Page 1

BEROEPENKRANT

September 2009 - Editie VMBO/MBO

Pierre Wind

“Ik maak overal een wedstrijdje van”

Wa t w i l Open dagen De studie van...Pierre Wind Kijk voor onderwijsbeurzen

pagina 2 pagina 4 pagina 52

jij

worden? 38e jaargang, losse verkoop

e1


N E G A D N OPE MBO Albeda College 29, 30 januari 2010 Alfa College 27, 29, 30 januari 2010 Arcus College 24 januari 2010 Da Vinci College 12 februari 2010 Drenthe College 28 januari 2010 18 februari 2010 Edudelta College 10 oktober 2009 16, 27, 30 januari 2010

ROC van Amsterdam 11 oktober 2009 19, 23 januari 2010

Regio College 3 februari 2010

ROC van Twente 26, 27, 28 januari 2010

Rijn IJssel 14 november 2009 30 januari 2010

ROC West-Brabant 30 januari 2010

ROC A12 23 januari 2010 ROC ASA 9, 10 december 2009 12, 13, 16 januari 2010 13 februari 2010 ROC Aventus 21 november 2009 6 februari 2010

Gilde Opleidingen 7 februari 2010

ROC de Leijgraaf 5 februari 2010

Graafschap College 5, 6, 9 februari 2010

ROC Eindhoven 17 januari 2010

Helicon Opleidingen 9 november 2009 24, 30, 31 januari 2010 6, 7 februari 2010

ROC Flevoland 10 oktober 2009 23 januari 2010

ROC Horizon College 10 oktober 2009 5 februari 2010 ID College 1 februari 2010 Koning Willem I College 30, 31 januari 2010 Landstede 10 oktober 2009 19 november 2009 21 januari 2010 Leeuwenborgh Opleidingen 30 januari 2010 6, 7 februari 2010 Menso Alting College 29, 30 januari 2010 Noorderpoort College 29, 30 januari 2010

2010

Nova College 26 januari 2010 2, 6, 13 februari 2010

Friesland College 29, 30 januari 2010

Hoornbeeck College 21 januari 2010

t/m februari

ROC Friese Poort 10 oktober 2009 29, 30 januari 2010 ROC Kop van Noord-Holland 29 januari 2010 4 februari 2010 ROC Leiden 7 november 2009 5, 6 februari 2010 ROC Midden Nederland 10 oktober 2009 17 december 2009 10 februari 2010 ROC Mondriaan 2 februari 2010 ROC Nijmegen 21 november 2009 11 februari 2010 ROC RIVOR 13 januari 2010 ROC Ter AA 7 februari 2010

ROC Westerschelde 5, 6 februari 2010 ROC Zeeland 22, 23 januari 2010 De Rooi Pannen 17 januari 2010 Scheepvaart en Transport College 21 november 2009 22, 23 januari 2010 Zadkine 4 november 2009 22, 23 januari 2010 AOC Clusius College 29, 30 januari 2010 AOC De Groene Welle 10 oktober 2009 3 februari 2010 AOC Friesland 29, 30 januari 2010

De Eindhovense school 5, 6 februari 2010 Grafisch Lyceum R’dam 30 januari 2010 Grafisch Lyceum Utrecht 10 oktober 2009 30 januari 2010 20 februari 2010 Hout- en Meubilerings College 10 oktober 2009 4, 6 februari 2010 Leidse Instrumentmakersschool 18 oktober 2009 13 januari 2010 Mediacollege Amsterdam 21 januari 2010 Nimeto 10 oktober 2009 10 december 2009 5 februari 2010 Sint Lucas 28, 29 januari 2010 SVO Opleidingen 30 januari 2010 2, 3, 4, 7 februari 2010

AOC Groenhorst College 18 november 2009 15, 16, 19 januari 2010 21, 29, 30 januari 2010 10 februari 2010 AOC Oost 10 oktober 2009 21, 27, 28, 30 januari 2010 5, 6 februari 2010 AOC Terra 28, 29, 30 januari 2010 CITAVERDE College 29 januari 2010 Lentiz Onderwijsgroep 27, 28 januari 2010 4, 6, 11, 13 februari 2010 CIBAP Vakcollege 5, 6 februari 2010

Dit is een overzicht van open dagen per MBO-onderwijsinstelling. De vermelde data betreffen alleen open dagen en dus geen meeloopdagen en informatieavonden. Kijk voor exacte locatie(s), tijdstippen, programma ’s van de open dagen, andere voorlichtingsmomenten, eventuele wijzigingen en overige informatie op de website van de desbetreffende onderwijsinstelling. Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


INHOUD Schooljaar 2009/2010, 38e jaargang, 120e editie, oplage 60.000 explaren Bestemd voor leerlingen van het VMBO/MBO Bij de samenstelling van deze Beroepenkrant werd welwillend medewerking ondervonden van: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de AOC-Raad, de Stichting COLO, Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg, Landelijke Stichting Opleiding Verzorgende en Dienstverlenende Beroepen, de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg en het merendeel van de in de krant genoemde opleidingsinstituten en instanties, welke te maken hebben met de diverse opleidingen. Met het verschijnen van deze nieuwe Beroepenkrant editie VMBO/MBO moeten we iedereen erop wijzen dat de gegevens vermeld in de vorige Beroepenkranten (jaargang 2008/2009) niet meer up to date zijn. Het lijkt ons dan ook onjuist om van de vorige edities nog gebruik te maken. Deze Beroepenkrant werd samengesteld tussen februari 2009 en september 2009. Bij de samenstelling van de Beroepenkrant wordt uitgegaan van de dagopleidingen, die gevolgd kunnen worden na de VMBO en/of MBO. Slechts in beperkte mate wordt melding gemaakt van deeltijdopleidingen en van particuliere opleidingen. Voor informatie hierover willen wij graag verwijzen naar de decaan of naar de UWV werkbedrijven.

COLOFON De Beroepenkrant wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van de Stichting informatie Beroepen en Studies (S.I.B.S). De Beroepenkrant verschijnt twee keer per jaar: de editie VMBO/ MBO in september en januari. Doel van de Stichting is het op korte overzichtelijke wijze geven van informatie die ertoe bij kan dragen dat leerlingen een verantwoorde keuze maken voor een studie en/of beroep. Correspondentie met betrekking tot correcties, aanvullen en dergelijke kunt u richten aan de Beroepenkrant. Postbus 4461, 3006 AL Rotterdam of per e-mail naar redactie@beroepenkrant.nl. Helaas kunnen we niet ingaan op individuele vragen over opleidingen, studierichtingen en dergelijke. Raadpleeg hiervoor de schooldecaan. Aan de salarisbedragen in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. Vormgeving: Symon Maks Beeldredactie: Symon Maks Redactie: Drs. Marcel Roemers Hugo de Grootlaan 5 3314 AE Dordrecht Telefoon 078 - 6130481 Advertentie-exploitatie: Info Pinnacle BV. Postbus 4461 3006 AL Rotterdam Telefoon 010 - 2125111 Fax 010 - 2125123 Behoudens het voor eigen informatiedoeleinden overnemen van gegevens van instellingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of andere wijze, met het oogmerk van terbeschikkingstelling c.q. openbaarmaking van of aan derden. Voorts behoeft het overnemen van de systematiek van deze uitgave hetzij geheel/ gedeeltelijk de schriftelijke toestemming van de uitgevers. Met dank aan: ANP en Sp!ts

Editie VMBO/MBO Aankomend stratenmaker (niveau 2) 13 Aankomend verkoopmedewerker (niveau 1) 45 Activiteitenbegeleider (niveau 4) 27 Adaptatieadviseur (niveau 3) 9 Administrateur (niveau 4) 49 Administratief medewerker (niveau 1) 49 Afdelingsmanager (niveau 4) 46 Agent 5 (Aspirant) Brandwacht 5 Algemeen Operationeel Medewerker (niveau 2) 24 Algemeen Operationeel Technicus (niveau 4) 14 Allround kapper (niveau 3) 29 (Allround) lasser (niveau 1, 2, 3) 13 Allround medewerker mode/maatkleding (niveau 3) 9 Allround medewerker optiekbedrijf (niveau 3) 47 Allround metselaar (niveau 3) 21 Allround signmaker (niveau 3) 9 Ambtenaar burgerzaken (niveau 4) 5 Analist (niveau 3, 4) 14 Applicatieontwikkelaar (niveau 4) 43 Apothekers-assistent (niveau 4) 27 Assistent-audicien (niveau 2) 27 Assistent industrieel productontwerper (niveau 4) 15 Assistent medewerker mode/maatkleding (niveau1) 9 (Assistent) Politiemedewerker 6 Assistent-schilder (niveau 1) 13 Assistent tandtechnicus (niveau 2) 31 Audicien (niveau 3) 27 Audiovisueel vormgever (niveau 4) 9 Automatiseringstechnicus (niveau 4) 43 Aviation operations officer (niveau 4) 15 Banketbakker (niveau 2) 45 (Basis)drukker (niveau 2) 13 Basisgoudsmid (niveau 3) 10 Basislasser (niveau 2) 13 Basismedewerker mode/maatkleding (niveau 2) 9 Bedrijfsadministratief medewerker (niveau 2) 49 Bedrijfsleider melkveehouderij (niveau 1, 2, 3, 4) 37 Bejaardenverzorgende in verzorgingshuizen (zie Verzorgende) 37 Beschermings-/Afwerkingstechnieker (niveau 4) 15 Besturingstechnicus (niveau 4) 45 Beveiliger/Medewerker/toezicht en veiligheid (niv. 2) 5 (Bio)medisch analist (niveau 3, 4) 27 Bloemdesigner (niveau 1, 2, 3, 4) 37 Boekhoudkundig medewerker (niveau 3) 50 Boomkweker (niveau 1, 2, 3, 4) 37 Boswachter (niveau 1, 2, 3, 4) 37 Bouwkundige (niveau 4) 15 Bouwplaatsassistent (niveau 1) 15 Brandwacht (aspirant) 5 Broodbakker (niveau 2) 45 Brood- en banketbakker (niveau 2) 45 Chauffeur goederenvervoer (niveau 2) 15 Commercieel adminstratief medewerker (niveau 2) 45 Commercieel medewerker banken verzekeringswezen (niveau 4) 45 Commercieel medewerker binnendienst (niveau 3) 45 Commericeel medewerker marketing en communicatie (niveau 4) 46 Commercieel medewerker mode- en kledingbranche (niveau 4) 46 Commericeel-technisch managementfunctionaris in de mobiliteitsbranche (niveau 4) 18 Constructie- en apparatenbouwer (niveau 3) 16 Coテカrdinator-expediteur (niveau 3) 16 Couturier (niveau 4) 11 Danser/Danseres (niveau 4) 10 Decorateur (niveau 2, 4) 12 Dierenartsassistent (specialistenopleiding) 39 Dierenartsassistent (groen onderwijs; niveau 4) 39 Dierenverzorger in dierentuin (niveau 1, 2, 3, 4) 39 Directiesecretaresse (niveau 4) 50 Doktersassistent (niveau 4) 28 Draaier (niveau 1, 2) 16 Drogist (niveau 4) 46 Elektromonteur (niveau 2) 16 Elektrotechnicus (niveau 4) 16 Etaleur (niveau 2, 4) 11 Filiaal manager (niveau 4) 46 Fotograaf (niveau 4) 10 Functionaris arbeidsvoorziening (niveau 4) 53 Gezel schilder (niveau 3) 13 Gezel stukadoor (niveau 3) 24 Glazenwasser/gevelreiniger (niveau 2) 17 Goudsmid (niveau 4) 10 Goudsmid-ondernemer (niveau 4) 10 Grafisch ontwerper (niveau 4) 11 Grafisch vormgever (niveau 4) 11 Groenteteler (niveau 1, 2, 3, 4) 39 Helpende (niveau 2) 28 Helpende welzijn (niveau 2) 53 Horecamedewerker/-ondernemer (niveau 4) 33 Horecamedewerker fastfoodsector 47 Host/hostess reisbegeleider (niveau 3) 33 Hovenier (niveau 1, 2, 3, 4) 39 Human resource adviseur (niveau 4) 53 ICT-beheerder (niveau 4) 43 Informateur/trice (niveau 2) 50

Installatietechnicus (niveau 4) 17 Instrumentmaker (niveau 4) 17 Interieurbouwer (niveau 4) 21 Interieuradviseur (niveau 4) 11 Interieurstylist (niveau 4) 11 Interieurstylist (groen onderwijs; niveau 4) 39 Internationaal vertegenwoordiger (groen onderwijs; niveau 2, 3, 4) 40 Inspiciテォnt (niveau 3) 17 Isolatieplaatwerker (niveau 2) 17 IT-systeembeheerder in de grafimediabranche (niveau 4) 43 (Junior) accountmanager (niveau 4) 49 Juwelier/ondernemer (niveau 4) 11 Kaderfuncties in autoindustrie en handel en wegtransporttechniek (niveau 4) 18 Kaderfunctionaris natuursteenbedrijf (niveau 4) 21 Kapper/kapster (niveau 2) 29 Koopvaardij Officier alle schepen (niveau 4) 18 Kraamverzorgende (zie Verzorgende) 37 Kruidenspecialist (niveau 2, 3) 40 Laboratoriummedewerker (niveau 3, 4) 14 Lasser (niveau 1, 2) 13 Leestenmaker (niveau 3) 22 Logistiek medewerker (niveau 2) 18 Loonwerker (niveau 2, 3, 4) 40 Luchtvaartlogisticus (niveau 4) 18 Luchtvaartdienstverlener (niveau 4) 33 Luchtvrachtmedewerker (niveau 2) 19 Manager autobedrijf (niveau 4) 18 Manager havenlogistiek (niveau 4) 19 Manager Opslag en Vervoer (niveau 4) 19 Manegehouder/instructeur (niveau 2, 3, 4) 40 Machinaal verspaner (niveau 1, 2, 3) 19 Machinebankwerker fijnmechanisch (niveau 2) 19 Marechaussee beveiliger 6 Marinier Koninklijke Marine 6 Matroos (binnenvaart) (niveau 2) 19 Matroos Koninklijke Marine 6 Medewerker beheer ICT (niveau 3) 44 Medewerker facilitaire dienstverlening (niveau 2, 4) 29 Medewerker Havenoperaties (niveau 2) 19 Medewerker juwelier (niveau 2) 11 Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 4) 54 Medewerker opticien (niveau 2, 3) 34 Medewerker recreatiepark/attractiepark (niveau 1, 2, 3, 4) 34 Medewerker toezicht en veiligheid (niveau 2) Medewerker zorgboerderij/zorgbegeleider (niveau 4) 53 Mediamanager (niveau 4) 11 Medisch analist (niveau 3, 4) 27 Metselaar (niveau 2) 21 Meubelmaker (niveau 4) 21 Meubelontwerper (niveau 4) 21 Milieucontroleur afvalwaterlozing (niveau 1, 2, 3, 4) 40 Milieutechnicus (niveau 4) 21 Militair Koninklijke Landmacht in de categorie Soldaat/Korporaal 6 Militair Koninklijke Landmacht in de categorie Onderofficier 6 Militair/schepeling Koninklijke Marine 6 Modeadviseur (niveau 4) 11 Modeontwerper (niveau 4) 11 Moderedacteur (niveau 4) 11 Modetekenaar (niveau 4) 11 Mode-illustrator (niveau 4) 11 Monteur/chauffeur (niveau 2, 3, 4) 40 Monteur landbouwmechanisatie (niveau 2) 21 Motorvoertuigenbranche-medewerker (niveau 4) 18 Multimedia vormgever (niveau 4) 9 Natuursteenbeweker (niveau 2) 21 Onderhoudsmonteur mechanisch (niveau 4) 21 Ondernemer automotive-branche (niveau 4) 18 Ondernemer versdetailhandel (niveau 4) 47 Onderofficier Koninklijke Marine 6 Onderwerkmaker (niveau 2) 22 Onderwijsassistent (niveau 4) 7 Opticien manager (niveau 4) 31 Orthopedisch schoentechnicus (niveau 4) 22 Orthopedisch technicus (niveau 4) 29 Orthopedisch technisch medewerker (niveau 3) 29 Parketteur (niveau 2) 22 Particulier digitaal rechercheur (niveau 4) 44 Pedagogisch werker kinderopvang (niveau 3) 29 Pedicure (niveau 3) 29 Personeelsadviseur (niveau 4) 53 Pianotechnicus/ondernemer (niveau 3) 12 Plantenteler (zie Groenteteler) 40 Podiumtechnicus (niveau 3) 17 Procestechnicus (niveau 4) 22 Productiemedewerker slagerij of supermarkt (niveau 2) 41 Productiemedewerker vlees- en voedselverwerkende industrie (niveau 2) 41 Productontwikkelaar (niveau 1, 2, 3, 4) 41 Programmeur/verspaner CNC (niveau 2, 3, 4) 22 Receptionist(e) (niveau 2) 50 Reclameontwerper (niveau 2, 4) 12

SECTOR INDELING:

3

Reportagefotograaf (niveau 4) 9 Restaurateur (niveau 4) 34 Rozenkweker (niveau 1, 2, 3, 4) 41 Schachtenmaker (niveau 2) 22 Scheepsbouwkundige (niveau 4) 23 Scheepsinterieurbouwer (niveau 4) 21 Scheepswerktuigkundige alle schepen (niveau 4) 23 Scheepswerktuigkundige kleine schepen (niveau 3) 23 Schilder (niveau 2) 13 Schipper binnenvaart (niveau 4) 23 Schipper/machinist beperkt werkgebied (niveau 2) 23 Schoenconsulent (niveau 3) 30 Schoenhersteller (niveau 2) 47 Schoentechnisch voorzieningenmaker (niveau 3) 22 Schoonheidsspecialist (niveau 3) 30 Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud (niveau 2) 23 Secretaresse (niveau 3) 51 Secretarieel medewerk(st)er (niveau 2) 49 Servicemedewerker ICT (niveau 2) 44 Servicemonteur/onderhoudsmonteur (niveau 2) 24 Signmaker (niveau 2, 3 en 4) 9 Slager-traiteur (niveau 3) 47 Sociaal-cultureel werker (niveau 4) 53 Sociaal maatschappelijk dienstverlener (niveau 3, 4) 53 Sociaal pedagogisch werker (niveau 4) 54 Specialist audiovisuele productie (niveau 4) 24 Specialist mode/maatkleding (niveau 4) 9 Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 2) 54 Sport- en bewegingsleider (niveau 3) 54 Sport- en bewegingscoテカrdinator (niveau 4) 54 Stad & Landschapsarchitect (niveau 1, 2, 3, 4) 41 Standbouwer (niveau 2, 4) 12 Steward(ess) 34 Stratenmaker (niveau 3) 13 Stukadoor (niveau 2) 24 Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW6 (niveau 2) 24 Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW5 (niveau 3) 24 Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW4 (niveau 4) 24 Stuurman/werktuigkundige kleine schepen (niveau 3) 24 Stuurman alle schepen (niveau 4) 24 Stuurman kleine schepen (niveau 3) 24 Stylist (niveau 2, 4) 12 Systeembeheerder in de grafimediabranche (IT) (niveau 4) 45 Tandarts-assistent (niveau 4) 30 Tandtechnicus (niveau 3) 31 Technicus installatie computerapparatuur (niveau 4) 44 Technisch ondersteuner voor de verkoop (niveau 4) 44 Technisch oogheelkundigassistent (TOA) (niveau 4) 31 Technisch Specialist (Tsp) Koninklijke Landmacht 7 Technisch tekenaar/Cad-tekenaar (niveau 2, 3, 4) 25 Textielondernemer (niveau 4) 47 Theatermaker/Theatervormgever/ Theatertechnicus/Kunstmanager (niveau 4) 12 Theatertechnicus (niveau 3) 17 Timmerkracht (niveau 2, 3) 25 Toeristisch-recreatief medewerker/ ondernemer (niveau 2, 3, 4) 35 Trainer draf- en rensport (niveau 2, 3, 4) 41 Traiteur (niveau 3) 47 Uurwerkmaker (niveau 4) 12 Verkoopadviseur wonen (niveau 3) 48 Verkoopmedewerker (niveau 2) 48 Verkoopmedewerker optiekbedrijf (niveau 2) 47 Verkoopmedewerker versspeciaalzaak (niveau 2) 47 Verkoopmedewerker supermarkt (niveau 2) 47 Verkoper (niveau 2) 48 Verkoper personen-/bedrijfswagens (niveau 4) 18 Verkoper wonen (niveau 2) 48 Verpleegkundige (niveau 4) 31 Verzorgende (niveau 3) 31 Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (niveau 3) 31 Verzorgende thuiszorg (zie Verzorger) 37 Vliegtuigonderhoudsmonteur (niveau 3, 4) 25 Wachtmeester Koninklijke Marechaussee 7 Watermanager (niveau 1, 2, 3, 4) 42 Werktekenaar (niveau 2, 4) 12 Weg- en waterbouwer (groen onderwijs; niveau 1, 2, 3, 4) 42 Weg- en waterbouwkundige (niveau 4) 25 Werktuigbouwkundige (niveau 4) 25 Winkelassistent (niveau 1) 45 Winkelchef (groen onderwijs; niveau 1, 2, 3, 4) 42 Woningstoffeerder (niveau 2) 26 Zilversmid (niveau 4) 10 Zilversmid-ondernemer (niveau 4) 10 Zorghulp (niveau 1) 32

De Beroepenkrant is powered by

OVERHEID

pagina 5

ARTISTIEKE BEROEPEN

pagina 9

ONDERZOEK, PRODUCTIE, TECHNIEK EN VERVOER

pagina 13

GEZONDHEID

pagina 27

TOERISME

pagina 33

VOEDING, NATUUR EN MILIEU

pagina 37

ICT

pagina 43

COMMERCIテ記E BEROEPEN

pagina 45

ADMINISTRATIE, COMMUNICATIE EN HANDEL

pagina 49

SOCIALE SECTOR, ONDERWIJS EN SPORT

pagina 52

Alle informatie in de Beroepenkrant is in tekst. Om de beroepenbeschrijvingen kracht bij te zetten zijn wij een partnership aangegaan met Scholieren.tv Van veel beroepen uit de Beroepenkrant heeft Scholieren.tv een filmpje. Dit kun je zien door dat deze is uitgelicht door een gekleurde filmstrook. Op www.scholieren.tv kan je dan de bijbehorende film gratis bekijken.


De studie van...

“Als jij iedereen altijd laat zien dat je de beste wilt zijn, bereik je de top”

Pierre Wind Na de mavo had hij geen idéé wat hij wilde worden. Nu is Pierre Wind (44) een van de bekendste tv-koks van Nederland. Was jij altijd al zo vrolijk, of komt het omdat je als kok je passie hebt gevonden? ‘Dat zit in mijn karakter, maar het komt natuurlijk ook omdat ik lekker in mijn vel zit!’

– nu MBO – Koken en Serveren. Al na één les bleek dat ik er feeling voor had. Toen heb ik besloten: ik zorg dat ik altijd als beste ga slagen. En dat is ook gelukt. Ik haalde de hoogste cijfers!’

Hoe vond je eigenlijk het beroep dat bij je past? ‘Dat was een drama. Ik kwam van mavo vier en wist het echt niet. Mijn ouders zijn niet rijk en wilden dat ik gericht zou kiezen, dus deed ik een beroepentest. Daar kwam uit dat ik avontuurlijk was. Dat klopt wel. Ik moest naar de Zeevaartschool, waar ik goede cijfers haalde voor de totaal verkeerde vakken. Daar voelde ik me heel schuldig over, want mijn ouders hadden kromgelegen om mijn studie te betalen. Tijdens een vakantiebaantje als keukenhulpje, dacht ik ‘hé, dit ligt me’. Ik meldde me aan voor LTS

Hoe was het om iets te vinden waar je goed in bent? ‘Je wordt verliefd. Ineens blijkt dat je kunt floreren. Bij de eerste tien voelde ik me een koning. En toen ik mijn eerste kookwedstrijd won, werd ik gek. Die adrenaline! Ik maak sindsdien eigenlijk overal een wedstrijdje van.’ Wat is het geheim van je succes? ‘Na al die jaren werk ik nog steeds net zo hard: vannacht tot half vier. En vanochtend zat ik om half acht weer in de auto. Ook belangrijk: accepteren dat je succes niet alleen kunt maken. Als jij iedereen altijd laat

zien dat je de beste wilt zijn, bereik je de top. Dan willen mensen in je investeren.’ Moet je per se studeren om kok te worden? ‘Je kan in onze maatschappij ook succes hebben zónder studie, maar het tegenovergestelde is vaker bewezen. Een sterrenzaak kom je alleen binnen met een diploma. En als je dat sterrenrestaurant op je cv hebt, kom je op ándere plekken weer eerder binnen. Ik denk dat elke studie, hoe laag of hoog die ook is, een meerwaarde is in je leven. Je leert niet alleen een vak, maar doet ook kennis op. Als je meer weet dan een ander, heb je altijd een voorsprong.’ Nog tips voor scholieren die op zoek zijn naar de ultieme opleiding? ‘Wees gelukkig en volg je hart. Als je moeite hebt met kiezen, ga dan een dag of voor mijn part een week lang in het gras liggen, alleen. Kijk naar de lucht, vraag je af ‘wat zou ik graag over tien jaar willen zijn en willen doen?’ Jaag dat na! Ga kijken hoe je dat kunt bereiken. Het is het enige advies dat werkt.’


5

Beroepen aangegeven met play butt n kun je als film bekijken op www.scholieren.tv

OVERHEID (Aspirant-)Brandwacht Vooropleiding VMBO-niveau met tevens een vrij grote technische vakkennis Bijzonderheden: Minimumleeftijd 18 jaar. Opleiding Je kunt solliciteren bij een van de plaatselijke brandweerkorpsen. De kans om op deze manier aangenomen te worden is vrij gering. Een betere weg kan zijn om je via het korps aan te melden bij de vrijwillige brandweer. Van daaruit is de kans naar een baan bij de brandweer iets groter. Plaatsingsmogelijkheden Bij een van de plaatselijke brandweerkorpsen. Carrieremogelijkheden Na enige jaren ervaring is eventueel bevordering mogelijk tot brandwacht 1e klasse. Salaris indicatie Je aanvangssalaris ligt meestal op ongeveer €1.415,en kan uitlopen tot ongeveer €2.340,-. Meer informatie Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, Kemperbergerweg 783, 6816 RW Arnhem, tel. 026-3552400 .....................................................................................

Agent Vooropleiding Je kunt voor politiewerk worden opgeleid op vijf niveaus. Je kunt na VMBO op drie niveaus instromen (niveau 2 t/m 5), afhankelijk van je vooropleiding. Om te kunnen solliciteren moet je één van de genoemde diploma`s hebben. 1. VMBO B- of K-leerweg. 2. VMBO G- of T-leerweg of gelijkwaardig. 3. VMBO T-leerweg, een MBO-opleiding of een HAVOdiploma. Bijzonderheden: Nederland heeft 26 politiekorpsen, deze korpsen hanteren verschillende eisen. Het kan zijn dat korpsen hogere eisen stellen dan hierboven vermeld staan. Opleiding 1. De 1,5-jarige opleiding Assistent politiemedewerker (niveau 2) 2. De 3-jarige opleiding Politiemedewerker (niveau 3) 3. De 4-jarige opleiding Allround politiemedewerker (niveau 4) Bijzonderheden: Een politieopleiding volg je aan de Politieacademie, maar hier kun je je niet rechtstreeks aanmelden. Je moet eerst solliciteren bij een korps. Het korps stuurt jou vervolgens naar de selectie en daarna naar de opleiding. Op de site www.kombijdepolitie.nl kun je zien welke korpsen vacatures hebben. Om te kunnen solliciteren zijn er een aantal basiseisen waar je aan moet voldoen. De belangrijkste zijn: • Nederlandse nationaliteit • goede beheersing van de Nederlandse taal • minimaal 17,5 jaar zijn (16,5 voor niveau 2) • onbesproken gedrag • goede conditie • je gezichtsvermogen moet aan bepaalde minimumeisen voldoen. Voordat je aangenomen kunt worden moet je eerst een selectieprocedure doorlopen. Hierin word je getest op psychologische geschiktheid, taalvaardigheid, intelligentie en fitheid. Na het goed doorlopen van de selectieprocedure test het korps tenslotte je medische

gezondheid en volgt een antecedentenonderzoek. Vanaf de eerste dag dat je naar de politieopleiding gaat ben je in dienst van het korps en ontvang je gelijk een salaris. Politieopleidingen worden gegeven op één van de volgende locaties van de Politieacademie: Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Drachten. De opleidingen bestaan uit elkaar afwisselende periodes van 12 weken leren en 12 weken werken in het korps. Op de Politieacademie krijg je vooral theorie en oefenen met praktijksimulaties. In het korps ga je als politieman/vrouw met een ervaren collega de straat op om het echte politiewerk uit te voeren. Plaatsingsmogelijkheden Je solliciteert bij jouw korps van voorkeur (meestal in de regio waar je woont). Als hier geen vacatures zijn kun je het bij een ander korps proberen. Na de opleiding krijg je bij het korps waar je aangesteld bent een functie die aansluit bij het door jou gevolgde opleidingsniveau. Carrieremogelijkheden De politieopleidingen zijn opgebouwd uit verschillende niveaus (2 t/m 6). Dit betekent dat je altijd kunt doorstromen naar een volgend niveau. Er moeten dan natuurlijk wel vacatures zijn in jouw korps voor dat volgende niveau. Verder kun je solliciteren naar een specialistische functie, op je eigen of op een hoger niveau. Daarbij kun je denken aan vakinhoudelijke specialisaties als verkeer, recherche, hondenbrigade, het arrestatieteam of een leidinggevende functie. Alle politieopleidingen zijn gelijkgesteld met andere mbo-opleidingen. Dit betekent dat behaalde certificaten/diploma`s dezelfde waarde hebben als die uit het reguliere onderwijs. Salaris indicatie Als je voor het politiewerk kiest, betaalt het korps je opleiding, uniform, boeken en salaris. Dit salaris is, ongeacht je leeftijd, gelijk aan het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder. Het basissalaris dat je ontvangt, bedraagt minimaal e1.355,- bruto per maand. In sommige gevallen kunnen korpsen hier in positieve zin van afwijken. Al tijdens de opleiding groeit je salaris met het behalen van certificaten. Daarnaast krijg je een vakantie-uitkering van 8% en een 13e maand.

Nederlands Talen Instituut Noorderpoortcollege ROC ASA ROC van Amsterdam ROC ID College ROC Mondriaan ROC Nova College ROC Aventus ROC Eindhoven Rijn IJssel 2. Albeda College (Rotterdam)* Alfa-college* Arcus College* Da Vinci College* ROC Friese Poort Friesland College* Graafschap College* Horizon College* Landstede MBO* ROC Mondriaan* ROC Nova College* ROC A12 (Ede)* ROC van Amsterdam* ROC Eindhoven* ROC Flevoland* ROC Leiden ROC ID College* lROC Nijmegen* ROC Tilburg* ROC van Twente* ROC Ter AA* Florijn College (Breda)* Zoomvliet College (Roosendaal)* * alleen BOL Plaatsingsmogelijkheden Een gemeentehuis of een stadskantoor op de afdeling burgerzaken. Carrieremogelijkheden Je kunt verder gaan met een HBO-opleiding, bijvoorbeeld Bestuurkunde, Recht, Sociaal Juridische Dienstverlening of Management, Economie en Recht (MER). Salarisindicatie Je aanvangssalaris ligt tussen de €1.562,- en €1.743,en kan uitlopen tot respectievelijk €2.164,- en €2.745,-.

Meer informatie Wil je meer weten over de vacatures, aanstellingseisen, opleidingen, de selectieprocedure of over korpsen? Kijk dan op www.kombijdepolitie.nl. Wil je graag persoonlijk iemand spreken, kom dan naar een beurs waar de politie met een stand staat. .....................................................................................

Ambtenaar burgerzaken Niveau 4

Werkt als ambtenaar bij een gemeente en is degene waar burgers mee te maken krijgen, bijvoorbeeld om geboorteaangifte te doen of paspoorten en rijbewijzen aan te vragen of te verlengen. Vooropleiding VMBO: T-, G- of K-leerweg sector Economie (andere sectoren: + wiskunde of economie of 2e moderne vreemde taal) Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding Administratief juridisch medewerker (BOL of BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding Juridisch medewerker uitstroomdifferentiatie Openbaar bestuur (BOL of BBL) Waar 1. Alfa-college Deltion College Koning Willem I College

Beveiliger/Medewerker toezicht en veiligheid Niveau 2

Houdt toezicht op de veiligheid, geeft informatie aan publiek en bezoekers, bijvoorbeeld tijdens een evenement, kijken of mensen zich aan de regels houden. Waarborgt de gezondheid en de veiligheid van personen en de beveiliging van gebouwen en eigendommen. Vooropleiding VMBO B-leerweg, sector economie; voor de andere

sectoren + wiskunde of economie of een 2e moderne vreemde taal. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Beveiliger (BOL en BBL). Bijzonderheden: Je kunt kiezen uit de specialisaties: persoonsbeveiliging, mobiele surveillance en winkelsurveillance. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Particuliere beveiliging Bijzonderheden: In de laatste opleiding kun je kiezen uit de volgende richtingen: Beveiliger, Mobiel surveillant, Persoonsbeveiliger of Winkelsurveillant 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Medewerker toezicht en veiligheid Waar 1. Albeda College Alfa-college Arcus College** Da Vinci College Deltion College** Drenthe College ROC Friese Poort Graafschap College Landstede MBO** Leeuwenborgh Opleidingen Minerva opleidingsgroep (Almere) ROC Nova College ROC A12 ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC ID College ROC Kop van Noord-Holland ROC Leiden ROC Tilburg ROC van Twente Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Zeeland Best Alert LOI MBO-College** ROC Mondriaan Nationale Handels Academie Nederlands Talen Instituut Noorderpoortcollege ROC Rivor** ROC Nijmegen ROC Midden Nederland Nederlands Opleidings Bureau NOB B.V.* Securi Training Vitalis College (Breda) Zadkine** *alleen BBL **alleen BOL 2. Alfa-college Deltion College ROC Friese Poort ROC A12 ROC Aventus ROC Kop van Noord-Holland ROC ID College Rijn IJssel ROC Zeeland Vitalis College (Breda) Plaatsingsmogelijkheden Bij particuliere beveiligingsbedrijven, bedrijfsbeveiligingsdiensten of de overheid.

Check de clips van je toekomstige opleiding of beroep op www.scholieren.tv

Films van o.a.: Werken met gedetineerden - Politie - Ecabo - Koninklijke Marine


6

www.beroepenkrant.nl

Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar de 3-jarige vakopleiding Coördinator beveiliging. Salarisindicatie Bij particuliere beveiligingsorganisaties heb je een aanvangssalaris van ongeveer €1.580,- en dit kan oplopen tot ongeveer €1.970,-. .....................................................................................

Marechaussee Beveiliger Is belast met de beveiligingstaken van de Koninklijke Marechaussee: bij onze koninklijke paleizen. Vooropleiding VMBO-T-, G, K- of BB-leerweg Opleiding Op het moment van aanstelling moet je minimaal 17 jaar oud zijn en maximaal 29 jaar. Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben en je moet van onbesproken gedrag zijn. De keuring bestaat uit een kennisonderzoek, een psychologisch onderzoek, een medische keuring en een sporttest. Waar Eefde en Apeldoorn. Plaatsingsmogelijkheden Je kunt na je opleiding in een van de vijf districten in Nederland geplaatst worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat je na enkele jaren praktijkervaring uitgezonden wordt naar het buitenland. Carrieremogelijkheden Bij goed functioneren en ruimte in de organisatie behoort contractverlenging tot de mogelijkheden. Salaris indicatie Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je €830,bruto. Meer informatie www.werkenbijdemarechaussee.nl .....................................................................................

Militair Koninklijke Landmacht in de categorie Onderofficier Als onderofficier behoor je tot het middenkader en geef je leiding aan een aantal militaire collega`s in de categorie soldaten/korporaals. Hierbij leg je verantwoording af aan het management (de categorie officieren).

Vooropleiding Na tenminste VMBO-Kaderberoepsgerichte leerweg kun je al opgeleid worden tot onderofficier. Na een technische opleiding kun je geplaatst worden in de sector techniek. Ook aan personeel met een economische opleiding is behoefte. Bijzonderheden: Leeftijd: Je kan solliciteren vanaf 16,5 tot 30 jaar. Je kan pas worden aangesteld vanaf 17 jaar. Je moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Waar De opleiding vindt plaats op de Koninklijke Militaire School in Weert. Plaatsingsmogelijkheden Na je opleiding kun je geplaatst worden bij één van de eenheden van de Koninklijke Landmacht in Nederland. Carrieremogelijkheden Na je opleiding ga je aan de slag binnen de functie waar je voor bent opgeleid. Afhankelijk van de vacatures, diploma`s en beoordelingen bestaat de mogelijkheid tot het verlengen van het contract op eenzelfde niveau of zelfs een niveau hoger. In dit laatste geval zul je een aanvullende militaire opleiding moeten volgen op de Koninklijke Militaire Academie in Breda in het geval je wilt en kunt doorstromen naar de categorie officieren. Salaris indicatie Je ontvangt salaris vanaf de eerste dag. Het aanvangsalaris van een onderofficier tijdens de opleiding is minimaal 738 euro netto. Na je opleiding ben je sergeant en is je salaris minimaal e1.014 euro. Het salaris is afhankelijk van je leeftijd, je vooropleiding en je eventuele werkervaring. Ook de rang die je bekleedt is hierbij van belang. Afhankelijk van je contract en functie ontvang je aan het einde van je aanstelling een premie. Bijzonderheden: De Koninklijke Landmacht biedt bijzonder gunstige geneeskundige voorzieningen, gratis sportfaciliteiten en gratis studiemogelijkheden. Daarnaast ontvang je toelages als je op oefening of uitzending gaat. Meer informatie Gratis een informatiepakket opvragen van de Koninklijke Landmacht of je opgeven voor een voorlichting kan via: 0800-0124 . Kijk ook voor meer informatie op www.werkenbijdelandmacht.nl of loop binnen bij een van de banenwinkels van de Koninklijke Landmacht: Amsterdam: Muntplein 10, 020-6855193 Arnhem: Looierstraat 8, 026-4435058 Assen: Wittestraat 39, 0592-323570 Eindhoven: Jan van Lieshoutstraat 14, 040-2436800 Rotterdam: Westblaak 11, 010-4117266

Zwolle: Meppelerstraatweg 19, 038-4549866 .....................................................................................

Militair Koninklijke Landmacht in de categorie Soldaat/Korporaal Vooropleiding Voor korporaal/soldaat kun je al met regulier basisonderwijs of met VMBO Basisberoepsgerichte leerweg dienst nemen. Indien je niet in het bezit bent van een diploma, wordt jouw werk- en denkniveau getoetst door de landmacht. Bijzonderheden: Leeftijd: Je kunt solliciteren vanaf 16,5 tot 32 jaar. Je kunt pas worden aangesteld vanaf 17 jaar. Je moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Opleiding De opleiding van de soldaat/korporaal varieert van 7 tot 12 maanden. De soldaat/korporaal volgt eerst een algemene militaire opleiding en daarna een functiegerichte opleiding. De aanstellingsduur is mede afhankelijk van de gekozen functie, maar is minimaal 2 jaar en zes maanden. Er bestaat een verlengingsmogelijkheid tot een maximumleeftijd van 35 jaar. Waar Als soldaat/korporaal wordt je in eerste instantie opgeleid bij één van de 3 opleidingseenheden (schoolbataljons) in Assen, Schaarsbergen of Oirschot. Dit is afhankelijk van je eigen keuze voor een bepaalde functie. Na je opleiding wordt je geplaatst bij een van de eenheden van de landmacht in Nederland. Plaatsingsmogelijkheden Voor de soldaat of korporaal staan vele functiemogelijkheden open, zowel in de tactische, technische, geneeskundige als administratieve richtingen. Carrieremogelijkheden De korporaal/soldaat wordt na de opleiding geplaatst op de functie waar hij/zij voor opgeleid is. Na het uitdienen van het contract bestaat er de mogelijkheid om door te groeien binnen de organisatie, afhankelijk van de vereiste diploma`s en gebleken geschiktheid. Salaris indicatie Je ontvangt salaris vanaf de eerste dag. Het aanvangsalaris van een 17-jarige soldaat is minimaal 738 euro netto. Het aanvangsalaris van een 17-jarige korporaal is na de opleiding minimaal €972,- netto. Het salaris is afhankelijk van je leeftijd, je vooropleiding en je eventuele werkervaring. Ook de rang die je bekleedt is hierbij van belang. Afhankelijk van je contract en functie ontvang je

aan het einde van je aanstelling een premie. Bijzonderheden: De Koninklijke Landmacht biedt bijzonder gunstige geneeskundige voorzieningen, gratis sportfaciliteiten en gratis studiemogelijkheden. Daarnaast ontvang je toelages als je op oefening of uitzending gaat. Meer informatie Gratis een informatiepakket opvragen van de Koninklijke Landmacht of je opgeven voor een voorlichting kan via: 0800-0124 . Kijk ook voor meer informatie op www.werkenbijdelandmacht.nl of loop binnen bij een van de banenwinkels van de Koninklijke Landmacht: Amsterdam: Muntplein 10, 020-6855193 Arnhem: Looierstraat 8, 026-4435058 Assen: Wittestraat 39, 0592-323570 Eindhoven: Jan van Lieshoutstraat 14, 040-2436800 Rotterdam: Westblaak 11, 010-4117266 Zwolle: Meppelerstraatweg 19, 038-4549866 .....................................................................................

Militair/schepeling bij de Koninklijke Marine Je werkt meestal aan boord van schepen, bijvoorbeeld een fregat, onderzeeboot of mijnenjager en bent gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Als marinier werk je hoofdzakelijk op het land. Vooropleiding Gezien het grote aantal dienstgroepen waarvoor binnen de Koninklijke Marine kan worden gekozen is het in dit bestek niet mogelijk om voor iedere richting de vereiste vooropleiding te vermelden. Algemeen wordt minimaal het niveau VMBO-theoretisch, -gemengd of -kaderberoepsgericht geëist. Voor de technische richtingen is daarnaast wiskunde en natuurkunde verplicht. Voor Onderofficier is een relevant MBO-diploma vereist. Opleiding Matroos, Marinier of Onderofficier Koninklijke Marine. Waar Interne opleiding bij de Koninklijke Marine. Plaatsingsmogelijkheden De Marine is verdeeld in de vloot, het Defensie Helicopter Commando en het Korps Mariniers. Zij kent een zestal dienstgroepen: Operationele Dienst, Technische Dienst, Wapen-technische Dienst, Logistieke Dienst, Bijzondere Diensten en het Korps Mariniers. Het Korps Mariniers is alleen toegankelijk voor mannen. Carrieremogelijkheden Voor een aanstelling voor bepaalde tijd als militair/ schepeling bij de Koninklijke Marine bestaan de volgende mogelijkheden:

Word agent en pak winkeldiefstal in je eigen buurt aan. Als politieagent moet je op elk moment klaar zijn om

meer op zijn eigen benen kan staan. Jij blijft iedere situatie

in actie te komen. Bijvoorbeeld als je een winkeldief op

de baas en werkt samen met je collega’s aan een wijk waarin

heterdaad betrapt. Maar politiewerk is meer dan het

iedereen met een gerust gevoel over straat kan. Houd jij van

arresteren van criminelen. Je zorgt ervoor dat mensen zich veilig kunnen voelen in hun wijk

(V)MBO’ers m/v

OVERHEID

actie, ben je fit en laat je niet over je heen lopen? Dan biedt de politie je een afwisselende baan en

en helpt mensen in nood. Je werk is net zo afwisselend

de kans om door te groeien in het politievak. Kijk voor meer

als de mensen die je daarbij tegenkomt. Van slachtoffer tot

informatie over de opleiding, het werk of een voorlichting

dader, van iemand die de benen neemt tot iemand die niet

bij jou in de buurt op www.kombijdepolitie.nl.


OVERHEID

Wat wil jij worden?

1. Voor matrozen/mariniers is de dienverplichting 4 jaar. En bij aanstelling als matroos/marinier mag je niet ouder zijn dan 30 jaar. 2. Voor Onderofficieren is de initiële aanstellingsduur 6 jaar. En bij aanstelling als Onderofficier mag je niet ouder zijn dan 28 jaar. Voor beide groepen geldt de mogelijkheid om het contract te verlengen tot het moment dat je 35 jaar wordt. Na deze periode kom je eventueel in aanmerking voor een contract voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan je aanstelling als militair/ schepeling moet je voldoen aan de voor de Koninklijke Marine gestelde eisen bij een psychologische en medische keuring. Salaris indicatie Het salaris is afhankelijk van je leeftijd en bedraagt voor een matroos der 1e klasse van 20 jaar €1.420,per maand (exclusief toelagen). Meer informatie www.werkenbijdemarine.nl www.werkenbijhetkorpsmariniers.nl

Onderwijsassistent Niveau 4

Je ondersteunt de leerkracht bij de inhoud van het onderwijs. Naast onderwijsinhoudelijke taken, houd je je onder meer bezig met praktische zaken zoals het op orde houden van het lokaal en de lesmiddelen. Je helpt kinderen met een (leer) achterstand vooruit. Je neemt regelmatig deel aan werk- en teamoverleg, waarbij een duidelijke eigen inbreng van je verwacht wordt. In het speciaal onderwijs kun je ook ingezet worden bij activiteiten rondom zorg. Vooropleiding VMBO K-, G- of T-leerweg (alle sectoren) Overgangsbewijs naar 3 HAVO/VWO Diploma Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW 3) Diploma Sociaal Dienstverlener Diploma Helpende Welzijn Opleiding 1. De 3-jarige middenkaderopleiding Onderwijsassistent (BOL en BBL) Bijzonderheden: ROC Friese Poort verzorgt naast de opleiding Onderwijsassistent de opleiding Onderwijsassistent-muziek (BOL) in Drachten Bij deze opleiding wordt het hele onderwijs benaderd vanuit de muziek. 2. De 3-jarige opleiding middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Onderwijsassistent (BOL en BBL)

7

Bijzonderheden: Er zijn 2 uitstroomdifferentiaties: Onderwijsassistent PO/SO (primair of speciaal onderwijs) en VO/Bve (voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs of het volwassenonderwijs).

Bijzonderheden: De Koninklijke Landmacht biedt bijzonder gunstige geneeskundige voorzieningen, gratis sportfaciliteiten en gratis studiemogelijkheden. Daarnaast ontvang je toelages als je op oefening of uitzending gaat.

Waar 1. Albeda College Alfa-college Drenthe College** Koning Willem I College* Landstede MBO** LOI MBO-College* Nationale Handels Academie* Nederlands Talen Instituut Noorderpoortcollege ROC de Leijgraaf* ROC Eindhoven ROC Kop van Noord-Holland ROC Leiden* ROC Westerschelde* Zadkine Capabel Onderwijs Groep* OVD Afstandsonderwijs B.V.* 2. Arcus College Da Vinci College Deltion College ROC Friese Poort Friesland College Gilde Opleidingen* Graafschap College Horizon College Leeuwenborgh Opleidingen Regio College* ROC ID College* ROC Menso Alting* ROC Mondriaan* ROC Nova College* Landstede MBO ROC van Amsterdam ROC ASA* ROC Aventus ROC Flevoland ROC Kop van Noord-Holland ROC Tilburg Rijn IJssel ROC Ter AA* ROC Midden Nederland Kellebeek College (Roosendaal)* Vitalis College (Breda)* ROC Zeeland * alleen BOL ** alleen BBL

Meer informatie Gratis een informatiepakket opvragen van de Koninklijke Landmacht of je opgeven voor een voorlichting kan via: 0800-0124 . Kijk ook voor meer informatie op www.werkenbijdelandmacht.nl of loop binnen bij een van de banenwinkels van de Koninklijke Landmacht: Amsterdam: Muntplein 10, 020-6855193 Arnhem: Looierstraat 8, 026-4435058 Assen: Wittestraat 39, 0592-323570 Eindhoven: Jan van Lieshoutstraat 14, 040-2436800 Rotterdam: Westblaak 11, 010-4117266 Zwolle: Meppelerstraatweg 19, 038-4549866

Plaatsingsmogelijkheden 1. Je werkt (meestal) in de onderbouw van het basisonderwijs, groep 1 tot en met 4. Je werkt onder eindverantwoordelijkheid van de leerkracht. 2. Je kunt werken in het primair, speciaal of voortgezet onderwijs, in het beroepsonderwijs of het volwassenonderwijs. Carrieremogelijkheden Met het diploma Onderwijsassistent kun je doorstromen naar de aanverwante hbo-opleiding pabo. Afhankelijk van je prestaties kun je daar studieduurverkorting krijgen. De opleiding Onderwijsassistent-kunst is een goede voorbereiding op de kunstacademie of de lerarenopleiding tekenen/handvaardigheid. Salaris indicatie Bij een volledige betrekking in het primair onderwijs begin je met €1.545,- en dit kan oplopen tot een maximum van €2.191,-. In het voortgezet onderwijs begin je met €1.573,- en is je maximum ook €2.191,-.

Technisch Specialist (TSP) Koninklijke Landmacht De Tsp wordt voor 4 tot 5 jaar aangesteld. De Tsp wordt opgeleid voor een militaire functie en volgt via de beroepsbegeleidende leerweg in het kader van het A-leerlingwezen een opleiding voor een burgervakdiploma. Vooropleiding Minimaal VMBO Basisberoepsgerichte leerweg, sector Techniek, afdelingsprogramma ET, ME, VT of MT. Bijzonderheden: Leeftijd: je kunt solliciteren vanaf 16,5 tot 30 jaar. Je kunt pas worden aangesteld vanaf 17 jaar. Je moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Opleiding Naast je militaire opleiding volg je een opleiding voor een burgervakdiploma. Deze opleidingen zijn deels schriftelijk en deels praktisch. Wanneer je voor jouw vak ook schriftelijk onderwijs moet volgen, wordt je daartoe in de gelegenheid gesteld in de vorm van 4 halve werkdagen per maand. Uiteraard staan ook de avonduren tot je beschikking mits er geen oefeningen zijn. Tijdens je diensttijd word je in de gelegenheid gesteld examens af te leggen. De kosten, verbonden aan deze opleidingen worden door de Koninklijke Landmacht betaald. De burgervakopleidingen zijn in overleg met o.a. de bedrijfsvereniging van Automobielen, Motoren en INOVAM, de stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw, de Algemene Verladers en Eigen Vervoerders Organisatie EVO afgestemd. Waar De opleiding zal in principe plaats vinden in de omgeving van Soesterberg, waarna je ergens tewerk gesteld wordt op een kazerne in Nederland. Plaatsingsmogelijkheden Na een opleiding als TSp word je geplaatst als hersteller voertuigen, onderhoudsmonteur, berging rupsvoertuigen, onderhoudsmonteur/hersteller aggregaten, radio-monteur, lasser/plaatwerker, magazijnbediende, machinist mobiele kraan of chauffeur. Uiteraard afhankelijk van de door jouw gekozen functie. Carrieremogelijkheden Je wordt aangesteld voor een periode van 4-5 jaar, afhankelijk van je opleiding en functie. Verlenging is eventueel mogelijk. Interne carrière is mogelijk afhankelijk van het commandantenadvies en eigen ontwikkelingen. Salaris indicatie Je ontvangt salaris vanaf de eerste dag. Na je opleiding ben je korporaal en is je salaris minimaal 972 euro netto bij een leeftijd van 17 jaar. Het salaris is afhankelijk van je leeftijd, je vooropleiding en je eventuele werkervaring. Ook de rang die je bekleedt is hierbij van belang. Afhankelijk van je contract en functie ontvang je aan het einde van je aanstelling een premie.

Wachtmeester Koninklijke Marechaussee Is belast met de taken van de Koninklijke marechaussee, zoals politietaken voor de Krijgsmacht, bij de politiedienst op Schiphol meewerken aan de basispolitiezorg, persoonscontrole op onze internationale luchthavens en zeehavens (met uitzondering van Rotterdam) of Mobiel Toezicht Vreemdelingen op snelwegen en in treinen bij onze grenzen met Duitsland en België. Vooropleiding VMBO T-, G of K-leerweg. Opleiding Op het moment van aanstelling moet je minimaal 17 jaar oud zijn en maximaal 29 jaar. Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben en je moet van onbesproken gedrag zijn. De keuring bestaat uit een kennisonderzoek, een psychologisch onderzoek, een medische keuring en een sporttest. Waar Eefde en Apeldoorn. Plaatsingsmogelijkheden Je kunt na je opleiding in een van de vijf districten in Nederland geplaatst worden. Ook bestaat de mogelijkheidheid dat je na enkele jaren praktijkervaring uitgezonden wordt naar het buitenland. Carrieremogelijkheden Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid door te groeien naar de hogere onderofficiersrangen. Salaris indicatie Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je €830,bruto. Meer informatie www.werkenbijdemarechaussee.nl


Ruim 6.000 diploma’s per jaar. We zijn een van de grootste opleidingsinstituten van Nederland. Op talloze plekken binnen onze organisatie wordt hard gestudeerd. Voor een vakdiploma, een specifieke vaardigheid of een universitaire titel. Die opleiding wordt meteen in praktijk gebracht, zodat onze mensen een heleboel ervaring opdoen. Een ijzersterke combinatie waar ze ook later veel aan hebben. Als ze besluiten dat het tijd wordt voor een andere uitdaging bijvoorbeeld. Dan blijken die jaren bij Defensie een enorme prÊ op hun cv. Dat is de verantwoordelijkheid van Defensie.

www.defensie.nl/verantwoordelijkheid


9

Beroepen aangegeven met play butt n kun je als film bekijken op www.scholieren.tv

artistieke beroepen (Allround) signmaker Niveau 2,3,4

Het werk van de signmaker bestaat uit het produceren en aanbrengen van speciale belettering op media in de buitenruimte (bijvoorbeeld auto`s, winkelgevels, steigerdoeken, reclameborden, lichtreclames). Maar ook in de standbouw wordt veel gebruikgemaakt van speciale belettering. Als signmaker is geen dag hetzelfde. De ene dag zorg je voor de prachtige belettering van een winkelgevel voor een kleine ondernemer en de volgende dag beletter je een grote beursstand voor een internationale onderneming. Vooropleiding 1. VMBO B-leerweg (liefst sector Techniek) 2. VMBO T-, G- of K-leerweg (liefst sector Techniek) 3. VMBO T-, G- of K-leerweg (liefst sector Techniek) Bijzonderheden: Niet alle ROC`s hanteren dezelfde vooropleidingseisen. Informeer daarom hiernaar bij het ROC van je keuze. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) (Medewerker) Signmaker (BOL en BBL). 2. De 3-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) (Allround) Signmaker (BOL en BBL). 3. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Signmaker (BOL en BBL). Bijzonderheden: Sommige ROC`s met een opleiding onder 1. of 2. hebben een met 3. verwante opleiding, bijvoorbeeld als specialisatie binnen Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie. Informeer hiervoor bij het ROC van je keuze. Waar 1. Mediacollege Amsterdam ROC van Twente Gilde Opleidingen Grafisch Lyceum Rotterdam Nimeto Utrecht CIBAP vakcollege Scholengemeenschap de Rooi Pannen 2. Gilde Opleidingen Mediacollege Amsterdam Da Vinci College ROC van Twente Grafisch Lyceum Rotterdam ROC Westerschelde Scholengemeenschap De Rooi Pannen 3. Da Vinci College Scholengemeenschap De Rooi Pannen Plaatsingsmogelijkheden 1. Werken bij een signbedrijf of een graveerbedrijf. Bij een signbedrijf verzorg je belettering, bijvoorbeeld op auto`s, reclameborden, billboards, banners, wegwijzers, spandoeken en kleding. Bij een graveerbedrijf maak je naamplaten, binnenbewegwijzering in bijvoorbeeld ziekenhuizen, naamplaatjes, huisnummers en teksten op sportprijzen. 2. Je voert praktische werkzaamheden uit die ingewikkelder zijn dan die van de medewerker sign. Ook heb je meer verantwoordelijkheden in het bedrijf, met name op het gebied van bedrijfsvoering. Je hebt contact met opdrachtgevers, stuurt soms medewerkers aan en geeft leiding aan projecten. Op basis van aangeleverde concepten kun je ontwerpen maken en in sommige gevallen lever je het werk op. Je wordt opgeleid als beletteraar, lichtreclamespecialist, graveur of zeefdrukker. In middelgrote en grote bedrijven kun je doorgroeien naar de functie van projectleider of afdelingshoofd. 3. Je werkt dan als Signspecialist in de sign- of graveerbranche of in de standbouw of instore-sector.

Je werkzaamheden bestaan uit het ontwerpen van signproducten. Je zet de ontwerpen om naar digitale bestanden, waarmee plot-, print-, graveer- en freesapparatuur wordt aangestuurd. Met behulp van deze apparatuur kunnen anderen jouw ontwerpen produceren. Met de producten die je met de verschillende machines maakt, kun je sign-(deel)producten maken. Deze producten kunnen variëren van autobelettering tot gevelreclame en van reclameborden tot lichtbakken en neonreclame. Andere producten zijn freesletters, bewegwijzeringen, displays, textielbedrukking en grootformaat prints (posters en billboards). Je kunt je ook vestigen als zelfstandig ondernemer. Je geeft dan leiding aan projecten, kunt medewerkers aansturen en bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Carrieremogelijkheden 1. Met dit diploma kun je doorstromen naar de opleiding Signmaker Niveau 3 (Allround Signmaker). Deze opleiding duurt dan nog een jaar. Je hebt ook de mogelijkheid om door te stromen naar de opleiding Signmaker Niveau 4 (Signspecialist). Je begint dan in het tweede leerjaar van deze opleiding. Een intakegesprek maakt altijd onderdeel uit van de toelatingsprocedure. 2. Met dit diploma kun je doorstromen naar Signmaker Niveau 4 of een andere MBO-opleiding op niveau 4. 3. Met dit diploma kun je doorstromen naar bijvoorbeeld een HBO-opleiding voor toegepaste vormgeving. .....................................................................................

Adaptatieadviseur Niveau 3

Je adviseert mensen met een lichamelijke handicap over hulpmiddelen en aangepaste voorzieningen. Dat is dankbaar werk: door jou kunnen zij een zo normaal mogelijk leven leiden. Als adaptatieadviseur weet je alles van het menselijk lichaam. En je kunt natuurlijk goed met mensen omgaan. Een veelzijdig beroep waarin je bezig bent met mensen, hun welzijn/gezondheid én techniek. Vooropleiding VMBO T- of G-leerweg. Opleiding De 4-jarige opleiding Adviseur gezondheidstechnische voorzieningen, uitstroomdifferentiatie Adaptatieadviseur (BBL). Bijzonderheden: Je moet voor deze opleiding werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf. Waar SVGB Opleidingscentrum, Nieuwegein. Plaatsingsmogelijkheden Vooral in revalidatiecentra. Meer informatie Wil je je inschrijven of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de SVGB, tel. 030-6036756 of stuur een e-mail naar: opleidingen@svgb.nl. Kijk ook op www.svgb.nl en op www.denkeensaanietsanders.nl .....................................................................................

Assistent/Basis-/ Allround medewerker mode/ maatkleding Specialist mode/ maatkleding Niveau 1 t/m 4

Je werkt in een bedrijf dat kleding maakt. Dat kan maatkleding zijn of confectie. Maatkleding is kle-

ding die speciaal voor één klant gemaakt wordt. Confectie is kleding die in het buitenland wordt gemaakt en waarvan de voorbereiding in Nederland plaatsvindt. Afhankelijk van je opleiding heb je een meer verantwoordelijkere rol. Bij maatkleding ontwerp en maak je bijvoorbeeld als specialist kleding voor een klant. Je neemt de maat en tekent het juiste patroon. Daarna wordt het kledingstuk vervaardigd. In alle gevallen werk je in een atelier. Meestal is dat een ruimte waarin onder andere strijk- en persapparatuur en naaimachines staan. Vooropleiding 1. Je moet minimaal 16 jaar zijn en 10 jaar dagonderwijs hebben gehad. 2. VMBO B- of K-leerweg. 3. VMBO K-, G- of T-leerweg. 4. VMBO K-, G- of T-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistenopleiding (nieuwe stijl) Assistent medewerker mode/maatkleding/interieur (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Basismedewerker mode /maatkleding (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Allround medewerker mode/maatkleding (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Specialist mode/maatkleding (BOL en BBL). Waar Friesland College Landstede MBO ROC van Amsterdam ROC Aventus ROC Eindhoven ROC Mondriaan ROC van Twente ROC Tilburg Rijn IJssel

ontwikkel je de zoekstructuur ervan (die is gekoppeld aan de vormgeving). Uiteraard gebeurt dat op de computer. Je werkt met veel verschillende, op zichzelf staande mediavormen, dus er komt ook het nodige organisatietalent bij kijken: je moet het totaal steeds blijven overzien. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Techniek (de andere sectoren: + wiskunde of nask1). Bijzonderheden: CIBAP vakcollege heeft alleen de eis VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding Vormgever reclame, presentatie en communicatie (BOL) Bijzonderheden: Het eerste jaar bij SintLucas (toelating na VMBO T-, G- of K-leerweg) is een algemeen jaar. In het tweede jaar kies je dan voor het studieprofiel Mediavormgever en daarbinnen dan weer voor de uitstroomdifferentiatie Interactieve vormgeving. Ook bij CIBAP en Nimeto kies je binnen je studie op een bepaald moment voor een studieprofiel, dat opleidt voor bovengenoemd beroep. 2. De 4-jarige middenkaderopleiding Multimedia vormgever (BOL en BBL). Bijzonderheden: ROC van Twente heeft de opleiding Vormgever Media en communicatie. 3. De 4 -jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Vormgever productpresentatie. 4. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Media­vormgever.

Bijzonderheden: Bovenstaande ROC`s verzorgen niet altijd alle hierboven genoemde opleidingen. Informeer daarom eerst bij het ROC van jouw keuze. Plaatsingsmogelijkheden Je werkt bij een modeontwerper/kleermaker, een reparatie-/veranderatelier of een confectiebedrijf. Na 4. werk je in een couturebedrijf als coupeur, in je eigen couturebedrijf, in een atelier als hoofd-modellenmaker of als patronenmaker in een confectiebedrijf. Carrieremogelijkheden Na 1. Doorstromen naar de basisberoepsopleiding Basismedewerker mode/maatkleding. Na 2. Doorstromen naar de vakopleiding Allround medewerker mode/maatkleding. Na 3. Doorstromen naar de middenkaderopleiding Specialist mode/maatkleding. Na 4. Doorstromen naar het HBO. Bijvoorbeeld: kunstopleidingen, economische opleidingen (in Amsterdam bijvoorbeeld Amsterdam Fashion Institute) of managementopleidingen. .....................................................................................

Audiovisueel vormgever/ multimedia vormgever Niveau 4

Als audiovisueel vormgever ontwerp je commerciële boodschappen en brengt ze over via grafische, fotografische of audiovisuele technieken of met behulp van ruimtelijke vormgeving (bijvoorbeeld: een etalage aantrekkelijk inrichten). Als multimedia vormgever gebruik je verschillende media (video, audio, animatie, `stills`, tekst en databases) om er één multimediaproduct van te maken. Ook

Waar 1. CIBAP vakschool voor verbeelding (Zwolle) Da Vinci College (Dordrecht) Horizon College (Hoorn) Nimeto (Utrecht) SintLucas (Boxtel) ROC van Twente Rijn IJssel ROC Aventus (Deventer) Bijzonderheden: Rijn IJssel verzorgt de opleiding BOL en BBL. 2. Deltion College (alleen BOL) ROC Aventus (alleen BOL) ROC van Amsterdam ROC Flevoland (alleen BOL) ROC Friese Poort (Drachten; alleen BOL) Friesland College Mediacollege Amsterdam De Eindhovense School (alleen BOL) Grafisch Lyceum Rotterdam (alleen BOL) Rijn IJssel 3. Albeda College (alleen BOL) CIBAP vakschool voor verbeelding Horizon College (alleen BOL) Landstede MBO (alleen BOL) Mediacollege Amsterdam (alleen BOL) Nimeto Utrecht (alleen BOL) ROC van Twente (alleen BOL) ROC Zeeland (alleen BOL) SintLucas Zoomvliet College (Roosendaal; alleen BOL) 4. Alfa-college (alleen BOL) CIBAP vakschool voor verbeelding (alleen BOL) Da Vinci College (alleen BOL) De Eindhovense School (alleen BOL) ROC Friese Poort (alleen BOL) Friesland College Mediacollege Amsterdam (alleen BOL) Grafisch Lyceum Rotterdam (alleen BOL) Grafisch Lyceum Utrecht (alleen BOL)

Check de clips van je toekomstige opleiding of beroep op www.scholieren.tv

Films van o.a.: Modebranche - Ecabo - Nederlandse Kappersakademie - Vaktoppers: ik werk met mooi materiaal - ROC van Amsterdam Savantis: Reclame, Presentatie en Communicatie


10

www.beroepenkrant.nl

Koning Willem I College (alleen BOL) Landstede MBO (alleen BOL) Noorderpoortcollege ROC ASA (alleen BOL) ROC Flevoland (alleen BOL) ROC Nijmegen (alleen BOL) ROC van Amsterdam (alleen BOL) ROC van Twente Rijn IJssel ROC Midden Nederland (alleen BOL) ROC Zeeland SintLucas

Vooropleiding 1. VMBO T-, G-, of K-leerweg alle sectoren Overgang naar 4 HAVO/VWO

Plaatsingsmogelijkheden 1. Zelfstandige beroepsuitoefening, op freelance basis of in loondienst bij grootwarenhuisbedrijven, winkelbedrijven, decorbouw- of standbouwbedrijven, etaleer- of winkelinrichtingsbureaus, reclamestudio`s, communicatiebedrijven, audiovisuele bedrijven of fotostudio`s, assistent art director, computervormgever, fotograaf, etaleur; DTP-vormgever, decorateur, standbouwer. 2. In een multimediabedrijf. Functies als beeldbewerker, schermopmaker, grafisch ontwerper, interface ontwerper, geluideditor of video-editor.

Bijzonderheden: Speciaal voor studenten met een HAVO of VWO diploma is er de richting Versneld goudsmeden. De richting leidt ook op tot niveau 4 maar het traject is een jaar korter. Na aanmelding vindt een intake procedure plaats. De uitslag van de intake procedure bepaalt de plaatsing in niveau 4 regulier of versneld.

2. VMBO T- of G-leerweg alle sectoren Overgang naar 4 HAVO/VWO Opleiding 1. De 3-jarige vakopleiding Basisgoudsmid (BOL) 2. De 4 jarige middenkaderopleiding Edelsmeden, uitstroom Zilversmid of uitstroom Goudsmid (BOL).

Carrièremogelijkheden 1. Doorstromen naar een HBO-opleiding, bijvoorbeeld Beeldende kunst en vormgeving, Theatervormgeving of Docent in de beelden vakken. 2. Doorstromen met vrijstellingen in de middenkaderopleidingen Grafisch vormgever, Grafisch intermediair of Grafisch management. Salarisindicatie Is moeilijk aan te geven. Hangt sterk af van de werkkring waarin je terechtkomt en de soort taken die je daar krijgt te verrichten. .....................................................................................

Basisgoudsmid/ Goudsmid-ondernemer/ Zilversmid-ondernemer

Plaatsingsmogelijkheden Als zelfstandig goudsmid, zilversmid of ontwerper. En onder andere als bedrijfsleider, inkoper, vertegenwoordiger bij een goud-, zilver- en juweliersbedrijf. Carrieremogelijkheden De niveau 3-opleiding aan De Vakschool is in principe een eindopleiding. Ook de niveau 4 opleiding is in principe een eindopleiding. Er is geen HBO-opleiding goudsmeden. Je kunt echter op HBO-niveau verder studeren in richtingen op de academies voor beeldende kunsten en die voor industriële vormgeving (Design Academie). Ook de lerarenopleiding tekenen, handvaardigheid of techniek zijn richtingen die vaak gekozen worden door studenten die De Vakschool hebben behaald. Als je ook over commerciële aanleg beschikt is er de mogelijkheid van zelfstandige vestiging. Salaris indicatie Is erg moeilijk te geven, aangezien deze sterk kan variëren afhankelijk van kwaliteit en eventuele specialisatie binnen het vak, wel/niet zelfstandig, etc.

Niveau 3,4

Creativiteit is een eerste vereiste als goudsmid of zilversmid. Op basis van je eigen ideeën ontwerp je en produceer je producten waarmee je klanten goede sier kunnen maken. Dat kunnen sieraden zijn, maar ook gebruiksvoorwerpen zoals vazen, schalen en kandelaars. Naast goud of zilver, maak je ook gebruik van andere materialen zoals kunststof, hout, leer en edelstenen. Een goudsmid en een zilversmid verschillen van elkaar in de producten die zij maken en de technieken die zij gebruiken.

[,.12345;B

Waar ROC Zadkine De Vakschool (Schoonhoven)

Meer informatie Bij ROC Zadkine De Vakschool, tel. 0182-303250 (de heer P. Vermeulen). Kijk ook op www.de-vakschool.nl en op www.denkeensaanietsanders.nl .....................................................................................

Danser/Danseres Niveau 4

Space up yo ur life

o

Leren Maak we voor een beroep rk v ?D gaming. an je hobby! Of at is zó old scho ol! T die nou e k e n en Posters drukken , ontwerpen, sc mode is of h o r f geluid mooier m mixen. M ijven of filmen. et jo jouw tale uw inspiratie, jo aak de wereld uw idee nt, jou ën, jouw oge w handigheid, n, oren e n hande n.

r e e c n La t s m o k e o t e j o [,.12345;B

Lancee In de crea r vandaag nog je to tiev eko het oprap e industrie ligt die mst. en. Grijp voor die k je vast zit in zomaar ans voordat een baan! Check w w w.mbocre atieveind ustrie.nl

[,.12345D

[d

Het beroep bestaat niet alleen uit het zelf dansen maar ook uit het zorgen voor een eigen bedrijf, meewerken aan publiciteit en promotionele activiteiten, podiumpresentaties maken en het vaak verzorgen van workshops en lessen aan kinderen en volwassenen. Om je goed te kunnen voorbereiden op het toekomstige beroep leer je naast de dansvaardigheden ook om je eigen onderneming op te zetten en dansworkshops te geven aan groepen mensen. Vooropleiding VMBO K-,G- of T-leerweg of overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO. Bijzonderheden: Voordat je aan de opleiding kunt beginnen krijg je een selectieprocedure. In deze selectieprocedure testen we je dans- en andere podiumvaardigheden zoals zang, spel en motivatie. Een medische keuring is onderdeel van de selectie. De audities zijn in april, mei en/of juni en bestaan uit meerdere rondes. Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding Artiest dans (BOL en BBL) Waar Albeda Dans College (Rotterdam) Arcus College Da Vinci College Friesland College Landstede MBO Noorderpoortcollege ROC Aventus (Zutphen) ROC Flevoland ROC van Amsterdam Rijn IJssel ROC Midden Nederland ROC ID College Plaatsingsmogelijkheden Je wordt als danser opgeleid. Binnen de opleiding leer je om verschillende dansstijlen toe te passen in de entertainmentbranche. Waar je uiteindelijk terecht komt is afhankelijk van je eigen ontwikkeling en de keuzes die je maakt. Carrieremogelijkheden Na de opleiding kun je o.a. verder studeren aan het HBO bij kunstvakopleidingen als de dansacademie en kleinkunstacademie. HBO Cultureel Maatschappelijk Werk, PABO, Sociaal Pedagogisch Werker. Salaris indicatie Is moeilijk aan te geven. Hangt sterk af van de werkkring waarin je terechtkomt en de soort taken die je daar krijgt te verrichten.

Fotograaf Niveau 4

Als fotograaf werk je veelal in opdracht van kranten, tijdschriften, reclamebureaus of andere commerciële klanten. De meeste fotografen werken als freelancer en zijn dus zelfstandig ondernemer. Als afgestudeerd fotograaf beheers je alle technische facetten van de fotografie (opnametechniek, lichttechniek, flitstechniek, studiotechniek en digitale beeldverwerking) en heb je een eigen stijl van fotograferen ontwikkeld. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1) Opleiding 1. Een 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris Fotonica (BOL). Bijzonderheden: Na VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1): een 4-jarige opleiding aan Albeda College (Rotterdam), Mediacollege Amsterdam (Amsterdam), Zoomvliet College (Roosendaal), Friesland College (Leeuwarden), SintLucas (Boxtel), Horizon College (Hoorn), ROC Ter AA (Helmond), ROC van Twente (Enschede), CIBAB vakschool voor verbeelding (Zwolle), Landstede MBO (Zwolle), Grafisch Lyceum Rotterdam, Scholengemeenschap De Rooi Pannen (Tilburg), Rijn IJssel (Arnhem), en Nimeto (Utrecht). Op deze scholen bestaat een aparte opleiding Vormgever reclame, presentatie en communicatie en/of Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie. Aan het Technisch College Ede kun je bij Fotonica kiezen uit de opleidingen Fotografie, Videotechniek en Theater- & Eventtechniek. 2. Een 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Fotograaf. Waar 1. Albeda College (Rotterdam) CIBAB vakschool voor verbeelding (Zwolle) Deltion College (Zwolle) Friesland College (Leeuwarden) Grafisch Lyceum Rotterdam Horizon College (Hoorn) Landstede (Zwolle) Mediacollege Amsterdam Nimeto (Utrecht) ROC Midden Nederland ROC van Twente ROC Ter AA (Helmond) Rijn IJssel (Arnhem)

Kies voor creatieve toekomstkansen Waarom zou je leren voor iets dat je toch niet wilt worden? Ben je creatief? Doe je niets liever dan mooie dingen maken? Kies dan voor een opleiding en een baan in de creatieve industrie. Een enorm brede bedrijfstak met volop kansen om werk te maken van je hobby. De creatieve industrie is de wereld

Wil jij de wereld mooier maken,

van de ontwerpers en drukkers.

geef dan je creativiteit de ruimte

Van webdesigners en illustratoren.

in de creatieve industrie.

Van reclame- en filmmakers. Boeiende beroepen met volop

Meer weten? Check

toekomst. Want communiceren

www.mbocreatieveindustrie.nl

doen we meer dan ooit tevoren. Via websites, kranten, tijdschriften, billboards, televisie, advertenties, posters, noem maar op.

Geef je creativiteit de ruimte Al die communicatiemiddelen worden gemaakt in de creatieve industrie. Een bruisende branche vol boeiende beroepen.

ruimte Geef je creativiteit de

ARTISTIEKE BEROEPEN

Een creatieve toekomst ligt daar voor je in het verschiet.

[,.12345D


ARTISTIEKE BEROEPEN

Wat wil jij worden?

Scholengemeenschap De Rooi Pannen (Tilburg) SintLucas (Boxtel) Zoomvliet College (Roosendaal) Technisch College Ede 2. Arcus College Da Vinci College ROC Friese Poort Mediacollege Amsterdam Grafisch Lyceum Rotterdam Koning Willem I College Landstede ROC van Twente Rijn IJssel Plaatsingsmogelijkheden De diploma`s van de genoemde opleidingen zijn tevens een bewijs van voldoende vakbekwaamheid dat nodig is voor zelfstandige vestiging van een fotografisch en reportagefotografisch bedrijf. Functies in het bedrijfsleven, bij de overheid (rijk, gemeente, politie e.d.), in ziekenhuizen. Carrieremogelijkheden Het beroepsbeeld kan sterk variëren, van de zgn. `algemene` praktijk (vaak gecombineerd met fotohandel) in kleinere en middelgrote (provincie)plaatsen tot de op een enkel onderwerp/gebied gespecialiseerde fotograaf, al of niet in eigen studio werkend. Enkele belangrijke toepassingsgebieden zijn: architectuur- en industriefotografie, mode-, reclame- en portretfotografie, journalistieke- en reportagefotografie, audiovisuele presentaties, onderwijs, medische- en laboratoriumfotografie (wetenschap en research). In al deze richtingen kan men zich zelfstandig vestigen dan wel een betrekking (bijvoorbeeld als assistent) zoeken. Salaris indicatie Voor zelfstandige vestiging is dit onmogelijk te geven. In dienstbetrekking, afhankelijk van bekwaamheid en ervaring, variërend van minimumloon tot ongeveer €2.550,-.

Scholengemeenschap De Rooi Pannen (Tilburg) SintLucas (Boxtel) Zoomvliet College (Roosendaal) 2. Alfa-college* Da Vinci College* Deltion College* ROC Friese Poort* Friesland College Mediacollege Amsterdam* De Eindhovense School* Grafisch Lyceum Rotterdam* Grafisch Lyceum Utrecht* Noorderpoortcollege* Landstede MBO ROC ASA* ROC Aventus* ROC Flevoland* ROC Nijmegen* ROC van Twente Rijn IJssel Radius College (Breda)* SintLucas* * alleen BOL 3. Mediacollege Amsterdam ROC van Twente Gilde Opleidingen Grafisch Lyceum Rotterdam Nimeto Utrecht Cibap vakschool voor verbeelding Scholengemeenschap De Rooi Pannen Rijn IJssel Plaatsingsmogelijkheden Onder andere bij reclame-advies-bureaus, ontwerpstudio`s, het drukkers- en/of uitgeversbedrijf en design-bureaus. Carrieremogelijkheden Er is een mogelijkheid tot zelfstandige vestiging. Ook doorgroei naar functies als art-director e.d. Salaris indicatie Bij een boekenuitgeverijbedrijf begin je met een salaris van ongeveer €1.770,-. Afhankelijk van je dienstjaren kan dat geleidelijk oplopen tot ongeveer €2.210,-. Als zelfstandig ondernemer is je inkomen afhankelijk van het aantal opdrachten en de prijs die je voor je werk kunt vragen.

Grafisch ontwerper/ vormgever

Vooropleiding 1. en 2. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1) Bijzonderheden: CIBAP vakcollege heeft alleen de eis van VMBO T-, G- of K-leerweg. 3. Minimaal 16 jaar zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gehad. Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding Vormgever reclame, presentatie en communicatie (BOL). De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (BOL en BBL) Bijzonderheden: Het eerste jaar bij SintLucas (toelating na VMBO T-, Gof K-leerweg) is een algemeen jaar. In het tweede jaar kies je dan voor het studieprofiel Mediavormgever en daarbinnen dan weer voor de uitstroomdifferentiatie Grafische vormgeving. Ook bij CIBAP en Nimeto kies je binnen je studie op een bepaald moment voor een studieprofiel, dat opleidt voor bovengenoemd beroep. 2. De 4-jarige middenkaderopleiding Grafisch vormgever (BOL). De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Grafische vormgeving (BOL en BBL) 3. 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker toegepaste vormgeving (BOL) De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Medewerker sign (reclame) Waar 1. Albeda College (Rotterdam) CIBAB vakschool voor verbeelding (Zwolle) Deltion College (Zwolle) Grafisch Lyceum Rotterdam Horizon College (Hoorn) Landstede MBO (Zwolle) Mediacollege Amsterdam Nimeto (Utrecht) ROC Midden Nederland ROC van Twente ROC Ter AA (Helmond) Rijn IJssel (Arnhem)

3. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Interieuradviseur (BOL en BBL) 4. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie. Waar 1. Alfa College (alleen BOL) Arcus College (Heerlen; alleen BOL) Da Vinci College Deltion College (Zwolle) Friesland College (Heerenveen; alleen BOL) Noorderpoortcollege (Groningen; alleen BOL) ROC van Amsterdam (alleen BOL) ROC Aventus ROC A12 ROC ID College ROC Mondriaan (Den Haag) Rijn IJssel 2. CIBAP vakcollege (Zwolle) Da Vinci College (Dordrecht) Horizon College (Hoorn) Nimeto (Utrecht) SintLucas (Boxtel) ROC van Twente Rijn IJssel (BOL en BBL) ROC Aventus (Deventer) 3. Alfa-college CIBAP vakcollege* Da Vinci College* Deltion College* Friesland College* Koning Willem I College* Landstede MBO* ROC Mondriaan ROC Aventus ROC Eindhoven* ROC Nova College* ROC van Twente* ROC van Amstrdam* Rijn IJssel HMC mbo voor hout, meubel en interieur (Amsterdam en Rotterdam)* * alleen BOL 4. Albeda College* CIBAP vakschool voor verbeelding* Grafisch Lyceum Rotterdam* Horizon College* Landstede MBO Mediacollege Amsterdam* Markiezaat College (Bergen op Zoom)* Nimeto Utrecht* ROC van Twente* ROC Ter AA* SintLucas* * alleen BOL Plaatsingsmogelijkheden Als zelfstandig ondernemer of als afdelingschef wonen in de woninginrichting of woningstoffeerderij.

Niveau 2,4

Houdt zich bezig met het ontwerpen en vormgeven van bijvoorbeeld affiches, folders, boekomslagen, cd-hoesjes en verpakkingen. Ontwerpt lay-outs voor boeken, tijdschriften en periodieken en ook huisstijlen, klein handelsdrukwerk, briefpapier e.d.

11

Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar een HBO-opleiding, bijvoorbeeld Beeldende kunst en vormgeving.

Interieurstylist/ Interieuradviseur

Salarisindicatie Is als zelfstandig ondernemer volledig afhankelijk van de omzet. .....................................................................................

Houdt zich bezig met het ontwerpen, inrichten en stofferen van interieurs van woningen en kantoren. Ook het stofferen van meubels hoort daarbij. Maar ook geef je leiding aan de medewerkers en je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer. Je maakt voor- en nacalculaties van de materiaalen arbeidskosten voor het woningstoffeerwerk. Verder voer je advies en verkoopgesprekken en is het je taak het inkoop en verkoopproces te beheersen.

Juwelier (-ondernemer)

Niveau 4

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Techniek of Economie (met een diploma in een andere sector is toelating mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Informeer hiervoor bij de instelling). Bijzonderheden: Je kunt ook instromen via de vakopleidingen Allround woningstoffeerder en Verkoopadviseur wonen. CIBAP heeft alleen de eis van VMBO T-, G- of K-leerweg. Bij CIBAP, SintLucas en Nimeto vinden toelatingsexamens plaats, waarbij gekeken wordt naar creatieve vaardigheden. Opleiding 1a. De 4-jarige specialistenopleiding Manager wonen (BOL en BBL). 1b. De 4-jarige middenkaderopleiding Manager wonen (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding Vormgever reclame, presentatie en communicatie (BOL). Bijzonderheden: Het eerste jaar bij SintLucas (toelating na VMBO T-, G- of K-leerweg) is een algemeen jaar. In het tweede jaar kies je dan voor het studieprofiel Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud en daarbinnen dan weer voor de uitstroomdifferentiatie Kleur- en interieurspecialist. Ook bij CIBAP en Nimeto kies je binnen je studie op een bepaald moment voor een studieprofiel, dat opleidt voor bovengenoemd beroep. Op CIBAP heet de opleiding Interieur, Verf en Management. Bij Nimeto: Interieur, Decoratie, Exterieur en Bescherming.

Niveau 4

Als juwelier combineer je vakmanschap en branchekennis met je eigen commerciële instelling. Je bent trendgevoelig en vindt het leuk om met mensen om te gaan. Je adviseert klanten bij de aanschaf of reparatie van een sieraad. Ook houd je je bezig met de verzorging van de etalage. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor kwaliteit en service en beschikt over een ruime vakkennis op het gebied van goud, zilver, edelstenen en uurwerken. Vooropleiding VMBO T-, G-, of K-leerweg alle sectoren Overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO Opleiding De 4 jarige opleiding Juwelier/Ondernemer (BOL). Bijzonderheden: Binnen de opleiding Juwelier heb je de mogelijkheid een deelkwalificatie uurwerktechniek grootwerk (klokken) of kleinwerk (horloges) te behalen. Hiervoor krijg je extra uren praktijk uurwerktechniek aangeboden waarin je vaktechnische vaardigheden opdoet. De opleiding is ook in deeltijd te volgen. Waar Zadkine Techniek De Vakschool (Schoonhoven) Plaatsingsmogelijkheden Bij een juwelier, groothandel sieradenbranche of bijvoorbeeld veilighuizen. Carrieremogelijkheden Als je over commerciële aanleg beschikt is er de mogelijkheid van zelfstandige vestiging. Verdere studiemogelijkheden: HBO opleiding bijvoorbeeld in de richting commerciële economie of retail managment. Salarisindicatie Is erg moeilijk te geven, aangezien deze sterk kan variëren afhankelijk van functie binnen een bedrijf, wel/ niet zelfstandig, etc.

Meer informatie Bij ROC Zakine De Vakschool, tel. 0182-303250 (de heer P. Vermeulen). Kijk ook op www.de-vakschool.nl en op www. denkeensaanietsanders.nl .....................................................................................

Medewerker juwelier Soms moet een batterij in een horloge worden vervangen. Een andere keer heeft een klant advies nodig bij de aanschaf van een duur collier. Een medewerker juwelier staat in elk geval altijd klaar met een deskundig advies. Je moet dus sociaal sterk zijn. Bovendien beschik je over brede kennis van (edel)metalen, edelstenen, ontwerpen en design. Je kunt ook kleine reparaties uitvoeren, inkoop en voorraad beheren en de producten aantrekkelijk etaleren. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg Overgangsbewijs naar 4 havo/vwo HAVO/VWO: alle profielen Opleiding De 3-jarige opleiding (vakman niveau 3) Medewerker juwelier (BBL). Waar ROC Zakine De Vakschool, Schoonhoven Plaatsingsmogelijkheden In loondienst bij een juwelierszaak. Carrièremogelijkheden Je kunt doorgroeien naar juwelier. Meer informatie Bij ROC Zadkine De Vakschool, tel. 0182-303250 (de heer P. Vermeulen). Kijk ook op www.de-vakschool.nl en op www.denkeensaanietsanders.nl .....................................................................................

Mediamanager Niveau 4

Als mediamanager ben je verantwoordelijk voor het hele (grafische) proces; een belangrijke schakel tussen opdrachtgevers en techniek, tussen werkvloer en kwaliteit. Je bent zowel ordermanager, planner, drukwerkinkoper en regelaar. Je weet hoe vormgevers, werktekenaars en dtp`ers werken, en je hebt inzicht in grafische technieken, productieprocessen, multimedia, materialen, markten en trends. Vooropleiding VMBO K-, G- of T-leerweg , sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1 Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding Grafisch management (BOL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Mediamanagement (BOL en BBL). Bijzonderheden: In Utrecht volg je de opleiding Mediamanagement. Binnen de opleiding kun je dan kiezen voor de differentiatie Grafisch Intermediair of Grafisch Management. Waar 1. Deltion College 2. Mediacollege Amsterdam* ROC van Amsterdam* De Eindhovense School* Friesland College ROC Friese Poort* Grafisch Lyceum Rotterdam* Grafisch Lyceum Utrecht* * alleen BOL Plaatsingsmogelijkheden Je kunt aan de slag als trafficmedewerker bij reclameburaus of uitgeverijen. Ook kun je kiezen voor een commerciële en/of leidinggevende functie in een grafimediabedrijf. Carrieremogelijkheden Verder studeren aan een HBO, bijvoorbeeld Grafisch Management (versneld), Media- en Informatiemanagement (versneld) of Marketing en Communicatie. Ook kun je gaan werken en dan kiezen voor het volgen van korte (vervolg-)cursussen. Salaris indicatie Als startsalaris kun je denken aan een bedrag tussen €1.270,- en €1.870,- of tussen €1.515,- en €1.990,-. Dit kan oplopen tot €2.350,- resp. €2.580,-. .....................................................................................

Modeadviseur/ Modeontwerper/ Moderedacteur/ Modetekenaar/Couturier/ Mode-illustrator Niveau 4

Je werkt onder andere als ontwerper van unieke kleding, van industriele kleding, van eigen collec-


12 ties of van doelgroepgerichte collecties. Ook kun je werken als stylist van fotoproducties en shows, stylist bij bedrijven of tijdschriften of als tekenaar in de modepubliciteit. Een en ander is sterk afhankelijk van de specialisatie die je tijdens je studie hebt gekozen. Vooropleiding 1. t/m 6. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). 7. VMBO T-, G- of K-leerweg sector economie (overige sectoren: + één van de verplichte sectorvakken wiskunde economie of een tweede moderne vreemde taal Opleiding 1. De 4-jarige opleiding Middenkadermedewerker commercie 2. De 4-jarige opleiding Middenkadermedewerker ontwikkeling 3. De 4-jarige opleiding Middenkadermedewerker productie 4. De 4-jarige opleiding Ondernemer / middenkadermedewerker breedvak maatkleding. In principe kunnen alleen de “betere” leerlingen van deze opleidingen (binnen een ROC-afdeling Mode en kleding (realisatie)) in deze beroepen terechtkomen. 5. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Medewerker design (BOL) 6. De 4-jarige middenopleiding (nieuwe stijl) Specialist mode/maatkleding (BOL/BBL) 7. De 3-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Commercieel medewerker productie kleding (BOL)

www.beroepenkrant.nl De 3-jarige vakopleiding Pianotechnicus (BOL) Waar HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur (Amsterdam) Plaatsingsmogelijkheden Je werkt vanuit je eigen bedrijf of als medewerker van een ambachtelijk bedrijf. Meer informatie Wil je je inschrijven of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Hout- en meubileringscollege, tel. 020-6802828. Of stuur een mail naar info@hmcollege.nl. Kijk ook op www.hmcollege.nl en op www. denkeensaanietsanders.nl

7. ROC van Amsterdam ROC van Twente Friesland College Plaatsingsmogelijkheden O.a. modeontwerper van unieke kleding of in de kledingindustrie; modetekenaar bij uitgeverijen of reclamebureau`s; stylist/ontwerper in groothandel en modehandel; stylist/redacteur bij tijdschriften; stylist van fotoproducties en shows; modetekenaar en -illustrator. Carrieremogelijkheden Zelfstandig ondernemer. Je kunt ook verder studeren door een HBO-opleiding te gaan doen. Dit kan in praktisch alle kunstrichtingen. Salarisindicatie Is erg moeilijk te geven, aangezien deze sterk kan variëren afhankelijk van kwaliteit, wel/niet zelfstandig, soort werkkring, etc.

4. Nimeto Utrecht ROC van Twente Scholengemeenschap De Rooi Pannen Plaatsingsmogelijkheden Ontwerper, werktekenaar bij reclamestudio`s en reclameburo`s (veruit de grootste en belangrijkste arbeidsmarkt). Etaleur-decorateur in dienst van grote winkelbedrijven, middenstandszaken, audiovisuele bedrijven, multimedia bedrijven, inkoopcombinaties, standbouwstudio`s, etalageverzorgingsbedrijven, etc. Je kunt ook als freelancer werken. Carrieremogelijkheden Na 1. en 2. Je kunt je zelfstandig vestigen. Ook kun je doorgaan met een vervolgstudie in de kunstensector aan een Academie.

Reclame-ontwerper/ Werktekenaar/Decorateur/ Etaleur/Standbouwer/Stylist Niveau 2,4

Houdt zich bezig met het ontwerpen en het technisch uitvoeren van o.a.: affiches, folders, advertenties, audio-visuele presentaties, huisstijlen, verpakkingen, stands, etalages en fotografische presentaties/ multi-media.

Friesland College ROC Aventus. Plaatsingsmogelijkheden Hangt sterk af van de gekozen specialisatie. Bij Theater maken kun je denken aan : theaterbegeleider en dansbegeleider binnen sociaal cultureel werk, animator bij de omlijsting van feesten, cliniclown, pretparkmedewerker of presentator. Dat kan bij (amateur) theatergroepen, attractieparken, partybedrijven of buurthuizen. Bij Theatervormgeving: assistent kostuumontwerper, assistent decorontwerper, assistent grimeur, assistent multimediavormgeving, requisiteur of setdresser. Dat kan dan bij theater- en dansgroepen, theaterateliers, ontwerpbureaus, standbouwers of bij de radio, film en televisie. Bij Theatertechniek: assistent theater inspiciënt, geluidstechnicus, lichttechnicus, assistent cameraman/ vrouw of toneelmeester. Dat kan bij theater- en dansgroepen, schouwburgen, attractieparken, licht- en geluidateliers en bedrijven, popbands, muziekfestivals, partybedrijven, congresgebouwen en radio, film en televisie. Bij Kunstmanagement: productieassistent, productiebegeleider, assistent publiciteit, projectmedewerker bij evenementen en festivals, productiemedewerker in een museum, begeleider van vrijwilligerswerk of publieksbegeleider. Dat kan bij theater- en dansgroepen, musea, schouwburgen, festivalorganisaties, attractieparken, castingbureaus, partybedrijven, congresgebouwen, publiciteitsbureaus, organisatiebureaus of radio, film en televisie. Carrieremogelijkheden Afhankelijk van talent en ontwikkeling en van je gekozen richting kun je verder studeren aan een Dansacademie, Kleinkunst Academie, Media Academie, Grime Academie, Kunstacademie of HEAO. Ook kun je kiezen voor opleidingen als Theatertechniek, Pabo en Sociaal Pedagogisch Werker. Salaris indicatie Is erg moeilijk aan te geven, aangezien deze sterk kan variëren. Dit hangt bijvoorbeeld af van de organisatie en de sector waar je werkt maar ook met je eigen talent en ontwikkeling.

Salaris indicatie Vaak werk je als zelfstandig ondernemer en dan valt er niet zoveel te zeggen over je inkomen. Ben je in loon-dienst, dan ligt je aanvangssalaris op 21-jarige leeftijd meestal tussen de €1.295,- en €1.530,-. Dit kan, afhankelijk van de werkkring waar je terechtkomt en natuurlijk ook van je eigen capaciteiten, oplopen tot ongeveer €2.315,-.

Vooropleiding 1. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1).

Uurwerkmaker

Bijzonderheden: Er vindt een geschiktheidsonderzoek plaats. Het aantal voorkeursvakken in het pakket kan doorslaggevend zijn.

Niveau 4

2. Minimaal 16 jaar zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gehad. Opleiding 1a. De 4-jarige middenkaderopleiding Vormgever reclame, presentatie en communicatie (BOL). Bijzonderheden: Binnen deze opleiding valt ook standen decorbouw, grafisch ontwerpen, fotografie, tekenen en multimedia. Het eerste jaar bij SintLucas (Boxtel) (toelating na VMBO T-, G- of K-leerweg) is een algemeen jaar. In het tweede jaar kies je dan voor het studieprofiel Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie en daarbinnen kies je dan weer voor de uitstroomdifferentiatie Stand-, winkel- en decorvormgever of Vormgever productpresentatie. SintLucas heeft ook de studierichting Mediavormgever, waarbinnen je kunt kiezen voor de uitstroomdifferentiatie Grafische vormgeving (o.a. reclameontwerper). Ook bij CIBAP en Nimeto kies je binnen je studie op een bepaald moment voor een studieprofiel, dat opleidt voor bovengenoemd beroep. 1b. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie. 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Mediavormgever (BOL/BBL).

Pianotechnicus/ondernemer

3. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker toegepaste vormgeving (BOL).

Als pianotechnicus stem en onderhoud je piano`s en vleugels. Bij mensen thuis en voor muziekscholen, conservatoria, theaters en muziekcentra. Met jouw technische kennis en vaardigheden zorg je ervoor dat een pianist zuiver en probleemloos zijn instrument kan bespelen. En je zorgt ervoor dat het speelmechanisme van de piano optimaal functioneert. Meestal doe je je werk in de werkplaats. Je maakt veel gebruik van materialen als hout, ivoor, vilt en kunststoffen.

Bijzonderheden: Na het basisjaar kun je kiezen voor een differentiatie.

Vooropleiding VMBO K-leerweg Opleiding

2. ROC Flevoland Mediacollege Amsterdam ROC ASA ROC van Amsterdam ROC Aventus Rijn IJssel (BOL en BBL) SintLucas (Boxtel) Koning Willem I College (Den Bosch) Da Vinci College (Dordrecht) De Eindhovense School Radius College (Breda) Alfa-college Noorderpoortcollege ROC van Twente Friesland College ROC Friese Poort ROC Nijmegen Grafisch Lyceum Rotterdam Grafisch Lyceum Utrecht ROC Midden Nederland ROC Zeeland CIBAP vakschool voor verbeelding (Zwolle) Landstede MBO 3. Rijn IJssel Cibap vakschool voor verbeelding (Zwolle)

Waar 1. t/m 4. Deltion College (Zwolle; alleen 1 en 2) Da Vinci College (Dordrecht; alleen 1, 2 en 3) ROC Mondriaan (Den Haag; alleen 1) Friesland College (Leeuwarden; alleen 1 en 2) Koning Willem I College (Den Bosch; alleen 2) Landstede MBO (Zwolle; alleen 1, 2 en 3; alleen BOL) ROC van Amsterdam ROC Aventus (Zutphen; alleen 1, 2 en 4) ROC Tilburg (alleen 2) Vitalis College (Breda; alleen 1 en 3) 5. en 6. ROC van Amsterdam Friesland College Koning Willem I College (alleen 5) Landstede MBO (alleen 6; BOL) ROC Mondriaan (alleen 6) Da Vinci College (alleen 5) ROC Aventus ROC Eindhoven (alleen 6) ROC Tilburg ROC van Twente Rijn IJssel

SintLucas (Boxtel) Grafisch Lyceum Rotterdam Grafisch Lyceum Utrecht CIBAP vakschool voor verbeelding (Zwolle) Landstede MBO (Zwolle) Scholengemeenschap De Rooi Pannen (Tilburg)

ARTISTIEKE BEROEPEN

4. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Medewerker productpresentatie. Waar 1a. of 1b. Albeda College Horizon College (Hoorn) Mediacollege Amsterdam Rijn IJssel Radius College (Breda) ROC Ter AA ROC van Twente

Theatermaker/ Theatervormgever/ Theatertechnicus/ Kunstmanager Niveau 4

Is opgeleid voor functies in het middenkader en voor ondersteunende functies in de wereld van theater, kunsteducatie, entertainment en evenementen. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg of overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO. Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding Sociaal Cultureel Werker (BOL). Bijzonderheden: Na de inschrijving vindt er nog een selectieprocedure plaats. In Rotterdam krijg je in het eerste jaar les in Theater maken, Vormgeving, Theatertechniek en Kunstmanagement. In het tweede jaar specialiseer je je verder in twee van de vier vakgebieden: Theater maken/ Kunstmanagement of Theatertechniek/Vormgeving. Aan het eind van het derde jaar doe je examen in één van de twee gekozen richtingen. In het vierde jaar studeer je zowel af op Sociaal Cultureel Werk als in de door jou gevolgde theaterspecialisatie. In Leeuwarden wordt ongeveer eenderde van je lesuren besteed aan theater. Daar volg je in het tweede jaar binnen een theaterinstelling beroepspraktijkvorming. Waar MBO Theaterschool van het Albeda College in Rotterdam ROC Friese Poort in Leeuwarden

Als uurwerkmaker ben je vindingrijk en heb je oog voor detail. Je repareert horloges en andere fijne mechanieken. Ook voer je servicewerkzaamheden uit aan micro-technische elektronica in kwartsgestuurde horloges. Je werkt met splinternieuwe én met heel oude horloges of uurwerken, die soms van veel (gevoels)waarde zijn voor je klanten. Je moet rustig en nauwkeurig kunnen werken. Echt een vak om `in de vingers` te hebben. Vooropleiding VMBO T- of K-leerweg alle sectoren Overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO (alle profielen) Diploma HAVO/VWO. Opleiding De 4 jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Uurwerktechnicus (BOL). Bijzonderheden: Je kunt kiezen voor de uitstroommogelijkheden `horlogemaker`, `klokkenmaker` en `uurwerkmaker`. Waar Zadkine Techniek De Vakschool (Schoonhoven) Plaatsingsmogelijkheden In een reparatieatelier, op de serviceafdeling van de importeur of bij een juwelier. Uurwerkmakers zijn ook werkzaam in de fijnmechanische industrie, bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie. Carrieremogelijkheden Ben je commercieel, dam kun je je vestigen als zelfstandig ondernemer, eventueel met een winkel erbij. Vervolgcursussen, vaak in Zwitserland, behoren tot de mogelijkheden. Salarisindicatie Is erg moeilijk te geven, aangezien deze sterk kan variëren afhankelijk van functie binnen een bedrijf, wel/ niet zelfstandig, etc. Meer informatie Bij ROC Zadkine De Vakschool, tel. 0182-303250 (de heer P. Vermeulen). Kijk ook op www.de-vakschool.nl en op www.denkeensaanietsanders.nl


13

Beroepen aangegeven met play butt n kun je als film bekijken op www.scholieren.tv

onderzoek, productie, techniek en vervoer (Aankomend) Stratenmaker Niveau 2,3

Als aankomend stratenmaker bestraat je onder begeleiding van een stratenmaker rijwegen, kruisingen, erven, pleinen en trottoirs. Daarnaast vlij je handmatig en stel je mechanische elementen. Als stratenmaker voer je deze werkzaamheden zelfstandig uit en begeleidt je daarbij soms een collega. Vooropleiding 1. Minimaal VMBO B-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding 1. De 2½-jarige basisberoepsopleiding Aankomend stratenmaker (BOL en BBL). 2. De 2-jarige vakopleiding stratenmaker (BOL en BBL). 3. De 2-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) stratenmaker. Waar Da Vinci College (alleen BBL) Deltion College (alleen BBL) Drenthe College (alleen BBL) ROC Friese Poort (alleen BBL) Gilde Opleidingen (alleen BBL) Koning Willem I College (alleen BBL) Noorderpoortcollege (alleen BBL) Radius College (Breda) Regio College (alleen BBL) ROC van Amsterdam (alleen BBL) ROC Leiden ROC van Twente (alleen BBL) Rijn IJssel ROC Midden Nederland (alleen BBL) Zadkine (alleen BBL) Plaatsingsmogelijkheden Bij een stratenmakersbedrijf of bij de gemeente. Carrieremogelijkheden 1. Je kunt doorstromen naar de vak(man)opleiding stratenmaker. 2. en 3. Je kunt doorstromen naar de middenkaderopleidingen Middenkaderfunctionaris infratechniek of Middenkaderfunctionaris machinale wegenbouw. Ga je na je opleiding meteen aan de slag, dan kun je na voldoende ervaring en capaciteit doorgroeien naar meer verantwoordelijke functies binnen deze sector. Salaris indicatie Als aanvangssalaris op 17-jarige leeftijd zit je op ongeveer €1.080,- en vanaf 22 jaar tussen €1.850,- en €2.365,-. .....................................................................................

(Allround) lasser/ Basis lasser Niveau 1,2,3

Als lasser bestaat je taak uit het aan elkaar hechten van diverse elementen door toevoeging van metaal, met behulp van verschillende lasprocédés, zoals een brander en een boog, en van gepaste apparaten, zoals een laspost en een lasmontage. Je levert stukwerk of reeksen, volgens plan of model. Vooropleiding 1. Minimaal 16 jaar of na 10 jaar dagonderwijs. 2. en 3. VMBO B- of K-leerweg Techniek (overige sectoren: +wiskunde of nask1). 4. VMBO T-, K- of G-leerweg, sector Techniek (andere sectoren + wiskunde of nask1).

Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Aspirant-lasser (BOL en BBL). 2a. De 1½-jarige basisberoepsopleiding Hoeklasser (BOL en BBL). 2b. De 2-jarige basisberoepsopleiding Booglasser (BBL). 2c. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Basis lasser (BOL en BBL). 3. De 2-jarige basisberoepsopleiding Pijplasser (BBL). De 2-jarige basisberoepsopleiding Plaatlasser (BBL). 4. De 3-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Allround lasser (BOL en BBL). Waar 1. Albeda College Arcus College Deltion College ROC Mondriaan ROC Nova College ROC ASA ROC De Leijgraaf ROC Eindhoven ROC Leiden ROC ID College ROC Nijmegen Rijn IJssel ROC Midden Nederland Radius College (Breda) Markiezaat College (Bergen op Zoom) 2a. Rijn IJssel 2b Arcus College Da Vinci College Noorderpoortcollege ROC Nova College ROC ID College ROC Nijmegen Rijn IJssel ROC Mondriaan Drenthe College Albeda College ROC Midden Nederland 2c. Da Vinci College Drenthe College ROC Friese Poort Graafschap College Leeuwenborgh Opleidingen ROC ASA ROC ID College ROC Flevoland ROC Nova College ROC Rivor ROC Ter AA Zadkine 3. Noorderpoortcollege Rijn IJssel 4. Drenthe College Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Landstede MBO (alleen BBL) ROC ID College ROC Friese Poort ROC Rivor ROC Ter AA Plaatsingsmogelijkheden Als lasser kun je werken voor een constructiebedrijf of plaatwerkerij of kiezen voor de machine-, apparatenof scheepsbouw. Carrieremogelijkheden Je kunt na de assistentenopleiding doorstromen naar de basisberoepsopleidingen Constructiebankwerker/ lasser, Pijpenbewerker, Plaat- en constructiewerker en Booglasser. Na de basisberoepsopleiding kun je

doorstromen naar de vakopleiding Constructie- en apparatenbouwer. Na de opleiding Allround lasser kun je doorstromen naar elke opleiding op niveau 4, zoals: Werkvoorbereider Fabricage (4) (nieuwe stijl) of Werkvoorbereider Installatie (4) (nieuwe stijl). Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Startsalaris begint bij ongeveer €1.665,- en kan met de juiste opleiding en een leidinggevende functie uitlopen tot ongeveer €2.750,-. .....................................................................................

(Assistent-)Schilder/ Gezel schilder Niveau 1 t/m 4

Als assistent schilder bent je behulpzaam bij o.a. het voorbehandelen en schilderen van objecten. Je werkt in de nieuwbouw of in de onderhoudssector. Het gaat om werk aan woningen en bedrijven, scholen of andere openbare gebouwen. Naast schilderen assisteer je ook bij behangen en glaszetten. Als schilder doe je dit soort werkzaamheden meestal wat zelfstandiger. Als gezel schilder zet je ook isolatieglas, behang je en repareer je scheuren en gaten in beton. Ook fungeer je als leermeester voor de assistent-schilder en de schilder. Vooropleiding 1. Minimumleeftijd 16 jaar of 10 jaar dagonderwijs. 2. VMBO B-leerweg, sector Techniek (andere sectoren + wiskunde of nask1). 3. VMBO T-, K- of G-leerweg, sector Techniek (andere sectoren + wiskunde of nask1). Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent-schilder (BOL en BBL). 1b. De 1-jarige assistentenopleiding (nieuwe stijl) Assistent-schilder (BOL en BBL). 2a. De 2-jarige basisberoepsopleiding Schilder (BOL en BBL). 2b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Schilder (BOL en BBL). 3a. De 2-jarige vakopleiding Gezel schilder (BBL). 3b. De 2-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Gezel schilder specialisatie afwerking van interieurs (BOL en BBL). De 2-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Gezel schilder specialisatie aankomend voorman (BOL en BBL). De 2-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Gezel schilder specialisatie totaalonderhoud (BOL en BBL). Waar Albeda College Arcus College Da Vinci College Deltion College (alleen 2 en 3) Drenthe College Effatha Guyot Groep (alleen 1 en 2) Friesland College Gilde Opleidingen Horizon College Koning Willem I College (alleen 1 en 3) ROC Mondriaan Nimeto Utrecht (alleen 2) Noorderpoortcollege ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Rivor ROC Leiden (alleen BBL) ROC Tilburg

ROC ID College ROC Nova College (alleen 2) ROC Nijmegen (alleen 1 en 2; alleen BBL) ROC van Twente (alleen 2 en 3) Rijn IJssel ROC Ter AA (alleen 1 en 2) ROC Midden Nederland (alleen BBL) Radius College (Breda) Markiezaat College (Bergen op Zoom) ROC Westerschelde Plaatsingsmogelijkheden Als assistent-schilder of schilder kun je aan de slag als beginnend beroepsbeoefenaar bij een schildersbedrijf. Als assistent-schilder werk je altijd (als schilder meestal) met collega`s in een team, onder leiding van een gezel schilder ( leermeester). Als gezel schilder kun je aan de slag bij een schildersbedrijf ( onderhoud of nieuwbouw ), renovatieprojecten en restauratieprojecten. Soms geef je leiding aan jongere collega-schilders in opleiding (dan ben je uiteraard ook verantwoordelijk voor het werk dat zij leveren). Carrieremogelijkheden Als assistent-schilder doorstromen naar de basisberoepsopleidingen Glaszetter en Schilder. Als schilder doorstromen naar de vakopleiding Gezel schilder. Als gezel schilder kun je doorstromen naar de Kaderopleiding Uitvoerder en Ondernemer Afbouw en Onderhoud of de opleiding Specialist Schilderen volgen. Na de opleiding Specialist Schilderen kun je ook doorstromen naar het HBO. Salaris indicatie Als schilder is je aanvangssalaris op 20-jarige leeftijd ongeveer €1.220,- en kan uitlopen tot ongeveer €1.500,-. Als gezel schilder is dat aanvangssalaris ongeveer €1.310,- en kan ook uitlopen tot ongeveer €1.500,-. .....................................................................................

(Basis)drukker Niveau 2

Bedient de drukpers en zorgt ervoor dat wat de vormgever en voorbereider hebben gemaakt, ook echt wordt gedrukt. Tot je werk hoort ook het afstellen en drukklaar maken van de drukpers. Tijdens de productie voer je routinematige handelingen uit. Dat kan zijn het in register en op kleur houden, het onderhouden van de pers en het uitvoeren van kleine reparaties. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, alle sectoren en B-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde en nask1). Opleiding De 2-jarige basisberoepsopleiding Basisdrukker (BOL en BBL). Bijzonderheden: In Utrecht heet de opleiding Printmedia. Binnen deze opleiding kun je kiezen voor twee uitstroomdifferentiaties: Medewerker press & print of Medewerker finishing. Waar Rijn IJssel De Eindhovense School Grafisch Lyceum Utrecht Deltion College Plaatsingsmogelijkheden Je kunt gaan werken in een drukkerij.

Check de clips van je toekomstige opleiding of beroep op www.scholieren.tv

Films van o.a.: Werken in de energiebranche - Fundeon: Bouw & Civiele Techniek - Hogeschool Utrecht; Life Sciences & Chemistry - Autoschadeherstelbranche - Schoonmaakbranche - Passion for power: Werken in de mobiliteitsbranche - Engineering, kies een technische Hbo-opleiding - Ecabo - Strukton Railinfra - Hout en jij! - Zeebenen gezocht! - Scheepsbouw Nederland - Nederland Maritiem Land - Aardolie en aardgas; een dynamische werkomgeving! - HISWA - Productschap Vis - Waterbouw - ROC van Amsterdam - Nedtrain - Savantis: Afbouw en stukadoren - Savantis: Schilderen en onderhoud - HAS Den Bosch - Binnenvaart - Slagersbranche


14

www.beroepenkrant.nl

Carrieremogelijkheden Je kunt doorgaan met de vakopleidingen Diepdrukker, Flexodrukker, Offsetdrukker of Zeefdrukker. Dat biedt dan ook de mogelijkheid om aan het werk te kunnen als zelfstandig drukker.

Algemeen Operationeel Technicus

Salaris indicatie Je kunt dan denken aan een startsalaris tussen ongeveer €920,- en €1.405 met een uitloop tot €1.770 of een startsalaris tussen ongeveer €1.090,- en 1.480,met een uitloop tot €1.900,-. .....................................................................................

De AOT-er houdt zich primair bezig met technische systemen en opstellingen in bedrijven en instellingen. Wanneer je deze digital technoopleiding hebt afgerond kun je door je kennis van onder andere motoren, energietechniek, elektronica, meet- en regeltechniek, hydro- en pneumatiek, stoom, besturingssystemen, turbines, chemische en procestechnieken omgaan met onderhoud, service en het oplossen van storingen.

Algemeen Operationeel Medewerker Niveau 2

Deze technische medewerker houdt zich primair bezig met het onderhoud en de service, alsmede de procesbewaking van technische systemen en opstellingen in bedrijven en instellingen. Deze servicemonteur zorgt door zijn technische knowhow voor de voortgang van de bedrijfsvoering. Storingen en functieproblemen zijn voor hem dagelijkse kost.

Niveau 4

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1). Diploma Medewerker algemene operationele techniek (niveau 2): de 4-jarige opleiding. Opleiding 1. 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris algemene operationele techniek (BOL).

Vooropleiding VMBO B-, of K-leerweg (sector Techniek).

2. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Operator c (BOL en BBL).

Opleiding De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker algemene operationele techniek (BOL).

3. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Allround operationeel technicus (BOL en BBL).

Waar Deltion College (Zwolle) ROC Aventus (Deventer) Drenthe College (Emmen) ROC Zeeland, Maritiem Instituut de Ruyter (Vlissingen) Scheepvaart en Transportcollege (Rotterdam) Plaatsingsmogelijkheden Energiebedrijven, petrochemische industrie, ziekenhuizen, waterzuiveringsbedrijven, off shore, zwemparadijzen, levensmiddelentechnologie, kunstijsbanen, koeltechnische en installatiebedrijven, pretparken, brouwerijen , etc. Carrieremogelijkheden Promotie binnen de branche ná opgedane ervaring en verdere ontwikkeling. Ook de niveau 4 opleiding Operationeel Technicus is een mogelijkheid, die slechts 2 jaar duurt. Salaris indicatie Het aanvangssalaris op 19-jarige leeftijd is ongeveer €1.450

Waar 1. en 3. Drenthe College (Emmen; alleen 1) ROC Aventus (Apeldoorn; alleen 1) Deltion College (alleen 3) ROC Nova College, locatie Maritieme Academie IJmuiden (alleen 1) Noorderpoortcollege (Delfzijl; alleen 1)) ROC Nijmegen (alleen 3) Scheepvaart en Transport College (Brielle en Rotterdam; alleen 1)) ROC Zeeland (Vlissingen) (alleen 3) 2. Alfa-college (BOL en BBL) Arcus College (BOLO en BBL) Gilde Opleidingen (BBL) Regio College (BOL en BBL) ROC Nova College (BBL) ROC Tilburg (BOL en BBL) ROC van Twente (BOL en BBL) Radius College (Breda) Markiezaat College (Bergen op Zoom) ROC Westerschelde (BOL) ROC Zeeland (BOL en BBL) ROC De Leijgraaf (BBL) Plaatsingsmogelijkheden Energiebedrijven, petrochemische industrie, ziekenhuizen, waterzuiveringsbedrijven, off shore, zwemparadijzen, levensmiddelentechnologie, kunstijsbanen,

onderzoek, productie, techniek en vervoer

koeltechnische en installatiebedrijven, pretparken, brouwerijen, etc. Carrieremogelijkheden Promoties binnen de branche na opgedane ervaring en verdere ontwikkeling. Ook de HBO-opleiding AOT is een mogelijkheid, waarbij een jaar korting tot de mogelijkheden behoort. Salaris indicatie Het aanvangssalaris op 21-jarige leeftijd is ongeveer €1.890,- waarna je middels periodieken door kan groeien naar ca. €3.645,-. .....................................................................................

Analist/ Laboratoriummedewerker Niveau 2,3

Dient de vaktaal te verstaan, analyses uit te voeren volgens gegeven voorschriften, de resultaten te interpreteren en zo nodig daarnaar te handelen. Dit alles omtrent kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van chemische verbindingen en mengsels. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Bijzonderheden: De toelatingseisen/-wensen per school kunnen verschillen. Het beste is daarom om contact op te nemen met de betreffende school. Opleiding In het MBO zijn er twee opleidingsniveaus: 1a. De 4-jarige vakopleiding Vakfunctionaris biotechniek (BOL en BBL). 1b. De 2½-jarige vakopleiding Vakfunctionaris laboratoriumtechniek (BOL en BBL). De 2½-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Allround laborant (BOL en BBL). 2a. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris biologische laboratoriumtechniek (BOL). 2b. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris chemische laboratoriumtechniek (BOL). 2c. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Biomedisch analist / Biotechnologisch analist (BOL en BBL). De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Analist (BOL en BBL). Bijzonderheden: Binnen de opleiding Analist kun je kiezen uit de volgende richtingen: Analist klinische chemie, Analist pathologie, Biotechnologisch analist, Chemisch-fysisch analist, Microbiologisch analist en Technisch onderwijs assistent. Kijk ook bij het beroep Medisch analist.

Waar 1a. ROC Rijn IJssel 1b. Drenthe College Friesland College* Noorderpoortcollege ROC Mondriaan ROC Nova College* ROC van Amsterdam* ROC Aventus ROC Eindhoven* ROC de Leijgraaf ROC Leiden* ROC van Twente* ROC Zeeland* Rijn IJssel ROC Midden Nederland Zadkine* *alleen BOL 2a.Rijn IJssel ROC Mondriaan ROC Eindhoven Friesland College ROC Leiden Zadkine ROC Midden Nederland 2b. zie 1b. 2c. Friesland College Leeuwenborgh opleidingen ROC Mondriaan Noorderpoortcollege ROC Nova College ROC van Amsterdam ROC de Leijgraaf ROC Aventus ROC van Twente ROC Leiden ROC Midden Nederland Rijn IJssel Radius College (Breda) ROC Zeeland Plaatsingsmogelijkheden In laboratoria van bedrijven, bij TNO, keuringsdiensten, overheidsinstellingen als het Rijksinstituut van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) enz. Naar het soort werk kan men de laboratoria verdelen in 3 typen: (product) controle-laboratoria, ontwikkelingslaboratoria en research-laboratoria. De meeste laboratoriummedewerkers zijn momenteel werkzaam in de controlelaboratoria, een kleiner aantal in de ontwikkelings- en slechts een gering aantal in de researchlaboratoria. M.b.t. het onderzoekterrein is het aantal arbeidsplaatsen het grootst in de chemische, kleiner in de biologische, en gering in de fysische sector. Carrieremogelijkheden Het is mogelijk om onder andere hoofdanalist, laboratorium-assistent of eventueel directeur van een laboratorium te worden. Doorstroming van MLO naar HLO is mogelijk.

INFODAG

woensdag 4 november 2009 15.00–17.00 uur

Regionaal opleidingencentrum Zadkine heeft meer dan 500 middelbare beroepsopleidingen op ongeveer 20 locaties in Rotterdam en omstreken.

meer weten? www.zadkine.nl

OPEN DAGEN

vrijdag 22 januari 2010 | zaterdag 23 januari 2010

vrijdag 14.00–20.00, zaterdag 12.00–16.00 uur

Bezoek onze open dagen en ontdek tijdens diverse workshops en demonstraties welke opleiding bij je past.

Maak kennis met Zadkine tijdens onze infodag. We staan voor je klaar om je uitgebreid te informeren over onze opleidingen.


onderzoek, productie, techniek en vervoer Salaris indicatie Je aanvangssalaris op 22-jarige leeftijd ligt tussen ongeveer €1.575,- en €2.700,-. De uitloop van je salaris ligt tussen ongeveer €2.170,- en €3.615-. Een en ander is afhankelijk van functie/soort bedrijf/opleiding en dergelijke. .....................................................................................

Assistent industrieel productontwerper Niveau 4

Ontwerpt producten en geeft ze vorm. Je berekent en stelt ontwerpspecificaties op en werkt deze vervolgens zelfstandig of in teamverband uit. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: +wiskunde of nask1). Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding Product Design of Industrieel design (BOL) Waar Friesland College (Leeuwarden) ROC Midden Nederland (Utrecht) ROC Mondriaan (Den Haag). Plaatsingsmogelijkheden Na je opleiding kun je bij verschillende bedrijven werken. Dit kunnen ontwerpbureaus zijn, maar ook ontwerpafdelingen binnen een technisch bedrijf. Met name voor de ontwikkelings- en realisatiefase van technische producten zijn diverse banen mogelijk. Voorbeelden van dit soort functies zijn: assistent ontwerper, assistent constructeur, projectleider, technisch adviseur, werkvoorbereider, CAD tekenaar, calculator. Carrieremogelijkheden Je kunt verder studeren aan een hbo-instelling. Zo kun je bijvoorbeeld de opleiding Industrieel Product Ontwerpen aan de Haagse Hogeschool volgen. Of de opleiding Product Design & Engineering op de Hogeschool Utrecht volgen. Ook de Design Academie in Eindhoven en de kunstacademie kun je als vervolgopleiding doen. Verder natuurlijk alle aanverwante hboopleidingen.

Wat wil jij worden?

Opleiding Een 4-jarige middenkaderopleiding Kaderfunctionaris bescherming en afwerking (BOL). Bijzonderheden: Op CIBAP heet de opleiding Interieur & Vastgoed. Bij Nimeto: Interieur, Decoratie, Exterieur en Bescherming. Bij SintLucas heet de opleiding Vakspecialist decoratie en restauratie. Waar SintLucas (Boxtel) CIBAP vakschool voor verbeelding (Zwolle) Nimeto (Utrecht) Plaatsingsmogelijkheden Een leidinggevende functie of middenkaderfunctie in het schilders of afwerkingsbedrijf en aanverwante bedrijven. Je kunt je ook zelfstandig vestigen in het schilders of afwerkingsbedrijf. De studies zijn gericht op onder andere: bedrijfsleiding voor schilders en afwerkingsbedrijven, zijnde een voorbereiding tot specialisaties als: ondernemer, bedrijfsleider, calculator, opzichter, bouwafwerkingstechnieken, een opleiding tot specialist in algemene en bijzondere afwerkingstechniek en een vooropleiding tot docent in het beroepsonderwijs; binnenhuisspecialist(e), een esthetische, theoretische en technische opleiding in interieurverzorging, uitvoerende reclame, een voorbereiding tot ondernemer en een vooropleiding tot architectonische vormgeving; technisch specialist, een voorbereiding tot diverse functies in de verfbereidende, verfverwerkende, wand en vloerbekledingsindustrie zoals: technisch adviseur, laborant, keurmeester, vertegenwoordiger. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar HBO-opleidingen zoals: docentenopleiding voor docent technische vakken aan de Fontys PTH (Eindhoven); docentenopleiding voor docent beeldende kunst en vormgeving; diverse kunstrichtingen aan Academies van Beeldende Kunsten; Saxion Hogeschool Enschede specialisatie beschermingstechnieken; HTO Chemie/Fysica en/of Procestechniek; architectonische vormgeving.

15

ROC Tilburg ROC ID College ROC Nijmegen* ROC van Twente** Rijn IJssel* ROC Midden Nederland* Markiezaat College (Bergen op Zoom)** Radius College (Breda)* ROC Westerschelde* Zadkine* ROC Zeeland** *alleen opleiding 1. ** alleen opleiding 2.

Carrieremogelijkheden Doorstromen naar het HTO (bouwkundig Ing.). Doorgroeien naar functies als aannemer, bouwkundig opzichter, bouwkundig tekenaar, tekenaar constructeur, stedebouwkundig tekenaar, calculator, organisatiedeskundige, uitvoerder, betontechnoloog, bouwprojektleider, betonbouwkundig tekenaar, staalbouwkundig tekenaar constructeur, technisch ambtenaar bouwtoezicht, werkvoorbereider, maatvoerder bouwbedrijf, arbeidsanalist bouwbedrijf. Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.540,- en €1.645. Oplopend afhankelijk van gevolgde cursussen en verdere studie.

Salarisindicatie Het aanvangssalaris ligt rond de €1.690,- met een uitloop naar ongeveer €2.745,-. Een en ander is afhankelijk van functie, ontwikkeling, etc. ..................................................................................... Niveau 4

Bouwplaatsassistent

Heeft een coördinerende en begeleidende taak bij het vluchtprogramma van een luchtvaartmaatschappij of afhandelaar.

Niveau 1

Als bouwplaatsassistent help je bij allerlei werkzaamheden op de bouwplaats. Je werkzaamheden aldaar hangen af van de richting die je hebt gekozen: timmeren of metselen.

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding Aviation Operations Officer. Bijzonderheden: De opleiding is twee-talig. Waar ROC van Amsterdam Airport (Hoofddorp) Plaatsingsmogelijkheden In de luchttransport. Carrieremogelijkheden Doorstromen naar HBO-opleidingen, bijvoorbeeld Logistiek en economie, Logistiek en technische vervoerskunde, Logistiek management of de piloten opleiding. Salarisindicatie Het aanvangssalaris ligt rond de €1.505,- (afhankelijk van leeftijd en functie). Voor leidinggevende functies gelden hogere salarissen. .....................................................................................

Beschermings-/ afwerkingstechnieker (schildertechnieken) Niveau 4

Houdt zich binnen een schilders of afwerkingsbedrijf (of aanverwant bedrijf) of als zelfstandig ondernemer bezig met het beschermen, afwerken en verfraaien (verf- en behangtechnieken en decoratietechnieken) van buitenobjecten, zoals huizen, bedrijven, spoorbruggen en vliegtuigen, maar ook van de binnenkant van huizen en bedrijven. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Bijzonderheden: CIBAP heeft alleen de eis van VMBO T-, G- of K-leerweg. Bij CIBAP, SintLucas en Nimeto vinden toelatingsexamens plaats, waarbij gekeken wordt naar creatieve vaardigheden.

Bouwkundige

Vooropleiding Je moet minimaal 16 jaar zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd.

Werkt in de ontwerp- en adviessector (als tekenaar of calculator), in de uitvoering (op kantoor of op de bouwplaats, bijvoorbeeld als werkvoorbereider of uitvoerder van een gebouw) of in de beheersrichting (je begeleidt dan het beheer en het onderhoud van grote woningbouwcomplexen of gebouwen). Dit afhankelijk van de specialisatie die je hebt gekozen. Tot je taken kunnen behoren: plannen, tekenen, begroten, technische berekeningen maken, gebouwen detailleren en maatvoeren. Als bouwkundige werk je samen met mensen uit andere vakdisciplines zoals installateurs, schilders, constructeurs, architecten en projectontwikkelaars.

Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Bouwplaatsassistent (BOL en BBL).

Niveau 4

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: +wiskunde of nask1). Opleiding 1. De 4-jarige Middenkaderopleiding Bouwkunde (BOL). 2. De 4-jarige opleiding (nieuwe stijl) Middenkaderfunctionaris bouw-infra (BOL). Waar 1. en 2. Albeda College* Alfa-college* Arcus College** Da Vinci College** Deltion College** Drenthe College* ROC Friese Poort** Gilde Opleidingen** Graafschap College** Horizon College** Koning Willem I College** Landstede MBO** Noorderpoortcollege* Regio College (Zaandam; MTSplus)** ROC A12** ROC ASA ROC Aventus* ROC De Leijgraaf** ROC Eindhoven ROC Flevoland** ROC Mondriaan ROC Nova College** ROC Rivor** ROC Leiden

Plaatsingsmogelijkheden Bouwplaatsassistent bij een bouwbedrijf. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar een basisberoepsopleiding in de bouw.

Plaatsingsmogelijkheden Na je opleiding ben je werkzaam in functies op middenkaderniveau bij aannemingsmaatschappijen, bouw ondernemingen, ingenieursbureaus, architectenbureaus, overheids en semi overheidsinstellingen (openbare werken, bouw en woningtoezicht). Mogelijke functies: aankomend tekenaar op een architectenbureau, adspirant bouwkundig opzichter, adspirant bouwkundig opzichter tekenaar, assistent calculator bij een aannemingsbedrijf, assistent uitvoerder, vertegenwoordiger in bouwmaterialen, bouwkundige bij gemeentelijke, provinciale en rijksdiensten, commercieel medewerker.

Salarisindicatie Je aanvangssalaris ligt rond de €1.655,-. Is overigens sterk afhankelijk van de werkkring, waar je terecht komt.

Aviation Operations Officer

ROC Rivor ROC van Twente Rijn IJssel Radius College (Breda)

2. De 1-jarige opleiding (nieuwe stijl) Assistent bouwinfra (BOL en BBL). Waar 1. Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College (START.Deltion) Drenthe College Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Horizon College Koning Willem I College ROC Mondriaan Noorderpoortcollege ROC Nova College Regio College ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC de Leijgraaf ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Leiden ROC Tilburg ROC ID College ROC Nijmegen Rijn IJssel ROC Midden Nederland ROC Westerschelde Zadkine 2. Arcus College Leeuwenborgh Opleidingen ROC A12 ROC ID College ROC Flevoland ROC Friese Poort ROC van Amsterdam ROC Tilburg ROC Mondriaan Da Vinci College Markiezaat College (Bergen op Zoom) ROC de Leijgraaf

Chauffeur Goederenvervoer Niveau 2

Je rijdt door Nederland en/of Europa. Welke wagen je bestuurt is afhankelijk van de transportonderneming of ander bedrijf (denk aan verhuizingen) waar je werkt en de goederen die vervoerd moeten worden. Het kan een oplegger met container zijn, een tankauto, een gesloten of een open wagen. In veel gevallen laad en los je zelf of je helpt erbij. Je bent er verantwoordelijk voor dat je lading ongeschonden aankomt op de plaats van bestemming, op de afgesproken tijd. Alle papieren moeten in orde zijn, je moet onderweg zaken registreren, waarbij je steeds vaker door middel van een boordcomputer in contact kan staan met het kantoor, de planner, de klant. Je route is meestal tevoren gepland, maar voor onverwachte verkeersproblemen moet je zelf een oplossing zoeken. Dat geldt ook voor problemen onderweg met je auto. Eenvoudige problemen kun je zelf oplossen, voor ernstiger problemen kun je een hulpdienst oproepen, waarbij het handig is als je al een idee hebt van de oorzaak of oplossing van het probleem. Je moet dus kennis hebben van autotechniek en de technische installaties van je wagen. Je rijdt soms met een bijrijder, maar veel chauffeurs rijden alleen. Vooropleiding VMBO B-leerweg MBO-diploma van een verwante opleiding op niveau 1 Overgang naar 4 HAVO/VWO. Bijzonderheden: Er wordt een intaketoets gehouden waarin bepaald wordt of je toegelaten kunt worden. Bij voorkeur vraagt men minimaal VMBO B-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1). Je moet, om tijdens de opleiding alle rijbewijzen te kunnen halen, ongeveer 17 jaar zijn bij het begin van de opleiding. Als je jonger bent, kun je beter eerst de opleiding Assistent Operationeel Medewerker Transport en Logistiek (1 jaar) volgen, of de opleiding voor Warehousemedewerker (niveau 2). Bij de BBL opleiding is werk in de transportsector vereist. Het is ook mogelijk om via de Stichting Vakopleiding Transport en Logistiek een baan te krijgen. Bij het intakegesprek word je daarover verder geïnformeerd. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Chauffeur goederenvervoer (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Chauffeur goederenvervoer (BOL en BBL). Waar Alfa-college Deltion College Drenthe College Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Koning Willem I College Markiezaat College (Bergen op Zoom) Noorderpoortcollege (Groningen) Radius College (Breda) Regio College (Zaandam) ROC van Amsterdam ROC Flevoland (Almere) (alleen BBL) ROC Nova College ROC ASA ROC Aventus ROC De Leijgraaf ROC Eindhoven ROC Leiden (alleen BBL) ROC Tilburg ROC Nijmegen (alleen BBL) ROC van Twente ROC Midden Nederland (alleen BBL) ROC Zeeland (Vlissingen) Scheepvaart en Transport College Plaatsingsmogelijkheden Als chauffeur goederenvervoer nationaal of internationaal of vrachtwagenchauffeur bij een transportbedrijf of groothandel. Carrieremogelijkheden Je kunt verder leren via cursussen voor allerlei specialistische vervoersdiploma`s, maar je kunt ook opleidingen op niveau 3 volgen voor bijvoorbeeld Logistiek groepsleider, Expeditie planner, Planner wegtransport of Groepsleider magazijn.


16

www.beroepenkrant.nl

Meer informatie Landelijk orgaan Vakopleiding Transport Logistiek (VTL), www.vtl.nl .....................................................................................

Constructie- en apparatenbouwer Niveau 3,4

Als constructie- en apparatenbouwer bouw je zelfstandig allerlei apparaten op. Dit kan vanalles zijn. Van bruggen tot gebouwen en van grote kranen tot vrachtwagens. Werktekeningen, opdrachten, handboeken, voorschriften en instructies zijn je leidraad bij het voorbereiden van je werk. Je maakt bij het maken van een product gebruik van diverse materialen, zoals platen en pijpen. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: +wiskunde of nask1). Opleiding 1a. De 2-jarige vakopleiding Constructie- en apparatenbouwer (BBL). 1b. De 2-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Machinebouwer(BOL en BBL). Bijzonderheden: Andere mogelijkheden zijn: 2. De 4-jarige vakopleiding Werktuigbouwkunde (BOL). 3. De 4-jarige middenkaderopleiding Werktuigbouwkunde (BOL). Waar Albeda College (aleen 3) Alfa-college(alleen 1a en 3) Arcus College (alleen 1a en 1b) Da Vinci College (alleen 3) Deltion College (alleen 1a) Drenthe College (alleen 1a en 3) ROC Friese Poort (alleen 1a, 1b en 3) Friesland College (alleen 1b en 3) Gilde Opleidingen (alleen 1a, 1b en 3) Graafschap College (alleen 1b) Horizon College (alleen 1a en 2) Landstede MBO (alleen 1b en 3) ROC Mondriaan (alleen 3) Noorderpoortcollege (alleen 1a en 3)** Regio College (Zaanstreek; alleen 1a) ROC van Amsterdam (alleen 1a en 1b) ROC A12 (alleen 1b) ROC ASA (alleen 1a en 3) ROC Aventus (alleen 1a en 3) ROC De Leijgraaf (alleen 1a en 1b) ROC Eindhoven (alleen 1a, 2 en 3) ROC Flevoland (alleen 3) ROC Kop van Noord-Holland (alleen 1a)

ROC Leiden (alleen 1b) ROC Tilburg (alleen 3) ROC ID College (alleen 1a, 1b en 3) ROC Nijmegen (alleen 1a en 2) Rijn IJssel (alleen 1a, 2 en 3) ROC Ter AA (alleen 1b) ROC Midden Nederland (alleen 1a en 3) ROC van Twente (alleen 1a) ROC Westerschelde (alleen 1a en 3) Zadkine (alleen 1a en 1b) Plaatsingsmogelijkheden Als constructie- en apparatenbouwer kun je bijvoorbeeld werken voor een constructiebedrijf of in een machinefabriek. Carrieremogelijkheden Na je opleiding onder 1. kun je doorstromen naar de middenkaderopleiding Werktuigbouwkunde. Na je opleiding onder 2. kun je doorstromen naar de middenkaderopleiding Werktuigbouwkunde of naar de specialistenopleidingen Onderhoudstechnicus werktuigbouw en Kaderfunctionaris. Na je opleiding onder 3. kun je verder studeren in verwante studierichtingen binnen het HBO. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Startsalaris begint bij ongeveer €1.665 ,- en kan met de juiste opleiding en een leidinggevende functie uitlopen tot ongeveer €2.740,- . .....................................................................................

Coördinator-expediteur Niveau 3

Je regelt de organisatie rond goederenvervoer, waarbij het erom gaat, dat het vervoer zo goed en voordelig mogelijk uitgevoerd wordt. Of het nu gaat om binnenlands of internationaal transport. Over de weg, het water, per spoor of door de lucht, jij regelt het. Je hebt veel contacten met opdrachtgevers, leveranciers, vervoerders en klanten. Maar ook met andere betrokken partijen, zoals verzekeraars en douane sta jij in contact. Vooropleiding VMBO K-, G- of T-leerweg Opleiding De 3-jarige opleiding Assistent-expediteur (BOL/BBL) Waar Noorderpoortcollege (Groningen; alleen BOL) Scheepvaart en Transport College (Rotterdam; alleen BBL). Plaatsingsmogelijkheden Je kunt aan de slag bij bedrijven op het gebied van expeditie, transport, opslag en distributie. Óók kun je

onderzoek, productie, techniek en vervoer

denken aan een eigen expeditiebedrijf.

Monteur elektrotechnische installaties (BOL en BBL).

Carrieremogelijkheden Promotie binnen de branche ná opgedane ervaring en verdere ontwikkeling. Ook de niveau 4 opleiding Manager opslag en vervoer is een mogelijkheid, die maar één jaar duurt.

Waar 1. en 2. Albeda College Alfa-college (alleen 1) Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College Horizon College ROC Friese Poort Koning Willem I College Landstede MBO (alleen 2) Leeuwenborgh opleidingen Noorderpoortcollege ROC Nova College (alleen 2) Regio College (Zaandam) ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC Mondriaan ROC Rivor ROC Tilburg (alleen 2) ROC ID College ROC Nijmegen (opleiding 1 en 2 alleen BBL) ROC van Twente Rijn IJssel ROC Midden Nederland ROC Westerschelde Zadkine

Salarisindicatie Het aanvangssalaris op 20-jarige leeftijd is ongeveer €1.530,-. .....................................................................................

Draaier Niveau 2

Als draaier maak je op een kleine tot middelgrote draaibank allerlei producten, waaronder machineen gereedschapsonderdelen. Je werkt aan de hand van een werktekening, schets of onderdeel. Je werk met verschillende materialen zoals staal, gietijzer, koper, brons, messing en kunststoffen. Je maakt kleine series van producten, onderdelen of prototypen, (eerste) proefmodellen van een bepaald voorwerp). Het `draaien` doe je op de draaibank. Hierbij roteert het werkstuk met grote snelheid rond terwijl jij het bewerkt met een beitel. Vooropleiding Je moet minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Draaier (BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Verspaner. Waar 1. en 2. Albeda College Arcus College (alleen 1) Da Vinci College Deltion College (alleen 1) Drenthe College (alleen 1) Friesland College (alleen 2) Graafschap College (alleen 2) Horizon College (alleen 2) Noorderpoortcollege (alleen 1) ROC Nova College ROC ASA ROC Flevoland (alleen 2) ROC Leiden ROC Tilburg ROC ID College ROC Ter AA (alleen 2) ROC Friese Poort (alleen 2) Leeuwenborgh Opleidingen (alleen 2) ROC Rivor (alleen 2) ROC de Leijgraaf (alleen 2) ROC Mondriaan (alleen 1) ROC van Twente (alleen 1) ROC Nijmegen (alleen 1) Rijn IJssel (alleen 1) ROC Midden Nederland (alleen 1) ROC Zeeland (alleen 2) Markiezaat College (Bergen op Zoom) Radius College (Breda) Zadkine Plaatsingsmogelijkheden Als draaier kun je bijvoorbeeld werken in een machinefabriek of werkplaats.

De LiS is geopend tijdens wetenschapsdag op zaterdag 18 okober 2010. Van 10:00 tot 17:00 staan onze deuren open.

Carrieremogelijkheden Na de basisberoepsopleiding kun je doorstromen naar bijvoorbeeld de vakopleiding Machinaal verspaner Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Startsalaris begint bij ongeveer €1.665,- en kan met de juiste opleiding en een leidinggevende functie uitlopen tot ongeveer €2.740,-.

De open dagen voor 2010 zijn: • woensdag 13 januari • woensdag 10 maart • zaterdag 24 april

Leidse Instrumentmakersschool Einsteinweg 61 2333 CC Leiden Tel: 071-568 11 68 E-mail: info@lis-mbo.nl Website: www.lis-mbo.nl

Plaatsingsmogelijkheden De elektrotechnische bedrijfstak is een bedrijfstak met veel mogelijkheden. In de afgelopen twintig jaar is de werkgelegenheid in deze bedrijfstak alleen maar gegroeid. Je kunt geplaatst worden als engineer, tekenaar, werkvoorbereider, planner, projectleider, programmeur, acquisiteur, calculator, keurmeester, inspecteur en monteur. Carrieremogelijkheden Ben je eenmaal monteur, dan heb je volop kans je verder te ontwikkelen. Je kunt verder studeren voor je 1e monteurdiploma (vakopleiding, niveau 3) of technicus (specialistenopleiding, niveau 4) in een van de aanverwante vakrichtingen. Na de technicusopleiding kun je verder studeren aan het HBO (duale leerweg). Salaris indicatie Is sterk afhankelijk van de werkkring waarin je terecht komt, van de genoten/verdere opleiding en van je ervaring. Het salaris ligt afhankelijk van je leeftijd en opleidingsniveau globaal tussen de €1.600,- en €2.120,bij een fulltime dienstverband. Hogere salarissen zijn zeker mogelijk. Meer informatie Voor de BBL-opleidingen: Stichting ElektroWerk, Postbus 387, 2600 AJ Zoetermeer, tel. 079-3633070, email: info@elektrowerk.nl .....................................................................................

Op de woensdagen zijn we van 10:00 tot 17:00 geopend. Op zaterdag 24 april van 13:00 tot 16:00. Toelatingseisen: VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg. Met basisberopesgerichte s.v.p. contact opnemen. HAVO/VWO natuur/techniek en natuur/gezondheid. MBO-Techniek (E. W. FMT).

3. en 4. Horizon College (alleen 4) ROC Flevoland (alleen 4) ROC ASA ROC van Amsterdam (alleen 3) Rijn IJssel (alleen 3) Koning Willem I College (alleen 4) ROC Mondriaan ROC Kop van Noord-Holland (alleen 4) Graafschap College Da Vinci College ROC A12 (alleen 3) ROC Eindhoven Drenthe College (alleen 4) Radius College (Breda; alleen 4) Markiezaat College (Bergen op Zoom; alleen 4) Alfa College (alleen 3) ROC Nova College (alleen 4) Arcus College (alleen 4) ROC Ter AA ROC van Twente (alleen BOL) Friesland College ROC Friese Poort ROC Leiden (alleen 4) Gilde Opleidingen (alleen 4) Albeda College Zadkine (alleen 4) ROC Rivor ROC Tilburg ROC Midden Nederland (alleen 4) ROC de Leijgraaf (alleen 3) ROC Zeeland (alleen 4) Regio College (alleen 4) ROC ID College Landstede MBO

Elektromonteur Niveau 2

Als elektromonteur ben je verantwoordelijk voor het aanleggen van elektrische installaties en systemen in woonhuizen en kantoren. Vooropleiding VMBO B-leerweg Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1) of HAVO Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Monteur Sterkstroominstallaties (MSI) (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Monteur elektrische bedrijfsinstallaties (MBI) (BOL en BBL). 3. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Monteur elektrotechnische industriële producten en systemen (BOL en BBL). 4. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl)

Elektrotechnicus Niveau 4

Kan op verschillende terreinen van de elektrotechniek actief zijn. Dit hangt sterk af van de soort opleiding je in deze sector hebt gekozen. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: +wiskunde of nask1). Opleiding 1. De 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris automatiserings-electronica (MK-AEC) (BOL) 2. De 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris automatiserings-energietechniek (MK-AEN) (BOL) 3. De 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris elektrotechnische installatietechniek (MK-EIT) (BOL). 4. De 4-jarige opleiding Technicus sterkstroominstallaties (TSI) BOL en BBL) 5. De 4-jarige opleiding Technicus elektrische bedrijfs-


onderzoek, productie, techniek en vervoer installaties (TBI) (BOL en BBL) 6. De 4-jarige opleiding (nieuwe stijl) Technicus (engineering) (BOL en BBL) 7. De 4-jarige opleiding (nieuwe stijl) Technicus elektrotechnische industriële productie en systemen (BOL en BBL) 8. De 4-jarige opleiding (nieuwe stijl) Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties (BOL en BBL) Waar 1. t/m 8. Albeda College (1, 2, 3, 4, 5 en 8) Alfa-college (1, 2, 3, 4) Arcus College (4 en 5) Da Vinci College (1 t/m 5 en 6) Deltion College (4 en5) Drenthe College (2 t/m 5 en 8) Friesland College (1, 2, 3, 4, 5) ROC Friese Poort (2 t/m 8) Gilde Opleidingen (1, 2, 4, 5, 6) Graafschap College (7) Horizon College (4, 5) Koning Willem I College (4 en 6) Landstede MBO (2, 3, 6, 7 en 8) Noorderpoortcollege (2 t/m 5 en 8) Regio College (4 en 6/MTSplus) ROC van Amsterdam (1, 2, 4 en 7) ROC ASA (1 t/m 4, 6 en 7) ROC Aventus (1 t/m 4) ROC Eindhoven (1 t/m 5, 7 en 8) ROC Flevoland (6) ROC ID College (3, 4, 5, 7 en 8) ROC Kop van Noord-Holland (4 t/m 6) ROC Leiden (4, 6, 7 en 8) ROC Mondriaan (1, 2, 3, 4) ROC Tilburg (1 t/m 4, 6 en 7) ROC Nova College (4 t/m 6) ROC Nijmegen (2, 3, 4) Rijn IJssel (1 t/m 5 en 7) ROC Ter AA (alleen 1, 2, 6, 7 en 8) ROC Midden Nederland (1 t/m 6) ROC van Twente (4 t/m 6) ROC Westerschelde (1, 2, 4, 5) Radius College (Breda; 8) Markiezaat College (Bergen op Zoom; 8) ROC Zeeland (6) Zadkine (4 t/m 5) Plaatsingsmogelijkheden Beroepen of functies op constructief, uitvoerend, toezichthoudend, administratief, economisch of commercieel gebied voor zover de werkzaamheden liggen op “middenkaderniveau” in de elektrotechniek. Bij de elektronische en elektrotechnische industrie, de computerindustrie, rekencentra, elektrotechnische handelsondernemingen, de elektrotechnische diensten van grote bedrijven, provinciale en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven, de Nederlandse Spoorwegen, de KPN. Mogelijke functies: tekenaar bij het uitwerken van ontwerpen voor elektronische installaties of het in kaart brengen van elektrische leidingnetten (kaarttekenaar), opzichter bij het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden, uitvoerder bij het realiseren van elektrotechnische projecten, bedrijfstechnicus bij de fabricage van elektrotechnische artikelen of bij het ontwerpen en begroten van elektrotechnische installaties, assistent bedrijfsleider elektrotechnisch bureau, commercieel medewerker, assistent calculator. Carrieremogelijkheden Je kunt verder studeren in verwante studierichtingen aan het HTO (bijvoorbeeld elektrotechniek). Doorgroeien naar functies als arbeidsanalist, besturingstechnicus, middelbaar installatietechnicus VEV, elektrotechnisch tekenaar, uitvoerder, calculator, bedrijfsleider, controleur, elektrotechnisch opzichter. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Startsalaris begint bij ongeveer €1.665,- en kan met de juiste opleiding en een leidinggevende functie uitlopen tot ongeveer €2.740,-.

Wat wil jij worden?

maaksector is veelzijdig en biedt bovendien goede carrièrekansen. De Schoonmaaksector ontwikkelt zich ook sterk, met steeds nieuwe activiteiten zoals beveiliging, catering en thuiszorgactiviteiten. Het is dus veelzijdig en ook daardoor extra boeiend

Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.335 en €1.775,-. Dit kan oplopen, afhankelijk van gevolgde cursussen en zwaarte van de functie tot €1.890,- à €2.050,-. .....................................................................................

Opleiding De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Glazenwasser/gevelreiniger (BOL en BBL).

Niveau 4

Bijzonderheden: De opleiding volg je door te werken en te leren. Vier dagen per week werk je bij een bedrijf, en een dag per week ga je naar school. Andere weekindelingen zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld twee middagen in de week naar school, of een hele week naar school, en daarna 5 weken achter elkaar aan het werk. Dat hangt van de school af. Op een paar plekken in Nederland kun je de opleiding ook volgen in dagonderwijs. Dan ga je de hele week naar school, en loop je tijdens de opleiding een paar periodes stage bij een bedrijf. Waar Albeda College (Rotterdam) ROC Aventus (Zutphen) ROC Alfa College (Hoogeveen en Groningen) ROC Midden Nederland Graafschap College (Doetinchem) ROC Friesland College (Leeuwarden) Noorderpoortcollege (Groningen en Hoorn) Rijn IJssel (Arnhem) ROC van Twente (Enschede) ROC Westerschelde (Terneuzen) Plaatsingsmogelijkheden Als Glazenwasser/gevelreiniger werk je bij een schoonmaak-, glazenwas- of gevelreinigingsbedrijf dat zich richt op glazenwaswerkzaamheden en/of gevelreiniging en gevelonderhoud bij verschillende panden, vooral bij bedrijfspanden. Je werkt veel buiten. Je werkt vaak aan hoge gebouwen, waarbij je bijvoorbeeld op een steiger of een hoogwerker werkt. Carrieremogelijkheden Na de opleiding Glazenwasser/gevelreiniger kun je verdergaan met de opleiding Allround glazenwasser/ gevelreiniger (niveau 3). Je kunt er ook voor kiezen nog verder te gaan met een van de andere uitstromen op niveau 2: Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud, Reiniger na calamiteiten of Reiniger in de voedselverwerkende industrie. Meer informatie www.savantis.nl .....................................................................................

Inspiciënt/Theatertechnicus/ Podiumtechnicus Niveau 3

Als je naar een voorstelling in een theater, schouwburg of concertgebouw gaat, of bijvoorbeeld naar een musical of dansvoorstelling, dan heb je je mischien weleens afgevraagd wat er allemaal moet gebeuren om zo`n uitvoering te laten slagen. Het draait niet alleen om de artiest op het podium, maar ook om degenen die achter de schermen alles regelen. Als podiumtechnicus verricht je alle technische werkzaamheden die nodig zijn om een voorstelling technisch goed te laten verlopen. Dit betekent dat je allerlei zaken in orde maakt op het gebied van licht, geluid, decor en veiligheid. Daarnaast zijn digitale technieken al niet meer weg te denken uit de theaterwereld. Je moet ook creatief zijn en gevoel hebben voor vormgeving. Als theatertechnicus werk je meestal in een team, je moet dus goed kunnen samenwerken. Werktijden liggen niet altijd tussen negen en vijf uur. Sterker nog: in dit beroep werk je vaak in wisselende diensten.

Opleiding 1. De 3-jarige vakopleiding Inspiciënt/theatertechnicus (BOL en BBL). 2. De 3-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Podium- en evenemententechnicus (BOL en BBL). Waar 1. Rijn IJssel Deltion College (Zwolle; alleen BOL)

Niveau 2

Binnen de schoonmaaksector zijn veel mogelijkheden voor een boeiende carrière. Immers, overal en altijd wordt er schoongemaakt; de ArenA na een belangrijke voetbalwedstrijd, vliegtuigen op Schiphol na een lange vlucht, operatiekamers in ziekenhuizen, de ramen van het 20 verdiepingen tellende kantoor langs de snelweg, maar ook het café bij jou in de buurt… Kortom: werken in de schoon-

Carrieremogelijkheden Je kunt verder studeren: avondopleidingen op elektrotechnisch gebied en ook extra scholing op het gebied van licht, beeld of geluid worden volop aangeboden.

Vooropleiding VMBO-diploma of een diploma Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (niveau 1), met de module Assistent Schoonmaak. Heb je een andere vooropleiding of diploma, neem dan contact op met de studieadviseur van de school waar je de opleiding wilt volgen.

Vooropleiding 1. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: +wiskunde of nask1). 2. Diploma niveau 2 in de Sector Techniek.

Glazenwasser/gevelreiniger

17

2. Albeda College Arcus College De Eindhovense School (alleen BOL) Friesland College (alleen BOL) ROC Friese Poort Mediacollege Amsterdam Grafisch Lyceum Rotterdam Noorderpoortcollege (alleen BOL) ROC ASA (alleen BOL) ROC van Twente (alleen BOL) ROC van Amsterdam Zoomvliet College Plaatsingsmogelijkheden In een schouwburg, bij een reizend theatergezelschap, bij evenementen of bij dance-events.

Installatietechnicus Ontwerpt, tekent, berekent en begroot technische installaties voor bijvoorbeeld woningen, kantoren en scholen. Je ontwerpt cv-installaties, eenvoudige airconditioning-installaties, gastoevoer- en verbrandingsgasafvoerinstallaties, riolerings- en tapwaterinstallaties. Je kunt tekeningen voor deze installaties maken, zoals principeschema`s, tekeningen van installaties in plattegronden en aanzichten, isometrische projecties en detailtekeningen. Ook weet je hoe je een installatie schematisch opzet, hoe je de juiste systemen, onderdelen en materialen kiest, hoe je de leiding tracés en afmetingen bepaalt en hoe je installatievoorschriften en veiligheidsvoorschriften toepast. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: +wiskunde of nask1). Opleiding 1. De 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris installatietechniek (Mki) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Vanaf het 2e jaar ga je als BPV`er in een installatiebedrijf werken. Dit wordt het M.K.B.-traject genoemd. In dit traject ontvang je evenredig aan het aantal dagen een vergoeding van 130% van het wettelijk minimum jeugdloon. 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties (BOL en BBL). 3. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Technicus (engineering) (BOL en BBL). Waar 1. Albeda College Landstede MBO ROC Mondriaan (BOL) Rijn IJssel Zadkine (alleen BOL) Noorderpoortcollege ROC Midden Nederland 2. t/m 4. Albeda College (alleen 4)** Alfa-college (alleen 2 en 3) Da Vinci College (alleen 4)* Deltion College (alleen 2 en 3)* Drenthe College (alleen 2 en 3) Friesland College (alleen 4)* Graafschap College ROC Friese Poort Gilde Opleidingen (alleen 2 en 4) Horizon College (alleen 3) Koning Willem I College (alleen 4)* Landstede MBO Noorderpoortcollege (alleen 2 en 3) ROC ASA (alleen 4)*/** ROC Aventus (alleen **) ROC ID College (alleen 3 en 4) ROC Leiden ROC Nijmegen (alleen 4)* Markiezaat College (Bergen op Zoom; alleen 3) Radius College (Breda; alleen 3) ROC van Amsterdam (alleen 2 en 4) ROC Eindhoven (alleen 2 en 3) ROC Tilburg (alleen 4)* ROC van Twente (alleen 4)* Rijn IJssel (alleen 2) ROC Midden Nederland (alleen 4) ROC Mondriaan (alleen 2; BBL) ROC Nova College (alleen 4)* ROC A12 (alleen 3)* ROC Flevoland (alleen 3 en 4) ROC Kop van Noord-Holland (alleen 4)* ROC Ter AA ROC Westerschelde (alleen 4)* ROC Zeeland (alleen 4)* *alleen BOL **Ook de opleiding Technicus middenkader WEI Plaatsingsmogelijkheden Functies bij een installatiebedrijf of een installatietechnisch adviesbureau, dat technische installaties ontwerpt en berekent en installatieprojecten uitvoert. Je werkt dan onder leiding van een ontwerptechnicus of een projectleider. Carrieremogelijkheden Je kunt verder studeren in verwante studierichtingen aan het HBO. Je kunt dan denken aan HBO-installatietechniek of docent technische vakken. In een HBOopleiding kun je in hetzelfde MKB-traject terechtkomen. Hierdoor duurt de opleiding niet 4, maar 3 jaar. Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.335 en €1.775,-. Dit kan oplopen, afhankelijk van gevolgde

cursussen, zwaarte van de functie en verdere studie tot €1.890,- à e2.050,-. .....................................................................................

Instrumentmaker Niveau 4

Als instrumentmaker ontwerp en vervaardig je meetapparatuur en proefopstellingen op een researchafdeling. Meestal gaat het om opstellingen voor chemisch, fysisch, optisch of andersoortig onderzoek. De opdrachten die je verricht, krijg je op tekening aangeleverd. Je bent dan zelf meestal niet bij het ontwerp betrokken geweest. De nadruk ligt op de uitvoering van de opdracht. Een belangrijke eigenschap die je nodig hebt, is de flexibiliteit om verschillende bewerkingen uit te voeren. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Bijzonderheden: Niet alle scholen hanteren dezelfde eisen; informeer hierover bij de school van je keuze. Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding Fijnmechnische techniek (BOL). Bijzonderheden: Ook kun je kiezen voor de 4-jarige middenkaderopleiding Research-instrumentmaker glas (BOL), Researchinstrumentmaker metaal (BOL), Research-instrumentmaker optiek (BOL) of Research-instrumentmaker lasertechniek (BOL) aan de Leidse Instrumentmakersschool te Leiden. Je begint met een oriëntatiejaar, waarna je kunt kiezen voor een van de studierichtingen metaal, glas of optiek (voor lasertechnologie kun je pas later kiezen). De opleiding Research-instrumentmaker metaal (BOL) wordt ook gegeven aan het Noorderpoortcollege te Groningen. 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Research instrumentenmaker (BOL en BBL) Waar 1. Noorderpoortcollege (Groningen) Leidse Instrumentmakersschool Zadkine (Roterdam) 2. ROC Rivor Leeuwenborgh Opleidingen Plaatsingsmogelijkheden Instrumentmaker op researchafdelingen van verschillende bedrijven; fijnmechanisch bewerker in de fijnmechanische industrie; medisch instrumentatietechnicus in ziekenhuizen. Carrieremogelijkheden Na enige jaren kun je hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Het aanvangssalaris ligt rond de €1.665,- en kan uitlopen tot ongeveer €2.740,-. Een en ander is afhankelijk van functie, ontwikkeling, etc.

Isolatieplaatwerker Niveau 2

Als isolatieplaatwerker maak je plaatwerk voor isolatiemantels. Deze mantels van isolatiemateriaal worden gebruikt om pijpleidingen en apparaten voor verwarming en koeling te bedekken. Als je grote mantels moet maken, voor bijvoorbeeld een ketel, werk je meestal samen met een collega-plaatwerker. Je werkt over het algemeen volgens een tekening, die je soms zelf maakt. Met behulp van verschillende gereedschappen neem je de vorm van het onderdeel over op metaalplaat (meestal aluminium). Daarna knip je de onderdelen met een elektrische schaar uit. Vervolgens moet de isolatiemantel afgewerkt worden, zodat hij klaar is om door de isolatiemonteurs bevestigd te worden. Soms help je de isolatiemonteurs bij het aanbrengen van de mantel. Vooropleiding Minimaal 16 jaar of na 10 jaar dagonderwijs. Opleiding De 2-jarige basisberoepsopleiding Isoleerder/plaatwerker (BBL). Waar Rijn IJssel Albeda College Arcus College Deltion College Noorderpoortcollege


18

www.beroepenkrant.nl

Plaatsingsmogelijkheden Als isolatieplaatwerker kun je bijvoorbeeld gaan werken voor een isolatiebedrijf of in een loods. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar de vakopleiding Opmeter/ werkvoorbereider industriële isolatie. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of werk je al zelfstandig? Startsalaris begint bij €1.665,- en kan met de juiste opleiding uitlopen tot €2.290,-. .....................................................................................

Kaderfuncties in autoindustrie en handel- en wegtransporttechniek Niveau 4

In deze branche zijn diverse functies mogelijk: van servicemanager of occasion dealer tot het zelfstandig runnen van een automobiel- of garagebedrijf. Vooropleiding 1. Zie bij Opleiding. 2. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding 1. IVA Driebergen, Instituut voor Autobranche & Management (particulier), biedt een 2- of 3-jarige voltijd opleiding op vier verschillende niveaus (Hogeschool IVA, A, B en BC). Mogelijkheden voor VMBO-leerlingen: HAVO met profiel C&M, VMBO met een exact pakket en MBO geven toegang tot programma B. Voor VMBO zonder exacte vakken en KMBO is na een toelatingstest plaatsing in programma BC mogelijk. Bij onvoldoende vooropleiding is er een Voorbereidend Jaar met als doel na één jaar plaatsing in het BC-programma mogelijk te maken. 2a. De 4-jarige middenkaderopleiding Management autobedrijf (BBL). 2b. De 4-jarige middenkaderopleiding Commercieel bedrijfsleider/ondernemer kleinbedrijf (BOL). 2c. De 4-jarige middenkaderopleiding Commercieel bedrijfsleider/ondernemer middelgrootbedrijf (BOL). 2d. De 4-jarige middenkaderopleiding Commercieel bedrijfsleider/ondernemer mobiele werktuigen (BOL). 2e. De 4-jarige middenkaderopleiding Servicemanager bedrijfsauto`s (BOL). 2f. De 4-jarige middenkaderopleiding Servicemanager personenauto`s (BOL). 2g. De 4-jarige middenkaderopleiding Verkoopleider bedrijfsauto`s (BOL).

Vrijdag 1 2 fe br uar i 2010 van 14.00 - 2 1.00 uur

2h. De 4-jarige middenkaderopleiding Verkoopleider personenauto`s (BOL) 2i. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Werkplaatsmanager mobiliteitsbranche (BOL) Waar 1. IVA Driebergen, Instituut voor Autobranche & Management 2a. Drenthe College 2b. en 2i. Albeda College (alleen 2b) Alfa-college Arcus College (alleen 2i) Da Vinci College (alleen 2i) Deltion College Drenthe College (alleen 2b) Friesland College (alleen 2i) Horizon College (alleen 2i) Koning Willem I College (alleen 2i) ROC Mondriaan (alleen 2b) Noorderpoortcollege (alleen 2b) ROC Nova College (alleen 2i) Regio College (Zaandam; alleen 2i) ROC van Amsterdam (alleen 2i) ROC ASA ROC Aventus ROC Leiden (2b: BOL en BBL) ROC Tilburg ROC Midden Nederland (alleen 2i) ROC Nijmegen (alleen 2i) Rijn IJssel ROC van Twente (alleen 2i) 2c. ROC Aventus ROC Midden Nederland Rijn IJssel 2d. en 2g. ROC Aventus 2e. en 2f. Rijn IJssel ROC Aventus (alleen 2f) ROC Leiden 2h. Alfa-college (Groningen) ROC Aventus (Deventer) Plaatsingsmogelijkheden Na 1.: calculator, planner, bedrijfsleider, importeur, verkoper, vertegenwoordiger en dergelijke. Ook is zelfstandige vestiging mogelijk van een automobiel of garagebedrijf. Na 2.: planner, bedrijfsleider, administratief technisch employé, importeur, verkoper, vertegenwoordiger e.d. Ook is zelfstandige vestiging mogelijk van een automobiel of garagebedrijf (als de vestigingsbewijzen niet in het schooldiploma zijn opgenomen, wordt het examen hiervoor afgenomen door de VAM Voorschoten).

OPEN DAG

onderzoek, productie, techniek en vervoer

Carrieremogelijkheden Na 1. Je kunt gebruik maken van de functieadviesdienst en de vacaturebank. Deze afdeling verzorgt eveneens plaatsing in trainingsprojecten van importeurs. Vervolgstudie voor een BBA-diploma is mogelijk in de USA. Daarna bestaat de mogelijkheid in Nederland, de USA of Engeland verder te studeren voor het MBA-diploma. Het Amerikaanse BBA-diploma geeft toegang tot het verkort doctoraal programma van de Universiteit Nijenrode. Tevens is er een vervolgstudie mogelijk in Frankrijk, Engeland of Duitsland. Na 2. Je bent toelaatbaar tot de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, HTS-Autotechniek (mits je wis- en natuurkunde in je pakket had) en tot de 1-jarige Vervolgopleiding Bedrijfskunde aan het Apeldoorns College. Salaris indicatie Is sterk afhankelijk van de werkkring waarin je terecht komt, van de genoten/verdere opleiding en van ervaring. Het ligt globaal tussen de €1.525- en de €3200,-; hogere salarissen zijn zeker mogelijk. .....................................................................................

Koopvaardij Officier alle schepen Niveau 4

Als koopvaardij officier kleine schepen ben je iemand die niet alleen veel weet van navigatie en van de voortstuwing van het schip, maar ben je ook iemand die kennis heeft van automatisering, belading, elektrotechniek en ICT. Je verzorgt bijvoorbeeld de communicatie met de wal en met andere schepen, in toenemende mate via de satelliet. Verder dien je maatregelen te nemen die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn de veiligheid van het schip, de lading en haar bemanning, en de zorg voor het milieu. Hoe meer ervaring en vaartijd je opdoet, hoe hoger je als marof in rang kunt klimmen, bijvoorbeeld tot het niveau van kapitein. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1) of overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO. Bijzonderheden: Na diploma HAVO of VWO kun je in het tweede studiejaar instromen. Opleiding De 4-jarige opleiding (vakman niveau 4) Koopvaardij Officier alle schepen (BOL).

Plaatsingsmogelijkheden Als marof kun je werken op alle koopvaardijschepen en verzorg je bijvoorbeeld de communicatie met de wal en met andere schepen, in toenemende mate via de satelliet. Verder dien je maatregelen te nemen die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn de veiligheid van het schip, de lading en haar bemanning, en de zorg voor het milieu. Carrieremogelijkheden Na het behalen van je diploma en na het opdoen van voldoende vaartijd, kun je uiteindelijk doorgroeien tot de functie van kapitein of hoofdwerktuigkundige aan boord van alle Nederlandse koopvaardijschepen. Ook is een overstap mogelijk naar de HBO-opleiding tot maritiem officier, waarmee je de kans op doorstroom naar managementfuncties aan boord en aan de wal vergroot.

Meer informatie www.zeebenengezocht.nl .....................................................................................

Logistiek medewerker (Magazijnmedewerker) Niveau 2

Da Vinci College, hét roc voor de regio!

Waar 1. Alfa-college Drenthe College Gilde Opleidingen Noorderpoortcollege Regio College (alleen BBL) ROC ASA (alleen BBL) ROC Midden Nederland (alleen BBL) Scheepvaart en Transport College (alleen BBL) 2. Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College ROC Friese Poort Friesland College Graafschap College Horizon College Landstede MBO Leeuwenborgh Opleidingen Regio College ROC Mondriaan (alleen BBL) ROC Aventus ROC ASA ROC van Amsterdam ROC Eindhoven ROC ID College ROC de Leijgraaf ROC Flevoland ROC Rivor ROC Leiden ROC Tilburg ROC Midden Nederland ROC Nijmegen ROC van Twente ROC Zeeland SVO Opleidingen (Houten) Plaatsingsmogelijkheden Je kunt zelfstandig of in teamverband aan de slag bij bedrijven op het gebied van expeditie, transport, opslag en distributie. Carrieremogelijkheden Promotie binnen de branche na opgedane ervaring en verdere ontwikkeling. Ook de niveau 3 en 4 opleidingen Assistent-expediteur en Manager opslag en vervoer zijn mogelijkheden, die maar één à twee jaar duren. Salaris indicatie Het aanvangssalaris op 19-jarige leeftijd is ongeveer €1.360,-.

Waar Deltion College, afdeling zeevaartopleidingen (Zwolle) Noorderpoortcollege Zeevaartschool Abel Tasman (Delfzijl) ROC Kop van Noord-Holland, Maritieme Academie (Den Helder) ROC Zeeland, Maritiem Instituut De Ruyter (Vlissingen) ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) Scheepvaart en Transport College STC (Rotterdam)

Salaris indicatie Hoeveel je verdient, hangt af van de grootte en het type schip waarop je werkt, en ook van de grootte van het bedrijf waarvoor je werkt.

Meer weten? 0900 789 0 789 (lokaal tarief) of kijk op www.davinci.nl

2. De 2-jarige opleiding basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Logistiek medewerker (BOL en BBL)

Het gaat om magazijnen, loodsen en andere opslaglocaties, waar spullen worden opgeslagen (inslag). Hier treffen we handelswaren, materialen, levensmiddelen, onderdelen en andere zaken aan, die liggen te wachten (opslag). Als logistiek medewerker (magazijnmedewerker) doe je de aan- en afvoer, vervoersplanning, contacten met vervoerders, leveranciers en klanten, distributie en voorraadbeheer. Je hebt je Heftruckcertificaat, VCA, ADR. Vooropleiding VMBO B- of K-leerweg. Opleiding 1. De 2-jarige opleiding basisberoepsopleiding Warehousemedewerker (BOL en BBL)

Luchtvaartlogisticus Niveau 4

Heeft een plannende taak bij het luchttransport over de gehele wereld (fysieke distributie) of bij het transport en de opslag van componenten die benodigd zijn in de vliegtuigindustrie (materials management). Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding Luchtvaartlogisticus (BOL). Bijzonderheden: Deze opleiding wordt alleen als uitstroomrichting van de opleiding Internationale Handel & Logistiek gegeven. Dit betekent dat je na het basisjaar kunt kiezen om verder te gaan met de opleiding Luchtvaartlogisticus. 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Luchtvaartlogisticus (BOL en BBL). 3. De 4-jarige middenkaderopleiding International Aviation Logistics, tweetalig (BOL). Waar 1. ROC van Amsterdam (Amstelveen) 2. ROC Tilburg Scheepvaart en Transport College (Rotterdam) 3. ROC van Amsterdam Airport Plaatsingsmogelijkheden Als medewerker Fysieke Distributie of Materials Management bij luchtvaartondernemingen als Aero Groundservices, KLM, Martinair en Transavia. Het transport van goederen door de lucht neemt sterk toe. De luchthaven Schiphol ontwikkelt zich momenteel tot een mainport voor het luchttransport. Dit doet in de komende jaren de behoefte aan logistiek personeel met kennis van luchtvaart sterk toenemen. Door de scherpere concurrentie moeten er steeds hogere kwaliteitseisen worden gesteld aan de dienstverlening. De vliegtuigindustrie kenmerkt zich door in-


onderzoek, productie, techniek en vervoer gewikkelde processen waarin vele componenten verwerkt worden. Alle componenten moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen en op het juiste moment in het gewenste aantal aanwezig zijn. Het inkopen, distribueren en opslaan van materialen vraagt om deskundig opgeleide medewerkers, die naast logistieke kennis ook voldoende kennis hebben van de productieprocessen in de vliegtuigindustrie. Carrieremogelijkheden Het diploma geeft je een startkwalificatie voor een functie gericht op het beheersen van goederenstromen in het luchttransport (fysieke distributie) of in de vliegtuigindustrie (materialsmanagement). Afhankelijk van je capaciteiten en ambities kun je doorgroeien naar functies als expediteur fysieke distributie, transport manager, logistiek manager of productieplanner. Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt rond de €1.500,- (afhankelijk van leeftijd en functie). Voor leidinggevende functies gelden hogere salarissen. .....................................................................................

Luchtvrachtmedewerker Niveau 2

Je houdt je onder andere bezig met het vervoer door de lucht van gevaarlijke stoffen en het verzorgen van de daarbij behorende vervoers- en douanedocumenten. Vooropleiding VMBO T, G, K of B-leerweg. Bijzonderheden: Verdere toelatingseisen o.a.: minimumleeftijd 16 jaar en onbesproken gedrag (in verband met het verkrijgen van de Schipholpas). Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Warehousemedewerker (BOL en BBL) 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Logistiek medewerker (nieuwe stijl) (BOL en BBL) Bijzonderheden: Je volgt 1 dag in de week lessen op school en op de overige dagen werk je in een betaalde baan bij een van de luchtvaartlogistieke bedrijven. De cursus heftruckbestuurder is een verplicht vak.

Wat wil jij worden?

3. Een 2-jarige vakopleiding Machinaal verspaner (BBL). Een 2-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Allround verspaner (BOL en BBL). Vooropleiding 1. Minimaal 16 jaar of na 10 jaar dagonderwijs. 2. VMBO B-leerweg Techniek (overige sectoren: +wiskunde of nask1). 3. VMBO T-, K- of G-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1). Waar Albeda College Arcus College Alfa-college**** Da Vinci College* Deltion College*** Drenthe College Gilde Opleidingen (alleen 3) ROC Friese Poort** Horizon College (alleen 3) Koning Willem I College**** Landstede MBO**** Leeuwenborgh Opleidingen*** Markiezaat College (Bergen op Zoom)*** Radius College (Breda) Regio College (Zaandam) Noorderpoortcollege ROC Mondriaan (alleen 3) ROC Nova College* ROC van Amsterdam**** ROC ASA*** ROC Aventus (alleen 3) ROC De Leijgraaf ROC Eindhoven*** ROC Flevoland (alleen 1) ROC Leiden ROC ID College* ROC Nijmegen (2-jarig) ROC Rijn IJsse ROC Rivor (alleen 3) ROC Midden Nederland ROC Ter AA (alleen 3) ROC van Twente ROC Westerschelde*** Zadkine (alleen 3) * alleen 1 en 2 ** alleen 1 en 3 *** alleen 2 en 3 **** alleen 2

Waar 1. Alfa-college Drenthe College Gilde Opleidingen Noorderpoortcollege ROC ASA (alleen BBL) ROC Midden Nederland (alleen BBL) Scheepvaart en Transport College (alleen BBL)

Bijzonderheden: Opleiding 2 is aan het ROC Kop van Noord-Holland 2-jarig en is te volgen als BBL.

2. Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College ROC Friese Poort Friesland College Graafschap College Horizon College Leeuwenborgh Opleidingen Regio College ROC Mondriaan (alleen BBL) ROC Aventus ROC ASA ROC van Amsterdam ROC Eindhoven ROC ID College ROC de Leijgraaf ROC Flevoland ROC Leiden ROC Tilburg ROC Midden Nederland ROC Nijmegen ROC van Twente SVO Opleidingen (Houten)

Carrieremogelijkheden Na de opleiding Assistent-machinaal verspaner kun je doorstromen naar de basisberoepsopleidingen Draaden zinkvonker, Draaier, Frezer, Instrumentmaker, Machinaal verspaner CNC, Machinaal verspaner, Machinebankwerker fijnmechanisch, Machinebankwerker werktuigbouw en Slijper. Na de basisberoepsopleiding Machinaal verspaner kun je doorstromen naar de vakopleidingen Machinaal verspaner en Programmeur/verspaner CNC. Na de vakopleiding Machinaal verspaner kun je doorstromen naar de specialistenopleiding Kaderfunctionaris of naar de middenkaderopleiding Werktuigbouwkunde.

Plaatsingsmogelijkheden Als machinaal verspaner kun je bijvoorbeeld werken in een onderhoudswerkplaats, machinefabriek, reparatiewerkplaats of gereedschapswerkplaats.

Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Startsalaris begint bij €1.665,- en kan met de juiste opleiding en een leidinggevende functie uitlopen tot €2.740,-.

Carrieremogelijkheden Luchtvaart transport gerichte functies bij integrators, logistieke dienstverleners, agent, loodsafhandelaar.

Machinaal verspaner Niveau 1,2,3

Je bewerkt allerlei soorten metaal en metaallegeringen (mengsels van verschillende soorten metalen) met een freesbank, draaibank of boormachine. Je maakt bijvoorbeeld assen en lagers, die weer gebruikt worden in producten als motoren en transportmiddelen. Aan de hand van werktekeningen, schetsen en mondelinge opdrachten worden onderdelen geproduceerd. Opleiding 1. Een 1-jarige assistentenopleiding Assistent-machinaal verspaner (BOL en BBL). 2. Een 3-jarige basisberoepsopleiding Machinaal verspaner (BOL en BBL).

Bijzonderheden: De basisberoepsopleiding Machinebankwerker Fijnmechanisch is een voortzetting van de primaire BBOopleiding Machinebankwerker Fijnmechanisch. De primaire opleiding is erop gericht werknemers in 2 jaar op te leiden tot vakman. Waar Drenthe College Noorderpoortcollege ROC Eindhoven Rijn IJssel ROC Midden Nederland ROC Nijmegen Effatha Guyot Groep Plaatsingsmogelijkheden Als fijnmechanisch machinebankwerker kun je bijvoorbeeld werken in een machinefabriek, de fijnmechanische industrie of de werkplaats van een onderzoeksinstituut. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar de vakopleidingen Gereedschapsmaker, Machinaal verspaner en Programmeur/ verspaner CNC. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Startsalaris begint bij €1.665,- en kan met de juiste opleiding en een leidinggevende functie uitlopen tot €3.010,-.

Manager havenlogistiek Niveau 4

Je bent het organisatorisch middelpunt van een wereldwijde goederenstroom. Je hebt veel (inter) nationale contacten en werkt met veel (overheids) instanties, zoals het Havenbedrijf Rotterdam en de douane. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1) Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding Manager haven, vervoer en logistiek (BOL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl Manager havenlogistiek (BOL). 3. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Manager havenoperaties (BOL). Waar Scheepvaart en Transport College (Rotterdam) ROC Nova College (Haarlem; alleen 1) ROC Zeeland (Vlissingen; alleen 2) Plaatsingsmogelijkheden Je komt terecht in de haven- en transportsector en werkt bij een cargadoor, expediteur of havengerelateerde bedrijven. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar HBO-opleidingen, bijvoorbeeld Logistiek en economie, Logistiek en technische vervoerskunde of Logistiek management.

Niveau 2

Je verricht op de bedrijfsvloer zelfstandig draai-, frees-, slijp-, bankwerk- en montagewerkzaamheden. Sommige producten zijn niet dikker dan een millimeter: denk bijvoorbeeld aan onderdelen voor fotocamera’s, medische apparatuur, computers en apparaten voor de lucht- en ruimtevaart. Je werkt met computergestuurde machines. Vooropleiding VMBO B-leerweg Techniek (overige sectoren: +wiskunde of nask1). Opleiding De ongeveer 3-jarige basisberoepsopleiding Machinebankwerker fijnmechanisch (BBL).

Bijzonderheden: De opleiding wordt in Amstelveen (ROC van Amsterdam) alleen aangeboden als uitstroomrichting van de opleiding Internationale Handel & Logistiek. Dit betekent dat je na het basisjaar kunt kiezen om verder te gaan met de opleiding Manager Opslag & Vervoer. Waar 1. of 2. Alfa-college Deltion College Friesland College Gilde Opleidingen Horizon College Koning Willem I College Landstede MBO Markiezaat College (Bergen op Zoom) Noorderpoortcollege Regio College ROC A12 ROC ASA ROC van Amsterdam (Amstelveen) ROC Aventus ROC Flevoland ROC Midden Nederland ROC Nova College ROC Nijmegen ROC van Twente ROC Zeeland Scheepvaart en Transport College Plaatsingsmogelijkheden Na je opleiding is er een gevarieerd aanbod van mogelijkheden. Logistieke managers vind je in elk bedrijf en instelling. Ook in de vervoerssector en distributie en opslag is de vraag erg groot.

Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt rond de €1.930,- op 21-jarige leeftijd met een uitloop naar ongeveer €3.860,-. Een en ander is afhankelijk van functie, ontwikkeling, etc. .....................................................................................

Matroos (Binnenvaart) Niveau 2

De matroos is medeverantwoordelijk voor nautische (navigeren en manoeuvreren) en technische (laden, lossen en beheer van het schip) activiteiten. Je werkt op steeds weer andere tijden en plaatsen en tóch thuis op jouw modern, digitaal, high-tech schip. Je bent medeverantwoordelijk om je schip, bemanning en lading zo veilig en snel mogelijk naar steeds weer nieuwe bestemmingen binnen Europa te varen. Vooropleiding VMBO B- of K-leerweg Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Matroos (binnenvaart) (BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Matroos (binnenvaart) BOL en BBL. Waar 1.Scheepvaart en Transport College (Rotterdam) 2. Noorderpoortcollege Zeevaartschool Abel Tasman (Delfzijl ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) (BBL) ROC Zeeland (Vlissingen) (BOL) Plaatsingsmogelijkheden Je kunt denken aan een baan bij een rederij op één van de tienduizenden auto-, container-, tank-, passagiers-, bulk-, ro-ro- of vierbakduwstel schepen.

Manager Opslag en Vervoer (Logistiek)

Carrieremogelijkheden Er zijn doorlopende leerwegen, dus je kunt altijd verder naar een nog hoger niveau, bijvoorbeeld Stuurman/Schipper/Kapitein. Een mogelijkheid, die maar één jaar duurt.

Alle activiteiten in de bedrijven en bij instanties en de overheid moeten volgens een logische, economische planning (plan van aanpak en tijdpad) in een juiste volgorde verlopen. De organisatie van ziekenhuizen tot handelsondernemingen én van vervoersondernemingen tot fabrikanten moet planmatig draaien. Ook transportsectoren als rail-, vlieg-, scheeps- en wegvervoer dienen te worden aangestuurd. Als manager logistiek en vervoer lever je daar een belangrijke bijdrage aan.

Salaris indicatie Het aanvangssalaris op 20-jarige leeftijd is ongeveer €1.500,-. .....................................................................................

Niveau 4

Machinebankwerker fijnmechanisch

2. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Manager opslag & vervoer (BOL en BBL).

Carrieremogelijkheden Als logistiek manager, manager opslag en vervoer, manager custom services, planner, transportondernemer, waterklerk, warehousemanager, expediteur (assistent), acquisiteur, projectmanager special transports, cargadoor (assistent), rederijmanager, kaderfunctionaris haven en vervoersbedrijf, material management, rail- en luchtvaartmanagement, etc. Ook kun je doorstromen naar het HBO, meestal met een jaar studiekorting.

Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt rond de €2.020,- op 21-jarige leeftijd met een uitloop naar ongeveer €3.900,-. Een en ander is afhankelijk van functie, ontwikkeling, etc. .....................................................................................

Plaatsingsmogelijkheden Magazijnmedewerker (allround, loods, gevaarlijke stoffen, road transport medewerker) en administratieve functies met uitgebreide taken op het gebied van vervoers- en douanedocumenten.

Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt rond het minimumloon en kan oplopen tot ongeveer €1.105,.....................................................................................

19

Vooropleiding VMBO T, G of K B leerweg, alle sectoren. Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding Manager opslag en vervoer (BOL). Bijzonderheden: Betaalde stages, twee keer een half jaar (2e en 4e leerjaar) in binnen- en buitenland maken deel uit van je opleiding.

Medewerker havenoperaties Niveau 2

Zorgt ervoor dat het in de haven allemaal goed verloopt, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van een schip. Als medewerker havenoperaties ben je een belangrijke schakel, want oponthoud bij laden en lossen betekent dat er te laat uitgevaren wordt of dat de goederen bederven. Bij je werk heb je veel contact met het personeel in de haven en aan boord van de schepen. Vooropleiding VMBO B-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1).


Stagemarkt.nl biedt 400.000 stageplaatsen en leerbanen (vmbo, bbl en bol), verdeeld over meer dan 190.000 erkende leerbedrijven. Daarmee is het dè online aanbieder van stageplaatsen voor leerlingen in het beroepsonderwijs in Nederland. Bij Stagemarkt.nl maak je de perfecte match met jouw toekomstige stagebedrijf. Gratis, onafhankelijk en betrouwbaar. Waar wacht je nog op?


onderzoek, productie, techniek en vervoer Opleiding De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Medewerker Havenoperaties (BOL en BBL). Waar ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) (BBL) Scheepvaart en Transport College (Rotterdam) BBL.

Wat wil jij worden?

Plaatsingsmogelijkheden In een bouw- of metselbedrijf.

hankelijk van opleidingsniveau, bekwaamheid en ervaring van minimumloon tot ongeveer €1.930,-.

Carrieremogelijkheden Als metselaar kun je doorstromen naar de vakopleiding Allround metselaar. Als allround metserlaar kun je doorstromen naar de middenkaderopleiding Assistent uitvoerder B&U.

Meer informatie www.kieshout.nl Stichting Hout & Meubel, Postbus 394, 3440 AJ Woerden, tel. 0348-466440. .....................................................................................

Als Middenkaderfunctionaris milieutechniek houd je je op allerlei manieren bezig met het opsporen en opheffen van bodem-, lucht- en waterverontreiniging. Dat kan als milieutechnisch (opsporings) ambtenaar bij gemeente of provincie, of als medewerker in een milieutechnisch laboratorium. Ook kan je in de procesindustrie worden ingezet als milieutechnisch adviseur. Jij hebt dus kennis van zowel de milieutechniek, als de procestechniek, de milieuwetgeving en milieuzorgsystemen.

Salaris indicatie Tijdens je opleiding ontvang je het minimum jeugdloon; na de opleiding en indiensttreding bij een havenbedrijf is het CAO van het bedrijf van toepassing. .....................................................................................

Als metselaar leg je stenen waterpas langs een draad zodat je werk er strak komt uit te zien. Je maakt bijvoorbeeld muren die je metselt in verschillende “verbanden”. Als allround metselaar werk je geheel zelfstandig in de bouw. Daarnaast kun je ook plannen en collega`s aansturen. Vooropleiding 1. VMBO B-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1). 2. VMBO T-, K- of G-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1). Opleiding 1a. De 2-jarige basisberoepsopleiding Metselaar (BOL en BBL). 1b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Metselaar (BOL en BBL). 2a. De 2-jarige vakopleiding Allround metselaar (BBL). 2b. De 2-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Metselaar Bijzonderheden: Bij deze laatste opleiding kun je kiezen uit de volgende richtingen: Allround metselaar aan- en verbouw, Allround metselaar herstel en restauratie en Allround metselaar inclusief metseltechnieken. Informeer bij het ROC van je keuze of ze de door jou gekozen richting aanbieden. Waar 1a en 2a Albeda College Alfa-college* Da Vinci College Deltion College Drenthe College ROC Friese Poort (alleen 2a) Gilde Opleidingen Graafschap College (alleen 2a) Hoornbeeck College* Horizon College* Koning Willem I College* Landstede* (alleen 2a; BBL) Noorderpoortcollege* Regio College (Zaandam)* ROC Nova College* ROC A12* ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus* ROC Eindhoven ROC Leiden* ROC Tilburg ROC Mondriaan* ROC ID College* ROC Nijmegen* ROC Rivor (alleen 2a) Rijn IJssel ROC Ter AA (alleen 2a) ROC van Twente (alleen 2a) ROC Midden Nederland ROC Westerschelde* Zadkine* (alleen 1a) ROC Zeeland (alleen 2a) *opleiding 1 alleen BBL 1b en 2b Alfa-college (alleen 1b) Arcus College (alleen 1b) Da Vinci College (alleen 2b) Friesland College ROC Friese Poort Gilde Opleidingen Graafschap College Horizon College Landstede MBO (alleen 1b) Leeuwenborgh Opleidingen Markiezaat College Radius College ROC Nova College ROC ASA (alleen 1b) ROC ID College ROC Flevoland ROC de Leijgraaf ROC Tilburg (alleen 1b) ROC Mondriaan ROC Rivor (alleen 1b) ROC van Twente (alleen 1b) Rijn IJssel (alleen 2b) ROC Ter AA ROC Midden Nederland (alleen 1b) ROC Zeeland (alleen 1b)

Salaris indicatie Je aanvangssalaris op 18-jarige leeftijd ligt op ongeveer €1.370,- , waarna je door kunt groeien.

Niveau 4

Carrieremogelijkheden Na je opleiding kun je binnen het bedrijf waar je werkt doorstromen naar de functies brugmachinist, kraanmachinist, teamleider of procescoördinator.

Niveau 2,3

Carrieremogelijkheden Ook kun je doorstromen naar de vakopleiding Eerste monteur landbouwmechanisatietechniek

Milieutechnicus

Plaatsingsmogelijkheden Bij op- en overslagbedrijven, stuwadoorsbedrijven en distributiebedrijven.

Metselaar/ Allround metselaar

21

Meubelmaker/ Meubelontwerper/ Interieurbouwer/ Scheepsinterieurbouwer Niveau 4

Heeft een leidinggevende of middenkaderfunctie in de meubelfabricage, in de (complete) woninginrichting, in de machinale timmerfabricage en houtbouw of in de houthandel. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding De 4-jarige dagopleiding (BOL/BBL) kaderfunctionaris Meubelindustrie en interieurbouw. Bijzonderheden: Het diploma is inclusief algemene ondernemersvaardigheden (AOV); je bent dan bevoegd je zelfstandig te vestigen. De Hout- en Meubileringscolleges te Amsterdam en Rotterdam kennen een aantal unieke afstudeerspecialisaties. In Amsterdam: antiekrestauratie, jacht- en botenbouw en meubel ontwerpen, in Rotterdam jacht- en botenbouw en houten muziekinstrumentenbouw industrieel. Verdere opleidingsmogelijkheden: - na VMBO of vanaf 16 jaar en minstens 10 jaar dagonderwijs: 2-jarige basisberoepsopleidingen en 4-jarige vakopleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg (werkend-leren) en beroepsopleidende leerweg (leren-stage) aan diverse ROC`s. Hierover kun je meer informatie (onder andere over de opleidingsplaatsen) krijgen bij de Stichting Hout & Meubel. Waar Albeda College (Rotterdam) Da Vinci College (Dordrecht) Deltion College (Zwolle) Friesland College (Leeuwarden) Horizon College (Hoorn) HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur (Amsterdam/Rotterdam) Koning Willem I College Den Bosch) Markiezaat College (Bergen op Zoom) ROC Aventus ROC Eindhoven ROC Friese Poort ROC Midden Nederland ROC Ter Aa ROC van Twente CIBAP vakcollege (Zwolle) Bijzonderheden: CIBAP vakcollege verzorgt deze opleiding in samenwerking met het HMC uit Amsterdam/Rotterdam. De onderbouw volg je in Zwolle; in de bovenbouw moet je de opleiding in Amsterdam of Rotterdam volgen. Plaatsingsmogelijkheden Functies in de meubelfabricage: ambachtelijk- of industrieel meubelmaker, meubelrestaurateur, tekenaarconstructeur en ontwerper op de tekenkamer, werkvoorbereider en calculator of werkvoorbereider op het bedrijfsbureau, meubelmaker en productontwikkelaar. In de timmerindustrie: calculator en werkvoorbereider, inkoper, verkoper in de DHZ-sector, tekenaar, afdelingshoofd of bedrijfsleider in de productie. In de houthandel: calculator, bestekindeler, orderplanning, werfbaas, inkoper en verkoper van hout. Eén en ander afhankelijk van de gekozen vakrichting. Carrieremogelijkheden Alle genoemde functies kunnen leiden tot een leidinggevende functie in het bedrijfsleven van meewerkendvoorman tot directeur/zelfstandig ondernemer. Verder kun je na je opleiding doorstromen naar: de opleiding van leraren voor het beroepsonderwijs, de scholen voor kunstonderwijs op het gebied van de beeldende industriële vormgeving, de lerarenopleidingen en het HTO (met name valt hierbij te denken aan de studie bouwkunde of technisch-commerciële textielkunde). Salaris indicatie Is sterk afhankelijk van de werkkring waarin je terecht komt. Voor zelfstandige vestiging is dit onmogelijk te geven. Je aanvangssalaris in loondienst varieert af-

Vooropleiding VMBO T-, G- en K-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1), diploma Vakopleiding (niveau 3) in dezelfde vakrichting of overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO. Bijzonderheden: Na HAVO of VWO (met wiskunde B + natuurkunde) kun je meestal in het 2e leerjaar instromen. Opleiding 1. De 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris milieutechniek (BOL). 2. De 4-jarige opleiding Milieufunctionaris (nieuwe stijl) BOL en BBL Waar 1. Rijn IJssel Arcus College Zadkine ROC Westerschelde

Natuursteenbewerker/ Kaderfunctionaris natuursteenbedrijf Niveau 2,4

Als natuursteenbewerker maak je met machines producten voor de bouw. Denk aan dorpels, aanrechten en wandbekleding van marmer of graniet. In grafwerkbedrijven is je belangrijkste activiteit het maken, beletteren en plaatsen van grafwerk. Ook kun je je specialiseren als steller. Dan breng je natuursteen aan. Als kaderfuntionaris natuursteenbedrijf geef je leiding in het bedrijf. Je lost technische problemen op en hebt een rol in de werkvoorbereiding. Vooropleiding 1. Minimumleeftijd 16 jaar of 10 jaar dagonderwijs. 2. en 3. Minimaal VMBO Kadergerichte leerweg.

2. Helicon Opleidingen Regio College Markiezaat College Wellantcollege

Bijzonderheden: Het heeft de voorkeur om eerst de Basisberoepsopleiding te doen en daarna de Kaderopleiding, anders duurt deze opleiding langer.

Plaatsingsmogelijkheden Werken als milieutechnisch adviseur in de procesindustrie, als milieuambtenaar bij de overheid, of bij de milieutechnische dienst van waterzuiveringsbedrijven. Je belangrijkste taken zijn daarbij: het bewaken, regelen en onderhouden van milieutechnische apparaten, het geven van adviezen op het gebied van milieuverantwoord produceren, het handhaven van milieuzorgsystemen.

Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Natuursteenbewerker (BBL).

Carrieremogelijkheden Doorgroeien naar hogere/meer verantwoordelijke functies in het bedrijf waar je werkt. Ook kun je verder studeren in het HBO. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.560,- en €1.745,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.165,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies. .....................................................................................

Monteur landbouwmechanisatie Niveau 2

Onderhoudt en repareert landbouwvoertuigen en –machines. Als monteur landbouwmechanisatie ben je goed thuis in de motorische, elektrische en hydraulische gedeelten van de voertuigen. Vooropleiding Minimumleeftijd 16 jaar of 10 jaar dagonderwijs. Opleiding 1. De 3-jarige opleiding Monteur landbouwmechanisatietechniek (BBL). 2. De 3-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Monteur mobiele werktuigen (BOL en BBL). Waar 1. Friesland College Landstede MBO Noorderpoortcollege Radius College (Breda) ROC Friese Poort Rijn IJssel ROC ASA ROC Aventus ROC Zeeland 2. ROC Flevoland ROC ASA ROC Aventus Da Vinci College Friesland College ROC Friese Poort Gilde Opleidingen Plaatsingsmogelijkheden Je kunt als zelfstandig beroepsoefenaar gaan werken bij een landbouwmechanisatiebedrijf.

Bijzonderheden: De opleiding kent 4 uitstroommogelijkheden: stellen, restaureren, grafwerk en machinaal. 2. De 1-jarige kaderopleiding Werkplaatsorganisatie. 3. De 1-jarige kaderopleiding Werkvoorbereiding Bijzonderheden: De kaderopleiding Werkvoorbereiding kan uitgebreid worden met een module Bedrijfsvoering. Waar ROC Midden Nederland Centrum Natuursteen, www.centrumnatuursteen.nl Plaatsingsmogelijkheden Als natuursteenbewerker zijn functies mogelijk als machinaal natuursteenbewerker, steller, chef werkplaats of werkvoorbereider in natuursteenbedrijven. Carrieremogelijkheden Na ervaring is de functie mogelijk van bedrijfsleider bij een natuursteenbedrijf. Salaris indicatie Als je op 16-jarige leeftijd met de opleiding begint heb je als loon €965,-. Na je opleiding heb je bijvoorbeeld als 20-jarige een aanvangssalaris van €1.410,-. Dit kan uitlopen tot ongeveer €2.070,-. .....................................................................................

Onderhoudsmonteur mechanisch Niveau 4

Je verricht vrij zelfstandig storing- en onderhoudswerkzaamheden aan het werktuigbouwkundige en mechanische gedeelte van machines en apparaten. Je werkt hoofdzakelijk binnen het eigen bedrijf. Het is belangrijk om gestructureerd te werken, omdat er vaak onder tijdsdruk wordt gewerkt. Dit geldt vooral voor het uitvoeren van storingswerkzaamheden. Enkele taken: - pasmaken, vervaardigen en samenstellen van onderdelen tot producten, gereedschappen en machines; - montage, demontage, uitlijnen en stellen; - onderhoud aan gereedschappen en machines. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding Werktuigbouwkunde (BOL). Waar Zie bij Werktuigbouwkundige. Plaatsingsmogelijkheden Als mechanisch onderhoudsmonteur kun je werken voor industriële en toeleverende bedrijven van (half) producten en (half)fabrikaten, zoals de metaalproduc-


22

www.beroepenkrant.nl

ten-industrie, de machine- en apparatenbouw en de transportmiddelenindustrie. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Startsalaris begint bij €1.665,- en kan met de juiste opleiding en een leidinggevende functie uitlopen tot €3.010,-. .....................................................................................

Orthopedisch schoentechnicus, Schachtenmaker, Onderwerkmaker, Leestenmaker, Schoentechnisch Voorzieningenmaker Niveau 2,3,4

In de orthopedische schoentechniek maak je (onderdelen van) schoenen voor mensen met een voetafwijking. Of je voert aanpassingen door in confectieschoenen. Er zijn ook speciale revalidatieschoenen. Meestal gaat het om maatwerk. Door jouw werk kan de klant makkelijker lopen en deelnemen aan de maatschappij. De schachtenmaker maakt dat deel van de schoen dat om het been heenzit. Het materiaal daarvoor is leer. Je werkt handmatig of met CAD/CAM-techniek. De onderwerkmaker weet precies hoe hij een goed passende maatschoen moet maken. Alle stappen in dat proces beheers je tot in de puntjes. Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig en geconcentreerd. Je werkt handmatig maar ook met machines. Als schoentechnisch voorzieningenmaker maak je orthopedische schoenen, revalidatieschoenen en aanpassingen in confectieschoenen. Het opbouwen van protheses voor voeten en onderbenen hoort ook bij jouw takenpakket. Je bent technisch en creatief aangelegd en je werkt netjes en systematisch. De leestenmaker werkt met veel verschillende materialen zoals leer, hout, en kurk. Daarvan maak je onder meer inlays, revalidatieschoenen, verbandschoenen, orthesen en prothesen (kunstmatige lichaamsdelen, bijvoorbeeld voeten). Van gips, kunststof en hout maak je de leesten. De orthopedisch schoentechnicus heeft veel contact met de klant. Op basis daarvan ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat: een orthopedische voorziening die precies past bij die klant en het leven dat

onderzoek, productie, techniek en vervoer

hij leidt. Het uiterlijk van de schoen is daarbij ook van belang. Bij dat hele proces ben jij betrokken. Je denkt in oplossingen en gaat graag met mensen om.

Waar 1. ROC Midden Nederland (Nieuwegein) 2. ROC van Amsterdam

Vooropleiding 1. t/m 3. VMBO B-leerweg 4. VMBO K-, G- of T-leerweg 5. VMBO G- of T-leerweg

Carrieremogelijkheden Na het succesvol afronden van deze opleiding kun je kiezen voor een vervolgopleiding.

Opleiding 1. De 2-jarige opleiding vakman niveau 2 Schachtenmaker (BBL). 2. De 2-jarige opleiding vakman niveau 2 Onderwerkmaker (BBL). 3. De 2-jarige opleiding vakman niveau 2 Leestenmaker (BBL). 4. De 3-jarige opleiding vakman niveau 3 Schoentechnisch voorzieningenmaker (BBL). 5. De 4-jarige middenkaderopleiding Orthopedisch schoentechnicus (BBL).

Meer informatie www.woonwerk.org

Plaatsingsmogelijkheden Na je studie houd je je onder andere bezig met het door middel van chemische en fysische procédés veranderen van natuurlijke grondstoffen in industriële producten, daarnaast met het ontwerpen, ontwikkelen en construeren en in bedrijf houden van de voor de procesindustrie benodigde installaties. Mogelijke functies: meettechnicus milieudienst, werkvoorbereider, researchmedewerker, tekenaar ontwerpbureau, technisch commercieel medewerker, medewerker kwaliteitsbeheer procesdevelopment, vertegenwoordiger procesindustrie.

Bijzonderheden: Voor alle opleidingen je moet werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf in de orthopedische schoentechniek. Waar SVGB Opleidingencentrum, Nieuwegein Plaatsingsmogelijkheden Je werkt in een orthopedisch (schoen)technisch bedrijf of een revalidatiecentrum. Meer informatie SVGB, tel.: 030 603 67 56. E-mailadres: opleidingen@ svgb.nl. www.svgb.nl en www.denkeensaanietsanders.nl .....................................................................................

Parketteur Niveau 2

Van een kaal huis, winkel of kantoor een `plaatje` maken is een mooi vak. Het is nauwkeurig werk waar vakkennis en inzicht voor nodig is. Veel mensen willen in hun interieur mooie materialen die lang meegaan. Aan de verwerking van die materialen worden dan ook hoge eisen gesteld. Als parketteur maak je met je handen mooie vloeren van hout. Je werkt veel bij de mensen in huis en het is niet altijd een van 9 tot 5 baantje. Vooropleiding Minimumleeftijd 16 jaar of 10 jaar dagonderwijs. Opleiding 1. De 2 jarige basisberoepsopleiding Parketlegger (BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Parketteur (BBL).

Rijn IJssel Zadkine 2. Alfa-college ROC de Leijgraaf ROC Nova College Regio College ROC Tilburg ROC van Twente Markiezaat College (Bergen op Zoom) ROC Westerschelde ROC Zeeland

Procestechnicus Niveau 4

Houdt zich bezig met de bediening en het onderhoud van technisch ingewikkelde systemen in raffinaderijen, chemische industrie en elektriciteitscentrales. Als procestechnicus zijn je belangrijkste beroepstaken: het bewaken en beheren van complexe productieprocessen; het dragen van verantwoordelijkheid voor het economisch, veilig en milieuverantwoord verloop van een proces en het geven van adviezen op het gebied van onderhoudsmanagement, logistiek, kwaliteits- en milieuzorg. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding 1. De 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris procestechniek (BOL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Operator C (BOL en BBL). Waar 1. Alfa-college Arcus College Drenthe College Markiezaat College (Bergen op Zoom) ROC Nova College Radius College (Breda) ROC Tilburg

Carrieremogelijkheden Na je studie kun je doorstromen naar het HTO (bijvoorbeeld Chemische technologie of Technische natuurkunde). In je werk kun je doorgroeien naar functies als planningmedewerker procesindustrie, technisch chemicus fysicus, opzichter proeffabriek, montage inspecteur installatievak, veiligheidskundige procesindustrie, hoofd regelkamer, opzichter productieafdeling, bedrijfsleider procesindustrie. Salaris indicatie Je aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.370,- en €1.605,-. Oplopend afhankelijk van gevolgde kursussen, het krijgen van meer verantwoordelijkheid en verdere studie. .....................................................................................

Programmeur/ Verspaner CNC Niveau 2,3,4

Als programmeur/verspaner CNC maak je verschillende producten op een computergestuurde draaibank of freesmachine. Door de computer op de juiste manier te programmeren, ben je in staat de machine allerlei ingewikkelde bewerkingen te laten doen. De manier waarop dat gebeurt, bepaal je zelf. Een en ander is afhankelijk van de complexheid van het onderdeel en van het materiaal dat je gebruikt. Vaak werk je aan de hand van werktekeningen, maar het komt ook voor dat opdrachten besproken worden.

Kom techniek studeren in Amsterdam! ▪ Fascinatie voor slimme apparaten? Kies E-Technology! ▪ Is ontwerpen jouw ding? Product Design is echt iets voor jou! ▪ Hou je van organiseren? Logistiek! ▪ Altijd al willen varen? Maritiem Officier past bij je! ▪ Gek op gebouwen? Bouwkunde heeft het! ▪ Zorg jij ervoor dat Nederland droog blijft? Ga voor Civiele Techniek! Kortom, de Hogeschool van Amsterdam heeft de technische opleiding die bij jou past. Je kunt kiezen uit veertien studierichtingen waarmee je heel veel kanten op kunt. Een aantal daarvan is uniek in Nederland, zoals Forensisch Onderzoek, Engineering, Design and Innovation, Product Design, Aviation Studies en Ondernemen, Innovatie en Techniek.

Kijk voor de open dagen en meer informatie op www.hva.nl/techniek


onderzoek, productie, techniek en vervoer Vooropleiding 1. VMBO B-leerweg Techniek (overige sectoren: +wiskunde of nask1). 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding 1. De 3-jarige basisberoepsopleiding Machinaal verspaner (BOL en BBL). 2. De 2-jarige vakopleiding Programmeur / verspaner CNC (BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Allround verspaner (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Technicus (engineering) (BOL en BBL). Waar 1. en 2. Albeda College Alfa-college* Arcus College* Da Vinci College* Deltion College Drenthe College* ROC Friese Poort* Friesland College Gilde Opleidingen Horizon College Koning Willem I College* Landstede MBO (alleen 2) Leeuwenborgh opleidingen* Leidse Instrumentmakersschool (alleen 2) ROC Mondriaan* (BBL) Noorderpoortcollege* ROC Nova College* Radius College (Breda) Regio College* ROC van Amsterdam ROC ASA* ROC Aventus* ROC De Leijgraaf ROC Eindhoven ROC Kop van Noord-Holland* ROC Leiden* ROC Tilburg* ROC ID College* ROC Nijmegen* Rijn IJssel ROC Midden Nederland ROC van Twente ROC Westerschelde* Zadkine ROC Zeeland* *alleen 1. Bijzonderheden: Opleiding 1 bij ROC Kop van Noord-Holland 2-jarig en BBL en ook bij ROC Nijmegen 2-jarig. 3. Drenthe College Friesland College Graafschap College (BBL) Landstede MBO Leeuwenborgh opleidingen Noorderpoortcollege ROC van Amsterdam ROC Friese Poort ROC A12 ROC de Leijgraaf ROC Leiden (BOL) ROC Rivor (BBL) 4. Zie bij Installatietechnicus. Plaatsingsmogelijkheden Als programmeur/verspaner CNC kun je bijvoorbeeld werken in een machinefabriek, gereedschapmakerij, onderhoudswerkplaats of kiezen voor de machinebouw. Carrieremogelijkheden Na de basisberoepsopleiding Machinaal verspaner kun je doorstromen naar de vakopleidingen Machinaal verspaner of Programmeur / verspaner CNC. Na de vakopleiding Programmeur / verspaner CNC of de vakmanopleiding Allround CNC-Verspaner kun je doorstromen naar de middenkaderopleiding Werktuigbouwkunde of naar de specialistenopleiding Kaderfunctionaris. Na de middenkaderopleiding Werktuigbouwkunde kun je doorstromen naar verwante opleidingen binnen het HBO. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Startsalaris begint bij €1.665,- en kan met de juiste opleiding en een leidinggevende functie uitlopen tot €3.010,-.

Wat wil jij worden?

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding Scheepsbouwkundige (scheepsbouw) (BOL). Waar Scheepvaart en Transport College (Rotterdam). Plaatsingsmogelijkheden Een technisch-commerciële functie in zowel de scheepsnieuwbouw als in de scheepsrepartiesector. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar het HBO: in Delft en Leeuwarden kun je in deze richting verder studeren. Salaris indicatie Je aanvangssalaris op 20-jarige leeftijd ligt op ongeveer €1.540,- en kan met 10 jaar ervaring oplopen tot ongeveer €2.790,- of meer. .....................................................................................

Scheepswerktuigkundige alle schepen Niveau 4

Als scheepswerktuigkundige alle schepen kom je vooral tot je recht op schepen waar specialistische technische processen plaats vinden. Je maakt deel uit van een team van scheepsofficieren en bent belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. De nadruk van het werk ligt op het technisch bedrijf en het onderhoud van het schip. Daarbij werk je samen met andere zeevarenden en externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1) of overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO.

Niveau 4

Is de schakel tussen de ontwerper van een schip, de scheepbouwers, degene die de planning en werkvoorbereiding van de bouw voor zijn rekening neemt en niet te vergeten de toezichthouder van de opdrachtgever.

externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1) of overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO. Opleiding De driejarige opleiding (vakman niveau 3) tot Scheepswerktuigkundige kleine schepen (BOL). Waar Deltion College, afdeling zeevaartopleidingen (Zwolle) Noorderpoortcollege Zeevaartschool Abel Tasman (Delfzijl) ROC Kop van Noord-Holland, Maritieme Academie (Den Helder) ROC Nova College, Maritieme Academie (Harlingen) ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) ROC Zeeland, Maritiem Instituut De Ruyter (Vlissingen) Scheepvaart en Transport College STC (Rotterdam) Plaatsingsmogelijkheden Als scheepswerktuigkundige kleine schepen werk je vooral op kleine schepen waar specialistische technische processen plaats vinden. Je maakt dan deel uit van een team van scheepsofficieren en bent belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. Carrieremogelijkheden Na een aantal jaar werkervaring kun je doorgroeien in je functie op schepen kleiner dan 3.000 kW/GT. Ook is een overstap naar de MBO-opleiding op niveau 4 mogelijk. Salaris indicatie De hoogte van je salaris hangt af van je praktijkervaring, grootte van het schip, type rederij en zwaarte van de functie. Ben je pas afgestudeerd dan verdien je meteen een prima salaris. Tijdens je studie aan boord ontvang je al een stagevergoeding. Meer informatie www.zeebenengezocht.nl

stuwingsvermogen van minder dan 750 kW. Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding nodig. Wel moet je minimaal 16 jaar zijn. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Schipper/machinist beperkt werkgebied 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Schipper/machinist beperkt werkgebied Waar 1. Deltion College, afdeling zeevaartopleidingen (Zwolle) Noorderpoortcollege Zeevaartschool Abel Tasman (Delfzijl) ROC Nova College, Maritieme Academie (Harlingen) ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) Scheepvaart en Transport College STC (Rotterdam) 2. ROC Kop van Noord-Holland, Maritieme Academie (Den Helder) ROC Zeeland, Maritiem Instituut De Ruyter (Vlissingen) Berechja College (Urk) Plaatsingsmogelijkheden Als schipper/machinist beperkt werkgebied kun je, na enkele jaren praktijkervaring, zelfstandig in een beperkt werkgebied van 30 mijl uit de kust (of maximaal 12 uur vanuit een haven) met allerlei schepen (offshore, supply, kustwacht of havendienst) varen met een bruto-tonnage van minder dan 500 en een voortstuwingsvermogen van minder dan 750 kW. Carrieremogelijkheden Als schipper/machinist beperkt werkgebied heb je een uitstekende basis voor een vervolgopleiding op niveau 3. Salaris indicatie Het aanvangssalaris op 20-jarige leeftijd is ongeveer €1.500,Meer informatie www.zeebenengezocht.nl

Bijzonderheden: Heb je een HAVO- of VWO-diploma dan kun je instromen in het tweede jaar. Opleiding De vierjarige opleiding (vakman niveau 4) tot Scheepswerktuigkundige alle schepen (BOL). Waar Deltion College, afdeling zeevaartopleidingen (Zwolle) Noorderpoortcollege Zeevaartschool Abel Tasman (Delfzijl) ROC Kop van Noord-Holland, Maritieme Academie (Den Helder) ROC Zeeland, Maritiem Instituut De Ruyter (Vlissingen) ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) Scheepvaart en Transport College STC (Rotterdam) Plaatsingsmogelijkheden Als scheepswerktuigkundige alle schepen werk je op schepen waar specialistische technische processen plaats vinden. Je maakt dan deel uit van een team van scheepsofficieren en bent belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. De nadruk van het werk ligt op het technisch bedrijf en het onderhoud van het schip. Carrieremogelijkheden Na het behalen van je diploma en na het opdoen van voldoende vaartijd, kun je uiteindelijk doorgroeien tot de functie van hoofdwerktuigkundige aan boord van alle Nederlandse koopvaardijschepen. Ook is een overstap mogelijk naar de HBO-opleiding tot maritiem officier, waarmee je de kans op doorstroom naar managementfuncties aan boord en aan de wal vergroot. Salaris indicatie De hoogte van je salaris hangt af van je praktijkervaring, grootte van het schip, type rederij en zwaarte van de functie. Ben je pas afgestudeerd dan verdien je meteen een prima salaris. Tijdens je studie aan boord ontvang je al een stagevergoeding.

Schipper binnenvaart Niveau 3

Met een binnenvaartschip worden goederen vervoerd over de binnenwateren tussen verschillende laad- en losplaatsen in Europa. Afhankelijk van de exploitatiewijze wordt er gevaren in dagvaart, semi-continue of volcontinue. De schipper binnenvaart heeft een vaarbevoegdheid voor het zelfstandig voeren van een schip. Hij vervangt de kapitein bij diens afwezigheid, geeft leiding aan de bemanning, voert de navigatie en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het schip. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg of Havo 3. Opleiding De 3-jarige opleiding (vakman niveau 3) Schipper Binnenvaart (BOL). Waar Noorderpoortcollege (Delfzijl) ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) ROC Nova College, Maritieme Academie (Harlingen) ROC Zeeland, Maritiem Instituut de Ruyter (Vlissingen) Scheepvaart en Transport College (Rotterdam) Plaatsingsmogelijkheden Je kunt denken aan een baan bij een rederij op één van de tienduizenden auto-, container-, tank-, passagiers, bulk-, ro-ro, of vierbakduwstelschepen.

Meer informatie www.zeebenengezocht.nl .....................................................................................

Carrieremogelijkheden Er zijn doorlopende leerwegen, dus kun je altijd verder naar een hoger niveau, bijvoorbeeld Kapitein Binnenvaart en Koopvaardij Officier alle schepen.

Scheepswerktuigkundige kleine schepen

Salaris indicatie Het aanvangsalaris op 20-jarige leeftijd is ongeveer €1.830.-. .....................................................................................

Als scheepswerktuigkundige kleine schepen (omvang van minder dan 3.000 GT en/of een voortstuwingsvermogen van minder dan 3.000 kW) kom je vooral tot je recht op schepen waar specialistische technische processen plaats vinden. Je maakt dan deel uit van een team van scheepsofficieren en bent belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. De nadruk van het werk ligt op het technisch bedrijf en het onderhoud van het schip. Daarbij werk je samen met andere zeevarenden en

Schipper/Machinist beperkt werkgebied

Niveau 3

Scheepsbouwkundige

23

Niveau 2

Als schipper/machinist beperkt werkgebied kun je, na enkele jaren praktijkervaring, zelfstandig in een beperkt werkgebied van 30 mijl uit de kust (of maximaal 12 uur vanuit een haven) met allerlei schepen (offshore, supply, kustwacht of havendienst) varen. Meer vaktechnisch: schepen met een zogeheten bruto-tonnage van minder dan 500 en een voort-

Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud Niveau 2

Binnen de schoonmaaksector zijn veel mogelijkheden voor een boeiende carrière. Immers, overal en altijd wordt er schoongemaakt; de ArenA na een belangrijke voetbalwedstrijd, vliegtuigen op Schiphol na een lange vlucht, operatiekamers in ziekenhuizen, de ramen van het 20 verdiepingen tellende kantoor langs de snelweg, maar ook het café bij jou in de buurt… Kortom: werken in de schoonmaaksector is veelzijdig en biedt bovendien goede carrièrekansen. De Schoonmaaksector ontwikkelt zich ook sterk, met steeds nieuwe activiteiten zoals beveiliging, catering en thuiszorgactiviteiten. Het is dus veelzijdig en ook daardoor extra boeiend. Vooropleiding VMBO-diploma of een diploma Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (niveau 1), met de module Assistent Schoonmaak. Heb je een andere vooropleiding of diploma, neem dan contact op met de studieadviseur van de school waar je de opleiding wilt volgen. Opleiding De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud (BOL en BBL). De opleiding Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud volg je door te werken en te leren. Vier dagen per week werk je bij een bedrijf, en een dag per week ga je naar school. Andere weekindelingen zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld twee middagen in de week naar school, of een hele week naar school, en daarna 5 weken achter elkaar aan het werk. Dat hangt van de school af. Op een paar plekken in Nederland kun je de opleiding ook volgen in dagonderwijs. Dan ga je de hele week naar school, en loop je tijdens de opleiding een paar periodes stage bij een bedrijf. In de werkend-leren-opleiding leer je de praktijk bij het bedrijf waar je werkt. Je moet dus solliciteren bij een bedrijf, voor je de opleiding kunt volgen. Het bedrijf waar je gaat werken moet een `Erkend leerbedrijf` zijn. In het Register van Erkende Leerbedrijven kun je leerbedrijven bij jou in de buurt opzoeken. Weet je een bedrijf, waar je graag wilt werken, maar is dit bedrijf is nog niet erkend als leerbedrijf? Vraag dit bedrijf dan of zij Erkend leerbedrijf willen worden. Waar Landstede MBO (Zwolle) Albeda College (Rotterdam) ROC Aventus (Zutphen)


24

www.beroepenkrant.nl

ROC Drenthe College (Assen) ROC Noorderpoortcollege (Assen) Rijn IJssel (Arnhem) ROC van Twente (Enschede) ROC Westerschelde (Terneuzen) Plaatsingsmogelijkheden Als Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud werk je bij een schoonmaakbedrijf dat zich richt op het schoonmaken van interieur en sanitair en het onderhoud van vloeren in verschillende omgevingen, zoals bijvoorbeeld kantoren, scholen, hotels of ziekenhuizen. Carrieremogelijkheden Na de opleiding Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud kun je verdergaan met de opleiding Allround schoonmaker/medewerker vloeronderhoud (niveau 3). Je kunt er ook voor kiezen nog verder te gaan met een van de andere uitstromen op niveau 2: Glazenwasser/ gevelreiniger, Reiniger na calamiteiten of Reiniger in de voedselverwerkende industrie. Meer informatie www.savantis.nl .....................................................................................

Servicemonteur/ Onderhoudsmonteur (Algemeen Operationeel Medewerker) Niveau 2

Waar Mediacollege Amsterdam ROC van Amsterdam Rijn IJssel Koning Willem I College Da Vinci College De Eindhovense School Arcus College ROC van Twente ROC Friese Poort (Drachten) Grafisch Lyceum Rotterdam ROC A12 (Technisch College Ede) ROC Tilburg ROC Midden Nederland Bijzonderheden: Deze ROC`s verzorgen niet altijd alle richtingen binnen AV-productie. Informeer daarom eerst bij het ROC van jouw keuze. Plaatsingsmogelijkheden Bij een audiovisueel dienstverlenend bedrijf, filmmaatschappij of televisieomroep. En dit dan als beeldtechnicus, fotograaf, geluidstechnicus, lichttechnicus of video-editor. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar het HBO, zoals filmacademie, kunstacademie, lerarenopleiding beeldende vorming en docent dramatische vorming, PABO en de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming. Salarisindicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.360 en €1.800,-. Dit kan oplopen, afhankelijk van gevolgde cursussen, zwaarte van de functie en verdere studie tot €1.900,- à €2.060,-.

Houdt zich bezig met de bediening en het onderhoud van technisch ingewikkelde systemen in raffinaderijen, chemische industrie en elektriciteitscentrales. Dit kan bij energiecentrales, in de chemische en petrochemische industrie of bij de technische dienst van waterleidingbedrijven, zwembaden en ziekenhuizen.

Carrieremogelijkheden Na je opleiding kun je ook doorstromen naar de opleiding Middenkaderfunctionaris Algemene Operationele Techniek. Salaris indicatie Het aanvangssalaris op 18-jarige leeftijd bedraagt ongeveer €1.370,-, waarna je door kunt groeien. .....................................................................................

Specialist audiovisuele producties Niveau 40

Als specialist audiovisuele producties werk je dagelijks met audiovisuele apparatuur zoals televisiecamera`s, fotocamera`s en geluidsopname-apparaten. Dit doe je in opdracht van een regisseur of een bedrijf. Je bezoekt bijvoorbeeld de locatie waar gefilmd moet worden en bekijkt of alles wat de klant wil, technisch haalbaar is. Daarbij let je op de veiligheidseisen. Je stuurt je collega`s aan die alle apparatuur op de plaats van bestemming brengen. Vervolgens installeer en bedien je de apparatuur. Je kent de technische aspecten van de apparatuur die je gebruikt en je weet hoe je de apparaten bedient en wat je moet doen als er een technisch probleem ontstaat. Je bent werkzaam op het vakgebied van de moderne optica in combinatie met andere vakgebieden zoals informatica en elektronica. Centraal daarbij staat de laser met alle mogelijke toepassingen, zoals optische communicatie, optische meetsystemen, materiaalbewerking met hoog-vermogen lasers en holografie. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding De 4-jarige opleiding (nieuwe stijl) AV-productie (BOL en BBL) Bijzonderheden: Binnen deze opleiding kun je kiezen uit de richtingen Beeldtechnicus, Fotograaf, Geluidstechnicus, Lichttechnicus en Video-editor.

Salaris indicatie In loondienst zit je bij aanvang op 17-jarige leeftijd op ongeveer €1.025,- en vanaf 22 jaar op ongeveer €2.300,- (dit zonder prestatietoeslag). Meer informatie www.savantis.nl .....................................................................................

Stuurman alle schepen Niveau 4

Als stuurman alle schepen kom je vooral tot je recht op alle schepen waar specialistische ladingprocessen plaats vinden. Naast diepgaande kennis ten aanzien van navigatie en beladen heb je als stuurman alle schepen voldoende technisch inzicht om verantwoord met de apparatuur aan boord om te gaan. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1) of overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO. Bijzonderheden: Heb je een HAVO- of VWO-diploma dan kun je instromen in het tweede jaar. Opleiding De 4-jarige opleiding (vakman niveau 4) Stuurman alle schepen (BOL).

Plaatsingsmogelijkheden Als stuurman alle schepen kun je werken op alle koopvaardijschepen waar specialistische ladingprocessen plaats vinden.

Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker algemene operationele techniek (BOL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Medewerker operationele techniek (BOL en BBL).

Plaatsingsmogelijkheden Bijvoorbeeld als onderhoudsmonteur, service-medewerker, operator, of als installatietechnicus bij o.a. waterzuiveringsbedrijven, zwemparadijzen, kunstijsbanen, pretparken, koeltechnische en installatiebedrijven, procesindustrie, chemische industrie, offshore, motorrevisiebedrijven, brouwerijen, etc, etc.

Ga je na je opleiding meteen aan de slag, dan kun je na voldoende ervaring en capaciteit doorgroeien naar meer verantwoordelijke functies binnen deze sector.

Waar Deltion College, afdeling zeevaartopleidingen (Zwolle) Noorderpoortcollege Zeevaartschool Abel Tasman (Delfzijl) ROC Kop van Noord-Holland, Maritieme Academie (Den Helder) ROC Zeeland, Maritiem Instituut De Ruyter (Vlissingen) ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) Scheepvaart en Transport College STC (Rotterdam)

Vooropleiding VMBO T-, K- of G-leerweg, alle sectoren en B-leerweg, sector Techniek (andere sectoren + wiskunde of nask1).

Waar 1. Drenthe College ROC Aventus (Deventer) Scheepvaart en Transport College (Rotterdam). 2. Deltion College ROC Westerschelde (Terneuzen)

onderzoek, productie, techniek en vervoer

Stukadoor/Gezel stukadoor Niveau 2,3

Als stukadoor werk je in de nieuwbouw en de renovatie, binnen en buiten. Je brengt pleister- en schuurwerk aan op muren, plafonds en gevels. Ook het verfraaien van huizen hoort bij het werk van de stukadoor. Je kunt daarbij denken aan sierbepleisteringen, lijstwerk en ornamenten. Als gezel stukadoor verricht je stucwerk aan binnen- en buitenwanden. Het kan gaan om om stucwerk in nieuwbouwhuizen, maar ook om het maken en stucadoren van ornamenten en sierpleisters. Als gezel stukadoor kun je volledig zelfstandig werken. Vooropleiding 1. Minimumleeftijd 16 jaar of 10 jaar dagonderwijs 2. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding 1a. De 2-jarige basisberoepsopleiding Stukadoor (BBL). 1b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (nieuwe stijl) Stukadoor (BOL en BBL). 2. De 2-jarige vakopleiding Gezel stukadoor (BBL). 3. De 2-jarige vakopleiding (nieuwe stijl) Medewerker stukadoren (BBL). Waar 1a. en/of 1b. De Vakopleiding Drenthe College Gilde Opleidingen (Roermond) Koning Willem I College Markiezaat College Noorderpoortcollege ROC van Amsterdam ROC Aventus ROC Eindhoven ROC Leiden ROC Midden Nederland 2. De Vakopleiding Drenthe College Noorderpoortcollege ROC Aventus ROC Eindhoven ROC Leiden ROC Midden Nederland Zadkine 3. Markiezaat College Koning Willem I College ROC van Amsterdam Plaatsingsmogelijkheden In loondienst bij een aannemers- of stukadoorsbedrijf. Je kunt ook een eigen stukadoorsbedrijf beginnen. Carrieremogelijkheden 1. Je kunt doorstromen naar de vakopleiding Gezel stukadoor. 2. Je kunt onder andere doorstromen naar de specialistenopleiding Restauratiestukadoor.

Carrieremogelijkheden Na het behalen van je diploma en na het opdoen van voldoende vaartijd, kun je uiteindelijk doorgroeien tot de functie van kapitein aan boord van alle Nederlandse koopvaardijschepen. Ook is een overstap mogelijk naar de HBO-opleiding tot maritiem officier, waarmee je de kans op doorstroom naar managementfuncties aan boord en aan de wal vergroot. Salaris indicatie De hoogte van je salaris hangt af van je praktijkervaring, grootte van het schip, type rederij en zwaarte van de functie. Ben je pas afgestudeerd dan verdien je meteen een prima salaris. Tijdens je studie aan boord ontvang je al een stagevergoeding. Meer informatie www.zeebenengezocht.nl .....................................................................................

Stuurman kleine schepen Niveau 3

Als stuurman kleine schepen (omvang van minder dan 3.000 GT en/of een voortstuwingsvermogen van minder dan 3.000 kW) kom je vooral tot je recht op schepen waarop specialistische ladingprocessen plaats vinden. Naast diepgaande kennis ten aanzien van navigatie en beladen, heb je als stuurman voldoende technisch inzicht om verantwoord met de apparatuur aan boord om te gaan. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1) of overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO. Opleiding De 3-jarige vakopleiding (3) Stuurman kleine schepen (nieuwe stijl) (BOL). Waar Deltion College, afdeling zeevaartopleidingen (Zwolle) Noorderpoortcollege Zeevaartschool Abel Tasman (Delfzijl) ROC Kop van Noord-Holland, Maritieme Academie (Den Helder) ROC Nova College, Maritieme Academie (Harlingen) ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) ROC Zeeland, Maritiem Instituut De Ruyter (Vlissingen) Scheepvaart en Transport College STC (Rotterdam) Plaatsingsmogelijkheden Als stuurman kleine schepen kun je werken op koopvaardijschepen kleiner dan 3.000 kW/GT, waarop specialistische ladingprocessen plaats vinden. Carrieremogelijkheden Na een aantal jaar werkervaring kun je kapitein worden op schepen kleiner dan 3.000 kW/GT. Ook is een overstap naar de MBO-opleiding op niveau 4 mogelijk.

Salaris indicatie De hoogte van je salaris hangt af van je praktijkervaring, grootte van het schip, type rederij en zwaarte van de functie. Ben je pas afgestudeerd dan verdien je meteen een prima salaris. Tijdens je studie aan boord ontvang je al een stagevergoeding. Meer informatie www.zeebenengezocht.nl .....................................................................................

Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW6/SW5/ SW4 Niveau 2,3,4

Met het diploma SW 6 heb je de bevoegdheid om als kapitein op vissersschepen kleiner dan 24 meter te varen in beperkt vaargebied of als stuurman / werktuigkundige op alle vissersschepen in onbeperkt vaargebied. Met het diploma SW 5 heb je de bevoegdheid om kapitein te worden op vissersschepen tot maximaal 45 meter met een beperkt vaargebied. Op vissersschepen met een onbeperkt vaargebied geeft het diploma de bevoegdheid om als stuurman of scheepswerktuigkundige te varen. Met het diploma SW 4 heb je een wereldwijde vaarbevoegdheid op alle vissersschepen. Vooropleiding 1. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs gevolgd hebben. 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding 1a. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Stuurman/ werktuigkundige zeevisvaart SW6 (BOL). 1b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Stuurman/ werktuigkundige zeevisvaart (nieuwe stijl) (BOL). 2. De 3-jarige vakopleiding (3) Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW5 (BOL). 3. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Stuurman/ werktuigkundige zeevisvaart SW4 (BOL). Waar Berechja College (Urk) ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) ROC Kop van Noord-Holland, Maritieme Academie (Den Helder) ROC Zeeland, Maritiem Instituut De Ruyter (Vlissingen) Scheepvaart en Transport College (locatie Stellendam en Katwijk aan Zee). Plaatsingsmogelijkheden 1. Als kapitein werken in een beperkt vaargebied op visserijschepen tot 24 meter lang. 2. Als kapitein werken in een beperkt vaargebied op visserijschepen tot 45 meter lang. 3. Als kapitein heb je een wereldwijde vaarbevoegdheid op alle categorieën visserijschepen. Je kunt dan ook op de grote fabrieksschepen aan de slag die over de hele wereld hun netten uitgooien. Carrieremogelijkheden 1. Je kunt doorstromen naar de opleiding SW5. 2. Je kunt doorstromen naar de opleiding SW4. Salaris indicatie De lonen in de zeevisvaart liggen niet vast, maar schommelen mee met goede en minder goede jaren. Een jonge zeevisser verdient zijn eerste jaar gemiddeld €2.485,-; in het tweede jaar wordt dit verhoogd tot €3.715,-. Vanaf het derde jaar draait hij volledig mee en verdient gemiddeld €4.915,-. .....................................................................................

Stuurman/werktuigkundige kleine schepen Niveau 3

In feite doe je dezelfde werkzaamheden als een maritiem officier, maar dan op schepen met een omvang van minder dan 3.000 GT en/of een voortstuwingsvermogen van minder dan 3.000 kW. Je moet van alle markten thuis zijn. Varen, manoeuvreren, de radio-installatie en de machinekamer bedienen, scheepsonderhoud en kleine reparaties uitvoeren. Het behoort allemaal tot je takenpakket. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1) of overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO. Opleiding De driejarige vakopleiding (3) Stuurman/werktuigkundige kleine schepen (nieuwe stijl) (BOL). Waar Deltion College, afdeling zeevaartopleidingen (Zwolle) Noorderpoortcollege Zeevaartschool Abel Tasman (Delfzijl) ROC Kop van Noord-Holland, Maritieme Academie (Den Helder) ROC Nova College, Maritieme Academie (Harlingen) ROC Nova College, Maritieme Academie (IJmuiden) ROC Zeeland, Maritiem Instituut De Ruyter (Vlissingen) Scheepvaart en Transport College STC (Rotterdam) Plaatsingsmogelijkheden Als stuurman/werktuigkundige op schepen met een omvang van minder dan 3.000 GT en/of een voortstuwingsvermogen van minder dan 3.000 kW. Tot je takenpakket horen: varen, manoeuvreren, de radio-


onderzoek, productie, techniek en vervoer

Wat wil jij worden?

installatie en de machinekamer bedienen, scheepsonderhoud en kleine reparaties uitvoeren.

kun je doorstromen naar verwante opleidingen binnen het HBO.

Carrieremogelijkheden Na een aantal jaar werkervaring kun je kapitein worden op schepen kleiner dan 3.000 kW/GT. Ook is de overstap naar de MBO-opleiding tot maritiem officier mogelijk.

Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of werk je al zelfstandig? Startsalaris begint bij €1.910,- en kan met de juiste opleiding uitlopen tot €2.745,-.

25 ren en energie mogelijk te maken. Omdat we in een klein land wonen moet je daarbij moderne technische oplossingen bedenken om de infrastructuur zo min mogelijk ruimte te laten innemen. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1).

Salaris indicatie De hoogte van je salaris hangt af van je praktijkervaring, grootte van het schip, type rederij en zwaarte van de functie. Ben je pas afgestudeerd dan verdien je meteen een prima salaris. Tijdens je studie aan boord ontvang je al een stagevergoeding.

Opleiding 1. De 4-jarige opleiding (4) Middenkaderfunctionaris infratechniek (BOL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Middenkaderfunctionaris bouw-infra (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

Meer informatie www.zeebenengezocht.nl

Vliegtuigonderhoudsmonteur Niveau 3,4

Als vliegtuigonderhoudsmonteur meet en test je mechanische, hydraulische (op oliedruk werkende) en pneumatische (op luchtdruk werkende) vliegtuigonderdelen en –systemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het roer, het landingsgestel en de `flaps` op de vleugels van het vliegtuig. Je meet en test aan de hand van (Engelstalige) testinstructies en schematekeningen, waarbij je ook vliegtuigmotoren laat proefdraaien.

Technisch tekenaar/ CAD-tekenaar Niveau 2,3,4

Je werkt ontwerpschetsen uit, afkomstig van een werktuigbouwkundig constructeur. Van allerlei installaties en constructies, bijvoorbeeld productiemachines of onderdelen daarvan, maak je tekeningen. Hierbij varieert het gezichtspunt: tekeningen van de voorkant, de bovenkant en de zijkant. Je maakt bovendien detailtekeningen van aparte onderdelen. Ook werk je alle technische gegevens zo duidelijk uit, dat andere technici kunnen begrijpen wat er op de tekening staat, zonder verdere uitleg. Je werkt op een computer met het reken- en tekenprogramma (CAD), maar je maakt ook gebruik van een tekenbord en tekenmateriaal. Vooropleiding 1. Minimumleeftijd 16 jaar of 10 jaar dagonderwijs hebben genoten. 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1).

Timmerkracht Niveau 2,3

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1).

Als primaire timmerkracht ben je heel veelzijdig bezig. Je leest tekeningen, zet maten uit, stelt profielen en legt vloeren en dit zowel in de nieuwbouw, de renovatie als in de werkplaats. Als voortgezette timmerkracht werk je geheel zelfstandig in de bouw. Daarnaast kun je plannen en collega`s aansturen.

Opleiding 1. De 4-jarige vakopleiding Vliegtuigonderhoudsmonteur modificatie en reparatie (BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding Vliegtuigonderhoudstechnicus avionica (BOL). De 4-jarige middenkaderopleiding Vliegtuigonderhoudstechnicus mechanisch (BOL).

Vooropleiding 1. VMBO T-, G- of K-leerweg, alle sectoren en B-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1). 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1).

Bijzonderheden: Bij aanmelding kies je voor de opleiding A (Avionica) of M (Mechanisch). Afhankelijk van je vooropleiding kun je een individueel leertraject volgen in een 3-jarige opleiding.

Opleiding 1a. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Primaire timmerkracht (BOL en BBL). 1b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Timmerkracht (nieuwe stijl) 2a. De 2-jarige vakopleiding (3) Voortgezette timmerkracht (BBL). 2b. De 2-jarige vakopleiding (3) Timmerkracht (nieuwe stijl).

3. Zie bij Werktuigbouwkundige.

Waar Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College Effatha Guyot Groep ROC Friese Poort Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Hoornbeeck College Horizon College Koning Willem I College Landstede MBO (alleen BBL) Leeuwenborgh opleidingen Markiezaat College (Bergen op Zoom) Noorderpoortcollege ROC Nova College Radius College (Breda) Regio College (Zaandam) ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC De Leijgraaf ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Mondriaan ROC Rivor ROC Leiden ROC Tilburg ROC ID College ROC Nijmegen Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Midden Nederland ROC Westerschelde Zadkine ROC Zeeland ROC van Twente

Plaatsingsmogelijkheden Als technisch tekenaar/CAD-tekenaar kun je aan de slag op een technische ontwerpafdeling.

Plaatsingsmogelijkheden Als primaire of voortgezette timmerkracht bij een bouwbedrijf.

Carrieremogelijkheden Na de basisberoepsopleiding Aankomend werktuigbouwkundig tekenaar kun je doorstromen naar de vakopleiding Werktuigbouwkundig tekenaar. Na de vakopleiding Werktuigbouwkundig tekenaar en de vakmanopleiding Technisch tekenaar kun je doorstromen naar de specialistenopleiding Werktuigbouwkundig tekenaar/constructeur. Na de vakopleiding Werktuigbouwkunde kun je doorstromen naar de middenkaderopleiding Werktuigbouwkunde of naar de specialistenopleidingen Kaderfunctionaris en Onderhoudstechnicus werktuigbouw. Na de middenkaderopleiding Werktuigbouwkunde

Carrieremogelijkheden 1. Als primaire timmerkracht kun je doorstromen naar de vakopleidingen Voortgezette timmer kracht en Restauratietimmerkracht of met vrijstellingen instromen in de vakopleiding Vakkracht bouwtechniek.

Opleiding 1. De ruim 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Aankomend werktuigbouwkundig tekenaar (BBL). 2a. De 2-jarige vakopleiding (3) Werktuigbouwkundig tekenaar (BBL). 2b. De 4-jarige vakopleiding (3) Werktuigbouwkunde (BOL). 2c. De 3-jarige vakopleiding (3) Technisch tekenaar (nieuwe stijl) (BOL en BBL) 3. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Werktuigbouwkunde (BOL). Waar 1.Reacollege Nederland (Hoensbroek) ROC ASA ROC Eindhoven Rijn IJssel 2a. Reacollege Nederland (Hoensbroek) ROC ASA ROC Eindhoven Rijn IJssel 2b. Horizon College Markiezaat College Noorderpoortcollege ROC ASA ROC Eindhoven ROC Nijmegen Rijn IJssel ROC Ter AA 2c. Friesland College ROC van Amsterdam ROC Friese Poort ROC Midden Nederland ROC Mondriaan Rijn IJssel

2 . Doorstromen naar de middenkaderopleiding Assistent uitvoerder B&U. Ook kun je met vrijstellingen instromen in de vakopleiding Vakkracht bouwtechniek.

Waar 1. Markiezaat College (Bergen op Zoom) 2. Leeuwenborgh opleidingen ROC van Amsterdam Airport ROC Tilburg Markiezaat College (Bergen op Zoom) Deltion College (Zwolle) Bijzonderheden: Deltion College en ROC Midden-Brabant bieden alleen Vliegtuigonderhoudstechnicus mechanisch aan. Plaatsingsmogelijkheden Als vliegtuigonderhoudstechnicus/-monteur werk je in een hangar waar vliegtuigen worden gebouwd of geïnspecteerd bij luchtvaartmaatschappijen als KLM, Martinair, Transavia Airlines. Of als grondwerktuigkundige (GWK) bij één van de vele luchtvaartbedrijven die kleinere vliegtuigen onderhouden. Verder zijn er mogelijkheden bij de Koninklijke luchtmacht en de Marine Luchtvaartdienst. Na M: functies bij het dagelijks, periodiek en groot onderhoud van motoren en mechanische, hydraulische, pneumatische en elektrische systemen van vliegtuigen. Na A: functies bij het dagelijks, periodiek en groot onderhoud van electronische navigatie-, communicatie-, automatisch en elektrisch bediende vluchtgeleidingssystemen van vliegtuigen. Carrieremogelijkheden Na je opleiding kun je door het volgen van typecursussen een bewijs van bevoegdheid als GWK verkrijgen voor de grote vliegtuigen. Ook kun je doorstromen naar een HBO-opleiding, bijvoorbeeld Luchtvaarttechnologie. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Startsalaris begint bij ongeveer €1.665,- en kan, afhankelijk van de gevolgde type-cursussen en een leidinggevende functie, uitlopen tot €3.340,-.

Waar Arcus College (alleen 2) Da Vinci College (alleen 2) Deltion College Drenthe College Horizon College (alleen 2) Gilde Opleidingen Leeuwenborgh Opleidingen (alleen 2) Noorderpoortcollege (alleen 1) Friesland College (alleen 2) Graafschap College (alleen 2) Koning Willem I College (alleen 2) Landstede MBO (alleen 1) Radius College (Breda) Regio College (alleen 2) ROC Mondriaan ROC A12 (alleen 2) ROC ASA ROC Aventus ROC de Leijgraaf (alleen 2) ROC Eindhoven (alleen 2) ROC Flevoland (alleen 2) ROC ID College (alleen 2) ROC Tilburg (alleen 2) ROC Ter AA (alleen 2) ROC van Amsterdam (alleen 2) ROC Friese Poort ROC Leiden (alleen 2) ROC Nova College (alleen 2) ROC Nijmegen (alleen 2) ROC Rivor (alleen 2) Rijn IJssel (alleen 1) ROC Midden Nederland ROC van Twente (alleen 2) ROC Westerschelde (alleen 2) ROC Zeeland (alleen 2) Zadkine (alleen 2) Plaatsingsmogelijkheden Je kunt aan de slag als calculator, tekenaar, opzichter of grond , water en wegenbouwkundige. Dit kan bijvoorbeeld bij een aannemer, een adviesbureau of de gemeente. Carrieremogelijkheden Na je opleiding kun je doorstromen naar verwante studierichtingen in het HBO. Doorgroeien naar functies als wegenbouwkundig opzichter, uitvoerder, calculator, aannemer, tekenaar bij het kadaster, kwaliteitscontroleur (asfalt, mortel, cementmortel), medewerker bedrijfsbureau, weg en waterbouwkundig tekenaar, betontekenaar, waterbouwkundig laboratorium assistent, waterbouwkundig opzichter/tekenaar. Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.395,- en €1.585,-. Afhankelijk van gevolgde cursussen, de verantwoordelijkheid die je draagt, de bevoegdheden die je krijgt en verdere studie kan dit verder oplopen. .....................................................................................

Werktuigbouwkundige Niveau 4

Je bent bij alle stappen betrokken, die te maken hebben met het laten draaien van installaties, machines, werktuigen en instrumenten. Dit kan van alles zijn: van koffiezetapparaat tot landbouwmachines, van compressoren tot transportinrichtingen. Je bent allereerst betrokken bij het ontwerp door de mogelijkheden uit te denken, berekeningen door te voeren en alles op tekening te zetten. Vervolgens werk je aan speciale productieprocessen die de onderdelen maken voor het uiteindelijke eindproduct. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Werktuigbouwkunde (BOL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Technicus (engineering (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

Weg en waterbouwkundige Niveau 4

Als weg- en waterbouwkundige houd je je bezig met de infratechniek: de techniek die gebruikt wordt bij het bouwen van de infrastructuur. Dat is het geheel aan wegen, spoorwegen, vliegvelden, vaarwegen, bruggen, viaducten, buizen en kabels dat nodig is om het vervoer van personen, goede-

Waar Albeda College (alleen 1) Alfa-college (alleen 1) Da Vinci College Deltion College (alleen 2) Drenthe College (alleen 2) Friesland College (alleen 2) Gilde Opleidingen Graafschap College (alleen 2) Horizon College (alleen 2) Landstede MBO (alleen 2) Leeuwenborgh opleidingen (alleen 2) Markiezaat College (Bergen op Zoom) (alleen 2) Noorderpoortcollege (alleen 1) Radius College (Breda) (alleen 2) Regio College (Zaandam) (alleen 2/MTSplus) ROC van Amsterdam (alleen 2) ROC ASA


26

www.beroepenkrant.nl

ROC Aventus (alleen 2) ROC De Leijgraaf (alleen 2) ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Friese Poort ROC Mondriaan ROC Leiden (alleen 2; BOL) ROC Tilburg ROC ID College (alleen 1) ROC Nijmegen (alleen 1; BBL) Rijn IJssel ROC Ter AA (alleen 2) ROC Midden Nederland ROC Nova College ROC Rivor (alleen 2) ROC Westerschelde (alleen 2) ROC Zeeland ROC Kop van Noord-Holland (alleen 2) ROC van Twente (alleen 2) Zadkine

Carrieremogelijkheden Na je opleiding kun je onder andere doorstromen naar verwante opleidingen binnen het HBO. Doorgroeien naar functies als arbeidsanalist, besturingstechnicus, lastechnicus, meet- en regeltechnicus, werktuigbouwkundige apparatenbouw, bedrijfswerktuigbouwkundige, bedrijfsleider.

Plaatsingsmogelijkheden In vrijwel alle industrieën met name machinefabrieken, apparatenfabrieken, fijnmechanische industrie, autofabrieken, telecommunicatie industrie, scheepswerven, NS etc. Functies als werktuigbouwkundig tekenaar, werktuigbouwkundig constructeur(tekenaar), machinetekenaar, onderhoudstechnicus, calculator, bedrijfswerktuigkundige, werkmeester, commercieel medewerker, traineeboormeester.

Als stoffeerder werk je in de in de woning- en projectstoffering. Je hebt alle soorten vloerbedekking leren te leggen: zacht tapijt, vinyl, linoleum en harde vloerbedekking zoals laminaat. Daarnaast bekleed je trappen en monteer je gordijnen, binnenen buitenzonwering. Het is een echt mooimaakvak: je begint meestal in een kale ruimte, die er na jouw stoffeerwerk warm en bewoonbaar uitziet. Als stoffeerder werk je met allerlei gereedschappen en machines.

Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de beroepsinvulling: ben je een beginnende vakman of geef je ook leiding aan mensen? Startsalaris begint bij €2.020,- en kan met de juiste opleiding en een leidinggevende functie uitlopen tot €3.325,- bruto. .....................................................................................

Woningstoffeerder Niveau 2

onderzoek, productie, techniek en vervoer

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, alle sectoren en B-leerweg sector Economie (andere sectoren + wiskunde of economie of tweede moderne vreemde taal).

Carrieremogelijkheden Na het succesvol afronden van deze opleiding kun je kiezen voor de vervolgopleiding (niveau 3) Allround woningstoffeerder.

Opleiding 1a. De 2 jarige basisberoepsopleiding (2) Woningstoffeerder (BOL of BBL). 1b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Basis woningstoffeerder (nieuwe stijl).

Salaris indicatie Is sterk afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt en de zwaarte van je functie. Doorgaans begin je op 19-jarige leeftijd begin je met minimaal €720,- en dit kan op bijvoorbeeld 22-jarige leeftijd opgelopen zijn tot maximaal €1.400,-. Je inkomen als zelfstandig woningstoffeerder is afhankelijk van het aantal klanten.

Waar Arcus College Deltion College (Zwolle) (BOL) Friesland College (Heerenveen) (BOL en BBL) Horizon College HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur (Rotterdam) (BOL en BBL) Noorderpoortcollege (Groningen) (BBL) ROC van Twente (Almelo) (BBL) ROC Midden Nederland (Nieuwegein) (BBL) ROC Eindhoven (BBL) ROC Mondriaan (BOL) Zadkine (Rotterdam) (BBL) Plaatsingsmogelijkheden Je kunt als zelfstandige werken bij klanten thuis. Ook kun je via een woninginrichtingbureau of een woningstoffeersbedrijf werkzaamheden uitvoeren in verschillende woningen, winkels, scholen, instanties, bedrijven, enz.

Meer informatie www.woonwerk.org


27

Beroepen aangegeven met play butt n kun je als film bekijken op www.scholieren.tv

gezondheid (Assistent-)audicien Niveau 2,3,4

De audicien is een “hoortoesteldeskundige” en is er voor mensen met gehoorproblemen. De kern van het vak is het leveren en optimaal aanpassen van de hulpmiddelen. Als audicien adviseer je, neem je testen af, verhelp je problemen van klanten, verricht je kleine reparaties aan hoortoestellen en onderhoud je contacten met KNO-artsen. De assistent-audicien verricht in het algemeen dezelfde werkzaamheden, maar dan onder begeleiding van een ervaren, vakbekwame collega. Vooropleiding 1. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. Bijzonderheden: Aanvullende eisen: werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf in de branche Audiciens. Een VMBO-diploma met wis- en natuurkunde is gewenst.

vorderen: ze kunnen zich meer de moeite waard gaan vinden, kunnen zich beter ontspannen, leren nieuwe dingen of doen andere ervaringen op. Als activiteitenbegeleider werk je in teamverband in vele velden van gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding Sociaal-pedagogisch werker 4 (BOL of BBL).

Apothekers-assistent

Bijzonderheden: De opleiding legt veel nadruk op je persoonlijke, maatschappelijke en culturele ontplooiing.

Als apothekersassistent wil je graag iets betekenen voor mensen en hun gezondheid. Je geeft voorlichting en advies over medicijnen, bereidt geneesmiddelen, levert geneesmiddelen af aan cliënten en adviseert over vrij verkrijgbare medicijnen. Daarnaast draag je bij aan de bevoorrading en administratie van de apotheek.

2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4)) Medewerker gehandicaptenzorg (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

Salaris indicatie Je aanvangssalaris ligt op ongeveer €1.519,- à €1.599,- en kan oplopen tot ongeveer €2.261,- respectievelijk €2.319,-. Voor de salarissen onder de 22 jaar: zie de jeugdschalen aan het eind van deze sector.

Waar Albeda College (alleen 1) Alfa College (alleen 1) Arcus College Da Vinci College Deltion College (alleen 1) Drenthe College (Emmen; alleen 1) Gilde Opleidingen Horizon College (alleen 2) Kellebeek College (Etten-Leur) Koning Willem I College (alleen 1) Landstede MBO Noorderpoortcollege (alleen 1) Regio College (Zaandam) ROC Flevoland (Almere) ROC ASA (Amersfoort) ROC van Amsterdam Rijn IJssel Vitalis College (Breda) ROC Mondriaan ROC Nova College (Haarlem) ROC Kop van Noord-Holland (Den Helder) ROC Aventus Graafschap College (alleen 2) ROC A12 (alleen 2) ROC Eindhoven (alleen 1) ROC Rivor (alleen 2) ROC Ter AA (Helmond) ROC van Twente (alleen 2) ROC Friese Poort Friesland College ROC Leiden Leeuwenborgh opleidingen (alleen 2) ROC Nijmegen ROC Tilburg ROC Midden Nederland ROC Zeeland (alleen 2) ROC ID College ROC Menso Alting ROC Westerschelde ROC De Leijgraaf Zadkine (alleen 1)

Meer informatie ROC ASA SBBO, tel. 033-4791049; e-mail: info@ sbbo.nl; www.rocasa.nl www.denkeensaanietsanders.nl .....................................................................................

Plaatsingsmogelijkheden In ziekenhuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, instellingen voor mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap, sociale werkplaatsen en gevangenissen.

2. VMBO T-, K- of G-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1). 3. VMBO T met wis- en natuurkunde of gelijkwaardig. Wil je de BBL-opleiding volgen dan moet je werkzaam zijn bij een erkend audiciensbedrijf. Deze leerbedrijven vind je op de website van de SVGB: www.svgb.nl Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Assistentaudicien (BBL). 2. De 2-jarige vakopleiding (3) Vakbekwaam audicien (BBL). 3. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Audicien (nieuwe stijl) (BOL en BBL) Waar ROC ASA (Amersfoort) Plaatsingsmogelijkheden In een winkel, audiologisch centrum, in de hoortoestellenindustrie of in een ziekenhuis. Als vakbekwaam audicien kun je je ook zelfstandig vestigen. Carrieremogelijkheden Als assistent-audicien kun je doorstromen naar de vakopleiding Vakbekwaam audicien. Ook kun je aangepaste nascholingscursussen gaan volgen. Bij Fontys Hogescholen kun je de HBO-opleiding Audiologie gaan volgen.

Activiteitenbegeleider Niveau 4

Als activiteitenbegeleider ga je om met allerlei groepen mensen, die om de één of andere lichamelijke, psychische of sociale reden hulp nodig hebben om hun dag op een zinvolle manier te besteden. Door het organiseren van activiteiten probeer je het welzijn van de deelnemers te be-

Salaris indicatie Hier geldt de functiewaardering gezondheidszorg (FWG 3.0); inschaling geschiedt op 3 niveaus: 30, 35 en 40. Aanvangssalaris op 22-jarige leeftijd ligt op €1.519,- en loopt op tot maximaal €2.495,. Voor de salarissen onder de 22 jaar: zie de jeugdschalen aan het eind van deze sector. .....................................................................................

Carrieremogelijkheden Bij gebleken geschiktheid en ervaring: hoofd van een afdeling activiteitenbegeleiding. Je kunt doorstromen naar onder andere: opleiding Praktijkopleider, HBO-opleiding Creatieve therapie, HBOopleiding Sociaal pedagogische hulpverlening, HBO-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening, HBO-V, docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving, lerarenopleiding pedagogiek, omgangskunde en gezondheidszorg & welzijn, opleiding oefentherapeut Mensendieck/Cesar, opleiding fysiotherapeut.

Niveau 4

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg of overgangsbewijs naar 4 HAVO/VWO. Bijzonderheden: Op verschillende plaatsen is het mogelijk de opleiding versneld te volgen. De instroomeisen zijn dan strenger. Informeer hiervoor bij de ROC`s. Opleiding 1. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Apothekersassistent (BOL en BBL). 2. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Apothekersassistent (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar 1. Albeda College Alfa-college Capabel Onderwijs Groep* (1-jarig en duaal) ROC Friese Poort Koning Willem I College* ROC Mondriaan Noorderpoortcollege ROC Aventus Zadkine ROC Zeeland* Bijzonderheden: * alleen BOL 2. Arcus College* Da Vinci College Deltion College Gilde Opleidingen* Horizon College* Kellebeek College (Etten-Leur) Landstede MBO ROC Nova College* Regio College ROC van Amsterdam* ROC ASA ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC ID College ROC Nijmegen* Rijn IJssel* ROC Midden Nederland* ROC van Twente * alleen BOL Plaatsingsmogelijkheden Bij openbare apotheken, ziekenhuisapotheken, farmaceutische industrie, farmaceutische groothandel, overheids en andere instellingen en bij apotheekhoudende huisartsen. Carrieremogelijkheden Je kunt verder studeren aan het HBO, bijvoorbeeld de opleiding Farmakunde, Voeding en diëtetiek of de Opleiding tot verpleegkundige.

Salaris indicatie In het eerste dienstjaar bij een openbare apotheek begin je met €1.865,- per maand. Dit kan oplopen tot maximaal €2.593,- bruto per maand. Dit is op basis van een 36-urige werkweek. Voor andere instellingen (ziekenhuizen e.d.) geldt de functiewaardering gezondheidszorg (FWG 3.0); inschaling geschiedt op 4 niveaus: 25, 30, 35 en 40. Aanvangssalaris (functieschaal 25) op 22-jarige leeftijd ligt op €1.437,- en loopt in deze schaal op tot maximaal €2.145,-. Voor de salarissen onder de 22 jaar: zie de jeugdschalen aan het eind van deze sector. Meer informatie www.werkindeapotheek.nl www.apotheek.nl Voor algemene informatie: De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Alexanderstraat 11, 2514 JL Den Haag, tel. 070-3737373. .....................................................................................

(Bio)medisch analist Niveau 3,4

Voert in een ziekenhuislaboratorium door artsen gevraagd onderzoek uit. De uitslagen zijn voor artsen en patiënten van groot belang omdat die de gestelde diagnose kunnen bevestigen, aanwijzingen bevatten om verder of in een andere richting te zoeken, een basis vormen voor de behandelingsmethoden of laten zien of een behandeling van een patiënt al dan niet het gewenste effect heeft. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren : + wiskunde of nask1). Bijzonderheden: De toelatingseisen/ -wensen kunnen per school verschillen. Contact met de betreffende school is daarom aan te bevelen. Opleiding 1. De 2½-jarige vakopleiding (3) Vakfunctionaris medische laboratoriumtechniek (BOL). 2. De 4-jarige opleiding (4) Middenkaderfunctionaris medische laboratoriumtechniek (BOL). Bijzonderheden: De opleiding bestaat uit een basisprogramma, een specialistisch gedeelte en een stageperiode. Je maakt een verplichte keuze uit de onderdelen: 1. klinische chemie en hematologie: houdt zich bezig met chemische veranderingen in het lichaam en bloedonderzoek; 2. medische microbiologie: onderzoek naar micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels en virussen en 3. cytopathologie en histopathologie: begeeft zich op het terrein van onderzoek van cellen, weefsels en ziekelijke afwijkingen. 3. De 4-jarige middenkaderopleidingen (4) Analist klinische chemie, Analist pathologie, biotechnologisch analist en Microbiologisch analist (nieuwe stijl) (BOL en BBL) Bijzonderheden: ROC Aventus en ROC Nova College bieden deze aan als richtingen binnen de opleiding Biomedisch analist. Waar 1. Noorderpoortcollege (Groningen) Rijn IJssel Radius College (Breda) 2 en 3 Drenthe College (alleen 2) Friesland College (alleen 2 en 3) Leeuwenborgh opleidingen (alleen 3) Noorderpoortcollege (alleen 2) ROC Nova College (alleen 2 en 3) ROC van Amsterdam (alleen 2 en 3)

Check de clips van je toekomstige opleiding of beroep op www.scholieren.tv

Films van o.a.: LUMC - UMC - Maak werk van zorg! - Kennemer Gasthuis - Slotervaart Ziekenhuis - Gehandicaptenzorg - Ipse de Bruggen - Werken in de jeugdzorg - Werken in welzijn - Werken in de kinderopvang Geestelijke Gezonheidszorg: Parnassia Bavo Groep - Korein: als het om kinderen gaat - AMC - AMC: Werken in de operatiekamer - Erasmus Universiteit Rotterdam: Medisch - Geestelijke Gezondheidszorg, mooi werk Geestelijke Gezondheidszorg Noord en Midden Limburg - Gehandicaptenzorg: Buitengewone beroepen! - HBO-Verpleegkunde - Kennemer Gasthuis: volop mogelijkheden - Leren en werken in zorg en welzijn Maxima Medisch Centrum - uk: unieke kinderopvang


28

www.beroepenkrant.nl

ROC Aventus ROC Mondriaan ROC Midden Nederland ROC De Leijgraaf (alleen 3) ROC Eindhoven (alleen 2) ROC Leiden (alleen 2) ROC van Twente (alleen 3) Rijn IJssel (alleen 2 en 3) Radius College (Breda) (alleen 2 en 3) Zadkine (alleen 2) ROC Zeeland (alleen 3) Bijzonderheden: De ROC`s bieden niet altijd alle bij 3. genoemde opleidingen aan. Informeer daarom eerst bij het ROC van je keuze. Plaatsingsmogelijkheden In ziekenhuislaboratoria of laboratoria van (huis)artsen, G.G. & G.D.`s, bij medische diensten van grote bedrijven, onderzoekslaboratoria van wetenschappelijke instituten en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. In de medisch microbiologische laboratoria is niet of nauwelijks vraag naar MBO-afgestudeerden. Carrieremogelijkheden In het ziekenhuislaboratorium behoren leidinggevende functies tot de mogelijkheden, maar je kunt je ook specialiseren in een bepaald vakgebied zoals kwaliteitsbewaking of automatisering. Dat geldt echter meestal slechts voor HLO-opgeleiden. Je kunt extra cursussen volgen om een aan het HLO gelijkwaardig niveau te bereiken. Salaris indicatie In de instellingen waar de CAO-Ziekenhuiswezen van toepassing is, worden medisch analisten ingeschaald met functiewaardering Gezondheidszorg FWG 3.0 op 3 niveaus: 35, 40 en 45. Aanvangssalaris op 22-jarige leeftijd ligt op €1.599,- en loopt op tot maximaal €2.741,-. Het salaris bij leidinggevende functies loopt van ongeveer €1.970,- tot ongeveer €3.820,-. Deze bedragen zijn zonder toeslag voor eventuele onregelmatige diensten. Voor de salarissen onder de 22 jaar: zie de jeugdschalen aan het eind van deze sector. Meer informatie www.nvml.nl www.gobnet.nl .....................................................................................

Doktersassistent(e) Niveau 4

Je maakt afspraken met en ontvangt de patiënten, assisteert de arts bij medisch-technische handelingen, verricht eenvoudig laboratoriumonderzoek, verzorgt het instrumentarium en houdt de patiëntenadministratie bij.

Vooropleiding 1. VMBO T-, G- of K-leerweg. 2. Kan per opleidingsinstituut verschillen, maar meestal geldt VMBO T-leerweg.

Bijzonderheden: * Op deze ROC`s alleen BOL. ROC Midden Nederland en ROC Eindhoven verzorgen ook een avondopleiding.

Opleiding 1. De 3-jarige middenkaderopleiding Doktersassistent (BOL en BBL).

Plaatsingsmogelijkheden Werken in de praktijk van een huisarts of van een specialist, op de polikliniek van een ziekenhuis, bij schoolartsendiensten en (bedrijfs)gezondheidsdiensten.

Bijzonderheden: Bij het ROC Midden Nederland is het mogelijk de opleiding versneld te volgen. Na HAVO/VWO met scheikunde of biologie kun je meteen naar het tweede jaar. 2. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Doktersassistent (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 3. Dag-, avond- en schriftelijke opleidingen. Bijzonderheden: De opleidingsduur bij de verschillende opleidingsinstituten is niet overal hetzelfde en varieert van 1 tot 2 jaar. Waar 1 of 2 Albeda College Alfa-college Arcus College* Da Vinci College Deltion College Horizon College* Gilde Opleidingen* Kellebeek College (Etten-Leur) Koning Willem I College* Landstede Noorderpoortcollege Regio College (Zaandam)* ROC Aventus ROC ID College ROC Friese Poort* ROC Mondriaan ROC Eindhoven* ROC Nova College* ROC van Amsterdam* ROC ASA ROC Flevoland ROC Tilburg ROC Nijmegen* Rijn IJssel* ROC Midden Nederland ROC Rivor ROC van Twente ROC Zeeland* Zadkine* Ned. Academie voor Medisch Secretaressen* Capabel Onderwijs Groep* Ned. Instituut voor Opleiding van Praktijkassistenten (Waalre en Amsterdam)* Nederlands Talen Instituut LOI MBO-College* Nationale Handels Academie*

Carrieremogelijkheden Je kunt verder studeren aan het HBO. Ook kun je na het behalen van je diploma doorstromen naar de specialisten-opleiding Praktijkopleider. Verdere studie in dienstverband voor operatiekamerassistent(e), röntgenologieassistent(e) en haemodialyseassistent(e) is ook mogelijk. Salaris indicatie In dienst van een huisarts geldt de CAO Huisartsenzorg. In het eerste dienstjaar verdien je dan €1.704,en dit kan oplopen tot maximaal €2.606,-. Voor instellingen geldt de functiewaardering gezondheidszorg (FWG 3.0); inschaling geschiedt op 4 niveaus: 20, 25, 30 en 35. Aanvangssalaris €1.519,- dit kan oplopen tot €2.319,-. .....................................................................................

Helpende Niveau 2

Een belangrijke taak als helpende is de zelfredzaamheid te handhaven en zo mogelijk uit te breiden. Dit kun je onder andere doen in de thuiszorg, in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Vooropleiding Je wordt tot de opleiding toegelaten als je 16 jaar of ouder bent of minimaal 10 jaar dagonderwijs hebt gevolgd. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Helpende (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Helpende zorg & welzijn (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar 1 en 2 Albeda College Alfa-college Arcus College (alleen 2) Da Vinci College (alleen 2) Deltion College Drenthe College Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College

GEZONDHEID

Hoornbeeck College (alleen 2) Horizon College Koning Willem I College Nationale Handels Academie (Panningen)* ROC A12 (alleen 2) Landstede MBO (alleen 2; alleen BOL) Leeuwenborgh opleidingen* LOI MBO-College* Noorderpoortcollege* Regio College (alleen 2) ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC Eindhoven* ROC Flevoland ROC Friese Poort (alleen 2) ROC Leiden (alleen 2) ROC Menso Alting (alleen 2) ROC Mondriaan ROC Kop van Noord-Holland ROC Nova College ROC Rivor (alleen 2) ROC Tilburg (alleen 2) ROC ID College ROC Nijmegen ROC van Twente (alleen 2) Rijn IJssel* ROC Ter AA ROC Midden Nederland ROC De Leijgraaf* Vitalis College (Breda) Kellebeek College (Roosendaal) ROC Westerschelde Zadkine ROC Zeeland (alleen 2) * alleen 1 Plaatsingsmogelijkheden Je kunt gaan werken bij gezinnen, alleenstaanden en thuiswonende bejaarden die hulp en zorg nodig hebben wanneer de huishoudelijke en licht verzorgende taken door ziekte of andere oorzaken tijdelijk of langdurig niet, of niet volledig verricht kunnen worden. Ook kun je werken in een verzorgingshuis of verpleeghuis en biedt je hulp en zorg aan de bewoners die deze hulp nodig hebben. Het werk bestaat uit huishoudelijke en licht verzorgende taken, zoals hulp bieden bij wassen en aankleden van de bewoners. Ook kan je werkkring liggen in een verpleeghuis, een psychiatrisch ziekenhuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Je assisteert daar de ziekenverzorgenden en verpleegkundigen die op een afdeling werken, helpt bij huishoudelijk werk en assisteert bij de verzorging van de bewoners en draagt bij aan sociale en huiskameractiviteiten. Carrieremogelijkheden Na je opleiding kun je de vakopleiding Verzorgende of de vakopleiding Sociaal pedagogisch werker 3 gaan

Werken in de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz): boeiend, creatief en elke dag weer een nieuwe uitdaging. Ik ben Miranda Ermen. Ik ben 24 jaar en doe de verkorte duale HBO-V opleiding bij Altrecht. Altrecht is een ggz-instelling in het midden van Nederland. Duaal staat voor werken en leren. Ik ga een dag in de week naar school en werk daarnaast 28 uur in de week voor de kliniek angst en stemmingsstoornissen. Voor mij is dit de ideale manier om te studeren. Je leert namelijk elke dag nieuwe dingen in de praktijk. Voor deze opleiding heb ik de MBO-opleiding verpleegkunde gedaan met de specialisatie ggz. Tevens heb ik veel werkervaring opgedaan binnen de psychiatrie via het interne uitzendbureau van Altrecht: een uitstekende manier om met verschillende doelgroepen binnen de ggz in aanraking te komen. Miranda Ermen Eerst de MBO-opleiding verpleegkunde met specialisatie ggz gedaan, nu volgt zij een verkorte HBO-V-opleiding.

Werken in de ggz is elke dag opnieuw een uitdaging. Ik vind het erg boeiend om te ervaren wat er op mentaal gebied in mensen om kan gaan. Dit in combinatie met een hart voor verplegen maakt voor mij het werken in de ggz elke dag bijzonder. Wat voor mij het werken binnen de ggz uitdagend maakt is dat ik veel afwisselende taken heb. Denk hierbij aan het geven van groepstherapieën en de verantwoordelijkheid die je hebt voor de cliënten. Op dit moment ben ik EVV’er van een aantal cliënten. Dat houdt in dat je eerstverantwoordelijk verpleegkundige bent voor een aantal cliënten. Je houdt de rode draad van de behandeling van deze cliënten in de gaten en voert 1 op 1 gesprekken met de cliënten. Het is zo mooi om de vooruitgang van een cliënt mee te maken. Binnen de ggz zijn er veel verschillende doelgroepen waarmee je kunt werken. Ook kun je binnen verschillende settings werken. Denk hierbij aan de klinische setting (24-uurs zorg), de deeltijd setting (hierbij krijgen mensen een aantal dagen in de week therapie, maar overnachten thuis) of de ambulante setting (hierbij krijgen cliënten eenmaal per een of twee weken een gesprek). Keuzes genoeg dus. Voor verpleegkundigen binnen de ggz zijn er veel doorgroeimogelijkheden. Hierbij kan je denken aan teammanager, SPV’er (sociaal psychiatrisch verpleegkundige), case manager, specialist in verschillende behandelvormen en nog veel meer.

kijk op www.werkenindeggz.nl voor beroepen en opleidingen in de ggz.

Dus, heb je ambitie voor verplegen, ben je nieuwsgierig naar psychische aandoeningen van mensen en ben je op zoek naar een uitdaging: kom dan werken in de ggz!

1BSUOFST((;/FEFSMBOE"#7","#0'/7$/71VCMJFLF;BBL'#;.5


GEZONDHEID

Wat wil jij worden?

volgen. Je kunt dan voor een aantal certificaten vrijstelling krijgen. Na enige jaren werkzaam te zijn is, afhankelijk van je capaciteiten, een hogere functie mogelijk. Salaris indicatie In de thuiszorg is het aanvangssalaris in functiegroep 25 als gediplomeerde op 22-jarige leeftijd €1.560,- en kan oplopen tot €2.140,-. In verzorgingshuizen kun je ingeschaald worden functiegroep 20, 25 of 30. Je aanvangssalaris, na diplomering en zonder ervaring, is €1.530,- (in de laagste functiegroep) of €1.560,- (in de hoogste functiegroep) en kan uitlopen tot €2.020,- of €2.200,-. In instellingen waar de CAO-ziekenhuizen van toepassing is word je ingeschaald op niveau 30. Je aanvangssalaris op 22-jarige leeftijd (na diplomering) ligt op €1.519,- en kan oplopen tot €2.319,-. Voor de salarissen onder de 22 jaar: zie de jeugdschalen aan het eind van deze sector.

29

Kappers Opleidingsschool (KOS) (Tilburg)*/*** Bijzonderheden: * Alleen BOL **Alleen BBL ***bieden niet opleiding 1b aan Arcus College (Heerlen), Koning Willem I College (Den Bosch) en ROC Aventus (Deventer): de basisberoepsopleiding Kapper alleen als BBL. ROC Mondriaan, ROC ASA (Amersfoort), ROC Kop van Noord-Holland (Den Helder) en ROC Westerschelde (Terneuzen): de vakopleiding Allround kapper alleen als BBL. Plaatsingsmogelijkheden In een kapsalon: dameskapper en/of herenkapper. Soms ook in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, een beautyfarm of een hotel. Allround kapper met de deelkwalificatie AOV kun je ook ondernemer zijn van een eigen kapsalon.

hoofd housekeeping, assistent/hoofd interne dienst, assistent/hoofd schoonmaakdienst, cateringmanager A, cateringbeheerder, assistent/hoofd voeding, assistent/hoofd voedselbereiding en coördinator afdelingskeuken. Carrieremogelijkheden Je kunt na de basisberoepsopleiding doorstromen naar de middenkaderopleiding Medewerker facilitaire dienstverlening, niveau 4 of naar de opleiding vakman niveau 4 Facilitair leidinggevende (nieuwe stijl). Na deze opleidingen (op niveau 4) kun je doorstromen naar opleidingen in het HBO, bijvoorbeeld Voeding en diëtetiek of Voeding en management. Salaris indicatie Aanvangssalaris (na niveau 4) is ongeveer €1.600,à €1.790,- en kan oplopen tot ongeveer €2.400,- à €2.630,-.

Carrieremogelijkheden Na 1a. kun je in één jaar de vakopleiding All-round kapper afronden. Normaal duurt deze opleiding 3 jaar. Na 1b. kun je kiezen voor de vakopleiding (nieuwe stijl) Kapper, met als richtingen Afrokapper en kapper. Salaris indicatie Aanvangssalaris is ongeveer €1.675,- en kan oplopen tot ongeveer €1.800,-. Als zelfstandig ondernemer is je inkomen afhankelijk van het aantal opdrachten en de financiële afspraken met cliënten. Meer informatie Voor algemene inlichtingen: KOC Nederland, Postbus 54, 3430 AB Nieuwegein, tel. 030-6071000. .....................................................................................

Kapper/allround kapper Niveau 2,3

Als kapper doe je het uitvoerende werk in een kapperszaak. Je voert vrijwel alle handelingen onder leiding uit. Als allround kapper kun je in een kapperszaak werken als eerste kapper en eventueel leiding gaan geven. Als je tijdens je opleiding het diploma Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) hebt gehaald kun je een eigen zaak beginnen. Vooropleiding 1. Je moet minimaal 16 jaar zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 2. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1a. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Kapper (BOL en BBL). 1b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Kapper (nieuwe stijl) BOL en BBL. Bijzonderheden: Binnen de opleiding Kapper (nieuwe stijl) kun je kiezen uit de volgende richtingen: Junior afrokapper en Junior kapper. 2. De 3-jarige vakopleiding Allround kapper (BOL en BBL). Bijzonderheden: De duur van beide opleidingen is op sommige scholen korter; informeer hierover bij school van je keuze. Waar Albeda College*** Alfa-college Arcus College*** Da Vinci College Gilde Opleidingen*** Graafschap College Horizon College Kellebeek College (Roosendaal) Koning Willem I College*** Landstede MBO Leeuwenborgh opleidingen Noorderpoortcollege*** ROC Mondriaan*** ROC Kop van Noord-Holland ROC Aventus*** ROC Eindhoven (alleen 1b) ROC Nova College ROC van Twente*** ROC Friese Poort ROC Leiden ROC Nijmegen Zadkine*** ROC Westerschelde*** ROC Tilburg (alleen 1b en 2) ROC Midden Nederland ROC Zeeland*** Regio College (Zaandam) (alleen 1b en 2) ROC ID College ROC Flevoland (alleen 2) ROC ASA*** ROC van Amsterdam Rijn IJssel*** Vitalis College (Breda) All Inn Kapperscollege (Alkmaar)*/*** Opleidingsinstituut Thomas (Den Bosch) Maks Kappersacademie (Eindhoven)*/alleen 2 IMKO Opleidingen (Gouda)*** Kappers Academie (Heerlen)*/*** Kappers OpleidingsInstituut (KOI) (Heerlen)*/*** Privé Coiffures Vakopleiding (Hoorn)*/*** Kapperscollege Maastricht*/*** BKA (Roosendaal*/*** Nederlandse Kappersakademie (Rotterdam)*/*** Kappers College Limburg (KCL) (Sittard)***

Medewerker facilitaire dienstverlening

Orthopedisch (technisch) medewerker/ Orthopedisch technicus

Na de basisberoepsopleiding vervul je uitvoerende functies zoals het verzorgen van het voorraadbeheer, de postverwerking, de inkoop of de beveiliging. Centraal staat dat je dienstverlenend bezig bent. Dit bijvoorbeeld bij verpleeg- en zorginstellingen, hotels, diensten binnen bedrijven of facilitaire bedrijven zoals schoonmaakbedrijven of cateringbedrijven. Na de middenkaderopleiding vervul je een leidinggevende functie en stuurt medewerkers aan die ondersteunende diensten verlenen zoals beveiliging, schoonmaak, postverzorging enzovoorts. Je kunt een functie bekleden in het middenkader of zelfs in het hoger kader. Ook zelfstandig ondernemerschap behoort tot de mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij verpleeg- en zorginstellingen, ziekenhuizen, hotels, kantoren of facilitaire bedrijven zoals schoonmaak- of cateringbedrijven.

Als orthopedisch technicus vervaardig je hulpmiddelen voor mensen die door een aangeboren lichamelijke afwijking, ziekte of een ongeval gehandicapt zijn. Deze hulpmiddelen noem je ook wel orthesen en prothesen. Orthesen zijn kunst- en hulpmiddelen die ontworpen worden voor personen die beperkt zijn in hun bewegingen of een verkeerde houding hebben. Prothesen vervangen een verloren gegaan of niet aangelegd lichaamsdeel. Steun- en beugelapparatuur zijn voorbeelden van orthesen. Kunstarmen en -benen behoren tot de categorie prothesen. De orthopedisch technicus maakt de hulpmiddelen met behulp van hand- en machinale gereedschappen. Ook worden diverse materialen als staal, aluminium, leer en kunststoffen gebruikt. In deze vakgebieden vindt veel overleg plaats met cliënten en andere deskundigen zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedisch chirurgen en revalidatieartsen.

Vooropleiding 1. Je moet minimaal 16 jaar zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 2. VMBO T-, G- of K-leerweg.

Vooropleiding 1. VMBO K-, G- of T-leerweg. 2. VMBO G- of T-leerweg

Niveau 2,4

Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Facilitair medewerker (BOL en BBL). De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Facilitair medewerker (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Facilitair leidinggevende (BOL en BBL). De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Facilitair leidinggevende (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar Albeda College Alfa-college Arcus College Cingel College (Breda) (alleen 2) Da Vinci College (alleen 1) Deltion College (alleen 2; BOL) Drenthe College (alleen BOL)) Friesland College Gilde Opleidingen (alleen 1) Horizon College (alleen BOL) Koning Willem I College (alleen 1) Landstede MBO (alleen BOL) Noorderpoortcollege (alleen BOL) Regio College (Zaandam) (alleen BOL) ROC Nova College (alleen 2 BOL) ROC ASA (alleen 1; alleen BOL) ROC A12 (alleen BOL) ROC van Amsterdam (alleen 1; alleen BOL) ROC Aventus ROC Ter AA (alleen 1; alleen BBL) ROC De Leijgraaf ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Friese Poort (BOL) ROC Kop van Noord-Holland (alleen 1) ROC Leiden ROC Mondriaan ROC Nijmegen Rijn IJssel ROC Midden Nederland ROC van Twente (alleen 2; alleen BOL) Vitalis College (Breda) (alleen 1) Zadkine (alleen BOL) Plaatsingsmogelijkheden Na niveau 2: in de facilitaire dienst van instellingen en bedrijven, cateringbedrijven en schoonmaakbedrijven. Na niveau 4: in de facilitaire dienst van instellingen en bedrijven, cateringbedrijven en schoonmaakbedrijven. Functies als assistent/hoofd huishouding, assistent/

Niveau 3,4

Opleiding 1. De 3-jarige vakopleiding Orthopedisch (technisch) medewerker (BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding Orthopedisch technicus (BBL).

1b. De 3-jarige vakopleiding (3) Pedagogisch werker kinderopvang (nieuwe stijl) (BOL en BBL) 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Sociaal pedagogisch werker 4 (SPW 4) (BOL en BBL) 3. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Pedagogisch werker kinderopvang (nieuwe stijl) (BOL en BBL) Waar Albeda College** Alfa-college** Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College** ROC van Amsterdam ROC Friese Poort Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College (alleen 1 en 3) Hoornbeeck College** Horizon College (alleen 1 en 3) Koning Willem I College (alleen 1 en 3) Leeuwenborgh opleidingen (alleen 3) ROC Menso Alting* Noorderpoortcollege** ROC Nova College Landstede MBO Regio College (Zaandam)** ROC A12 (alleen 1 en 3) ROC ASA ROC Aventus ROC De De Leijgraaf*/** ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Rivor (alleen 1 en 3) ROC Kop van Noord-Holland ROC Leiden ROC Tilburg ROC ID College ROC Mondriaan** ROC Nijmegen Rijn IJssel** ROC Ter AA ROC Midden Nederland ROC van Twente Vitalis College (Breda) Kellebeek College (Roosendaal) ROC Westerschelde Zadkine** ROC Zeeland (alleen 1 en 3) Capabel Onderwijs Groep* (alleen 1) Nationale Handels Academie*/** LOI MBO-College*/** Nederlands Talen Instituut** OVD Afstandsonderwijs B.V. (Wageningen)*/** De Werkschool BV (Utrecht; alleen 1, BBL) * alleen BOL ** alleen 1 en 2 Plaatsingsmogelijkheden In een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang, een bedrijfscrèche of bij mensen thuis. Carrieremogelijkheden Je kunt na 1. met vrijstellingen instromen in de middenkaderopleidingen Sociaal-pedagogisch werker (SPW 4) of Sociaal-cultureel werker. Na 2. en 3. kun je doorstromen naar o.a. de HBO-opleiding Sociaal-pedagogische hulpverlening. Salaris indicatie Aanvangssalaris is ongeveer €1.490,- en kan oplopen tot ongeveer €1.990,-.

Bijzonderheden: Voor beide opleidingen geldt dat je werkzaam moet zijn bij een erkend leerbedrijf in de Orthopedisch Techniek. Waar SVGB opleidingencentrum, Nieuwegein Plaatsingsmogelijkheden Je kunt op verschillende plaatsen terechtkomen. Niet alleen bij ziekenhuizen, revalidatiecentra en leveranciers, maar ook zelfstandige vestiging is mogelijk. Carrieremogelijkheden Een orthopedisch (technisch) medewerker kan met extra scholing orthopedisch technicus worden. Als orthopedisch technicus kun je doorstromen naar de HBO-opleiding Orthopedische Technologie aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Meer informatie SVGB, tel. 030-6036756. E-mailadres: opleidingen@ svgb.nl www.svgb.nl en www.denkeensaanietsanders.nl .....................................................................................

Pedagogisch werker kinderopvang Niveau 3

Je werkt op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of in na-schoolse of buitenschoolse kinderopvang; verzorgt en begeleidt de kinderen, stimuleert hen in hun (leer)ontwikkeling, organiseert activiteiten voor en met kinderen, ondersteunt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en onderhoudt contact met de ouders. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Een diploma van een relevante basisberoepsopleiding. Opleiding 1a. De 3-jarige vakopleiding (3) Sociaal pedagogisch werker 3 (SPW 3) (BOL en BBL).

Pedicure Niveau 3

Als pedicure heb je een veelzijdig beroep, je krijgt te maken met uiteenlopende klachten van cliënten aan de voeten. Je doet een voetonderzoek, maakt blauwdrukken, behandelt eelt, likdoorns, ingegroeide nagels, geeft schoenadviezen en verwijst zonodig naar huisarts of podotherapeut. Eventueel kun je ook cosmetische behandelingen geven zoals het harsen van benen, nagels lakken en een ontspannende onderbeenmassage. Vooropleiding VMBO G-, K- of T-leerweg sector Zorg en welzijn. Bijzonderheden: Bij een diploma in een andere sector kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan het vakkenpakket. Of dat voor jou het geval is kan je decaan of begeleider je vertellen. Je kunt daarover ook contact opnemen met het ROC van je keuze.


30

www.beroepenkrant.nl

Opleiding 1a. De 2-jarige vakopleiding (3) Pedicure/Voetverzorger (BOL en BBL). 1b. De 2-jarige vakopleiding (3) Pedicure (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

doorverwijzen; dan zorg je voor een goede overdracht naar de nieuwe behandelaars. Je bent een echter ondernemer, onderhandelt met leveranciers en houdt de nieuwste trends bij. Ook doe je de administratie en het in- en verkoopbeleid.

Waar 1a. of 1b. Academie Louman (Amsterdam) ROC ASA ROC van Amsterdam Gelders Opleidingsinstituut (Arnhem) Albeda College Alfa-college Esthetica Opleidingen B.V. (Breda) Gilde Opleidingen IVS Opleidingen (Dordrecht) Kosmos (Eindhoven) IMKO Opleidingen (Gouda) Instituut De Vries Kok (Groningen) Leeuwenborgh Opleidingen Opleidingsinstituut Thomas (Den Bosch) ROC Mondriaan ROC Nova College ROC Eindhoven ROC Friese Poort ROC ID College Rijn IJssel ROC Midden Nederland Vitalis College Zadkine Zebra College (Roosendaal) Noord Limburgs Opleidingsinstituut voor Schoonheidsspecialiste (Venlo) Haarlemse Akademie (Uitgeest) Berber Hoogkamer, Internationaal Opleidingsinstituut voor huid- en lichaamsverzorging (Utrecht)

Vooropleiding VMBO K-, G- of T-leerweg Opleiding De 3-jarige opleiding vakman niveau 3 Schoenconsulent (BBL). Bijzonderheden: Voor deze opleiding moet je werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf. Waar SVGB Opleidingencentrum, Nieuwegein Plaatsingsmogelijkheden Je werkt in een schoenenwinkel of een gespecialiseerde schoenenzaak. Meer informatie SVGB, tel.: 030 603 67 56. E-mailadres: opleidingen@ svgb.nl. www.denkeensaanietsanders.nl.

Plaatsingsmogelijkheden Je werkt als zelfstandig ondernemer of bent werkzaam bij een beautyfarm, schoonheidsinstituut, gezondheidscentrum, enzovoort. Carrieremogelijkheden Je kunt je gaan specialiseren: diabetische voet, reumatische voet, anti-druktechnieken, nagelbeugeltechnieken. Bovendien is er een niveau-4 opleiding tot medisch pedicure in ontwikkeling die bovengenoemde specialisaties bevat. .....................................................................................

Schoenconsulent niveau 3

Een schoenconsulent helpt mensen met voetproblemen om de juiste, aangepaste schoenen te vinden. Je weet alles over voeten, schoenen, looppatronen, voettypen en de meest voorkomende afwijkingen en functiestoornissen. Je luistert goed naar de voetklachten van de cliënt en vertaalt die naar een schoenoplossing. Soms moet je de cliënt

Schoonheidsspecialist(e) Niveau 3

Als schoonheidsspecialist verricht je verzorgende, ontspannende en cosmetische behandelingen aan het gezicht en lichaam. Het verzorgen van de huid, het aanbrengen van make-up en het masseren van gezicht en lichaam behoren tot je dagelijkse werkzaamheden. Ook zullen klanten jouw advies vragen voor de behandeling van huidproblemen. De verkoop van (cosmetische) producten sluit bij deze adviezen aan. Voor jou is het de kunst om klanten een persoonlijke, deskundige en hygiënische behandeling te geven

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 3-jarige vakopleiding Schoonheidsspecialist (BOL). Bijzonderheden: Sommige scholen hanteren een kortere opleidingsduur; informeer hierover bij de school van je keuze. 2. De 3-jarige vakopleiding (3) Schoonheidsspecialist (nieuwe stijl) (BOL en BBL) Waar 1. Albeda College (Rotterdam) Amice Opleidingscentrum (Barneveld) Esthética Opleidingen B.V. (Breda) Gelders Opleidingsinstituut (Arnhem) Gilde Opleidingen (Roermond) Haarlemse Academie (Uitgeest) Instituut De Korte (Amsterdam) IVS Opleidingen (Dordrecht) IMKO Opleidingen (Gouda) Instituut De Vries Kok (Groningen) Kosmos (Eindhoven) LOI MBO-College (Leiderdorp) Nederlands Talen Instituut (Leiden) Noord Limburgs Opleidingsinstituut voor Schoonheidsspecialiste (Venlo) Instituut Penso-Garmes (Nijmegen) Opleidingsinstituut Berber Hoogkamer (Utrecht) ROC Nijmegen Rijn IJssel (Arnhem) ROC Rivor ROC van Twente ROC Zeeland (Goes) Vitalis College (Breda) Zadkine (Rotterdam) Zebra College (Roosendaal) 2. Alfa-college (Groningen) Da Vinci College (Dordrecht) Deltion College (Zwolle) Graafschap College (Doetinchem) Kellebeek College (Roosendaal) Landstede MBO (Zwolle) Leeuwenborgh Opleidingen (Maastricht) Opleidingsinstituut Thomas (Den Bosch) Regio College (Zaandam) ROC A12 ROC ASA (Amersfoort) ROC Eindhoven ROC Flevoland (Almere) ROC Friese Poort ROC ID College (Zoetermeer) ROC Midden Nederland ROC Mondriaan (Den Haag) ROC Nova College (Haarlem) ROC van Amsterdam

GEZONDHEID

Plaatsingsmogelijkheden In een schoonheidssalon. Je kunt je ook zelfstandig vestigen of bedrijfleider worden van een schoonheidssalon. Carrieremogelijkheden Met de deelkwalificatie Doorstroom HBO: HBO. Na de opleiding vakman niveau 3 Schoonheidsspecialist kun je er voor kiezen om verder te gaan met de opleiding vakman niveau 4 Allround schoonheidsspecialist. Ook kun je instromen in andere vakopleidingen, zoals Voetverzorger of Allround kapper. Salarisindicatie Aanvangssalaris ongeveer €1.660,-. Dit kan uitlopen tot ongeveer €1.775,-. Bij zelfstandige vestiging is je inkomen afhankelijk van het aantal cliënten. Meer informatie KOC Nederland, Postbus 54, 3430 AB Nieuwegein, tel. 030-6071000.

Tandartsassistent Niveau 4

Is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de tandartenpraktijk, onderhoudt de contacten met patiënten, bereidt de patiëntenbehandeling voor en assisteert bij de behandeling, geeft informatie en voorlichting, houdt de patiënten- en praktijkadministratie bij en zorgt dat apparatuur en instrumenten functioneren en voldoen aan de praktijkhygiënische normen voor de tandartspraktijk.

ROC ASA in Almere Mét aandacht voor jou! MBO-opleidingen op niveau 3 en 4 en mogelijkheid tot MHBO-trajecten

• Economie & Management • Handel

• Juridisch • Zorg & Welzijn

KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN OP: 13 januari 2010 9 maart 2010

14 april 2010 20 april 2010

Ga voor meer informatie naar onze website www.rocasa.nl/almere Filipijnenstraat 10 - 1339 NA Almere Tel. 036 5486120

www.rocasa.nl/almere


GEZONDHEID

Wat wil jij worden?

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg.

31

Opleiding 1. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Tandartsassistent (BOL en BBL).

thetisch, hygiënisch en van hoge kwaliteit. Je werkt samen met, en onder verantwoordelijkheid van, de tandtechnicus. De tandtechnicus stuurt anderen aan, bereidt het werk voor en houdt de nieuwste technieken bij. Je werkt zelfstandig, maar wel in nauwe samenwerking met de tandarts van de patiënt. Je bent gespecialiseerd in protheses óf in kronen en bruggen. Ook complexere werkstukken zijn bij de tandtechnicus in goede handen.

Bijzonderheden: De opleidingsduur verschilt per ROC van anderhalf tot drie jaar. Dit is onder andere afhankelijk van je leeftijd en voorkennis. Ook een avondopleiding behoort tot de mogelijkheden.

Vooropleiding Minimaal VMBO T- of K-leerweg. Voor BBL geldt: werkzaam bij een erkend tandtechnisch laboratorium. Erkende leerbedrijven vind je op de site van de SVGB: www.svgb.nl

2. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Tandartsassistent (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

Opleiding 1. De 3-jarige vakopleiding (3) Tandtechnisch medewerker kroon- en brugwerk (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding (3) Tandtechnisch medewerker prothese (BOL en BBL).

Bijzonderheden: Bij voorkeur richting Zorg en Welzijn.

Waar 1. Alfa-college* Koning Willem I College LOI MBO-College Noorderpoortcollege* ROC Aventus* ROC Zadkine ROC Zeeland Bijzonderheden: Bijna alle ROC`s bieden de opleiding alleen aan in de beroepsopleidende leerweg (BOL). * Deze ROC`s bieden daarnaast ook de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) aan. 2. Arcus College Da Vinci College Deltion College Gilde Opleidingen Horizon College Kellebeek College (Etten-Leur) Regio College (Zaandam) ROC ASA (alleen BBL) ROC Eindhoven ROC Friese Poort ROC ID College ROC Nova College ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC Tilburg ROC Nijmegen Rijn IJssel ROC Midden Nederland Plaatsingsmogelijkheden Een gediplomeerd tandartsassistent kan gelijk aan de slag. Dit is een extra pluspunt van het beroep tandartsassistent. In een kleine praktijk of een grote groepspraktijk. Maar je kunt er ook voor kiezen om in een ziekenhuis te gaan werken bij een kaakchirurg of orthodontist. Carrieremogelijkheden Na de opleiding kun je verder studeren aan de HBOopleiding Mondhygiëne of doorstromen naar de opleiding praktijkopleider. Ook kun je een aanvullende cursus tot preventie-assistent volgen. Deze cursus neemt ongeveer drie à vier maanden in beslag. Dan mag je tijdens een behandeling zelfstandig tandsteen verwijderen. Maar je mag bijvoorbeeld ook voorlichting en poetsinstructies geven aan kinderen en volwassenen. Salaris indicatie Afhankelijk van leeftijd en ervaring: 16-jarigen e965,10 oplopend tot €1.429,48 voor 20-jarigen; 21-jarigen van €1.545,20 oplopend tot €2.092,17. Voor preventieassistenten lopen de salarissen van €1.705,07 tot maximaal €2.218,39. In de instellingen waar de CAO Ziekenhuizen van toepassing is geschiedt de inschaling op 3 niveaus: 25, 30 en 35. Aanvangssalaris op 22-jarige leeftijd €1.437,- oplopend tot €2.319,-. Meer informatie Voor algemene inlichtingen: NMT, Geelgors 1, Nieuwegein, tel. 030-6076276. www.werkenbijdetandarts.nl voor vacatures in de tandheelkundige praktijk.

2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Tandtechnicus kroon en brugwerk (BOL en BBL). De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Tandtechnicus prothese (BOL en BBL). Waar ROC ASA, sector (Amersfoort).

SBBO

Gezondheidstechniek

Plaatsingsmogelijkheden Je werkt meestal in een tandtechnisch laboratorium. Carrieremogelijkheden Het verder volgen van 1-jarige specialistische opleidingen: specialist volledige prothese, specialist partiële prothese, specialist kroon- en brugwerk en specialist orthodontie. Ook kun je doorstromen naar de HBOopleiding Tandprothese aan de Hogeschool Utrecht. Salaris indicatie Je salaris hangt sterk af van de soort werkkring en de opgedane ervaring. Meer informatie Instituut Vakopleiding Tandtechniek (IVT), Nieuwegein, tel. 030-6304855; e-mail: info@ivt.nl. www.ivt.nl en www.denkeensaanietsanders.nl .....................................................................................

Technisch oogheelkundig assistent (TOA) Niveau 4

Als technisch oogheelkundig assistent werk je onder begeleiding van een oogarts. Je hebt te maken met patiënten van diverse leeftijden en achtergronden. Jij begeleidt ze bij de oogonderzoeken en stelt ze zonodig gerust. Je verzorgt zelfstandig spreekuren, zorgt voor de administratieve voorbereiding en stuurt patiënten eventueel door naar de oogarts. Je doet oogmetingen, gezichtsveldonderzoek en aanvullende testen. Soms help je de oogarts bij kleine ingrepen. Ook onderhoud je contacten met oogartsen, huisartsen, optometristen en opticiens. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Technisch oogheelkundig assistent (BBL). Bijzonderheden: je moet werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf. Waar SVGB Opleidingencentrum, Nieuwegein Plaatsingsmogelijkheden In een zelfstandige oogartsenpraktijk of in een ziekenhuis. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar de hbo-opleiding Optometrie of Orthoptie. Meer informatie SVGB, tel.: 030 603 67 56. E-mailadres: opleidingen@ svgb.nl. www.svgb.nl en www.denkeensaanietsanders.nl.

Tandtechnisch medewerker/ tandtechnicus Niveau 3,4

Als tandtechnisch medewerker kies je voor de specialisatie protheses óf voor de specialisatie kronen en bruggen. Binnen je vakgebied maak of repareer je tandtechnische voorzieningen met behulp van verschillende bewerkings- en vervaardigingsmethoden. Het eindproduct is altijd functioneel, es-

Verpleegkundige Niveau 4

Heeft als taken onder andere het verplegen, verzorgen en begeleiden van patiënten, in een (psychiatrisch) ziekenhuis, een verpleeghuis, bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten of in de thuiszorg.

Je moet een verpleegplan voor patiënten kunnen opstellen en instructies kunnen geven over medicijngebruik. Ook moet je als verpleegkundige voorlichting kunnen geven, rapporten kunnen maken en de voorraad- en patiëntenadministratie kunnen bijhouden. Je belangrijkste taak is zowel lichamelijke als psychosociale verpleegkundige zorg te bieden. Vooropleiding VMBO-diploma T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Verpleegkundige (BOL en BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) MBO-verpleegkundige (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Tijdens de opleiding maak je kennis met alle doelgroepen waar je als Verpleegkundige mee te maken kunt krijgen. Uiteindelijk kies je een verdieping in een van de volgende richtingen: - Ziekenhuiszorg - Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg - Geestelijke Gezondheidszorg - Gehandicaptenzorg Waar 1. Albeda College Drenthe College Hoornbeeck College Koning Willem I College Noorderpoortcollege ROC De Leijgraaf (Veghel)* ROC Eindhoven ROC Westerschelde Zadkine ROC Zeeland *alleen BOL 2. Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Horizon College Kellebeek College (Roosendaal) Landstede MBO Leeuwenborgh opleidingen Regio College (Zaandam) ROC A12 ROC Aventus ROC Kop van Noord-Holland ROC Menso Alting* ROC Leiden ROC Nova College ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Flevoland ROC Friese Poort ROC Rivor ROC Tilburg ROC Mondriaan ROC Nijmegen ROC Ter AA ROC Midden Nederland ROC van Twente Rijn IJssel Vitalis College (Breda) *alleen BOL Plaatsingsmogelijkheden Je kunt in alle velden werken van de gezondheidszorg: in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, verpleegtehuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en maatschappelijke gezondheidszorg. Je taken liggen op het terrein van de directe zorg voor de patiënten. Carrieremogelijkheden Doorstromen naar de specialistenopleiding Praktijkopleider of naar de Opleiding tot verpleegkundige HBO. Ook kun je denken aan bijvoorbeeld de vervolgopleidingen Intensive Care Kinderverpleegkunde of Kinderverpleegkunde. Salaris indicatie Intramuraal geschiedt de inschaling op 2 niveaus: 40 en 45. Aanvangssalaris voor leerlingverpleegkundigen: 1e leerjaar €1.133,-, 2e leerjaar €1.267,-, 3e leerjaar €1.437,- en 4e leerjaar €1.599,- (voor zover het minimum (jeugd)loon niet hoger ligt). Gedurende de voorbereidende periode krijg je zakgeld gebaseerd op het minimum (jeugd)loon dat een werknemer in de ziekenhuisbranche verdient. Na het behalen van je diploma is je aanvangssalaris op 22-jarige leeftijd €1.791,- (bij inschaling in het laagste functie-niveau) en kan oplopen tot maximaal €2.741,-. In de thuiszorg is het aanvangssalaris (functiegroep 40) als gediplomeerde €1.730,- en kan oplopen tot €2.560,-. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vindt inschaling plaats in FWG 40 of 45. Aanvangssalaris na diplomering is €1.674 en kan oplopen tot maximaal €2.847,-. De GGZ kent geen jeugdschalen. De leerlingensalarissen zijn: 1e jaar €1.091,-, 2e jaar €1.286,-, 3e en 4e jaar €1.663,-.

Verzorgende/ Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) Niveau 3

Je werkt bijvoorbeeld met ouderen, zieken en lichamelijk gehandicapten die veel hulp en zorg nodig hebben en je bent verantwoordelijk voor hun verzorging. Dit kan zijn in een verpleeghuis, een verzorgingshuis of woonvoorziening voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten, maar ook bij de mensen thuis. Een belangrijke taak is om de zelfredzaamheid van de zorgvrager weer op gang te krijgen en zo mogelijk te handhaven. In de thuiszorg verleen je die hulp die nodig is om het huishouden draaiende te houden. Naast huishoudelijke verzorging maken ook begeleiding en ondersteuning een belangrijk deel uit van je taak. Ook kun je in de kraamzorg assisteren bij de bevalling thuis. Je verzorgt dan moeder en kind en verricht de noodzakelijke huishoudelijke werkzaamheden. De opleiding Verzorgende kent twee uitstroomvarianten: verzorgende en verzorgende IG (individuele gezondheidszorg). Als je als verzorgende IG aan het werk gaat, voer je naast de verzorgende werkzaamheden ook verpleegkundige handelingen uit. Vooropleiding VMBO K-, G- of T-leerweg. Opleiding 1. De 3-jarige vakopleiding (3) Verzorgende (BOL en BBL). Bijzonderheden: Binnen de opleiding verzorgende kun je kiezen voor de uitstroomvariant verzorgende IG (individuele gezondheidszorg). In deze uitstroomvariant volg je vanaf het tweede studiejaar een aparte deelkwalificatie: verplegende elementen. Met een diploma Helpende kun je de opleiding volgen in ongeveer 2 jaar. 2. De 4-jarige vakopleiding (3) Verzorgende(-IG) (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Afhankelijk van de richting die je volgt, kun je gaan werken in een verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg, in de kraamzorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg of in een ziekenhuis. Waar 1. Zie de ROC`s bij Verpleegkundige (behalve: Deltion College, Graafschap College, ROC van Twente, ROC Rivor, Regio College, Hoornbeeck College, ROC A12 en ROC Zeeland) Bijzonderheden: Overal BOL en BBL (bij ROC de Leijgraaf (Veghel) en ROC Menso Alting alleen BOL). 2. Arcus College Da Vinci College Deltion College Gilde Opleidingen Friesland College Graafschap College Horizon College Kellebeek College (Roosendaal) Landstede MBO Leeuwenborgh Opleidingen ROC A12 Regio College ROC van Amsterdam ROC Aventus ROC ASA ROC Aventus ROC Flevoland ROC Friese Poort ROC Kop van Noord-Holland ROC Leiden ROC Menso Alting ROC Mondriaan ROC Rivor ROC Nijmegen ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Twente Vitalis College (Breda)


32 Plaatsingsmogelijkheden In de ouderenzorg (zowel thuis als in bijvoorbeeld een verzorgingshuis), thuiszorg (gezinsverzorging, kraamzorg, kruiswerk), in ziekenhuizen, in instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. Carrieremogelijkheden Bij gebleken geschiktheid kun je afdelingshoofd in een verzorgingshuis worden (CAO: 1e bejaardenverzorgende) en de VSID voor afdelingshoofden volgen. Ook kun je de Middelbare Beroepsopleiding Sociale Dienstverlening gaan volgen. Dit biedt mogelijkheden om leidinggevende te worden binnen een instelling voor bejaardenverzorging. Je kunt ook een cursus voor afdelingshoofd gaan volgen voor een functie in het middenkader van de instelling. Na enkele jaren ervaring in de thuiszorg kun je de 1-jarige vervolgopleiding tot gespecialseerd verzorgende gaan volgen (werken in gezinnen met complexe problematiek, meestal op psychosociaal gebied); ook kun je door het volgen van de Middelbare Beroepsopleiding Sociale Dienstverlening o.a. een leidinggevende functie in de thuiszorg krijgen. Ook kun je doorstromen naar de specialistenopleiding Praktijkopleider of de middenkaderopleiding Verpleegkundige. Salaris indicatie In de thuiszorg ligt je aanvangssalaris als gediplomeerd gezinsverzorgende op € 1.560,- of € 1.640,- en kan uitlopen tot ongeveer € 2.200,- of € 2.380,Als kraamverzorgende ligt je aanvangssalaris op € 1.640,- en kan uitlopen tot ongeveer € 2.380,-. Als wijkziekenverzorgende/VIG en als gespecialiseerd verzorgende ligt je aanvangssalaris als gediplomeerde op € 1.730,- en kan uitlopen tot € 2.560,- . In instellingen waar de CAO-ziekenhuizen van toepassing is geschiedt de inschaling op 3 niveaus: 30, 35 en 40. Aanvangssalaris als leerlingverzorgende (-IG): 1e leerjaar € 1.133,-, 2e leerjaar € 1.267,-, 3e leerjaar € 1.437,- (voor zover het minimum (jeugd)loon niet ho-

www.beroepenkrant.nl ger ligt). Gedurende de voorbereidende periode krijg je zakgeld, gebaseerd op het netto minimum (jeugd) loon dat een werknemer in de ziekenhuisbranche verdient. Na diplomering als verzorgende ingeschaald in het laagste functieniveau heb je op 22-jarige leeftijd een aanvangssalaris van € 1.599,-; dit kan oplopen tot maximaal € 2.495,-.

Vooropleiding Je moet minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding (1) Zorghulp (BOL en BBL). 2. De 1-jarige assistentenopleiding (1) Zorghulp (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Bij sommige ROC`s kun je de 1-jarige opleiding AKA (arbeidsgekwalificeerde assistent) volgen met de uitstroomdifferentiatie zorg en welzijn.

Zorghulp Niveau 1

Als zorghulp werk je bij oudere, zieke of gehandicapte mensen die thuis of in een instelling wonen. Je helpt je cliënten met het runnen van hun huishouden. De zorg voor de kinderen (op beperkte schaal), eten klaarmaken en afwassen behoren tot je taken. Maar ook een praatje maken, de huisdieren verzorgen of de boodschappen doen, horen hierbij.

Waar Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College Effatha Guyot Groep (Zoetermeer) Friesland College Gilde Opleidingen (alleen BBL) Graafschap College (alleen BOL) Hoornbeeck College Horizon College Kellebeek College (Roosendaal) Koning Willem I College Landstede MBO (alleen 2; BOL) Leeuwenborgh opleidingen Noorderpoortcollege Regio College (alleen BOL) ROC A12 ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC De Leijgraaf

GEZONDHEID

ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Friese Poort ROC ID College ROC Leiden (alleen BOL) ROC Menso Alting (alleen BOL) ROC Midden Nederland ROC Mondriaan ROC Nova College ROC Nijmegen (alleen BOL) ROC van Twente ROC Ter AA (alleen BBL) ROC Rivor (alleen BOL) ROC Tilburg ROC Westerschelde Rijn IJssel Vitalis College (Breda) Zadkine Plaatsingsmogelijkheden Bij mensen thuis of in instellingen waar zij wonen. Voorbeelden hiervan zijn de thuiszorg, een verzorgingshuis, een woonvorm voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten of een verpleeg- of ziekenhuis. Carrieremogelijkheden Je kunt met vrijstellingen doorstromen naar de basisberoepsopleiding Helpende. Salaris indicatie Je aanvangssalaris op 22-jarige leeftijd ligt (in functiegroep 15) op €1.383 en kan maximaal uitlopen tot €1.913,- (in functiegroep 15) of €2.033,- (in functiegroep 20).


33

Beroepen aangegeven met play butt n kun je als film bekijken op www.scholieren.tv

TOERISME Horecamedewerker/ -ondernemer Niveau 4

Heeft een leidinggevende functie of middenkaderfunctie in een horeca onderneming en aanverwante bedrijven (dit alleen voor de afgestudeerden van de opleiding Manager horeca-ondernemer), dienstverlenende instellingen (ziekenhuizen, bejaardencentra, verzorgingscentra, enz.) en toeleveringsbedrijven. Vooropleiding 1. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Economie (overige sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne vreemde taal). 2. VMBO T-, G- of K-leerweg of bewijs van overgang naar 4 HAVO/VWO Opleiding 1a. Een 4-jarige middenkaderopleiding (4) Horecaondernemer/-manager (BOL). Bijzonderheden: Na HAVO met profiel E&M is een 3-jarige opleiding mogelijk. De toelatingseisen kunnen per school nogal verschillen en zijn vaak hoger. Informeer daarom eerst bij je dekaan of bij de betreffende school. Een aantal van vermelde ROC`s verzorgt ook de 3-jarige middenkaderopleiding Horecaondernemer Café/ Bar en Fastfood, speciaal voor het kleine horecabedrijf en de fastfoodsector. ROC van Twente biedt in samenwerking met de Hogeschool Leeuwarden de fastrack Hospitality Manager aan. Dan doe je MBO + HBO in 4 jaar. 1b. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Manager/ Ondernemer horeca (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 2a. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Facilitair leidinggevende (BOL/BBL). 2b. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Facilitair leidinggevende (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 3. Hogeschool Tio (hbo & mbo) verzorgt de versnelde opleiding Hotelmanagement. Met deze opleiding kun je in 1 of 2 jaar je MBO-diploma behalen, afhankelijk van je vooropleiding. Engels in je vooropleiding is verplicht, bij voorkeur aangevuld met extra vreemde talen. Europrof verzorgt een 1-jarige assistentenopleiding (niveau 1), een 2-jarige basisberoepsopleiding (niveau 2) en een 3-jarige vakopleiding (niveau 3). Afhankelijk van je vooropleiding en mogelijkheden kun je op niveau 1 of 2 instromen en vervolgens het traject tot en met niveau 3 doorlopen. Business School Notenboom (opleidingsplaatsen Eindhoven, Maastricht en Hilversum) verzorgt na VMBO T-leerweg een 2-jarige BOL-opleiding Hotelmanagement (niveau 4). Waar 1. Albeda College Arcus College Business School Notenboom Deltion College Friesland College Gilde Opleidingen Koning Willem I College Landstede MBO Noorderpoortcollege ROC Mondriaan ROC van Amsterdam ROC A12 (Ede/Velp) ROC ASA ROC Aventus

ROC Eindhoven ROC Friese Poort (Drachten en Sneek) ROC Leiden ROC Nijmegen ROC van Twente ROC Zeeland Rijn IJssel Zoomvliet College (Roosendaal) ROC Westerschelde Zadkine Europrof Scholengemeenschap De Rooi Pannen 2.Albeda College Alfa-college Arcus College Cingel College (Breda) Deltion College (alleen BBL) Drenthe College* Horizon College* Landstede MBO Noorderpoortcollege* Regio College (Zaandam)* ROC Nova College* ROC A12 (Ede/Velp) ROC Aventus ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Friesland College ROC Leiden ROC Mondriaan ROC Zadkine* *alleen BOL 3. Hogeschool Tio (HBO & MBO) Europrof Business School Notenboom Plaatsingsmogelijkheden Voor afgestudeerden onder 1.: zelfstandig ondernemer in de horecasector; leidinggevende funkties en kaderfunkties in het horecabedrijf (zowel kleinere, middelgrote en grotere bedrijven). 2. Voor afgestudeerden onder 2.: (assistent )leidinggevende en (assistent-) kaderfunkties in instellingen. Carrieremogelijkheden Verdere studie is mogelijk voor leraar Consumptieve Techniek in Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Wageningen (na 1.). Voor informatie bel: 013-5394444 of 0877877877. Doorstroming is mogelijk naar de Hogere Hotelscholen te Breda, Den Haag, Deventer, Leeuwarden en Maastricht, naar buitenlandse hotelscholen, naar het HBO Facility Management, de lerarenopleiding verzorging/ gezondheidskunde, of naar het HEAO. Of door vakkennis en ervaring leidinggevende funkties in grotere horecabedrijven. Salaris indicatie De salarissen zijn goed te noemen, maar niet exact aan te geven, aangezien deze per bedrijf sterk kunnen verschillen. .....................................................................................

Host/Hostess Reisbegeleider Niveau 3

Begeleidt namens een reisorganisator reizigers van en naar hun bestemming. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Economie (overige sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1. De 4-jarige vakopleiding Zelfstandig werkend medewerker toeristische informatie (BOL).

Bijzonderheden: Een 2-jarige MBO-opleiding Events, Hospitality & Travel bij Business School Notenboom in Maastricht, Eindhoven en Hilversum. Hogeschool Tio (hbo & mbo) verzorgt de versnelde opleiding Steward(ess)/Receptionist(e)/Host(ess). Met deze opleiding kun je in 1 of 2 jaar je MBO-diploma halen, afhankelijk van je vooropleiding. Engels in je vooropleiding is verplicht, bij voorkeur aangevuld met extra vreemde talen. Er zijn meer opleidingen die een dergelijke opleiding verzorgen. Kijk daarvoor op onze website. 2. De 4-jarige vakopleiding (3) Front officemedewerker (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar 1 en 2 Alfa-college (alleen 2) Arcus College (alleen 1) Albeda College (alleen 2) Cingel College (Breda; alleen 2) Drenthe College (alleen 1) Da Vinci College (alleen 1) Friesland College Gilde Opleidingen Landstede MBO (alleen BOL) Leeuwenborgh opleidingen Business School Notenboom (alleen 1) Hogeschool Tio (HBO & MBO)(alleen 1) Noorderpoortcollege (alleen 1) Regio College (alleen 2) ROC A12 (alleen 2) ROC ASA (alleen 1) ROC Aventus ROC Eindhoven (alleen 1) ROC Flevoland (alleen 2) ROC Leiden ROC Mondriaan ROC Nijmegen (alleen 1) ROC van Amsterdam ROC van Twente (alleen 1) ROC Midden Nederland Rijn IJssel Scholengemeenschap De Rooi Pannen (alleen 2) Zadkine (alleen 1) Plaatsingsmogelijkheden Bij touroperators, reisbureau`s, vervoersmaatschappijen, etc. Werkzaamheden: het namens een reisorganisator op de plaats van bestemming ontvangen en begeleiden van de reizigers. Onder deze begeleiding behoort het toezicht op vervoer van reizigers tussen vliegveld of station naar en van de hotels, op de onderbrenging in hotels en op de uitvoering van excursies. Carrieremogelijkheden Zijn er niet middels allerlei opleidingen, maar wel via het werk en door de ervaring die je verkrijgt. Als reisbegeleider kun je mogelijk doorgroeien naar functies als “Inkoper” bij touroperators. Je kunt ook denken aan het oprichten van een eigen reisbureau; daar is dan wel het diploma “handelskennis voor het reisbureaubedrijf” voor vereist. Salaris indicatie Is sterk afhankelijk van de soort werkkring waar je terechtkomt; groot of klein reisbureau, grote of kleine touroperator en dergelijke en de soort van werkzaamheden welke je verricht. Gemiddeld kun je denken aan een aanvangssalaris van ongeveer €1.450,-. Dit kan uitlopen tot ongeveer €1.790,-. Meer informatie Voor een praktische opleiding: reisorganisatie in eigen woonplaats of omgeving. Voor een theoretische opleiding: Alphens Studiecentrum in Alphen a/d Rijn. www.reiswereldbaan.nl

Luchtvaartdienstverlener (Steward/stewardess) Niveau 4

Je begeleidt en verzorgt je passagiers op luchthavens en vliegtuigen. Het cabinepersoneel (zoals steward/ess en purser) wijst de gasten hun stoel, geeft instructies over wat te doen in noodsituaties, serveert tijdens de vlucht hapjes en drankjes, verkoopt tax-free artikelen en stelt mensen met vliegangst gerust. Het passagepersoneel verzorgt onder meer het inchecken van de passagiers, handelt de bagage af, begeleidt passagiers naar de gate en het vliegtuig en verkoopt tickets. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Bijzonderheden: In Hoofddorp genieten leerlingen met drie vreemde talen (bijvoorbeeld Engels, Duits en Frans) de voorkeur. Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Luchtvaartdienstverlener (BOL en BBL). Bijzonderheden: Hogeschool Tio (hbo & mbo) verzorgt de versnelde opleiding Steward(ess)/Receptionist(e)/Host(ess). Met deze opleiding kun je in 1 of 2 jaar je MBO-diploma halen, afhankelijk van je vooropleiding. Engels in je vooropleiding is verplicht, bij voorkeur aangevuld met extra vreemde talen. ROC Aventus, sector HTR (Apeldoorn) verzorgt een 1-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris Luchtvaartdienstverlening na diploma niveau 3 commercieel medewerker Reizen en/of toeristische informatie, aangevuld met drie moderne vreemde talen. 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Luchtvaartdienstverlener (nieuwe stijl). Bijzonderheden: Deltion College verzorgt ook de tweetalige opleiding International Aviation Services (IAS). Daarmee behaal je 2 diploma`s: Luchtvaartdienstverlener en het BTEC National Diploma in Aviation Services. Waar Albeda College** Arcus College (Heerlen/Sittard/Maastricht)* Deltion College (Zwolle)** Friesland College (Leeuwarden)** Hogeschool Tio (hbo & mbo) (Hengelo) Landstede MBO (Zwolle) Leeuwenborgh opleidingen (Maastricht) Regio College (Zaandam)** ROC ASA (Amersfoort)** ROC Aventus * ROC van Amsterdam Airport (Hoofddorp) (alleen BOL) ROC Eindhoven** ROC Tilburg ROC Nijmegen** ROC Zeeland** Scholengemeenschap De Rooi Pannen (Tilburg)** *alleen opleiding 1 **alleen opleiding 2 Plaatsingsmogelijkheden Als cabine- en/of passagepersoneel bij luchtvaartondernemingen als KLM, Martinair, Transavia en Aero Groundservices. Het cabine-personeel begeleidt en verzorgt de passagiers tijdens de vlucht. Het passagepersoneel is werkzaam op de luchthaven. Het verzorgt o.a. het inchecken van passagiers, het afhandelen van bagage, het begeleiden van passagiers naar en van het vliegtuig en het oplossen van diverse problemen.

Check de clips van je toekomstige opleiding of beroep op www.scholieren.tv

Films van o.a.: NHTV : Discover your World - Reisbranche, de wereld aan je voeten! - Recreatiebranche


34

www.beroepenkrant.nl

Het luchtvaartbedrijfsleven heeft te maken met een continue groei van het aantal passagiers. Dit doet de behoefte aan cabine- en passagepersoneel in de komende jaren sterk toenemen. Door de scherpere concurrentie moeten er bovendien steeds hogere kwaliteitseisen gesteld worden aan de dienstverlening. Carrieremogelijkheden Het diploma geeft je een startkwalificatie voor de functies cabin attendant en medewerker passage. Afhankelijk van je capaciteiten en ambities is doorgroei mogelijk naar functies als assistent cabinmanager, cabinmanager (purser), supervisor passage en manager passage. Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt tussen €1.400,- en ca. €1.660,- afhankelijk van leeftijd en functie. Voor leidinggevende functies gelden hogere salarissen.

Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg.

Bijzonderheden: Deze AOC`s/ROC`s verzorgen niet altijd alle genoemde opleidingen. Informeer daarom eerst bij het AOC/ ROC van jouw keuze

Medewerker recreatiepark/ attractiepark (Outdoor Life) Niveau 1 t/m 4

Op de camping waar je werkt, is altijd wel iets te doen. Je gasten moeten het goed hebben, dus zorg je dat alles schoon is en er goed bij staat. Je repareert de fietsenstalling, zorgt dat de wandelpaden goed onderhouden zijn en dat de speeltuin altijd veilig is. Je werk bij een attractiepark is weer heel anders. Wat dacht je van al die spullen die in het park onder de achtbaan terecht komen? Aanstekers, munten, paspoorten, van alles kom je tegen. Je zorgt dat het park geen grabbelton wordt en ruimt alles netjes op. Bij een outdoororganisatie ga je bijvoorbeeld met een groep kinderen op zeilkamp. Jij zorgt dat ze de basis na een dag doorhebben. En dat er bonte avond wordt georganiseerd waar ze over een paar jaar nog met veel plezier aan terugdenken.

ROC Flevoland (alleen 2) ROC Friese Poort (alleen 2) ROC Leiden (alleen 2) ROC Mondriaan (alleen 2) ROC Nova College (alleen 2) ROC Nijmegen (alleen 2) Rijn IJssel ROC van Twente (alleen 2) ROC Westerschelde (Terneuzen) (alleen 2) ROC Midden Nederland (alleen 2) Europrof (Moergestel) Zoomvliet College (alleen 2)

Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker natuur en leefomgeving (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakmanopleiding Vakbekwaam medewerker natuur en leefomgeving (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris natuur en leefomgeving (BOL en BBL). Waar AOC de Groene Welle AOC Friesland AOC Oost AOC Terra Clusius College Citaverde College Graafschap College Groenhorst College Helicon Opleidingen Holland College Wellantcollege ROC Zeeland

Plaatsingsmogelijkheden Je kunt aan de slag bij een recreatiebedrijf, een camping, buurtprojecten, een attractiepark of een zwembad. Je helpt dan bij allerlei zaken: je assisteert het recreatieteam (sport- en spelactiviteiten en toernooien), je helpt een schelpenpad aanleggen of het doolhof onderhouden of staat in de winkel. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.560,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

TOERISME

Plaatsingsmogelijkheden Bedrijfsleider in een horecabedrijf. Carrieremogelijkheden Een verdere studie, bijvoorbeeld Hoger hotelonderwijs (HBO). Salarisindicatie Is sterk afhankelijk van de soort werkkring waar je terechtkomt: groot of klein horecabedrijf en dergelijke en de soort van werkzaamheden die je verricht.

Restaurateur Niveau 4

Als “ambachtelijk ondernemer” verricht je veel uitvoerende taken in de keuken of het restaurant, maar ben je ook ondernemer. Je houdt je dan bezig met managementtaken op het gebied van financiën, personeelsbeleid, marketing en al die zaken die nodig zijn om een horecabedrijf te laten functioneren. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Economie (overige sectoren: + wiskunde of economie of 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1. Een 4-jarige middenkaderopleiding Restaurateur (BOL en BBL). 2. Een 4-jarige middenkaderopleding (4) Manager/ondernemer horeca (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar Alfa-college (Groningen) (alleen 2) De Rooi Pannen (Tilburg) (alleen 2) Deltion College Friesland College (Leeuwarden) (alleen 2) Gilde Opleidingen (Roermond) (alleen 2) Hogeschool Tio (alleen 2) Koning Willem I College (Den Bosch) (alleen 2) ROC A12 (Ede) (alleen 2) ROC Aventus (alleen 2) ROC de Leijgraaf (alleen 2) ROC van Amsterdam (alleen 2)

Steward(ess) Gastheer/gastvrouw in de lucht. Biedt passagiers een aangename reis en draagt zorg voor de vliegveiligheid aan boord. Vooropleiding 1. VMBO + een voltooide MBO-opleiding of relevante werkervaring (minimaal 2 seizoenen als cabinepersoneel) (minimaal 3-jarig). Bijzonderheden: Op het MBO moet je in het eindexamenpakket Engels op niveau 3 of 4 hebben gedaan. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling. Minimum lengte steward(ess): 1.58 m, max. lengte 1.90 m. Leeftijd: vanaf 21 jaar bij indiensttreding. Een representatief en goed verzorgd uiterlijk.


TOERISME

Wat wil jij worden?

Lengte en gewicht dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. Een bril of contactlenzen zijn toegestaan mits de sterkte tussen -5 en +5 ligt. 2. MBO met Engels en bij voorkeur aangevuld met extra vreemde talen. Opleiding 1. Interne opleiding van 6 weken, voorafgaand aan het dienstverband. Bijzonderheden: Cursustoelage: ongeveer € 1.080,- bruto. 2. Een 1-jarige opleiding Steward(ess)/Receptionist(e) /Host(ess) Bijzonderheden: Hogeschool Tio (hbo & mbo) verzorgt de versnelde opleiding Steward(ess), Receptionist(e), Host(ess). Met deze opleiding kun je in 1 of 2 jaar je MBO-diploma halen, afhankelijk van je vooropleiding. Engels in je vooropleiding is verplicht , bij voorkeur aangevuld met extra vreemde talen. Waar 1. KLM 2. Hogeschool Tio (hbo & mbo) Plaatsingsmogelijkheden 1. In principe krijg je een 100% contract aangeboden voor 1 jaar. Carrieremogelijkheden 1. Bij verlenging van je contract is het afhankelijk van het benodigd aantal pursers, je capaciteiten en ambities of je door kunt groeien tot purser. Hoogstwaarschijnlijk vlieg je 8 à 9 jaar als stewardess voordat je kunt solliciteren voor de functie van purser. Salaris indicatie Het salaris bij indiensttreding (bij de KLM) bedraagt, ongeacht de leeftijd ongeveer €1.750,- per maand. Meer informatie KLM Afdeling Werving en Selectie Cabinepersoneel (SPL/NF), Postbus 7700, 1117 ZL Luchthaven Schiphol, tel. 020-6489655. Verder: andere lijn- en chartermaatschappijen (Martin Air Holland/ Transavia/ Air Holland) met eigen arbeidsvoorwaarden.

Toeristisch-recreatief medewerker/ondernemer Niveau 2,3,4

Is in diverse functies inzetbaar: bij reisbureaus, touroperators, VVV-kantoren, hotels, verkeersbureaus, congrescentra, recreatiebedrijven en overheidsinstanties op het gebied van toerisme en recreatie. Vooropleiding 1. en 2. VMBO T-, G- of K- leerweg, alle sectoren en VMBO B-leerweg, sector Economie (overige sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne vreemde taal). 3. t/m 11. VMBO T-, G- of K- leerweg, sector Economie (overige sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1a. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Medewerker recreatie (BOL en BBL). 1b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Leisure & hospitality assistent (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Medewerker reizen en toeristische informatie (BOL). 3a. De 4-jarige vakopleiding (3) Zelfstandig werkend medewerker recreatie (BOL en BBL). 3b. De 3-jarige vakopleiding (3) Leisure & hospitality host (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 4. De 4-jarige vakopleiding (3) Zelfstandig werkend medewerker reizen (BOL en BBL). 5. De 4-jarige vakopleiding (3) Zelfstandig werkend medewerker toeristische informatie (BOL). 6. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Middenkaderfunctionaris recreatie (BOL en BBL). Bijzonderheden: De Rooi Pannen (Tilburg), ROC Aventus (Apeldoorn) en ROC Mondriaan (Den Haag ) bieden hiervan een 3-jarige Engelstalige variant aan. Aangezien de stages al vroeg in het schooljaar beginnen adviseert men een leeftijd van 18 jaar of ouder. 7. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Middenkaderfunctionaris reizen (BOL). 8. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Middenkaderfunctionaris toeristische informatie (BOL).

9. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Leisure and hospitality executive (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 10. De 3-jarige vakopleiding (3) Aqua and leisure host (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 11. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Aqua and leisure executive (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Afhankelijk van de studieduur en de studiekeuze kun je de volgende vrijstellingen van externe diploma`s behalen: Algemene Ondernemersvaardigheden, SEPR I (Vakbe-kwaamheid voor het Reisbureau) en SEPR II (AOV voor het Reisbureau). Business School Notenboom (vestigingen in Eindhoven, Hilversum en Maastricht) verzorgt de opleidingen in 2 jaar. 12. Particuliere opleidingen Bijzonderheden: Een bedrijfsopleiding bij de ANWB te Den Haag. Boerhave Opleidingen verzorgt de volgen de 1-jarige opleidingen: vakdiploma Reisbureau medewerker (buitenlands toerisme) na VMBO-T; Toeristisch medewerker (binnenlands toerisme) na VMBO-T. Hogeschool Tio (hbo & mbo) verzorgt de versnelde opleiding Commercieel Toeristisch Management. Met deze opleiding kun je in 1 of 2 jaar je MBO-4 diploma behalen, afhankelijk van je vooropleiding. Engels in je vooropleiding is verplicht, bij voorkeur aangevuld met extra vreemde talen. EuroCollege Management School verzorgt de MBOopleidingen (niveau 4) Hospitality Management en de opleiding Middenkader functionaris reizen aan. Duur: 2 jaar en 3 maanden. Vooropleiding: VMBO-T. Business School Notenboom (opleidingsplaatsen Eindhoven, Maastricht en Hilversum) verzorgt een 2-jarige BOL-opleiding (niveau 4) Events, Hospitality & travel. Waar 1 t/m 11 Albeda College (1b, 2, 3a, 4 t/m 9) Alfa-college (2, 3b en 9) Arcuscollege (1a, 3 en 4 t/m 9) Business School Notenboom (7) Cingel College (Breda; 1a, 2, 3a, 4 t/m 9) Deltion College (3 en 9) Drenthe College (3 t/m 9) Friesland College (1a, 3, 5 t/m 9 en 11) Gilde Opleidingen (1a, 3b, 4, 5, 7, 8) Koning Willem I College (7 en 9) Graafschap College (3b, 7 en 8) Da Vinci College (2, 3b, 4, 5, 7, 8) Landstede MBO (1a, 1b, 3 t/m 9 en 11) Leeuwenborgh Opleidingen (1b, 4, 5, 7, 8) Noorderpoortcollege (1a, 3a en 4 t/m 8) Regio College (Zaandam; 3b en 6) ROC ASA (1b en 3 t/m 9) ROC A12 (2 en 3b t/m 9 en 11) ROC Aventus (1a en 3 t/m 9 en 11) ROC van Amsterdam (1a, 1b ,3,5,7,8 en 9) ROC Eindhoven (1a en 3 t/m 9) ROC Flevoland (4,5,7,8) ROC Leiden (1a, 1b, 3a, 3b, 5 en 9) ROC Midden Nederland (Utrecht; 1a, 2 t/m 8 en 10) ROC Mondriaan (3 t/m 9) ROC Nijmegen (1a, 3b, 4, 7 t/m 9; 1a alleen BOL) ROC Rivor (1b, 3b, 9 t/m 11) ROC Ter AA (9 t/m 11) Rijn IJssel (1a en 2 t/m 8) ROC van Twente (1, 3a en 4 t/m 8) ROC De Leijgraaf (1a,3a,4,6,8) ROC Westerschelde (3b) ROC Zeeland (4,6,7,9) Scholengemeenschap De Rooi Pannen (1b, 3b,4,6,8,10 en 11) Zadkine (4,5,7,8) 12. Alphens studiecentrum World Travel School Business School Notenboom NOTKa Boerhave Opleidingen Hogeschool Tio (HBO & MBO) ANWB EuroCollege Management School. Plaatsingsmogelijkheden Onder andere medewerker van een reisbureau, VVVkantoor, buitenlands verkeersbureau, (grotere) hotels, congresorganisaties, touroperators, ANWB, spoorwegen. Ook is het mogelijk zich als zelfstandig ondernemer te vestigen in de toeristisch-recreatieve sector. Verder zijn functies mogelijk welke te maken hebben met de bedrijfsvoering in deze sector, bijvoorbeeld bij een reisbureau, touroperator, camping, bungalowpark, pretpark, fitnesscentrum, zwembad, solarium of jachthaven. Carrieremogelijkheden Een hogere opleiding voor leidinggevende funkties in het werkveld van toerisme en rekreatie wordt verzorgd door de NHTV internationale hogeschool Breda. Ook doorgroei naar functies op (middel)management niveau en zelfstandig ondernemerschap is mogelijk. Salaris indicatie Als toeristisch medewerker heb je een aanvangssalarisvan ongeveer €1.055,-. Dit kan uitlopen tot ongeveer €1.690,-. Afhankelijk van bijvoorbeeld de zwaarte en de invulling van je functie, je ervaring, soort werkkring en de verantwoordelijkheid die je krijgt te dragen kunnen deze bedragen hoger uitvallen. Als ondernemer: zeer divers, afhankelijk van de sector en het bedrijf. Meer informatie www.reiswereldbaan.nl Voor informatie over de examens SEPR I, SEPR II, SEPR III, SEPR BFT (Basic Fares & Ticketing) en SEPR TMB (Toeristisch Medewerker Binnenland): SVH Klantenservice, tel. 0900-1402, www.svh.nl.

35


37

Beroepen aangegeven met play butt n kun je als film bekijken op www.scholieren.tv

voeding, natuur en milieu Bedrijfsleider melkveehouderij (Good Food) Niveau 1 t/m 4

Nederland is een toonaangevend land als het om veehouderij gaat. Jouw volledig gemechaniseerde melk- en fokbedrijf helpt die naam hoog te houden. Alles gaat bijna digitaal en nieuwe ontwikkelingen haal je meteen naar binnen. Je hebt veel oog voor het welzijn van je dieren. Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie dierverzorging (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker dier (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Dierverzorger, uitstroomdifferentiatie melkvee, hokdieren of graasdieren (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding Gespecialiseerd dierverzorger, uitstroomdifferentiatie rundveepedicure (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Dierenhouder, uitstroomdifferentiatie melkveehouderij, hokdieren of graasdieren (BOL en BBL). Bijzonderheden: Onderstaande AOC`s verzorgen niet altijd alle genoemde opleidingen. Informeer daarom eerst bij het AOC van jouw keuze. Waar AOC Friesland AOC Oost AOC Terra Clusius College AOC de Groene Welle Citaverde College Edudelta College Groenhorst College Helicon Opleidingen Landstede MBO Prinsentuin College Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden Na je opleiding kun je op diverse niveaus in de veehouderij werkzaam zijn. Als zelfstandige kun je denken aan beroepen als veehouder, fokker, handelaar of KImedewerker, In het algemeen ben je in de veehouderij verantwoordelijk voor een groot aantal dieren. Dat kan gaan om rundvee, varkens, pluimvee, geiten, paarden of schapen. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer

€2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies. .....................................................................................

Boomkweker (Suprising Nature) Niveau 1 t/m 4

Bloemdesigner (Dynamic Design) Niveau 1 t/m 4

Als bloembinder/bloemdesigner wordt je creativiteit steeds weer geprikkeld. Werken met kleur, vorm en materiaal vormt de basis van het vak. Je weet alles over planten en bloemen, over etaleren en presenteren en je bent op de hoogte van de nieuwste stijlen en trends. Je denkt mee met je klanten en overlegt met je collega`s, zorgt dat alle bestellingen op tijd af zijn en dat de pinautomaat het doet. En natuurlijk ziet je zaak er mooi, creatief en verzorgd uit. Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding (1) Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie groene detailhandel (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Bloembinder, uitstroomdifferentiatie tweede bloembinder (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Bloembinder, uitstroomdifferentiatie eerste bloembinder (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Vormgever leefomgeving, uitstroomdifferentiatie ondernemer/bloemist of arrangeur/vormgever (BOL en BBL). Waar AOC Friesland AOC Terra Citaverde College Clusius College Edudelta College AOC de Groene Welle Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Greenport Landstede MBO Prinsentuin College Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden Werken bij een bloemist of stylist of als zelfstandig bloemist of stylist. Je kunt ook je beroep maken van het opfleuren van kantoorgebouwen, tentoonstellingen of beurzen. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Als boomkweker ben je bezig met de kweek, groei, oogst, opslag en het vervoer van jonge of oudere bomen, struiken en vaste planten. Je wilt alles weten over de verzorging van gewassen en gewasbescherming, hoe je moet rijden op een trekker en hoe een succesvolle ondernemer werkt.

de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding (niveau 1) Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie plant (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (niveau 2) Vakfunctionaris open teelt, uitstroomdifferentiatie medewerker openteelt (BOL en BBL). De 2-jarige basisberoepsopleiding (niveau 2) Vakfunctionaris bedekte teelt, uitstroomdifferentiatie medewerker bedekte teelt (BOL en BBL). De 2-jarige basisberoepsopleiding (niveau 2) Vakfunctionaris biologisch dynamisch bedrijf, uitstroomdifferentiatie medewerker biologisch dynamisch bedrijf (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding (niveau 3) Vakfunctionaris open teelt, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker open teelt (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding (niveau 3) Vakfunctionaris bedekte teelt, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker bedekte teelt (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding (niveau 3) Vakfunctionaris biologisch dynamisch bedrijf, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker biologisch dynamisch bedrijf (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding (niveau 4) Middenkaderfunctionaris plant, uitstroomdifferentiatie open teelt, bedekte teelt of biologisch dynamisch bedrijf (BOL en BBL). Bijzonderheden: Onderstaande AOC`s verzorgen niet altijd alle hierboven genoemde opleidingen. Informeer daarom eerst bij het AOC van jouw keuze. Waar AOC Friesland AOC Terra AOC de Groene Welle Citaverde College Groenhorst College Helicon Opleidingen Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden Bomen en planten beschermen, snoeien en verplaatsen, dat verplaatsen doen op een trekker, ondernemer zijn en het weten te verkopen van het groen, dat alles hoort bij het vak. Dat doe je dan als zelfstandig kweker of wanneer je op een kwekerij gaat werken. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van

Boswachter (Suprising Nature) Niveau 1 t/m 4

Kies je voor bos- en natuurbeheer, dan leer je veel over het ontstaan en onderhoud van natuurgebieden! Ook je technische knobbel spreek je aan, want je gaat lassen, houtbewerken, bouwen en verharden. Als je klaar bent, kun je meteen het bos in maar bijvoorbeeld ook gaan werken als voorlichter of houtproducent. Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding (niveau 1) Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie natuur en leefomgeving (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (niveau 2) Medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie medewerker bos- en natuurbeheer (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding (niveau 3) Vakbekwaam medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding (niveau 4) Middenkaderfunctionaris natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie middenkaderfunctionaris natuur en leefomgeving (BOL en BBL). Waar AOC de Groene Welle AOC Oost AOC Terra AOC Friesland Citaverde College Groenhorst College Helicon Opleidingen Wellantcollge Plaatsingsmogelijkheden Kies je voor bos- en natuurbeheer, dan heeft de natuur bijna geen geheimen voor jou. Je hebt veel kennis over bos, bodem, water en alles wat daar leeft. Met dat in je achterhoofd, zorg je dat de natuurgebieden waar je werkt, er altijd goed onderhouden bij staan. Alles wat je in een natuurgebied tegenkomt, is bij jou in goede

Check de clips van je toekomstige opleiding of beroep op www.scholieren.tv

Films van o.a.: Christelijke Agrarische Hogeschool - Stoas Hogeschool - Groenhorst College - Groen Onderwijs - Bakkersvak Hogeschool Van Hall Larenstein - HAS Den Bosch - Slagersbranche


Kijk op www.horeca.nl/horecagame en maak kans op een limousinerit!


voeding, natuur en milieu handen: de bodem en het water, planten en bomen, bruggen en paden. Je kunt (veilig!) met de kettingzaag overweg en ook voor bijvoorbeeld lasapparaten en megamaaiers draai je je hand niet om. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Wat wil jij worden?

Dierenverzorger in dierentuin (Animal Friends) Niveau 1 t/m 4

Als dierverzorger ben je, samen met je collega`s, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf waar je werkt. Of dat nu een asiel, een afdeling van een dierentuin, een dierenwinkel of een kinderboerderij is. Je weet hoe je de dieren moet verzorgen: van het juiste voedsel tot het lekker borstelen of het knippen van nagels. Je kent het gedrag van het dier waar je later mee kunt gaan werken en weet alles over het veilig en hygiënisch huisvesten ervan. Ook leer je hoe je de kosten voor voer en verzorging berekent en de regels waar je je aan moet houden. Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie dierverzorging (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker Dier (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Dierverzorger, uitstroomdifferentiatie dierverzorger recreatiedieren of proefdierverzorger (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding Gespecialiseerd dierverzorger, uitstroomdifferentiatie dierentrimmer (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Dierenhouder, uitstroomdifferentiatie manager dierverzorging (BOL en BBL).

Dierenartsassistent (Animal Friends) Niveau 1 t/m 4

Bij de dierenartsenpraktijk waar je werkt, komt op een gemiddelde middag van alles over de vloer: een pup die voor zijn eerste inentingen komt, een timide fret, een kat met een ontstoken tekenbeet. Tegen sluitingstijd wordt een aangereden hond binnengebracht. De dierenarts kan hem niet meer helpen. Je assisteert en slaat een arm om een ontroostbaar jongetje. Je bent breed opgeleid, dus je weet precies hoe je de dieren en hun baasjes kunt helpen. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding Dierenartsassistent paraveterinair(BOL en BBL). Bijzonderheden: De Capabel Onderwijs Groep (Amsterdam) biedt een 1-jarige duale opleiding aan (alleen BOL). Waar AOC Friesland AOC Oost AOC Terra Clusius College AOC de Groene Welle Citaverde College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Animal Landstede MBO Prinsentuin College Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden Als dierenartsassistent heb je een verantwoordelijke taak: je assisteert de dierenarts bij zijn werk. Zo help je bij het maken van röntgenfoto`s, het afnemen van bloed en het maken van echo`s of het in slaap brengen van dieren als ze geopereerd moeten worden. En is de arts er niet, dan moet jij eerste hulp kunnen verlenen. Naast de medische taken ben jij het eerste aanspreekpunt voor het baasje van het dier. Dat vraagt veel mensenkennis, want de nieuwe eigenaar van een pup voelt zich natuurlijk heel anders dan iemand die afscheid moet nemen van zijn huisdier. En natuurlijk zorg je dat de telefoon wordt aangenomen en dat de rekeningen worden verstuurd.

Waar AOC Friesland Lentiz / MBO Animal AOC de Groene Welle Edudelta College Prinsentuin College Helicon Opleidingen Groenhorst College Clusius College Citaverde College AOC Terra AOC Oost Landstede MBO Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden In je werk ben je niet bang om vies te worden en als je beslissingen neemt, staat het belang van de dieren voorop. Hebben ze iets onder de leden, dan zie je dat meteen. Hygiëne is belangrijk om ziektes te voorkomen. Dus als de stal, het hok of het aquarium een keertje extra schoongemaakt moet worden, dan doe je dat gewoon. En zo zorg je dat de dieren het altijd goed hebben, of je nu in een winkel, manege, dolfinarium of dierenartspraktijk werkt. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

39 maakt er bolognesechips van, of kreukelfriet. Je studievriend doet iets heel anders, die heeft tuinbouw gedaan en kweekt nu de meest fantastische rozen. En dan vragen je ouders of je hun biologische boerderij wilt overnemen. Een paar mooie hectares, drie schuren, een aardige verzameling pk`s en de boerderij waar je opgegroeid bent. Op de trekker reed je op je tiende al mee, nu mag je het allemaal zelf gaan doen. Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie plant (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Vakfunctionaris open teelt, uitstroomdifferentiatie medewerker open teelt (BOL en BBL). De 2-jarige basisberoepsopleiding Vakfunctionaris bedekte teelt, uitstroomdifferentiatie medewerker bedekte teelt (BOL en BBL). De 2-jarige basisberoepsopleiding Vakfunctionaris biologisch dynamisch bedrijf, uitstroomdifferentiatie medewerker biologisch dynamisch bedrijf (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Vakfunctionaris open teelt, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker open teelt (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding Vakfunctionaris bedekte teelt, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker bedekte teelt (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding Vakfunctionaris biologisch dynamisch bedrijf, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker biologisch dynamisch bedrijf (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris plant, uitstroomdifferentiatie open teelt, bedekte teelt of biologisch dynamisch bedrijf (BOL en BBL). Waar AOC de Groene Welle AOC Friesland Citaverde College Clusius College Edudelta College Groenhorst College Helicon Opleidingen Prinsentuin College Wellantcollege AOC Terra AOC Oost Plaatsingsmogelijkheden Akkerbouw en tuinbouw, regulier of juist biologisch: als plantenteler zorg je dat je producten perfect van het land of uit de kas komen. Daar moet je wel veel werk in stoppen. Om een paar dingen te noemen: voor goede prei, rozen of bijvoorbeeld biologisch geteelde champignons moet de bodemconditie goed zijn, de teelt zorgvuldig verlopen en de oogst op tijd ingepland worden. Je huurt loonwerkers in om te helpen oogsten en hebt dagelijks te maken met zowel leveranciers als klanten. Ook heb je steeds meer te maken met allerlei (veiligheids)regels, bijvoorbeeld als het om de hoeveelheid mest gaat. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken.

Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie natuur en leefomgeving (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie hoveniersbedrijf/groenvoorziening (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Vakbekwaam medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker hoveniersbedrijf of vakbekwaam medewerker groenvoorziening (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie middenkaderfunctionaris natuur en leefomgeving (BOL en BBL). Bijzonderheden: Onderstaande AOC`s verzorgen niet altijd alle hierboven genoemde opleidingen. Informeer daarom eerst bij het AOC van jouw keuze. Waar AOC de Groene Welle AOC Friesland Citaverde College AOC Oost AOC Terra Clusius College Edudelta College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Outdoor Prinsentuin College Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden Kies je voor Tuin, Park en Landschap, dan zorg je voor de aanleg en het onderhoud van de Nederlandse (recreatie)parken, tuinen, bossen, meertjes en plassen. Het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat. Je zorgt voor het onderhoud, waarbij je best creatief kunt zijn maar ook goed volgens een plan weet te werken. Je doet dit werk bijvoorbeeld bij een attractiepark, bij een hoveniersbedrijf of als groenmedewerker bij een vakantiepark. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Interieurstylist (Dynamic Design) Niveau 4

Je werkt zelfstandig in een creatief beroep. Styling is je leven en dat weet je op een enthousiaste manier op je klanten over te brengen. Je adviseert graag en weet goed wat je wel en niet wilt. Om vijf uur opstaan om naar een beurs te gaan vind je geen probleem. Je denkt goed na voor je zakelijke beslissingen neemt, bent netjes en houdt de inkomsten en uitgaven goed bij. Je hebt je eigen stijl en adviseert over stoffen, meubels, kleuren en groen. En natuurlijk kom je graag kijken om je klanten echt goed te kunnen adviseren

Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

tijd worden gesnoeid, dat het gras wordt gemaaid en de bollen gepoot!

Hovenier (Outdoor Life) Niveau 1 t/m 4

Groententeler (Good Food) Niveau 1 t/m 4

Lange velden aardappels wachten erop gerooid te worden. Jij zorgt ervoor dat ze vanavond klaar zijn om naar de aardappelfabrikant te gaan. Die

Het bungalowpark waar je werkt, krijgt een ZuidAmerikaans tintje. Met je baas en collega`s zorg je dat er een plan komt. De grote palmen, cactussen en andere exotische planten worden veilig vervoerd en met allerlei onzichtbare kunstgrepen beschermd tegen weer, wind en vooral kou. En je bent er nog niet, want ook de `gewone` tuinen moeten natuurlijk onderhouden worden. Groen groeit altijd door, dus zorg je met je collega`s dat de rozen op

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding Vormgever leefomgeving, uitstroomdifferentiatie ondernemer/bloemist of arrangeur/vormgever (BOL en BBL). Waar AOC de Groene Welle AOC Friesland Citaverde College


40

www.beroepenkrant.nl

AOC Oost AOC Terra Clusius College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Greenport Prinsentuin College Wellantcollege Edudelta College Plaatsingsmogelijkheden Je werkt als zelfstandig interieurstylist. Ook kun je een bloemenwinkel beginnen, waar je bijvoorbeeld ook speciale tuinmeubelen verkoopt. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies. .....................................................................................

Internationaal vertegenwoordiger (Big Business) Niveau 2,3,4

In dit beroep werk bij een internationale groothandel. Iedere dag weer worden enorme hoeveelheden bloemen en bloembollen verscheept naar Amerika en Japan. Die landen stellen strenge eisen aan bloemen en verpakking. Alleen de beste bloemen zijn goed genoeg en bij bloembollen is het al helemaal precies: geen korreltje zand mag er aan zitten! Vooropleiding 1. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Vakfunctionaris groothandel en logistiek voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie medewerker groothyandel en logistiek (BOL en BBL) 2. De 3-jarige vakpleiding Vakfunctionaris groothandel en logistiek voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker groothandel en logistiek (BOL en BBL) De 3-jarige vakopleiding In- en verkoper groothandel en logistiek voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie inkoper groothandel of verkoper groothandel (BOL en BBL) 3. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris groothandel en logistiek voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie bedrijfsleider groothandel en logistiek (BOL) Waar AOC Terra Clusius College Citaverde College Edudelta College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Greenport Wellantcollege Bijzonderheden: Deze AOC`s verzorgen niet altijd alle genoemde opleidingen. Informeer daarom eerst bij het AOC van jouw keuze. Plaatsingsmogelijkheden In de groothandel werk je in een spannende, vaak internationale omgeving. Je zorgt dat bloemen, planten, aardappelen, groenten, fruit en andere `groene` producten goed worden vervoerd en opgeslagen, zodat ze snel weer doorkunnen naar de volgende. Als je wilt, kun je doorgroeien naar een functie waarbij je de logistiek voor je rekening neemt. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Kruidenspecialist (Natural Health) Niveau 2,3

In je praktijk komen mensen met allerlei soorten klachten en wensen over de vloer. Je wilt ze graag helpen. Met essentiële oliën en speciale massagetechnieken help je bijvoorbeeld stressklachten verminderen. Heeft iemand een droge huid? Dan weet jij welk kruidenmengsel helpt. Spanningshoofdpijn? Jij weet de zwakke plek te vinden. Jij zorgt dat je cliënten zich beter voelen, door de verzorging die jij ze geeft en door de klachten die je helpt verminderen.

voeding, natuur en milieu

docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Vooropleiding 1. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 2. VMBO T-, G- of K-leerweg.

Waar Citaverde College Helicon Opleidingen Groenhorst College

Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies. .....................................................................................

Loonwerker (Mighty Machines) Niveau 2,3,4

Je zorgt dat de machinerie draait en dat er op tijd wordt gepoot en geoogst. Je hebt oog voor de gewassen waar je mee werkt; als de aardappelen er pierig bij staan, wil jij weten waarom. Bij je werk gebruik je machines als combines, heftrucks en trekkers. Als zelfstandige wordt je ingehuurd door bedrijven in de groene sector. Vooropleiding 1. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Vakfunctionaris natuur en techniek, uitstroomdifferentiatie medewerker gemechaniseerd loonbedrijf (BOL en BBL) 2. De 3-jarige vakopleiding Vakfunctionaris natuur en techniek, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonbedrijf (BOL en BBL) 3. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris plant, uitstroomdifferentiatie gemechaniseerd loonbedrijf (BOL en BBL) Waar AOC Oost AOC Terra AOC Friesland AOC de Groene Welle Citaverde College Clusius College Edudelta College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Outdoor Landstede MBO Prinsentuin College Wellantcollege Bijzonderheden: Deze AOC`s verzorgen niet altijd alle genoemde opleidingen. Informeer daarom eerst bij het AOC van jouw keuze. Plaatsingsmogelijkheden Als zelfstandig loonwerker of monteur. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor

Niveau 1 t/m 4

Op de plaats waar ooit een benzinestation stond, is allemaal vervuild afvalwater de grond ingesijpeld, zo blijkt bij bodemonderzoek. Je meet alles nog een keer na, vergelijkt de testresultaten met de gegevens op de kaart en ja, weer die hoge waardes. Hier komt nog geen nieuwe woonwijk! `s Ochtends in alle vroegte neem je monsters in het plaatselijke meertje om te controleren of het water nog schoon is. Als milieubeheer heb je een duidelijk doel: een veilige leefomgeving voor mensen en dieren creëren en behouden. Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg.

Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Vakfunctionaris open teelt, uitstroomdifferentiatie aromatherapeut of herborist (deeltijd, BOL) 2. De 3-jarige vakopleiding Vakfunctionaris open teelt, uitstroomdifferentiatie aromatherapeut (deeltijd, BOL)

Plaatsingsmogelijkheden Je kunt een eigen praktijk of botanische tuin hebben en je weet daarom ook alles over de wetgeving van geneesmiddelen en voedingssupplementen. Je kunt ook gezondheidsadviezen geven en kruiden(producten) verkopen.

Milieucontroleur afvalwaterlozing (Suprising Nature)

Manegehouder/-instructeur (Animal Friends) Niveau 2,3,4

Het paard van de nieuwe Anky van Grunsven wordt bij jou op de manege gestald. Een van de paarden loopt kreupel. Je bekijkt het been en wat blijkt, het hoefijzer zit niet goed. Snel een nieuw ijzer erop om te voorkomen dat Ridder zich bezeert en morgen niet kan meedoen met het nieuwe voltigeklasje. Vooropleiding 1. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Instructeur paardensport, uitstroomdifferentiatie begeleider (BOL en BBL). 2. De 3-jarige vakopleiding Gespecialiseerd dierverzorger, uitstroomdifferentiatie hoefsmid (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding Instructeur paardensport, uitstroomdifferentiatie instructeur III (BOL en BBL). 3. De 4-jarige middenkaderopleiding Instructeur paardensport, uitstroomdifferentiatie instructeur IV of manager paardensportbedrijf (BOL en BBL); Waar AOC de Groene Welle AOC Friesland AOC Oost AOC Terra Citaverde College Edudelta College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Animal Landstede MBO Prinsentuin College Wellantcollege

Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie natuur en leefomgeving (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie medewerker land, water en milieutechniek (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Vakbekwaam medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker land, water en milieutechniek (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie natuur en leefomgeving (BOL en BBL) De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris milieu en ruimte, uitstroomdifferentiatie milieufunctionaris of handhaver/vergunningverlener milieu (BOL). Waar AOC Friesland AOC Terra Helicon Opleidingen Prinsentuin College Wellantcollege Bijzonderheden: Deze AOC`s verzorgen niet altijd alle genoemde opleidingen. Informeer daarom eerst bij het AOC van jouw keuze. Plaatsingsmogelijkheden Je werkt voor een gemeente of voor een gespecialiseerd adviesbureau. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Bijzonderheden: Deze AOC`s verzorgen niet altijd alle genoemde opleidingen. Informeer daarom eerst bij het AOC van jouw keuze. Plaatsingsmogelijkheden Je werkt met paarden op een reguliere manege, stoeterij of bij een hengstenfokkerij of handelaar. Ben je al een tijdje bezig dan kun je ook kiezen voor een baan als instructeur, fokker of hengstenhouder. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Monteur/chauffeur (Mighty Machines) Niveau 2,3,4

Als je op een gemechaniseerd loonbedrijf werkt moet je verschillende machines aan een trekker kunnen koppelen voor je aan de slag gaat. Je kent alle geheimen van de trekker, heftruck, shovel en combine. Het grote verschil met het beroep loonwerker is dat je minder tijd besteedt aan gewassen en meer aan gesleutel. Vooropleiding 1. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Vakfunctionaris natuur en techniek, uitstroomdifferentiatie medewerker gemechaniseerd loonbedrijf (BOL en BBL) 2. De 3-jarige vakopleiding Vakfunctionaris natuur en techniek, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam mede-


voeding, natuur en milieu werker gemechaniseerd loonbedrijf (BOL en BBL) 3. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris plant, uitstroomdifferentiatie gemechaniseerd loonbedrijf (BOL en BBL). Waar AOC Friesland Citaverde College Clusius College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Outdoor Wellantcollege

Wat wil jij worden? Opleiding De 2-jarige basisberoepsopleiding Productiemedewerker versindustrie (BBL). Waar Op de SVO-locaties Best, Rijswijk en Zwolle. Plaatsingsmogelijkheden Als productiemedewerker werk je in een industrieel bedrijf mee aan de productie van voedsel.

Plaatsingsmogelijkheden Als monteur/chauffeur kun je terecht bij bijna ieder bedrijf waar gereden en gesleuteld wordt. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Productiemedewerker slagerij of supermarkt Niveau 2

Als productiemedewerker werk je in een slagerij of op een slagerijafdeling van een supermarkt. Je werkt voornamelijk in een productieruimte, maar in sommige gevallen sta je te werken in dezelfde ruimte als waar de klanten komen. Je ontvangt het binnengekomen vlees en controleert de pakbon en temperatuur. Daarna zorg je ervoor dat de producten goed worden opgeslagen. Je portioneert en bewerkt vlees en verdeelt het. Bovendien maak je gehakt, vlug- en panklaarproducten. Vooropleiding Geen speciale vooropleidingseisen. Opleiding De 2-jarige opleiding (vakman niveau 2) Productiemedewerker Versdetailhandel (BBL). Waar Op SVO-locaties in Best, Goes, Groningen, Heerhugowaard, Rijswijk, Roermond, Wageningen en Zwolle. Plaatsingsmogelijkheden In een slagerij of op een slagerij-afdeling van een supermarkt. Carrieremogelijkheden Doorstroommogelijkheden: winkelslager, slager-traiteur en slager-worstmaker. Salaris indicatie Het salaris is afhankelijk van het bedrijf waar je werkt en van het feit of je al een dienstverband hebt. Je salaris wordt veelal berekend via de CAO. Meer informatie SVO, Kroonslag 2, 3991 TW Houten; Postbus 516, 3990 GH Houten, tel. 030–2758181. Email info@svo.nl www.svo.nl .....................................................................................

Productiemedewerker voedselverwerkende industrie Niveau 2

Als productiemedewerker werk je in een industrieel bedrijf mee aan de productie van voedsel. Het is belangrijk dat je daarbij hygiënisch en veilig te werk gaat. Je werkt in een productieruimte en krijgt te maken met allerlei machines en gereedschappen. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken aan duidelijke opdrachten. Vooropleiding Geen speciale vooropleidingseisen

Carrieremogelijkheden Doorstromen naar de 2-jarige vakopleidingen (niveau 3) Aankomend leidinggevende versindustrie of Productievakkracht versindustrie (beide te volgen bij het SVO). Salaris indicatie Het salaris is afhankelijk van het bedrijf waar je werkt en van het feit of je al een dienstverband hebt. Je salaris wordt meestal berekend via de CAO. Meer informatie SVO, Kroonslag 2, 3991 TW Houten, tel. 030– 2758181; email: info@svo.nl; www.svo.nl

Productontwikkelaar (Good Food) Niveau 1 t/m 4

Als voedingsmiddelentechnoloog heb je een belangrijke zelfstandige functie. Je zorgt dat voedsel goed, lekker en veilig wordt verwerkt of van de band af rolt. Zit er een kink in de kabel, dan weet jij waarom. Kan er iets verbeterd worden, dan weet jij hoe. Verder kun je snel ingrijpen: je legt bijvoorbeeld een half uur een productieband met 30 inpakkers stil omdat er een fout in de datering van het product zit. Je plant de productie en zorgt dat de planning wordt gehaald. Je rapporteert naar je baas en houdt de vakliteratuur bij. Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent voedingsindustrie, uitstroomdifferentiatie assistent voedingsindustrie (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Operator, uitstroomdifferentiatie operator in de voedingsindustrie (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Allround operator, uitstroomdifferentiatie allround operator in de voedingsindustrie (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Technoloog voedingsindustrie, uitstroomdifferentiatie specialist product en proces (BOL en BBL).

41 senteren, organiseren en begeleiden, en voor het contact met opdrachtgevers en uitvoerenden.

Rozenkweker (Suprising Nature) Niveau 1 t/m 4

Als rozenkweker zorg je dat het teeltproces goed verloopt, van de bemesting tot het voorzichtig oogsten van de planten. En natuurlijk gebeurt er nog veel meer op je bedrijf. Je plant de werkzaamheden in en zorgt dat ze goed en veilig worden uitgevoerd. Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie plant (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Vakfunctionaris open teelt, uitstroomdifferentiatie medewerker open teelt (BOL en BBL). De 2-jarige basisberoepsopleiding Vakfunctionaris bedekte teelt, uitstroomdifferentiatie medewerker bedekte teelt (BOL en BBL). De 2-jarige basisberoepsopleiding Vakfunctionaris biologisch dynamisch bedrijf, uitstroomdifferentiatie medewerker biologisch dynamisch bedrijf (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Vakfunctionaris open teelt, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker open teelt (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding Vakfunctionaris bedekte teelt, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker bedekte teelt (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding Vakfunctionaris biologisch dynamisch bedrijf, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker biologisch dynamisch bedrijf (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris plant, uitstroomdifferentiatie open teelt, bedekte teelt of biologisch dynamisch bedrijf (BOL en BBL). Waar AOC de Groene Welle AOC Friesland AOC Oost Citaverde College Clusius College Edudelta College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Greenport Prinsentuin College Wellantcollege

Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Zie bij Monteur/chauffeur.

Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker natuur en leefomgeving (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie hoveniersbedrijf/groenvoorziening (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Vakbekwaam medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker hoveniersbedrijf of vakbekwaam medewerker groenvoorziening (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris natuur en leefomgeving (BOL en BBL). Waar Citaverde College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Outdoor Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden Werken als medewerker bij een architectenbureau, ontwerpbureau of reclamebureau, als ontwerper van speel- en recreatievoorzieningen of als bijvoorbeeld beeldend kunstenaar of webdesigner. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Plaatsingsmogelijkheden Je houdt je bezig met bijna alle zaken die bij de productie van bloemen en planten horen, als kweker of als manager. Dat kun je in een `gewoon` bedrijf doen, maar je kunt ook kiezen voor een biologisch-dynamische omgeving. In dat geval werk je volgens de antroposofie, wat betekent dat je zoveel mogelijk volgens de wetten van de natuur werkt. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

Waar AOC Friesland AOC Oost Citaverde College Clusius College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Food Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden Je vindt werk in de voedselverwerkende industrie. Dat is een heel diverse wereld: van een sausenfabriek tot een bedrijf dat filet americain met uitjes of soepsoorten produceert.

Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg.

Trainer draf- en rensport (Animal Friends) Niveau 2,3,4

Als trainer draf- en rensport ben je vaak op stal te vinden. Je leert je paarden bijvoorbeeld hun dressuur- en springtechniek te verbeteren of je houdt je bezig met de instructie van leerlingen. Vooropleiding 1. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding Instructeur paardensport, uitstroomdifferentiatie begeleider (BOL en BBL). 2. De 3-jarige vakopleiding Instructeur paardensport, uitstroomdifferentiatie instructeur III (BOL en BBL). 3. De 4-jarige middenkaderopleiding Instructeur paardensport, uitstroomdifferentiatie instructeur IV of manager paardensportbedrijf (BOL en BBL). Waar AOC Friesland AOC de Groene Welle AOC Terra Citaverde College Clusius College Groenhorst College Helicon Opleidingen Landstede MBO Lentiz / MBO Animal Prinsentuin College Wellantcollege

Stad & Landschapsarchitect (Outdoor Life) Niveau 1 t/m 4

Je bent creatief, ondernemend, en hebt je veel fantasie. Je hebt dan ook een baan, waarbij je de buitenruimte kunt vormgeven: tuinen en parken, maar ook aan pleinen (bijvoorbeeld een skateplein, speeltuin of waterspeelplaats), of die lege plekken naast de snelweg en in het veld (land art). Je zorgt voor het hele proces: ontwerpen, vormgeven, pre-

Plaatsingsmogelijkheden Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als medewerker van een manege, trainings- of handelsstal of als bedrijfsleider werken in je eigen “hippisch” bedrijf. Maar je kunt ook wedstrijdruiter worden. Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken.


42

www.beroepenkrant.nl

Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

tuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie medewerker land, water en milieutechniek (BOL en BBL) 3. De 3-jarige vakopleiding Vakbekwaam medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker land, water en milieutechniek (BOL en BBL) 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris natuur en leefomgeving (BOL en BBL) Waar AOC Friesland AOC Oost Citaverde College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Greenport Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden Bijvoorbeeld bij een ingenieursbureau dat een enorme waterkering gaat aanleggen of bij een waterzuiveringsbedrijf.

Watermanager (Suprising Nature)

voeding, natuur en milieu

atie natuur en leefomgeving (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie medewerker land, water en milieutechniek (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Vakbekwaam medewerker natuur en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie vakbekwaam medewerker land, water en milieutechniek (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Middenkaderfunctionaris natuur en leefomgeving (BOL en BBL). Waar AOC Friesland AOC Oost AOC Terra Helicon Opleidingen Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden Je kunt werk vinden bij bijvoorbeeld gemeente, provincie of grote aannemers.

Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken.

Carrieremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken.

Salaris indicatie Zie bij Trainer draf- en rensport. .....................................................................................

Salaris indicatie Zie bij Trainer draf- en rensport. .....................................................................................

Niveau 1 t/m 4

De stormvloedkering in Zeeland, de Afsluitdijk en al die andere projecten die we ver onder NAP uitvoeren verbazen keer op keer weer. Als watermanager help je onze naam hoog en onze voeten droog te houden. In het almaar natter wordende Nederland is een steeds belangrijker taak voor goede watermanagers weggelegd. Jij helpt beslissen over nieuwe projecten om het water (of de waterkwaliteit) binnen de perken te houden. Dat hoeft niet altijd groots, je kunt ook ingezet worden bij de bouw van een nieuwe `waterwijk` met veel blauw in plaats van groen of natuurlijk bij de waterzuivering. Van waterkering tot waterconservering en van waterkwaliteit tot riolering, jij zorgt ervoor. Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie natuur en leefomgeving (BOL en BBL) 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Medewerker na-

Weg- en waterbouwer (Suprising Nature)

Winkelchef (Big Business) Niveau 1 t/m 4

Als weg- en waterbouwer leg je woonwijken, sportvelden, golfbanen en recreatieterreinen aan. Je inventariseert ecosystemen en landschapstypen en werkt veel buiten onder de meest uiteenlopende weer- en arbeidsomstandigheden. De weg- en waterbouwer is technisch ingesteld, heeft een goed ruimtelijk inzicht en kan prima organiseren, plannen en samenwerken. Ook projectplanningen maken , zorgen dat iedereen goed kan samenwerken en dat de klant tevreden is hoort bij zijn taken.

In het tuincentrum of dierenspeciaalzaak waar je werkt zorg je voor een mooi assortiment en voor een schone, aantrekkelijke zaak. Je doet dus van alles; van het bedienen van de kassa tot het voeren van de guppies en goudvissen. Het leven in de groene detailhandel is altijd dynamisch. Je werkt met planten, dieren en klanten. En alle drie moeten zich goed voelen. Afhankelijk van de richting die je kiest, houd je je met de verkoop, het onderhoud of de organisatie bezig. Kies je voor groen, dan heb je planten- en dierenkennis en weet je hoe je producten mooi presenteert, verkoopt en afrekent.

Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg.

Vooropleiding 1. en 2. Minimaal 16 jaar oud zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 3. en 4. VMBO T-, G- of K-leerweg.

Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferenti-

Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, uitstroomdifferenti-

Niveau 1 t/m 4

atie groene detailhandel (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding Verkoper groene detailhandel, uitstroomdifferentiatie verkoopmedewerker (BOL en BBL). 3. De 3-jarige vakopleiding Verkoper groene detailhandel, uitstroomdifferentiatie eerste verkoper (BOL en BBL). De 3-jarige vakopleiding Vakfunctionaris huisdierenbranche, uitstroomdifferentiatie eerste verkoper detailhandel dier en dierbenodigdheden (BOL en BBL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding Vakfunctionaris huisdierenbranche, uitstroomdifferentiatie bedrijfsleider detailhandel dier en dierbenodigdheden (BOL en BBL). De 4-jarige middenkaderopleiding Manager groene detailhandel, uitstroomdifferentiatie manager groene detailhandel (BOL). Waar AOC De Groene Welle AOC Oost AOC Terra Citaverde College Groenhorst College Helicon Opleidingen Lentiz / MBO Greenport Wellantcollege Bijzonderheden: Deze AOC`s verzorgen niet altijd alle hierboven genoemde opleidingen. Informeer daarom eerst bij het AOC van jouw keuze. Plaatsingsmogelijkheden Medewerker bij een groenbedrijf. Na genoeg ervaring kun je je mogelijk ook met het management bij dat bedrijf gaan bezighouden of zelf een bedrijf starten. Carrièremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies.

16 EN 17 JANUARI

Vrijdag 16 van 11.00 - 21.00

BEZ

GEN

Zaterdag 17 van 10.00 - 16.00

! S OEK D P H O PS S E K INS W R O PIR HO EREND EE

ERAT IE EINS T

UR U T L U C EN R E G N JO

KS N CONFRONTERENDE WOR

EIN - DIGITALE


43

Beroepen aangegeven met play butt n kun je als film bekijken op www.scholieren.tv

ict Applicatieontwikkelaar Niveau 4

Heeft als taak computerprogramma`s aan te passen aan de eisen van de individuele gebruiker. Je maakt de programma`s op de maat van de cliënt of het soort toepassing. Bijvoorbeeld als het gaat om de verwerking van financiële gegevens, de registratie van bepaalde gegevens, databases en dergelijke. Daarbij moet je ook handleidingen kunnen maken voor de gebruiker. Je kunt werken bij gespecialiseerde afdelingen of bureaus, die ‘programma`s op maat’ maken en programmatuur kunnen aanpassen. Vooropleiding 1. De 3-jarige vakopleiding (3) Medewerker beheer ICT. De 3-jarige vakopleiding (3) Medewerker beheer ICT (nieuwe stijl). VMBO T-, G- of K-leerweg sector Economie met wiskunde, VMBO T-, G- of K-leerweg sector Techniek (Ten G-leerweg met economie), VMBO T-, G- of K-leerweg sector Zorg en welzijn met wiskunde en VMBO T-, G- of K-leerweg sector Landbouw (T- en G-leerweg met economie). Bijzonderheden: Let op: per regio kunnen andere vooropleidingseisen zijn afgesproken dan de bovengenoemde. Informeer dus altijd bij het ROC van je keuze! 2. VMBO T-, G- of K-leerweg sector Economie (overige sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne taal). Opleiding 1. De (maximaal) 2-jarige specialistenopleiding Applicatieontwikkelaar (BOL en BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Applicatieontwikkelaar (nieuwe stijl) (BOL en BBL) 3. Mondelinge dag- en/of avondcursussen en schriftelijke cursussen (PDI-modulen) worden verzorgd door diverse erkende instituten en leiden op voor erkende examens. Bijzonderheden: Zowel de mondelinge als schriftelijke opleidingen worden in vele gevallen aangevuld met opleidingen door bedrijf, instelling of organisatie waar de aspirant-programmeur werkzaam is. Tijdens de opleiding bekwaming in: algemene automatiseringskennis en vaardigheid in het samenstellen van programma`s, geschreven in een probleemgerichte programmeertaal. Waar 1. en 2. Albeda College (alleen 2) Da Vinci College (alleen 2) Deltion College (alleen 2) Drenthe College Friesland College (alleen 2) Graafschap College (alleen 2) Horizon College (alleen 2) Koning Willem I College (alleen 2) Radius College (Breda; alleen 2) Regio College (alleen 2) ROC ASA (alleen 2) ROC Aventus (alleen 1) ROC A12 (alleen 2) ROC de Leijgraaf (alleen 2) ROC Eindhoven (alleen 2) ROC Friese Poort (alleen 2) ROC Leiden ROC ID College

ROC Mondriaan ROC van Twente (alleen 2) ROC Midden Nederland (alleen 2) ROC Ter AA (alleen 2) ROC van Amsterdam (alleen 2) ROC Westerschelde ROC Zeeland (alleen 2) Rijn IJssel Zoomvliet College (Roosendaal; alleen 2) 3. Particuliere opleidingen. Plaatsingsmogelijkheden Functies bij alle bedrijven waar zelf applicaties worden ontwikkeld of bij softwarehuizen. Carrieremogelijkheden Uit zich meestal binnen dezelfde functie, in een hoger salaris (na meer werkervaring, aanvullende cursussen, e.d.). Hierna doorgroeimogelijkheden naar diverse functies (systeemprogrammeur, technisch systeemontwerper, functioneel systeemontwerper, enz.). Ook is het mogelijk om vanuit het beroep, al studerend door te groeien (in de toepassingsrichting) naar systeemanalist en systeemontwerper, of (in de apparatuurrichting) naar systeemingenieur. Doorgroeien naar systeemingenieur betekent onder andere het volgen van de zgn. HP-modulen van AMBI en het volgen van door de leverancier verzorgde cursussen. Een andere weg naar systeemingenieur leidt via de HBO-opleiding Hogere informatica. Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.345,- en €1.820,-. Afhankelijk van je ervaring, de verant-woordelijkheden die je krijgt, de precieze inhoud van je takenpakket, aanvullende cursussen en natuurlijk van je eigen capaciteiten kan dit bedrag oplopen tot ongeveer €1.875,- à €2.300,-. Meer informatie Voor algemene inlichtingen over erkende mondelinge en/of schriftelijke opleidingen: VOI, Varrolaan 100, Postbus 8138, 3503 RC Utrecht, tel. 030-2588688. .....................................................................................

Automatiseringstechnicus Niveau 4

Ook voorkomende benaming: Besturingstechnicus Bijna alle productieprocessen in de industrie zijn geautomatiseerd met behulp van elektrische apparatuur. Daarvoor heb je sensoren nodig om bijvoorbeeld temperatuur of druk te meten evenals actuatoren (motoren en kleppen) die dan een handeling uitvoeren. Dit kan worden gecontroleerd door computers. Deze installaties en systemen uitdenken, ontwerpen, installeren en onderhouden is je werk als automatiseringstechnicus. Voor het oplossen van technische problemen kan een beroep op je worden gedaan als troubleshooter. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Bijzonderheden: Let op: per regio kunnen andere vooropleidingseisen zijn afgesproken dan de bovengenoemde. Informeer dus altijd bij het ROC van je keuze! Opleiding 1. Een 4-jarige middenkaderopleiding (4) Middenkaderfunctionaris automatiserings-energietechniek (MKAEN). 2. Een 4-jarige middenkaderopleiding (4) Middenkader engineering (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

Waar 1. en 2. Albeda College (Rotterdam) (alleen 1 Alfa College (Groningen) (alleen 1) Da Vinci College (Dordrecht) Drenthe College (Emmen) (alleen 1) Friesland College (Leeuwarden) (alleen 1) Gilde Opleidingen (Roermond Koning Willem I College (alleen 2) Landstede MBO (alleen 2) Leeuwenborgh opleidingen (Maastricht) (alleen 1) Noorderpoortcollege (Groningen) (alleen 1) ROC ASA (Leusden) ROC Aventus (alleen 2) ROC Eindhoven (alleen 1) ROC Flevoland (alleen 2) ROC Friese Poort (Drachten) (alleen 2) ROC Kop van Noord-Holland (alleen 2) ROC Leiden (alleen 2) ROC Tilburg ROC Midden Nederland ROC Mondriaan (alleen 1) ROC Nova College (alleen 2) Rijn IJssel (Arnhem) (alleen 1) ROC Ter Aa (Helmond) ROC Westerschelde (Terneuzen) (alleen 1) ROC Zeeland (Vlissingen) (alleen 2) Plaatsingsmogelijkheden Bij productiebedrijven of bij service bedrijven. Carrieremogelijkheden Uit zich meestal binnen dezelfde functie, in een hoger salaris (na meer werkervaring, aanvullende cursussen, e.d.). Ook verder studeren binnen het HTO is in verwante studierichtingen mogelijk. Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.345,- en €1.820,-. Afhankelijk van je ervaring, de verantwoordelijkheden die je krijgt, de precieze inhoud van je takenpakket, aanvullende cursussen en natuurlijk van je eigen capaciteiten kan dit bedrag oplopen tot ongeveer €1.875,- à €2.300,-. .....................................................................................

ICT-beheerder Niveau 4

Als ICT-beheerder beheer je de hard- en software op een automatiseringsafdeling. Je stelt regels op voor het gebruik van programma`s en apparatuur. Je weet wat er staat, welke programma`s gebruikt worden en waarvoor. Je gaat regelmatig na of alles naar behoren werkt en als dat niet het geval is, spoor je de oorzaak van de storing op en probeert die te verhelpen. Ook kun je gebruikers uitleg geven over het gebruik van bepaalde programma`s of helpen bij het oplossen van problemen.

Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College Friesland College Gilde Opleidingen* Graafschap College* Hoornbeeck College* Horizon College* Koning Willem I College* Landstede MBO Leeuwenborgh opleidingen* Radius College (Breda) Regio College (Zaandam)* ROC A12 (Ede/Velp)* ROC ASA (Amersfoort) ROC Aventus (opleiding 2 alleen BOL) ROC Eindhoven ROC Flevoland* ROC Friese Poort ROC ID College ROC Kop van Noord-Holland* ROC Leiden ROC De Leijgraaf* ROC Midden Nederland ROC Mondriaan* ROC Nijmegen* ROC Nova College* ROC Tilburg* Rijn IJssel ROC Rivor* ROC Ter AA* ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC Westerschelde* ROC Zeeland* Zadkine* Zoomvliet College (Roosendaal) *alleen BOL Plaatsingsmogelijkheden Bij ICT-bedrijven die het systeembeheer van externe klanten onderhouden, bij grote bedrijven, waar grotere netwerken bestaan en ook bij de overheid. Bij de overheid kom je voornamelijk in uitvoerende functies terecht. Afhankelijk van je specialisatie kun je denken aan functies als systeembeheerder, netwerktechnicus, databankbeheerder, telematica technicus, commercieel medewerker, besturingstechnicus, applicatie, ontwerper /programmeur, hoofdoperator, CAD/CAM technicus, helpdeskmedewerker, internet specialist of assistent systeemanalist. Carrieremogelijkheden Uit zich meestal binnen dezelfde functie, in een hoger salaris (na meer werkervaring, aanvullende cursussen, e.d.). Hierna doorgroeimogelijkheden naar bedrijven met een groter computerpark. Ook kun je verder studeren binnen het HBO, bijvoorbeeld Informatica, Bedrijfskundige Informatica of Communicatiesystemen.

Vooropleiding 1.VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). 2. VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Techniek (T- en G-leerweg met economie), VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Economie met wiskunde, VMBO T-, G- of Kleerweg, sector Zorg en welzijn met wiskunde of VMBO T-, G- of K-leerweg, sector Landbouw (T- en G-leerweg met economie).

Salaris indicatie Je aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.500,- en €1.820,-. Afhankelijk van je ervaring, de verant woordelijkheden die je krijgt, de precieze inhoud van je takenpakket, aanvullende cursussen en natuurlijk van je eigen capaciteiten kan dit oplopen tot ongeveer €1.875,- à €2.300,-. .....................................................................................

Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) ICT-beheerder (BOL en BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) ICT-beheerder (BOL en BBL).

IT/systeembeheerder in de grafimediabranche

Waar Albeda College Alfa-college

Niveau 4

Is verantwoordelijk voor de hard- en software in het bedrijf. Heeft verstand van informatietechnologie, maar ook van Grafimedia.

Check de clips van je toekomstige opleiding of beroep op www.scholieren.tv

Films van o.a.: ICT studeren aan het HBO - Ecabo - Hogeschool Windesheim - ROC van Amsterdam


44

www.beroepenkrant.nl

Vooropleiding VMBO T-, G- en K-leerweg sector Techniek (overige sectoren + wiskunde of nask1). Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) IT Mediaproductie (BOL en BBL). Bijzonderheden: Je kunt je specialiseren in IT-beheer of WEB-ontwikkeling. Als IT-beheerder actualiseer, onderhoud en beheer je het informatiesysteem voor mediaproducties én het netwerk waar dit systeem deel van uitmaakt. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en bruikbaarheid van het informatiesysteem. Je zorgt er onder meer voor dat de faciliteiten goed werken en je beantwoordt vragen van gebruikers en lost problemen op (helpdesk). Ook maak je afspraken met de gebruikers over het niveau van de te leveren diensten. Als je kiest voor de richting WEB-ontwikkeling, dan leer je hoe je WEB-sites bouwt en operationeel maakt. Over het algemeen voer je je werk uit in nauw overleg met de grafisch vormgever die vooral verantwoordelijk is voor het uiterlijk van de WEB-site. 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Mediatechnologie (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Binnen deze opleiding kun je kiezen uit de volgende richtingen: Crossmedia publishing, Webmaster en Workflowbeheer. Waar 1. en 2. Deltion College ROC Friese Poort(alleen 2) Friesland College (alleen 2) Landstede MBO (alleen 1; BOL) Mediacollege Amsterdam (alleen 2) De Eindhovense School (alleen 2) Grafisch Lyceum Rotterdam (alleen 2) Grafisch Lyceum Utrecht (alleen 2) ROC van Amsterdam (alleen 2) ROC Leiden (alleen 2) ROC Tilburg (alleen 2) Rijn IJssel Radius College (Breda) (alleen 2/webmaster) Zoomvliet College (Roosendaal) (alleen 2/webmaster) Plaatsingsmogelijkheden In de Grafimediabranche. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar grafische HBO-opleidingen: Grafisch Management (Avans Hogeschool) of Grafimedia Technologie (Hogeschool Rotterdam). Er zijn ook Kunstacademies waar je grafische vakken kunt volgen. Salarisindicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.525,- en €1.740,-. Afhankelijk van je ervaring, de verantwoordelijkheden die je krijgt, de precieze inhoud van je takenpakket, aanvullende cursussen en natuurlijk van je eigen capaciteiten kan dit bedrag oplopen tot ongeveer €1.955,- à €2.400,-.

Medewerker beheer ICT Niveau 3

In bedrijven en lessituaties zijn computers onmisbaar geworden. Dat betekent dat informatiesystemen goed moeten functioneren. Als medewerker beheer ICT ben je verantwoordelijk voor (een deel van) zo`n informatiesysteem. Je zorgt ervoor dat het foutloos werkt, je kunt storingen opsporen en verhelpen, je beheert en controleert de regels die gelden voor toegang tot de systemen. Je voert procedures uit en ontwikkelt nieuwe. Je kunt bijvoorbeeld werken bij een helpdesk, waar je mensen informatie en uitleg geeft bij het gebruik van hun computer en het gebruik van bepaalde programma`s of toegangen. Vooropleiding 1.VMBO T-, G- en K- leerweg sector Economie (overige sectoren + wiskunde of economie of een 2e moderne vreemde taal). 2. VMBO T-, G- en K-leerweg sector Economie met wiskunde, VMBO T-, G- en K-leerweg sector Techniek (T- en G-leerweg met economie), VMBO T-, G- en Kleerweg sector Zorg en welzijn met wiskunde of VMBO T-, G- en K-leerweg sector Landbouw (T- en G-leerweg met economie). Opleiding 1. De 4-jarige vakopleiding (3) Medewerker beheer ICT (BOL en BBL). 2. De 4-jarige vakopleiding (3) Medewerker beheer ICT (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar 1. of 2. Alfa-college

Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College ROC Friese Poort Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Grafisch Lyceum Rotterdam Horizon College Koning Willem I College Landstede MBO Noorderpoort College Radius College Regio College ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC A 12 ROC de Leijgraaf ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Kop van Noord-Holland Leeuwenborgh Opleidingen ROC Leiden ROC ID College ROC Mondriaan ROC Nijmegen ROC Nova College ROC Rivor ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Twente Rijn IJssel ROC Midden Nederland ROC Westerschelde ROC Zeeland Zadkine Zoomvliet College Bijzonderheden: Opleiding bij het ROC Kop van Noord-Holland is 3-jarig en de leerweg is BOL. Bij ROC Mondriaan en ROC Nijmegen ook 3-jarig en leerweg BOL en BBL.

je diploma te halen: het starten van nieuwe onderzoeken, het veiligstellen van bewijsmateriaal en het onderzoeken van of naar bewijsmateriaal.

Plaatsingsmogelijkheden In het midden- en kleinbedrijf en in dienstverlenende bedrijven.

Niveau 2

Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar de middenkaderopleidingen ICT-beheerder, IT Mediaproductie en Multimedia vormgever of naar de specialistenopleidingen Applicatiebeheerder, Applicatieontwikkelaar en Netwerkbeheerder. Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.525,- en €1.740,-. Afhankelijk van je ervaring, de verantwoordelijkheden die je krijgt, de precieze inhoud van je takenpakket, aanvullende cursussen en natuurlijk van je eigen capaciteiten kan dit bedrag oplopen tot ongeveer €1.955,- à €2.400,-.

Particulier digitaal onderzoeker Niveau 4

Spraakmakende zaken worden steeds vaker opgelost door middel van digitale recherche: het achterhalen van personen achter IP-adressen, het weer opvissen van gewiste bestanden, MSN gesprekken achterhalen. Denk ook aan de miljoenen pogingen die over de hele wereld worden gedaan om virussen te verspreiden of om computers te hacken. De particulier digitaal rechercheur komt er wel achter! Je bent van vele markten thuis. Zo weet je alles af van ICT, de toepassingen en de potentiële risico`s van software, informatiesystemen, netwerken en verbindingen. Dat is dan nog maar het begin: je beschermt systemen tegen aanvallen van buitenaf als trojans, virussen en hackers. Je verricht onderzoek naar de zwakke plekken in het systeem, je verzamelt bewijsmateriaal, je stelt informatie veilig en je adviseert over risicobeperking. Als digitaal rechercheur kan het ook voorkomen dat je als getuige-deskundige optreedt om daders/veroorzakers op te sporen. Vooropleiding VMBO T-, G- en K-leerweg (met bij voorkeur wiskunde). Bijzonderheden: Je wordt tot de opleiding toegelaten na een intakegesprek. Het is belangrijk dat je goed bent in Nederlands, aangezien verslaglegging in je beroep een belangrijk onderdeel is van je werkzaamheden. In je opleiding krijg je drie verplichte kerntaken die je moet beheersen om

Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Particulier digitaal onderzoeker (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

ict

Salarisindicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.415,- en €1.635,-. Afhankelijk van je ervaring, de verant-woordelijkheden die je krijgt, de precieze inhoud van je takenpakket, aanvullende cursussen en natuurlijk van je eigen capaciteiten kan dit bedrag oplopen tot ongeveer €1.850,- à €2.290,-.

Waar Albeda College (Rotterdam) Alfa-college ROC A12 ROC ASA, ICT Academie (Amsterdam) ROC van Amsterdam ROC Flevoland ROC de Leijgraaf ROC ID College ROC Friese Poort ROC Midden Nederland ROC Nijmegen ROC Zeeland Zadkine Plaatsingsmogelijkheden Als particulier digitaal rechercheur ben je werkzaam in een organisatie waar gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen, zoals bij internet service providers, banken, verzekeraars, particuliere recherchebureaus, telecombedrijven of andere particuliere bedrijven. Carrieremogelijkheden Je kunt na het behalen van je diploma doorstromen naar het hbo in een verwante richting. Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.525,- en €1.740,-. Afhankelijk van je ervaring, de verantwoordelijkheden die je krijgt, de precieze inhoud van je takenpakket, aanvullende cursussen en natuurlijk van je eigen capaciteiten kan dit bedrag oplopen tot ongeveer €1.955,- à €2.400,-. .....................................................................................

Servicemedewerker ICT Zorgt ervoor dat alle medewerkers op hun werkplek een goed functionerende computer hebben. Aan de hand van procedures stel je gebruiksklare computers samen en vervangt wat kapot is. Vooropleiding 1. VMBO B-leerweg, sector Economie (overige sectoren + wiskunde of economie of tweede moderne vreemde taal). 2. VMBO B-leerweg Opleiding 1. De 1- tot 3-jarige basisberoepsopleiding (2) Servicemedewerker ICT (BOL en BBL). 2. De 1- tot 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Medewerker ICT (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar 1. ROC Flevoland ROC Midden Nederland ROC Eindhoven Zadkine 2. Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College ROC Friese Poort Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Grafisch Lyceum Rotterdam Horizon College Koning Willem I College Leeuwenborgh Opleidingen Noorderpoortcollege ROC Nova College Landstede MBO Radius College (Breda) Regio College ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC A12 ROC de Leijgraaf ROC Eindhoven ROC Kop van Noord-Holland ROC Leiden ROC Tilburg ROC ID College ROC Nova College ROC Nijmegen ROC Rivor ROC Ter AA ROC van Twente Rijn IJssel ROC Midden Nederland ROC Westerschelde ROC Zeeland Zoomvliet College (Roosendaal) Plaatsingsmogelijkheden In het midden- en kleinbedrijf, in de computerdetailhandel, in het onderwijs en in andere educatieve instellingen. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar de vakopleiding Medewerker beheer ICT. Ook soms hogere / meer verantwoordelijke functies binnen het bedrijf (via cursussen, werkervaring e.d.).

Technicus installatie computerapparatuur (technisch ondersteuner voor de verkoop) Niveau 4

Onderhoudt contacten met klanten op technisch gebied, zoals bij het installeren van nieuwe computerapparatuur. Geeft ook voorlichting over de te verkopen apparatuur, installeert lokale netwerken, test deze, etc. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Techniek (overige sectoren: + wiskunde of nask1). Opleiding 1. Een 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris automatiserings-elektronica (MK-AEC) (BOL). 2. Een 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris automatiserings-energietechniek (MK-AEN) (BOL). 3. Een 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris elektrotechnische installatietechniek (MK-EIT) (BOL). 4. Een 4-jarige opleiding Middenkaderfunctionaris computerinterfacetechniek (MK-CIT) (BOL). 5. Een 4-jarige opleiding Middenkaderopleiding Telecom/ICT engineer (MK-TEL/ICT). 6. Een 4-jarige opleiding (4) Middenkader engineering (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar Albeda College (1, 2, 3 en 5) Alfa-college (1, 2, 3, 5 en 6) Da Vinci College (6) Deltion College (6) Drenthe College (2, 3, 5 en 6) ROC Friese Poort (6) Friesland College (6) Gilde Opleidingen (6) Graafschap College (6) Horizon College (6) Koning Willem I College (6) Landstede MBO (6) Leeuwenborgh opleidingen (6) Markiezaat College (Bergen op Zoom) (1 en 6) Noorderpoortcollege (2 en 3) Radius College (Breda) (1 en 6) Regio College (Zaandam) (6 ) ROC van Amsterdam (6) ROC ASA (1, 2, 3 en 6) ROC Aventus (2, 3, 5 en 6) ROC Eindhoven (6) ROC Flevoland (6) ROC Kop van Noord-Holland (6) ROC De Leijgraaf (6) ROC Leiden (6) ROC ID College (3, 5 en 6) ROC Mondriaan(1 t/m 5) ROC Nijmegen (6) Rijn IJssel (1, 3, 4, 5 en 6) ROC Tilburg (6) ROC Midden Nederland (6) ROC van Twente (6) ROC Ter AA (6) ROC Nova College (6) ROC Westerschelde (1, 2, 4 en 6) ROC Zeeland (6) Zadkine (6) Plaatsingsmogelijkheden Is werkzaam bij computerleveranciers, computerbedrijven, tekstverwerkende bedrijven, copieerbedrijven, meet en regeltechniek bedrijven, PTT, leger, en dergelijke. Velen pogen een eigen bedrijf op te zetten dat zich vooral bezighoudt met onderhoud computer apparatuur, zoals printers en randapparatuur, plotters en dergelijke. Carrieremogelijkheden Uiten zich meestal, binnen dezelfde functie, in een hoger salaris (bijvoorbeeld na meer ervaring). Ook soms hogere/meer verantwoordelijke functies binnen het bedrijf (via cursussen, werkervaring e.d.). Het opzetten van een eigen bedrijf. Je kunt na de gevolgde opleiding ook verder studeren in verwante HBO-opleidingen. Salaris indicatie Het aanvangssalaris ligt tussen ongeveer €1.345,- en €1.825,-. Afhankelijk van je ervaring, de verant-woordelijkheden die je krijgt, de precieze inhoud van je takenpakket, aanvullende cursussen en natuurlijk van je eigen capaciteiten kan dit bedrag oplopen tot ongeveer €1.875,- €2.300,-.


ict Wataangegeven wil jij worden? Beroepen met play butt n kun je als film bekijken op www.scholieren.tv

45

COMMERCIËLE BEROEPEN Aankomend verkoopmedewerker/Winkelassistent Als aankomend verkoopmedewerker/winkelassistent houd je je bezig met artikelen controleren en in de schappen zetten, klanten helpen en adviseren. In sommige winkels pak je bepaalde producten voor klanten in. Je kunt ook helpen bij de kassa, afrekenen, artikelen helpen inpakken en naar de auto brengen. Je helpt ook de winkel schoon en netjes te houden. Je kunt werken in allerlei verschillende winkels: supermarkten, winkels met huishoudelijke artikelen, kleding- en lingeriezaken, cadeau-winkels, winkels met babyartikelen, schoenenzaken, etc. Vooropleiding Je moet minimaal 16 jaar zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gehad. Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding (1) Winkelassistent (BOL en BBL). 2. De 1-jarige assistentenopleiding (1) Aankomend verkoopmedewerker (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar Albeda College (alleen 2) Alfa-college Arcus College (alleen 2) Da Vinci College (alleen 2) Deltion College (alleen 1) Drenthe College (alleen 1) ROC Friese Poort (alleen 2) Effatha Guyot Groep (alleen 1; BBL) Florijn College Gilde Opleidingen (alleen 2) Graafschap College (alleen 2) Horizon College (alleen 2) Koning Willem I College (alleen 1) Landstede MBO Leeuwenborgh opleidingen Noorderpoortcollege (alleen 1) Regio College (alleen 2) ROC A12 (alleen 2) ROC ASA ROC Aventus ROC De Leijgraaf (alleen 2) ROC Eindhoven (alleen 2) ROC Flevoland (alleen 2) ROC ID College ROC Leiden (alleen 2) ROC Midden Nederland (alleen 2) ROC Mondriaan (alleen 2) ROC Nijmegen (alleen 2) ROC Nova College (alleen 1) Rijn IJssel ROC Ter AA (alleen 2) ROC Tilburg (alleen 2) ROC van Amsterdam ROC van Twente (alleen 2) ROC Westerschelde Scholengemeenschap De Rooi Pannen (alleen BOL) Zadkine (alleen 1) Zoomvliet College (alleen 2) Plaatsingsmogelijkheden Dat kan bijvoorbeeld een groentenwinkel, brood- en banketzaak, schoenenzaak of doe-het-zelf-zaak zijn. Carrieremogelijkheden Doorstromen naar bijvoorbeeld de basisberoepsopleiding (2) Verkoper detailhandel. Salaris indicatie Je aanvangssalaris is ongeveer €1.245- en kan oplopen tot ongeveer €1.385,-.

Banketbakker/ Brood- en banketbakker/ Broodbakker Niveau 2

Als banketbakker, brood- en banketbakker of broodbakker zorg je onder begeleiding voor het vervaardigen van diverse bakkerijproducten en werk je met alle gangbare ingrediënten, gereedschappen, apparatuur en machines die nodig zijn voor de productie van brood en/of banket. Als banketbakker maak je vooral producten als gebak, taarten en marsepein; als brood- en banketbakker harde en zachte broodjes, gebak en taarten; als broodbakker allerlei soorten “kleinbrood”, zoals kadetjes, puntbroodjes en krentenbollen. Vooropleiding VMBO B-leerweg, sector Economie (andere sectoren: + wiskunde of economie of 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1a. De 2½-jarige basisberoepsopleiding Banketbakker (BOL en BBL). 1b. De 2½-jarige basisberoepsoleiding (2) Banketbakker (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 2a. De 2½-jarige basisberoepsopleiding Brood- en banketbakker (BOL en BBL). 2b. De 2½-jarige basisberoepsopleiding (2) Brood- en banketbakker (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 3. De 2-jarige basisberoepsopleiding Broodbakker (BOL en BBL). Waar Albeda College Arcus College Cingel College (Breda) Da Vinci College Deltion College (niet opleiding 3) Drenthe College (niet opleiding 3) Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Horizon College (niet opleiding 3) Noorderpoortcollege ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Eindhoven ROC ID College (niet opleiding 3) ROC Leiden ROC Nijmegen (niet opleiding 3) ROC van Twente Rijn IJssel Scholengemeenschap De Rooi Pannen (niet opleiding 3) Zadkine ROC Zeeland Plaatsingsmogelijkheden In een ambachtelijke bakkerij, een industriële bakkerij of een hotelpatisserie. Carrieremogelijkheden Na deze opleiding kun verder gaan met de vakopleiding Allround banketbaaker, Allround brood- en banketbakker of Allround broodbakker. Salaris indicatie Als aanvangssalaris kun je denken aan ongeveer €1.535,-. Dit kan oplopen tot ongeveer €1.900,-. Meer informatie www.bakkersvak.nl

Commercieel administratief medewerker Niveau 4

Doet de administratie van verkoop- en inkooporders. Je zorgt voor de administratieve controle op afspraken en orders en signaleert vertragingen in bestellingen. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg, alle sectoren en B-leerweg, sector Economie (andere sectoren: + wiskunde of economie of 2e moderne vreemde taal). Opleiding De 3-jarige basisberoepsopleiding Commercieel administratief medewerker (BOL en BBL). Waar Arcus College Horizon College Landstede MBO Leeuwenborgh Opleidingen Noorderpoortcollege ROC Aventus ROC van Amsterdam ROC ID College Plaatsingsmogelijkheden Op de afdeling in- en verkoop. Functies: assistent inkoop- en verkoopadministratie, assistent inkoopadministratie en medewerker verkoop-administratie. Carrieremogelijkheden Doorstromen naar de vakopleidingen Commercieel medewerker binnendienst en Logistiek medewerker material management. Salaris indicatie Sterk afhankelijk van grootte van het bedrijf, afhankelijk van bekwaamheid en ervaring, variërend van €1.530,à €1.635,-. Dit kan uitlopen tot €2.070,- à €2.290,-. .....................................................................................

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Drenthe College* Deltion College* ROC Friese Poort Friesland College* Gilde Opleidingen* Graafschap College* Horizon College* Koning Willem I College* Landstede MBO Leeuwenborgh Opleidingen* Noorderpoortcollege* Regio College (Zaandam)* ROC Nova College* ROC A12 ROC van Amsterdam* ROC ASA* ROC Aventus ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Leiden ROC De Leijgraaf ROC ID College ROC Nijmegen* ROC van Twente* ROC Ter AA* ROC Zeeland Rijn IJssel ROC Mondriaan* ROC Kop van Noord Holland* ROC Rivor* ROC Tilburg* ROC Midden Nederland Scholengemeenschap De Rooi Pannen Zadkine* Zoomvliet College* *alleen BOL Plaatsingsmogelijkheden Commercieel medewerker verzekeringen bij een verzekeraar, een assurantiebemiddelingskantoor of een bankkantoor; commercieel medewerker bank op een bankkantoor. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld richting Financial Services Management. Salaris indicatie Sterk afhankelijk van de grootte van het bedrijf, afhankelijk van bekwaamheid en ervaring, variërend van €1.740,- en uitlopend tot ongeveer €2.670,-. .....................................................................................

Niveau 4

Treedt zelfstandig op bij de advisering en verkoop van bank- en verzekeringsproducten aan particulieren en zakelijke cliënten. Verder beoordeel je productaanvragen en handel je de uitwerking daarvan zowel richting klant als administratie zelfstandig af. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Economie (andere sectoren: + economie, wiskunde of 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1a. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (BOL en BBL). 1b. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar Albeda College* Alfa-college Arcus College Da Vinci College*

Commercieel medewerker binnendienst Niveau 3

De commercieel medewerker binnendienst draagt bij aan het commercieel beleid van een organisatie. De medewerker onderhoudt contacten en relaties, besteedt veel aandacht aan customer service en werkt samen met collega`s in de buitendienst om de klant goed te bedienen. De commercieel medewerker binnendienst verzorgt ook commerciële activiteiten als verkoopgesprekken, verkoopacties en direct marketing acties. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Economie (andere sectoren: + wiskunde of economie of 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1a. De 4-jarige vakopleiding (3) Commercieel medewerker binnendienst (BOL en BBL). 1b. De 4-jarige vakopleiding (3) Commercieel medewerker binnendienst (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

Check de clips van je toekomstige opleiding of beroep op www.scholieren.tv

Films van o.a.: Hogeschool Windesheim - Horecabranche - Ecabo - Vaktoppers ; Ik werk in een winkel - Hout en jij! Mode of sport: die carrière staat je goed! - Economie studeren in Utrecht? Doen! - Slagersbranche - ROC van Amsterdam


46

www.beroepenkrant.nl

Bijzonderheden: Schoevers College verzorgt een 1-jarige opleiding Commercieel medewerker binnendienst (niveau 3).

voorbeeld (Junior) accountmanager, Exportmedewerker binnendienst, Exportmedewerker buitendienst of Vestigingsmanager groothandel (.niveau 4).

Waar Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College Florijn College (Breda) Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Hoornbeeck College* Horizon College* Koning Willem I College* Leeuwenborgh Opleidingen Landstede MBO* Nederlands Talen Instituut* Nationale Handels Academie* Noorderpoortcollege* ROC Menso Alting* ROC Mondriaan ROC A12* ROC van Amsterdam ROC ASA* ROC Aventus* ROC de Leijgraaf* ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC Friese Poort ROC ID College ROC Rivor* ROC Leiden ROC Tilburg ROC Midden Nederland (alleen BBL) ROC Nova College* ROC Nijmegen ROC van Twente ROC Rijn IJssel ROC Ter AA* Zoomvlietcollege (Roosendaal) Zadkine *alleen BOL

Salaris indicatie Sterk afhankelijk van de grootte van het bedrijf, afhankelijk van bekwaamheid en ervaring. Doorgaans heb je een aanvangssalaris van €1.530,- à €1.735,-. Dit kan uitlopen tot €2.075,- à €2.355,-. .....................................................................................

Bijzonderheden: Bij het ROC Menso Alting is de duur van deze opleiding 2 jaar. Plaatsingsmogelijkheden Je kunt gaan werken als medewerker verkoop binnendienst, commercieel medewerker sales & customer service, sales representative, telesales medewerker of medewerker verkoopadministratie. De benaming van de functie verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf. Carrieremogelijkheden Doorstromen naar een opleiding op niveau 4, zoals bij-

Commercieel medewerker marketing en communicatie Niveau 4

Assisteert en adviseert de afdelingsmanager bij het opstellen en uitvoeren van marketing- en communicatieplannen. Samen met collega`s verzamel en analyseer je gegevens over afzetmarkten van de (profit- of non-profit) organisatie en de concurrenten. Ook verzorg en coördineer je productpresentaties en verkoopacties. Je werkt reclamecampagnes uit en onderhoudt contacten binnen en buiten het bedrijf. Verder houd je je bezig met klanten- en verkoopbestanden en met de klantenservice. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Economie (andere sectoren: + economie, wiskunde of 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Commercieel medewerker marketing en communicatie (BOL en BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Medewerker marketing en communicatie (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Je kunt bij 2. kiezen uit de volgende richtingen: Assistent communicatiemedewerker, Marketing medewerker of Medewerker evenementenorganisatie. Niet alle ROC`s met deze opleiding verzorgen al deze richtingen. Informeer dus vooraf bij de school van je keuze. Waar 1. en/of 2. Albeda College (alleen 2) Alfa-college (alleen 2) Arcus College* (alleen 2) Drenthe College* Florijn College* (alleen 2) Deltion College* Gilde Opleidingen* (alleen 2) Landstede MBO (alleen 2) Graafschap College* (alleen 2) Da Vinci College* (alleen 2)

4 EN 5 NOVEMBER ‘09 STUDIEBEURSZWOLLE . NL

Hoornbeeck College*(alleen 1) Horizon College* (alleen 2) Friesland College* (alleen 2) ROC Menso Alting* (alleen 2) Koning Willem I College* (alleen 2) ROC Mondriaan (alleen 2) ROC ASA* (alleen 2) ROC van Amsterdam* ROC Aventus* ROC Rivor*(alleen 2) Rijn IJssel (alleen 2) ROC Kop van Noord-Holland* (alleen 2) ROC A12 (alleen 2) ROC Eindhoven (alleen 2) ROC van Twente*(alleen 2) Noorderpoortcollege* ROC Nova College* ROC Ter AA* (alleen 2) ROC Friese Poort (alleen 2) ROC Leiden (alleen 2) Leeuwenborgh Opleidingen* ROC Nijmegen* (alleen 2) Zadkine* (alleen 2) Zoomvliet College* (alleen 2) ROC Westerschelde* (alleen 2) ROC Tilburg* (alleen 2) ROC Midden Nederland* Scholengeemschap De Rooi Pannen* (alleen 2) ROC De Leijgraaf* (alleen 2) ROC Zeeland* (alleen 2) Regio College (Zaandam)* (alleen 2) ROC ID College Nederlands Talen Instituut* (alleen 1) Hogeschool Notenboom* (alleen 1) *alleen BOL Bijzonderheden: Het Drenthe College verzorgt deze opleiding ook als avondopleiding. Bij het ROC Menso Alting duurt deze opleiding 3 jaar. Plaatsingsmogelijkheden Je houdt je bezig met het plannen en uitvoeren van productpresentaties en verkoopactiviteiten. Daarvoor verzamel je gegevens over de afzetmarkten. Ook het onderhouden van klantencontacten is een belangrijk onderdeel van je functie. Klantgericht denken en handelen is daarbij erg belangrijk. In het bedrijfsleven en de dienstverlenende sector. Functies als marketingasssistent, assistent marktonderzoek, pr-medewerker, medewerker marketing of medewerker communicatie. Carrieremogelijkheden Vele HBO-opleidingen zijn mogelijk na deze opleiding: o.a. Pabo, Journalistiek, economische studies, Hotelschool. Salaris indicatie Sterk afhankelijk van de grootte van het bedrijf, afhankelijk van bekwaamheid en ervaring, variërend van €1.740,- en uitlopend tot ongeveer €2.670,-. .....................................................................................

KIES JIJ?

WOENSDAG 4 EN DONDERDAG 5 NOVEMBER ‘09 VAN 14.00 TOT 21.00 UUR IJSSELHALLEN ZWOLLE | GRATIS PARKEREN | GRATIS ENTREE

opleiding Fashion & Management of Textielmanagement of met vrijstellingen instromen in opleidingen van niveau-4: Middenkadermedewerker ontwikkeling en Middenkadermedewerker productie. Salaris indicatie Sterk afhankelijk van de grootte van het bedrijf, afhankelijk van bekwaamheid en ervaring, variërend van €1.740,- en uitlopend tot ongeveer €2.670,-. .....................................................................................

Drogist Niveau 4

Als drogist heb je een afwisselende allround baan. Je moet mensen het juiste advies kunnen geven over een pijnstiller maar ook over cosmetica en verzorgingsmiddelen. Mensen kloppen bij je aan met problemen van verschillende aard en willen een vakkundig advies. Je wordt gezien als een echte specialist, iemand waarin men vertrouwen heeft. Als drogist heb je een baan met veel verantwoordelijkheid. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Economie (andere sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne vreemde taal) Opleiding De 3-jarige middenkaderopleiding Ondernemer /manager detailhandel (BOL en BBL). Bijzonderheden: Je vult deze opleiding aan met de particuliere opleiding drogist. Na MDGO-AG apothekersassistent(e) of MDGO-AG doktersassistent(e) kun je instromen in het 2e jaar. Waar ROC van Twente Drenthe College (Emmen) ROC Friese Poort (Leeuwarden) ROC Leiden Deltion College (Zwolle) Alfa College (Groningen). Plaatsingsmogelijkheden In een eigen zaak of als bedrijfsleider in een drogisterij die behoort tot een grote keten. Carrieremogelijkheden Doorstromen naar MBO-plus-opleidingen, retailmanagement school of naar HBO-opleidingen, zoals de HEAO. Salaris indicatie Volgens de CAO Drogisterijbranche, eventueel aangevuld met een percentage van de omzet. Meer informatie Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), gevestigd te Maarssen. Het CBD is het centraal instituut van de drogisterijbranche in Nederland. .....................................................................................

Commercieel medewerker mode- en kledingbranche

Filiaalmanager/ Afdelingsmanager

Je werkt in de confectie- of mode-industrie. Je houdt je vooral bezig met de commerciële en marktgerichte zaken. Denk aan de inkoop en verkoop, maar ook aan de styling van kledingcollecties, stoffen en fournituren en modeaccessoires. Je bent sterk gericht op het op tijd ontdekken van modetrends. Je kunt je ook als zelfstandig ondernemer vestigen, bijvoorbeeld als stylist of winkelier.

Als filiaalmanager of afdelingsmanager geef je leiding aan een vestiging of afdeling. Je begeleidt en coördineert alle werkzaamheden van een vestiging/afdeling. Je doet als het nodig is ook zelf de verkoop en presentatie van de artikelen. Je bent verantwoordelijk voor de omzet van de vestiging/ afdeling. Je neemt dus allerlei beslissingen om de omzet te halen of te vergroten. De beslissingen hebben te maken met bijvoorbeeld voorraadbeheer, winkelinrichting, kassa- en geldbeheer of personeel. Je kijkt goed naar de lokale omstandigheden van je vestiging/afdeling en stemt hier je beleid op af.

Niveau 4

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Techniek (andere sector-en: + wiskunde of nask1)

WAT

commerciële beroepen

Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Middenkadermedewerker commercie (BOL en BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Commercieel medewerker textiel buitendienst (nieuwe stijl) (BOL). 3. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Commercieel medewerker productie kleding (nieuwe stijl) (BOL). 4. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Productiebegeleider kleding (nieuwe stijl) (BOL).

Niveau 4

Vooropleiding VMBO T-, K- of G-leerweg sector Economie (andere sectoren: + economie of wiskunde of 2e moderne vreemde taal). Opleiding De 3-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) Manager handel (BOL en BBL).

Bijzonderheden: TMO, Hogeschool voor Modemanagement te Doorn verzorgt een 2-jarige opleiding voor leidinggevende functies in de (inter)nationale modebranche. Na MBO niveau-4.

Bijzonderheden: Je kunt kiezen uit o.a. de volgende richtingen: Filiaalmanager en Afdelingsmanager. Niet alle genoemde ROC`s hebben beide opleidingen. Informeer daarom eerst bij het ROC van je keuze.

Waar 1. Deltion College ROC van Amsterdam ROC Aventus ROC Mondriaan 2. Landstede MBO (BOL) ROC van Twente 3. Friesland College ROC Aventus ROC van Twente Vitalis College (Breda) ROC van Amsterdam 4.Vitalis College (Breda) Friesland College

Waar Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College ROC Friese Poort Florijn College Friesland College Graafschap College Horizon College ROC Mondriaan ROC A12 Landstede MBO Regio College ROC van Amsterdam ROC Aventus ROC de Leijgraaf ROC Flevoland ROC Rivor ROC Leiden

Plaatsingsmogelijkheden In de confectieindustrie. Functies als medewerker inkoop en medewerker verkoop. Carrieremogelijkheden Doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar de


commerciële beroepen

Wat wil jij worden?

ROC ID College ROC Nijmegen ROC Tilburg ROC van Twente Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Midden Nederland ROC Westerschelde ROC Zeeland Scholengemeenschap De Rooi Pannen Zoomvliet College Plaatsingsmogelijkheden Na deze opleiding werk je in de detailhandel (verkoop aan klanten) of groothandel (verkoop aan winkels). Je geeft leiding aan een vestiging die onderdeel is van een groter bedrijf. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstuderen en dan kiezen voor een hboopleiding, bijvoorbeeld in de economische en/of commerciële richting: Small Business & Retail Management, Bedrijfseconomie of Commerciële economie.

cafetaria, ijssalon, lunchroom of hamburgerzaak. Carrieremogelijkheden Na deze opleiding kun je onder andere doorstromen naar de vakopleiding Bedrijfsleider fastfoodsector, de vakopleiding Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw of de vakopleiding 1e Medewerker fastservice. Salaris indicatie Is sterk afhankelijk van bekwaamheid en ervaring en het soort bedrijf en de grootte ervan. In het algemeen kun je denken aan een aanvanvangssalaris tussen €1.245,- en €1.455,-. Dit kan uitlopen tot €1870,- à €2.290,-. Meer informatie SVO, Kroonslag 2, 3991 TW Houten, tel. 030-2758181; email info@svo.nl; www.svo.nl www.fastfoodopleidingen.nl .....................................................................................

Schoenhersteller Niveau 2

Als schoenhersteller repareer en modelleer je schoenen, lederwaren en tassen en andere artikelen die vaak van leer of van andere materialen zijn vervaardigd. Hierbij maak je gebruik van moderne machines. Daarnaast help en adviseer je klanten die bij jou in de winkel komen en verkoop je allerlei schoenaccessoires. Tijdens de opleiding leer je met verschillende speciale machines te werken, met klanten om te gaan en verschillende stiktechnieken onder de knie te krijgen.

47 inkoopcombinaties. Je kunt zelfstandig werken, leiding geven aan personeel, het werk organiseren en controleren. Als ondernemer kun je een eigen bedrijf starten. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Economie (de overige sectoren: + wiskunde of economie of 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Productie­ coördinator kleding (nieuwe stijl) (BOL). 2. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Commercieel Medewerker Textiel (buitendienst) (nieuwe stijl) (BOL). Waar 1. ROC van Amsterdam Vitalis College (Breda) ROC van Twente 2. ROC van Twente Plaatsingsmogelijkheden Als ondernemer kleinbedrijf textielindustrie en textielhandel. Zelfstandig ondernemer in de textielbranche. Carrieremogelijkheden Met de doorstroomkwalificatie kun je worden toegelaten tot het HBO. Salaris indicatie Bij een eigen bedrijf volkomen afhankelijk van de omzet.

Vooropleiding VMBO Bijzonderheden: Je moet werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf

Waar SVGB Opleidingencentrum, Nieuwegein

Niveau 2

Een Horecamedewerker Fastfoodsector werkt in een fastfood- of een pizzabedrijf waar gasten een snelle, betaalbare maaltijd kunnen krijgen. In fastfoodbedrijven wordt veel gewerkt met voorbewerkte producten en zijn de bereidingstechnieken doorgaans beperkt tot snel uit te voeren technieken zoals grillen, afbakken en frituren. Gastvriendelijkheid en goed ontwikkelde sociale en commerciële vaardigheden zijn belangrijke aspecten bij het opnemen van bestellingen, het bereiden van gerechten en dranken en het doorgeven of serveren ervan. Naast gastvriendelijkheid, de snelheid van werken en de prijs moet de constante kwaliteit van de maaltijd ervoor zorgen dat de gasten regelmatig het bedrijf bezoeken (of indien het een ketenbedrijf betreft een van de andere bij de keten aangesloten bedrijven). In plaats van fastfoodrestaurant zou je eigenlijk beter kunnen spreken van een snelservice restaurant, zoals bijvoorbeeld een snackbar, cafetaria, broodjeszaak, lunchroom of een hamburgerrestaurant. Het verkopen, bereiden, serveren en afrekenen van gerechten en dranken wordt in veel bedrijven in de fastfoodsector door dezelfde werknemer gedaan. In elk bedrijf waar men gerechten en dranken bereidt, is hygiënisch werken natuurlijk van groot belang. Voor fastfoodbedrijven is de netheid en de hygiënische uitstraling van alle bedrijfsonderdelen een belangrijk verkoopargument omdat de gasten meestal letterlijk `een kijkje in de keuken kunnen nemen`. Vooropleiding 1. Minimumleeftijd 16 jaar of 10 jaar dagonderwijs. 2. Bij voorkeur VMBO B-leerweg. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Horecamedewerker fastfoodsector (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Medewerker fastservice (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar 1. Horizon College ROC Mondriaan Rijn IJssel ROC Midden Nederland Scholengemeenschap De Rooi Pannen 2. Da Vinci College ROC A12 Op de SVO-locaties Almelo, Amsterdam, Arnhem, Best, Breda, Groningen, Heerenveen, Heerhugowaard, Maastricht, Middelburg, Rijswijk, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Zwolle. Plaatsingsmogelijkheden Je verricht je werkzaamheden in de fastservicesector. De bedrijven waarin je je werkzaamheden feitelijk uitvoert, hebben verschillende formules. Hierbij kan worden gedacht aan fastfoodrestaurants, buffetrestaurants, bedrijfskantines, cafetaria`s en strandpaviljoens, ijssalons koffiezaken en tearooms, bake-off bedrijven, broodjeszaken, lunchrooms, pizza-afhaal- en bezorgbedrijven en pannenkoeken-restaurants. In een fastfoodbedrijf. Daarbij kun je denken aan een

Carrieremogelijkheden Doorstromen naar de vakopleiding Orthopedisch schoentechnisch medewerker Werken bij een schoenherstelbedrijf.

Slager-traiteur Niveau 3

De slager-traiteur is verantwoordelijk voor de lekkere hapjes, soepen en maaltijden die in de toonbank staan om de klanten te verleiden. Je bedenkt en maakt producten zoals kant-en-klaar-maaltijden, soepen en broodjes. Bovendien zorg je ervoor dat jouw producten zo perfect mogelijk worden gepresenteerd. Ook leer je buffetten voor feesten en recepties te maken. Bij sommige slagerijen werk je mee om de cateringafdeling tot een succes te maken. In grotere bedrijven zal de traiteur leidinggeven aan andere medewerkers. Vooropleiding Een afgeronde opleiding productiemedewerker of verkoopmedewerker (SVO). Opleiding De 2-jarige vakspecialistenopleiding Slager – Traiteur (BBL). Waar Op de SVO-locaties in Best, Heerhugowaard, Rijswijk, Wageningen en Zwolle. Plaatsingsmogelijkheden In een versspeciaalzaak of op de traiteurafdeling de slagerij. Carrieremogelijkheden Doorstroommogelijkheden: chef of afdelingschef supermarkt Salarisindicatie Het salaris is afhankelijk van het bedrijf waar je werkt en van het feit of je al een dienstverband hebt. Je salaris wordt meestal berekend via de CAO. Meer informatie SVO, Kroonslag 2, 3991 TW Houten, tel. 030–2758181; e-mail info@svo.nl; www.svo.nl .....................................................................................

Textielondernemer Niveau 4

Weet alles van de kwaliteiten van de stoffen, hoe en waar ze gemaakt worden, transport, import en export, en de organisatie van een handelsbedrijf of winkel. Je kunt werken in een groothandel, detailhandel, maar ook in de agenturenhandel (waarbij je bepaalde merken vertegenwoordigt) of bij

Opleiding 1a. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Verkoopmedewerker visdetailhandel (BBL). 1b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Verkoopmedewerker slagerij (BBL). 1c. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Verkoopmedewerker poelierbedrijf (BBL). 2. De 2-jarige middenkaderopleiding Ondernemer (BBL). Waar 1a. Op de SVO locaties in Best, Heerhugowaard, Rijswijk, Wageningen en Zwolle. 1b. Op de SVO locaties in Best, Goes, Heerhugowaard, Rijswijk, Roermond, Wageningen en Zwolle. 1c. Op de SVO locatie in Rijswijk. 2. Op de SVO-locaties in Wageningen en Best Plaatsingsmogelijkheden 1. Als verkoopmedewerker werk je in een slagerij of een andere versspeciaalzaak. 2. Als ondernemer ben je werkzaam in een versspeciaalzaak.

Salaris indicatie Het salaris is afhankelijk van het bedrijf waar je werkt en van het feit of je al een dienstverband hebt. Je salaris wordt vaak berekend via de CAO.

Plaatsingsmogelijkheden Werken bij een erkend schoenmaker.

Meer informatie Wil je je inschrijven of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de SVGB, tel. 030-603 76 56. Of stuur een e-mail naar: opleidingen@svgb.nl. Kijk ook op www.denkeensaanietsanders.nl. .....................................................................................

Vooropleiding 1. Geen speciale vooropleidingseisen 2. Een afgeronde SVO-niveau 3 opleiding chef, allround medewerker of meewerkend voorman

Carrieremogelijkheden 1. Doorstromen naar de opleiding winkelslager, slagertraiteur, visspecialist of chef (SVO) 2. Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar een hbo-opleiding. Bijvoorbeeld levensmiddelentechnologie, commerciële economie, food en marketing of small business.

Opleiding De 2-jarige basisberoepsopleiding Schoenhersteller (BBL)

Horecamedewerker fastfoodsector

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het strategische beleid van de onderneming. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en geeft leiding aan diverse medewerkers. Je bent enthousiast en gedreven en werkt hard aan het succesvol maken van het bedrijf.

Verkoopmedewerker supermarkt Niveau 2

De verkoopmedewerker werkt in een supermarkt op een versafdeling. De verkoopmedewerker heeft kennis van zaken en geeft klanten advies over de bereidingsmogelijkheden van de versproducten. Je zorgt ervoor dat de presentatie op de versafdeling er verzorgd uitziet en dat de voorraden aangevuld zijn. Je kunt kiezen voor de allround-opleiding waarbij alle versgroepen aan bod komen of voor de opleiding waarin je les krijgt in de versgroepen. Vooropleiding Geen speciale vooropleidingseisen. Opleiding De 2-jarige basisberoepsopleiding Verkoopmedewerker supermarkt (BBL). Waar Op de SVO-locaties in Best, Rijswijk, Wageningen en Zwolle. Plaatsingsmogelijkheden Je werkt in een supermarkt op een versafdeling.

Meer informatie SVO, Kroonslag 2, 3991 TW Houten, tel. 030–2758181, e-mail info@svo.nl, www.svo.nl .....................................................................................

Verkoopmedewerker/ Allround medewerker optiekbedrijf Niveau 2,3

Als verkoopmedewerker begeleidt de klant bij de aanschaf van een bril. Je verricht kleine reparaties en let op de uitstraling van de winkel. Als allround medewerker optiek adviseer je klanten bij de aankoop van brillenglazen, monturen en zonnebrillen. Je bent de specialist in de werkplaats en houdt daar het overzicht. Je maakt een nieuwe bril passend bij de klant. Ook geef je voorlichting over optische aspecten van een bril en over het gebruik van contactlenzen. Vooropleiding 1. VMBO B-leerweg, bij voorkeur sector Techniek of een andere sector met wiskunde of natuur- en scheikunde 2. VMBO G-leerweg, bij voorkeur sector Techniek of een andere sector met wiskunde of natuur- en scheikunde

Carrieremogelijkheden Doorstromen naar de vakopleiding Afdelingschef supermarkt.

Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Verkoopmedewerker optiek (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 2. De 3-jarige vakopleiding (3) Allround medewerker optiek (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

Salaris indicatie Het salaris is afhankelijk van het bedrijf waar je werkt en van het feit of je al een dienstverband hebt. Je salaris wordt vaak berekend via de CAO.

Bijzonderheden: Als je kiest voor BBL, dan ga je werken bij een erkend leerbedrijf binnen de optiek. Vacatures bij leerbedrijven vind je op www.svgb.nl

Meer informatie SVO, Postbus 516, 3990 GH Houten, 030-2758181, www.svo.nl, e-mail: info@svo.nl. .....................................................................................

Waar Da Vinci College (Dordrecht)* Deltion College (Zwolle) Gilde Opleidingen (Roermond)* Regio College (Zaandam) ROC ASA SBBO (Amersfoort) ROC Zadkine (Rotterdam) * alleen BBL

Verkoopmedewerker versspeciaalzaak/ Ondernemer versdetailhandel Niveau 2,4

Als verkoopmedewerker in een slagerij of in een andere versspeciaalzaak ben je het visitekaartje van het bedrijf. Je staat de klanten te woord en geeft advies over de manier waarop ze de producten het lekkerst kunnen klaarmaken. Daarnaast zorg je ervoor dat de toonbank of andere verkoopmeubels er perfect uitzien en dat de winkel lekker schoon is. Je vindt het leuk om in een team te werken en zorgt ervoor dat de klanten graag terugkomen. Ook het snijden van bijvoorbeeld vleeswaren behoort tot je takenpakket.

Plaatsingsmogelijkheden In de winkel van een optiekbedrijf. Carrieremogelijkheden Na de opleiding Verkoopmedewerker optiek kun je de opleiding Werkplaatsmedewerker optiek en/of Allround medewerker optiek doen. Salaris indicatie Je aanvangssalaris als verkoopmedewerker is ongeveer €1.245,- en kan oplopen tot ongeveer €1.385,-. Meer informatie Bij de ROC`s die de opleiding verzorgen. Hun gegevens zijn ook te vinden via www.denkeensaanietsanders.nl. Op www.bekijkhetmaar.info vind je meer informatie en een uitgebreide test voor deze beroepen.


48

www.beroepenkrant.nl

Verkoopmedewerker/ Verkoper Niveau 2

Als verkoopmedewerker/verkoper heeft je te maken met alle onderdelen van het verkopen. Het contact met de klant is natuurlijk het belangrijkste, zowel bij het verkoopgesprek als bij het afrekenen van de artikelen. Je moet de klant goed adviseren. Je vraagt waar de klant naar op zoek is en geeft de klant informatie over de artikelen. Als een artikel niet voorradig is, bestel je dit voor de klant. Heeft de klant een klacht dan neem je die aan en handel je deze netjes af of je verwijst de klant door naar een collega. Een klant die goed geholpen is, zal zeker terugkomen! Een deel van je tijd besteed je ook aan het verkopen van de artikelen door ze op een aantrekkelijke wijze te presenteren. Als verkoopmedewerker ben je samen met je collega`s verantwoordelijk voor de presentatie van de winkel. Ook het bijhouden van de presentaties en het schoonhouden van de winkel zijn werkzaamheden die je moet uitvoeren. Vooropleiding VMBO BB-leerweg sector Economie (de overige sectoren: + wiskunde of economie of 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1. De 2,5-jarige basisberoepsopleiding (2) Verkoopmedewerker (BOL en BBL). 2. De 3-jarige basisberoepsopleiding (2) Verkoper (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Binnen je opleiding kun je kiezen voor een bepaalde branche. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld: textiel, levensmiddelen, doe het zelf, parfumerie, speelgoed, huishoudelijke artikelen, beeld- en geluidsapparatuur, klein huishoudelijke en personal care artikelen, groot huishoudelijke apparaten of dieren en dierbenodigdheden. Het aanbod van de ROC`s is niet overal hetzelfde. Informeer daarom vooraf welke branches aangeboden worden. Waar 1. en 2. Albeda College Alfa-college Arcus College (alleen 2) Da Vinci College (alleen 2) Deltion College* Drenthe College* ROC Friese Poort (alleen 2) Florijn College (Breda) Friesland College (alleen 2)

Gilde Opleidingen (alleen 2) Graafschap College (alleen 2) Horizon College (alleen 2) Koning Willem I College (alleen 2) Noorderpoortcollege* Landstede MBO (alleen 2) Leeuwenborgh Opleidingen Regio College (alleen 2) ROC van Amsterdam ROC ASA ROC A12 (alleen 2) ROC Aventus ROC de Leijgraaf (alleen 2) ROC Flevoland (alleen 2) ROC Nova College ROC Rivor (alleen 2) ROC Kop van Noord-Holland* ROC Leiden (alleen 2) ROC Menso Alting (alleen 2 en 2-jarig) ROC Mondriaan (alleen 2) ROC ID College ROC Nijmegen (alleen 2) ROC Ter AA (alleen 2) ROC Midden Nederland (alleen 2) ROC Tilburg (alleen 2) ROC van Twente (alleen 2) Zoomvliet College (Roosendaal) ROC Westerschelde (alleen 2) ROC Zeeland (alleen 2) Rijn IJssel Zadkine* Scholengemeenschap De Rooi Pannen* * alleen opleiding 1 Plaatsingsmogelijkheden Je kunt werken in winkels in diverse branches. Zie onder Opleiding. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar mbo-opleidingen op niveau 3. Je kunt denken aan de opleiding Eerste verkoper of Verkoopspecialist. Salaris indicatie Het salaris is afhankelijk van het bedrijf of de winkel waar je werkt en van het feit of je al een dienstverband hebt. Je salaris wordt meestal berekend via het CAO. In de detailhandel begin je dan op 21-jarige leeftijd met ongeveer €995,-; dit kan na 10 jaar oplopen tot €1.500,-.

commerciële beroepen Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Verkoopmedewerker (BOL en BBL). Bijzonderheden: Na je eerste jaar kies je dan voor de branchedifferentiatie Wonen. 2. De 3-jarige vakopleiding (3) Verkoopadviseur wonen (BOL). De 3-jarige vakopleiding (3) Verkoopadviseur wonen (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

Verkoper wonen/ Verkoopadviseur wonen Niveau 2,3

Als verkoopmedewerker in een woonwinkel ga je veel met klanten om. Adviseren is een belangrijk onderdeel van je werk. Daarom moet je veel weten over de producten die je verkoopt. Tijdens de opleiding leer je verkopen, winkels in te delen en welke materialen je in de woninginrichting gebruikt. Als verkoopadviseur wonen werk je in de meubelsector. Je verwerkt de bestellingen en je helpt bij het verkopen van producten in de winkel. Tijdens je opleiding leer je hoe de meubelsector in elkaar zit en wat er allemaal bij de verkoop van meubels komt kijken Vooropleiding 1. VMBO T-, G- of K-leerweg, alle sectoren en B-leerweg sector Economie (andere sectoren + wiskunde of economie of tweede moderne vreemde taal). 2. VMBO K-, G- of T-leerweg, sector economie (de overige sectoren: + wiskunde of economie of 2e moderne taal) MBO niveau 2 van verwante opleiding, bijvoorbeeld verkoper

Waar 1. Zie: www.woonwerk.org 2. Albeda College Alfa-college Arcus College Deltion College ROC Friese Poort Friesland College Gilde Opleidingen HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur Leeuwenborgh Opleidingen ROC van Amsterdam (alleen BOL) ROC Nova College ROC A12 Landstede MBO (alleen BOL) ROC ASA ROC Aventus ROC Flevoland ROC Mondriaan Rijn IJssel Plaatsingsmogelijkheden In kleine en grote woonwinkels. Ook in zaken die gespecialiseerd zijn in parket, meubels, keukens, vloerbedekking of gordijnen. Carrieremogelijkheden 1. Je kunt doorstuderen op mbo-niveau 3. Je kunt denken aan de opleiding Verkoopspecialist detailhandel, Eerste verkopen of Verkoopadviseur wonen. 2. Je kunt doorstuderen op mbo-niveau 4. Hier kun je denken aan de opleiding Filiaalmanager. Salaris indicatie Het salaris is afhankelijk van het bedrijf waar je werkt en van het feit of je al een dienstverband hebt. Je salaris wordt vaak berekend via de CAO.

Open dag 13 en 14 november Met je mbo-diploma sluit je je opleiding af en begin je aan een nieuwe fase. Heb je de smaak te pakken en besluit je door te gaan op hbo-niveau? Denk dan aan Windesheim in Zwolle. Windesheim staat al jaren in de top van beste hogescholen met een breed studieaanbod. Je kunt bij ons kiezen uit opleidingen op het gebied van: • Management, economie, recht, marketing, communicatie en journalistiek • Gezondheidszorg, gedrag en maatschappij • Onderwijs, sport • Techniek, logistiek en informatica

Je talenten benutten Op Windesheim leer je nadenken over je keuzes en bepaal je de inhoud van je opleiding voor een flink deel zelf. Natuurlijk krijg je daar persoonlijke begeleiding bij. Het voordeel van zo’n studie op maat is dat je je talenten optimaal kunt benutten. En na je studie kun je versneld doorstromen naar een universitaire opleiding via een pre-masterprogramma.

Windesheim Informatiecentrum (038) 4 699 699 www.windesheim.nl

Kom kijken en oordeel zelf Wil je een completer beeld van Windesheim of meer weten over de opleiding van je keuze? Kom dan op 13 of 14 november naar de open dag in Zwolle. Of kijk op www.windesheim.nl voor uitgebreide informatie.

het gebeurt op windesheim


ict Wataangegeven wil jij worden? Beroepen met play butt n kun je als film bekijken op www.scholieren.tv

49

ADMINISTRATIE, COMMUNICATIE EN HANDEL (Junior) accountmanager Niveau 4

Als (junior)accountmanager begin je met het in kaart brengen van de markt, de klant of het product. Dit doe je door informatie te verzamelen. Deze informatie leg je vast in het systeem en gebruik je om een activiteitenplan op te stellen. Daar staat in wat er allemaal in de planning ligt op gebied van de klanten en accounts; wat er gebeurt om de verkoopdoelstellingen te halen en de omzetten te vergroten. Je werkt vooral zelfstandig in dit beroep, maar bent wel medeverantwoordelijk voor de verkoopresultaten van het accountteam. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector economie (andere sectoren: + wiskunde of economie of 2e moderne vreemde taal). Opleiding De 3-jarige middenkaderopleiding (nieuwe stijl) (Junior) accountmanager (BOL en BBL). Waar Da Vinci College ROC Friese Poort Friesland College Graafschap College ROC Menso Alting ROC Nova College ROC ASA ROC Leiden ROC Tilburg Scholengemeenschap De Rooi Pannen Plaatsingsmogelijkheden Als Junior Accountmanager kun je werken in alle mogelijke sectoren en je kan daarbij terecht in het midden en klein bedrijf, maar ook in het grootbedrijf. Commercieel moet je zijn, als je voor dit beroep kiest. Carrieremogelijkheden Je kunt doorstromen naar het HBO. Er zijn verschillende economische opleidingen die je kunt kiezen zoals Small Business & Retail Management, Commerciële economie of International Business and Languages. .....................................................................................

Administrateur Niveau 4

Voert allerlei financiële gegevens in de administratie in en haalt daar weer informatie uit. Je werk draait om het toepassen, combineren en ontwikkelen van standaardprocedures. Ook geef je advies aan managers in de organisatie Vooropleiding VMBO T-, G- of K- leerweg, sector Economie (overige sectoren: + economie). Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Administrateur (BOL en BBL). Bijzonderheden: Bij het ROC Menso Alting (Groningen) is de opleidingsduur 3 jaar. 2. De 3- à 4-jarige middenkaderopleiding (4) Salarisadministrateur (nieuwe stijl; BOL en BBL). Waar 1. Zie bij Bedrijfsadministratief medewerker Bijzonderheden: Niet bij de volgende daar genoemde ROC`s: Effatha Guyot Groep, Markus Verbeek Praehep, Reacollege Nederland (Hoensbroeck), Nederlands Talen

Instituut en De WerkSchool (Utrecht). 2. Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College Horizon College ROC Friese Poort Florijn College (Breda) Friesland College Koning Willem I College Landstede MBO Leeuwenborgh Opleidingen ROC A12 ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC de Leijgraaf ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC ID College ROC Leiden ROC Mondriaan ROC Nijmegen ROC Rivor ROC Tilburg ROC van Twente ROC Zeeland Zoomvliet College (Roosendaal) Plaatsingsmogelijkheden Op de financiële administratie van een bedrijf of instelling of op een boekhoudkantoor. Carrieremogelijkheden Doorstromen naar bijvoorbeeld HBO-opleidingen als Bedrijfseconomie en Accountancy. Of naar de opleiding SPD bedrijfsadministratie. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van grootte van het bedrijf waar je werkt, leeftijd, ervaring en inhoud van de funktie. Aanvangssalaris doorgaans €1.745,- à €1.960,-. Dit kan uitlopen tot €2.345,- à €3.105,-. .....................................................................................

Administratief medewerker/ Secretarieel medewerker Niveau 1,2

Als administratief medewerker voer je allerlei taken uit die een administratief karakter hebben. Wat je precies doet hangt af van de afdeling of het bedrijf waar je werkt, maar in het algemeen kun je taken uitvoeren als: post inboeken, verdelen, verzenden; faxen versturen; typewerk verrichten; adressenbestanden beheren; kopiëren; eenvoudige brieven typen; personeelsgegevens beheren; stukken opbergen en opzoeken in het archief. Je werkt op aanwijzingen en onder begeleiding van een ervaren medewerker. Als secretarieel medewerker ondersteun je de leiding van het bedrijf waar je werkt. Je archiveert de stukken (en kunt ze op tijd terugvinden), typt en verzendt brieven, registreert zijn of haar post, maakt afspraken (en helpt herinneren aan afspraken), verzamelt tijdig stukken voor vergaderingen of besprekingen. Je kopieert, beheert het adressenbestand (of een deel daarvan), verstuurt uitnodigingen voor vergaderingen en zorgt dat er verslagen worden gemaakt. Vooropleiding 1. Minimumleeftijd 16 jaar of na 10 jaar dagonderwijs. 2. en 3. VMBO T-, G- of K- leerweg, alle sectoren en

VMBO B-leerweg, sector Economie (overige sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1. De 1-jarige assistentenopleiding (1) Administratief medewerker (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Secretarieel medewerker (BOL en BBL). 3. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Secretarieel medewerker (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 4. Een schriftelijke cursus kantooradministratie bij onder andere PBNA, Arnhem en LOI, Leiderdorp. Waar 1 t/m 3 Albeda College (alleen 2 en 3) Alfa-college (alleen 3) Arcus College (alleen 2 en 3) Da Vinci College Deltion College Drenthe College Effatha Guyot Groep (alleen 1 en 2; BBL) Florijn College (Breda) ROC Friese Poort (alleen 3) Friesland College (alleen 3) Gilde Opleidingen (alleen 2 en 3) Graafschap College (alleen 3) Horizon College (alleen 3; BOL) Koning Willem I College (alleen 1 en 3) Landstede MBO (alleen 1) Leeuwenborgh opleidingen (alleen 3; alleen BOL) LOI MBO-College (alleen 1 en 2) Nederlands Talen Instituut (alleen 1 en 2) Noorderpoortcollege (alleen 1 en 2) Regio College (Zaandam) (alleen 3) ROC Nova College (alleen 1 en 3; BOL) ROC A12 (alleen 3) ROC van Amsterdam (alleen 3) ROC ASA ROC Aventus (alleen 2 en 3) ROC De Leijgraaf (alleen 3) ROC Eindhoven (alleen 3) ROC Flevoland (alleen 3; BOL) ROC Kop van Noord-Holland (alleen 2; BOL) ROC Leiden (alleen 1 en 2)* ROC ID College ROC Menso Alting College (alleen 1) ROC Mondriaan ROC Nijmegen (alleen 2 en 3) Rijn IJssel (alleen 1 en 3) ROC Rivor (alleen 3; BOL ) ROC Ter AA (3) ROC Tilburg (alleen 3) ROC Midden Nederland (alleen 1 en 3) ROC van Twente (alleen 3) ROC Westerschelde (alleen 3) Zadkine (alleen 3) Zoomvliet College (Roosendaal) ROC Zeeland (alleen 3) Nationale Handels Academie (alleen 2; BOL) Reacollege Nederland (Hoensbroek; alleen 1 en 2; BOL) De WerkSchool BV (Utrecht; alleen 1; BBL) Plaatsingsmogelijkheden In een kantoor- of secretariaatspraktijk. Carrieremogelijkheden 1. Doorstromen naar de basisberoepsopleidingen Bedrijfsadministratief medewerker, Commercieel administratief medewerker, Secretarieel medewerker, Servicemedewerker ICT. 2. en 3. Doorstromen naar de vakopleiding Secretaresse. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van grootte van het bedrijf waar je werkt, leeftijd, ervaring en inhoud van de funktie. 1. Aanvangssalaris €1.310,- à €1.530,-. Dit kan uitlopen tot €1.855,- à €2.070,-.

2. en 3. Aanvangssalaris €1.525,- à €1.635,-. Dit kan uitlopen tot €2.070,- à €2.290,-. .....................................................................................

Bedrijfsadministratiefmedewerker Niveau 2

Je werkt op een financiële afdeling van een bedrijf of instelling. Denk aan een debiteuren- en crediteurenadministratie of een loonadministratie. Je voert gegevens in met behulp van een computer. Je hebt kennis van boekhoudkundige programma`s, je weet hoe de meest gebruikte programma`s werken. Je werkt samen met collega`s en je werkt onder leiding van een afdelingshoofd of chef. Vooropleiding VMBO T-, G- of K- leerweg, alle sectoren en VMBO B-leerweg, sector Economie (overige sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne vreemde taal). Opleiding 1a. De 3-jarige basisberoepsopleiding (2) Bedrijfsadministratief medewerker (BOL en BBL). 1b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Bedrijfsadministratief medewerker (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar 1a. Gilde Opleidingen LOI MBO-College* Markus Verbeek Praehep (alleen BBL) Nationale Handels Academie* Nederlands Talen Instituut De WerkSchool BV (Utrecht; alleen BBL) 1b. Albeda College* Alfa-college* Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College* Florijn College (Breda) Friesland College Graafschap College* Horizon College* Koning Willem I College Leeuwenborgh opleidingen* ROC Menso Alting (2-jarig)* Noorderpoortcollege Landstede MBO Regio College* ROC A12 ROC van Amsterdam ROC ASA* ROC Aventus ROC De Leijgraaf* ROC Eindhoven ROC ID College ROC Flevoland* ROC Friese Poort ROC Rivor ROC Kop van Noord-Holland (2-jarig)* ROC Leiden ROC Mondriaan* ROC Nova College* ROC Nijmegen* ROC Tilburg* ROC van Twente Rijn IJssel* ROC Ter AA* ROC Midden Nederland ROC Westerschelde* ROC Zeeland* Zadkine* Zoomvliet College (Roosendaal) * alleen BOL

Check de clips van je toekomstige opleiding of beroep op www.scholieren.tv

Films van o.a.: Juridische Hogeschool - Hogeschool Windesheim - Ecabo - ROC van Amsterdam


50

www.beroepenkrant.nl

Plaatsingsmogelijkheden In een kantoorpraktijk. Meestal bij een speciale afdeling die zich bezighoudt met bedrijfsadministratieve zaken, zoals een loonadministratie-afdeling of een afdeling `controlling` (waar de boekhouders zitten). Carrieremogelijkheden Doorstromen naar de vakopleiding Boekhoudkundig medewerker. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van grootte van het bedrijf waar je werkt, leeftijd, ervaring en inhoud van de funktie. Aanvangssalaris €1.525,- à €1.635,-. Dit kan uitlopen tot €2.070,- à €2.290,-.

Boekhoudkundig medewerker Niveau 3

Verzamelt, ordent en registreert allerlei gegevens. De geautomatiseerde invoer en verwerking van financieel-administratieve informatie is dagelijks werk. Ook beheer je de financiële middelen waarover de organisatie snel kan beschikken, zoals kasgeld. Je houdt debiteuren- en crediteurenadministratie bij en maakt het grootboek op. Aan het eind van elke periode draai je totaaloverzichten uit. Vooropleiding VMBO T-, G- of K- leerweg, sector Economie (overige sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne vreemde taal).

administratie, communicatie en handel

Opleiding 1a. De 4-jarige vakopleiding (3) Boekhoudkundig medewerker (BOL en BBL).

Carrieremogelijkheden Doorstromen naar de middenkaderopleiding Administrateur.

Bijzonderheden: Bij het ROC Menso Alting (Groningen) is de opleidingsduur 2 jaar. 1b. De 3-jarige vakopleiding (3) Boekhoudkundig medewerker (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van grootte van het bedrijf waar je werkt, leeftijd, ervaring en inhoud van de funktie. Aanvangssalaris €1.525,- à €1.745,-. Dit kan uitlopen tot €2.070,- à €2.345,-.

Plaatsingsmogelijkheden Bij een administratiekantoor of op de financiële administratie van een bedrijf of instelling.

vr 25 september: 09.30 - 12.30 uur VMB0 ochtend 13.00 - 21.30 uur let op: beurs is gesloten van 12.30 tot 13.00 uur!

za 26 september: 10.00 - 16.00 uur

Martiniplaza Leonard Springerlaan 2 9727 KB Groningen

entree: € 2,(inclusief catalogus)

www.martiniplaza.nl

Salaris indicatie Is moeilijk aan te geven. Is namelijk sterk afhankelijk van grootte van het bedrijf, leeftijd, behaalde diploma`s, verkregen ervaring e.d. Meer informatie De Associatie S.M.K., Rechtestr. 26, 5611 GP Eindhoven, tel. 040-2433576 (neemt de examens af voor een groot aantal particuliere instituten).

Bij sommige ROC`s heet deze opleiding Financieel administratief medewerker. Waar 1a. LOI MBO-College Markus Verbeek Praehep Nationale Handels Academie Nederlands Talen Instituut De Werkschool (Utrecht) 1b. Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College ROC Friese Poort Florijn College (Breda) Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Horizon College Koning Willem I College Landstede MBO Leeuwenborgh Opleidingen Noorderpoortcollege Regio College ROC A12 ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC de Leijgraaf ROC Eindhoven ROC ID College ROC Flevoland ROC Kop van Noord-Holland ROC Leiden ROC Menso Alting ROC Mondriaan ROC Midden-Brabant ROC Midden Nederland ROC Nijmegen ROC van Twente ROC Ter AA ROC Rivor Rijn IJssel Zadkine Zoomvliet College (Roosendaal)

Communicatie, Facilitaire dienstverlening, Toerisme. Met MBO-sector economie (secr. richting): de 1-jarige vervolgopleiding Management-Assistent bij Boerhave.

Directiesecretaresse Niveau 4

De directiesecretaresse assisteert en adviseert de directie bij de planning van hun werkzaamheden en vormt de schakel met de andere afdelingen van het bedrijf.

Receptionist(e)/ Informateur(trice)

Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Economie (de andere sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne taal)

Staat bezoekers te woord in hotels, showrooms, bedrijven, reisbureaus, congrescentra, e.d.

Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Directiesecretaresse /managementassistent (BOL en BBL). 2a. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Directiesecretaresse (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 2b. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Managementassistent (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar 1. t/m 2b. Albeda College Alfa-college Arcus College (alleen 2a en 2b) Business School Notenboom (alleen 1) Da Vinci College (alleen 2a en 2b) Deltion College Drenthe College Florijn College (Breda) ROC Friese Poort (alleen 2a en 2b) Friesland College (alleen 2a en 2b) Gilde Opleidingen (alleen 1) Graafschap College Grafisch Lyceum Rotterdam (alleen 2b) Horizon College Koning Willem I College Leeuwenborgh opleidingen (alleen 2a en 2b) LOI MBO-College (alleen 1) Nationale Handels Academie (alleen 1) Nederlands Talen Instituut (alleen 1) Noorderpoortcollege ROC A12 (alleen 2a en 2b) Landstede MBO (alleen 2a en 2b) Regio College (alleen 2a en 2b) ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC De Leijgraaf (alleen 2a en 2b) ROC Eindhoven ROC Flevoland (alleen 2a en 2b) ROC Rivor ROC Kop van Noord-Holland (aleen 2b) ROC Leiden (alleen 1) ROC Menso Alting (3-jarig) ROC Mondriaan ROC ID College (alleen 2a en 2b) ROC Nova College (alleen 2a en 2b) ROC Nijmegen (alleen 1) ROC Tilburg (alleen 2a en 2b) ROC van Twente (alleen 2a en 2b) Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Midden Nederland ROC Westerschelde Schoevers Zadkine (alleen 1) ROC Zeeland (alleen 2a en 2b) De WerkSchool BV (Utrecht; alleen 1; BBL) Zoomvliet College (Roosendaal) Bijzonderheden: Verder bestaan er nog diverse dag- of avondcursussen en schriftelijke cursussen bij tal van particuliere opleidingsinstituten, zoals Schoevers College, NAMS (Amsterdam), Boerhave Opleidingen (Groningen) en Eurodidakt (Voorschoten). Plaatsingsmogelijkheden In een kantoorpraktijk of secretariaat. Dit kan in het bedrijfsleven zijn, maar (afhankelijk van je specialisatie in de opleiding) ook op een advocatenkantoor of op een afdeling in een ziekenhuis. Carrieremogelijkheden Doorstromen naar HBO-opleidingen, bijvoorbeeld

Niveau 2

Vooropleiding 1. Minimumleeftijd 16 jaar of na 10 jaar dagonderwijs. 2. Divers Opleiding 1. De 3-jarige basisberoepsopleiding (2) Receptionist (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Telefonist/receptionist (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 3. Bij particuliere opleidingsinstituten. Bijzonderheden: Na 4 jaar VWO/HAVO of VMBO-T met voldoendes voor Nederlands en tenminste 2 moderne talen: een één-jarige dagopleiding bij Boerhave Opleidingen. Hogeschool Tio (HBO & MBO) verzorgt na VMBO een 1-jarige opleiding tot Toeristisch Receptionist(e) Host(ess). Schoevers College verzorgt na VMBO-T de 1-jarige opleiding Secretaresse/Receptioniste. Europrof verzorgt een 1-jarige assistentenopleiding (niveau 1), een 2-jarige basisberoepsopleiding (niveau 2) en een 3-jarige vakopleiding (niveau 3). Afhankelijk van je vooropleiding en mogelijkheden kun je op niveau 1 of 2 instromen en vervolgens het traject tot en met niveau 3 doorlopen. Business School Notenboom verzorgt de 1-jarige opleiding Receptionist/front medewerker (niveau 2). Waar 1. Business School Notenboom Europrof Hogeschool Tio (HBO & MBO) ROC Nijmegen 2. Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Drenthe College ROC Friese Poort Florijn College (Breda) Friesland College Gilde Opleidingen Graafschap College Horizon College Leeuwenborgh Opleidingen ROC Menso Alting ROC Mondriaan ROC A12 Regio College ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC ID College ROC Rivor ROC Tilburg ROC van Twente ROC Ter AA ROC Midden Nederland ROC Westerschelde ROC Zeeland Rijn IJssel Zadkine Zoomvliet College (Roosendaal) 3. Boerhave Opleidingen (Groningen); Hogeschool Tio (HBO & MBO) Hengelo, Hogeschool Tio (HBO & MBO) Den Bosch, Hogeschool Tio (HBO & MBO) Haarlem, Hogeschool Tio (HBO & MBO) Leidschendam en Hogeschool Tio (HBO & MBO) Utrecht; Europrof (Moer-


administratie, communicatie en handel gestel); Schoevers College; Business School Notenboom. Plaatsingsmogelijkheden Werk bij VVV`s, reisbureaus, hotels en toeristencentra in binnen en buitenland, bij tentoonstellingen, congressen en informatiediensten. Maar ook bij bedrijven en instellingen, showrooms en in de modewereld. Carrieremogelijkheden Het bereiken van hogere functies in je werkkring is sterk afhankelijk van je eigen inbreng en capaciteiten. Na Boerhave opleiding: de 1 jarige vervolgopleiding reisadviseur/hostess. Salarisindicatie Is moeilijk aan te geven. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, je leeftijd, behaalde diploma`s, ervaring en dergelijke. Het is ook afhankelijk van de bereidheid avond- en/ of weekenddienst te doen. Gemiddeld is je aanvangssalaris €1.310,- à €1.530,-. Dit kan uitlopen tot €1.525,- à €1.640,-. Meer informatie De Associatie SMK, Rechtestraat 26, 5611 GP Eindhoven, tel. 040-24-33576 (neemt de examens af voor een groot aantal particuliere instituten). .................................................................................

Secretaresse Niveau 3

Als secretaresse vorm je de spil waar een heleboel zaken om draaien. Je kent je organisatie, je bent representatief, klantvriendelijk en servicegevoelig. Je verzorgt de correspondentie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen. Je ontvangt mensen, organiseert zakenreizen, lunches, enz. Agendabeheer en archiveren behoren ook tot je werkzaamheden en je maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen. Je kunt op bijna alle afdelingen van nationale of internationale organisaties taken uitvoeren. Ook als correspondente, notuliste, baliemedewerkster of receptioniste zijn er talloze mogelijkheden. Binnen de secretariële opleiding heb je de mogelijkheid je te specialiseren in algemeen, medisch

Wat wil jij worden?

of juridisch secretariaat. Als medisch secretaresse beheer je het medisch archief, maak je gebruik van de medische terminologie in correspondentie en rapporten, ontvang je patiënten aan de balie, enz. Bij het juridisch secretariaat heb je de zorg voor het juridische archief, gebruik je de juridische terminologie in correspondentie, klachtenbehandeling en rapporten. Soms werk je op een afdeling met meer secretaressen en ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor een aantal taken. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg sector Economie (de andere sectoren: + wiskunde of economie of een 2e moderne taal). Opleiding 1. De 4-jarige vakopleiding (3) Secretaresse (BOL en BBL). 2. De 3-jarige vakopleiding (3) Secretaresse, uitstroomdifferentiaties Algemeen secretaresse, Juridische secretaresse of medisch secretaresse (nieuwe stijl)(BOL en BBL). Waar Albeda College Alfa-college Arcus College Da Vinci College Deltion College Drenthe College Florijn College (Breda) ROC Friese Poort (alleen 2) Friesland College (alleen 2) Gilde Opleidingen (alleen 2) Business School Notenboom (alleen 1) Graafschap College (alleen 2) Horizon College (alleen 2) Landstede MBO (Zwolle; alleen 2) Koning Willem I College (alleen 1) Leeuwenborgh opleidingen (alleen 2) LOI MBO-College (alleen 1) Nationale Handels Academie (alleen 1) Nederlands Talen Instituut (alleen 1) Nederlandse Academie voor Medisch Secretaressen (NAMS) (alleen 1) Noorderpoortcollege ROC A12 (alleen 2) ROC van Amsterdam (alleen 2)

ROC ASA ROC Aventus (alleen 2) ROC Eindhoven ROC Flevoland (alleen 2) ROC ID College (alleen 1) ROC Kop van Noord-Holland (3-jarig en alleen 2; BOL) ROC De Leijgraaf (alleen 2) ROC Leiden (alleen 2) ROC Menso Alting (duur: 2 jaar) ROC Mondriaan ROC Midden Nederland (alleen 2) ROC Nijmegen ROC Rivor (alleen 1; BOL) ROC Tilburg (alleen 2) ROC van Twente (alleen 2) Rijn IJssel ROC Ter AA (alleen 2) Zoomvliet College (Roosendaal) De WerkSchool (Utrecht; alleen 1; BBL) Bijzonderheden: Verder bestaan er nog diverse dag- of avondcursussen en schriftelijke cursussen bij tal van particuliere opleidingsinstituten, zoals Boerhave Opleidingen (Groningen) en Schoevers College. Plaatsingsmogelijkheden In een kantoor- of secretariaatspraktijk. Dit kan in het bedrijfsleven zijn, maar (afhankelijk van je specialisatie in de opleiding) ook op een advocatenkantoor of op een afdeling in een ziekenhuis. Carrieremogelijkheden Doorstromen naar de middenkaderopleiding Directie-seretaresse/managementassistent of naar de specialisten-opleiding Medewerker informatiedienstverlening bibliotheken. Met MBO-sector economie (secr. richting): de 1-jarige vervolgopleiding ManagementAssistent bij Boerhave. Salaris indicatie Is moeilijk aan te geven. Is namelijk sterk afhankelijk van grootte van het bedrijf, leeftijd, behaalde diploma`s, verkregen ervaring e.d. Gemiddeld kun je denken aan een aanvangssalaris €1.495,- à €1.710,-. Dit kan uitlopen tot €2.030,- à €2.300,-.

51 Meer informatie De Associatie S.M.K., Rechtestr. 26, 5611 GP Eindhoven, tel. 040-2433576 (neemt de examens af voor een groot aantal particuliere instituten).


st om e! ek z to keu uw w Jo Jou

Kom een kijkje nemen in je eigen toekomst!! Bezoek de Onderwijsbeurs in jouw regio

Op de Onderwijsbeurs vind je presentaties van de opleidingen in jouw regio op alle niveaus. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan juiste voorlichting, beroepsvisualisatie en doe-activiteiten. Wil je weten welke instellingen zich presenteren op de beurs? Kijk dan op onze website www.onderwijsbeurzen.nl en kies de beurs in jouw regio. Wij zien je graag op ĂŠĂŠn van de onderwijsbeurzen. Kijk voor beurs bij jou in de buurt in de agenda. Natuurlijk zijn je ouders ook welkom.

A G E N D A

de entree is GRATIS

Onderwijsbeurs Zuid-Nederland 2 & 3 oktober 2009, Beursgebouw Eindhoven MBO - HBO - WO

Onderwijsbeurs Groot Amsterdam 2 & 3 december 2009, Amsterdan RAI MBO - HBO - WO

Onderwijsbeurs Midden-Nederland 11 & 12 december 2009, Jaarbeurs Utrecht MBO - HBO

Onderwijsbeurs West-Nederland 29 & 30 januari 2010, Expo Rijswijk MBO - HBO - WO

www.onderwijsbeurzen.nl

midden-nederland

OOST-nederland

midden-nederland

Nieuw event:

Landelijke vakbeurs voor (toekomstige) bachelors, masters en hun stad. OOST-nederland

Organisatie Groep Zuid (OGZ) bv

|

tel. +31 (0)40 280 84 00 | fax +31 (0)40 280 84 01 | info@ogz.nl | www.ogz.nl


ict Wataangegeven wil jij worden? Beroepen met play butt n kun je als film bekijken op www.scholieren.tv

53

SOCIALE SECTOR, ONDERWIJS EN SPORT Functionaris arbeidsvoorziening Niveau 4

Houdt zich bezig met het bemiddelen op de arbeidsmarkt tussen werkgevers die een arbeidskracht en werknemers die een arbeidsplaats zoeken. Men wordt dan ook geconfronteerd met de problemen die er liggen tussen vraag naar en aanbod van arbeid. Het is van groot belang dat er professionals worden opgeleid die zich met dit vraagstuk bezig kunnen houden. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 3/4-jarige middenkaderopleiding (4) Sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorziening en personeelswerk (BOL en BBL). 2. De 3/4-jarige middenkaderopleiding (4) Sociaal juridisch medewerker-sociale zekerheid (BOL en BBL). 3. De 3/4-jarige middenkaderopleiding (4) Juridisch medewerker (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Je kunt op bijna alle ROC`s kiezen uit de volgende richtingen: Openbaar bestuur, Personeel en arbeid, Sociale zekerheid en Zakelijke dienstverlening. Waar Albeda College (alleen 3) Alfa-college (alleen 3) Arcus College (alleen 3) Da Vinci College (alleen 3) Deltion College (alleen 2) Drenthe College (alleen 3) Regio College (alleen 3) ROC Friese Poort (alleen 3) Florijn College Friesland College (alleen 3) Graafschap College (alleen 3) Horizon College (alleen 3) Koning Willem I College (alleen 1 en 2) Landstede MBO (alleen 3) Leeuwenborgh Opleidingen Noorderpoortcollege (alleen 3) ROC A12 (alleen 3) ROC van Amsterdam (alleen 3) ROC ASA ROC Aventus ROC Eindhoven ROC Flevoland (alleen 3) ROC ID College ROC Leiden (alleen 3) ROC Mondriaan (alleen 3) ROC Nova College (alleen 1 en 3) ROC Nijmegen (alleen 3) ROC van Twente (alleen 3) Rijn IJssel (alleen 3) ROC Tilburg (alleen 1 en 3) ROC Ter AA (alleen 3) ROC Midden Nederland ROC Zeeland (alleen 3) Zadkine (alleen 3) Plaatsingsmogelijkheden Bij de Dienst voor de arbeidsvoorziening in functies op een Centrum voor Werk en Inkomen in bemiddeling, arbeidsinpassing, arbeidsmarktonderzoek als onderdeel van bedrijfsadvisering, personeelsplanning en voorlichting. Bij personeelsdiensten in bedrijven en instellingen, met name taken in personeelsplanning, selectie, beoordeling en functie analyse. Bij uitzendorganisaties en personeelsadviesbureau`s. Ook functies rond arbeidsoriëntatie, stagewervingsbeleid, ontwikkeling van leer-

werkplaatsen, ROC`s enz. Je kunt denken aan functies als intercedent uitzendbureau, jobcoach, trajectbegeleider of medewerker in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW). Carrieremogelijkheden Na MBO doorstroming mogelijk naar HBO. Salaris indicatie Je aanvangssalaris ligt op ongeveer €1.800,- en kan uitlopen tot ongeveer €2.525,-. ..........................................................................................

Helpende welzijn Niveau 2

Voert allerlei begeleidende, verzorgende en huishoudelijke taken uit zoals het verzorgen van maaltijden, koffie en thee zetten, bardienst draaien in een buurthuis, helpen bij de uitvoering van bingomiddagen, filmavonden en andere activiteiten, helpen om woon- en groepsruimten gezellig te maken en schoon te houden en kinderen helpen bij het eten, drinken en aan- en uitkleden. Vooropleiding Je wordt tot de opleiding toegelaten als je 16 jaar of ouder bent of minimaal 10 jaar dagonderwijs hebt gevolgd. Wel geldt als advies: NT2 niveau 3. Opleiding 1. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Helpende welzijn (HW) (BOL en BBL). 2. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Helpende zorg & welzijn (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Waar Albeda College (alleen 2) Alfa-college Arcus College Da Vinci College (alleen 2) Deltion College (alleen 2) Drenthe College ROC Friese Poort (alleen 2) Friesland College (alleen 2) Gilde Opleidingen (alleen 2) Graafschap College (alleen 2) Horizon College (alleen 2) Kellebeek College (Roosendaal) (alleen 2) Koning Willem I College (alleen 2; BOL) Landstede MBO (alleen 2) Leeuwenborgh Opleidingen ROC Menso Alting (alleen 2; BOL) Nationale Handels Academie (alleen 1; BOL) Nederlands Talen Instituut (alleen 1) Noorderpoortcollege (alleen 2) ROC Nova College (alleen 2) Regio College (alleen 2) ROC van Amsterdam ROC ASA ROC Aventus ROC de Leijgraaf (alleen 2) ROC Eindhoven (alleen 2) ROC Flevoland (alleen 2) ROC Kop van Noord-Holland (alleen 2; BOL) ROC Leiden ROC ID College ROC Mondriaan (alleen 2) ROC A12 (alleen 2) ROC Nijmegen Rijn IJssel (alleen 2; BOL) ROC Ter AA (alleen 2) ROC Midden Nederland ROC Rivor (alleen 2; BOL) ROC Tilburg (alleen 2) ROC van Twente (alleen 2) ROC Westerschelde ROC Zeeland (alleen 2) Zadkine (alleen 2)

OVD Afstandsonderwijs B.V. (alleen 1; BOL) De Werkschool (alleen 1; BBL) Carrièremogelijkheden Na je opleiding kun je de vakopleiding Sociaal pedagogisch werker 3 (SPW 3) of de vakopleiding Sociaal dienstverlener (SD) gaan volgen. Je kunt dan voor een aantal certificaten vrijstelling krijgen. Na enige jaren werkzaam te zijn is, afhankelijk van je capaciteiten, een hogere functie mogelijk. Plaatsingsmogelijkheden Je kunt gaan werken als groepshulp, assistent-begeleider, assistent-beheerder, buurtmoeder, gastvrouw of gastheer of buurtmedewerker. ..........................................................................................

Medewerker zorgboerderij, Zorgbegeleider (Natural Health) Niveau 4

Je werkt op een zorgboerderij en er komt een nieuwe bewoonster: Anna, een meisje van 17 met het syndroom van Down. Je wilt dat ze zich snel thuisvoelt, dus neem je veel tijd voor de rondleiding. Je collega heeft een andere richting gekozen: ze geeft voorlichting over `groene zorg`. Op de bedrijven waarvoor ze werkt, past ze de groene omgeving een beetje aan, waardoor de mensen zich heel wat beter voelen. Als je zorg met groen combineert, help je de natuurlijke omgeving van mensen die tijdelijk of permanent extra zorg nodig hebben vorm te geven. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding De 4-jarige middenkaderopleiding Vakfunctionaris zorg en leefomgeving, uitstroomdifferentiatie werkbegeleider agrarisch zorgbedrijf (BOL en BBL). Waar AOC de Groene Welle AOC Oost AOC Terra Citaverde College Edudelta College Groenhorst College Helicon Opleidingen Landstede MBO Prinsentuin College Wellantcollege Plaatsingsmogelijkheden Je kunt Anna onder je hoede krijgen als je kiest voor werken op een zorgboerderij, maar ook mensen helpen die revalideren, burn-out zijn of op een andere manier begeleiding nodig hebben. Patiënten in een ziekenhuis bijvoorbeeld, of bejaarden waar je een uurtje per dag mee in de weer bent. Of een afdeling in een zorginstelling die je groener mag aankleden, zodat de bewoners zich rustiger en beter voelen. Voor veel functies moet je stevig in je schoenen staan, veel geduld hebben en inzicht hebben in de condities, die de mensen waar je mee werkt zo bijzonder maken. Je hebt dus niet alleen groene vingers, maar ook een brede schouder en een luisterend oor! Carrièremogelijkheden Na de 4-jarige opleiding kun je verder studeren aan een hogere agrarische school of verder studeren voor docent(e) agrarische vakken. Ook kun je afhankelijk van ervaring/ambities/capaciteiten hogere functies bereiken. Salaris indicatie Je salaris is afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je werkt, sector, leeftijd, ervaring en inhoud van de

functie. Salarisindicatie: je aanvangssalaris ligt ongeveer tussen de €1.562,- en €1.743,- op 21-jarige leeftijd. Afhankelijk van de zwaarte van de functie en de inhoud van je taken kan je salaris uiteindelijk oplopen tot ongeveer €2.164,- en €2.745,-. In de particuliere sector kunnen de verdiensten soms hoger liggen. Met name na enkele jaren ervaring in verantwoordelijke leidinggevende functies. .....................................................................................

Personeelsadviseur/Human resource adviseur Niveau 4

Heeft in een bedrijf of instelling een taak bij onder andere selectie, vorming, personeelsbeoordeling, loopbaanbegeleiding, functieanalyse, werving en ontslagprocedure van het personeel. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding Zie bij Functionaris arbeidsvoorziening. Waar Zie bij Functionaris arbeidsvoorziening. Plaatsingsmogelijkheden Personeelsadviseur/HR adviseur in een bedrijf of bij de overheid of bij instellingen die een personeelsafdeling bezitten. Niet alle instellingen hebben een personeelsafdeling, maar wel personeelsadviseurs/HR adviseurs (human resource management adviseurs). Dan horen ze veel meer bij een business unit. Functies bij vakverenigingen, centrum voor werk en inkomen, Arbo-diensten, uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid en dergelijke. Carrieremogelijkheden Door studie en ervaring hoofd van een afdeling personeelszaken. Met je diploma kun je verder studeren (in deeltijd of voltijd) aan een hogeschool: Sociaal-juridische dienstverlening of Personeel en arbeid. Salaris indicatie Als personeelsadviseur/HR adviseur kun je op diverse plaatsen in een organisatie een functie uitoefenen. Hierdoor kunnen de salarissen nogal uiteenlopen. In het algemeen kun je aanhouden dat je er in de schaal met een aanvangssalaris van ongeveer €1.795,- met een uitloop tot ongeveer €2.525,- terechtkomt. .....................................................................................

Sociaal maatschappelijk dienstverlener Niveau 3,4

Is werkzaam bij instellingen voor sociale dienstverlening in functies op middelbaar niveau. Houdt zich bezig met zowel het observeren en signaleren van problemen, als met het bevorderen van oplossingen door toepassing van concrete (sociale) voorzieningen, regels en procedures en door het geven van advies en begeleiding. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1a. De 3-jarige vakopleiding (3) Sociaal dienstverlener (BOL en BBL). 1b. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 2. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Sociaal juridisch medewerker-sociale zekerheid (BOL en BBL). 3. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Juridisch medewerker sociale zekerheid (nieuwe stijl) (BOL en BBL).

Check de clips van je toekomstige opleiding of beroep op www.scholieren.tv

Films van o.a.: Hogeschool Windesheim - Werken bij een woningbouwcorporatie - Personeel & Arbeid studeren! - Mode of sport: die carrière staat je goed! - ROC van Amsterdam - Werken in de jeugdzorg - Werken in welzijn - Werken in de kinderopvang


54

www.beroepenkrant.nl

Waar Albeda College (1a en 3) Alfa-college (1a, 2 en 3) Arcus College (3) Da Vinci College (1b en 3) Deltion College (1b en 3) Drenthe College (1a, 2 en 3) Florijn (College (Breda) (2) Friesland College (1b en 3) Graafschap College (3) Hogeschool INHOLLAND Haarlem (1a en 2) Horizon College (1b en 3) Koning Willem I College (1b en 3) Landstede MBO (1b) Leeuwenborgh opleidingen (3) Nederlands Talen Instituut (1a en 2) Noorderpoortcollege (1b en 3) ROC van Amsterdam (1b en 3) ROC ASA (1b en 3) ROC A12 (3) ROC Nova College (1b en 3) ROC Aventus(1b en 3) ROC Eindhoven (1b en 3) ROC Flevoland (1b en 3) ROC Friese Poort (3) ROC ID College (1b en 3) ROC Leiden (1b en 3) ROC Nijmegen (3; alleen BOL) ROC Midden Nederland (1b en 3) ROC Mondriaan (1a en 1b) Rijn IJssel (1b en 3) ROC Tilburg (1b en 3) ROC Ter AA (1b en 3) ROC van Twente (3) ROC Zeeland (1b en 3) Zadkine (1b en 3) Zoomvliet College (Roosendaal (3) Plaatsingsmogelijkheden Als sociaal dienstverlener bij (instellingen als): centrum voor werk en inkomen, gemeentelijke sociale dienst, bedrijfsvereniging, stichting bijzonder jeugdwerk, sociale werkplaats, MAIC, vakbondskantoor, alternatieve hulpverlening, crisishulp, telefonische hulpdienst, jongerencentrum, vrouwenhuis, wereldwinkel e.d. Carrieremogelijkheden Na 1. Doorstromen naar de middenkaderopleidingen Sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorziening en personeelswerk of Sociaal juridisch medewerker-sociale zekerheid. Na 2. Verdere studie onder andere aan hogescholen: Sociaal-juridische dienstverlening, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Personeel en arbeid, Sociaal pedagogische hulpverlening; na een verwante MBOopleiding kun je soms geplaatst worden in een 3-jarig studietraject in voltijd of deeltijd.

Sociaal pedagogisch werker Niveau 4

Kan in verschillende functies beroepsmatig bezig zijn binnen het werkgebied van de sociaal pedagogische hulpverlening aan kinderen en jongeren. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Sociaal-cultureel werker (BOL en BBL). 2a. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Sociaal-pedagogisch werker 4 (BOL en BBL). 2b. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Pedagogisch werk (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Binnen deze opleiding kun je kiezen uit de richtingen: Pedagogisch werker jeugdzorg en Pedagogisch werker kinderopvang. Waar Zie bij Sociaal-cultureel werker/Medewerker maatschappelijke zorg. Plaatsingsmogelijkheden Bureau`s spel-, opvoedings- en gezondheidsvoorlichting, kinder-/jeugdtelefoons, bureau jeugdzorg, adviesbureau Jeugd en gezin, Raad voor de Kinderberscherming, Voogdijinstellingen, Reclassering, instellingen voor dagopvang van kinderen/jongeren, kinderdagverblijven, dagcentra voor schoolgaande jeugd, medisch kleuteren kinderdagverblijven, jeugdpsychiatrische voorzieningen, stichting bijzonder jeugdwerk, kinderalgemene ziekenhuizen, woonvormen en tehuizen voor lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte kinderen, instellingen voor jeugdhulpverlening. Carrieremogelijkheden Doorgroei naar leiding- en staffuncties en directiefuncties in inrichtingen. Salaris indicatie De salariëring kent vele differentiatie-mogelijkheden: dit hangt namelijk af van de soort instelling waar je gaat werken en van de verantwoordelijkheden die je binnen die instelling krijgt. Je aanvangssalaris ligt meestal tussen de €1739,- en €1.982,-. Dit kan uitlopen tot tussen de €2.494,- en €2.973,-.

Salarisindicatie Zie bij Sociaal pedagogisch werker.

Pabo-Deventer Zichtbaar meer inhoud! • Evenwichtige aandacht voor praktijk en kennis/ theorie • Elke week stage • Voldoende lesuren • Beperkt groepswerk en geen eindeloze reflectie • Veel keuze: bijvoorbeeld gedrags- en leerproblemen, bewegingsonderwijs, kunst • Voor christelijk, katholiek en openbaar onderwijs (certificaten) • Internationale activiteiten en stage • Hoge studenttevredenheid • Speciale mbo-routes

Kom verder. Saxion.

saxion.nl/pabo

sociale sector, onderwijs en sport

Sociaal-cultureel werker/ Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 4

Werkt in verschillende functies beroepsmatig aan de versterking van het sociale en culturele leven in een buurt, wijk, of stad. Houdt zich bezig met het opzetten van activiteiten en evenementen op het gebied van recreatie en kunst & cultuur. Ondersteunt allerlei mogelijke manieren voor zinvolle vrije tijdsbesteding. Organiseert of ontwerpt cursussen, trainingen en andere programma`s om in sociaal opzicht beter te kunnen functioneren. Geeft leiding aan projecten die kwaliteitsverbetering van de leefomgeving tot doel hebben. Kan daarbij ook een adviserende of beleidsmatige rol vervullen. Vooropleiding VMBO T-, G- of K-leerweg. Opleiding 1a. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Sociaal-cultureel werker (BOL en BBL). 1b. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Sociaal-cultureel werker (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 2a. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Sociaal-pedagogisch werker 4 (BOL en BBL). 2b. De 3-jarige middenkaderopleiding (4) Pedagogisch werker (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Binnen deze opleiding kun je kiezen uit de richtingen Pedagogisch werker jeugdzorg en Pedagogisch werker kinderopvang. 3. De 3- à 4-jarige middenkaderopleiding (4) Medewerker volwassenenwerk (nieuwe stijl) (BOL en BBL) Waar Albeda College Alfa-college Arcus College (alleen 2 en 3) Da Vinci College Deltion College Drenthe College (alleen 2 en 3) Friesland College ROC Friese Poort Gilde Opleidingen (alleen 2 en 3) Graafschap College Hoornbeeck College (alleen 2) Horizon College Koning Willem I College Landstede MBO Leeuwenborgh opleidingen Noorderpoortcollege Regio College (Zaandam) (alleen 2 en 3) ROC ASA ROC A12 (alleen 2 en 3) ROC Aventus ROC De Leijgraaf (alleen 3) ROC Eindhoven ROC Flevoland ROC ID College ROC Kop van Noord-Holland ROC Leiden (alleen BOL) ROC Menso Alting ROC Mondriaan ROC Nijmegen (alleen 2 en 3) ROC Midden-Nederland ROC Nova College ROC Rivor (alleen 2 en 3) Rijn IJssel ROC Ter AA ROC Tilburg ROC van Amsterdam ROC van Twente Vitalis College (Breda) ROC Westerschelde (alleen 2 en 3) Zadkine (alleen 1 en 2) ROC Zeeland Nederlands Talen Instituut (alleen 1 en 2) Nationale Handels Academie (alleen 1 en 2) OVD Afstandsonderwijs B.V. (alleen 2) Plaatsingsmogelijkheden Recreatiepark, buurtcentra, welzijnsinstellingen, opbouwwerk, evenementenorganisaties, culturele instellingen, jongerenwerk, trainingscentra, instellingen voor volwasseneneducatie. Carrieremogelijkheden Doorgroei naar leiding- en staffuncties in je werkkring. Je kunt ook doorstromen naar opleidingen binnen het HBO, bijvoorbeeld Culturele en maatschappelijke vorming of Sociaal pedagogische hulpverlening. Salaris indicatie De salariëring kent vele differentiatiemogelijkheden: dit hangt namelijk af van de soort instelling waar je gaat werken en van de verantwoordelijkheden die je binnen die instelling krijgt. Je aanvangssalaris ligt meestal tussen de €1.739,- en €1.928,-. Dit kan uitlopen tot tussen de €2.494,- en €2.973,-. ..........................................................................................

Sport- en bewegingsbegeleider/ Sport- en bewegingsleider/ -coördinator Niveau 2,3,4

De sport- en bewegingsleider geeft sportinstructie en leidt de training in dienst van een sportvereniging, instelling, bedrijf of in militaire dienst, werkt als sportmasseur of trainer. De sport- en bewegingsbegeleider assisteert daarbij. Als sport- en bewegingscoördinator houdt je je bezig met de begeleiding van deelnemers aan sporten bewegingsactiviteiten en verricht daarbij in min of meerdere mate coördinerende taken. Ben je in die functie bijvoorbeeld werkzaam in buurtopbouwwerk, bij gemeenten, provinciale/ gemeentelijke sportraden, landelijke overkoepelende sportorganisaties en/of ondersteunende sportorganisaties, dan ondersteun en adviseer je bij en activeer je tot het deelnemen aan SB-activiteiten ten behoeve van welzijns- en positieverbetering op sociaal en maatschappelijk gebied Vooropleiding 1. Je moet minimaal 16 jaar zijn of 10 jaar dagonderwijs hebben gevolgd. 2. en 3. VMBO T-, G- of K-leerweg. Bijzonderheden: Je doet er verstandig aan zoveel mogelijk de volgende vakken in je pakket op te nemen: Nederlands, Engels en biologie (dit wordt aanbevolen, niet geëist); enige praktische ervaring is gewenst op het gebied van leidinggeven bij sport en bewegen; allround sportman/vrouw zijn. Voordat je geplaatst wordt, dien je een met name sportmotorische vaardigheidstest te ondergaan. Opleiding 1a. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Sport- en bewegingsbegeleider (BOL en BBL). 1b. De 2-jarige basisberoepsopleiding (2) Sport- en bewegingsbegeleider (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 2a. De 3-jarige vakopleiding (3) Sport- en bewegingsleider (BOL). 2b. De 3-jarige vakopleiding (3) Sport- en bewegingsleider (nieuwe stijl) (BOL en BBL). 3a. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Sport- en bewegingscoördinator (BOL). 3b. De 4-jarige middenkaderopleiding (4) Sport en bewegen (nieuwe stijl) (BOL en BBL). Bijzonderheden: Je kunt bij opleiding 3b kiezen uit de volgende richtingen: Sport- en bewegingscoördinator/bewegingsagoog, Sport- en bewegingscoördinator/BOS (buurt, onderwijs en sport)-medewerker, Sport- en bewegingscoördinator/operationeel sport- en bewegingsmanager en Sporten bewegingscoördinator/trainer/coach. Waar Albeda College Alfa-college Da Vinci College (alleen 2 en 3) Deltion College (alleen 2 en 3) Drenthe College Friesland College Graafschap College Horizon College Koning Willem I College (alleen 3) Landstede MBO Leeuwenborgh opleidingen Regio College ROC A12 (Ede/Velp) (2 en 3) ROC ASA ROC Aventus ROC ID College ROC van Amsterdam ROC Eindhoven (1 en 3) ROC Flevoland ROC Leiden (alleen BOL) ROC Midden Nederland ROC Mondriaan ROC Nijmegen (2 en 3) ROC Nova College Rijn IJssel ROC Tilburg ROC van Twente ROC Westerschelde ROC Zeeland Vitalis College (Breda) Zadkine Plaatsingsmogelijkheden 1. De sport- en bewegingsbegeleider heeft in het algemeen een assisterende functie bij 2. 2. en 3. Het diploma geeft geen bevoegdheid voor het geven van schoolonderwijs. Je kunt, afhankelijk van je keuzerichting, werkzaam zijn als sportleider /trainer /coach, sportleider vorming, bewegingsagoog of sportontwikkelaar/manager, cursusleider, instructeur, sportmasseur, kampbeheerder, ambtenaar sportzaken, eigenaar sportschool. Je kunt aan de slag bij allerlei bedrijven/instellingen die zich met sport bezig houden, zoals binnen de gehandicaptenzorg (verstandelijk en lichamelijk), psychiatrie of revalidatie, commerciële sportorganisaties, georganiseerde (verenigings)sport, sportieve recreatie en toerisme, vormingswerk, sportkoepels, politie, leger en brandweer. Carrieremogelijkheden Profilering is mogelijk door middel van diverse keuzerichtingen binnen de opleiding. Leidinggevende en organisatorische functies bij verenigingen, landelijke sportorganisaties en particuliere instituten. Ook kun je doorstromen naar HBO-opleidingen, zoals ALO, Fysiotherapie, Sportmanagement en PABO. Salaris indicatie Salariëring sterk uiteenlopend, al naar gelang de draagkracht van de werkgever. Je aanvangssalaris ligt in de regel tussen de €1.385,- en €1.835,-. Bij de overheid heb je een aanvangssalaris van ongeveer €1.477,-. Dit kan oplopen naar dienstjaren tot ongeveer €2.108,-.


Basisberoepsopleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg De beroepsbegeleidende leerweg is dé manier om werken en leren te combineren. Je wisselt dan het leren in de praktijk af met het leren op school. De nadruk ligt echter op de praktijk. Je werkt drie of vier dagen per week bij een bedrijf of instelling en gaat een of twee dagen per week naar school voor je theorie. In het bedrijf waar je werkt, word je begeleid door een ervaren vakman of -vrouw. De dagen dat je werkt, verdien je meestal al direct een salaris. Je kunt kiezen uit zo’n 400 verschillende opleidingen. Via de beroepsbegeleidende leerweg kun je opleidingen volgen op vier niveaus. De basisberoepsopleiding is niveau 2 en duurt 2-3 jaar. Je kunt met deze opleiding uitvoerend werk verrichten. Dit doe je vaak onder toezicht. Je kunt ook doorleren en de vakopleiding gaan volgen. Toelating Vanaf 16 jaar kun je kiezen voor een beroepsbegeleidende leerweg. Voor de basisberoepsopleiding heb je in de meeste gevallen een vmbo-diploma (alle leerwegen; soms met eisen aan je pakket) nodig of drie klassen havo/vwo. Overzicht Hieronder staan alle beroepen waarvoor je via de beroepsbegeleidende leerweg (werkend leren) een basisberoepsopleiding kunt volgen, met daarachter het landelijk orgaan, waar je meer informatie (o.a. over de opleidingsplaatsen en over de nieuwe competentiegerichte opleidingen in hun bedrijfstak) kunt krijgen. Agrarische sector: medewerker bloemen- en tuincentrumbranche, junior florist; medewerker dierverzorging; groen/technisch medewerker recreatiebedrijf; medewerker groenvoorziening/woonomgeving; medewerker hovenier; vormgever leefomgeving, begeleider paardensport 2, medewerker paardenhouderij en paardensport; medewerker groothandel en logistiek voedsel en leefomgeving, medewerker natuur en leefomgeving, medewerker gemechaniseerd loonbedrijf; medewerker bedekte teelt, medewerker open teelt, medewerker plantenteelt; medewerker biologisch-dynamisch bedrijf, medewerker voedingsmiddelentechnoloog 2. AEQUOR, www.aequor.nl. Beschermings- en afwerktechnieken/reclameen presentatietechnieken: betonreparateur (SVS); dekvloerenlegger; medewerker grafische & multimedia opmaak, medewerker fotografie, medewerker tentoonstellingsbouw; monteur systeemwanden en –plafonds; stukadoor; glaszetter; schilder; industrieel lakverwerker en metaalconserveerder. SAVANTIS, www.savantis.nl.

Bouw: betonmodelmaker; betonreparateur (SVB); betonstaalverwerker; betontimmerkracht B&U; betontimmerman primair; metselaar; natuursteenbewerker; primaire dakdekker; primaire timmerkracht; steigerbouwer; tegelzetter; vakkracht prefabbouw/houtskeletbouw; voeger. FUNDION, www.fundion.nl. Brood- en banketbakken: banketbakker, brood- en banketbakker, banketbakker grootwinkelbedrijf, broodbakker grootwinkelbedrijf; en broodbakker. LOBHTV, www.lobhtv.nl. Economie, administratie, ict en beveiliging: servicemedewerker ICT; bedrijfsadministratief medewerker; beveiliger; medewerker vrede en veiligheid; commercieel-administratief medewerker; secretarieel medewerker, administratief medewerker, medewerker ICT. ECABO, www.ecabo.nl. Elektrotechniek-ict: monteur elektrische bedrijfsinstallaties; monteur elektrotechnische industriële producten en systemen ; monteur elektrotechnisch wikkelen; monteur elektrotechnische panelen; monteur industriële elektronica; monteur witgoedapparaten; monteur laagspanningsnetten; monteur middenspanningsinstallaties; monteur sterkstroominstallaties; monteur communicatieinstallaties; monteur communicatienetten; monteur consumentenelektronica en servicemedewerker ICT. KENTEQ, www.kenteq.nl. Gezondheidstechnische beroepen en ambachten: Werkplaatsmedewerker opticien; verkoopmedewerker optiek, onderwerkmaker; schachtenmaker; schoenhersteller. SVGB, www.svgb.nl. Gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport: facilitair medewerker; helpende; helpende welzijn; helpende zorg & welzijn, sport- en bewegingsbegeleider. OVDB, www.ovdb.nl. Grafimedia beroepen: basisdrukker; basisnabewerker: basisvoorbereider; printmedia (finishing) en printmedia (press & print). Kenniscentrum GOC, www.goc.nl. Grond-, water- en wegenbouw: aankomend vakman GWW, aankomend vakman waterbouw, asfaltafwerker, aankomend buizenlegger, aankomend rioleringswerker/wegenwerker, aanko-

mend straatmaker, aankomend waterbouwer en kabelwerker. FUNDEON, fundeon.nl. Handel: verkoopmedewerker ambulante handel, verkoopmedewerker, verkoper, woningstoffeerder, magazijnmedewerker KC Handel, www.kchandel.nl. Haven en vervoer: operationeel medewerker op- en overslag, medewerker havenoperaties en technisch administratief medewerker VTL, www.vtl.nl. Horeca, instellingskeuken & contractcatering: horecamedewerker fastfoodsector, gastheer/-vrouw, kok, receptionist en medewerker bediening/fastfood/ café-bar LOBHTV, www.lobhtv.nl. Houtbewerking en woninginrichting: bestekbezoeker, machinaal houtbewerker houthandel, machinaal houtbewerker meubelindustrie, machinaal houtbewerker timmerindustrie, meubelmaker, meubelstoffeerder, parketlegger en werkplaatstimmerman SH&M, www.shm.nl. Installatietechniek: tekenaar gebouwinstallaties (cv, ventilatie), tekenaar gebouwinstallaties (sanitair, cv, ventilatie), tekenaar gebouwinstallaties (sanitair), assistent-distributiemonteur gas, assistent-distributiemonteur water, assistent dakbedekkingsmonteur, assistent installatiemonteur verwarmingstechniek, assistent installatiemonteur dakbedekkingstechniek, assistent verwarmingsmonteur, onderhoudsmonteur installatietechniek, monteur koudetechniek, monteur airco-installaties, monteur installatietechniek, onderhoudsmonteur Kenteq, www.kenteq.nl. Kapper: afro kapper, junior afrokapper, kapper KOC Nederland, www.koc.nl. Metaal: contructiebankwerker/lasser, forceur, isoleerder/plaatwerker, pijpenbewerker, plaat- en contructiewerker, plaatwerker, productiemedewerker metalen ramen, gieterijmedewerker, modelmaker hout/kunststof, draad- en zinkvonker, instrumentmaker, landbouwmachinechauffeur/monteur, monteur landbouwmachinatietechniek, booglasser, hoeklasser, pijplasser, plaatlasser, draaier, frezer, machinaal verspaner CNC, machinaal verspaner, machinebankwerker fijnmecha-

nisch, machinebankwerker werktuigbouw, slijper, installatiemonteur elektro en instrumentatie, assemblagevakkracht, monteur mechatronica, monteur mobiel intern transport, monteur montage/onderhoud, productietechnisch vakkracht, scheepsmetaalbewerker, vliegtuigbouwer metaal, vliegtuigmonteur, aankomend werktuigbouwkundig tekenaar. Kenteq, www.kenteq.nl. Mode en textiel: uitvoerend medewerker kleinvak maatkleding, uitvoerend medewerker naai-/perszaal en basismedewerker mode/maatkleding. LIFT group, www.liftgroup.nl. Motorvoertuigen-, carrosserieen tweewielertechniek: assemblagetechnicus, autodemontagetechnicus, auto-elektriciën, autotechnicus, bedrijfsautotechnicus, bromfietstechnicus, dieselmotortechnicus, eerste verkoper tankstation, fietstechnicus, motorfietstechnicus, onderdelenadviseur, revisietechnicus. INNOVAM, www.innovam.nl. autoschadehersteller, autospuiter, caravanhersteller, carrosseriebouwer en voertuiginterieurbouwer. VOC, www.vocar.nl. Procestechniek, laboratoriumtechniek en fotonica: medewerker beeldtechnieken, laborant, proefdierverzorger, mechanisch operator-A en procesoperator-A. VAPRO, www.vapro-ovp.com. Scheepvaart: bakschipper/dekknecht baggerbedrijf, bootman (binnenvaart), matroos waterbouw en matroos (binnenvaart). VTL, www.vtl.nl. Toerisme, recreatie & reizen: medewerker recreatie, medewerker reizen en toeristisch informatie, medewerker watersportindustrie. LOBHTV, www.lobhtv.nl. Verssector: medewerker versdetailhandel en productiemedewerker versindustrie. SVO, www.svo.nl. Wegvervoer: chauffeur goederenvervoer, chauffeur personenvervoer, touringcarchauffeur/reisleider en warehousemedewerker. VTL, www.vtl.nl.

Basisberoepsopleidingen via de beroepsopleidende leerweg De meeste ROC’s bieden naast lange opleidingen ook korte (2-3 jaar) dagopleidingen aan. Deze opleidingen zijn toegankelijk vanaf 16 jaar. De instroom is in principe drempelloos; in de meeste gevallen is een vmbodiploma echter gewenst. Deze opleidingen (de basisberoepsopleidingen) leiden je op voor een beroep, leren hoe je je weg kunt vinden in de maatschappij en bereiden je voor op een vervolgstudie. De praktijk: stages Kies je voor de beroepsopleidende leerweg dan ga je 5 dagen per week naar school. Maar dit betekent niet dat je je hele opleiding in de schoolbanken doorbrengt. De praktijk is een belangrijk onderdeel, zowel op school als buiten de school. Een of meer perioden loop je stage bij bedrijven of instellingen. De opleidingsmogelijkheden: *Beschermings- en afwerkingstechnieken / reclame, presentatie en communicatie: schilder, betonreparateur, dakdekker, medewerker tentoonstellingsbouw, medewerker toegepaste vormgeving *Bouw, hout en interieur: metselaar, primaire timmerkracht; voeger, bestekzoeker, machinaal houtbewerker houthandel, machinaal houtbewerker meubelindustrie, machinaal houtbewerker timmerindustrie, machinaal houtbewerker 2, meubelmaker, meubelstoffeerder, parketlegger, werkplaatstimmerman *Economie, administratie, ict en beveiliging: servicemedewerker ICT, medewerker ICT; bedrijfsadministratief medewerker; beveiliger, medewerker vrede en veiligheid; commercieel administratief medewerker; secretarieel medewerker

*Elektrotechniek - ict: monteur elektrische bedrijfsinstallaties, elektromonteur, monteur elektrotechnische industriële producten en systemen, monteur elektrotechnisch wikkelen, monteur elektrotechnische panelen, monteur industriële elektronica, monteur witgoedapparaten; monteur laagspanningsnetten, monteur middenspanningsinstallaties, monteur sterkstroominstallaties; monteur communicatie-installaties, monteur communicatienetten, monteur consumentenelektronica en servicemedewerker ICT (Kenteq) *Gezondheidstechniek en ambachten: Verkoopmedewerker opticien, werkplaatsmedewerker opticien, medewerker opticien, onderwerkmaker, schachtenmaker en schoenhersteller *Gezondheidszorg, dienstverlening, sport: facilitair medewerker; sport- en bewegingsbegeleider; helpende breed, helpende zorg & welzijn, helpende en helpende welzijn. *Grafimedia beroepen: basisdrukker, basisnabewerker, basisvoorbereider, printmedia (finishing) en printmedia (press & print). *Groene sector (voeding, natuur en milieu): medewerker bloemen- en tuincentrumbranche, junior florist; medewerker bedekte teelt, medewerker open teelt, medewerker biologisch-dynamisch bedrijf, medewerker gemechaniseerd loonbedrijf, medewerker groothandel en logistiek voedsel en leefomgeving, medewerker natuur en leefomgeving, medewerker dierverzorging; groen/technisch medewerker recreatiebedrijf, vormgever leefomgeving, medewerker groenvoorziener /woonomgeving, medewerker hovenier, begeleider paardensport 2, medewerker paardenhouderij en paardensport; medewerker plantenteelt;

medewerker voedingsmiddelentechnoloog 2; *Grond-, water- en wegenbouw: aankomend vakman GWW, aankomend vakman waterbouw, asfaltafwerker, aankomend buizenlegger, aankomend rioleringswerker/wegenwerker, aankomend straatmaker, aankomend waterbouwer en kabelwerker *Handel: verkoopmedewerker ambulante handel, verkoopmedewerker, verkoper, woningstoffeerder en magazijnmedewerker *Horeca, instellingskeuken, contractcatering en toerisme: bartender, gastheer/-vrouw, horecamedewerker fastfoodsector, kok, receptionist; medewerker recreatie, medewerker reizen & toeristische informatie, medewerker watersportindustrie en medewerker bediening/ fastfood/café-bar *Installatietechniek: tekenaar gebouwinstallaties (cv, ventilatie), tekenaar gebouwinstallaties (sanitair, cv, ventilatie), tekenaar gebouwinstallaties (sanitair); assistent-installatiemonteur dakbedekkingstechniek, assistent-installatiemonteur verwarmingstechniek, assistent-verwarmingsmonteur, infratechniek, monteur installatietechniek en monteur airco-installaties. *Metaal: constructiebankwerker/lasser, plaat- en constructiewerker, plaatwerker, verspanen, hoeklasser, machinaal verspaner, installatiemonteur elektro en instrumentatie, monteur mechatronica, monteur mobiel intern transport, monteur montage/onderhoud, vliegtuigonderhoudsmonteur (JAR cat. A) en vliegtuigonderhoudsmonteur

*Mode en textiel: uitvoerend medewerker kleinvak maatkleding, uitvoerend medewerker naai-/perszaal en basismedewerker mode/maatkleding. *Motorvoertuigen- en carrosserietechniek: autotechnicus, bedrijfsautotechnicus, autospuiter, carrosseriebouwer, carrosserietechnicus, motorfietstechnicus, tweewielertechniek en autoschadehersteller *Proces-, operationele- en laboratoriumtechniek en fotonica: medewerker beeldtechnieken, proefdierverzorger, medewerker algemene operationele techniek en operator-A *Transport en logistiek: logistiek medewerker, logistiek medewerker houthandel, operationeel medewerker op- en overslag, technisch-administratief medewerker, bakschipper/dekknecht baggerbedrijf, matroos (binnenvaart), matroos (waterbouw), schipper /machinist beperkt werkgebied (zeevaart), stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW6; chauffeur goederenvervoer, chauffeur personenvervoer, touringcarchauffeur/reisleider en warehouse-medewerker. *Uiterlijke verzorging: Kapper, junior afrokapper *Voeding: banketbakker grootwinkelbedrijf, banketbakker, brood- en banketbakker, broodbakker grootwinkelbedrijf, broodbakker; productiemedewerker versindustrie. Het aanbod van de basisberoepsopleidingen verschilt per school.


Beroepenkrant september 2009 (VMBO/MBO)  
Beroepenkrant september 2009 (VMBO/MBO)  

De Beroepenkrant is al meer dan 38 jaar dé informatiebron voor scholieren, decanen en ouders met betrekking tot studie en beroep.

Advertisement