Page 1

arrugues

CONCEPCIÓ I MESURES FRONT A L’ENVELLIMENT EN L’ÀMBIT RURAL I LA GRAN CIUTAT

Grup Arraitz Rafael Gadea Garcia, Mar Part López, Anna Revert Barberà

Treball de camp Salut, Malaltia i Cultura Maig, 2014 Universitat de València


Índex 1. Introducció ................................................................................................pàg.2 2. Mètodes i tècniques .............................................................................pàg.3-6 3. Característiques del lloc de recollida dades ...............................pàg.7-8 4. Transcripció entrevistes .................................................................pàg.9-72 5. Resultats de l’anàlisi .......................................................................pàg.72-79 6. Interpretació resultats ...................................................................pàg.80-82 7. Conclusions .............................................................................................pàg.83 8. Bibliografia .............................................................................................pàg.84

1


Introducció: sobre arrugues i canes En el dia a dia, els mitjans de comunicació, en especial a través de la publicitat, difonen la idea que la joventut és quelcom a què ens hem d’aferrar. “La textura de mi piel se alisa”, “crema anti-edad”, “cubre todas las canas”... aquests són exemples dels missatges a què estem exposats contínuament. Això, òbviament, queda internalitzat al pensament de la gent i es reflecteix, conscientment o inconscient, en la nostra manera de parlar i d’actuar. No obstant, no es tracta d’un fenomen recent. La vellesa sempre ha sigut sinònim d’experiència, de saviesa, però també una etapa de declivi de les facultats físiques i psíquiques, a banda de comportar canvis en l’aspecte de les persones que no encaixen en els cànons estètics. Ja deia Rubén Darío: “Juventud, divino tesoro, ¡te fuiste para no volver!”. Per tant, és comú observar en la nostra societat certa por a l’envelliment, una tendència a fugir del pas dels anys amb mètodes més o menys sans. No podem oblidar que la manera com la societat i cada persona percep l’envelliment i l’actitud que s’adopta davant aquest estan clarament relacionades amb la salut. Des del grup Arraitz hem volgut donar resposta a una sèrie de preguntes que ens han sorgit al voltant del tema que ens ocupa: Com afronta la societat el pas dels anys? Què en sap la gent? Hi ha realment por a l’envelliment? És un fenomen homogeni o no es dóna per igual en tots els llocs? Per aquest motiu, hem triat per al nostre treball de camp el títol Arrugues. Concepció i mesures front a l’envelliment en l’àmbit rural i la gran ciutat. L’objectiu principal d’aquest treball consisteix a comprovar si existeixen diferències entre nuclis rurals i urbans a l’hora d’afrontar l’envelliment. Per tal d’acomplir-lo, s’ha realitzat la recollida de dades en dos espais concrets: el poble de Sella, a la comarca de la Marina Baixa (nucli rural), i la ciutat de València (nucli urbà). A banda, donada la varietat de possibilitats que el tema de la investigació oferia, ens plantegem una sèrie d’objectius secundaris: -

Investigar quines mesures i estils de vida adopta la població davant els canvis etaris. Avaluar la influència dels mitjans de comunicació i la publicitat en la concepció de la vellesa. Observar possibles diferències entre grups d’edat i entre sexes.

-

La realització d’aquesta tasca ens ha aportat alguns resultats esperats i altres inquietants. I no solament això, sinó que hem tingut l’oportunitat d’enriquir-nos amb opinions molt variades i de començar a treballar com ho volem fer en un futur: escoltant i entenent les persones.

2


Cronograma, tècniques i mètodes Comunicació entre els components del grup Whatsapp

Facebook

Creació del cronograma Gantter

Elaboració del model d'entrevista Semiestructurada

3 blocs de preguntes

Realització de les entrevistes 16 persones de Sella

16 persones de València

Redacció del treball Paquet Office

Google Drive

Google Docs

Publicació del treball a la xarxa Issuu

3


El grup Arraitz està format per 3 estudiants de 2n curs de Medicina: Rafael Gadea Garcia, Mar Part López i Anna Revert Barberà. Una vegada el grup fou creat, els components ens comunicàrem entre nosaltres mitjançant diverses xarxes socials com Whatsapp i Facebook. La primera vegada que ens reunírem establírem un cronograma per determinar les diferents dates i fases en què realitzaríem el treball d’investigació. Per a fer-ho, utilitzarem una ferramenta present a la xarxa, l’aplicació Gantter. El cronograma fou el següent:

En aquesta primera quedada, després d’una pluja d’idees, elegírem el tema al quan aniria encarada la nostra tasca d’investigació, així com un títol provisional per al nostre treball: Arrugues: Concepció i mesures front a l’envelliment en l’àmbit rural i al gran ciutat, que ha resultat ser el títol definitiu. El següent pas fou la redacció d’una entrevista semiestructurada dividida en tres blocs de preguntes:   

Sobre mesures que s’adopten davant l’envelliment Sobre estils de vida Sobre la concepció de la vellesa i l’envelliment.

A continuació elaboràrem i exposàrem a classe la prestació del nostre treball, mitjançant el programa Power Point. Seguint algunes suggerències dels companys i el professor, vam incloure una nova pregunta, i l’entrevista definitiva fou la següent:

4


Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA:

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa?

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment?

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què?

5


El nostre objectiu inicial era comparar quines eren les diferències a l’hora d’enfrontar l’envelliment entre la població rural i la urbana, però per comprovar si també n’existien entre rangs d’edat i gènere, la mostra final fou la següent:

MOSTRA

16 persones de València (ciutat)

8 dones

16 persones de Sella

8 homes

8 dones

8 homes

4 entre 30-70 anys

4 entre 30-70 anys

4 entre 30-70 anys

4 entre 30-70 anys

4 majors de 70 anys

4 majors de 70 anys

4 majors de 70 anys

4 majors de 70 anys

La majoria part les entrevistes es realitzaren de forma personal, però algunes van ser enviades per correu, per tal de facilitar la feina. L’anàlisi de dades i la redacció del treball es va realitzar mitjançant Google Drive, ja que ens permetia manipular un mateix document de forma conjunta. Finalment, vam recopilar tot el material recollit fins el moment, redactàrem el treball i el publicarem a la xarxa mitjançant l’eina Issuu.

6


Característiques del lloc de recollida de dades SELLA Sella és un municipi del País Valencià, situat a la província d'Alacant, a la comarca de la Marina Baixa . L’indret està situat a la zona meridional de la Serra d'Aitana. Limita amb els termes municipals d’Alcoleja, Benifato, Benimantell, Confrides, Finestrat, Orxeta, Penàguila i Relleu. L'origen de la població es remunta a l'establiment d’una fortalesa musulmana. Va constituir un important poblat de moriscos dependents del comte de Cocentaina. Sella fou un dels exemples típic de la mesura presa per Felip III d’expulsar els moriscos al 1609. Aquesta, fou repoblada per mallorquins. El nombre dels seus habitants ha anat disminuint durant tot el segle XX a causa de l'emigració rural. Tot i això, la població del municipi ha sortit molt recentment de l’endèmic sou demogràfic negatiu (encara que de manera menys marcada que les altres localitats properes). En el cens del 2011, comptava amb 636 habitants . Pel que fa a la seva economia, ha estat basada tradicionalment en l'agricultura. Actualment està desenvolupant-se el sector del turisme interior .

7


VALÈNCIA València és la capital i la localitat més poblada de la província homònima i del País Valencià. La ciutat també és coneguda com a Cap i Casal i com a Capital del Túria, a causa del fet que és situada al llit d'aquest riu. És el tercer municipi per població d'Espanya, ja que compta amb 809 267 habitants (INE 2010), mentre que la seua àrea metropolitana té segons la mateixa font 1.738.690 habitants, el que la converteix també en la tercera àrea metropolitana d'Espanya. València es va fundar com a colònia romana en l'any 138 aC, sent cònsol Dècim Juni Brut Galaic, i es va denominar Valentia Edetanorum. Diversos segles després, en l'any 711 els musulmans van ocupar la ciutat, aportant la seua llengua, religió i costums, amb la implantació de sistemes de reg i la introducció de nous cultius. En l'any 1238 el rei cristià Jaume I d'Aragó va conquerir la ciutat. En el segle XVIII, Felip V va derogar els furs com un càstig al Regne de València per alinear-se amb els austriacistes en la guerra de successió espanyola. I no va ser fins a l'any 1982 quan l'antic Regne de València va recuperar el seu autogovern. En l'actualitat l'economia de la ciutat se centra en els serveis, ja que prop del 84% de la població activa ocupada pertany el sector serveis. No obstant això, la ciutat manté una base industrial important, amb un percentatge de població ocupada del 5,5%. D'altra banda, les activitats agrícoles, encara tenint una importància relativament menor amb només el 1,9% de la població activa ocupada, perviuen en el terme municipal amb un total de 3 973 hectàrees, les quals estan ocupades majoritàriament per cultius d'horta i cítrics. Per la seua llarga història, aquesta és una ciutat amb innombrables festes i tradicions, entre les quals destaquen les falles.

8


ENTREVISTES A SELLA ENTREVISTA 1 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No, mai.

2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Res. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? A la perruqueria no vaig, ve la meua cunyada o la meua filla a ma casa a tallar-me els cabells. No m’he tintat mai. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Mai. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Mai. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? 0-10€ a l’any.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí, encara que jo vaig fer exercici, en el bancal tota la meua vida, i estic vella.

9


8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Ara només passege. Tots els dies de ma casa a la creu.

9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí, ara els joves mengen porqueries per això estan tots grossos. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? Cap, sempre he menjat el mateix. Per res de les dues coses, menge això perquè tinc fam i és el que s´ha menjat sempre en ma casa. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Clar.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Ara ja no massa, més quan era jove. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí, les dones joves sempre estan ben vistes i les velles no. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

-

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Ara ja no, ja sóc vella. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Supose que sí, tots volen ser joves eternament.

10


ENTREVISTA 2 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Res. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Mai. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? A la perruqueria vaig tots els dissabtes a fer-me el monyo. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Mai. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? 0-10€ a l’any.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Realitze exercici al bancal, plegue ametles, olives, llimes, taronges... També vaig a l’horta a collir penques, tomaques, flors ect. Però últimament note que estic fent-me major, em costa cada vegada més. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

11


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? Cap, sempre he menjat el mateix, el que feia ma mare quan vivia.

11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Ara ja no massa, més quan era jove. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí, la gent preferix estar en la gent jove. Els vells som queferosos. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No, crec que és una cosa natural que tots hem de passar. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Supose que sí, tots voldríem ser joves per sempre.

12


ENTREVISTA 3 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? Sí, però els resultats són mínims. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Comercials. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? Jo compre les cremes de marca, però de les baratetes. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Cada dos mesos. No m’he tintat mai. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Mai. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Quan vaig al metge i a jugar a les cartes en les amigues. Coloret. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? 30€ a l’any aprox.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí, jo quan era jove sempre estava amb la bicicleta amunt i avall, però ara ja no. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Ara ja no. Passege poc ,perquè tinc mal a les cames i els ossos fotuts. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí, jo sempre cuine un menjar variat, entre peix, carn, verdura... ``Vamos lo de tota la vida´´.

13


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No, només menjar sa. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, molt.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí, m’agrada anar ben vestida quan vaig algun lloc. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Clar, la gent jove és més activa i més guapos que ``mosatros´´. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No, tots han de passar per ací. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, massa. Perquè quan es fas vell vol dir que ja queda menys per a anar-te’n.

14


ENTREVISTA 4 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Res. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Cada setmana. No m’he tintat mai el duc conforme m’ix. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Mai. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Quan tinc algun aconteciment em pose un poc de coloret. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? No ho sé, com a molt 10 euros a l’any.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí, crec que fa molt. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Passege prou. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí, per això jo cuine ``lo´´ de tota la vida. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No, només menjar sa.

15


11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, molt.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí, m’agrada anar ben vestida quan isc de casa. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí, als majors ja no ens volen per a res. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No, tots han de passar per ací. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, la gent no vol fer-se major. Estàs molt limitat.

16


ENTREVISTA 5 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? Per ara encara no les use. Tampoc sé si d’ací un temps les utilitzaré, no tinc molta fe en aquests productes. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Si en féra ús serien comercials, el més probable. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? No, perquè no entenc res del que diuen. Els que no emplen termes científics tampoc em resulten més atractius perquè considere que m’estan dient mentires. Com la crema de baba de caragol, no li tinc massa fe. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? A la perruqueria mai; em talle els cabells jo a casa. El cabell no me l’he tintat mai, principalment perquè encara no tinc canes, Quan en tinga, en primer moment, pense que em tenyiré però si el cabell es féra blanc de seguida i em quedarà bé pense que no em tenyiria. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Mai 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Habitualment no, només quan he d’assistir algun acte o quan vaig de festa. El maquillatge que use és antiulleres, màscara de pestanyes i coloret per a les parpelles. De totes maneres quan em maquille intente no abusar en quantitat perquè no és bo per a la pell. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? No tots els mesos em gaste diners en maquillatge, però si fem una mitjana pense que no arribaria ni als 5 euros al mes. Pensem en uns 60 euros a l’any aproximadament i ja és dir massa.

17


Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Per suposat. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí. Tots els dies 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Per suposat, cal evitar els menjars industrials carregats de colesterol i grasses saturades. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No és una dieta feta per un dietista, simplement menge de manera organitzada (a les hores que toca), menjar sa (em referisc a menjar no industrial sinó fet a casa) i intente que el menjar que consumisc siga el més sa possible, però sense privar-me de res que em puga apetir. El motiu és per salut únicament, encara que ajuda estèticament 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Per supost, no són activitats sanes per al cos

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí, però no en un nivell massa elevat. De manera normal i natural 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Per supost, si no fóra així la gent que està de cara a la societat, com els famosos, entre d’altres que no coneixem, no es passarien la vida de quiròfan en quiròfan per intentar allargar la seua joventut el màxim possible. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

En les arrugues corresponents, el més àgil possible i amb el cos que em toque després d’haver estat embarassada 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No, perquè tots hem d’envellir, és llei de vida. No em preocupa que s’envellisca el meu cos, em preocupa més que s’envellisca el meu cervell (entenent-lo com a manera de comportar-me i opinar respecte a la societat  no estar passat de moda) 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, moltíssim, perquè com que ara hi ha tants avanços que ens poden ajudar a viure moltíssims anys i a més vivim a un ritme accelerat, la gent considera que el temps se li passa que no li donarà temps a fer-ho tot i necessita més temps. Aquesta idea unida als avanços que la tecnologia, la medicina i la ciència ficció ens ofereixen pensem que podem arribar al centenar d’anys, però clar ningú no vol arribar vell. També l’envelliment és sinònim de pèrdua de vida activa i sobre tot de MORT.

18


ENTREVISTA 6 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Els dos tipus. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? Aloe Vera, per als granets. b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? Si, em fixe molt. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Cada 4 mesos, quan veig que tinc les puntes del cabell mal. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No, utilitze maquillatge quan vaig de festa o tinc algun esdeveniment, utilitze: antiulleres, base, ratlla i rimel. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? No compre cada mes, però podríem dir que uns 15€ aproximadament.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? De vegades, dues vegades a la setmana. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

19


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, les dues coses. 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí, però tampoc massa. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí. Perquè pense que en el primer que es fixa la gent és en el aspecte físic. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

No ho he pensat mai, però si em posara a pensar-ho crec que estaria com qualsevol altra persona de 70 anys, prou arrugà, polida,cabells blancs i amb pitjor salut. 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Si, perquè vas arrimant-te a la mort. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Crec que sí, perquè l’envelliment fa que no pugues fer tantes coses i veus que t’arrimes als últims dies de vida.

20


ENTREVISTA 7 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? Sí que en use, però encara no he vist resultats. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Són comercials. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? Em guie més pel preu que pel que diuen la veritat. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? No ho tinc molt calculat, cada dos mesos més o menys. Em tinte els cabells des dels 27 anys. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Ni pensar-ho. (Això em faltava, quedar-me tesa en la taula d’operacions per llevar-me panxeta... es descollona jajaj) 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Habitualment no, només quan he d’assistir algun aconteciment. El maquillatge que use és antiulleres, màscara de pestanyes i coloret per a les parpelles. De totes maneres quan em maquille intente no abusar en quantitat perquè no és bo per a la pell. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? No tots els mesos em gaste diners en maquillatge. Pensem en uns 30 euros a l’any aproximadament i crec que t´he dit massa i tot.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Per supost 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí.

21


9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Per supost. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No, menge el que s´ha menjat tota la vida en ma casa, i jo cuine com ma mare. El motiu és per salut únicament. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Per supost, això no és bo per a res.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí, però tampoc m’obsesiona. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Clar. Pense això perquè si dos van a buscar faena per ejemple, es queden en el jove i no en el vell. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

Molt arruà, monyo blanc i consumideta. 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No, perquè tots hem d’envellir, és llei de vida. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, moltíssim la gent no entén que és llei de vida fer-se gran i morir-se. Apanyats estaríem si tinguérem que viure pa’ sempre.

22


ENTREVISTA 8 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? Sí, però no veig massa resultats. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Comercials a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? No empre remeis casolans. b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? Sí, em fixe molt. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Una vegada a la setmana. Si em tinte el cabell, des dels 30 anys aproximadament. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Sí que ho he pensat, però sé que mai ho faré no és una cosa precisa. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Sí: antiulleres,base i màscara. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Sobre 20€.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? No de seguit. Sols realitze exercici en estiu, faig aquagym i plegue ametles a l’ agostsetembre. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí, pense que és fonamental.

23


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? Les úniques dietes que faig són cara a l’estiu per motius estètics. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, ambdues coses .

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí. Per exemple en els anuncis de televisió sempre ixen persones joves, perquè ens atrauen més. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys) Arrugada, amb els cabells blancs, més torpe... Espere almenys conservar bé el cap.

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Envellir no perquè és una cosa de la vida. Em preocupa estar malalta quan siga vella. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Crec que sí, perquè veus que vas sent menys útil amb el pas dels anys.

24


ENTREVISTA 9 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No.

2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Sóc calb. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No.

6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Cap

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Vaig a l’horta entre setmana. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

25


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No menge en sal perquè sóc hipertens. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Pot ser.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí, els jovens són el futur. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? La gent no vol vore’s conforme estem ‘’mosatros´´.

26


ENTREVISTA 10 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Em talla el monyo la meua filla. No em tiny el cabell. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Cap.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Anava al bancal fins que em va agafar un infart. Ara sols passege. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No, menge lo que em posa la meva dona en taula.

27


11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? No ho sé, la veritat.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No. Però m’agrada anar ben afaitat. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí que ho valora. No ho sé. Nosaltres ja no servim per a massa. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Gens. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, perquè la gent no vol morir-se.

28


ENTREVISTA 11 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Quan em baixen a la Vila al barber, cada mes crec. No em tinte el monyo. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Cap.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Depen, el bancal fa major prompte. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Ja no, estic major. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No.

29


11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Jo he begut i fumat i estic bé.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Crec que sí, creuen que els majors ja no aprofitem per a res. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No em preocupa. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Si, perquè quan es fas major tens el morir-te més prop.

30


ENTREVISTA 12 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Estic calb. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No.

6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Cap

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí, et manté jove. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Vaig al bancal tots els dies. Encara que des que m’han operat ja no vaig tant. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

31


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? Sí, la que el metge m’ha manat, tinc càncer de colon. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? SÍ, de fet el metge em va dir que si haguera fumat i begut possiblement m’haguera mort ja.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Crec que sí. No ho sé. 14) Com t’imagines a t.u mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Fer-me vell no em preocupa, em preocupa posar-me més malalt. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? La gent no vol morir-se.

32


ENTREVISTA 13 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? Tant em fa. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Quan veig que el tinc llarg, vaig. No em tiny el cabell. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No, mai. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Cap

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí, i també millora la salut. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí. Jugue a futbol els dijous, i els caps de setmana vaig a l’horta en mon pare. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Clar.

33


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No seguisc cap dieta, quan s’apropa el estiu menge un poc menys, per motius estètics. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, i molt.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No massa. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí, podríem dir que som el motor actiu de la societat. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

Sense cabells, arrugat, amb poc múscul... 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Envellir no em preocupa la veritat, em fa por emmalaltir. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Crec que sí, perquè l’envelliment va unit a una menor capacitat tant física com de salut i ningú vol passar per ahi.

34


ENTREVISTA 14 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No.

2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Estic quedant-me calb, vaig de llarg en llarg. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Mai. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Cap

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí . 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? No faig massa esport, de tant en tant isc a correr o vaig a l’horta.

35


9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Clar. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No seguixc cap dieta. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, i molt.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No massa. A qui no li agrade que no em mire. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí, en general ens atrau tot allò jove, som més actius, dinàmics... la gent major va perdent això. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

Sense cabells, arrugat,donaor de que fer... 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Envellir no em preocupa la veritat, és una cosa que tots em de passar per ahi. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Crec que sí, la gent voldria ser jove eternament i no veure´s amb cap limitació, però és llei de vida, tots hem de passar per ahi.

36


ENTREVISTA 15 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No.

2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Cada 2 mesos més o menys. No em tiny el cabell. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Cap

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí. Tots els dies per motius de feina. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

37


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? Sí, per motius de salut. ( Ta mare diu que estic gros jaja ) 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí que ho crec.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No molt. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Si que ho valora, i molt. Realment tot està encarat per als joves, i en els anuncis sempre apareixen gent jove. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

No ho he pensat mai. Suponc que com tots els majors. 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Gens. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Crec que sí, la gent no vol fer-se gran i això vol dir anar morint poc a poc.

38


ENTREVISTA 16 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: SELLA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Dels dos tipus. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? No són cremes, però un remei casolà que empre és abans de llavar-me els cabells és posar-me lliima al monyo perquè aquesta els enforteix. b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? Tant em fa. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Cada 3 mesos més o menys. No em tiny el cabell. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. (Es riu) 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Cap

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? No sé si retarda l’envelliment, però sí que millora la salut. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Els cap de setmana faig exercici, vaig a l’horta. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Alguna influència deu tindre.

39


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No seguixc cap dieta. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? El tabac si. L’alcohol si no es una gran quantitat no crec que perjudique l’envelliment.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No massa. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí que ho valora, i molt. La gent major deixa d’ocupar els llocs importants i passen a ser una mena d’estorb. Els models de la societat són gent jove. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

No ho he pensat mai. 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Envellir no, tindre problemes de salut sí. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Crec que sí, pel simple fet de què envelliment va unit a problemes de salut en la majoria dels casos, per això crec que hi ha una por generalitzada a envellir.

40


ENTREVISTES A VALÈNCIA ENTREVISTA 1 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? Sí, utilitze cremes anti-edat. No veig molts resultats, però sí és cert que hidraten la pell i en el meu cas, que sóc una persona molt pigosa, han fet que desapareguen les pigues de la cara. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Comercials. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? No, no faig cas als termes científics.

3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Si us dic la veritat, odie la perruqueria. Sols vaig quan és estrictament necessari per tallar-me i tintar-me el pèl, aproximadament cada dos mesos. Em tinte el cabell des dels 18 anys, però la sort que tinc és que com tinc el pèl claret, les canes no se’m noten quasi. Les que sí que ho noten són les meues filles, que sempre estan dient-me “pero mamá, que pelo más blanco llevas!” 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No, tinc autèntic terror al quiròfan, sols he estat una vegada en el part. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Sí. Solc posar-me crema hidratant i després coloret, pintallavis... Evite el maquillatge, perquè com ja tinc arrugues, crec que la base encara les marca més. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Uff no sé... em compre una crema bastant cara però em dura 2-3 mesos.

41


Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? No sé... supose que sí que ajudarà. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? No hem mate massa a fer exercici, ni vaig al gimnàs... però sí que camine. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Ni idea. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No, cap. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Això és el que diuen. Però jo mai he fumat ni he begut alcohol, ni vi ni tan sols xampany. He de dir-vos que em sembla molt trist que els joves d’ara tingueu la necessitar de beure per a divertir-se. No sé si la vostra generació serà més tallada, si ho necessitareu per a desinhibir-se... però no crec que aporte cap benefici.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No massa... no crec que siga important anar ben vestit, més bé anar aseat. Hi ha persones que amb un “trapet” estan divines i altres vestides de Dior estan fetes una birria... Jo no em gaste massa diners en roba i no em fixe massa en les marques. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Ni idea, no sé si es valora més a la joventut. Però em sembla que les noves generacions, amb tant d’aparell tecnològic, cada vegada són menys joves. A veure si m’explique... jo veig als meus néts (que en tinc 10!) sempre pegats a les maquinetes i em dona la impressió que tot està més mecanitzat, més automatitzat. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No xiquetes... és llei de vida, millor és aplegar a envellir que quedar-se pel camí. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Jo no. La societat... jo diria que sí. De fet, molta gent del meu entorn es troba molt preocupada i intenta lluitar contra l’edat. Que si l’estètica, que si el gimnàs...

42


ENTREVISTA 2 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? Sí, n’utilitze varies. Llògicament no fan miracles, sí que veig la meua pell envellir, però crec que sí que tenen efecte ja que si no en gastara tindria la pell molt pitjor. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Comercials. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? La veritat és que sí que em criden més l’atenció, ja que d’alguna forma sembla que vagen a ser més efectius. De totes formes, també sé que les marques ho fan per a vendre més. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Intente anar totes les setmanes, perquè m’agrada tenir els cabells arreglats, crec que influeixen molt en l’aspecte d’una persona. La primera vegada que em vaig tintar el pèl ros tindria 20 anys aproximadament; encara que no tenia canes, m’apetia canviar de color, i des d’ahi sempre he tingut el mateix to de cabell. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Sí, m’he operat una vegada. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Tot els dies, no solc eixir de casa sense anar ma quillada. M’agrada veure’m arreglada. Utilitze base, coloret, rimmel... el bàsic. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Tenint en compte la perruqueria? Mmm... jo diria entre 60-70 euros. També depén del mes... si se m’acaba la crema i em toca comprar-me un altre pot, un poc més.

43


Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí, per suposat. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí, vaig dues vegades a la setmana al gimnàs. Està molt bé, ja que tenim un monitor que ens indica quins exercicis que podem o no realitzar les persones més majors. A més de mantenir-te en forma, et relaciones amb la gent i és una forma de continuar activa. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No seguisc ninguna dieta concreta, però intente menjar un poc de tot i no pegar-me “comilones”. De jove sí que solia fer dieta, per motius de salut i també per a mantenir la línea. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí sí, jo mai he fumat ni begut.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Encara que quede mal dir-ho, sí que done molta importància. La aparença diu molt d’una persona, sobre tot en les primeres impressions. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Està clar que sí. Un aspecte jove sempre és més atractiu que una cara vella. A més, sembla que a mesura que u va fent-se major és més inútil i està menys valorat per la societat. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Sí, sí que em preocupava. Per què? Qui vol fer-se vell? A tot el món li agradaria quedarse en la seua joventut, però no és possible. Però jo crec que, per a l’edat que tinc, sóc prou moderna. No entenc a eixa gent que, per exemple, no utilitza els ordenadors perquè diu que això ja no és de la seua època... 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Per suposat! Jo i les meues amigues sempre ho hem parlat. Quan eres joves, mai creiem que ens faríem major, i conforme van passant els anys... veus que no vas a viure per a sempre. Però tampoc sense preocupar-se massa!

44


ENTREVISTA 3 Dades bàsiques SEXE: H/D

EDAT: 30 – 70/ >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No, perquè molts productes em provoquen al·lèrgia. Abans sí. No veia resultats. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Eren cremes comercials, de marca. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? Els anuncis em fan riure, són una tonteria. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Vaig cada mes, o un poc més. Ara no els duc tenyits, però quan era més jove sí, dels 25 anys en avant. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Sols polvos. Abans em pintava els ulls, però ara em dóna al·lèrgia. Els llavis també els duc pintats. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Molt pocs, no sabria dir-te...

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Potser... Supose que dóna més agilitat. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí: faig ioga dues vegades per setmana i camine. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? No crec. Segons la persona que la faça, si la necessita...

45


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No, cap dieta. Si la seguirà, seria per salut. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? No ho sé, no m’ho he plantejat. Supose que sí.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí. Sobretot per com se’ns veu als ancians, és millor arreglar-se que anar descuidats. Tindre mal aspecte és pitjor. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí. La gent s’opera, s’estira la pell, es posa botox... 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No, no em preocupa. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, molta gent té por. Hi ha una obsessió per amagar l’edat, totes les cremes, persones que diuen l’edat que no tenen...

46


ENTREVISTA 4 Dades bàsiques SEXE: H/D

EDAT: 30-70/ >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? Sí, i note resultats. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? N’utilitze dels dos tipus per no gastar tants diners. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? No, sempre utilitze la mateixa crema, una que m’agrada. No em fixe en la publicitat. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Tres vegades al mes. Porte els cabells tenyits des dels 20 anys. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Sí, sempre, és imprescindible. Em pose polvos, pintallavis, pintura per als ulls. També em maquille per a estar en casa, em fa sentir millor, em veig bé. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Uns 50 €, potser un poc menys.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí, però poc perquè tinc mal les lumbars. El metge em va recomanar que tots els matins estiraments, i em va bé.

47


9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? Menge sà, de tot, per salut. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí. Conec persones que han sigut fumadores, o que beuen... se’ls veu més vells. Jo mai he fumat, i no bec.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí. Els joves tenen més èxit. Per això quan ens fem grans ens arreglem, per parèixer més joves. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No, és el que hi ha. M’arregle més, però ho accepte. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? No, no crec.

48


ENTREVISTA 5 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? Sí, crec que milloren la pell però no fan miracles. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Comercials, productes de distintes marques. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? Sí, la veritat és que algo influeix... però tampoc... no m’ho acabe de creure del tot. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Aproximadament cada 15 dies. Sí que me’l tinte, des dels 30 anys, quan començaren a eixir-me les canes. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No, mai m’ho he plantejat, però això no significa que no puga plantejar-m’ho en el futur, qui sap. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Sí, encara que hui no en porte. Diàriament utilitze base, rimmel... algo senzill, tampoc massa exagerat. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Em resulta difícil calcular-ho. Per exemple, solc comprar un sèrum molt car en Andorra quan vaig de visita. Si sumem els dines invertits en la perruqueria, jo crec que uns 50 euros al mes aproximadament.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí, vaig a classes de ioga dos vegades a la setmana, 4 hores en total.

49


9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No seguisc cap dieta, per ara crec que no ho necessite. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No sé, depèn de per a què. Però sí que és cert què, a l’hora de jutjar a una persona, solc fixar-me en la seua aparença física.

13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Per suposat. Sols cal veure la televisió, anar a qualsevol establiment... Poques vegades trobaràs que persones majors de 35 anys siguen utilitzades de cara al públic.

14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

Ai jo m’imagine estupenda! No, sent seriosos, la veritat és que m’agradaria ser una persona activa però sempre sent conscient de les limitacions que han aparegut amb l’edat. Per exemple, mon pare, que té 76 anys, juga al tennis totes les setmanes i ma mare, que en té 74, fa ball de saló; en eixe aspecte, m’agradaria parèixer-me a ells. Em considere una persona prou activa... pot ser ve de família! 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No em preocupa envellir. Bé, relativament. Sí que és cert que em preocupa un poc veurem limitada físicament, més que el canvi en la meua aparença. Per ara encara no massa, però pot ser, amb el pas del temps, comence a pensar sobre això... qui sap. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, sols fa falta anar al Corte Inglés... la gent major, o es queda a casa o està fora, marginada. Si la societat en general valora més la joventut, com la gent no va a tenir por a l’envelliment?

Comentaris  

50

Al llarg de l’entrevista ens ha informat de què tenia 41 anys. Sembla que no s’ha plantejat massa el tema d’envellir. Pot ser amb el temps, quan comence a veure els seus efectes, puga preocupar-li més.


ENTREVISTA 6 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? Sí, encara que no veig resultats, desgraciadament. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Comercials. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? No, jo sóc metge, i per tant, em donen igual.

3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? 1 vegada al més, i em tinte des dels 30 anys, quan començaren a aparèixer les primeres canes. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Sí, sempre que tinc temps. Utilitze base, coloret, ombra... 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Doncs el bàsic. El que puga valdre una espuma d’afaitar... uns 10 euros al mes.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Definitivament. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Faig exercici 2 vegades a la setmana

51


9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Totalment.

10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No seguisc una dieta concreta però intente menjar variat: peix, verdura, fruita... per tal de cuidar la salut, bàsicament. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Totalment.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí, tot el món ho fa.

13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Totalment. Si veus la publicitat, com la gent va pel carrer... el que està clar és que aquesta societat valora més l’aparença que el fons. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

El meu objectiu és mantenir-me sana, seguir fent exercici, menjant sa... crec que és possible si s’aplega a un equilibri entre el treball i el temps d’oci.

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Sí, sí que em preocupa, per les limitacions físiques que això comporta, i també perquè, conforme van passant els anys, les malalties és donen en més freqüència. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, totalment, per totes les raons que he dit abans.

Comentaris   

52

Té un poc de pressa i en un inici no ens fa cas, però quan sent que som estudiants de medicina accepta encantada. Aparença arreglada i roba de marca. Mentre es realitza l’entrevista, apareix la mare.


ENTREVISTA 7 Dades bàsiques SEXE:H/ D

EDAT: 30-70 />70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Vaig cada 3 mesos. Em tenyisc els cabells des dels 18 anys, però no ho faig per les canes, sinó per aclarir-los.

4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Sí, potser en un futur. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? Sí. Utilitze base, Rimmel, ratlla dels ulls... 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Uns 20€, potser més.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? No, per falta de temps i per peresa. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

53


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí. Per exemple a l’hora de buscar treball... tot en general. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

Parada, sedentària, per la manera com sóc ara. 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No m’ho he plantejat. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, es veu la por sobretot en les persones que ja ho tenen prop: els meus pares, la gent més gran...

54


ENTREVISTA 8 Dades bàsiques SEXE: H/D

EDAT: 30 -70 />70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Una vegada cada 3 mesos, més o menys. El duc tenyit des de tard, 26 anys més o menys. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No, no porte res. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Molt poc, per a les coses bàsiques: xampú, perruqueria...

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Ara no perquè estic embarassada. De normal faig bicicleta tres dies a la setmana. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

55


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No. Dieta mediterrània, no diuen que és el més sà? Encara que mira els japonesos, que es moren als 100 anys! 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí. Per exemple, per al treball busquen un rang d’edat determinat, tirant a jove. No agafen persones de més de 40 o 50 anys. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

Vital, o això espere. Hauré de prendre vitamines! 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí. Supose que és perquè quan envellim s’acosten les malalties, la mort... Res bo.

56


ENTREVISTA 9 Dades bàsiques SEXE: H/D

EDAT: 30-70/ >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Una vegada cada mes o mes i mig. No el duc tenyit, això són tonteries.

4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No, ni de conya. Potser en un cas extrem, per un accident... Però és un risc, és perillós. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Pocs, per al mínim: crema d’afaitar, sabó, colònia.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Ni idea. És sà. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí, 3 o 4 vegades a la setmana. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? És important, menjar bé és sà, però no ho sé.

57


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? No ho sé. No és sà. Encara que els metges diuen això de beure una copeta, dos ditets de vi al dia.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí, es veu clarament, en tot. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? És llei de vida. A ningú li fa gràcia, però és el que hi ha. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí. És una cosa a què hem d’arribar tots, em sembla absurd tindre por, però ocorre.

58


ENTREVISTA 10 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? -

3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? No vaig a la perruqueria, me’l talla la meua dona. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Definitivament, no. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Ni idea... el bàsic: crema d’afaitar, desodorant...

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí, tots els dies camine entre 5-6 km. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí, moltíssim.

59


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No especialment, però intente menjar doncs.. proteïnes... i si de vegades me’n passe un poc, cremar el menjat. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, sí.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí, i a mesura que van passant els anys, encara més.

13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Que pregunta més difícil! Doncs segons per a què... per exemple, per a aconseguir un treball de cara al públic, sempre és agradable veure una aparença jove. Però per exemple, per a donar una conferència sobre algun tema concret, crec que s’aprecia una aparença més envellida, que és sinònim d’experiència. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No, com em va a preocupar... és el que hi ha, i prou sort tenim de poder aplegar ací. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, sí que en té molta gent. Em resulta curiós veure com persones de 45-50 anys s’agobien i consideren que es troben en el declivi de la seua vida quan pot ser el millor estiga per vindre!

60


ENTREVISTA 11 Dades bàsiques SEXE: H/D

EDAT: 30-70/ >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? -

3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Una vegada al mes. Duc els cabells sense tenyir. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Molt poc, 5€ o un poc més, m’ho gaste en crema d’afaitar, loció... coses bàsiques.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí. dues vegades a la setmana, i isc a caminar. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

61


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? Menge sà, de tot, per salut. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí. Conec persones que han sigut fumadores, o que beuen... estan més vells.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí. La tercera edat està passada, estem passats. Els joves són el futur. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Dóna ràbia. Naixem per viure, no per envellir, per això fa ràbia. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, els joves no volen saber que van a fer-se vells. Hi ha preocupació per això.

62


ENTREVISTA 12 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No, que va. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Cada 35 o 40 dies. No, mai me l’he tintat. Als 50 anys ja el tenia tot blanc, i sempre l’he dut natural. Això sí, mai m’ha caigut el pèl... no diuen que el pèl blanc s’agafa més a la pell? 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. Mai m’ha vingut això al cap perquè sempre m’he conformat en el que he tingut. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No em maquille, l’únic que quan m’afaite després em pose massatge. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Molt poquet, perquè com tinc la barba forta, de vegades ni utilitze espuma, sols la fulleta, aigua i la crema per a després. Si diguem que utilitze una fulleta nova cada vegada que m’afaite, i ho faig 3 vegades a la setmana... ja veus, quasi res.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí, està u més àgil i millor. Si no... estàs pesat i engarrotat. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí, tots els dies. Tinc una bicicleta estàtica amb la que practique. A més, camine molt i encara treballe al camp. Que si m’ ajupisc, que si m’alce, cap ací, capa allà... estic en moviment tot el dia quasi. Això sí, per la vesprada ja estic cansat i em relaxe. Ara, una cosa que t’he de dir, és que el tindre feina pot cansar-te, però no és el que mata; el que mata són els maldecaps que pugues tindre o els fracassos que has tingut en la vida... això es lo que mata.

63


9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí. 10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? Menge sobretot verdura i fruita, la del temps del moment. També menge molt de peix i això, crec, me manté millor, sense l’estomac massa unflat... 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, sí. Jo no bec alcohol. Bé... algun gotet de vi o un conyaquet... però xe, això es com un capritxet cada 15 dies... això no es beure. Inclús és bo per al cos, no deixar-lo totalment sec!

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Normalment sí, encara que no ho dic massa... sí que em fixe. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí, es normal, només fa falta eixir al carrer per a veure-ho. A més, tot el món s’alegra de que li diguen que es manté jove. Per exemple, ahir vaig trobar un amic que feia més de 10 anys que no veia i em va dir “Xe, si estas igual!” Jo sé que no, que eixos 10 anys es noten i molt, però la veritat, no puc queixar-me; la vista, des que m’operaren de catarates, la conserve bé, l’oïda se m’ha recuperat i ja no és necessari que gaste audífon. No veure’t limitat en aquests aspectes sempre fa que enfrontes millor el pas dels anys. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? La veritat és que no massa. La preocupació que sí que sempre he tingut és poder tenir problemes amb els meus fills, amb la gent que em rodeja. No donar-los feina i molestar-los, convertir-me en una persona depenent. Quan faltà la meua dona caiguí dins d’un pou i per a eixir em costà molt. Ara em done opcions, em done solucions, i intente cuidar-me, fer gimnàsia, ... petits detalls que, encara que note el pas del temps, em fagen sentir-me bé amb mi mateixa. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Hi ha de tot. Jo crec que ho porte prou bé; que anem a fer, és llei de vida. Sóc conscient de què vaig fent-me major i les forces em fallen, però he de conformar-me. La conformitat és el més gran que hi ha. Això no significa que em descuide, sempre intente estar millor.Però sí és cert que hi ha gent que no ho assimila. De fet, quan vaig als jubilats, una de les primeres coses sobre les que es raona és això. Jo entenc que ningú vol fer-se vell, és normal, jo tampoc vull! Però cadascú té el seu moment en la vida, i s’ha de saber quan és el moment de retirar-se i donar pas a la joventut.

64


ENTREVISTA 13 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No n’utilitze. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Cada mes i mig, i no me’l tinte. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Mai. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Doncs el bàsic. El que puga valdre una espuma d’afaitar... uns 10 euros al mes.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? No faig molt d’exercici. Una raó és la falta de temps i l’altra és que, quan passege, solc cansar-me amb facilitat, i aleshores sóc conscient que el meu cos no podria suportar molt més d’esforç. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

65


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No seguisc cap dieta especial, però sí que és veritat que intente cuidar un poc l’alimentació, per motius de salut principalment. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Personalment, crec que done menys importància a aquests aspectes que la societat en general, però sí que pense que s’ha de cuidar un poc. Des del meu punt de vista, el que és realment important és sentir-se bé amb u mateix, no voler aparentar que ho estàs. Crec que s’ha de tenir més en compte el benestar personal que altres aspectes més superficials. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí... en això consisteix el mite social. En donar més importància a factors com l’estètica per a així, d’alguna forma, restar importància a altres aspectes més personals, més interiors. Desgraciadament, aquests són els valors socials que es troben en auge actualment. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

Crec que seré una persona més activa, passejaré més, em cuidaré més... si ara no ho faig és principalment per qüestions de temps. Però conec a moltes persones majors que duen una vida dinàmica i m’agradaria portar, en el futur, una qualitat de vida similar. 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Sincerament, no. Prompte compliré 50 anys, i crec que si sobrepasse aquesta edat, també aplegaré als 70! 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, definitivament la societat es cuida massa. Té por... és una espècie de crisi existencial. Crec que el que falla a molta gent és que no és capaç d’acceptar que els anys passen, sinó, no estarien tan preocupats del que pensen els altres sobre el seu aspecte. Moltes persones, a més, eviten anar a llocs que consideren “de joves”, no se si per por a ser rebutjats. Jo, en canvi, no tinc problema del que puga pensar la gent; si m’apeteix anar a un lloc, com per exemple a un concert, vaig, sense sentir-me passat de moda. Però sí és cert que la societat, i especialment l’espanyola, és cada dia més una societat materialista i d’experiències.

Comentaris 

66

Remarca moltes vegades al llarg de l’entrevista que el que importa són els valors socials, i què cada vegada la societat és més materialista i dona menys importància als principis personals de cada persona (referència a classe política).


ENTREVISTA 14 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? Sí... Bé, és una crema anti-ulleres. Sí que note els resultats. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? Comercial. a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? No, utilitze eixa perquè m’agrada. Sí que criden més l’atenció, però no faig massa cas. 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Una vegada cada mes o mes i mig. Sí, me’l tenyisc, des de fa uns anys. Trenta-tres o trenta-quatre diria... quan ja es veien prou canes, vaja. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Calcule que uns 30 o 35 €, segons el mes, però més o menys això.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí, faig pilates dos dies per setmana. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí, clar.

67


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? Especial, especial no. Però intente cuidar-me, menge prou lleuger, verdures, ensalades... No faig menjades pesades, amb molt de greix. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, supose que sí.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Sí, clar. Un s’ha de preocupar per la imatge, per com el veuen... Això diu molt de tu. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Jo diria que sí. És el que més es veu a la tele, als anuncis, els presentadors dels programes. Si vas a buscar treball, també és un punt a favor ser jove. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

Uf! Als 70 anys... no se, no molt arrugat espere! M’agradaria ser vital, i estar actualitzat, no quedar-me arrere. 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No massa, però en el fons sí. Si et pares a pensar, ja no tornes a ser jove: cada vegada costarà més fer les coses, la pell va caient, les canes, malalties... 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, crec que sí, per això que et deia. Entre que fer-se vell no fa gràcia i si ertes jove ho tens més fàcil. No se si és por, però a mi em dóna cosa...

68


ENTREVISTA 15 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? No vaig a la perruqueria. El poquet pèl que em queda me’l talla la meua dona o la meua filla a casa en la maquineta, cada 2 mesos aproximadament. 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? Ni pensar-ho... les operacions eixes et deixen pitjor del que estàs. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Quasi res... uns 10 euros o per ahi.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí, m’agrada molt fer exercici, a part de per motius de salut, perquè em fa sentir bé, em despeja i em fa oblidar les preocupacions. Sempre m’ha agradat el triatló, però ara em dedique sobretot al ciclisme. Quasi tots els dissabtes de matí isc amb la penya cilcista del meu poble i entre setmana, també vaig alguns dies a nadar o a córrer. Mínim dos vegades per setmana.

69


9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí, diuen que som el que mengem no?

10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No, m’agrada massa menjar per a tindre que fer dieta. Això sí, intente menjar sa i variat. Alguna volta, quan he pujar un poc massa de pes, he intentant tallar-me un poc a l’hora de menjar però sense seguir una dieta estricta... per motius de salut principalment, encara que també per vorem bé. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, crec que sí.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? No massa. Vull dir, està clar que s’ha de complir un mínim “aseo” personal, però a l’hora de jutjar una persona no ho tinc massa en compte, crec que hi ha coses més importants. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí, per suposat. Una aparença jove sempre resulta més atractiva, més vital... no sé... qui s’imagina un programa de televisió presentat per una persona de 70 anys, o eslògan publicitari amb una dona major com a model. El món és dels joves... i és normal que es tinga aquest pensament, encara que crec que cada vegada es dona menys valor a les persones majors, i això és realment trist. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? Sí, per a que anem a dir mentides... però no per l’aspecte físic, sobre tot per les limitacions que comporta la vellesa. Ja no estàs tan àgil com abans, hi ha moltes coses que ja no eres capaç de fer i també per por a sentir-me d’alguna forma abandonat. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, per el mateix que he dit abans. Clar que es té por, per això la gent s’empenya ara en fer-se tantes operacions, es compra tanta crema, intenta lluitar contra una cosa que és llei de vida. També és la idea que ens volen inculcar des dels mitjans de comunicació, i així, com la gent no va a tindre por?

70


ENTREVISTA 16 Dades bàsiques SEXE: H / D

EDAT: 30-70 / >70

LOCALITAT ON ES REALITZA L’ENTREVISTA: VALÈNCIA

Mesures adoptades davant l’envelliment 1) Utilitzes cremes antiarrugues? Veus resultats? No. 2) Es tracta de remeis casolans, comercials o dels dos tipus? a) Si empres remeis casolans, en què consisteixen? b) Si són comercials, et resulten més atractius aquells anuncis que inclouen termes científics quan descriuen els productes? 3) Amb quina freqüència vas a la perruqueria? Et tintes el cabell? Des de quina edat? Vaig el justet, perquè estic molt pelat. Cada dos mesos, diria jo. I no, me’l tinte, per al poc que queda! 4) T’has plantejat alguna vegada realitzar-te alguna operació estètica? No. 5) Et maquilles habitualment? Quin tipus de maquillatge utilitzes (ombra, antiulleres, base, màscara...)? No, no. 6) Aproximadament, quants diners inverteixes al mes en productes de bellesa? Poquet, com a molt 10€ si comptes el bàsic, per afaitar-me i això.

Estils de vida 7) Creus que fer exercici retarda l’envelliment? Sí. 8) Realitzes exercici? Amb quina regularitat? En cas contrari, quin és el motiu? Sí, isc a córrer al menys quatre o cinc dies a la setmana, pel matí. També m’agrada fer bicicleta, i participe en carreres. 9) Creus que la dieta influeix en l’envelliment? Sí.

71


10) Segueixes alguna dieta especial? És per motius d’estètica o de salut? No, especial no. Menge de tot, en casa cuinem prou variat, i poques coses fregides. 11) Creus que el tabac i l’alcohol acceleren l’envelliment? Sí, clar.

Concepció de la vellesa i l’envelliment 12) Dónes importància a l’aspecte físic i a la forma de vestir? Dona, importància... Està clar que crida l’atenció veure algú que va molt desastrat, o persones molt grosses. Encara que ens sàpiga mal dir-ho, són coses que criden l’atenció. Però no sóc dels que es preocupen massa per anar com un pinzell, intente anar còmode. 13) Creus que la societat valora més l’aparença jove? Què et fa pensar això? Sí. Mires on mires, en els anuncis de la tele, les revistes... Sempre t’ho vendran tot amb actors i models joves. I ara amb la crisi, la gent que es queda en l’atur, com més major és més difícil ho té per trobar treball. 14) Com t’imagines a tu mateix/a quan tingues 70 anys? (pregunta dirigida a persones de menys de 70 anys)

Com m’imagine? Bé, supose. No crec que isca a córrer tant com ara, però qui sap! 15) Personalment, et preocupa / preocupava envellir? Per què? No, de moment no. D’ací a uns anys ja veurem, amb això que diuen de la crisis de los 40, però ara no. 16) Creus que la societat té por a l’envelliment? Per què? Sí, per això que et deia abans dels anuncis, el treball... Ens venen que ser jove és el millor i la gent s’ho creu, i clar, després veus totes estes operades que trauen en la tele, gent de 20 anys que ja es preocupa per les arrugues... Encara que hi ha de tot.

72


Resultats de l’anàlisi Llegenda

 HJ: Home jove  HV: Home vell  DJ: Dona jove

 DV: Dona vella

1. MESURES ADOPTADES DAVANT L’ENVELLIMENT València

Sella

En general l’ús de cremes antiarrugues és més evident a la ciutat de València que a Sella. Si analitzem per grups, les diferències es troben sobretot en les dones grans. També observem que a Sella no hi ha cap home que utilitze cremes antiarrugues, mentre que a València un dels entrevistats sí que en feia ús.

València

Sella

La influència dels anuncis que empren termes científics és més patent en la població de dones joves de Sella que en el les dones joves de València. No obstant això, prima la indiferència cap a aquest tipus de publicitat.

73


València

Sella

En línies generals, en Sella es tinyen menys els cabells: cap home ho fa, i entre les dones sols la meitat de joves ho fa i només una dona gran. En canvi, a València totes les dones joves es tinyen i la majoria de les grans, així com un home. València

Com podem apreciar als gràfics, la tendència que predomina a Sella és anar a la perruqueria cada 2-3 mesos o no anar. Per contra, en València trobem més varietat de resultats i menys persones que no van a la perruqueria. Sella

74

Especialment s’observa que les dones grans de València tenen més tendència a anar a la perruqueria més freqüentment, mentre que en els homes no s’observen tantes diferències.


València

Sella

La majoria de les persones entrevistades assegura que no s’ha plantejat realitzar-se una operació estètica. Entre les respostes afirmatives, trobem major freqüència a València (una dona jove i una gran) que a Sella (sols una dona jove).

València

Sella

L’ús de maquillatge es restringeix a les dones. En la ciutat de València, sols trobem una dona jove que no es maquilla, mentre que a Sella sols una ho fa.

75


València

Sella

En general, veiem que la despesa mensual en productes de bellesa és molt inferior a la població rural que representa Sella respecte a la inversió a la ciutat. Referint-nos a aquesta última, els homes gasten menys diners que les dones.

2. ESTIL DE VIDA València

Es pot advertir que la quantitat de persones que no fa esport és major en Sella. A més, percebem que a València totes les persones grans fan algun tipus d’esport, mentre que a Sella no ocorre això. Sella Per altra banda, deixant de costat les respostes inespecífiques, veiem que la freqüència en què realitzen esport també és major a València.

76


València

Sella

A Sella tota la població entrevistada creu que la dieta influeix en l’envelliment. A València tota la gent jove també ho creu, en canvi, una dona major creu que no influeix i 2 persones grans no ho saben.

València

Sella

En aquest cas, és probable que els resultats estiguen esbiaixats, a causa de l’escassetat de dades. Tot i això, les respostes clares les hem obtingut en casos en què es realitzava una dieta per necessitats concretes. A València la majoria de les persones que feien dieta afirmaven que ho feien per motius de salut i cap per motius d’estètica únicament , mentre que a Sella sí que es dona aquest cas en un home jove.

77


València

Sella

Cap persona entrevistada considera que el tabac i l’alcohol no influeix en l’envelliment. No obstant, tant a Sella com a València trobem casos en què es desconeix la resposta. No hi ha pràcticament diferències entre la població rural i la urbana.

3. CONCEPCIÓ DE LA VELLESA I L’ENVELLIMENT

València

Sella

A Sella sols totes les dones joves i 2 grans afirmen clarament que donen importància a l’aspecte físic, per contra, a València la població que diu que sí és més nombrosa i variada.

78


València

Sella

En aquest cas, els resultats obtinguts són pràcticament equivalents en les dues poblacions estudiades; tots creuen que la societat valora més l’aparença jove. Tot i això, els motius d’aquesta opinió sí que varien entre els dos nuclis; ho estudiarem a l’apartat interpretació dels resultats. València

Sella

Analitzant els resultats obtinguts en les dues últimes preguntes, ens adonem que pràcticament tots tenen consciència que la societat té por a envellir. Tanmateix, a nivell personal, la població rural té generalment menys por a envellir que la gent de València, ja que sols una dona jove ho afirma.

79


Interpretació dels resultats 1. MESURES ADOPTADES DAVANT L’ENVELLIMENT Des d’un punt de vista general, si comparem les dues poblacions estudiades, destaca el fet que la població de València porta a terme més accions per a enfrontar el pas dels anys que les persones de l’àmbit rural. Hem aplegat a aquesta conclusió després d’analitzar les respostes obtingudes en les primeres 6 preguntes de l’entrevista, que mostren que les persones de l’àmbit urbà realitzen: -

Major ús de productes cosmètics i diners invertits en aquests.

Una de les raons per les què pensem que hem obtingut aquests resultats és que Sella, com que es tracta d’un poble de muntanya, disposa de menor accessibilitat a comerços on dispensen aquesta mena de productes. A més a més, la feina que prima en aquest àmbit no està tan relacionada amb el contacte directe amb el públic (cooperatives, agricultura, construcció...). Pel que fa a la influència dels termes científics en la publicitat, no hi ha diferències significatives; a aquest tipus d’anuncis, en general, se’ls atribueix poca credibilitat. -

Major nombre de visites a la perruqueria i tinció de cabells.

A diferència de la ciutat de València, a Sella la població fa més ús de recursos casolans, per exemple, són les filles o les cunyades les que s’encarreguen de tenir cura dels cabells de la gent gran, per tant, els resultats obtinguts no impliquen un menor preocupació en aquest aspecte. A més, sembla que la població urbana té una major preocupació per cobrir les canes, ja que la majoria de les dones i inclús un home fa ús d’aquest recurs. -

Major interés per les operacions estètiques.

Sols una dona major de València s’ha realitzat una operació estètica, mentre que dos dones joves, una de poble i una de ciutat, ens han confessat que alguna vegada, en un futur, podrien plantejar-s’ho. No obstant, un dels fets que ens ha cridat més l’atenció és que una dona de València que al nostre parer sí que s’havia realitzat una operació d’aquest tipus, no ho va acceptar. Possiblement les raons d’aquesta negació siguen que, malgrat que la importància que es dona a l’aspecte físic és cada vegada més evident en la nostra societat, poca gent es nega afirmar-ho per por a ser tatxat de superficial.

Com que entre els nostres objectius secundaris estava dur a terme una comparació per sexe i grup d’edat, podem percebre que, en general, els homes es preocupen menys per enfrontar-se a l’envelliment des d’aquesta perspectiva, mentre que en la divisió per edats les diferències no són tan patents.

80


2. ESTILS DE VIDA A Sella s’aprecia una menor tendència a fer esport, això no obstant, gran part dels entrevistats de l’àmbit rural, afirma que l’exercici que du a terme està relacionat principalment a les tasques del camp, tant joves com la gent gran. Podríem dir que a la capital realitzen una mena d’esport més específic i marcat pel que fa a lloc i horari, doncs l’oferta d’aquesta mena d’activitats és major (ioga, gimnàs, ball...). En ambdòs llocs, la tendència per part de les dones grans és a caminar com a forma de fer exercici diari. D’altra banda, pel que fa a la dieta gran part de la població entrevistada no especificava les raons per les quals duia a terme aquesta, és per això que ens ha sorprès, doncs no és molt coherent que els valencians donaren tanta importància a l’aparença i que en canvi el motiu d’una hipotètica dieta no fóra per motius estètics. Cap persona entrevistada considera que el tabac i l’alcohol no influeix en l’envelliment. Això no obstant hi ha cert entrevistats que desconeixen la resposta, doncs ens comentaven que ells tenien entès que el beure de forma controlada no tenia per què ser una cosa dolenta, i ells afirmaven fer-ho i no creien que estigueren més vells per fer això.

3. CONCEPCIÓ DE LA VELLESA I L’ENVELLIMENT La societat té por a envellir ha sigut la resposta que ha primat per excel·lència en ambdós àmbits, això no obstant, la concepció personal cap a la por a l’envelliment queda ben diferenciada, doncs a l’àmbit rural s’assumeix de forma passiva i ben natural el fet de l’envelliment. Pot ser , la influència de la religió estiga palesa en aquesta resposta, doncs la major part dels entrevistats de Sella veuen l’envelliment com el camí inevitable cap a la mort, i pel que tots, acabem passant. Per contra, sembla que a la capital els preocupa molt més l’envelliment, però des d’una perspectiva molt més pràctica. En general temen molt més el fet de no poder dur a terme les tasques que realitzen quotidianament amb la mateixa solvència. Pot ser que pel ritme de vida que comporta la capital, el ser major i incapaç per a certes tasques, siga la condició per acabar en una residència, doncs pel tipus de feina actual els fills o familiars no es poden fer càrrec de la gent gran. Altre aspecte a destacar, seria la importància que fa la gent valenciana sobre la por que els fa envellir i quedar-se fora d’aquesta societat, veure´s fora de lloc. Quant a la pregunta “Creus que la societat valora més l’aparença jove?”, malgrat que la majoria de respostes, tant a Sella com a València, són afirmatives, els motius que addueixen els entrevistats per a recolzar-ho són variats.

81


Per una banda, l’envelliment s’associa a un declivi de la utilitat de la persona per a la societat. Aquest raonament el trobem a les dos poblacions, però és predominant en Sella. A València, a més, ha sigut freqüent la referència a les dificultats per trobar feina a edats avançades, així com a la influència dels mitjans de comunicació i la publicitat en la promoció d’un físic i una actitud joves com a ideals. Per altra banda, durant les entrevistes algunes persones grans van remarcar, a banda de la major valoració de la joventut, els canvis que observen en els actuals estils de vida dels joves i els xiquets (nebots, néts). Els sorprenen en especial els hàbits sedentaris i d’aïllament que estan prenent com a conseqüència de substituir les activitats amb altres xiquets o joves per l’ús abusiu de les noves tecnologies: mòbils, tabletes, videojocs... Amb aquestes pràctiques es pot arribar a originar la pèrdua de contacte amb les persones de l’entorn i amb la realitat, la qual cosa preocupa i entristeix la gent gran.

82


Conclusions Després de tot el procés d’anàlisi i interpretació dels resultats, la principal conclusió que hem extret és l’esperada: hi ha diferències significatives en com s’ enfronta l’envelliment en l’àmbit rural i en l’urbà. Les raons perquè es donen aquestes diferències no eren l’objectiu principal del nostre treball, però pot ser que la familiaritat del poble siga una de les raons que influisca en què l’aparença no siga fonamental en el dia a dia d’aquestes persones, que mostren la vessant més natural i quotidiana, aliena als prototips més superficials. És possible que es valore més l’interior, per contra a la ciutat sembla primar més la voluntat de voler donar una primera imatge que accepte la majoria de l’entorn, segons els models socialment establerts. S’ha fet evident que tot i estar immersos en una societat on el físic i l’aparença són força rellevants, la gent entrevistada a peu de carrer li dóna importància però no en sobremanera: les mesures dràstiques com les operacions estètiques o les dietes obsessivament estrictes no són representatives de la població entrevistada, sinó pròpies d’una minoria, la imatge de la qual està explotant-se de forma massiva als mitjans de comunicació. Tot i això, també cap la possibilitat que algunes persones intenten amagar la seva veritable preocupació per mantenir-se joves, possiblement per por a ser tatxades de superficials.

83


Bibliografia 1. Gantter - web-based project scheduling made easy [Internet]. [cited 2014 Mar 6]. Disponible en: http://www.gantter.com/ 2. IVE [Internet]. [cited 2014 Mar 6]. Disponible en: http://www.ive.es/ive/padron/menu.php 3. Katarína Ondrejovicová. Análisis lingüístico de los anuncios de cosmética [Internet]. [cited 2014 Mar 6]. Disponible en: https://is.muni.cz/th/178725/ff_b/Bakalarska_diplomova_praca.pdf 4. Mónica Carrillo para L’Oreal París (Spot Código Juventud) [Internet]. 2010 [cited 2014 Mar 6]. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=yGpNSQ8bpCY&feature=youtube_gdata_player 5. Sella (Marina Baixa) [Internet]. Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure. 2014 [cited 2014 Mar 7]. Disponible en: http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Sella_(Marina_Baixa)&oldid=13006471 6. València [Internet]. Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure. 2014 [cited 2014 Mar 7]. Disponible en: http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Val%C3%A8ncia&oldid=12921304

84

Arrugues: Concepció i mesures front a l'envelliment en l'àmbit rural i la gran ciutat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you