Page 1

Óvodák Budapesten Összegyőjtöttük a lefontosabb tudnivalókat a budapesti óvodákról. Reméljük, ez a sehol fel nem lelhetı lista áttekintést ad az óvodák sokszínőségérıl, és segít azoknak, akik a fıvárosban óvodát keresnek a gyereküknek. Szívesen veszünk minden kiigazítást, pótlást, javítást, észrevételt, mert az a célunk, hogy minél pontosabb, naprakészebb legyen a lajstrom. I. kerület Brunszvik Teréz Óvoda Lovas út 3., tel.: 489 3490 Önkormányzati óvoda a Krisztina város és a Budai Vár határán. Szoros együttmőködés a családokkal, évente számos közös program. Mészáros utcai Tagóvoda Mészáros u. 56/b, tel.: 225-0762 A Tabán és Naphegy lábánál mőködı önkormányzati óvoda, néhány percre a kerületi fenntartású sportpályától. Naphegyi Napköziotthonos Óvoda Nyárs u. 2-4., tel.: 224-1443 Nagy játszóudvarral körülvett önkormányzati óvoda, hagyományırzı nevelési programmal. Vízivárosi Óvoda Iskola u. 44. tel.: 225-0409 A város és a Várkert határán lévı, hagyományos nevelési programmal mőködı óvoda, 2 percre a Batthyány tértıl. Toldy Zagóvoda Toldy Ferenc u. 66., tel.: 201-62-91 A gyermekjóga rendszeresen beépül a délelıtti foglalkozásokba. Tigris utcai Óvoda Tigris u. 58-60., tel.: 375-3763 Hatalmas játszóudvar, jó levegı a város fölött. Budavári Kolping Katolikus Óvoda Dísz tér 3., tel.: 225-0717 A katolikus közösség családcentrikus óvodája. Bilimbo Miniovija Nyárs u. 3., tel.: 225-1419 Montessori szemlélető, naphegyi magánóvoda. Egész- vagy félnapos ellátás. Kézmőves-foglalkozások mindennap, sok zene- és daltanulás. Csiribiri napközi Iskola u. 4., tel.: 30/455-6618 Magánóvoda táplálékallergiás gyerekeknek. Családias környezet, egyéni fejlesztés kis létszámú csoportban.


II. kerület Bolyai Utcai Napköziotthonos Óvoda Bolyai utca 15., tel.: 326-2059 Pancsolómedence és biciklis-rolleres KRESZ-pálya a kertben. Az önkormányzati óvodában a szülıket a nap minden szakában szeretettel fogadják. Budakeszi Úti Napközi Otthonos Óvoda Budakeszi út 75., tel.: 200-8662, Az 1900-as évek elején épült villa négy vegyes életkorú csoportnak ad helyet. Önkormányzati óvoda nagy kerttel és játszóudvarokkal. Kitaibel Pál utcai Napköziotthonos Óvoda Kitaibel Pál utca 10., tel.: 212-5363 Igényes belsıépítészeti megoldásokkal és dizájnnal épült önkormányzati óvoda; csoportonként külön ebédlıvel, öltözıvel és fürdıszobával. Jól felszerelt tornaterem, kerámiaégetı kemence, gumitéglával kirakott teraszok és spriccelıs medencék várják a gyerekeket. Szásszorszép Napköziotthonos Óvoda Fillér utca 29., tel.: 315-0669 Speciális tornaszerek a tornateremben, a kézmővesmunkához égetıkemence. Az óvoda napirendje rugalmas, megkötéseket csak a gyermekek érdekében tartalmaz. Érmelléki úti tagóvoda Érmelléki út 12., tel.: 212-5525 Az óvoda csendes budai környezetben, kertes, medencés villaépületben mőködik. A kétcsoportos létesítményben vegyes életkori összetételő csoportok indulnak. Fajd utcai tagóvoda Fajd i. 1., tel.: 326-0681 Vegyes összetételő csoportok. Az irodalmi és a zenei nevelés kiemelt szerepet kap, a gyerekek mővészi értékő zenei és irodalmi anyaggal találkoznak. Kolozsvár utcai Óvoda Kolozsvár u. 15-19., tel.: 275-7203 Három, homogén összetételő, 25 fıs csoport indul. Térítés ellenében rendszeres sportolás a tornateremben. Hővösvölgyi Gesztenyéskert Tagóvoda Hővösvölgyi út 133., tel.: 200-6614 Közel egyhektáros ısparkban jól felszerelt játszókert. Az önkormányzati oviban közös programok a családokkal: például apák napja, nagymamadélelıtt, táncház, szüret. Máriaremetei Úti Tagóvoda Máriaremetei út 185., tel.: 376-5034 A kert és a közeli erdı az óvodások rendszeres megfigyelı és kísérleti terepe. Községház Utcai Napközi Otthonos Óvoda Községház utca 4., tel.: 376-5476


A nevelési program középpontjában a környezeti-környezetvédelmi nevelés áll. Hidegkúti úti tagóvoda Hidegkúti út 220. tel.: 376-5478 Zöldövezetben, családi házas környezetben lévı, „békebeli” óvoda. Pitypang Utcai Napközi Otthonos Óvoda Pitypang u. 17., tel.: 325-7830 Egészséges életmódra nevelés, 21. századi körülmények között. A mindennapos testedzés kiegészül tartásjavító, gerinc- és lábtorna-elemekkel. A helyes táplálkozás kialakítását már kiscsoportban elkezdik. Szemlıhegy Utcai Napközi Otthonos Óvoda Szemlıhegy utca 27/b, tel.: 3261887 Felújított önkormányzati óvoda tornateremmel, sportpályával. A nagycsoportosok számára a diszlexiaszőrés és -prevenció, valamint logopédiai foglalkozás segíti az iskolára való felkészülést. Törökvész úti Kézmőves Óvoda Törökvész út 18., tel.: 326-5356 A gyerekek kreativitását olyan népi kismesterségek tanításával fejlesztik, mint agyagozás, szövés-fonás, kosárfonás, bırözés, nemezelés, batikolás, gyöngyfőzés. Virág árok Óvoda Virág árok 8., tel.: 200-7187 A pasaréti óvodában a játék és a mozgás az elsıdleges. Szülıs beszoktatás. Virág árok tagóvoda Virág árok utca 15., tel.: 200-7185 Az önkormányzat kertes, századfordulós villaépületében integráltan nevelik a mozgássérült, hallás- beszéd- és enyhe értelmi fogyatékkal élı gyerekeket. Jómadár – Greenhouse Óvoda Hunyadi J. u. 71., tel.: 394-3645 Kétnyelvő óvoda, alapítványi formában. Különleges ünnepnapok a szülıkkel közösen. Jó kapcsolatok a Külkerparkkal. Habakukk Alapítványi Óvoda Marczibányi tér 12., Felvinczi u. 37., tel.: 212-5788 Az alapítványi óvoda német nemzetiségi kéttannyelvő intézményként, speciális programmal mőködik. A színes kulturális program mellett könyvtárhasználatra is tanítják az óvodásokat. Pinokkió Magánóvoda Harangvirág u. 4., tel.: 30/991-9384 A gyerekekkel nemcsak magyar, hanem angol óvó néni is foglalkozik. Az óvodai menü bioalapanyagból készül; megoldják a tej- és lisztérzékenyek ellátását is. Rózsabimbó Alapítványi Óvoda Bimbó u. 113-115., tel.: 326-6647 A Gazdasági Minisztérium egykori óvodája ma az ELTE Tanító- és Óvóképzı


karának gyakorló óvodája. İsparkos terület a Rózsadomb tetején. Superkids Preschool and Kindergarten Csopaki u. 8., tel.: 394-3858 A magánóvodában kor szerinti csoportokban, angol nyelven foglalkoznak a gyerekekkel. A programba torna, zene, tenisz, népi tánc és dráma épül. Tigris Kölyök Óvoda Levél utca 6., tel.: 316-8296 A négy csoporttal mőködı magánóvoda rendszeresen viszi múzeumba vagy kirándulni a gyerekeket. Zsebibaba Óvoda Hidegkúti út 34., tel.: 275-88-72A családi házban, két csoporttal mőködı óvoda nevelési alapja a személyiség tisztelete és elfogadása.

III. kerület Almáskert Óvoda Szérőskert u. 37., tel.: 250-0657 A kaszásdőlıi lakótelep önkormányzati óvodájában a gyerekek játékos természetismereti program szerint ismerkednek környezetükkel. Az érdeklıdı szülıket szeretettel várják. Ágoston Mővészeti Óvoda Ágoston u. 2/a, tel.: 388-7776 A nagy udvaros önkormányzati óvoda központi programja: nevelés a mővészetek eszközeivel. Rendszeres ének-, ábrázolás-, irodalom-, dráma- és bábfoglalkozások. Bárczi Óvoda Bárczi G. u. 1., tel.: 243-1508 Az önkormányzati óvoda a diszlexia-veszélyeztetett, a magatartási és beilleszkedési zavarokkal küszködı gyerekek iskolai problémáinak megelızésével is foglalkozik. Gyöngyforrás Óvoda Dósa u. 4., tel.: 388-2448 Az önkormányzati oviban jól felszerelt tornaterem várja a gyerekeket. Külön foglalkozásként úszás, délután programként játékos angol, zenei foglalkozás vagy kosárovi választható. Gázgyári lakótelepi Tagóvoda Gázgyári ltp., tel.: 368-7901 Tornaterem, hatalmas fedett terasz, ahol esıs idıben is tudnak mozogni, levegızni a gyerekek. A Gyöngyforrás ovival megegyezı, játékos külön foglalkozások. Gyermekvilág Óvoda Vitorla u. 6., tel.: 242-6911 A Duna-parti óvodában hagyományos, kis-, középsı és nagycsoportban fogadják a gyerekeket. A sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelését is biztosítják.


Kanóc utcai Tagóvoda Kanóc u. 3., tel.: 242-6831 A Pók utcai lakótelep hatcsoportos óvodája a HÉV-megállóhoz közel helyezkedik el. Napfényes, igényes bútorzatú, sok játékkal felszerelt csoportszobákban fogadják a gyermekeket. Arató E. téri tagóvoda Arató E. tér 2., tel.: 439-0206 Gondozott kert és játszóudvar. A nagycsoportosoknak önköltséges úszás-, korcsolya-, gyermekfoci- vagy néptáncfoglalkozásokat szerveznek. Hétpettyes Óvoda Harrer Pál u. 7., tel.: 3682 – 236 Nyolc csoporttal mőködı, nagy tornateremmel rendelkezı, jól felszerelt óvoda. Füves, fás, biztonságos udvar, famászókákkal, nyáron zuhanyozási lehetıséggel. Hétszínvirág Mővészeti Óvoda Medgyessy Ferenc u. 1., tel.: 244-3893 A békásmegyeri lakótelep Dunához közeli önkormányzati óvodája. Földszintes épület nagy tornaszobával, kerttel. Hét csoportjában megtartják a „zöld” ünnepeket. Kastély Óvoda Bécsi u. 236., tel.: 388-7389 A zöldövezeti villaépülethez gyümölcsfákkal, örökzöldekkel teli kert és sportpálya tartozik. Az egyik csoport a német nemzetiségi nyelvoktatás és hagyományápolás programja szerint halad. Meseerdı Óvoda Váradi u. 9-11., tel.: 368-8026 A Nyuszi, Maci, Süni és Mókus csoport otthona üde színfolt a lakótelepi környezetben. Játékos környezeti nevelés, a természet tevékeny megismerésére, az egészséges életmód kap hangsúlyt. Kerék utcai Tagóvoda Kerék u. 12–14., tel.: 368-6663 Többfunkciós csoportszobák, sokszínő szabadidıs tevékenység: színház, múzeum, kirándulás a szülıkkel közösen. Mosolygó Óvoda Kelta utca 8., tel.: 250-4631 A vegyes életkorú csoportok természetes anyagokból kézmőveskednek, természetsarkot rendeznek be, saját kertjükben kertészkednek és ökonapokat rendeznek. Az önkormányzati óvoda legfontosabb módszere a drámajáték. Mókus Óvoda Mókus u. 1., tel.: 250-4397 A kilenc csoportnyi gyerek fı programja a környezı világ tevékeny megismerése. Kirándulások, közös programok a szülıkkel. Napraforgó Mővészeti Óvoda Pais Dezsı út 2., tel.: 243-294 Az önkormányzat óvodája Békásmegyer hegy felıli oldalán, a lakótelep szélén, az


Ófalu határán található. A játékba integrált nevelés mikrocsoportos formában történik. Óbudai Csicsergı Óvoda Szérőskert utca 41., tel.: 367-1982 Vegyes csoportok, tágas, napfényes udvar. A nevelési program a mozgás – anyanyelv – környezet hármas egységében valósul meg. Pitypang Mővészeti Óvoda Hunyadi u. 10., tel.: 388-7353 Az ELTE TOFK hallgatóinak gyakorlóhelye. A mővészeti nevelés mellett részvétel a „madarász ovi” és „zeneovi” mozgalomban. Hangszeres képzés, úszásoktatás, korcsolya, vizuális képességfejlesztés.

Czetz János utcai tagóvoda Czetz János u. 25., tel.: 388-3347 Vegyes életkorú csoportok, mővészeti programmal a középpontban. Ürömi utcai tagóvoda Ürömi u. 2., tel.: 368-9050 Önkormányzati óvoda Csillaghegy hegy felıli részén mőködik. A nevelés az „óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel” programon alapul. Százszorszép Óvoda Reménység u. 6., tel.: 368- 4240 A magyar–angol kétnyelvő önkormányzati óvoda programja a kreativitásra épül, tág teret nyújtva a gyerekek megismerési, önmegvalósítási, önkifejezési vágyának. Tégla utcai Tagóvoda Tégla utca 6–8., tel.: 368-4240 A Kiscelli kastély melletti oviban az adleri individuál-pszichológiára épül a nevelési program. Cél: a belsı harmónia, a lelki béke, az önbizalom, az emberek szeretete, a szabadság megélése. Szín-Kör-Játék Óvoda Solymár u.12–14., tel.: 388-6157 Négy csoport indul, a gyerekeknek tornaszoba is rendelkezésére áll. A nevelési elveket az „egészség-szépség-harmónia” program alapján dolgozták ki. Törzs utcai Tagóvoda Törzs u. 2., tel.: 368-9603 A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelıen megismerkedhetnek a különbözı mővészetekkel: zene, tánc, film, elıadómővészet, bábmővészet, képzımővészet, népi kézmővesség. Szivárvány Óvoda Szél utca 23-25., tel.: 388-4159 A földszintes téglaépületben szívesen fogadják a lassabban fejlıdı, beilleszkedési nehézségekkel vagy magatartászavarral küzdı, valamint az integráltan nevelhetı sajátos nevelési igényő kisgyermekeket is.


Meggyfa utcai Tagóvoda Meggyfa utca 14., tel.: 368-7466 A bölcsıdével egy épületben, öt csoporttal mőködı óvoda. A sokszínőség jegyében szerveznek zeneovit, úszást, kézmővesszakkört, focit és balettet. Vackor Óvoda Árpád fejedelem útja 60., tel.: 388-6753 Az önkormányzati oviban a JMK („játék, mozgás, kommunikáció”) program szerint, öt csoportban fogadják a gyerekeket. Külön zene-, kézmőves- és tornaszoba. Vízi Óvoda Viziorgona u. 2., tel.: 243-13-60 Kilenc tágas csoportszoba öltözıkkel, mosdókkal. Kiválóan felszerelt tornaterem, gondozott udvar. Vállalják középsúlyos értelmi, testi, érzékszervi vagy más fogyatékos gyermekek integrált fejlesztését, iskolára való elıkészítését. Emıd utcai Óvoda Emıd u. 12., tel.: 240-1550 Alapítványi Óvoda Rómaifürdın. Családias hangulatot, kis létszámú (3 éveseknek 6-7 fıs, 4–7 éveseknek 14–16 fıs), vegyes csoportokban biztosítják. Gyermeksziget Montessori Óvoda Zipernovszky K. u. 2., tel.: 243-8427 A gyerekek különleges pedagógiai módszerrel, egyéni ütemben haladva, önállóan és személyes érdeklıdéstıl vezetve fedezik fel a világot. A tapasztalatok megszerzését, feldolgozását az úgynevezett Montessori eszközök segítik. Happy Face Óvoda Nimród u. 4., tel.: 30-9849283 Magánóvoda a római part villanegyedében. A kertben nagy medence. Két csoport indul, mindkettıben az egyik óvónı angol szakos. Úszás, jég- vagy görkorcsolyázás, síelés, tenisz. Katica Óvoda Vasút sor 19., tel.: 240-2203 A kertes magánóvodában játékosan oktatják a német nyelvet. Az óvodai foglalkozások mellett lehetıséget kínálnak zene- és furulyatanulásra. Reformétkeztetés. Mustármag Keresztény Óvoda Templom utca 5., tel.: 388-8130 Négy, vegyes életkorú csoportban foglalkoznak a gyerekekkel. A keresztény nevelés áthatja az óvodai nevelést. Az óvoda elsısorban a vallásukat gyakorló keresztény szülık gyermekeit várja. Óbudai Waldorf Óvoda Harrer Pál u. 9-11., tel.: 387-2530 Az alapítványi óvodában a játék, a fızés, a szerelés vagy a varrás is „igaziból” történik. A képességfejlesztés a tevékenységeken keresztül zajlik. Mint minden Waldorf -óvoda, ez is 8-tól 12.30-ig tart nyitva, mert a kisgyermekeknek még nagy szüksége van a családi környezetre.


Szent Klementína Óvoda Jablonka út 126/b, tel.: 367-3620 A Színek Világa Alapítvány óvodája természetközeli környezetben gondoskodik a jó levegın való mozgásról, az életkornak megfelelı angol nyelv-, valamint Bibliaoktatásáról. Törpike Óvoda Czetz János u. 62-64., tel.: 240-8395A csillaghegyi magánóvodában kor szerint kerülnek a gyerekek a 12 fıs csoportokba. Kert, medence, széles szabadidıs kínálat IV. kerület Ambrus Óvoda Ambrus Z. u. 2., tel.: 370-903A képi gondolkodás, a fantáziavilág fejlesztését rajzolással, mintázással, kézimunkával, barkácsolással, gyurmázással, díszítéssel, festéssel segítik elı. Aradi Óvoda Aradi utca 9., tel.: 369-7839 Az önkormányzati óvoda az ELTE szakemberei által kidolgozott komplex (a mozgást, a testsémát, az észlelést és a verbális fejlesztést meghatározó) prevenciós óvodai program sikeres kísérleti mőhelye. Bırfestı Óvoda Bırfestı u. 1–3., tel.: 380-7199 Hétcsoportos önkormányzati óvoda két lakótelep határán. A barkácsoló, természetvédı, bábozó óvodások fejlett kézügyességgel, problémamegoldó képességgel felvértezve kerülnek az iskolába. Csányi Óvoda Újpest Csányi László u. 32., tel.: 389-0359 Újpest legelsı óvodája; az épület a 20. század eleje óta ırzi funkcióját. Belsı udvar, családias csoportszobák. Dalos Óvoda Ugró Gyula utca 5., tel.: 233-2806 A tiszta levegıjő, kertes önkormányzati óvodában a sütés-fızés helyben történik; ételallergiás gyerekeket is ellátnak. Az úszás, korcsolyázás, a balett- és angoloktatás a nevelési program része. Deák Óvoda Deák Ferenc utca 95., tel.: 369-6307 Az akadálymentesített önkormányzati épületben és csoportszobákban mozgáskorlátozott gyerekeket is fogadnak. Szakemberek segítik a mozgásfejlesztést és az önállóságra nevelést. Fóti Óvoda Fóti út 54., tel.: 233-1239. Hagyományos, nagy udvarral és családcentrikus programmal mőködı önkormányzati óvoda a városrész külsı területén.


Homoktövis Óvoda Homoktövis u. 102., tel.: 233-3814 „A környezı világ megismerése játékkal, mesével” program szerint mőködı önkormányzati óvoda. Vegyes és osztott csoportok. Ételallergiás gyerekeket is ellátnak. Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda Nyár. u. 6., tel.: 369-4508 A gyerekek számára speciális (kézmővesszoba, tornaszoba, mese-zene-dramatikus játszószoba) termekben tartják a foglalkozásokat. Fejlesztés egyéni ütemben. Királykerti Óvoda Király u. 26–28., tel.: 369-0309 Újpest sétáló övezetében, nagy kerttel hat csoport várja a gyerekeket. Az önkormányzati óvoda a Montessori-eszközrendszer alkalmazásával, tornateremmel és számos fakultatív programmal mőködik. Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ Napközi Otthonos Óvoda Hajló u. 2–8., tel.: 380-6188 Az intézmény bölcsıdét és iskolát is mőködtet. A vegyes korösszetételő csoportokban használják a Montessori-módszer és a drámapedagógia elemeit, a népi hagyományokat, és jelen van számos mozgásfejlesztı eszköz. Lakkozó Óvoda, Lakkozó u. 3., tel.: 380-6603 Az önkormányzati óvodában „sószoba” és víztisztító mőködik, a gyerekek tisztított vizet fogyasztanak. Az óvodai nevelés a mozgásra épül, kiemelt feladat az egészséges életmódra nevelés, a sok mozgás. Leiningen utcai Óvoda Leiningen K. u. 1., tel.: 370-33-14 Az önkormányzati óvoda Újpest kertvárosi körzetében fogadja a gyerekeket. Nagy kert, tiszta levegı, családias hangulat. Liget Óvoda Rózsaliget köz 1., tel.: 369-7006 Az utcai forgalomtól távol esı, nagy játszóudvarú önkormányzati óvoda. A nevelési program fı területe a játék és a mozgás. Nyár Óvoda Nyár u. 14., tel.: 369-3050 Nagy játszóudvarral rendelkezı, lakótelepi óvoda. Osztott, 20–25 fıs csoportok. Óceán Óvoda Óceánárok út 9., tel.: 380-6197 Káposztásmegyer I-en, lakótelepi környezetben mőködı önkormányzati óvoda. Egyes csoportokban a szülık önálló blogokban osztják meg egymással az óvodai híreket. Park Óvoda Külsõ Szilágyi út 46., tel.: 380-6795 Az önkormányzati óvoda hat vegyes korösszetételő csoportjában az egyik legfontosabb feladatnak tartják a tanuláshoz szükséges készségek, képességek


folyamatos alakítását. Pozsonyi ltp. Óvoda Mártírok u. 1., tel.: 369-0188 Külvárosi területen lévı önkormányzati óvoda. A nevelési program a játék és mozgás mellett az egyéni fejlesztést és felzárkóztatást helyezi a középpontba. Viola Óvoda Viola u. 11-13., tel.: 369-9513 Önkormányzati óvoda a régi és új városrész határán. Minden csoportszobához külön terasz tartozik, mellettük mővelhetı konyhakerttel, amit közösen gondoznak gyerekek és az óvónık. Virág Óvoda, Virág u. 30., tel.: 369-3020 Az önkormányzati óvodában a gyerekek hetente kétszer egy sószoba barlangi klímájában töltenek 30 percet. A terápia kiváló az allergia, asztma és minden légzıszervi betegség, alsó-felsı légúti lerakódások megszüntetésére. Vörösmarty Óvoda Vörösmarty M. u. 14., tel.: 370-9106 A játék és a tanulás összekapcsolódva jelenik meg az önkormányzati óvoda tevékenységeiben. A komplex nevelés fı törekvése, hogy minél több jó minıségő és használható ismeretet kapjanak a gyerekek. Duna Ovi Baross u. 91-95., tel.: 20/560-1253 A tavaly megnyílt magánóvoda modern környezetben, tornateremmel és kis létszámú csoportokkal várja a gyerekeket. Játékos német nyelvtanulás és tartásjavító torna. Hétszínvirág Magánóvoda Szigeti József u. 2-4., tel.: 379 3446 A sportos, egészséges életmódra és táplálkozásra szoktatást rendszeres úszással, korcsolyázással és sok mozgással biztosítják. Az alapítványi óvodában játékosan tanítják az angol nyelvet. Chinoin Vadgesztenye Napköziotthonos Óvoda İsz u. 155., tel.: 369-9065 Az alapítványi óvodának saját konyhája van, így a gyerekek mindennap friss, házias ételeket kapnak. Az egészség megırzését szolgáló sószobában rendszeresen tartanak foglalkozásokat. GE Hungary Üdülı Kft. Óvoda Izzó u. 15., tel.: 233-2991 A korszerően felszerelt alapítványi óvoda elsısorban a General Electric dolgozóinak gyerekeit fogadja, de a fennmaradó helyekre fölvesznek külsısöket is. Szent Anna Katolikus Óvoda Liszt F. u. 18., tel.: 369-0962 Az egyházi fenntartású óvodában a hitbuzgalom mellett a hagyományırzés és


mővészetre nevelés a fı cél. V. kerület Balaton Óvoda Balaton u. 10., tel.: 312-1415 110 éves, belsı kertes, tornatermes épületben mőködı, önkormányzati óvoda. A nevelési program hangsúlyozza az esélyegyenlıséget és a másság elfogadását. Toleráns, szeretetteljes légkör. Bástya Óvoda Bástya u. 4–6., tel.: 317-7536 Akadálymentesített, modern, napfényes önkormányzati épület. Integráltan foglalkoznak a fogyatékkal élı gyerekkel. A napi testnevelés-foglalkozásokon a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós gyakorlatait végzik. Játékkal-Mesével Óvoda Kossuth L. tér 9., tel.: 311-1433 Az önkormányzati óvoda azoknak a szülıknek ajánlott, akik elfogadják, hogy a kisgyermekkori intelligencia fejlesztésének közege, nyelve, eszközrendszere a játék és a mese. Alkotmány utcai Tagóvoda Alkotmány u. 19., tel.: 311-4070 A belvárosi lakásóvodában osztatlan csoportok mőködnek. Az évszakokra bontott kerettervben tetszıleges idı fordítható egy-egy gazdag tartalmú játék kivitelezésére, a mesék elmondására. Tesz-Vesz Óvoda József Attila u. 18., tel.: 318-1518 A Belváros önkormányzati óvodájából busszal viszik a gyerekeket a Margitszigetre, a Ligetbe a Várba és a budai hegyekbe. A lakásóvoda komfortját tornaterem és sószoba is növeli. Belvárosi Játékóvoda Honvéd u. 27., tel.: 311-0048 Az alapítványi óvoda minden szerdán kirándulni viszi a gyerekeket. Zene és angol nyelvő foglalkozások is színesítik a programot. VI. kerület Bajza Utcai Óvoda Bajza u. 46., tel.: 331-7373 Bérlakásokból átalakított, játszóudvarral rendelkezı, hét csoportból álló önkormányzati óvoda a Városliget közelében. A gyerekek rendszeresen használják a jól felszerelt tornatermet. Fasori Kicsinyek Óvodája Városligeti fasor 28., tel.: 342-60-89 Önkormányzati villaépület a „diplomata negyedben”, nagy játszóudvarral. Magyar és német nemzetiségi hagyományápolás külön-külön csoportban.


Mondókák, mesék, kézimunka nagy mennyiségben. Játékvár Óvoda Lendvay utca 24., tel.: 353-1605 Tevékenységközpontú és természetközeli program. Az önkormányzat támogatásával évente erdei óvodát is szerveznek a gyerekeknek. Munkácsy utcai Óvoda „Sáriovi” Munkácsy M. u. 10., tel.: 311-6207 A kerület egyetlen óvodának épült intézményében a csoportok szervezési elve a homogenitás. Az egészséges életmódra nevelést reformétkezéssel (fehérhúsok, zöldségek, gyümölcs) is segítik. Szó/Játéktár Óvoda Bajcsy-Zsilinszky út 49., tel.: 302-0433 Az önkormányzati lakásóvodából naponta a Városligetbe és a környezı játszóterekre viszik a gyerekeket. Középpontban az egészséges életmódra nevelés.

Bajcsy-Zsilinszky úti Tagóvoda Bajcsy-Zsilinszky út 17., tel.: 3313-740 A logopédiai tagóvodában sajátos nevelési igényő és megkésett beszédfejlıdéső gyerekeket szegregáltan fejlesztenek. Terézvárosi Szív Óvoda Szív utca 6., tel.: 322-8628 Az „egészségesebb óvodák nemzeti hálózatának” tagóvodájában a gyerekek mindennapi munkaeszközei a távcsövek, a mikroszkópok, a nagyítók, az iránytők és a bogárgyőjtı készletek. Városligeti Magánóvoda Munkácsy M. u. 21., tel.: 30/8503-503 A gyerekek éves bérlettel szinte naponta látogatják a Fıvárosi Állatkertet. A bioterményekbıl saját konyhában készül az ebéd; laktóz- és lisztérzékeny gyerekek étkeztetését is vállalják.

VII. kerület Bóbita Óvoda Akácfa utca 32., tel.: 321 3675 Erzsébetváros önkormányzata ingyenesen biztosítja az iskolába készülı gyerekeknek az úszásoktatást, a számítógéppel való ismerkedést és a nagycsoportosok angol oktatását. Brunszvik Teréz Óvoda Rózsák tere 6/7., tel.: 322-4060 Az önkormányzati óvoda négy, homogén összetételő csoporttal mőködik. Vállalják a sajátos neveléső igényő gyerekek, valamint enyhén hallássérült, nagyothalló gyerekek integrált óvodai nevelését.


Csicsergı Óvoda Rózsa utca 32., tel.: 322-1686, 342-8375 Öt éve épült, színes önkormányzati épület, vidám csoportszobákkal és óriási tornateremmel. Freinet-módszer sok játékkal, mindennapi beszélgetıkörrel. Dob Óvoda Dob u. 95., tel.: 342-5133 A DOB egyben az önkormányzati óvoda programjának („differenciált óvodai bánásmód”) rövidítése is. Az úszás és informatika mellett drámajátékok, óvodai újság (Doboló) és nyári tábor színesítik a kínálatot. Kópévár Óvoda István út 37., tel.: 342-4387 Hat plusz két csoport: a két épületet közös játszóudvar köti össze. A nevelési program az elfogadó, szeretı légkört és az integráló módszereket állítja középpontba.

Magonc Óvoda Városligeti fasor 39–41., tel.: 322-8041 Önkormányzati ovi a Városliget közelében. Tágas, világos, többszintes épületben, nyolc homogén életkorú korcsoportban fogadják a gyerekeket. Tornaterem, ebédlı, sószoba, egyéb foglalkoztatók, nagy udvarok. Nefelejcs Óvoda Nefelejcs u. 62., tel.: 351-9307 Az önkormányzati óvoda hét csoportban 150 kisgyermek nevelésére nyújt lehetıséget. Az óvodások mozgásigényét és fejlesztését két tornaterem, az óvoda belsı udvara és a tetıtéri terasz biztosítja. ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztı Módszertani Központ Damjanich u. 41–43/c, tel.: 461-3720 Az óvoda a 0-6 éves korú, különbözı fokban megkésett vagy eltérı fejlıdésmenető gyerekeket fogad. A fejlesztés magába foglalja a különbözı pszichomotoros fejlıdési területek, a kognitív terület, a kommunikáció és önkiszolgálás fejlesztését. VIII. kerület Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda Baross u. 111/b, tel.: 323-1295 A nevelımunkában kiemelt szerepet kap a mozgásfejlesztés, amelynek keretén belül a preventív (gerincdeformitást, tartáshibát megelızı) gyógytorna is helyet kap.

Baross utcai Tagóvoda Baross u. 91–93,: 333-5592 A négy csoporthoz önálló mosdó, öltözı tartozik. Tágas játszóudvar és jól felszerelt tornaterem biztosítja az ovisok változatos mozgáslehetıségét. Hétszínvirág Óvoda Kun u. 3., tel.: 3138439


Etnikai hagyományok ápolása, ingergazdag környezet, tehetséggondozás, egyéni bánásmód. Katica Bölcsıde Napközi Otthonos Óvoda Vajda Péter u. 35–39., tel.: 3140-184 Az önkormányzati óvoda a Soros Alapítvány modellintézménye és az ELTE Tanító- és Óvóképzı Fıiskola gyakorló óvodája. Látás-, hallás- és mozgássérült gyerekek integrált nevelése Freinet- és Montessori-módszerrel. Kincskeresı Napközi Otthonos Óvoda Bláthy Ottó u. 35., tel.: 323-1318 Régi téglaépület a régi Ganz-Mávag gyár területén. Az óvoda öt csoportja a „kincskeresı néphagyományırzı óvodai program” szerint mőködik. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda Koszorú u. 14–16., tel.: 333-9114 Kiemelt program az egészségnevelés. Egészségkímélı étrend; a táplálékallergiás gyermekeknek is megfelelı étkezést nyújtanak. Mesepalota Napköziotthonos Óvoda Somogyi B. u. 9–15., tel.: 317-3167 Az önkormányzati óvoda a józsefvárosi Palotanegyedben található. Az öt csoport a „nevelés komplex esztétikai, mővészeti hatásokkal” elnevezéső program szerint mőködik. Napsugár Napközi Otthonos Óvoda Dankó u. 31., tel.: 314-2286 Az önkormányzati óvoda nevelımunkáját a „komplex prevenciós program” határozza meg. Ingergazdag, családias környezet. Pitypang Napközi Otthonos Óvoda Százados út 14., tel.: 323-1320 Az ötcsoportos önkormányzati óvoda programjának tartalma a néphagyomány ápolása, a népszokások megırzése. Ebben a szellemben választják meg a meséket, verseket, énekeket, játékokat. Tátika Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi út 15., tel.: 338-4840 A pedagógiai szakközépiskola gyakorló óvodájaként mőködı, ötcsoportos önkormányzati óvoda saját játszóudvarral rendelkezik. Középpontban a zenei és anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kézügyesség fejlesztése áll. Várunk rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u. 5., tel.: 334-0569 Az önkormányzati óvoda speciális mozgásfejlesztı program szerint mőködik. Jól felszerelt tornaszoba, játszóudvar. A gyerekek felzárkóztatását fejlesztıpedagógus és logopédus segíti. English Garden Pre-School Villám utca 25., tel.: 20/224-5070


Pest elsı nemzetközi magánóvodájában a brit nemzeti tanterv szerint oktatják a gyerekeket. Magyar nyelvő foglalkozás hetente kétszer. IX. kerület Csicsergı Óvoda Thaly K. u. 17., tel.: 218-6181 A Középsı-Ferencváros rehabilitációs területén lévı óvoda nevelési programjában az eltérı szociális helyzető gyerekek egészségnevelése és személyiségfejlesztése áll. Thaly Kálmán utcai Tagóvoda Thaly K. u. 38., tel.: 215-1611 Önkormányzati óvoda az Üllıi úti Klinikák metrómegálló közelében. Hagyományos, meleg, elfogadó légkör. A hátrányok leküzdésében fontos szerephez jut az anyanyelvi nevelés. Csudafa Óvoda Óbester u. 9., tel.: 215-6473 A Mester utca és a Duna között, a Ferencvárosi Mővelıdési Ház közvetlen szomszédságában álló önkormányzati óvodában a mese és az ének kap nagyobb hangsúlyt. Kén utcai Tagóvoda Kén u. 1., tel.: 280-6264 Egészségnevelés és hagyományápolás áll a nevelési program középpontjában. Epres Óvoda Epreserdı u. 10., tel.: 280-6705 Az önkormányzati óvodában csoportonként (piros, zöld, sárga, kék) eltérı programok. Montessori-eszközök, természeti környezet, mővészeti nevelés valamint a differenciált fejlesztés áll a középpontban. Kerekerdı Óvoda Vágóhíd u. 35–37., tel.: 215-7928 Az önkormányzati óvodában csoportonként önálló játszóterek az udvaron, miniuszoda az óvodában, sportnap és óvodai családi hétvégék szervezése. Kicsi bocs Óvoda Erkel u. 10., tel.: 217-6394 A Kálvin tér közelében található a kerület egyik legrégibb, legnagyobb múltra visszatekintı, játszóudvaros óvodája. A nevelési programot elsısorban az egészséges életmódra nevelés határozza meg. Liliom Óvoda Liliom u. 15., tel.: 215-0097 A Ferencváros rehabilitált részén álló óvoda korszerő csoportszobáiban a mozgás mellett mese és a rajzolás is gyakori vendég. Méhecske Óvoda Ifjúmunkás u. 30., tel.: 357-0930


A József Attila lakótelepen 1980-ban épült négycsoportos intézményben életkor szerinti megosztásban kis, kis-középsı, nagy-középsı és nagycsoportot mőködik. Napfény Tagóvoda Napfény u. 4., tel.: 280-6709 Az önkormányzati gyermekintézmény négy csoporttal ugyancsak a József Attila lakótelepen mőködik. Képességfejlesztés rendszeres kirándulásokkal, úszásoktatással, korcsolyatanfolyammal és zeneóvodai foglalkozásokkal.

Ugrifüles Óvoda Hurok u. 9., tel.: 377-0691 Az önkormányzati óvodában, nevéhez hően, kiemelt szerepet kap a mozgásfejlesztés: rendszeres testtartásjavító, lábboltozat-erısítı, zenés és szertorna és néptánc. Kertes óvoda a József Attila lakótelepen. X. kerület Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda Újhegyi sétány 5–7., tel.: 255-0135 Hagyományırzı nevelési program: kézmővesfoglalkozások (szövés, fonás, agyagozás, gyapjúzás) jeles napok, munkadélutánok. Ászok Óvoda Ászok u. 1–3., tel.: 262-9171 Az önkormányzati óvoda tevékenységközpontú programmal mőködik. Hetente háztartásnap (babafürdetés, takarítás, mosogatás, zöldség- és virágoskert ápolása). Csodapók Napközi Otthonos Óvoda Mádi út 137., tel.: 260-3362 A „zöld óvodában” felnıttek és gyerekek közösen gondozzák a halakat, a teknısöket, a növényeket és télen a vendég madarakat. Gépmadár Napközi Otthonos Óvoda Gépmadár u. 15., tel.: 262-3482 A hét csoportba életkor szerint várják a gyerekeket. Az ételeket a szomszédos bölcsıdében készítik. Érzelmi biztonság, sok játék, hagyományırzés. Gyöngyike Napközi Otthonos Óvoda Salgótarjáni út 47., tel.: 265-1695 Négy csoportszoba, egy tornaterem és az udvar várja az ovisokat. Minden a mozgás körül forog. Testnevelés naponta mezítláb. Lehetıség van különtornára is. Halom Napközi Otthonos Óvoda Halom u. 7/b, tel.: 262-8163 A sportudvaron gumitéglás focipálya várja a gyerekeket. Hat csoport indul a kıbányai városközpontban mőködı oviban. Sok sport és kultúra a „harmonikus


gyermekkorért” program jegyében. Hárslevelő Napközi Otthonos Óvoda Hárslevelő u. 5., tel.: 262-4171 Kıbánya kertvárosi részén EU-szabványos kerti játékokkal, medencével és korszerően felszerelt csoportszobákban mőködik az óvoda. A négy csoportnyi gyerekkel az egészség és a mozgás jegyében foglalkoznak. Kada Mihály Napközi Otthonos Óvoda Kada u. 27–29., tel.: 262-4409 A vegyes csoportokban a Montessori-pedagógia elemeit és eszközeit hasznosítják. Közös tornaterem az épületben mőködı általános iskolával. Kékvirág Óvoda Kékvirág u. 5., tel.: 264-9489 Az önkormányzati óvodában több mint tíz éve alkalmaznak drámapedagógiát. A logopédiai fejlesztı csoportokban beszédhibás, illetve részképességzavarral küszködı gyerekekkel foglalkoznak. Kincskeresık Napköziotthonos Óvoda Mádi u. 4–6., tel.: 261-5120 Az önkormányzati óvodában kabinetrendszerben váltja egymást a bábozás, a barkácsolás, színjátszás és a mozgás. A „madár ovi” mozgalom tagjaként természetjárás. Mádi úti Napközi Otthonos Óvoda Mádi út 86–94., tel.: 262-1754 Kıbánya kertvárosi részén mozgásfejlesztı programok: labdás torna, görkorcsolya/jégkorcsolya, foci és táncház. Mocorgó Napközi Otthonos Óvoda Kıbányai út 30., tel.: 431-7711 Speciális tornaeszközökkel erısítik a mozgáskoordinációt, állóképességet, egyensúly- és térérzékelést. Konyhakert és babaház a kertben. Maglódi úti Napközi Otthonos Óvoda Maglódi út 8., tel.: 261-8963 A 108 éves ovi földszintjén négy csoportszoba, az emeleten tornaterem mőködik. Nagy kertrészek fákkal, virágokkal. Kiemelt anyanyelvi nevelés. Napközi Otthonos Óvoda Kıbányai út 38., tel.: 262-5618 Sóbarlang és sporteszközök védik a gyerekek egészségét. Foglalkozások: úszás, korcsolya, népi tánc, ügyes kezek, hittan. Piros Ovi Napközi Otthonos Óvoda Újhegyi sétány 17–19., tel.: 264-9885 Az újhegyi lakótelep óvodájában nyolc csoport indul. Integráltan foglalkoznak látássérült és a sajátos neveléső igényő gyerekekkel is. Kiemelt program: környezetvédelemre nevelés. Rece-fice Napköziotthonos Óvoda Vaspálya u. 8–10., tel.: 262-7681


Mindennap beszélgetı kört és nyelvi játékokat szerveznek a gyerekeknek. Gyakori színház- és múzeumlátogatás. Zsivaj utcai Napközi Otthonos Óvoda Zsivaj u. 1–3., tel.: 262-0837 A négy csoportból három azonos korú gyerekeket fogad, a negyedik vegyes összetételő, számukra reformétkezést nyújtanak. Az óvodásoknak a szomszédos bölcsıdében fıznek. EGIS Óvoda Keresztúri út 30–38., tel.: 265-5573 Tehetséggondozó szakkörök: báb, origami, hagyományırzés, sportfoglalkozás. Nevelés a mővészetek eszközével. Királydombi Mackókuckó Alapítványi Óvoda Váltó u. 4., tel.: 262-3675 Az anyanyelvi képzés mellett az angol nyelv oktatása Helen Doron Early English módszerével napi egy foglalkozástól – a szülık igénye szerint – a párhuzamos kétnyelvőségig terjedhet. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Óvoda Diósgyıri út 17–19., tel.: 4314720 A gyári óvoda színjátszó csoportjában légzéstechnikát, mimikát, testbeszédet és szituációs játékokat is tanulnak a gyerekeket. Az óvodai ünnepségeken bemutatókat tartanak. Vízimanó Óvoda Kıér u. 1/a, tel.: 433-2622 Elsısorban a nagy mozgásigényő gyerekeket várják. Mindennap úszásedzés, az életkori sajátosságok figyelembevételével. A Kıbánya SC utánpótlásnevelı óvodája. XI. kerület Alsóhegy Utcai Óvoda Alsóhegy u. 13–15., tel.: 385-2557 Az önkormányzati óvoda a Gellérthegy oldalán, hatalmas kerttel várja a gyerekeket. Fakultatív úszás, néptánc, mővészi torna, nyelvhez szoktatás, hitoktatás és drámajáték. A szülıket bármikor szívesen látják. Bükköny Óvoda Bükköny u. 9., tel.: 208-1693 Cseperedı Óvoda Albert u. 28–30., tel.: 204-9498 Az óvoda mottóját Pestalozzitól kölcsönözték: „a nevelés nem más, mint szeretet és példaadás.” A nevelési program célja: az egészséges életmód megalapozása, a mozgás megszerettetése, valamint a környezet megismerése, óvása.


Csicsergı Óvoda Siroki u. 6., tel.: 209-5825 Az önkormányzati óvoda a Bartók Béla úttól néhány utcányira, csöndes környezetben fogadja leendı óvodásokat. Ezüstfenyı Óvoda Ezüstfenyı tér 1. tel.: 208-4520 A nevelési program középpontjában a mővészeti nevelés áll (zene, rajz, irodalom), a gyerekeket készségeik és képességeik szerint differenciáltan fejlesztik. Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b, tel.: 466-4232 Az önkormányzat „madarász ovijában” szabadon választható a foci, a ritmikus sportgimnasztika, az úszás és a néptánc. Nyáron táborozni viszik a gyerekeket. Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. tel.: 246-6013 A húsz esztendeje mőködı önkormányzati óvodában német nyelvoktatást is tartanak a gyerekeknek. Nagy játszóudvar, tornaterem. Aranykapu Tagóvoda Törökugrató u. 13., tel.: 2465-350 A gazdagréti lakótelep másik óvodájában vegyes és osztott csoportok indulnak. Nagy játszóudvar és tornaterem várja a gyerekeket. Gesztenyéskert Óvoda Badacsonyi u. 20–22., tel.: 381-0670 Az önkormányzati óvodában kiemelt szerepet szánnak a mővészeti nevelésnekfejlesztésnek. Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/b, tel.: 319-2549 Az egyetemi kollégiumok között megbújó önkormányzati óvodában az egészségmegırzésre és a játékra összpontosítanak. Karolina Óvoda Karolina u. 64–72., tel.: 466-7358 Kiemelkedı zenei program. Képességfejlesztı zenei játékok és az élményszerő zenehallgatás. Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11–15., tel.: 424-8072 Az önkormányzati óvoda nevelési programjában hangsúlyosan szerepel a német nemzetiségi nyelv és hagyományok átadása.


Keveháza Utcai Óvoda Keveháza u. 4., tel.: 204-0851 Az önkormányzati óvodában különleges figyelmet szentelnek a kézmőves tevékenységek gyerekekre gyakorolt lélektani hatásainak. Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21., tel.: 205-8535 Óriási udvarral rendelkezı óvoda a Kelenföldi lakótelep közepén. Klasszikus óvodai program, családias hangulat. Vegyes és osztott csoportok egyaránt mőködnek. Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15–19., tel.: 204-1467 Az óvoda mottója: „Nálunk mindig történik valami.” Nagy teret kap a sport, a reformétrend és az egészségmegırzés. Az ovi az „egészséges óvodák” nemzeti hálózatának tagja. Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46–48., tel.: 204-6899 Napsugár Óvoda Menyecske u. 2., tel.: 310-0132 Hatalmas zöld területő udvar természetes anyagokból készült játékokkal, szánkózódomb és árnyékolható, lefedhetı teraszok az İrmezei lakótelep önkormányzati óvodájában. Reformétkeztetés. Neszmélyi Úti Óvoda Neszmélyi u. 22-24., tel.: 3103-415 Az önkormányzati oviban szakember foglalkozik a gyermeki kommunikáció fejlesztésével. Az oviban enyhe és középsúlyos értelmileg sérült gyerekeket is nevelnek. Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17–25., tel.: 209-9187 Az önkormányzati óvodában logopédiai ellátást és integrált nevelést nyújtanak az érintett gyerekeknek. Pajkos Óvoda Pajkos u. 35., tel.: 382-6199 Nemcsak az óvoda, de az utca neve is Pajkos. Nomen est omen – aki odajár, biztosan felhıtlenül érzi magát. Az óvodába rendszeresen hívnak vendégfellépıket. Tavaly a Kolompos zenekarnak tapsoltak a gyerekek. Palánták Óvoda Mérnök u. 42., tel.: 203-2238 Vegyes és osztott csoportok egyaránt mőködnek. Az önkormányzati óvodában tornateremben és az udvaron zajlik a sportfoglalkozás, de fakultatív


programként a MAFC egyesület oktatói kosárovit is tartanak. Pitypang Óvoda Csíki-hegyek u. 11., tel.: 246-6354 A természetvédı, zöld környezető óvodában a gyerekek sokat kirándulnak és önálló, illetve csoportos megfigyeléseket végeznek. Tesz-Vesz Óvoda Zólyomi u. 20–22., tel.: 319-3445 Zöld óvoda, ahol a Föld napja igazi ünnep. A gyerekek az intézmény területén lévı tankertben lehetıséget kapnak a természet napi megfigyelésére, a növények ápolására. Törcsvár Utcai Óvoda Törcsvár u. 19–21., tel.: 319-3403 Az önkormányzati óvodában hagyományırzı nevelési programmal dolgoznak. Fakultatív fiú- és lánytorna, úszás, zeneoktatás. BME Diószegi úti Óvoda Diószegi út 51., tel.: 466-8615 Az alapítványi óvodában környezettudatos nevelési program: a szelektív hulladékgyőjtés és az újrahasznosítás gyakorlati oktatása. Saját konyha mőködik. Eszterlánc – magyar-angol Montessori Óvoda Menyecske u. 14., tel.: 20/225-5723 Az alapítványi óvodában a csoportokkal két óvónı foglalkozik; az egyik angolul, a másik magyarul beszél. Montessori-módszerek: barkácsolás, kertészkedés, egyéni foglalkozások. Carl Rogers Személyiségközpontú Óvoda Aga u. 10., tel.: 209-3608 Az alapítványi óvoda jellemzıi: humanisztikus szemlélet, világnézeti semlegesség, önálló döntésre való nevelés. Nyitott csoportszobák, a gyerekek átjárhatnak egymáshoz. XII. kerület Kimbi Óvoda Tállya u. 22., tel: 375-2521 Az önkormányzati Kimbi óvoda egy hétfejő sárkányról, az összefogás szimbólumáról kapta a nevét. Nívódíjas, korszerő épületben a mővészeti tehetséggondozásra helyezik a hangsúlyt. Mackós Óvoda Németvölgyi út 46., tel: 356-0528 Nagy játszóudvar tankerttel, ahol a hat csoport komposztál, veteményez. A Macikonyhában egészséges ételeket készítenek és fogyasztanak. Egészség-


környezet-hagyomány hármas egysége. Normafa Óvoda Normafa u. 30., tel: 395-8884 A környezetvédelmi program keretében az óvodai park ıshonos fáinak megfigyelése, tanulmányozása, az erdı élıvilágának megismerése. Az önkormányzati óvodában német nemzetiségi csoport is mőködik. İzike úti Tagóvoda İzike út 32., tel: 395-8884 Az önálló tornaterem, a nagy kert jóvoltából kiemelten foglalkoznak az egészséges, sportos életmód kialakításával. Kirándulások, túrák. Orbánhegyi Óvoda Orbánhegyi út 3/a, tel: 214-8245 Tavasztól ıszig kerti munkák a veteményes kertben, ısszel almaszüret buszos kirándulás keretében. Rendszeres zenei foglalkozások, télen korcsolyaoktatás. Süni Óvodák Németvölgyi út 29.; Orbánhegyi út 18., tel: 355-4994 A két villaépületben összesen hét csoport mőködik. Az óvodák mottója: „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” Montessori-eszközök alkalmazása. Fogadnak látás- és hallássérült, illetve beszédfejlıdésben akadályozott gyerekeket is. Táltos Óvoda Lejtı út 41., tel: 319-3416 Zöld övezetben, jó levegın, komplex módon az egészséges életmódra nevelnek. Az önkormányzati óvodában táplálékallergiás gyerekeket is fogadnak. Városmajori Óvoda Városmajor u. 59/b, tel: 202-2566 A Kós Károly és Györgyi Dénes tervezte önkormányzati óvodában a hagyományırzést és a népszokások ápolását tekintik a legfontosabbnak.

Csermely Tagóvoda Csermely u. 8., tel: 200-8724 Az óvoda villaépülete egy hatalmas gyümölcsöskert közepén található. Játék, mese és torna naponta. Hagyományırzés és -ápolás.

Zugliget Óvoda Zalai út 2., tel: 275-0554 Az óvodai programot Freinet francia reformpedagógus elvei alapján „hétköznapi varázslatok” címen dolgozták ki. A gyerekeket hat csoportban, tevékenységközpontú, sikerorientált nevelési módszerekkel nevelik. A-Z International Centre for Children Zsolna u. 2., tel: 212-0133 A Magyarországon elérhetı legmagasabb szintő angol nyelvő, és angolszász


szisztémára épülı óvoda. Anyanyelvi pedagógusok, sokszínőség, tolerancia. Játékos tanulás és egészséges táplálkozás. Bíró Utcai Óvoda és Bölcsıde Bíró u. 3., tel.: 355-2019 Az Operaház egykori óvodája ma alapítványi formában mőködik a Svábhegy oldalában. Az óvoda öt csoporttal, nagy kerttel, saját konyhával várja a gyereket. Busy Bee - Szorgos Méhecskék Nemzetközi Óvoda Távcsı u. 12., tel: 3954015 A Normafa közelében lévı alapítványi óvodában angol a társalgási nyelv. Naponta másfél óra magyar foglalkozás. Igény szerint választható zongora, úszás és gimnasztika. Csillebérci Cseperedı Óvoda Konkoly Thege Miklós út 21, I-es pavilon, tel.: 30/856-8658 Az alapítványi óvoda „madárovi programjában” a gyerekek a természetrıl szereznek közvetlen érzékszervi tapasztalatokat, élményeket. Dimenzió Óvoda Szarvas G. u. 27., tel: 30/601-8943 „Többdimenziós” fejlesztés. Készség- és képességvizsgálat nyomán egyéni módszerek. A szülık mérılapokon követik a munka eredményességét. ELTE Gyakorló Óvoda Kiss János altb. u. 29., tel: 356-4046 Négy, vegyes összetételő csoport, két tornaterem, EU-szabványos játszóudvar. Állandó óvónık, fıiskolás vendéghallgatók. Az óvoda mottója: „Jót és jól játszani – ez a gyermek dolga az óvodában.” Gan Menachem Zsidó Óvoda Tamási Áron u. 41., tel: 395-4470 A kétnyelvő (magyar-angol) óvoda fenntartója az Egységes Magyar Izraelita Hitközség. Zsidó hagyományok megismertetése, napi négyszeri kóser étkezés. Greater Grace Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szilágyi E. fasor 22/b, tel.: 275-4795 Keresztény szellemiségő, nemzetközi oktatási intézmény az óvodától a gimnáziumig. Greenhouse Óvoda Szarvas Gábor u. 27., tel.: 369-3645 Kétnyelvő (magyar-angol) alapítványi óvoda, külföldi és magyar gyerekeknek. Hálaadás-napi ebéd, Halloween és Art festival közös megrendezése. Happy Kids International Kindergarten Fodor u. 36., tel.: 356-2440


Multikulturális, angol nyelvő óvoda angolszász pedagógiai programmal és szabadidıs extrákkal. Kinderklub Bölcsıde és Óvoda Mővész út 5–7., tel.: 391-7127 Az alapítványi óvodában három, vegyes életkorú csoport mőködik. Napi rendszerességgel – választhatóan – tartanak angol vagy német nyelvő foglalkozásokat. Kisember Waldorf Óvoda Mártonhegyi út 65., tel.: 361-4946 A szülık összefogásával létrehozott óvodában az érzelmi biztonság nyújtása a legfontosabb. A gyerekek vegyes csoportban, a napszakokhoz, évszakokhoz, ünnepekhez igazodva munkálkodnak. Lauder Javne Zsidó Közösségi Általános- Közép- és Szakiskola Budakeszi út 48., tel.: 275-2240 İsfás, medencés park. Sok játék, zene, mese; Korszerő feltételek, liberális nevelési elvek. A zsidó hagyományok megismertetése. Mesekert Óvoda Oltvány köz 1., tel.: 246-4918 A Montessori-eszközök mellett Thomas Gordon nevelési módszerét is alkalmazzák. A gyerekeket zöld övezetben, vegyes csoportokban fogadják. A magánóvodában vállalják az úszásoktatás, a logopédiai problémák és az egyéni fejlesztés megszervezését. Micimackó Kuckója Óvoda Rızse köz 4., tel.: 356-0203 A magyar-angol alapítványi óvoda kétéves kortól hétéves korig fogadja a gyerekeket. A magyar és külföldi ovisokat egyénileg is fejlesztik, elsısorban játékkal, mővészeti, zenei valamint sportfoglalkozásokkal. Mother Goose Óvoda Melinda u. 19., tel.: 391-7227 Az angol-magyar nyelvő óvoda épülete és kertje az idei tanévtıl kétszeresére bıvült. Szabad levegın való mozgást játszóudvaron, tavasztól ıszig főthetı medence. Kérésre magyar nyelvő iskola-elıkészítés. Német Óvoda Beatrix u. 13., tel.: 200-6230 A Német Óvoda Egyesület óvodájában nem csupán a nyelvet, hanem a nemzetiségi hagyományokat is elsajátítják a gyerekek. Osztrák-Magyar Óvoda Orbánhegyi út 37., tel.: 356-3965 A kétnyelvő, keresztény szellemiségő óvodába német és magyar anyanyelvő gyerekeket várnak. A két vegyes korosztályú csoportban a könnyebb együttmőködés és egymás megértése érdekében fejlesztik a gyerekek önértékelését.


Pingvin Nemzetközi Óvoda Eötvös út 38/b, tel.: 214-4257 Az alapítványi óvoda európai pedagógiai elvek alapján, a mővészetek eszközeivel neveli az óvodásokat. Angol kultúra, angol hagyományok átadása. Planet Kids International Zirzen Janka u. 12., tel.: 200-6537 Angol óvoda, ahol a gyerekek minden héten adott témakörben (például indiánok, közlekedés stb.) szereznek új információkat. Zölderdı Óvoda Szilágyi E. fasor 26., tel.: 394-2458 A természetvédı, erdın-mezın bóklászó gyerekek önálló csoportban kapnak helyet. Nyaranként falusi táborozás. Az alapítványi óvoda a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének tagja. XIII. kerület Csupa-Csoda Óvoda Hegedős Gy. u. 123-125., tel.: 320-2422 Az önkormányzat kertes óvodája a „komplex prevenciós program” szerint mőködik. Az óvoda a „kudarc nélkül az iskolába” mottó szellemében neveli a gyerekeket. Egyesített Óvoda Karikás F. u. 12., tel.: 340-2988

Angyalkert Tagóvoda Angyalföldi út 1–3., tel.: 320-8069 A tavaly korszerően felújított, akadálymentesített gyermekintézmény Angyalföld legrégibb óvodája. A gyerekeket öt csoportban, mesével, versekkel elsısorban az anyanyelv ápolására nevelik. Meséskert Tagóvoda Kassák L. u. 17., tel.: 349-6775 Nyolc csoporttal mőködı, tevékenységközpontú óvoda. Rendszeres mozgás, hagyományápolás. EU-szabványos, gumitéglás játszóudvar. Hétszín Tagóvoda Gogol u. 32., tel.: 349-6775 Önkormányzati óvoda a Szent István parkhoz közel, az angyalföldi panelházak és az újlipótvárosi társasházak határán. Napsugár Tagóvoda Thurzó u. 6–8., tel.: 349-9195 Igazi városi óvoda az Újlipótváros szívében. 2010-ig több mint 60 millió forintért újítják fel az intézményt. Zöld Ág Tagóvoda Kárpát u. 25–27., tel.: 349-4116


A zöld ovisok újrahasznosítják a papírt, szelektíven győjtik a hulladékot. Minden óvodás csoport önálló kertrészrıl gondoskodik. Ünnepeik a Föld Világnapját, a Madarak és Fák napját, a Víz és az Állatok világnapját. Varázskarika Tagóvoda Karikás F. u. 12., tel.: 465-0762 Az önkormányzati óvodában a mővészeti nevelést (zenei, irodalmi, képzımővészeti alkotások vizsgálata) állítják a középpontba. Az önkifejezés eszköze a tánc és az ábrázolás. Mese Tagóvoda Esküvı köz. 4., tel.: 320-7436 Elsısorban az irodalom: a mese és a vers gyakori és sokszínő megjelenésével fejlesztik az óvodásokat. Napraforgó Tagóvoda Petneházy u. 69–71., tel.: 340-2578 Az angyalföldi önkormányzati óvodában vegyes korösszetételő csoportok mőködnek. Nevelés a játéktevékenységen keresztül. Gyöngyösi Tagóvoda Gyöngyösi út 69–71., tel.: 320-9275 Kiemelt figyelmet szentelnek a gyerekek matematikai fejlesztésére. Pöttyös Tagóvoda Jász u. 147., tel.: 349-6117 Nem hiába mondják, hogy a „a pöttyös az igazi”, mert az angyalföldi, nagy udvarral rendelkezı óvodában kedvükre mozoghatnak a gyerekek. Gyöngyszem Tagóvoda Gyöngyösi st. 5., tel.: 239-4509 Angyalföld egyik leghíresebb, várólistás „gyöngyszeme”. A játéktevékenység és a zenei fejlesztés áll a középpontban. Gyermekkert Tagóvoda Tüzér u. 62., tel.: 340-3179 Tízemeletes házak közelében, csökkentett forgalmú övezetben található az óvoda, amelyben osztott és vegyes csoport egyaránt mőködik. A környezettudatos nevelés meghatározó. Vizafogó Tagóvoda Vizafogó st. 4., tel.: 239-4508 Nagy udvaros önkormányzati óvoda, ahol az elsıdleges pedagógiai program az egészséges életmódra nevelés. Futár Tagóvoda Futár u. 23–25., tel.: 349-7723 Angyalföld külsı határán, közel a Közlekedési Parkhoz, nagy játszóudvarral körülvett óvoda. Középpontban az egészségnevelés.


Madarász Viktor Napközi Otthonos Óvoda Madarász Viktor u. 3., tel.: 340-8040 Ötvenéves önkormányzati épület, zöldövezet. Mővészeti profil: ének-zene, alkotótevékenységek, zenés-mozgásos foglalkozások, mesefeldolgozás. Bambi Óvoda Tátra u. 31., tel.: 30/456-4919 Békebeli magánóvoda saját kerttel az Újlipótváros szívében, a Margitsziget és a Szent István park szomszédságában. Lares Alapítványi Óvoda Karikás F. u. 22., tel.: 329-0834 Minicsoport a legkisebbeknek, külön csoport a beilleszkedési nehézségekkel küszködı gyerekeknek. Heti két bábfoglalkozás. Helyben készült ételek, nyári tábor az iskolából visszajáró gyerekeknek is. Palánta Alapítványi Óvoda Béke út 35/a, tel.: 239-4603 A Szabad Evangéliumi Alapítvány óvodájában a nevelési területek közül a pszichés gondozás, a lelki felkészítés az életre, a családi nevelésre hangsúlyosabb. XIV. kerület Aprófalva Óvoda Bánki Donát park 12/g, tel.: 460-0356 A parkkal körülvett óvodában négy osztott csoport mőködik. Füves, gumitéglás udvar és sportpálya. Középpontban a mozgáskultúra, és a környezetvédelem. Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda Álmos vezér útja 46., tel.: 273-1050 Az egy csoporttal mőködı speciális óvodában autista és értelmileg sérült gyerekeket nevelnek. Az óvónıket logopédusok, fejlesztıpedagógusok és gyógytornászok segítik. Bóbita Óvoda Ilosvai u. 118., tel.: 460-0968 Kertvárosi önkormányzati óvoda. Zenei fejlesztés és tehetséggondozás. Hangsúlyozott könyvtárhasználati programok. Térítés ellenében nyelv- és sportoktatás. Cseperedı Óvoda Lengyel utca 21., tel.: 3633-261 Családias környezetben, hat vegyes életkorú csoportban fogadják a gyerekeket. A játszóudvaron EU-szabványos eszközök, a csoportszobákban sokszínő, korszerő játékkínálat várja a gyermekközpontú oviba érkezıket. Csicsergı Óvoda Fráter György tér 12., tel.: 363-1919


Az óvodához terasz, tornaterem, nagy játszóudvar, rollerpálya és pancsolómedence is tartozik. A nevelési program célja a környezetbarát életmód megismertetése. Herminka Óvoda Ida u. 6., tel.: 383-0940 Önkormányzati óvoda, zöldövezeti környezet. Kiemelt terület az anyanyelvi mőveltség megalapozása a játékon és a mesén keresztül.

Erzsébet királyné úti Tagóvoda Erzsébet királyné útja 17., tel.: 460-0969 A tagóvoda önálló villaépületben található, amelyet nagy területő udvar ölel körbe. Az óvodában a Herminka ovi programjának jegyében három osztott csoport mőködik. Hétszínvirág Óvoda Egressy út 182., tel.: 273-1488 A nyolc csoporttal mőködı óvoda fı célja a holisztikus természetkép kialakítása az óvodáskor végére, az élı és élettelen természet szeretetének és megóvásának elsajátíttatása. Játékszín Óvoda Tipegı utca 3–5., tel.: 220-4858 A lakótelepi óvodában hat osztott csoport mőködik. Nagy udvarán KRESZpálya (kerékpárokkal), és a gyermekek által mővelhetı telekrész is található. Testnevelés és drámajáték a középpontban. Kerékgyártó Óvoda Kerékgyártó u. 35–39., tel.: 467-0903 A kertvárosi oviban hat osztott, illetve vegyes csoport mőködik. Nagy kert és tornaterem. A személyiség és a készségek (mozgás-, ábrázolás stb.) fejlesztését a játékba integrálják. Kincskeresı Óvoda Nagy Lajos király út 92., tel.: 467-0905 Az ovi hat csoportjában kiemelt szerep jut az anyanyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelésnek. Ezt segítik az óvodai gyerekkönyvtár foglalkozásai is.

Szugló utcai Tagóvoda Szugló utca 75., tel.: 383-1186 A négy gyermekcsoport nevelési proramja azonos a Kincskeresıkével. Az ovisok rendszeres színházba járók. Minden gyermekcsoportunk havonta egyszer óvodán kívüli programot szerveznek. Mályva Óvoda Mályva tér 12., tel.: 3-834-183 Öt vegyes csoport mőködik. Az ország számos ovijában az itt kidolgozott „Mályva programot” vezették be: egyéni fejlıdési tempóhoz igazodó


folyamatos napirend, játékba integrált felfedezı tanulás, differenciált fejlesztés. Meseház Óvoda İrnagy u. 11., tel.: 467-0920 A gyerekeket öt vegyes életkorú csoportba várják. Tornaszobával, nyáron udvari vizes edzéssel, télen korcsolyázással, ısszel, tavasszal úszástanulással egészítik ki a mozgásfejlesztést.

Egressy úti Tagóvoda Egressy út 1/f, tel.: 220-4770 A háromcsoportnyi gyereknek megnövelt idıkeret áll rendelkezésre a szabad mozgásra és játékra. Mókavár Óvoda Róna park 5–7., tel.: 460-0120 A három életkor szerinti csoport mellett egy vegyes csoportot is szerveznek. Gumilapos sportpálya, rollerpálya és többfunkciós mászóka az udvaron. Egészségmegırzı program: lábboltozat -rısítı torna, gyümölcsnapok, mézterápia. Napközi Otthonos Óvoda Dózsa György út 25., tel.: 343-4335 A három csoporttal mőködı ovi a Városligetnél, mőemlék jellegő épületben mőködik. Programjuk középpontjában az egészségnevelés (testmozgás, levegızés, tisztálkodási szokások kialakítása betegségmegelızés stb.) áll. Napraforgó Óvoda Újvidék sétány 2., tel.: 3635-290 Az önkormányzati óvoda földszintes, barátságos épület, tornaszobával. Kertje napos-árnyas, homokozóval, mászókákkal felszerelt. Egy kiscsoport indul. Emma utcai Tagóvoda Emma utca 18., tel.: 3635-290 A kétszintes, tágas, barátságos épülethez árnyas játszókert tartozik. Elıterében óvodagalériát mőködtetnek. Szeptemberben egy kiscsoport indul. Napsugár Óvoda Ond vezér sétány 9–11., tel.: 363-5885 Kis-, középsı és nagycsoport, de a testvérek és barátok miatt mőködik egy vegyes is. Kiemelt program a beszéd- és mozgásfejlesztés, valamint a mővészeti tevékenységek. Narancs Óvoda Gvadányi u. 40–42., tel.: 364-3216 Az óvoda jelképe a „narancs baba”, amely színházlátogatásokon, kirándulásokon, ünnepélyeken jelképezi az óvoda programját: a játékon keresztül való ismeretnyújtást. A csoportok kialakítása életkorok szerinti. Óperenciás Óvoda Bolgárkertész u. 12., tel.: 363-0607 A családi házas övezeti oviban négy magyar és négy német nemzetiségi


csoportban fogadják a kicsiket. A kézmőves tevékenységek keretein belül az egyéni fejlesztés; a német csoportban a hagyományápolás kap kiemelt hangsúlyt. Örökzöld Óvoda Ungvár u. 24/a, tel.: 467-0922 Zugló Alsórákos területén, kétszintes épületben, négy jól felszerelt csoportszobával mőködı ovi. Az udvaron focipálya, rollerpálya csúszdák, hinták, mászókák, valamint kiskertek és gyümölcsfák várják a gyerekeket. Pöttöm Park Óvoda Újváros park 1., tel. 383-5777 Az önkormányzati ovi a Madárbarátkert pályázat és a Zöld Óvoda Díj pályázatának nyertese. Kiemelt feladatuk a természeti és környezetvédelmi nevelés, vegyes és osztott csoportokban. Rózsavár Óvoda Rózsavölgyi tér 4., tel. 460-0963 A Bosnyák térhez közeli óvoda nagy udvarral, medencével, focipályával rendelkezik. Négy osztott és egy vegyes csoport mőködik. Hangsúly az egészségnevelésen; az óvodai „dohányzás megelızési program” bázisóvodája. Tücsöktanya Óvoda Ilosvai tér 21., tel.: 460- 0284 Öt hagyományırzı és természetvédı, vegyes összetételő csoport. Kirándulnak; részt vesznek a természetbúvár és „madarász ovi” programban. Megünneplik a zöld napokat. Tündérkert Óvoda Kántorné sétány 9., tel.: 222-8042 Az osztott csoportokban nagy hangsúlyt fektetnek a kommunikációs nevelésre. Minden délelıtt és délután mesélnek a gyerekeknek. Ételallergiás gyerekeket is fogadnak. Zöld Lurkók Óvoda Füredi park 6., tel.: 363-5209 Az önkormányzati óvodában az egészségvédelem jegyében sószoba, 100 négyzetméteres tornaterem, kert és pancsolómedence fogadja a gyerekeket. Zuglói Tihany Óvoda Tihany tér 39., tel.: 3836-976 Két, életkor szerint szervezett csoport indul. Nevelési cél a korszerő életvitel megalapozása: egészséges táplálkozás, rendszeres mozgás és testedzés iránti igény. Babaház Magánóvoda Cinkotai út 69., tel.: 220-3258 Kertes óvodában családias kis közösség, egyetlen (maximum 20 fıs) csoport. Bicikli, görkorcsolya, foglalkozások bontott csoportban. Emelt szintő iskolaelıkészítés.


Budapesti Montessori Óvoda Padlizsán u. 11–13., tel.: 20/918-2555 A gyerekek 3–7 éves korig együtt tanulnak. Stresszmentes oktatás. Az egyik óvónı angol nyelven beszélget velük. Csip-Csup Csodák Magánóvoda Vezér út 84.. tel.: 222-8143 Egész évben hetente úszás, korcsolyázás, néptánc. kézmővesfoglalkozás, naponta angol foglalkozások. Saját konyha, házias ízekkel. Kuckó Magánóvoda Kerékgyártó u. 91/b, tel: 223-2030 Új építéső épület a kertvárosban. Komplex nevelési program: drámajáték, népi kismesterségek, angol és egészséges életmódra nevelés. Zuglói Waldorf Óvoda Kántorné sétány 9., tel.: 221-9011 A gyerekek kizárólag természetes formákkal, színekkel és anyagokkal találkoznak. A nevelés kiemelt területe a fantázia és a mese. Félnapos nyitva tartás, napi egyszeri „gabonaétkezés”. XV. kerület Angyalkert Óvoda Szent korona útja 3., tel.: 307-0009 Az óvoda profiljába tartozik az egészségesek mellett az allergiás, lisztérzékeny, asztmás, cukorbeteg gyerekek ellátása. Aulich Óvoda Aulich u. 46–62., tel.: 417-2361 Kiemelt mozgásfejlesztés speciális játékokkal: láncos lépegetı, csodakerék. Mozogni a játékidıben bármikor szabad. Bocskai utcai Napköziotthonos Óvoda Bocskai u. 65., tel.: 307-7094 A három csoportnyi óvodás védett udvaron játszhat, fenyık és gyümölcsfák alatt. Torna mindennap; kismesterségek ismerete, diszlexia-megelızı foglalkozások. Bújócska Óvoda İrjárat u. 9., tel.: 417-3663 A pestújhelyi négy csoportnyi gyerek számára az anyanyelvi, mővészeti és egészségnevelı programot helyezik elıtérbe. Sószoba, hetenként élményszerzı nap. Hartyán Nevelési-oktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Hartyán köz 3., tel.: 418-2160 Legfontosabb nevelési elv az egészséges testi és lelki fejlıdés, az egészséges életmód szokásainak alakítása, a szükségletek és a mozgásigény kielégítése és az esetleges hátrányok korrekciója.


Árendás közi Napközi Otthonos Tagóvoda Árendás köz 4., tel.: 418-2421 A Montessori-csoport mellett egyedi óvoda-iskola program, amely a nagycsoporttól az általános iskola második osztályának végéig vállalja a pedagógiai munkát. Ez az idıszak három évet ölel át. Huncut Ovi Tóth István u. 98., tel.: 418-1527 Az önkormányzati óvodában mesebeli körülmények – kicsit zajos környéken. Mindössze kétcsoportnyi gyerek, hatalmas kert és Vekerdi-féle szellem. Kavicsos Napköziotthonos Óvoda Kavicsos köz 6., tel.: 417-8805 Korszerő, nagy játszóudvarral rendelkezı önkormányzati óvoda a Pólus Center közelében. Mellette általános iskola mőködik. Klapka Ovi Klapka utca 27., tel.: 307-6374 Az öregfalu közelsége lehetıséget biztosít a hagyományos gazdálkodás, a még élı népszokások megismerésére (pl. szüreti felvonulás). Népi kismesterségek gyakorlása az óvodai kézmővesmőhelyben.

Manóvár Óvoda József Attila utca 59–61., tel.: 417-39-89 Kertvárosi környék Pestújhelyen. Az önkormányzati óvodában a legfontosabb az anyanyelvi és az egészséges életmódra való nevelés. Sajátos neveléső igényő gyerekeket is fogadnak. Mézes Óvoda Wesselényi u. 31–33., tel.: 416-7272 A mindennapokat átszövi a környezettudatos magatartásra való nevelés. Sok vers és ének, az évszakok változása szerint. Hangsúlyozzák a zöld ünnepek jelentıségét. Micimackó Óvoda Kontyfa u. 1., tel.: 418-3497 EU-szabványos játszóeszközök az udvaron, felújított tornaterem és csoportszobák. A fıvárosban egyedülálló módon kisállat-élıhelyet alakítottak ki az ovi udvarán. Molnár Viktor utcai Napköziotthonos Óvoda Molnár Viktor u. 94., tel.: 4174644 A nagy udvarral és kerttel körülvett óvoda – a környezetvédelmi program jegyében – állandó résztvevıje és sokszor díjazottja a kerületi kertgondozási versenynek. Napsugár Összevont Óvodák Nádastó park 2., tel.: 417-5721 A hatcsoportos lakótelepi óvodában a gyerekek személyiségének fejlesztése


játékos formában történik. Tornaszoba, kirándulás, nyári tábor. Úszás igény szerint. Részvétel a „adarász ovi” mozgalomban. Nádastó parki Tagóvoda Nádastó park 1., tel.: 417-5721 A négycsoportos oviban kiemelten kezelik az anyanyelvi nevelést, melyben fı szerepet kap a mese, vers, a bábozás, a dramatikus játék. Ozmán utcai Óvoda Ozmán u. 2., tel.: 418-2407 Az oviban diétás- és diszlexia-prevenciós csoport mőködik. A diétás csoportban liszt- és tejérzékeny, cukorbeteg, valamint halmozottan ételallergiás gyermekek számára nyújtanak az ellátást. Patyolat utcai Óvoda Patyolat u. 5–7., tel.: 307-6230 A forgalomtól távol esı óvoda, nagy udvarral. A „Somadrin” csoport helyiségét asztmás és egyéb légúti betegségekben szenvedı gyerekeknek alakították ki. Páskom Óvoda Páskom park 37., tel.: 414-2425 Egy hétig tartó, szülıs beszoktatás. Az önkormányzati óvodában vegyes és életkor szerinti csoportok egyaránt mőködnek. Régifóti úti Óvoda Régifóti út 14., tel.: 306-3231 Családias hangulatú, kertes óvoda, három csoporttal. Általában már hónapokkal elıre nagy a túljelentkezés. Szövıgyár utcai Óvoda Szövıgyár u. 24., tel.: 306-3174 A gyerekek hat csoportban játszhatnak a tornateremben vagy az udvaron. Kiemelt feladat a mozgás, a lúdtalp és a gerincdeformitások megelızése, az egészséges életmód kialakítása és a differenciált fejlesztés. Vácrátót téri Napköziotthonos Óvoda Vácrátót tér 4–12., tel.: 307-5080 Karateoktatás neves mesterekkel. A gyerekek és a szülık közösen is edzhetnek. Madárka Óvoda Platán u. 4., tel/fax: 306-5631 A magánóvodában két és fél éves kortól várják a gyerekeket. JMK („játékmozgás-kommunikáció”) program szerint mőködnek. Szívesen fogadják a kisebb egészségügyi problémákkal valamint magatartászavarral küszködı gyerekeket is. XVI. kerület Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6., tel.: 400-3154 Az önkormányzat cinkotai családi házas övezeti óvodájában a gyerekek tavasszal veteményeznek, ısszel lombot takarítanak, és egész évben komposztálnak.


Jövendı utcai Tagóvoda Jövendı utca 2. tel.: 400-3154 Népi hagyományok felelevenítése, elfeledett népi játékok és népi tánc életre keltése. Játékkészítı szakkörökön népi mesterségekkel ismertetik meg a gyerekeket. Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány 3., tel.: 403-6618

A jól felszerelt tornateremmel mőködı lakótelepi óvodában a mozgás és a kommunikáció kiemelt fontosságú. Hermina utcai Tagóvoda Hermina u. 66–68., tel: 405-3493 A zöldövezeti óvoda négy csoportot mőködtet. Az ünnepköröket az évszakok köré szervezik. Hársfa utcai Tagóvoda Hársfa u. 54–56., tel.: 405-4608 A családi házas övezetben három csoporttal mőködı óvoda udvara fővel borított. A mászókák környezetbarát anyagból készültek, EU-szabványosak. Margaréta Óvoda Péterke utca 10–12, tel.: 409-1639

Az árpádföldi, családi házas környezetben lévı oviban négy azonos korösszetételő csoport mőködik. Az óvodába lépéstıl az iskolába távozásig tervszerően játékos fejlesztést végeznek, ezzel biztosítva a sikeres iskolakezdést.

Monoki utcai Tagóvoda Monoki u.58. Tel.: 409-2826 Az udvar tágas, parkosított; természetes anyagokból készült játékok, KRESZpark. Az épületben tornaterem is várja a kicsiket. Több óvónı fejlesztıpedagógusi végzettséggel is rendelkezik. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34, tel.: 403-0404 Kertvárosi önkormányzati óvoda. A Montessori-módszert felhasználva komplex módon foglalkoznak a gyerekekkel. Szakmai és gyerekkönyvtár helyben. Igény szerint zenés torna, népi gyermekjáték, kerámia. Napsugár Óvoda Cziráki utca 8–10., tel.: 403-0493

A program a gyerekek alapvetı megnyilvánulási módjára, a mozgásra és a fı tevékenységi formájára, a játékra alapozva végzi a fı nevelési területeken pedagógiai és pszichológiai feladatait. Ládzsa utcai Tagóvoda Lándzsa u. 31. Telefon: 403-5564 Mindkét óvodában igény szerint népi tánc, hittan, angol nyelv, korcsolya,


úszásoktatás és könyvtárfoglalkozás. Pipitér Óvoda Farkashalom utca 42–44., tel.: 407-2205

A nyolc csoporttal mőködı óvoda helyi programja az anyanyelvi nevelésre, játékra, mozgásra, a környezet megismerésére és a hagyományırzésre épül. Csinszka utcai Tagóvoda Csinszka u. 25–33., tel.: 407-2604 Speciális, ingyenes képzést biztosítanak a Csinszka óvoda óvodásai számára a fazekas házi foglalkozásokon. Vállalják a beszéd, a testi, érzékszervi fogyatékos gyerekek integrált nevelését is. Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utca 26., tel.: 403-0498

A kerület kertvárosi részében, nagy forgalmú utaktól távol elhelyezkedı óvoda. Életkor szerinti csoportok, sok mozgás, sószoba. Mátészalka utcai Tagóvoda Mátészalka u. 18., tel.: 403-6064 Kiemelten kezelik a mozgásfejlesztést, a környezet tevékeny megismerését, a családokkal való szoros együttmőködést. Az ovisok az udvaron és a tornaszobában is mozoghatnak. Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross utca 141., tel.: 405-4018

A hat csoport számára az egészséges életvitel megalapozása a meghatározó, ezért igyekeznek a szabadban végzett mozgásos tevékenységek idıtartamát a lehetı legjobban kihasználni. Bercsényi utcai Tagóvoda Bercsényi u. 36., tel.: 405-5750 Két vegyes életkorú csoportba járnak a gyerekek. Nyílt, szeretetteljes légkör. Szülıi igényre úszás, korcsolya, óvodás torna. Vadvirág óvoda Borotvás utca 8., tel.: 407-1779

Nagy hangsúlyt kap a mozgásfejlesztés és az anyanyelvi kultúra fejlesztése. A gyermeki tevékenységek között elsıdleges a személyiségfejlesztésében nagy szerepet kapó játék. Ágoston Péter utcai Tagóvoda Ágoston Péter u. 31–35., tel: 403-2045 Várják a sajátos nevelési igényő, beszédfogyatékos, értelmi fogyatékos, kóros aktivitászavarú gyerekeket is. Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53–57., tel.: 405-5848 Zöldövezeti környék Rákosszentmihályon. Az önkormányzati óvodában hagyományırzés: népzene, népi hangszerek, néptánc, népi kismesterségek szövésfonás, agyagozás batikolás. Szent Korona utcai Tagóvoda Szent Korona u. 100., tel.: 405-5848


Mindkét épület jól felszerelt. Képességfejlesztı játékok, tornaterem, logopédus szoba, fejlesztı foglalkoztató, kézmőveshelyiség, tévé-videó szoba. Az udvarokon EU-szabványos játékok. Antiókhia Óvoda és Általános Iskola Újszász u. 47., tel.: 407-9554

Az egyházi fenntartású óvodában tízfıs csoportok indulnak. Angol-magyar kétnyelvőség, keresztény erkölcsi nevelés. Nagy játszóudvar, úszásoktatás. Brumi Magánóvoda Emma u. 18, tel.: 407-1367

Két 15 fıs csoport. Választható nyelvek: angol vagy német, napi 30 percben. Emellett fakultatív néptánc, úszás és tartásjavító torna. Királydombi Mackókuckó Nyelvoktató Magánóvoda Váltó u. 40.. tel.: 262-3675 A magyar mellett az angol nyelv oktatása Helen Doron módszerével – a szülık igénye szerint – napi egy foglalkozástól a párhuzamos kétnyelvőségig terjedhet. Az óvoda a magyarországi kéttannyelvő általános iskolák programjához igazodik. Mátyásföldi Katica Óvoda Album utca 38/b, tel: 407-5021 Az egyetlen csoportnyi gyerek ideális közösség a nehezen beilleszkedık számára. A családias programok között májusban egy héten át városnézı program mikrobusszal: gellérthegyi csúszdák, Margitsziget, hajókirándulás stb. Nagyhalacska Alapítványi Óvoda Diósy Lajos u. 12., tel.: 70/332-3231

Gyermekközpontú nevelés. Változatos sport és mővészeti tevékenységgel várják a gyerekeket.

XVII. kerület Aprófalva Óvoda Egészségház utca 4., tel.: 256-20-82 A saját fızıkonyha lehetıvé teszi az egészséges táplálkozási szokások megalapozását és a táplálékallergiás gyermekek integrált nevelését. Lakótelepi környezet, tíz csoport. Tágas udvarok fajátékokkal, jól felszerelt tornaterem. Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Heltai tér 1., tel.: 258-0549 A rákosligeti önkormányzati óvoda négy csoportja önálló kertrészekkel rendelkezik. Kerékpárút az udvaron. Magas színvonalú, hagyományos, tevékenységközpontú program. Csicsergı Napköziotthonos Óvoda Kaszáló u. 48., tel.: 256-5546


A négy csoportnyi lakótelepi kisgyerek tágas udvaron „csicsereghet”. Fajátékok, virágos- és veteményeskert, halastó, homokozó, pancsoló várja ıket. Középpontban a játék és a fejlesztés. Csillagszem Napköziotthonos Óvoda Újlak utca 114., tel.: 256-8164 A kis-, középsı- és nagycsoport mellett vegyes életkorú csoportok is indulnak, így lehetıség nyílik a testvérek, és a barátok együtt nevelésére. Környezettudatra nevelı program; nyáron környezetmegismerı és kézmővestáborozást szerveznek. Eszterlánc Óvoda Gyökér u. 5., tel.: 258-4172 A három csoporttal mőködı ovi kertes házak között, a fıútvonal zajától távol található. Családias légkör, tágas udvar, tornaszoba. Az egyik csoportban bevezették a „szív-kincsesláda egészségnevelı programot”. Bulyovszky utcai Tagóvoda Bulyovszky u. 10., tel.: 258-3728 Az óvoda Rákoskeresztúr központjában négy csoporttal mőködik. Tornaszoba, meseszoba, egyéni fejlesztı, orvosi szoba, mozgássérült mosdó várja a kicsiket. Gesztenyés Óvoda VI. utca 14., tel.: 258-5908 A fıúttól nem messze, kastélyszerő családi házban három hagyományosan osztott csoport mőködik. A „játékkal, mesével program” alapján az anyanyelvi, zenei és vizuális fejlesztés áll a középpontban. Hétszínvirág Óvoda Kép utca 21., tel.: 258-56-94, Kiemelt mozgásfejlesztı és környezetvédelmi nevelési program. Az öt csoport megünnepli a „zöld” napokat is. Költségtérítéssel kérhetı: úszás, korcsolya, lovaglás, angoloktatás. Szilárd utcai Tagóvoda Szilárd u. 29., tel.: 258-4207 A családi ház jellegő óvoda két csoportszobával várja a leendı óvodásokat. Kuckó Óvoda Óvónı u. 3., tel.: 257-6045 A kertvárosi oviban a „kuckós” jelleg a nevelésfilozófia része: a régi értékeket kívánják átmenteni; ehhez elsısorban saját készítéső, természetes alapanyagú díszítı kellékeket használnak kreatív módon. Öt csoport mőködik. Mákvirág Óvoda Újlak u. 108., tel.: 256-6882 Lakótelepi környezetben mozgást, helyes táplálkozást, tiszta környezetet kínálnak az egészséges életvitel megalapozásához. Középpontban a népi kultúra és a hagyományápolás. Mézeskalács Óvoda Tanár u. 7., tel.: 257-3893 Az ovi Rákoscsaba családi házas övezetében, öt vegyes összetételő csoporttal mőködik. Külön öltözıhelyiségek, mosdók, nagy kert, tornaszoba. Az „ügyes


kezek” helyi nevelési program keretében kézmővestechnikák oktatása. Micimackó Napközi Otthonos Óvoda Diadal u. 86., tel.: 257-7263 Az öt csoporttal mőködı ovi kertes környéken, két iskola és egy bölcsıde között található. Kiemelt környezeti nevelés, mozgásfejlesztés. Nyitottak a szülıi együttmőködésre. Napsugár Óvoda Földmőves u. 2/b, tel.: 256-0106 Az ovi zöld sziget a rákoskeresztúri panelházak között. A hatcsoportnyi gyerek számára a mozgásfejlesztést és a környezet tevékeny megismerését emeli ki a nevelési program. A Kolompos együttes hazajáró vendég az óvodában. Összefogás Óvoda Lázár Deák utca 13–15., tel.:257-0056 A Madárdombra épült zöldövezeti ovi jelképei: Makk Marci és Makk Marcsi. Az egészséges nevelés áll a középpontban. Népszerő az óvodai KRESZ-park, ahol alkalmanként a kerület rendırei a játékos vizsga letétele után névre szóló jogosítványt adnak. Piroska Napközi Otthonos Óvoda Pesti út 368., tel.: 258-1665 Hagyomány a családok és az óvoda együttmőködése. 4+1 csoport van, korosztályonkénti megoszlással. Kiemelt jelentıségő az anyanyelvi nevelés mesével, bábbal, játékokkal. Robogó Napközi Otthonos Óvoda Robogó utca 3., tel.: 257-7831 Békebeli, négycsoportos óvodaépület a Rákos-patak mentén. Komplex ismeretátadás; anyanyelvi, irodalmi, zenei és testnevelés, a külsı világ megismerése játékkal, tapasztalati úton. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Rezgı u. 15., tel.: 257-8817 Négy azonos és egy vegyes életkorú csoportot. A rákoskerti zöld ovisok ismerik a környezetükben élı növényeket és állatokat. Egész évben győjtik a papírt és a háztartásban elhasznált zsiradékot. Babakuckó Napköziotthonos Magánóvoda Nápoly u. 84–86., tel.: 20/944-454 A magyar nyelv az elsıdleges, de hangsúlyt kap az angol is. A gyerekekkel angol anyanyelvő tanár foglalkozik (kiscsoportban heti 3, középsıben heti 4, nagycsoportban heti 5 alkalommal). A napirendben úszás, korcsolya, torna, néptánc. Betlehem Óvoda Rákoscsaba u. 1., tel.: 258-9787 A Rákoscsabai Református Egyházközség óvodájában keresztyén szellemben, napköziotthonos rendszerben nevelik a gyerekeket. A négy csoport játékos módon


dolgozza fel a Biblia tanításait. Családi napközi (a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány) Dalnok utca. 48., tel.: 30/548 2592 Két egymáshoz közeli családias gyermekintézmény, óvodába nem járó gyerekeknek. Kislétszámú csoportok, bioételek. Hetente 1–5 alkalommal, egész vagy fél napra vehetı igénybe. Játék, nyelvtanulás, mozgás Hófehérke Óvoda 525. tér. 1., tel.: 258-2245 Az összetartozás jegyében a magánóvodába járó gyerekek és szüleik hófehérkés emblémájú sapkákat, sálakat, pólókat, esernyıket és órákat viselhetnek. Az új gyerekeket meglátogatják az óvó nénik és egész évben nyitott ajtók várják a családot. Mazsola Alapítványi Óvoda Összefogás u. 1, tel.: 258-5543 Testi és pszichés fejlesztés. Havonta a házi színházban az óvónık más-más mesét adnak elı. Rákosmenti Waldorf Óvoda Apponyi u. 7.. tel.: 258-2845 Családias hangulatú, húsz gyermek befogadására alkalmas óvoda. Fontosnak tartják a természettel és a népi kultúrával való közvetlen találkozásokat. Félnapos ellátás. XVIII. kerület Aprók Falva Óvoda Barcika tér 8., tel.: 292-3120 A kertvárosi ovi pedagógiai programja a játékra és a mozgásra épül. Speciális mozgásfejlesztı és játékeszközöket kínálnak a gyerekeknek. Bóbita Óvoda Kondor Béla sétány 2., tel.: 290-8263 A Havanna lakótelep óvodájának hat jól felszerelt csoportjában a „Mesével kerek a világ” címő, helyi nevelési program szerint nevelik a gyerekeket. Kiemelt cél az anyanyelvi nevelés, a beszédkultúra fejlesztése. Csemete Nevelde Óvoda Üllıi út 681., tel.: 290-9183 İsfák és korszerő játékok az udvaron. Játszva tanítanak az egészséges életmód szokásrendszerére, a természetvédı magatartás kialakításával formálják a kicsik személyiségét. Üllıi úti tagóvoda Üllıi út 709., tel.: 291-8795 Az anyaovitól egy villamosmegállónyira, ugyancsak nagy udvarral és tornaszobával rendelkezı óvoda. Integrált foglalkozás sajátos nevelési igényő


gyerekekkel. Cseperedı Óvoda Építı u. 5., tel.: 291-3419 A lakótelepi óvoda csoportjaiban a természetes anyagokat helyezik elıtérbe. A középsı és nagycsoportosok részére külön kézmőves foglalkozás és torna. Az egyik csoport német nemzetiségi program szerint mőködik. Dráva Óvoda Dráva u. 34/b, tel.: 290-4971 Erdı melletti, kertvárosi környezet. Az oviban tornaterem és hatalmas udvar kínál mozgáslehetıséget. Fı profil az egészséges életmódra és az egészséges életvitel igényére való nevelés. Eszterlánc Óvoda Kondor Béla sétány 3., tel.: 290-6709 A helyi „Mocorgó” nevelési program a hétcsoportnyi izgı-mozgó, mocorgó lakótelepi gyerek számára készült. Az egészséges életmód mellett a mozgás és a sportolás a fı cél: úszás, foci, ritmikus gimnasztika. Gyöngyszem Óvoda Vezér u. 46., tel.: 297-5135 A tevékenység lözpontú Nevelési Program a gyermeki önállóságot, kezdeményezıkészséget, döntési képességet fejleszti. A gyerekek sokszor választhatnak a felkínált tevékenységek közül. Podhorszki utcai tagóvoda Podhorszki u. 51–55., tel.: 294-6568 Élményeken alapuló képességfejlesztés a játékban és természetes élethelyzetekben. Egyéni bánásmód minden gyereknek. Hétszínvirág Óvoda Halomi u 113/a, tel.: 290-9622 Pestszentlırinc családi házas övezetében az ovi a gyermekcentrum része; szomszédságában bölcsıde és iskola van. A „játssz, mozogj, ügyesedj!” mottó jegyében tornaterem és csoportként külön játszóudvarok várják a kicsiket. Kerekerdı Óvoda Attila utca 9., tel.:292-5517 Családi házas övezet, nagy kert és korszerő csoportszobák. Középpontban az egészséges életmód és a társas kapcsolatok kialakítása. Kosztolányi Dezsı utca Tagóvoda Kosztolányi Dezsı u. 28., tel.: 291-6486 Az óvoda a városrész kertvárosi részén található. Tágas játszóudvar, ahol egész nap szabad levegın mozoghatnak a gyerekek. Martinovics téri Tagóvoda Martinovics tér 13., tel.: 291-0206 A zöldövezetben lévı óvodában a mozgás mellett az anyanyelvi nevelésre fordítják a legnagyobb figyelmet.


Mocorgó Óvoda Szélmalom u. 29–31., tel.: 297-5223 A Bókay kertben, ideális körülmények között, nagy játszó- és sportudvarral, valamint szánkózódombbal (!) mőködı óvoda. A szobákban galéria növeli a játékteret. Petıfi utcai Tagóvoda Petıfi u. 5., tel.: 29-0906 Békebeli, száz éves épület. Kiemelten ápolják a népi hagyományokat, és gyakorolják a drámapedagógiai módszereket. Napraforgó Óvoda Tövishát u. 6., tel.: 294-4138 Mozgás a hatalmas udvaron, a közeli erdıben és a jól felszerelt tornateremben. Rendszeres tartásjavító gyógytorna. Teknısök és egyéb kisállatok a csoportszobákban. Napsugár Óvoda Eke utca 16., tel.: 295-0495 Kertes városrészben nagy játszóudvar és tornaterem várja a négycsoportnyi óvodást. A tevékenységközpontú óvodai Nnevelési programot helyi sajátosságokkal, hagyományokkal egészítik ki. Nyitnikék Óvoda Fülek u. 4., tel.: 292-1055 Az ovi csöndes utcában kapott helyet. Fás, napos udvara, bokrai, terráriuma, sziklakertje állandó lakhelyet adnak madárnak, bogárnak, teknısnek, és megfigyelési lehetıséget a gyerekeknek, akik mindennap felfedezhetnek valami újat, érdekeset. Fülek utcai Tagóvoda Fülek u. 2/b, tel.: 294-81-04 A rendszeresen kiránduló gyerekek képességeit kötetlen formában, komplex módon, a játékban és természetes élethelyzetben fejlesztik. Pitypang Óvoda Kondor Béla sétány 12., tel.: 295-3161 Személyiségközpontú program, „Lépésrıl lépésre” címmel. A társasjátékok, mesekönyvek kölcsönözhetık és otthoni közös játékra hazavihetık. Robogó Óvoda Kondor Béla sétány 14., tel.: 295-3301 A Havanna lakótelep ovijában hat életkor szerint bontott csoport mőködik. A „Szívvel-lélekkel program” az érzelmi nevelést állítja középpontba. Játék és rugalmasság az óvónık jelszava. Szivárvány Óvoda Dolgozó u. 16., tel.: 291-3500 A „Szivárvány nevelési program” a néphagyományırzést, a népi kultúra ápolását tekinti feladatának. Valamennyi foglalkozás és fejlesztés ennek jegyében folyik.


Vackor Óvoda Csolt u. 4., tel.: 295-5073 Az egyik csoport kétnyelvő, német nemzetiségi programmal. A cél a német kisebbség nyelvének, kultúrájának, valamint a német kisebbségi életmódhoz kötıdı hagyományoknak és szokásoknak minél szélesebb körő megismerése. Címer utcai Tagóvoda Címer u. 47., tel: 292-3245 Vegyes korösszetételő csoportok. Az óvoda célja: a mozgást, a környezetet szeretı, a hagyományokat ismerı, egészséges gyerekek nevelése. Podhorszki utcai Tagóvoda Podhorszki u. 51–55., tel: 294-5889 Kiemelt feladat a mozgásfejlesztés, ezért egész nap különbözı mozgásos játékkínálat. Vándor Óvoda Vándor Sándor u. 7., tel. 290-8299 A Szentlırinc lakótelepen sok fa, park, játszótér teszi barátságosabbá az óvoda környékét. A mozgásfejlesztés a fı feladat. Öt csoport mőködik; közülük egyben német nemzetiségi nevelés folyik. Zenevár Óvoda Reviczky u. 52–56., tel.: 295-5198 Az önkormányzati óvodában a legnagyobb hangsúlyt az ének-zene, az énekes játékok a néptánc megszerettetésére fordítják. Fontos cél az esztétikai nevelés. Zöld Liget Óvoda Rákóczi u. 60., tel.: 295-1627 Az önkormányzati óvoda a saját játszótér mellett veteményes-, virágos- és sziklakerttel, valamint mini erdıvel rendelkezik. Környezetvédı szemléletmód. Rákóczi utcai Tagóvoda Rákóczi u. 129., tel.: 292-3425 Az óvodai tevékenységeket az évszakokhoz kötıdve tervezik. Fontos szerepet töltenek be az óvoda életében az ünnepek és a hagyományok; kiemelt jelentıségőek a „zöld napok”. Gymnatics Nemzetközi Sportóvoda Gyergyó u. 16., tel.: 290-1322 Az óvodai idıkereten belül, jól felszerelt tornateremben balett, ritmikus sportgimnasztika, és szertorna gyakorlása, tehetségggondozás. Az angol-magyar kétnyelvőség megalapozása. Karate Kölyök Magánóvoda Korpona u. 5., tel.: 290-4224 A wadoriu karate, majd a tékvandó képességfejlesztı mozgásanyagának oktatása házon belül. Emellett úszás, korcsolyázás, angol és saját kirándulóbusz.


Varázsfelhı Magánóvoda Rákóczi u. 60., tel.: 295-1627 Pestszentimre legújabb óvodája. Az óvodai program keretében: úszás, játékos angol (igény szerint német), lányoknak fitnesz, fiúknak foci. Sókuckó, kertészkedés, reformkonyha. Mackóház Magánóvoda Dés u. 16., tel.: 292-5152 Az óvoda egyszerre vállalja a kiemelkedıen jó képességő gyerekek tehetséggondozását, és a beilleszkedési és magatartási problémával küzdı gyerekek integrált nevelését. . Micimackó Kuckója Magánóvoda Paula utca 9/b, tel.: 282-9920 A kis létszámú, vegyes csoportokban fontos szerepet kap az egészséges táplálkozás (gyümölcsben és növényi rostokban gazdag étkezések). Mindennapos testedzés, a szellemi képességek és készségek fejlesztése hasznos és kreatív idıtöltésekkel. Speciális Oktató és Fejlesztı Intézmény Kondor Béla sétány 4., tel.: 290-8919 Az óvoda értelmileg akadályozott gyerekek fejlesztését, nevelését-oktatását látja el 3–7 éves korig. Kis létszámú, 6-7 fıs csoportok. Gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztensek mellett logopédus és konduktor is foglalkozik a gyerekekkel. Cél: beszédfejlesztés, önkiszolgálás, mozgásfejlesztés. Szent László katolikus családóvoda Kondor Béla sétány 6., tel.: 292-2350 Az óvoda egyetlen, osztatlan csoporttal mőködik, amelynek elınye a testvérkapcsolatok ápolása. A nagyobb gyermekek segítséget nyújtanak a kisebbek gondozásában, ami felgyorsítja a kicsik fejlıdését. Keresztény vallási nevelés. XIX. kerület Arany Óvoda Arany J. u. 15–17., tel.: 357-1863 A kispesti lakótelep központjában nagy kert és fedett terasz várja a hatcsoportnyi gyereket. Az egészséges környezetben, integráltan nevelik az ép és az enyhe hallás-, látás- és mozgássérült gyerekeket. Árnyas Óvoda Vonás u. 10., tel.: 282-9557 A Wekerle telep mőemlékvédelmi részén, zöldövezetben található óvoda. Igénybe vehetı szolgáltatások: úszás, néptánc, tartásjavító torna, sakk. Esze Tamás utcai Tagóvoda Esze T. u. 25., tel.: 282-9693


Változatos mozgásfejlesztés az udvaron és a tornateremben. Tiszta levegı, harmonikus környezet. Corvin körúti Tagóvoda Corvin krt. 35., tel.: 282-9497 Egészséges életmódra nevelés, képesség- és készségfejlesztés játékkal. Családi programok szervezése. Bóbita Óvoda Csokonai u. 5., tel.: 357-9314 Kispest centrumában hat csoporttal mőködı óvoda. Mindennap testnevelésfoglalkozás a fejlesztı eszközökkel felszerelt tornateremben. Egészséges életmódra nevelés. Gyöngykagyló Óvoda Zrínyi u. 6., tel.: 282-9961 Hét csoport számára oázis a lakótelepi környezetben. Az önkormányzati óvodában komplex prevenciós óvodai program: tanulási zavarok megelızése, felzárkóztatás, tehetséggondozás, kultúraátadás (színház- és múzeumlátogatás). Hársfa Óvoda Eötvös u. 9., tel.: 357-4155 Hatcsoportos óvoda a kispesti panelházak tövében. A nevelési program mottója: „Esztétikus környezetben élni és nevelni.” Esélyegyenlıség megteremtése, hátrányos helyzetőek felzárkóztatása. Mese-Vár Óvoda Zrínyi u. 154., tel.: 282-5690 Családi házas környezet, mozgásfejlesztı udvari játékok. Asztmás gyerekeket is fogadnak, hetente több alkalommal mindenki használhatja a só-szobát. Nádasdy utcai Tagóvoda Nádasdy u. 48., tel.: 282-9478 Egy hétig szülıs beszoktatás. Születés- és névnapok megünneplése. Fejlesztés a mese, a mozgás és a mővészetek eszközével. Fakultatív hitoktatás, néptánc, sakk, torna, úszás. Mézeskalács Óvoda Kelet u. 8–12., tel.: 280-5992 Kispest kertvárosában található, két csoporttal mőködı önkormányzati óvoda. Speciális programjukkal („óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel”) elnyerték a modellintézmény címet. Beszterce utcai Tagóvoda Beszterce u. 4–8., tel.: 280-4066 Családias hangulatú óvoda, két csoporttal. Komplex mővészeti élmények, néphagyományokkal ötvözve. Táncház élı népi hangszerrel. Napraforgó Óvoda Karinthy Frigyes u. 6., tel.: 357-3420 Öt vegyes összetételő csoport a kertvárosban. Két csoportban az ELTE óvóképzıseinek gyakorlati képzése. Nagy játszóudvar, tornaterem. Hagyományok,


népszokások, természeti programok. Százszorszép Óvoda Táncsics Mihály u. 9. tel.: 282-9364 Az ELTE gyakorlóovija a lakótelep és a kertváros határán hat csoporttal mőködik. Sajátos nevelési igényő gyerekeket is vállalnak; kiemelt szerepet kap a másság elfogadása. Kismesterségekkel való ismerkedés. Szivárvány Óvoda Petıfi u. 34., tel.: 282-9560 Négy, hagyományos felosztású csoportban a környezet tevékeny megszerettetése és a népi hagyományok átörökítése cél. Egyéni, differenciált bánásmód, színes szabadidıs program. Tarka-barka Óvoda Dobó Katica u. 73., tel.: 357-0147 Kertvárosi környezet, vegyes életkorú csoportok, tornaszoba. Térítéses szolgáltatások: néptánc, sakk, tartásjavító torna. Zoltán utcai Tagóvoda Zoltán u. 71., tel.: 282-9869 A napirend a játék és a szabadon választott tevékenység köré összpontosul. Logopédus segíti a beszédhibák korrigálását. Zöld Ágacska Óvoda Berzsenyi u. 6., tel.: 282-9842 Az önkormányzati óvodában kiemelt nevelési terület a környezetvédelem. Hat csoport. A táplálékallergiás és különleges diétára szoruló gyerekek étkezését a Heim Pál Gyermekkórház biztosítja. Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Kisviola u. 44., tel.: 281-3154 Az óvoda a református egyházközség gyülekezeti otthonában mőködik, önálló udvarral rendelkezik. Cél a bibliai értékrend közvetítésével a keresztyén szemlélet kialakítása. Micimackó Magánóvodák Kisfaludy u. 69. és Báthory u. 90/a, tel.: 282-9920282-9920 Kertvárosi, családias környezet, EU-szabványos játékok. Kis létszámú csoportokban hagyományos óvodai programok; fakultatív angol, korcsolya, úszás és néptánc. Rostdús ételek. Waldorf Óvoda, Általános és Alapfokú Mővészetoktatási Iskola és Gimnázium Vécsey u. 9–13., tel.: 282-9816 Az óvodai csoportban 4-tıl 7-évesig, vegyes életkorú gyerekeket nevelnek. A kicsik a felnıttekkel együtt végzett tevékenységeken, tehát tapasztalatokon és élményeken keresztül jutnak ismeretek birtokába, (pl. búzacséplés, ırlés, cipódagasztás, sütés stb.).


XX. kerület Baross Ovi – Kindergarten Baross Óvoda Baross u. 79-81., tel.: 289-0390 Német nemzetiségi nevelés vegyes életkorú csoportban; kétnyelvő önkormányzati óvoda. Rendszeres szereplés a kisebbségi fesztiválokon. Bóbita Óvoda Kalmár Ilona sétány 181., tel.: 421-5363 Lakótelepi környezetben hat osztatlan csoport várja a gyereket, minden szobában vizuális mőhelysarok mőködik. Kiemelten foglalkoznak a vizuális, irodalmi, zenei neveléssel. Nagy udvar, két tornaterem. Gézengúz Óvoda Zalán u. 1181., tel.: 421-5406 Az önkormányzati óvoda programjának középpontjában a néphagyományok ápolása áll: szüret, András-napi hurka-, kolbásztöltés, kántálás, regölés, betlehemezés, farsangolás, kiszebábégetés, húsvét, tojásfestés, pünkösdölés. Gyermekkert Óvoda Köztársaság tér 1., tel.: 421-5627 A kertvárosi óvoda udvarán a játék mellett kertészkedhetnek is a gyerekek. Anyás beszoktatás, a szülıket bármikor szívesen fogadják. Választható programok: néptánc, úszás, aerobik, kézmővesség, irodalmi kávéház. Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u. 1., tel.: 285-0025 Egészséges életmódra, környezetre nevelés hét csoportban. Az önkormányzati óvodában átfogó felmérés után egyénre szabott fejlesztés. Montessorieszközök használata. Lajtha László utcai Tagóvoda Lajtha L. u. 5–7., tel.: 285-3761 Lakótelepi környezetben tavacska, sziklakert és tornaszoba várja a kicsiket. Három csoportban integráltan nevelik a sajátos nevelési igényő gyerekeket. Gyöngyszem Óvoda Vörösmarty u. 91., tel.: 289-0046 A vegyes összetételő csoportok a „lépésrıl lépésre” nevelési program jegyében tanulják az egészséges életmódot, és kedvet kapnak a mozgásra, játékra, tanulásra. Ételérzékeny gyerekeket is fogadnak. Kerekerdı Óvoda Nagysándor József u. 189., tel.: 285-0275 Az „ép testben ép lélek” program jegyében a sportudvaron, a kertben és a tornateremben is sokat mozoghatnak a kertvárosi ovisok. Az óvoda a „madárbarát kertmozgalom” tagja. Lurkóház Óvoda Mártírok útja 205/b, tel.: 289-0380 Nagy kert, jó levegı. Középpontban a játék és a személyes bánásmód. Szoros


együttmőködés a családokkal. Hunyadi János téri Tagóvoda Hunyadi János tér 15., tel.: 285-4877 A gyerekek hatalmas, parkosított udvaron töltik idejük nagy részét. A tanulási folyamat a játéktevékenységen keresztül valósul meg. A beszédhibákat logopédus korrigálja. Mákvirág Óvoda Rákóczi utca 82-84., tel.: 421-0416 A hat, vegyes összetételő csoportban a „gyermek – játék” elnevezéső programot valósítják meg. Egyéni fejlesztés és tehetséggondozás szakemberekkel. Nyitnikék Óvoda Kossuth Lajos u. 3., tel.: 284-5755 Osztott és vegyes csoportok is mőködnek. A csoportszobákban galériák növelik a teret. A „fogjuk a kezed” program középpontjában a sajátos nevelési igényő gyerekek integrált nevelése áll. János utcai Tagóvoda János u. 2., tel.: 284-6398 Környezetbarát szemléletre, egészséges életmódra és a szokások elsajátítására való nevelés. Külön tornaszoba, madárbarát kert, természetsarkok és kiskönyvtárak. „Zöld Ovi” Óvoda Torontál u. 7., tel.: 421-0432 A zöld ovisok közösen gondozzák a növényeket, halakat és teknısöket. A négycsoportnyi gyerek a közelmúltban felújított játszókertben mozoghat. Csepeli átjárói Tagóvoda Csepeli átjáró 10/a, tel.: 283-0631 Az óvoda kertjének kialakítását a szülık bál bevételével támogatták. A négy csoport mellett sószoba is mőködik. Ingyenes korcsolya-oktatás. Benedek Elek Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Magyarok Nagyasszonya tér 1–3., tel.: 283-0377 Speciális óvoda halmozottan sérült, tanulásban akadályozott, integrálható gyerekek számára. Bukfenc Magánóvoda Hunyadi János tér 12–14., tel: 285-6061 Saját úszómedence, hetente egyszer a közeli Puszta Lovardában állatgondozás, etetés és pónilovaglás. Csoportonként játékos informatika. Nagycsoportban angol.

XXI. kerület Aprajafalva Óvoda Völgy u. 8., tel.: 425-7341 A csepeli városközpont közelében, a HÉV végállomástól pár percre hagyományos csoportbeosztású óvoda várja a gyerekeket.


Béke téri Tagóvoda Béke tér 13., tel.: 425-7341 Az anyaóvodától kétutcányira, négycsoportnyi gyerek játszhat a kertes épületben. Csalitos Óvoda Csalitos u. 26., tel.: 427-0702 Az önkormányzati óvodában a környezeti nevelést a drámapedagógia módszerével valósítják meg. Erdei Óvodák Szúnyog u. 2–6., tel.: 427-0705 A nevelési program a környezettudatos nevelést állítja a középpontba. Kirándulások, megfigyelések minden korosztálynak. Repkény utcai Tagóvoda Repkény u. 82–84., tel.: 276-7460 A Duna közelében lévı tagóvoda programja megegyezik az anyaovi nevelési elveivel. Erdısor Óvoda Erdısor u. 110., tel.: 278-2364 A Nyuszi sétánytól egy utcányira mozgáskorlátozott gyerekeket is fogadnak az akadálymentesített óvodában. Füstifecskék Óvoda Vénusz u. 17/a, tel.: 427-0721 Önkormányzati óvoda Csillagtelepen, a Tejút és a Mars utca között. Jól felszerelt játszóudvar, diszlexia-prevenciós nevelés.

Hétszínvirág Óvoda Kiss János alt. u. 10–12., tel.: 427-0939 A sajátos nevelési igényő gyerekek befogadó, integráló óvodája. Felkészült szakembergárda, kreatív módszerek. Kiss János alt. utcai Tagóvoda Kiss János alt. u. 22–26., tel.: 278-2142 Hagyományos csoportfelosztás, nagy játszóudvar és kényelmes szobák. Kádár Katalin Óvoda Széchenyi u. 92/a, tel.: 278-2126 A nevelési program középpontjában a mozgás és testnevelés található. A sport – az udvaron és a tornateremben – kötött és szabadidıs formában egyaránt a legfontosabb. Kerek Világ Óvoda Posztógyár u. 3-4., tel.: 278-0432 Az önkormányzati óvodában mindennap tartanak testnevelési foglalkozást. Kis körben gyakorolják az anyanyelvi játékokat. Rákóczi Ferenc utcai Tagóvoda Rákóczi Ferenc u. 110., tel.: 427-0708 A megkésett beszédő és beszédfogyatékos gyerekeket integráltan nevelik. Nagy Imre ÁMK Óvoda Simon Bolivár sétány 6–8., tel.: 427-1094


Az önkormányzati óvoda mellett bölcsıde és általános iskola is mőködik, így a gyerekek jól ismerik egymást. A nevelési program középpontjában a környezeti nevelés, a környezettudatos életvitel áll. Szabadság utcai Tagóvoda Szabadság u. 14/a, tel.: 427-0711 Családias óvoda, nagy játszóudvarral. Programja ugyancsak a környezettudatos nevelés. Napsugár Óvoda Vágóhíd u. 55–57., tel.: 427-0717 Az önkormányzat kertvárosi óvodájában az integráció elkötelezett hívei fogadják a gyerekeket. Tolerancia, készség-, mozgás- és személyiségfejlesztés. Népmővészeti és Kézmőves Óvoda Árpád u. 2., tel.: 276-3045 Lakótelepi óvoda 4000 négyzetméteres udvarral. Az önkormányzati óvodában kézmővesmőhelyeket rendeztek be. Német nemzetiségi csoportok is indulnak. Szivárvány Óvoda Rákóczi tér 4., tel.: 278-2128 Speciális, képzı- és színházmővészeti végzettségő szakemberek foglalkoznak az óvodásokkal. Tátika Óvoda Kiss János alt. u. 52., tel.: 278-2124 Az önkormányzati óvodában alapfokú mővészeti oktatás keretében énekelnek, rajzolnak, báboznak és mesét hallgatnak a gyerekek, Gyermekház Montessori Óvoda Simon Bolivár sétány 4–8., tel: 20/490-9867 A gyerekek egyéni ütemben, önállóan és személyes érdeklıdéstıl vezetve fedezik fel a világot. Matematikai, kozmikus (természet és társadalom), mővészeti nevelés; játékos angoloktatás és logopédia. Mikkamakka Játéktár Erdısor utca 110., tel.: 278-2364 Az alapítványi játszóházban a szabad, kötetlen játék mellett játékkölcsönzés, tanácsadás és igény esetén terápiás foglalkozások is várják a kicsiket. Montessori Mária Kéttannyelvő Óvoda Akácfa u. 20., tel.: 06/30/372-4502 A nyelvtanítás játékos formában, illetve az egész napi tevékenységben, dalokon, játékokon, éneklésén keresztül történik. Az egyik pedagógus angolul kommunikál. Zümmögı Óvoda és Játszóház Szent István u. 170., tel.: 277-0059 A Genius Tehetséggondozó Iskola óvodája, játszóháza kreatív gyerekeknek. A játszva tanulás módszerének elsajátíttatása.

XXII. kerület


Anna utcai óvoda Anna u. 9., tel.: 229-2359 Az önkormányzati óvodában négycsoportnyi gyerekkel foglalkoznak. Környezetvédelmi program keretében nagyítóval, mikroszkóppal tevékenykednek az ovisok. Árpád utcai óvoda Árpád u. 61., tel.: 226-8759 Az önkormányzati óvoda a „tevékenységközpontú nevelés” programjába építve közvetíti az átadandó ismereteket. Kirándulások a tanösvényeken. Baross Gábor-telepi óvoda VII. u. 15., tel.: 424-5455 A Budafok kertvárosi részén található épület a kerület legrégebbi óvodája. Az önkormányzati intézmény kertes, családias környezetet biztosít a gyermekeknek. Bartók óvoda Bartók B. u. 4., tel.: 207-6028 A lakótelepi, panelépületben mőködı önkormányzati óvoda parkosított, nagy kerttel várja a gyerekeket. Erzsébet királyné utcai Óvoda Erzsébet királyné u. 11., tel.: 226-8924 Önkormányzati tulajdonú, az 1870-es években épült kúria jellegő épület. Az egykori Törley birtokon hatalmas parkban játszhatnak az ovisok. Ják utcai óvoda Ják u. 44–46., tel.: 424-5465 A lakótelepi óvoda modern épület. Nagy játszóudvarral és tornateremmel várja a gyerekeket. Kereszt utcai óvoda Kereszt u. 4., tel.: 229-3698 Az önkormányzati óvoda a tevékenységközpontú óvodai nevelési programot adaptálta, és helyi sajátosságokkal egészítette ki. A gyerekek kertészkednek és komposztálnak az udvaron. Kisfaludy utcai óvoda Kisfaludy u. 15., tel.: 226-6691 A forgalomtól távol, zöldövezeti, családi házas környéken lévı önkormányzati óvoda eredetileg magántulajdonú villának épült az 1920-as években. Leányka utcai óvoda Leányka u. 40., tel.: 229-1304 A lakótelepi óvodában hat csoportban foglalkoznak a gyerekkel. A „varázsjáték módszer” a gyerekek képzeletét hívja segítségül a saját, belsı, erısítı és gyógyító folyamatok beindításához. Magasház utcai óvoda Magasház u. 4, tel.: 226-8793 Mezı utcai óvoda Mezı u. 33. Tel.: 226-0353 Az önkormányzati intézményben a tevékenységközpontú nevelési program szerint, kreatív módon foglalkoznak az ovisokkal. Madáretetı, akvárium, szelektív


hulladékgyőjtés. Napközi úti óvoda Napközi u. 2., tel.: 207-1130 Nagytétényben mőködı, családi ház jellegő óvoda. Környezetvédelmi program, környezetbarát eszközök. Rákóczi utcai óvoda Rákóczi u. 2., tel.: 362-1588 Az önkormányzat óvodája az egykori Rudnyánszky birtok kúriájában kapott helyet. Az intézményt hatalmas park veszi körül. Rózsakert utcai óvoda Rózsakert u. 31, tel.: 362-5140 Az önkormányzati óvoda a lakótelep panelházai között helyezkedik el, a kerület legfiatalabb óvodája. Rendszeres kertszépítési akciók. Buszos kirándulások a természetbe. Vöröskereszt utcai óvoda Vöröskereszt u. 13., tel.: 424-5470 A nagy játszóudvarral rendelkezı óvoda lakótelepi környezetben, óvodának épült épületben mőködik Beszélj Velem Alapítványi Óvoda Bartók Béla út 4., tel.: 207-3938 Elsısorban a beszédsérült, kommunikáció és nyelvi zavaros, viselkedési és magatartás-problémákkal küszködı gyerekek nevelése, speciális igényeinek figyelembevételével. Az óvoda célja az iskolai életmódra való felkészítés. CsiMoTa Családi Kisdedóvó és Fejlesztı Napközi IX. utca 5–7., tel.: (30) 325 38 88 Az óvodásokkal a Waldorf nevelési elvek szerint foglalkoznak. Egyéni és fejlesztı foglalkozások, beszélgetıkör. Krisztina Babaház Pedellus utca 5., tel.: 226-5508 10–15 fınyi gyereklétszám, családias körülmények, biztonságos környezet, vonzó játékok, rugalmas szolgáltatás, a gyermekek szükségleteihez igazodó napirend. Neverland Óvoda és Játszóház Gerinc u. 58., tel.: 20/483-8329 Angolul anyanyelvi szinten beszélı óvónık és gondozónık. Néhány órás és heti egész napos ellátást is biztosítanak. Testnevelés mindennap.

XXIII. kerület Csillag Óvoda Csillag u. 1., tel: 286-0030 Az önkormányzat az elmúlt években, az EU-szabványoknak megfelelıen újította fel a játszóudvart, és két osztatlan csoporttal mőködı óvodát. Középpontban a játék.


Grassalkovich Óvoda Grassalkovich út 86., tel: 287-1734 A közelmúltban felújított villaépületben két osztatlan csoport mőködik. A „heten egy nyelven” program keretében tartják a foglalkozásokat. Stefánia Óvoda Rézöntı utca 24., tel: 286-0419 Családias hangulat, rendszeres úszás, könyvtárlátogatás és bábozás két osztatlan csoportban. Gyékény Óvoda Gyékény u. 1., tel: 287-3678 EU-szabvány szerint felújított óvoda. Nagy kert, két csoportszoba és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek várják a kicsiket. Napsugár Óvoda Grassalkovich út 297., tel: 287-3144 Német nemzetiségi csoporttal mőködı önkormányzati óvoda. Középpontban a mővészeti oktatás, hagyományápolás. Pistahegyi Óvoda Pistahegyi köz 1., tel: 283-0312 Soroksár-Újtelep óvodája EU-szabványos játszóudvarral. A pedagógiai program középpontjában a környezeti kultúra és a természetvédelem áll. Béke utcai Tagóvoda Béke u. 36. Tel.: 283-0076 Az anyaóvodával megegyezı program. Kertes, családias önkormányzati óvoda. Szitás Óvoda Szitás u. 99., tel.: 287-0095 Német nemzetiségi hagyományok átadása. Szüreti felvonulást tartanak; megünneplik a madarak és fák napját. Templom 10 Óvoda Templom u. 10., tel.: 287-3093 Ismerkedés a német nyelvvel és a nemzetiségi hagyományokkal. A nemrég felújított épületben két csoport mőködik. Templom 167. Óvoda Templom u. 167., tel: 287-0133 A családias hangulatú, néhány éve felújított óvodába két csoportnyi gyerek jár. A játékot és a mővészeti tevékenységet állítják a középpontba. Ficánka Családi Óvoda és Napközi Vadır utca 38., tel.: 284-8576 A magánóvodában egyetlen kis létszámú, vegyes csoport mőködik. Kertes, családi házas övezet. Játék, mese, rajz és egyéb hagyományos tevékenységi formák.

Óvodamelléklet  

Az Éva Magazin óvodamelléklete

Óvodamelléklet  

Az Éva Magazin óvodamelléklete

Advertisement