Page 1

PEKAR JMO Zanimanje pekar omogućuje rad u industrijskoj proizvodnji i obrtništvu. Pekar obavlja poslove preuzimanja brašna i drugih materijala za proizvodnju pekarskih proizvoda, uzimanja uzorka i određivanja kakvoće tjestenih komada za pečenje i pripreme peći za pečenje. Pečenje, prihvaćanja gotovih proizvoda i pripreme za otpremu iz pekara te samostalnog vođenja pekarskog obrta. Za upis nema bodovnog praga , a učenici se upisuju na osnovu boljeg uspjeha iz predmeta: • hrvatski jezik • matematika • strani jezik • kemija • biologija • vladanje • opći uspjeh VII i VIII razreda Za upis u zanimanje pekar JMO potrebna liječnička svjedodžba medicine rada i ugovor o naukovanju sklopljen s licenciranom tvrtkom (radnjom). Popis licenciranih tvrtki za zanimanju pekar nalazi se u privitku.

Za opširnije o programu kliknite OVDJE : http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312805.html

Pekar  
Pekar  

PekarPekarPekar

Advertisement