Page 1

l’aula

Revista digital de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida 2011 núm.04

Foto

Maria Torres

l i r b a


l’aula

www.auladeteatre.net/principal - C/ Roca Labrador s/n - Tel. 973 268318-Fax. 973 261655 auladeteatre@paeria.cat

PARLEN ELS ALUMNES D’ART DRAMÀTIC Per aquesta entrega de la revista l'Aula, ens hem colat dins d'una classe d’expressió corporal dels estudis d'Art Dramàtic i hem demanat als alumnes que ens expliquin com veuen aquest món al que ja pertanyen, el món del Teatre. Això que llegireu a continuació és una petita antologia de les frases i opinions diverses sorgides durant una xerrada de vint-i-cinc minuts. Quines són les vostres motivacions a l'hora d'estudiar art dramàtic? Mentre que alguns alumnes veuen els Estudis d'Art Dramàtic com una formació complementària als estudis que ja tenen o estan cursant, d'altres veuen aquests tres anys acadèmics, com un primer pas on adquirir els coneixements tècnics i l'experiència per desprès optar a estudis més oficials com els de L'Institut del Teatre. Veieu fàcil poder viure d'aquesta professió? En general, tot i remarcar la dificultat que planteja el sector a l'hora de treballar, veuen factible dedicar-se exclusivament a aquesta activitat tot i que amb un gran esforç de treball i creient-hi molt, ja que no és com una feina convencional. Valoren molt positivament la varietat de camins que els ofereix el món de la interpretació; teatre, cinema, animació... En definitiva, és un món complicat, però si t'agrada i estàs disposat a treballar de valent, sí que pots viure del Teatre. Si es vol, es pot. Com veieu el teatre a Lleida? Veuen en el teatre infantil i de carrer la principal sortida a Lleida a l'hora de trobar bolos. També les titelles tenen la seva oportunitat. Inclús veuen Lleida com un dels centres de creació de Teatre infantil importants del país. També creuen que el teatre de sala i el teatre per adults és més complicat a la ciutat, ja que hi ha una bona infraestructura ara, però critiquen la poca valentia dels programadors a l'hora d'apostar per projectes locals. Els teatres de Lleida els copen companyies i produccions de fora, que molts cops aprofiten la estirada mediàtica d'algun actor que surt per la tele. Opinen que l'accés dels joves actors lleidatans a les infraestructures teatrals lleidatanes es pràcticament inexistent. Foto

Maria Torres


l’aula

www.auladeteatre.net/principal - C/ Roca Labrador s/n - Tel. 973 268318-Fax. 973 261655 auladeteatre@paeria.cat

Què creieu que necessita Lleida per millorar en aquest sentit? Veuen en la Llotja un bon començament. Creuen que aquest gran teatre pot ajudar a apropar el públic de Lleida que no acostumava fer aquestes activitats. Però el que més clar tenen tots és que fa falta un centre de creació com cal, amb la dotació d'infraestructura necessària, i creuen més que justificada l’oficialització i reconeixement dels estudis d'Art Dramàtic que es cursen a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. Es senten orgullosos del nivell de professorat i alumnes que té l'escola i denuncien que ja fa anys que el centre se'ls queda petit. Fins al punt d'organitzar assajos a l'entrada de l'escola per tal de disposar de l'espai necessari. Reclamen urgentment un espai adequat als estudis que es cursen i al nombre d'alumnes assistents. Creuen que d'aquesta manera es veuria afavorit tan el nombre com la qualitat de les produccions teatrals fetes a Lleida. Què voleu dir per acomiadar aquesta xarrada? Que a Lleida es fa molt bon teatre, que nomes cal començar a fixar-nos-hi.


l’aula

www.auladeteatre.net/principal - C/ Roca Labrador s/n - Tel. 973 268318-Fax. 973 261655 auladeteatre@paeria.cat

TETRIS TEATRAL 2011


l’aula

www.auladeteatre.net/principal - C/ Roca Labrador s/n - Tel. 973 268318-Fax. 973 261655 auladeteatre@paeria.cat

TETRIS TEATRAL 2011


l’aula

www.auladeteatre.net/principal - C/ Roca Labrador s/n - Tel. 973 268318-Fax. 973 261655 auladeteatre@paeria.cat

TETRIS TEATRAL 2011 !"#$#%&'()*%$+,#-+&#'&"#+!#"+'+%#%$+)+%#%#$++++++++++++++++++++++++++'.")-+/0102/011+

+ !"#$%&'(&&% )*++",$%&&% &89% ! % ! !"#$%&% "#$%#&!'%#(#)*! % ! !"#$%'% =/>&!?%@A$&! % ! ,-&.!""!$%&% "#$%#&!+&.&),! % ! 2*-#03$%&% +,-.,/!0,-12/%1! &:;2'9% ! % ! .(03$%&% 3%$4-#5&!+&.6$,! % ! .(03$%'% 7,$)#!3#//&5&89&! ! !

)*-.#/$%&0% ! ! '()*+$%&% +,-.,/!0,-12/%1! ! '()*+$%'% =/>&!?%@A$&! ! '()*+$%0% B&C#!+&$$&.5,! ! )"#.$%&% "&$#&!)%/!:/8,! ! !

!

)*-1!#1$%&2% ! ! *,$%&% 3%$4-#5&!+&.6$,! ! *,$%'% =/>&!?%@A$&! ! *,$%0% "&$#&!:)#-&! ! ! ! ! 2*-#03$%'% 7,$)#!3#//&5&89&! ! 2*-#03$%0% "&$#&!)%/!:/8,!

)*34"$%&5%

)*61,)#1$%&7%

! ! ,-&.!""!$%'% 7,$)#!3#//&5&89&! ! ,-&.!""!$%0% 3%$4-#5&!+&.6$,! ! ,-&.!""!$%1% +,-.,/!0,-12/%1! ! /&/$%'% "#$%#&!'%#(#)*! ! !

! ! /&/$%0% :-&!;%-%<6! ! )"#.$%'% =/>&!?%@A$&! ! )"#.$%0% D,.%$!E/&.%-5#&! % /&/$%&% B&C#!+&$$&.5,! ! !

!

!


l’aula

www.auladeteatre.net/principal - C/ Roca Labrador s/n - Tel. 973 268318-Fax. 973 261655 auladeteatre@paeria.cat

vols fer del teatre la teva professió estudis d’art dramatic proves d’acces dilluns 27 i dimarts 28 de juny


aulagenda

l’aula

ABRIL 2011 Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Març

Març

Març

Març

1

2

3

4 Presentació 5a creació EAD “TEXT” 08:00h

5 EL SECRET DELS FLOPPIS La Petistable 12

6 TIRANT LO BLANC Presentació crèdit de sintesis INS La Caparrela 19:00h

7

8 FOSQUO La Inestable 21 VIII Certamen de Teatro Abierto de Hortaleza. Madrid

9

10

17

LA NIT DEL SETCANTATA

11

12

13

14

15

16

TETRIS TEATRAL

LA NIT DEL SETCANTATA

TETRIS TEATRAL

TETRIS TEATRAL

FOSQUO La Inestable 21 Al INS Almenar 11:00h

FOSQUO La Inestable 21 Al INS Artesa de Lleida 19:00

TETRIS TEATRAL

TETRIS TEATRAL

18 CASAL TEATRAL SETMANA SANTA

19 CASAL TEATRAL SETMANA SANTA

20 CASAL TEATRAL SETMANA SANTA

21 CASAL TEATRAL SETMANA SANTA

22

23

24

25

26

27

28 Shakexperience EL Sentido de la Vida

29

30

Maig

Inici crèdit de sintesis INS Maria Rúbies

Per més informació clica aquí http://www.auladeteatre.net/principal/index.php?

Aula Abril 2011  

Aula, abril, 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you