wit h Phot ographer ONDREJ ČÍŽEK

rozhovor s fotogra fem

text | redakce MG foto | Ondřej Čížek

58


Kdy jste se začal v oblasti fotografie aktivněji angažovat?

Jakými fotoaparáty fotografujete?

Mé začátky v tomto oboru se datují k roku 2008, kdy jsem pod záštitou bývalého zaměstnavatele absolvoval první foto-workshop.

Preferuji digitální zrcadlovky (DSLR) a to z důvodu okamžité reakce na fotografii, tvorbu DVD. Do budoucna plánuji koupi nějakého středoformátového fotoaparátu.

Jak jste se vůbec dostal k profesi fotografa?

Jaké jsou Vaše cíle v tomto oboru?

Celý život mě fotografování bavilo a tak sem se rozhodl, že se zdokonalím a absolvuji kurzy focení, různé semináře a workshopy s fotografy, jako je například Mga. Petr Šálek Qep. a Vlado Kníž atd. Je to nejlepší a nejkratší cesta k informacím a k různým technikám fotografie. V podstatě to dodnes doporučuji každému, přestože kvalitní workshopy jsou finančně nákladné. Buď se můžete učit sami roky nastavení světel, nebo strávíte 2 dny workshopu, po kterém už budete své znalosti pouze zdokonalovat. U mě relativně rychle přešlo období, kdy se z mého koníčka stala tak trochu druhá práce. Postupem času uvažuji o tom, že si ji nechám jako jedinou, které budu věrný.

Chtěl bych se neustále zdokonalovat a to nejen po technické stránce, ale také v rozpětí mých zkušeností a znalostí. Je to běh na dlouho trať, jelikož fotograf se učí a zlepšuje celý život.

Jaký je styl focení, kterým se zabýváte a který je Vám nejbližší? Zaměřuji se na styly: Glamour, móda, portrétní fotografie. Rád vystihuji ženskou krásu na fotografiích, protože každá žena má svou jedinečnou krásu. Prací fotografa je tu krásu objevit a zachytit.

Věnujete se i něčemu jinému co se týká umění? Ano, maluji kresby a vrátil jsem se po delší pauze k DJ-ingu a přemýšlím o nějaké vlastní hudební tvorbě. Je ještě něco, co chcete sdělit našim čtenářům? Chtěl bych povzbudit všechny a vzkázat všem, kteří se zajímají o focení, aby měli trpělivost s nekonečným učením a hlavně aby jejich fotografie byly stále fotografie a ne jen grafika, která je dnes všude okolo nás za fotografie vydávána. Těším se na práci pro Vaše čtenáře. When did you start to be more active in the field of photography? My beginnings in this field dates back to 2008 when I completed the first photo workshop under the auspices of the former employer.

V jakých zajímavých destinacích jste fotografoval?

How did you get to the photographer's profession?

Mé oblíbené jsou Poděbrady jako celek. Zde se dá fotit absolutně jakýkoliv motiv. Dále například zámek Kozel - zde probíhala moje školení. Ze zahraničních destinací le Mont St. Michel, Hamburk, Paříž.

I enjoyed taking pictures all my life and so I decided to improve my knowledge and complete photography courses and various seminars and workshops with photographers such as Mga. Petr Šálek Qep. and Vladko Kníž etc. It is the best and shortest way to information and various techniques of photography. In fact, I still recommend it to everyone, although the highquality workshops are expensive. Either you can teach yourself set up lights for years, or spend 2 days workshop, after which you will only improve your knowledge. For me passed the period when from my hobby has become a second job relatively quickly. Over time I am thinking that I will let it as a single one that I shall be faithful.

Máte svůj ateliér, nebo si ho pronajímáte? Pokud je to potřeba, tak si ateliér pronajímám, ale vlastním i své mobilní studio, které mám radši malinko předimenzované, abych byl schopný pokrýt jakýkoliv typ objednávky. Za největší výhodu považuji to, když si zákaznice objedná fotky ve svém domácím prostředí.

What is the style of photography, which you are dealing with and which you feel closest to you? I focus on styles: Glamour, fashion, portrait photography. I like to grasp a woman's beauty in photographs, because every woman has a unique beauty. Work of a photographer is to discover and capture this beauty. In what interesting destinations did you photograph? My favourite place is Poděbrady as a whole. You can take absolutely any motive here. Furthermore for example castle Kozel - my training courses took place here. From foreign destinations for example Le Mont St. Michel, Hamburg, Paris. Do you have an atelier or do you rent it? If need it I rent an atelier, but I also own my own mobile studio, which I prefer to have a little oversized to be able to cover any type of order. The biggest advantage I find when customers order the photos in their home environment. What cameras do you use? I prefer a digital SLR (DSLR) because of the immediate reaction to the photo, creation of DVD. In the future I plan to purchase a medium-format camera. What are your goals in this field? I would like to continually improve myself not only technically but also in the range of my experience and knowledge. It is a long-distance running because photographer learns and improves himself the whole life. Have you been interesting to something else in terms of art? Yes, I paint paintings and I came back to DJ-ing after a long break and I am thinking about some own music creation. Is there something you want to tell our readers? I would encourage all and tell all who are interested in photography to have patience with the endless learning and, mainly to their images were still photographs and not just the graphics, which is now all around us published as photos. I look forward to working for your readers.

jaro spring 59


„Tuto prezentaci věnuji slečně Karolíně Gajdové, která byla mým modelem a inspirací pro fotografie v tomto magazínu. Zároveň je světlem mé duše a má obrovská podpora v životě. Dále chci poděkovat paní Jaroslavě Gajdové za to, že dala světu něco tak krásného, jako je její dcera.“ Ondřej Čížek

„I would like to devote this presentation to Miss Karolína Gajdová, who was my model and inspiration for photos in this magazine and is a light to my soul and a huge support in my life. I also would like to thank Ms. Jaroslava Gajdová that gave the world something as beautiful as is her daughter. Ondřej Čížek

60


jaro spring 61


Jak se rodí krása? How the beauty is born text | Ing. Anna Vaňková

62

foto | Lukáš Rýdl


Snubní prsten je symbolem vČrnosti a spojení dvou lidí. Jeho kruhový - nikde nekonþící ani nezaþínající tvar vyjadĜuje nekoneþnou a vČþnou lásku dvou zamilovaných, kteĜí se rozhodli jít životem spoleþnČ. Tradice nošení prstenu na levé ruce pochází z Egypta, kde tamní obyvatelé vČĜili, že žíla levé ruky je pĜímo spojena se srdcem a zpoþátku byly nošeny jen ženami. Až ve 20. století se tento zvyk pĜenesl i na mužskou þást naší populace.

Než se dostane k Vám na ruku, prochází strastiplnou cestou. Žárem, tlakem, vakuem i chladivým olejem. Je Ĝezán, sváĜen, broušen a leštČn. Kupodivu není Ĝeþ o žádném technickém výrobku, jak by se mohlo z úvodních slov zdát. Mluvíme tady o zásnubním prstenu. Takovém, který už možná sama nosíte na levém prsteníku. Nebo se možná pro Vás ten pravý teprve rodí.

Jak ale v dnešní dobČ takový snubní prsten vĤbec vzniká? ýím vším musí projít, než bude pĜipraven ozdobit váš levý prsteník svým leskem? Pojćte se s námi podívat na jeho cestu od pouhé myšlenky až po chvíli, kdy jej skuteþnČ budete moci navléknout na prst. A jak že se takový prsten vĤbec rodí? Jak vzniká ta blýskavá krása? Vše zaþíná u nevzhledné trubky ze zlata, která na první pohled není moc odlišná od docela obyþejné - železné. Z té zruþný zlatník uĜízne kroužek veliký a široký pĜesnČ tak, aby odpovídal Vašemu budoucímu prstenu. Je-li prsten z nČkolika druhĤ materiálĤ, pak se kroužkĤ uĜízne víc a následuje proces, v kterém jsou kroužky spojovány k sobČ tak, aby se už nikdy neoddČlili. Pro pĜedstavu vezmČme tĜeba prsten z bílého zlata, který je z obou stran lemován zlatem žlutým. Zkušený Ĝemeslník poté, co odĜízne tĜi kroužky, které zatím vypadají naprosto obyþejnČ a nevzhlednČ, témČĜ jako matiþka z dílny instalatéra, tak tyto tĜi þásti nejprve provizornČ spojí k sobČ precizním ruþním sváĜením. Poté vloží tento polotovar, který bude jednou nádherným prstenem zdobící Vaši ruku, do mašiny velké jako sušiþka. Tento stroj umí prsten slisovat ohromnou silou díky vysoké teplotČ a vakuu, které vytváĜí a jednotlivé kroužky se tak staví dohromady. To zaruþí, že už se nikdy neoddČlí.

Teć už tedy máme tĜíbarevný kroužek, poĜád ale ještČ vypadající ponČkud „humpolácky“ a neupravenČ. Teć pĜichází na Ĝadu další stroj. Už je ponČkud vČtší, poĜád by se ale vešel místo vašeho jídelního stolu. Sem se prsten upevní do svČraþĤ a za neustálého chlazení olejem je oĜezán a zúžen do podoby, kterou už bude mít nální šperk. Prsten už je tedy pĜesné velikosti, tloušĢky i barvy. Práce na tomto kousku z vaší šperkovnice ale zdaleka nekonþí. JeštČ je potĜeba vtisknout mu drobnou rytinu. Vlnku, která obíhá prsten kolem dokola a dodává mu onen vzhled výjimeþnosti. Tady pĜichází na Ĝadu laser. OpČt stroj velký jako kuchyĖská linka, který dokáže na zlatém kroužku vytvoĜit jemnou zdobnou rytinu. Mimo jiné právČ tento stroj umí na vnitĜní stranu prstenu na vČky zapsat i váš vlastnoruþní podpis, bude-li to vaším pĜáním. Teć už tedy prsten vypadá docela hezky. Je upravený, ozdobený, poĜád mu ale nČco chybí. V tomto okamžiku konþí práce velkých strojĤ a pĜicházejí na Ĝadu mistĜi ve svém oboru. Zlatníci, kteĜí svým umČním dovedou prsten k dokonalosti. Nejprve jemným pilníþkem zbrousí všechny nedokonalosti, které mohl ponechat pĜi vypalování laserem na šperku mohutný stroj. Do dokonale hladkého povrchu pak zasazují zirkony, þi diamaty, podle vašeho pĤvodního pĜání. I tady totiž máte, jakožto zákazník, možnost zvolit velikost, barvu i tvar vsazovaného kamene. Nyní už je cesta vašeho snubního prstenu témČĜ u konce. Už zbývá jen onen vytoužený zlatý kroužek pĜeleštit na leštiþce, která mu dodá nální oslnivý lesk. Na úplný závČr je ještČ celý mistrovský kousek naposledy pĜekontrolován, zda je vše, jak má být, a po usazení do dárkové krabiþky je odeslán na prodejnu, kde si jej budete moc vyzvednout do dvou týdnĤ od objednání.

jaro spring 63


Before it reaches your hand it has to go through distressful path meeting heath, pressure, vacuum and cooling oil. It is being sawn, welded, grinded and burnished. Surprisingly we do not talk about any technical product as it might look like from the beginning of the article. We are talking here about an engagement ring. You possibly already have one on your left ring-nger. Or maybe the right one is being born for you. An wedding ring is a symbol of delity and connection of two people. Its circle unending neither beginning shape represents never-ending love of two enamoured people, who decided to go through their lifes together. Tradition of wearing ring on left hand originates from Egypt, where local people believed that strength of left hand is directly connected with hearth and at the beginning rings were wearing only women. Only in 20th century this tradition was taken over by men’s part of our population. However how such an wedding ring is developed in these days? What process it has to go through before it is ready to embellish your ring-nger with its splendour? Come and see with us its journey from bare idea till the moment when you can actually put it on your nger. And how is a ring born? How the glittery beauty is created? Everything starts with plain tube from gold, which is not at the rst sight very different from fairly ordinary iron. From this tube handy goldsmith cuts a roundel large and wide just to t your wish. If the ring is combined from several types of material, than several roundels are cut and a process follows where roundels are put together so that they can never be separated.

64

For your imagination let’s take for example a ring from white gold, which is bordered with yellow gold on both sides. After cutting three roundels, which looks absolutely ordinarily and unlovely for now almost as a nut from piper’s workroom; skilled craftsman puts these three parts together by precise manual welding. Afterwards is this semi-product, which will be one time marvellous ring embellishing your hand, put to a machine big as a dryer. This machine can compress using enormous strength thanks to high temperature and vacuum and roundels are smelted together. This ensures that they will never be separated. Now we have three-color roundel, but it still looks quite hobnailed and untidy. At this point another machine has its turn. This machine is little bit bigger; still it could replace your dining table. The ring is xed by clampers and while continuously cooled by oil it is cut and contracted into tiny shape that already will have your nal jewel. The ring has now exact shape, size and color. But work on this piece from your jewel box is not nished jet. A tiny engraving is needed still. A ripple that circles all-around the ring and adds to the ring exceptionality. Now a laser will be needed. This machine is again as big as a kitchen unit and it is able to create on the golden ring delicate and decorative engraving. By the way right this ma-

chine can write for ever on the inner side of the ring your autograph, if this is your wish. The ring looks quite nice at this time. It is neat, decorated, but there is still something missing. At this point the work of the big machines is nished and masters at their eld have their turn. Goldsmiths bring the ring to perfection thanks to their craftsmanship. With a smooth le they rstly grind down all the tiny imperfections, which could appear on the ring when it was engraved by the huge laser machine. Depending on your wish zircons or diamonds are then mounted into perfectly smooth surface. Even here you as a customer have a possibility to choose size, color and even shape of the mounted stone. Now is the journey of your wedding ring almost at the end. The longed-for golden ring is only needed to be polish over on the polishing machine, which ensures nal glare. A the very end is the whole masterpiece checked, to ensure that everything is as it should be and after putting the ring to the gift packet it is sent to the shop, where you can pick it up after two weeks from placing the order.


WWW.SNUBNIPRSTENY-LR.CZ

Ăşjezd 35 I praha 1 I tel.: +420 257 323 836 e-mail: info@snubniprsteny-lr.cz


TIP6 MG

Tip 6 míst uspořádání pro svatby

TIP 6 Places to organize a wedding text | redakce MG

restaurace Vletice Nebozízek

66

foto | archiv MG

Průhonický zámek


zámek Dětenice

Seznamte se s novými þi starými místy, které by Vás mohli oslovit. A co jsme si to na Vás vlastnČ pĜipravili? Rubrika Tip 6 Vás zavede do míst, které by mohli být klíþové pro Váš svatební den þi jinou slavnost, anebo jen tak na výlet. VČĜíme, že pĜíprava Vašeho slavnostního dne je velice nároþná a výbČr místa konání musí splĖovat nČjaké konstantní kriteria. Nechte se námi dovést do míst, které pĜi výbČru urþitČ neopomenete. VČĜíme i Vašim již získaným zkušenostem a naši redaktoĜi nemohou být všude, a tak budeme rádi, když se o své zkušenosti a místa podČlíte i s námi. Vaše podmČty a názory þekáme na adrese redakce MG, kdy každý takovýto podmČt urþitČ odmČníme. A teć se pojćte podívat, kam naše kroky již zavítaly.

Rezidence Liběchov

Golem restaurant

Learn about the new or the old places that can address you. What we really prepared to you? Section Tip 6 takes you to the places that could be crucial for your wedding day or other event, or just a trip. We believe that the preparation of your ceremony is very difcult and the choice of place of realization must meet some constant criteria. Let us bring you to the places which you will not denitely miss during the choice. We believe that you have already gained your experience and our editors cannot be everywhere, so we will be pleased if you will share your experiences and space with us. We wait for your suggestions and the opinions at the address of MG editor, each subject will be certainly rewarded. And now let's have a look at where our steps have already ventured.

jaro spring 67


ZmČĖte realitu všedního dne a prožijte nepoznaný stĜedovČk na vlastní kĤži… Na okraji ýeského ráje, v bohem kdysi zapomenuté krajinČ, najdete malebné místo obklopené lesy a rybníky. Vítejte v DČtenicích. Hledali jste romantické místo, kde je možné uzavĜít sĖatek, uspoĜádat hostinu a zároveĖ i pĜenocovat? Barokní zámek v DČtenicích je ideálním místem pro vyplnČní Vašeho snu. Svatba na zámku se stane nezapomenutelným dnem Vašeho života.Váš pohádkový sen se zaþne plnit již pĜi pĜíjezdu do zámeckého parku, kde zámeþtí trubaþi a výstĜel z dČla uvítá svatební hosty. PĜivítá Vás vévoda Albrecht z Valdštejna s chotí a generálem. RytíĜský sál, nebo zámecký park se stane místem, kde svým podpisem a výmČnou prstenĤ zpeþetíte nerozluþnost Vašeho svazku za pĜítomnosti Vašich nejbližších. Hodovní sál Albrechta z Valdštejna bude ideálním místem pro uskuteþnČní svatební hostiny. Chcete, aby si svatební hosté odnesli neopakovatelné zážitky i ze svatební hostiny, která by mČla být ménČ formální? Pak prožijte tento mimoĜádný den v kouzelném prostĜedí stĜedovČké krþmy, která nabízí i pro svatební hostiny své prostory s originálním menu. Obsluhující personál Vás nejprve svérázným zpĤsobem uvítá a poté obslouží u kamenných a dubových stolĤ. Jídlo Vám pĜipraví na otevĜeném ohni pĜímo pĜed zraky Vašich hostĤ, a poté se stanete souþástí originálního doprovodného programu. Taneþnice na stolech, živá stĜedovČká hudba, fakír, šermíĜi a mnoho dalších se bude ucházet o Vaši pĜízeĖ. Až se svatební den nachýlí ke svému konci a znaveni celodenním veselím pomyslíte na spánek a mČkké lože, nemusíte nikam odjíždČt. Ubytujete se v hotelu Rustikal ***, jehož klasická rodinná atmosféra nabízí nocleh v 19 pokojích. Chcete-li však i noc prožít ve stylovém stĜedovČkém prostĜedí, ubytujte se v unikátním StĜedovČkém hotelu ***, který je jako jediný v ýR zaĜazen do ĜetČzce unikátních hotelĤ svČta “Unusual & Unique Hotels of the World“. Nabízí 41 stylovČ vybavených pokojĤ a naprosto unikátní interiéry tohoto hotelu Vás zcela okouzlí a prožijete svatební noc, která se pro Vás stane nezapomenutelným zážitkem. 68

zámekDětenice Dětenice castle StaĖte se souþástí pohádky na zámku… Become a part of the chateau fairy tale ...


Change the reality of everyday life and experience unknown Middle Ages rsthand ... On the edge of the Bohemian Paradise, in God once forgotten land, you will nd a picturesque place surrounded by forests and ponds. Welcome to DČtenice. Did you try to nd a romantic place where you can marry, hold a banquet and also spend the night there? Baroque chateau in DČtenice is an ideal place to fulll your dream. Wedding at the chateau will become a memorable day of your life. Your fairy tale dream starts already become a reality when you are arriving to the park, where chateau´s trumpeters and shot from the cannon welcome wedding guests. Duke Albrecht of Wallenstein will welcome you with his wife and General. Knights' Hall or Castle Park will become the place where you will seal inseparability of your union by signing and exchanging of rings in the presence of your nearest and dearest Banquet Hall of Albrecht von Wallenstein is ideal place for making wedding reception. Do you want your wedding guests to take a unique experience away from the wedding reception, which should be less formal? Then you should enjoy this special day in an enchanting surrounding of medieval tavern, which provides for wedding banquets facilities with an original menu. Service staff will welcome you in odd way and then they will serve you at the stone and oak tables. Food will be prepared on an open re in front of your guests, and then you become a part of the original accompanying program.Dancers on the tables, live medieval music, fakir, swordsmen, and many others will compete for your attention. When your wedding day will tilt to a nish and you will think about sleeping and a soft bed when you will be tired by the fun of the whole day, you do not need to leave. You will stay in a hotel *** Rustikal whose traditional family atmosphere offers lodging in 19 rooms. However, if you want to spend the night in a stylish medieval environment, you will stay in the unique Medieval Hotel ***, which is the only one in the Czech Republic included in the chain of unique hotels in the world "Unique & Unusual Hotels of the World." This hotel offers 41 style furnished rooms and quite unique interiors of this hotel will absolutely charm you and you will spend your wedding night, which will become a memorable experience for you.

jaro spring 69


Golem re staurant Golem´s restaurant Další tip na místo pro Vaši inspiraci se nachází v BĜezinČvsi na Praze 8, a to Golem restaurant, který se nese v duchu doby Rudolfa II., a nabídne Vám podmínky, které jsou pro Váš svatební den ideální. Kuchyní se line vĤnČ Evropy a pĜivítá Vás pĜíjemný personál. Zážitek, který si vychutná až dvČ stČ hostĤ. Velice kvalitní ozvuþení a klimatizace celého prostoru je pĜíjemnou samozĜejmostí. Ubytování pro hosty poskytuje hotel nad restaurantem, který nabízí i velice útulné novomanželské apartmá. Váš jedineþný den mĤžete oslavit v saloncích restaurace, které jsou urþené pro patnáct až šedesát hostĤ, kdy v kombinaci s venkovní þásteþnČ zastĜešenou zahrádkou pod košatým oĜechem s Vámi mĤže oslavit váš den až jedno sto hostĤ. Vaše oþko by mČlo nahlídnout na stránky restaurace a nechat se unášet fantazií, kdy pro realizaci Vaší pĜedstavy Vás pĜekvapí velmi pĜijatelné ceny. Více na stránkách www.golem-praha.cz

Another tip on place for your inspiration is located in BĜezinČves in Prague 8, The Golem's restaurant, which carries the spirit of the times of Rudolf II. Restaurant gives you the conditions which are perfect for your wedding day. In the kitchen you can feel fragrance of Europe and you are welcomed by the friendly staff. Experience which will enjoy almost two hundred guests. Very good sound system and air conditioning the whole space is a nice obviousness. Accommodation for the guests provides the hotel above the restaurant, which offers a very cosy honeymoon apartment. Your special day can be celebrated in lounges of restaurant, which are for fteen to sixty people, when combined with outdoor partly roofed garden under the bushy nut-tree you can celebrate your day with almost one hundred guests. Your eye should have a look on web site of the restaurant and be carried away by fantasy, when for the realization of your ideas you will be surprised by very acceptable prices. More on www.golem-praha.cz

70


Náš restaurant s desetiletou tradicí je doporučován spoustou spokojených novomanželů. Nabízíme romantické prostředí vhodné pro uspořádání svatební hostiny, které lze kombinovat s oslavou v zahradní části restaurantu vybavené ratanovým nábytkem a grilem. Náš restaurant je také vyhledáván pro mnohá krásná zákoutí k fotografování novomanželů. Interiér i exterér je zdoben originálními malbami z rudolfínského období. Součástí areálu je parkoviště s kamerami pro 40 vozů a 12 pro HOTEL. V neposlední řadě si nás mnozí novomanželé vybrali pro naši výbornou kuchyni a příznivé ceny - svatební menu nabízíme za 369 Kč, dále ubytování svatebčanů v luxusních pokojích + novomanželské apartmá. Kapacita restaurantu je 150 míst + 100 míst na venkovní zahrádce (přízemí 40 hostů, velký salón v 1. patře 65 hostů, Salonek Rudolfa II 15 hostů, zastřešený prostor u zahrádky 25 hostů). Myslíme též na Vaše děti, pro které máme na zahradě dětský koutek se skluzavkou a houpačkou, koš hraček, přebalovací pulty, dětské sedačky atd. Pċij÷te a pċesvûdðte se! Golemův RESTAURANT t Na hlavní 21, Praha 8 – Březiněves t tel.: 283 910 213 fax: 283 910 333 t mobil: 777 079 445 t golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz


Castle Průhonice

Průhonický zámek

Ke splnČní Vašich dČtských snĤ, vedou naše kroky pĜímo na zámek. Jestli Vašim snem bylo se vdávat na zámku a vcítit se do role princezny, tak následujte naše kroky do PrĤhonic. PrĤhonice leží na jihovýchodním okraji pražské aglomerace pĜi dálnici D1 (exit 6), 4 km od metropole. VeĜejnou dopravu zajišĢují autobusy MHD ze stanice metra Opatov, doba jízdy cca 15 minut. PrĤhonický zámek a kolem se rozkládající PrĤhonický park je ideálním místem pro tu nejkrásnČjší romantickou svatbu ve skuteþnČ kouzelném prostĜedí þeské novorenesance. DĤstojné komnaty zámku, korunované noblesním RytíĜským sálem, tvoĜí úchvatnou kulisu, na které se každá nevČsta skví jako kĜehký bČlostný kvČt. Historické dĜevČné obložení a kované lustry ozaĜující místnost poskytují pĜesnČ tu nenahraditelnou atmosféru nČþeho výjimeþného, kouzelného, nČþeho trvajícího dlouhé vČky. 72

Na pozadí vyĜezávaných ozdob a vkusných intarzií se nevČsta mČní v nČžnou princeznu, a když z balkónku zazní hudba komorního tria a dvojice snoubencĤ kráþí do záĜivého jasu sluneþních paprskĤ pronikajících hlavním oknem, je zážitek zhmotnČní pohádky naprosto dokonalý. Je zde myšleno na všechno, areál disponuje vlastním parkovištČm s kapacitou 65 parkovacích míst a na požádání zajišĢují dopravu i minibusy. Pronájem dalších prostor pro svatební hostinu je možný, a to v interiéru zámku nebo v zámeckém parku, kdy personál s velice profesionálním pĜístupem Vám vypracuje nabídku podle Vašich pĜedstav. Skuteþná svatba na skuteþném zámku. SplĖte si své sny a nenechte se niþím omezovat. Více informací na: www.zamekpruhonice.cz


To full your childhood dreams, our steps lead directly to the castle. If your dream was to be married in a castle and feel the role of princess, follow our steps to PrĤhonice. PrĤhonice is located on the southeast outskirt of Prague agglomeration near the D1 highway (exit 6), 4 km far from the metropolis. Public transportation is provided by buses from the metro stop Opatov, journey time is approx 15 minutes. PrĤhonice castle and PrĤhonice Park around is an ideal place for the most beautiful romantic wedding in a truly magical environment of the Czech renaissance. Decent lock chamber, crowned by a noble Knight's Hall, forms a breathtaking coulisse, where every bride shines like a fragile lily-white ower. Historical wooden panelling and forged chandeliers illuminate the room provides just the atmosphere of something irreplaceable, special, magical, something lasting eons. Against the backdrop of carved decoration and elegant inlay the bride changes in a gentle princess, and when you will hear the music of the trio from the balcony of the chamber and an engaged couple is walking down the radiant brightness of the sun's rays penetrating the main window, you will experience absolutely perfect fairytale. There is mean to everything, the resort has its own car park with a capacity of 65 parking spaces and on request minibuses provide the transport. Additional rental of a space for wedding reception is possible in the interior of the castle or in the castle park, where staff with a very professional attitude will make you an offer according to your wishes. Real wedding on the real castle. Realize your dreams and do not be restricted by anything. More information: www.zamekpruhonice.cz

jaro spring 73


StatekVletice Farm Vletice

Toužili jste prožít svĤj velký den ve sladké Francii na statku v Provance? Proþ ne … ale upĜímnČ, proþ jezdit tak daleko …

Did you want to spend your big day in sweet France on a farm in Provence? Why not ... but honestly, why go so far ...

V kouzelném údolí cca. 70 km od Prahy a 6 km od Krásné Hory leží obec Vletice.

In the enchanting valley cca. 70 km far from Prague and about 6 km from the mountains Krásné Hory lies the village Vletice.

V místČ, kde se ještČ pĜed 700 lety prohánČli PĜemyslovci pĜi svých honech a jiných radovánkách, se témČĜ na 2 ha rozkládá výstavní statek þp. 11 „ U SobotkĤ“. Statek byl založen pĜed více než 200 lety a historií to tu na Vás dýchá ze všech koutĤ. Vchod do statku zdobí kapliþka, ve které mĤžete být oddáni, pokud ovšem nedáte pĜednost Ĝíci si své ANO pod širým nebem ve stínu 300 let starých dubĤ. Krásné, romantické, ideální … Statek nabízí kompletní a stylové zázemí. Venkovní hodovna pojme na 80 osob, myslivna 48 osob a ratejna PĜemyslovcĤ pĜes 100 hostĤ. K dispozici jsou stylové prostory pro catering. Statek s bazénem je uzavĜen a zajišĢuje tak celkovou intimitu Vašeho velkého dne. Ubytování je možné v omezené kapacitČ pĜímo na statku þi v blízkém okolí. Rodinné zázemí Vám poskytne veškeré služby dle Vašich pĜání a vyjde vstĜíc i Vašim cenovým pĜedstavám a možnostem. Záleží tedy jen na Vás. V íce in fo rm a c í na www.rancvletice.cz

In a place where 700 years before still roamed the PĜemyslovci during their hunts and other pleasures, lies almost at 2 ha farm hn. 11 “U SobotkĤ”. The farm was founded before more than 200 years and you can feel history there all around you. Entrance to the farmhouse is decorated by chapel, where you can be married, if you not tell yourself you give priority to say Yes under the open-air in the shade of 300 year old oaks. Beautiful, romantic, perfect... The farm offers a complete stylish background. Outdoor banquet seats 80 people, lodge 48 people and ratejn of PĜemyslovci more than 100 guests. There are available stylish spaces for catering. Farmhouse with pool is closed and therefore provides the overall intimacy of your Big day. Accommodation is available in a limited capacity directly on the farm or nearby. Family background will provides you all services according to your wishes and will adapts to your ideas about the price and to your options. It is only up to you. To access more information www.rancvletice.cz

74


Rezidence Liběchov

svatbě prostě sluší romantika...

Staþí pĤl hodinka cesty z rušné Prahy, abyste se ocitli v ráji. Malebnou krajinu KokoĜínského údolí si oblíbili romantici, milovníci krásné pĜírody a historie, dnes i labužníci života. Jejich zastávkou je Rezidence LibČchov, elegantní prvorepubliková vila postavená ve stylu art deco. Získala již nČkolik prestižních ocenČní, mezi nimi i vítČzství v kategorii wellness a lázeĖská turistika na internetovém portálu Czechtourismu a ocenČní Best of reality 2007. Stavba vznikla díky továrníkovi Josefu Mouþkovi, který ji ve 30. letech minulého století nechal vybudovat pro svou manželku jako letní sídlo. StejnČ jako Ĝada jiných movitých PražanĤ, i Mouþkovi zde hledali únik od ruchu velkomČsta. „Tohle místo má svoje kouzlo a i mČ bytostného pragmatika, zasáhlo. PĤvodnČ jsem hledala rodinné bydlení a vĤbec neuvažovala o vybudování hotelu,“ vzpomíná paní Tunysová, stávající majitelka rezidence.

76

Kouzelné není ale jen prostĜedí, v nČmž se Rezidence LibČchov nachází. Kouzelná je samotná koncepce tohoto hotýlku, jenž navzdory exkluzivitČ a luxusnímu zázemí, poskytuje vĜelou domácí atmosféru. Necítíte se zde jako anonymní host ve velkém hotelovém komplexu, ale jako domácí pán. Komorní prostĜedí vytváĜí dvanáct pokojĤ s kapacitou 28 lĤžek. Každý je originální, s vlastním osobitým designem, samozĜejmČ ve stylu art deco.


NČkolik pokojĤ má vlastní terasu s posezením a výhledem na ýeské stĜedohoĜí, z nČkterých máte pĜístup rovnou do zahrady. „Od poþátku jsem vČdČla, že chci vilu zrekonstruovat s maximálním respektem vĤþi její pĤvodní podobnČ. Vzhledem k nČkterým originálním Ĝemeslným postupĤm to byl mnohdy oĜíšek. ZároveĖ jsem nechtČla vytvoĜit muzeum, ale pĜíjemné a exkluzivní zázemí pro dnešního þlovČka,“ Ĝíká paní Tunysová, majitelka. Ke kvalitnímu životu patĜí kvalitní jídlo, které je i gastronomickým prožitkem. ŠéfkuchaĜ restaurace Kaskáda, která je souþástí Rezidence LibČchov, je se svými kolegy pĜipraven uspokojit vaše chuĢové pohárky. Vybírat mĤžete z þeské nebo mezinárodní kuchynČ þi mít vlastní pĜání. KoĖak si lze vychutnat u hoĜícího krbu, kávu na terase, prostČ jako doma.

Trendem dneška je využívání wellness služeb. V uspČchané dobČ je tĜeba nechat tČlo i duši odpoþinout. Rezidence LibČchov má svoje wellness centrum, kde si mĤžete dopĜát Ĝadu procedur nebo rovnou absolvovat víkendovou anti-stresovou terapii. „Exkluzivitou, kterou hostĤm nabízíme i v této oblasti, je individuální pĜístup. Když si zamluvíte víĜivku nebo saunu, neexistuje, aby vás nČkdo jiný rušil,“ popisuje Jana Tunysová výjimeþnost jejich služeb. PovČstnou tĜešinkou na dortu je novČ vybudovaná oranžerie, která architektonicky i designovČ na vilu navazuje. Vedle krásného výhledu její plocha o rozmČru 110 m² poskytuje hostĤm další výjimeþný prostor a zázemí. Moderní technické vybavení, jako napĜíklad domácí kino, je samozĜejmostí. Nemusí Vás tedy trápit nepĜízeĖ poþasí, v rezidenci LibČchov jsou pĜipraveni opravdu na každou alternativu. Oranžerie má kapacitu až 100 lidí a jste zde v pĜímém kontaktu s pĜírodou a nádherným výhledem do KokoĜínského údolí, rozsáhlé rezidenþní zahrady a lesoparku, které Vás upoutají kouzlem barev v každém roþním období. Profesionální tým Rezidence LibČchov je pĜipraven plnit vaše pĜání, aĢ už to bude v rámci wellnessového víkendu, remní konference, svatby nebo jiného dĤležitého okamžiku ve vašem životČ. Více informací na www.rezidencelibechov.cz

jaro spring 77


Rezidence Liběchov

Wedding suits just romance...

Just half an hour from the busy Prague, you are in paradise. The picturesque landscape of the KokoĜín´s valley like romantics, lovers of beautiful nature and history, today even gourmets of life. Their stop is LibČchov Residence, First Republic's elegant villa built in art deco style. It received several prestigious awards, including a victory in the category of wellness and spa tourism on the Internet portal CzechTourism and award Best of reality 2007th The building was founded by factory owner Josef Mouþka, who had built this building for his wife as a summer residence in the 30th of the last century. Like many other movable Praguers, Mouþka´s family were looking here for an escape from city bustle. "This place has its charm and caught even me, substantive pragmatist. Originally I was looking for family house and I did not think about building a hotel at all," recalls Mrs. Tunysová, the current owner of the residence. Magic is not just the environment in which is the residence LibČchov located. Magic is the concept of this small hotel, which despite the exclusivity and luxury facilities provides a warm and homely atmosphere. You do not feel in a large hotel complex as an anonymous guest, but as a landlord. Intimate environment creates twelve rooms with a capacity of 28 beds. Each is unique, with its own distinctive design, of course in the art deco style. Several rooms have a private terrace with sitting and view of the Czech Central Mountains; some of them you have equal access to the garden. "From the beginning I knew that I wanted to renovate the villa with the maximum respect towards the original alike. Due to some original craft practice it was often a challenge. I also did not want to create a museum, but comfortable and exclusive facilities for people today, "says Ms. Tunysová, owner. 78

A quality life includes high-quality food that is a gastronomic experience. Chef of The Kaskáda restaurant, which is a part of Residence LibČchov, is with his colleagues prepared to satisfy your taste buds. You can choose from Czech and international cuisine or have your own wish. Cognac can be enjoyed with a burning replace, coffee on the terrace, just like at home. Today´s trend is the using of wellness services. In the hectic time should be allowed to rest the body and soul. LibČchov Residence has its own Wellness Centre, where you can enjoy a variety of treatments or just experience a weekend anti-stress therapy. "By exclusivity, which we offer to our guests in this area, we mean the individual approach. When you book a jacuzzi or sauna, nobody will disturb you," describes Jana Tunysová uniqueness of their services. Famous icing on the cake is a newly built orangery, which by architecture and design follows the villa. Besides the beautiful view its area of 110 sq meters provides to guests exceptional space and facilities. Modern technical equipment such as home cinema is obviousness. So you do not need worry about bad weather, at the residence LibČchov are prepared for each alternative. Orangery has capacity up to 100 people and you are in direct contact with nature and spectacular view of the KokoĜín valley, large residential garden and park, which will catch you by the magic of colours in every season of the year. Professional team of Residence LibČchov is ready to full your wishes, whether it's the wellness weekend, business conference, wedding or other important moment in your life. More information www.rezidencelibechov.cz


Ve stylové atmosféře nádherné vily z 30. let a jedinečném prostředí zahradní oranžérie, Vám tým Rezidence Liběchov připraví svatbu až pro 100 svatebních hostů. Tým luxusního **** hotelu je připraven Vám zajistit kompletní svatební servis – přípravy pro Váš svatební den, květiny, fotografa, svatební obřad v okouzlující zahradě, slavnostní oběd s Vámi pečlivě vybraným svatebním menu, odpolední dort, večerní raut a grilování na naší zahradní terase, ubytování. Jsme připraveni splnit každé Vaše přání tak aby Váš svatební den byl dokonalý.

www.rezidence-libechov.cz Liběchov 121, 277 21 LIBĚCHOV, Telefon +420 315 650 000, e-mail: recepce@rezidence-libechov.cz


restaurace Nebozízek

Nebozízek´s restaurant

V pĤli severní strany kopce, kde zastavuje lanová dráha, která dále vede k Pražské železné dámČ (PetĜínské rozhlednČ) se nachází zástavka s názvem Nebozízek. Ano ty zkušení poznaly, že stojíme v PetĜínských sadech uprostĜed Prahy a Ĝeþ bude o bývalém letohrádku v souþasné dobČ o hotelu a restauraci Nebozízek. O historii tohoto místa bych zde mohl napsat skoro román, ale to bych nebyl v kategorii TIP 6 a tak pro ty z Vás zvČdavČjší nezbývá nic jiného než si tyto informace dohledat tĜeba na webových stránkách našeho þasopisu MG. Objekt Nebozízku je umístČn skuteþnČ na výjimeþnČ pČkném místČ uprostĜed parku, které poskytuje neopakovatelný pohled na starou þást Prahy a Hradþany. Samotná restaurace letohrádku, je velice vkusnČ vybavena a navazuje na þasy rozkvČtu letohrádku, kdy je schopná pojmout až 100 hostĤ. PĜi pĜíznivém poþasí je zde možnost venkovního rautu, a kapacita se zvýší

80

o další dvČ stovky hostĤ. Zdejší kuchynČ je Vám pĜipravena poskytnout veškerý servis v oblasti gastronomie. Na slavnostní akce rĤzného druhu jsou zde již pĜipraveni, kdy celý letohrádek poskytuje i apartmány, které kopírují styl restaurace a poskytují veškerý komfort pro hosty. UrþitČ doporuþujeme, cenová hladina je nastavena velice pĜívČtivČ. PĜijćte se sami pĜesvČdþit a zjistíte, že ani slovem se nedá popsat to, co na takovém romantickém místČ þlovČka osloví. Na Váš slavnostní den nebo jen pouhou zvídanou návštČvu, se tČší celý personál zámeþku.


At the half of the north side of the hill, where the cog railway stops, which leads to the Prague Iron Lady (PetĜín Tower), is placed the station with the name Nebozizek. The experienced recognized that we are in the middle of Prague PetĜín Gardens and we will talk about the former villa, which is now a hotel and restaurant Nebozizek. About the history of this place I could almost write a novel here, but I would not be in the category TIP 6, so those of you who are curious should do nothing else to see such information on the web pages of

our magazine MG. The building Nebozízek is really located in an exceptionally nice place in the middle of the park, which provides a unique view of the old part of Prague and the Prague Castle. The restaurant villa is very nicely equipped and linked to owering times of villa, which can hold up to 100 guests. When the weather is nice there is a possibility of an outdoor banquet, and capacity will increase by another two hundred guests. The local cuisine is ready to provide full service in the eld of gastronomy. They are already prepared for

the festive events of various kinds, when the villa also provides apartments, which replicate the style of the restaurant and provide every comfort for guests. The price level is set very friendly, we denitely recommended this place. Come to see it by yourself and you will nd that it is not possible to describe by word what can catch you in such a romantic place. The staff of villa looks forward to see you on the day of your ceremony or merely searching visit.

jaro spring 81


v

Svatba na necisto aneb svatební festivaly v roce 2011 2011

text a foto | Václav Svárovský a redakce MG

WEDDING IN ROUGH Or The first largest bridal event in

jaro spring 83


Svatební festival Clarion

Ve dnech 8. a 9. 1. 2011 se v Clarion Congress Hotelu Prague a v Nákupní Galerii Fénix konal první ročník Svatebního festivalu, taková svatba na nečisto. Pořadatelem této akce byla svatební agentura Patricia a internetový portál svatebni.cz, kteří se tohoto úkolu zhostili na jedničku, a naše redakce byla u toho. MG byl mediálním partnerem Svatebního festivalu, a tak jsme se účastnili velkolepé svatební show celé dva dny.

Při příchodu na festival jsme byli před slavnostní branou uvítáni hosteskami, od kterých jsme s úsměvem na rtech a slavnostní náladou obdrželi katalog vystavovatelů a spousty propagačních materiálů. Před vstupem ještě zastávka u kasičky, kde přispíváme pro Nadační fond Kapky naděje, a hned poté vcházíme slavobránou do konferenčních prostor. Naše kroky se za slavobránou zastavují a my pomalu čerpáme velkolepou svatební atmosféru, která panuje všude kolem nás. Pohled na spousty kytek, balónků, dortů a koláčků, dekorací, šatů a prstýnků, kterými se jednotliví vystavovatelé pyšní, je až zarážející. Zvolna procházíme kolem jednotlivých stánků, kde nás na každém kroku provází svatební vůně. Ochutnáváme všechny ty sladké i slané dobroty, které se zde nabízejí. Vystavovatelé jsou taktéž ve slavnostní náladě. Je to jako na svatbě, celá scéna připomíná chvilky, kdy poznáváme druhou stranu rodiny. Pomalu postupujeme dál a před námi se otevírají další a další stánky vystavovatelů, ze kterých stále sálá slavnostní atmosféra. A v takovémto duchu se nese celý festival. Je to naprosto ideální místo pro plánování svatby. Celou atmosféru podtrhuje odpolední doprovodný program, který je moderován Karlem Zídkou, moderátorem rádia Fajn, a Michalem Davidem Revival. Je to taková svatba na nečisto, kde se

84

baví všichni. Hosté i návštěvníci se nechávají ohromit velkolepými módními přehlídkami svatebních šatů, při kterých jsme zahlédli Janu Doleželovou, která byla jednou z modelek Svatebního domu Kleinod. Poté se Kateřina Kristelová ujala moderování přehlídky salonu San Veritá a mezi hosty byla i úřadující MISS ČR J. Váchová se svým partnerem. Pořadatelé připravili celý program do detailu, tak jak se patří na řádnou svatbu. Druhý den byl zábavný program obohacen i o losování nádherných cen, kterého se účastnili Lumír Olšovský a Vendula Auš – Svobodová. Neustále v nás koluje slavnostní opojení a my nevíme, kam máme dřív upřít zrak. Svatba na nečisto se velice povedla a Svatebního festivalu si užilo všech sedmdesát vystavovatelů a tři a půl tisíce návštěvníků. Už se těšíme na další „svatbu na nečisto“, která se bude konat ve dnech 14. a 15. ledna roku 2012 s názvem Svatební festival 2012 – www.svatebnifestival.eu.


Wedding Festival Clarion On 8th and 9th January 2011 was held at the Clarion Congress Hotel Prague and Shopping Gallery Phoenix the first Wedding festival, wedding such in rough. The organizer of this event was Patricia agency and wedding website svatebni. cz, which have done this deal to perfection, and our editorial staff was there. MG was the media partner of the Wedding Festival, and we participated in a spectacular wedding show for two days. During the arrival at the festival gate of the ceremony we were greeted by hostesses from whom we received a catalogue of the exhibitors and a lot of promotional materials with smile and festive mood. Before the entrance just stop at the moneybox, where we contribute to Endowment Fund Drops of hope, and we enter the conference room through the arch soon. Our steps stop before the arch, and we slowly draw a grand wedding atmosphere that prevails all around us. View of lots of flowers, balloons, cakes and cookies, decorations, dresses and rings, which boast the exhibitors, is startling. We are slowly going around the various stalls, where we were accompanied at every step by the wedding scent. We taste all the sweet and salty goodies that are offered. Exhibitors are also in a celebratory mood. It is like a wedding, the whole scene recalls the moments when we get to know the other side of the family.

The whole atmosphere highlights the afternoon entertainment, which is moderated by Karel Zídka, moderator of radio Fajn, and Michal David Revival. It's such a wedding in rough, where everyone is having fun. Guests and visitors are left to impress the spectacular fashion shows of wedding dresses, where we saw Jana Doleželová, who was one of the models of Kleinod Wedding House. Then take Catherine Kristelová moderation of show of Salon San Verity and among the guests was the reigning Miss CR J. Váchová with her partner. The organizers prepared the whole program in details as it should be included on the proper wedding. The entertaining program of the second day was enriched also about drawing of wonderful prices, which was attended Lumír Olšovský and Vendula Auš - Svobodová. The festive atmosphere is constantly circulating in our bodies and we do not know where we have to deny the first sight.

Marriage in rough succeeded very well and the Wedding Festival enjoyed all seventy exhibitors and three and a half thousands of visitors. We look forward to "wedding in rough" which has to be held on 14th and 15th January 2012 entitled Wedding Festival 2012 - www.svatebnifestival.eu.

Proceed slowly ahead, and before us there are opened more and more stands of exhibitors of which still emit a festive atmosphere. And in such a spirit goes the festival. It is absolutely ideal place for planning weddings.

TreeOfLove

jaro spring 85


Dny od první svatby na nečisto plynou a v redakci již plně vládne všednost pracovních dní. Právě cvakám do klávesnice, když mi od šéfredaktora, s velkým úsměvem na rtech, na stole přistávají nějaké lístky. Odkládám práci a pomalu zjišťuji jejich obsah. Když vidím pozvánku na další svatební veletrh, který se tentokrát koná v Brně, s názvem Svatební Show, neváhám a jdu potěšit zbytek redakce.

86

Je čas, datum ukazuje 29. ledna roku 2011. Nikdo nepřišel pozdě a na nikoho se nemusí čekat. Před redakcí to vypadá, jako kdybychom se chystali na svatbu. Kolona našich vozidel se rozjela a jak je vidět, veselosti neubývá ani na naší slavné D1. Po dvou hodinách jsme na místě. Stojíme před Wannieck gallery, vedle obchodní galerie Vaňkovka v Brně. Tak, a je to tady, nabrali jsme směr a tváříme se jako staří pardálové, kteří již mají něco za sebou a nic je tak moc nepřekvapí. Procházíme vstupní branou a zvídavě koukáme po sobě a už zase čerpáme dobrou náladu. Rozhlížíme se kolem sebe a vybíráme, co dřív. Redaktorky se od našeho hloučku již vzdálily a ztratily se někde mezi dalšími slečnami a ženami. A že

jich tady bylo. Až později jsme se dozvěděli, že ze tří tisíc návštěvníků, kteří si tento festival nenechali ujít, byly dvě třetiny žen. Bylo to znatelné, mužů zde bylo zřetelně méně. Po nasátí slavnostní nálady se vrháme na vystavitele. Zlato, šperky, šaty, jídlo a víno, vše vzájemně uspořádané vedle sebe. Chodíme kolem krásných žen, které si lačně prohlížejí nekonečné nabídky vystavovatelů. Po nějaké době se zastavuji u přehlídkového mola, nahlížím na krásu a vkusnost, která se prochází na molu, a ke které se ozývá i libá hudba. Nejsem sám, koho toto okouzlilo. Žena, stojící vedle mě, v průběhu vystoupení polohlasem pronáší slova „to za nás nebylo“. Představuji se a slušně z ženy vyzvídám její názor. Po chvíli vím, že jsem oslovil


paní Ivetu, která se přišla inspirovat, neboť se na jaře vdává její dcera. Na dotaz, co ženu nejvíce zaujalo, mě žena chytá za rukáv a již špacíruje ke stánku se šperky. Žena ukazuje na zlaté snubní prstýnky, kterých bych si jako muž nevšiml. Přistupuje k nám vystavovatel a velice zdvořile nám předvádí výrobek. Žena poukazuje na detailní práci a preciznost provedení. Jsem ohromen, takových detailů bych si nikdy nevšiml. Vracíme snubní prstýnky a paní Iveta mě směruje k dalšímu vystavovateli, tentokrát s dorty a cukrovinkami. Tady to znám, tady mě ničím nepřekvapí, pomyslel jsem si a komentuji nabízené cukrovinky. Porovnáváme jednotlivé sladké skvosty, ale záhy mě paní Iveta otáčí se slovy „to jsem Vám chtěla ukázat“. Dostává se mi do ruky malý dortík, který mě svým tvarem nijak neoslovil. Nenechám se dlouho pobízet a zkouším své chuťové pohárky. V puse se mi rozehrála harmonie chuti. Nevím, jak to mám komentovat jinak, než slovy výborné. Chtěl jsem ještě dál porovnat různé chutě, když tu jsem postaven před svatební šaty, které jsou hezké, ale působí na mě trochu strohým dojmem. Svůj názor vyjadřuji nahlas, ale paní Iveta mě ihned uzemňuje. To jsou ty, co jsme viděli na molu a které v mé průvodkyni probudily slova, že toto za ní nebylo. V paměti se mi to již vybavuje a hned svůj názor poopravuji. Na ženě tyto šaty působí vážně kouzelně. Než jsem se s paní Ivetou rozloučil, tak mě ještě dovedla k pár dalším výstavním stánkům. Poté přistupuji zpět k pódiu, kde mě uchvátil tanec v podání jihomoravského Michaela Jacksona. Potkávám se i s ostatními kolegy a při skleničce dobrého vína si vyprávíme své zážitky. Dochází řada na mě a já prezentuji pohled paní Ivety. Zanedlouho stojíme u těch stánků zpátky. Za názornou ukázku dobrého vkusu paní Ivetě patří dík celé redakce a za odměnu od nás dostává roční předplatné našeho časopisu. Ale tímhle to v Brně nekončí. Všichni, kromě našich kolegyň, se vracíme k pódiu, kde probíhá losování o svatbu zdarma, kterou zorganizuje svatební agentura Naive s mediální podporou partnera rádio Kiss Hády. Čekáme na ty šťastné. A je to tady, mladý pár vyhrává svatbu v hodnotě čtvrt milionu korun. Takový moc hezký začátek do společného života. S příjemnými zážitky a se spoustou nových inspirací opouštíme tento veletrh.

jaro spring 87


Bridal Show Brno Days from the first wedding in rough follow and in editorial office already ruled fully banality of working days. Chattering just the keyboard, the managing editor come to me with a big smile on his lips, landing on the table some tickets. Delaying the work and discover slowly their contents. When I see an invitation to another wedding fair, which takes place in Brno, with the name Bridal Show, I do not hesitate to go to please the rest of the editors.

88

It is time, date shows 29th January 2011. Nobody came late and no one need wait. In front of the editors, it seems as if we were going to a wedding. Our convoy of vehicles drove up and as we can see, hilarity does not diminish at our famous D1. After two hours we are there. We stand in front of Wannieck Gallery, next to a shopping mall Vaňkovka in Brno. So, there it is, we have taken the course and pretend like an old stagers, who already passed something and nothing could surprise them so much. We go through a gateway and curiously look after each other again and we draw a good mood again. We look around and pick out what at first. Journalists from our crowd have moved away and were lost somewhere between the other ladies and women. And there were plenty of them. Later we found out that three thousand people, who did not miss this festival, two thirds of them were women. It was noticeable; there were much less men. After sucking the festive mood we pounce on the exhibitors. Gold, jewellery, dresses, food and wine, all arranged next to each other. We walk around the beautiful women, who greedily watch endless offer of exhibitors. After some time I stop at a catwalk, looking at the beauty and smartness, which is walking on the pier, and to which you can hear the pleasing music. I am not the only one who feels it. A woman standing next to me uttered during the exhibition under his breath the words "it was not for us." I introduce myself and fairly spy from female her opinion. After a while I know that I spoke to Mrs. Iveta, who came to inspire, because of her daughter's wedding in the spring. When I asked her what excited her most, a woman grabs me by the sleeve and go to stand with jewellery. The woman points to a gold wedding rings, which I would not noticed as a man. Exhibitor goes to us and very politely shows us the product. The woman points to the detailed work and precision execution. I am impressed, I never noticed such detail. Returning wedding rings Mrs. Iveta directs me to another exhibitor, this time with cakes and sweets. I know this place, no surprise here for me, I thought and comment offered sweets. We compare the various sweet delights, but soon Mrs. Iveta turns me saying "I wanted to show you this." It gets into my hands a little cake, which shape did not ad-

dress me in any way. I will not be long trying to encourage myself and I start to try my taste buds. In the mouth, I warmed up the harmony of taste. I do not know how I can comment it than in good words. I further have wanted to compare the different tastes, when I was faced before wedding dresses that are nice, but seem to me a little austere impression. I express my opinion out loudly, but Mrs. Iveta immediately earths me. These are the ones we saw on the pier and which aroused in my guide words, that it was not for her. It has been equipping in my mind and I immediately correct my view. This dress looks really magically on a woman. Before I said goodbye to Mrs. Iveta, she led to show me a couple of other stalls. After that I approach back to the stage where I was captivated by dance performed by the South Moravian Michael Jackson. I meet other colleagues and we are telling each other our experiences with a glass of good wine. Now is my turn and I present the view of Ms Iveta. Soon we are back before the stands. For the demonstration of good taste of Mrs. Iveta all editors would like to thanks her and as a reward from us she receives an annual subscription of our magazine. But by this one does not end the show in Brno. Everyone, apart from our women colleagues, we return to the podium, where there is a draw for a free wedding, which will organize a wedding agency Naive with medial support of radio Kiss Hády. We are waiting for the lucky ones. And here it is. A young couple wins a wedding the value of two hundred and fifty thousand Czech crowns. Such a nice start to life together. We leave the fair with a pleasant experiences and lots of new inspiration.


Svatební veletrh Diplomat Prague

V autě se mi z rádia ozval hlas, který mi oznámil osm hodin, a začaly zprávy pro den 11. února. Mezi těmi všemi událostmi, jsem hledala nějaké to pozitivum. Mé uši se snažily zachytit něco, co by můj den nadchlo. Marně, strohý hlas chrlil soubor informací, které by citlivého člověka mohly dovést až k depresím. Začátek dne nic moc, pomyslela jsem si. Zajela jsem na parkovací místo a sáhla po diáři. Listuji až k datu 11. únor. Poznámka, kterou jsem si udělala před časem, mi potvrdila, že dnešní den nebude zas až tak úplně všední. Veterán mezi všemi, které jsem dosud navštívila. Tímto způsobem bych mohla označit již jedenáctý ročník Svatebního veletrhu, který byl pořádán v hotelu Diplomat Prague. Rychle jsem si uspořádala zbytek povinností tak, abych se mohla věnovat tomuto veteránovi. Již u vchodu je vidět, že pořadatelé jsou v této věci velice zběhlí. Přehledné urovnání vystavovatelů a zkušená uniformita je zde vidět na každém rohu. Tak jak mě osloví tento veterán letos? Nebude to jako na návštěvě u babičky, která měla vždy spoustu novinek, ale nic co by člověka nějak zvlášť překvapilo? Ptala jsem se sama sebe a začala se proplétat mezi návštěvníky, kterých bylo přes šest tisíc. Neuběhlo ani pět minut a myšlenky o babičce se vytratily. Vystavovatelé odváděli kus dobré práce a nad prezentací novinek návštěvník zůstával stát někdy i s otevřenou pusou. Přehlídky šatů, květin a šperků byly oslňující. Nevídaně a krásně byla pojata módní přehlídka svatebních šatů od Camily Solomon, které oblékly miss a vicemiss České republiky. Usedám ke stolku jednoho vystavovatele a vyptávám se na nové trendy v oblasti účesů. Diskuze byla trochu všední, až do chvíle, kdy mi byla nabídnutá praktická ukázka. Váhám, ale po malé chvíli měním křesílko a s příslibem, že to bude jen účes, se svěřuji do rukou profesionála. Začínám se prohlížet v zrcadle, když tu jsem k němu otočena zády a jen matně se domnívám, co se děje. Nůžky, hřebeny a fény se mi točí kolem hlavy. Zavírám oči a v duchu se proklínám. Otázky jsou zbytečné, dostávám jen lichotivé odpovědi. Má důvěra přesáhla meze a chci to vidět, tedy chci se vidět. Otáčím se zpět k zrcadlu. Pohled na mé krásné vlásky, mě zarazil. Sedím v křesle a snažím se nalézt nějaká slova. Ruch kolem mé hlavy ovšem nekončí. Chci říct stop, ale pro-

fík mě uklidňuje s tím, že ještě neskončil. Opět váhám, ale s tímhle chodit nemohu, alespoň ne po veletrhu. Čekám, co s tím hnízdem na mé hlavě udělá. Práce neustává a pomalu se formuje v něco. Jsem otočena opět mimo zrcadlo se slovy „už to bude“. Nezbývá mi než čekat, a tak čekám. A je to, ozvalo se a já se točím zpět k zrcadlu. Co, co? Jak tohle dokázal. Znovu hledám slova. Nikdy bych si nepomyslela, že i takhle mohu vypadat. Nadšeně vstávám z křesla a prohlížím si svůj nový vzhled. Skvělé, chválím profíka, na což se mi dostává odpověď: „To není všechno“. Profík zvedá mobil a telefonuje. Za chvíli u stánku stojí slečna, která si mě prohlíží. Jsem představena kosmetičce, která má celé dílo dokončit. Zanedlouho sedím v křesle, pouze hřebínky vystřídaly štětce a tužky. Tohle znám, asi jako každá z nás. Dílo je hotovo, práce profíků mě zcela uchvátila a s každým pohledem do zrcadla se utužuje mé sebevědomí. Vážně super, jiná slova mě opravdu nenapadají. S poděkováním se chci rozloučit, ale marně. To byste si toho veletrhu moc neužila, ozvalo se z vedlejšího stánku. Přistupuje ke mně pan ve středním věku, který se mi představuje jako ředitel šperkařské firmy. Příjemný rozhovor se sympatickým mužem ženu vždy potěší. Dostává se mi poučení, že krásu ženy podtrhuje i hezký šperk. Nejsem zrovna vyznávačka těchto detailů, a tak mi to nic moc neříká. Za chvilku na mě ale visí nádherné, decentní šperky. Třpyt i chladnost šperků mě pozvolna oslovují. Nádherně doplňují můj nový vzhled. Chce to foto, prohlašuji a vytahuji mobil, abych zachytila momenty, které z mé maličkosti, dělají tuhle krásku. Fotečky, na které budu hodně hrdá. Pomalu se loučím a pokračuji v prohlídce veletrhu. Můj nový vzhled oslovuje i další vystavovatele a dostává se mi milé pozornosti. Všední den se stává nevšedním. Plná nově objeveného sebevědomí přicházím domů. Nijak se neupravuji a čekám na reakci přítele. A co myslíte….? Úžasný den byl zakončen úžasným večerem. Co si žena od takového všedního dne může víc přát? Na další ročník, tentokrát dvanáctý, vřele doporučuji zajít i Vám.

jaro spring 89


90


Wedding Fair Diplomat Prague

In the car it came a voice from my radio that told me eight hours, and began to report day news of 11th February. Among all the events I was looking for positives. My ears tried to capture something what could thrill my day. In vain, gruff voice spewed out a set of information that a sensitive person can lead to depression. Top of the day nothing much, I thought. I pulled into the parking space and reached for the diary. I flip through the date 11th February. Note that I made some time ago, confirmed me that today will not be every day. Veteran between all that I have visited. This way I could mark the eleventh year of the Wedding Fair, which was held at the Diplomat Hotel Prague. I quickly held the rest of the du-

ties so that I could pursue this veteran. Already at the entrance, it is possible to see that the organizers are very knowledgeable about this matter. Easy settlement of exhibitors and experienced uniformity is seen at every corner. So how will address me this veteran this year? Will it not be like visiting grandmother, who always had a lot of news, but nothing that a man terribly surprised? I asked myself and began to intertwine the visitors, which was over six thousand. Didn´t passed even five minutes and thought about my grandmother has been lost. Exhibitors did a good piece of work and the presentation of innovations become visitors to stay with open mouth. Show of dresses, flowers and jewels were dazzling. Unprecedented and beautifully embody fashion show of wedding dresses by Camille Solomon, who wore the Miss Czech Republic and the Vice miss Czech Republic. I am sitting down at a table of one of the exhibitors asking him about the new trends in hairstyles. The debate was a bit mundane, until the moment when I was offered a practical demonstration. I hesitate, but after a while I change my chair with the promise, that it will be only a haircut, I entrust to the hands of professionals. I'm starting to view in the mirror, when I rotated back to him, and I think only vaguely what is happening. Scissors, hair combs and hairdryers spins around my head. I close my eyes and I curse myself in the spirit. The questions are useless, I get a flattering answer. My trust exceeded the limits and I want to see it, so I want to see myself. I turn back to the mirror. Look at my beautiful hair stopped me. I'm sitting in a chair and try to find some words. Hustle around my head does not end there. I mean stop, but professional calms me with the words that is not over yet. Again, I hesitate, but with this I cannot walk, at least walk around the fair. I expect what he will do with the nest on my head. Work does not stop and slowly formed into something. I ‘am turned back off a mirror, with the words "it will be". I cannot choose to wait, so I ‘am wait-

ing. I heard that it is ready and I turn back to the mirror. What, what? How he could accomplished this. Again, I ‘am looking for words. I never would have thought that I would look this way. I was enthusiastically getting up from his chair browsing through my new look. Great, praising professional for this, I get the reply: "That's not all. Professional lifts mobile phone calling to someone. After a while lady who views me is standing at the stall. I ‘am introduced to cosmetician, who has to finish the whole work. Soon I'm sitting in a chair; just combs replaced brushes and pencils. I know it, probably like all of us. The work is done; work by professionals completely captivated me and every glance in the mirror strengthening my confidence. Really great, other words are really unnecessary. With thanks, I want to say goodbye, but in vain. You would not enjoyed the fair much, came up from a nearby stand. Come nearer middle-aged man, who introduced to me as a director of the jewel company. A pleasant conversation with the nice man always please woman. He gets me a lesson that the beauty of women emphasizes a nice piece of jewelry. I'm not a patron of these details, so it does not say much to me. Beautiful, delicate jewels hangs on me in the moment. The glitter and coolness of jewels addresses me slowly. Beautifully complement my new look. It needs pictures; I declare and pull out a cell phone to capture moments of myself, which make this beauty. Photos, to which I will be very proud. Slowly, I ‘am saying goodbye and continue in the tour of the fair. My new look addresses other exhibitors and it gets me kind of attention. An ordinary day becomes extraordinary. Full of newfound confidence I ´am coming home. Not trying to make myself more beautiful, I ´am waiting for the response of my boy friend. And what do you think ....? Amazing day ended with a wonderful evening. What a woman may want more from such an ordinary day? The next year, the twelfth time, I highly recommend you to go as well.

jaro spring 91


Prague Wedding Fair

Při cestě domu i s výslužkou každý vychutnáváme načerpané dojmy a trochu litujeme, že to už skončilo. Tu se na nás obrací šéfredaktor s dotazem, jestli jsme již slyšeli o Prague Wedding Fair 2011. Nic nevědoucí pohledy jej ujistily o tom, že naše znalosti jsou ještě velice chabé a dotaz byl ukončen slovy „dám vědět, až bude čas“. Čas nastal velice brzy a hned druhý den jdeme zjistit, co se skrývá pod názvem Prague Wedding Fair 2011. Tentokrát jsme se sešli v menším počtu. Ochudli jsme o pár mužů. Pouze náš ženský kolektiv byl v plném počtu. Za krátkou chvilku jsme stáli před Grand Hotelem Bohemia. Tvářili jsme se trochu zmateně, neboť jsme stále nevěděli, co nás čeká. Zmatek v našich očích umocnil kolega, který prohlásil, že je to tady jak na předávání nějakých cen v zahraničí. Tento názor byl posilněný i pohledem na dlouhou limuzínu, stojící před vstupem, která zde stála v kontrastu s červeným historickým autobusem Praga RND. Myšlenka, co nás vlastně čeká, se nám neustále proháněla hlavou. S uchovanou slavnostní náladou, jsme se hrdě přiblížili ke vstupu. Zde jsme byli přivítaní plynulou angličtinou atraktivní hostesky. Vzápětí, po uvítacích slovech, se nás slečna dotázala, kdo je nevěsta. Otázka byla směřována k dámám v naší společnosti, nicméně první zareagoval kolega stojící vedle mě, a netušíc, na co odpovídá, hrdě se přihlásil k roli brzké novomanželky.

92

S úsměvem na rtech nám slečna vysvětluje, že stojíme před branou nevšedního a naprosto nového konceptu, který je komorní velikosti a v neposlední řadě pro naše končiny i zcela netradiční. Vcházíme branou a kolega, který se hlásil jako nevěsta, dostává kompletní vizitkář všech vystavovatelů. Hned za vstupní branou si ujasňujeme slova slečny. Po schodišti přicházíme k první lodžii, kde nás již v anglickém jazyce vítají samotní vystavovatelé. Urychleně oprašuji angličtinu, když tu jsem předběhnut mojí kolegyní, která z vystavovatele začíná čerpat informace. Pořadatelé mysleli na všechno, potkáváme tu dětský koutek a stánky s tlumočnickými službami. Pokračujeme dále a ocitáme se v barokním sále. Zde přítomnou atmosféru vystihnul kolega slovy „oooo, královské“. Barokní sál podtrhuje stupňující se skvělou náladu, kterou v nás umocňuje degustace výtečných vín, a začínáme kolovat mezi vystavovateli. Zprava a zleva slyším němčinu nebo angličtinu. Trochu si připadáme jako v cizině. V mém obzoru

se objevil mladý pár lidí, kteří již asi vědí, co chtějí. Navázání kontaktu v češtině zde nebylo tak náročné, a tak se dovídám, že mladí lidé čekají, až bude volné místo v koutku pro bezplatné svatební poradenství od organizátora – agentury Prague Weddings a Svatby.cz. Z řeči je patrno, že i jim se pojetí veletrhu líbí. Než jsme stihli rozhovor rozvést, tak bylo v koutku již volno a mladý pár se přemístil. Nalaďuji angličtinu a vrhám se mezi vystavovatele. Bavím se s lidmi z různých koutů světa a jsou mi vysvětlovány různé svatební tradice z jejich rodných krajů. O dobrou náladu není nouze, neboť některé tradice si v našich končinách neumím představit. Ve všech debatách došlo na zmínku o večerním vyvrcholení této akce. A tak si to nemůžu nechat ujít. Po delší době se s lehkostí vracím ke stánku s víny, kde se potkávám se zbytkem redakčního kolektivu. Než jsem se o čemkoliv zmínil, tak jsem byl opět informován o večerní tečce, kterou si nikdo z nás nenechá ujít. Zvědavostí posunujeme očima čas. Konečně nadešel ve-


čer a my vcházíme bočním vchodem, který je dekorován teplým světlem svíček. Jsme vítáni vínem a přistupujeme k rautovému bufetu, sestavenému z menu vystavujících hotelů a restaurací. Je co ochutnávat a našim mlsným jazýčkům dopřáváme víc než dost. Celou atmosféru podtrhuje libá hudba linoucí se od smyčcového kvarteta, který byl vystřídán skotskými dudáky nebo hudbou v podání sympaťáků ze Smooth Syringe. Mezi jednotlivá vystoupení byly vkusně zařazeny módní přehlídky. Celý večer se nesl v noblesním stylu, který v člověku zanechá velice dobrý a vznešený dojem, když tu nám světla DJ Davida Mary ohlašují, že se blíží vyvrcholení večera, a to videodiskotékou. Do tance se zapojují všechny věkové kategorie lidí a začíná panovat dosti veselé nálada. Toto byla skutečně třešnička na dortu. Za dobře zorganizovaný veletrh se skvělým ukončením si organizátoři zaslouží skutečné uznání. Již teď víme, že si tuto akci příště nenecháme ujít. Pevně doufáme, že na jedné z těchto akcí se potkáme i s Vámi, a rádi si vyslechneme i Vaše postřehy. Budeme se těšit. Václav Svárovský a celá redakce MG

jaro spring 93


Prague Wedding Fair

the entrance. Here we were welcomed by fluent English of an attractive hostess. Then, after the welcoming words, the lady asked us who the bride is. The question was directed to the ladies in our society, but as the first responded colleague standing next to me, not knowing for what he is answering, proudly subscribes to the role of early newlyweds.

On the way home with the hamper we enjoy every pumped impressions and regret a little that it has ended. Then the chief turned to us asking if we have already heard about Prague Wedding Fair 2011. Our ignorant views satisfied him that our knowledge is still very poor and the inquiry was ended with the words "I'll let you know when it's time." The time has come very soon and the next day we find out what is hidden under the name Prague Wedding Fair 2011. This time we met in smaller number. We have lost a few men. Only our women's team was at full strength. For a brief moment we stood in front of Grand Hotel Bohemia. We looked a little confused, because we still did not know what to expect. Confusion in our eyes intensifies colleague, who said that here it is as at the ceremony of some prices abroad. This view has been refreshed by look at the long limousine, standing before the entrance that stood there in contrast to the historic red bus Praga RND. The idea of what we actually expect was constantly chasing our head. With preserved festive mood, we proudly approached

94

Smiling lady explains to us that we are at the gate completely new and unusual concept, which is an intimate size and ultimately for our parts completely unconventional. We enter the gateway and the colleague who reported as a bride gets a full business card of all exhibitors. Just behind the entrance gate we clarify the words of ladies. We are coming up the stairs to the first balcony, where we are already welcomed by the exhibitors themselves in English. I quickly brush the English, when I am overtaken by my colleague, who begins to draw on the information from the exhibitor. The organizers thought of everything, we meet the children's play area and stalls with interpreting services. Continuing further we find ourselves in the Baroque Hall. Here the present atmosphere grasped colleague saying "Oooo, royal". Baroque Hall underscores the escalating great mood, which is enhanced by tasting of excellent wines, and we starts to circulate among the exhibitors. From the right and the left side I hear German or English. We feel a bit like abroad. In my horizon appeared a couple of young people who probably already know what they want. There it was not so difficult to contact them in Czech, so I learn that young people are waiting until the vacancy in the corner for the free wedding advice from an organizer - agency Prague Weddings and Svatby. cz. From the speech is obvious that they like the concept of fair. Before we managed to develop the interview in the corner has been free space and the young couple moved there. I predispose

English and plunge among the exhibitors. I talk with people from all over the world and to me are explained the different wedding traditions from their native regions. The mood is no shortage, as some traditions I cannot imagine in our country. In all the debates was to mention the climax of the evening event. So I cannot miss it. I am going with ease after some time back to the stand with wines, where I meet the rest of the editorial team. Before I mention anything I was again informed about the evening a full stop, that none of us misses out. We try to move the time by curiosity. Finally, evening has come and we are entering a side door, which is decorated with a warm candle light. We are welcomed by wine and we approach the buffet to banquet table, which is assembled from a menu of participating hotels and restaurants. There is what to taste and we indulge to our finicky tongues more than enough. The whole atmosphere is fragranced by the pleasing music emanating from string quartet, which was replaced by Scottish pipers or music performed by the charmer of Smooth Syringe. Among each appearances have been tastefully included a fashion show. The whole evening was in the posh style, which leaves in man a very good and a noble impression, when the lights by DJ David Mara reported us that the evening will soon culminates by videodisco. The dance involves people of all ages and the cheerful mood begins to rule. This was really the cherry on the cake. Due to well-organized fair with the great ending the organizers deserve real recognition. We already know that we cannot miss this action next time. We hope that we will meet with you at one of this action, and we would like to hear your suggestions as well. We look forward to see you. Václav Svárovský and all the editors MG


Chateau Zbiroh

Unikátní historické sídlo èeských císaru a králu s exkluzivními sály a luxusním chateau hotelem. kompletní svatební servis bez omezení pod jednou stRechou - civilní a církevní obrady v jedné z nejstarších kaplí v Èechách - venkovní obrady na zámecké terase, na nádvorí, v parku - pohádkové rustikální i vznešené svatební hostiny - hotelové komnaty pro více ne 100 hostu - historické programy, originální dekorace - patrové svatební apartmá v zámecké vEi a romantické apartmá s nebesy

... pro jedineènost okamiku, pro dokonalost a presti, pro kouzlo a romantiku, pro váš prekrásný zaèátek bez konce ...

www.weddingchateau.cz tel.: +420 602 237 590, svatba@zbiroh.com

marriage guide1_2011.indd 95

2.4.2011 9:57:09


Adresář Aleš Řehák – zlatnictví Sladkovského 1787, Pardubice tel.: +420 608 977 196 email: prodejna@alesrehak.cz Alexandro Gjičali svatební portrétista tel.: 606 925 451 email: Alessandro.6@seznam.cz Aria hotel Tržiště 368/9, 118 00 Praha 1 tel: +420 225 334 email: stay@aria.cz Frezia Fleur 28.Pluku č. 9 101 00, Praha 10 tel.: 733 734 000 Fotograf Ondřej Čížek Dr. Antonína Dvořáka 932 288 02 Nymburk tel.: 731 776 871 Golem restaurant hotel a restaurace, Na hlavní 21 Praha 8 – Březiněves tel.: 283 910 213 GSM: 777 079 445, email: golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz Hotel Rustikal 507 24 Dětenice tel.: 493 504 210 fax.: 493 504 220 email: hotel@detenice.cz Holiday Inn Prague Congress Centre hotel a restaurace, Na Pankraci 15/1684 140 21 Praha 4 tel.: +420 296 895 000 email: reservation@holidayinn.cz www.holidayinn.cz

96

Directory

Chateau Zbiroh s.r.o. Slovanský ostrov – Žofín 226 110 00 Praha 1 email: svatba@zbiroh.cz www.hotel-chateau-zbiroh.cz

San Verità Na Slupi 17/133 128 00 Praha2 tel.: 224 920 851 email: info@sanverita.cz

JK Jitka Kudlackova Jewels / zlatnický salón tel.: 241 091 750 email: Inko@jk.cz

La Florista s.r.o. Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 tel.: 222 322 388

Obchodní pasáž budovy Filadelfie Areál BB Centrum, Želetavská 1525/1, 140 00 PRAHA 4 – Michle Palác Flóra, 3. patro, v zadní části vlevo Vinohradská 149 130 00 PRAHA 3 – Vinohrady www.jk.cz Lars production s.r.o. / svatební agentura Václavské náměstí 819/43 tel.: 224 218 500 www.svatby-lars.cz www.weddings-prague.com Marriage Time – svatební agentura email: helena@gny.cz tel.: 722 594 899 Naive s.r.o. / svatební salón Kateřinská 21, 120 00 - Praha 2 tel.: 222 518 517 Masarykova 37, 602 00 Brno tel.: 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz Nebozízek – hotel a restaurant Petřínské sady 411 118 00 Praha 1 www.nebozízek.cz

Pivovar Dětenice 507 24 Dětenice tel.:493599142 fax.:493596434 email: info@detenice.cz Ranč Vletice Vletice čp.11, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel.: + 420 318 862 227 www.rancvletice.cz Rezidence Liběchov s.r.o Liběchov 121, 277 21 Liběchov tel.: +420 315 650 000 email: recepce@rezidence-libechov.cz www.rezidence-libechov.cz ROMANTIK PARIS s.r.o. Žitná 17, Praha 1 tel.: 222 221 632, GSM: 602 428 708 www.romantikparis.cz Rýdl – snubní prsteny Újezd 35, 118 00 Praha 1 email: info@snubniprsteny-lr.cz tel.: 257 32 38 36 Svatební šaty Marija K Berance 2808/2, Praha 9 tel.: 732117730 email: marija@svatebnisaty-levne.cz www.svatebnisaty-levne.cz

T13 MUSIC tel.: 777 233 753 tel.: 777 233 754 email: t13@seznam.cz email: jirakova.marketa@gmail.com www.t13.cz V.I.P. nábytek Na maninách 20, 170 00 Praha 7 GSM: 720 666 644 tel.: +420 230 234 557 www.vipnabytek.cz White agency s.r.o. / svatební agentura, Korunní Dvůr A1 Korunní 104, 101 00 – Praha 10 tel.: 608 012 118 email: info@whiteagency.cz www.whiteagency.cz Zámek Průhonice tel.: 271 015 296, GSM: 602 603 073 email: svatby@svatbypruhonice.cz www.zamekpruhonice.cz


Marriage Guide Spring 2011  

Wedding magazine. The only Czech-English bridal magazine. Magazín Marriage Guide je jediný česko-anglický svatební magazín nabízející katalo...

Marriage Guide Spring 2011  

Wedding magazine. The only Czech-English bridal magazine. Magazín Marriage Guide je jediný česko-anglický svatební magazín nabízející katalo...

Advertisement