Page 1

WIL JIJ JE KENNIS EN KUNDE DELEN EN BIJDRAGEN AAN EEN VERBETERDE GEZONDHEIDSZORG IN MAROKKO? DIT IS MOGELIJK VIA ONS PROJECT YOUSHARE YOUCARE. ALS JE EEN ONDERNEMENDE PROFESSIONAL BENT ÉN JE HEBT EEN DUIDELIJKE STERKE BINDING MET MAROKKO, DAN KUN JE ZO EEN AANTAL MAANDEN TOT EEN JAAR AAN DE SLAG.


MET HET PROJECT ´YOUSHARE YOUCARE´ BEOOGT HET MAROKKO FONDS EEN DUURZAME VERSTERKING VAN DE GEZONDHEIDSZORG, EN BETERE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VOOR MENSEN IN DE ARMERE GEBIEDEN VAN MAROKKO. OOK ALS MAROKKAANS-NEDERLANDSE PROFESSIONAL KUN JE HIER AAN BIJDRAGEN, DOORDAT JE MAKKELIJK AANSLUITING ZULT VINDEN BIJ DE LOKALE TAAL EN CULTUUR EN ZO EFFECTIEF JE KENNIS KUNT INZETTEN. LOKALE GEZONDHEIDSZORGORGANISATIES ZIJN OP ZOEK NAAR MEER KENNIS EN EXPERTISE EN HEBBEN INTERESSANTE VACATURES. GEZONDHEIDSZORG

WERKPLEKKEN

Het algemene peil van de gezondheidszorg in Marokko ligt een stuk lager dan in Nederland. Vooral buiten de steden is de toegang tot kwalitatief goede zorg een groot probleem. De sector kampt enerzijds met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel, anderzijds liggen er ook organisatorisch uitdagingen. Er is dan ook expertise op verschillende gebieden nodig. Denk hierbij aan zorginhoudelijke functies, maar ook aan ondersteunende functies als ICT, fondsenwerving en communicatie.

Het Marokko Fonds heeft contact met verschillende gezondheidszorgorganisaties in Marokko, die de kwaliteit van hun zorgaanbod willen verbeteren, hun bereik willen vergroten en hun organisaties willen versterken. Het zijn zowel publieke zorgcentra als maatschappelijke (non-profit) organisaties.

ASSOCIATION POUR UN DEMAIN MEILLEUR POUR LES HANDICAPÉS. Deze stichting in Nador organiseert onder andere sessies fysiotherapie, bewegingstherapie en training voor ouders van gehandicapten, zodat zij

TOUYA POUR L’ACTION FÉMININE Deze organisatie heeft diverse doelstellingen. Ze geven voorlichting over reproductieve gezondheidszorg, hygië-

hun kinderen zo goed mogelijk thuis kunnen verzorgen

Sommige gezondheidscentra geven voorlichting over de preventie van veel voorkomende ziekten zoals suikerziekte, en over medicijngebruik. Andere organisaties richten zich op verbetering van de zorg aan gehandicapten en zetten zich in voor erkenning van deze mensen. Ook wordt hulp gevraagd voor het bijhouden van goede patiëntendossiers en voor het efficiënter managen van de organisatie. Een veelzijdig aanbod dus.

ne en uitgebalanceerde voeding. Ook helpen ze vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van agressie. Ze willen hun kennis op deze gebieden graag verbeteren.


VOOR WIE? De plaatsingen staan open voor alle professionals, jong of al iets ouder, met beheersing van 1 of 2 Marokkaanse talen (beheersing van het Frans is een pre). We zoeken bijvoorbeeld verpleegkundigen, apothekersassistentes, artsen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en verloskundigen. Maar ook bedrijfskundigen en gezondheidsvoorlichters zijn welkom. Het is belangrijk dat deelnemers al ervaring en affiniteit hebben met het begeleiden van collega’s en het geven van advies en training. Uiteraard heeft niet alleen de gezondheidszorg in Marokko hier wat aan. Als deelnemer doe je inhoudelijke ervaring op en investeer je in je persoonlijke ontwikkeling. Je doet nieuwe kwaliteiten op die je na terugkomst in Nederland kunt gebruiken.

KIJK OP WWW.YOUSHAREYOUCARE.NL WELKE VACATURES ER ZIJN, EN MELD JE AAN!


AANMELDING EN TRAINING Kijk op onze website voor de actuele vacatures: www.youshareyoucare.nl. Er komen steeds nieuwe vacatures bij omdat steeds meer lokale organisaties zich aanmelden, dus zit er nu niets bij, kijk dan vooral later nog eens. Als er een vacature is waarvoor je denkt in aanmerking te komen, meld je dan aan! Indien je profiel aansluit bij de wensen van één van de Marokkaanse organisaties, dan word je uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin je je kennis, ervaring en motivatie kunt toelichten. WORD JE GESELECTEERD, DAN VOLGT EEN TWEEDAAGSE TRAINING GERICHT OP: •

De basisbeginselen van internationale samenwerking en ontwikkelings-

samenwerking; Het werken met specifieke middelen, in een andere cultuur en met andere arbeidsrelaties dan in Nederland;

Wat het betekent om ‘capaciteitsversterkend’ te werken en ervoor te zorgen dat de resultaten voor de lokale organisatie na je vertrek aanwezig blijven.

PRAKTISCHE INFORMATIE Als je geselecteerd bent, word je 5 tot 12 maanden geplaatst (korter kan in overleg), afhankelijk van jouw voorkeur en die van de lokale werkgever. Het project richt zich op de regio Rif Oriental. Het merendeel van de organisaties bevindt zich in Nador, Al Hoceima en Oujda. Van hieruit bereiken ze ook mensen die in de omringende plattelandsgebieden wonen. Kijk voor meer informatie op www.youshareyoucare.nl; Of bel naar NMI (030-234 29 36) of het Marokko Fonds (06-44418332). Er is een speciale ´Marokko Desk´ om deelnemers te informeren en ondersteunen voorafgaand aan, en tijdens de uitzending. WAT BIEDT HET MAROKKO FONDS? Naast ondersteuning door het ‘Marokko Desk’ worden je reiskosten naar Marokko vergoed en ontvang je een toelage die je lokale kosten van levensonderhoud dekken. Bij het vinden van woonruimte krijg je hulp van de lokale organisatie, maar we raden je aan om ook via je eigen netwerk op zoek gaan naar een geschikt onderkomen.

Kijk voor meer informatie op WWW.YOUSHAREYOUCARE.NL; Of bel naar NMI (030-234 29 36) of het Marokko Fonds (06-44418332). Er is een speciaal ´Marokko Desk´ om deelnemers te informeren en ondersteunen voorafgaand aan, en tijdens de uitzending.


EEN PROJECT VAN:

IN SAMENWERKING MET:

DE STICHTING MAROKKO FONDS

MNL CONSULTANCY

Als onafhankelijke organisatie opgericht in 2005, zet de stichting zich in voor structurele armoedebestrijding in Marokko. Het Marokko Fonds heeft als doel om ondernemerschap en duurzame ontwikkeling van Marokko hand in hand te laten gaan.

MNL stimuleert Marokkaans-Nederlandse uitwisseling en samenwerking door partijen bij elkaar te brengen, wederzijdse nieuwsgierigheid te prikkelen en door projecten op te zetten en te begeleiden.

NEDERLANDS MIGRATIE INSTITUUT

ASTICUDE Een lokale organisatie in Nador die bijdraagt aan de cultuur en ontwikkeling van Marokko.

(NMI) Het NMI geeft in voorlichting over de remigratiewet en biedt begeleiding aan hen die willen remigreren. Daardoor heeft het NMI veel kennis in huis over alles wat er geregeld moet worden bij een tijdelijk verblijf in Marokko en kunnen NMI consulenten de deelnemers aan dit project op maat adviseren.

Mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken


ARE.N C U O N! AREY JE AA

KIJK

H D .YOUESR ZIJN, EN MEL W W OP W TURES WELK

A E VAC

L

Brochure YouShare YouCare  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you