Page 1

NR 1 og 2 • 2012

ÅRGANG 65.

INNHOLD

sker alle Redaksjonen øn ske! leserne en god på

Prestens penn . . . . . . . . . . . . s 2 Til ettertanke . . . . . . . . . . . . . s 3 Min salme . . . . . . . . . . . . . . . s 4 Rapport 2011 . . . . . . . . . . . . . s 5 Guds medarbeidere . . . . . . . s 6 Info - Kirkens nødhjelp . . . . . s 7 Gudstjenester og møter . . . . s 8 Slekters gang . . . . . . . . . . . . . s 9 Annonser . . . . . . . . . . . . . s 10-11


2

MARNARDAL

MARNARDAL KIRKEKONTOR Rådhuset - 4534 Marnardal fax: 38 28 90 93 kontortid: tirsdag kl. 09.00 - 14.00 torsdag kl. 09.00 - 14.00

sokneprest: Arild Knutsen tlf: 38 28 90 86 privat: 38 28 71 05 mob: 91 35 98 08 arild.knutsen@marnardal.kirken.no kyrkjeverge: Truls Glesne, tlf: 915 71 777 truls.glesne@marnardal.kirken.no trosopplæring 0-18: Lasse Braadland mob: 906 31 033

men.sekr.: Kari J. Greibesland tlf: 38 28 90 85 privat: 38 28 66 29 kari.june.greibesland@marnardal.kirken.no BJELLAND KYRKJE klokkar: Kari June Greibesland tlf: 38 28 90 85 organist: Elisabeth Seland tlf: 456 00 886

kyrkjetenar: Ragnhild Rønningen tlf: 917 03 250

soknerådsformann: Hans Olav Gunstveit, Koland, 4536 Bjelland tlf: 38 28 66 45 LAUDAL KYRKJE: klokkar: Theodor Tjomsland, tlf: 38 28 81 13 organist: Kåre Søyland tlf: 38 28 68 38

soknerådsformann: Torgeir Hagestad 4534 Marnardal

kyrkjetenar: Karoline og Vilde Bråten, tlf: 38 28 71 80 ØYSLEBØ KIRKE: organist: Torbjørn Isaksen, tlf: 38 28 76 81

menighetsrådsformann: Kåre Glesne, 4532 Øyslebø, tlf: 38 28 76 65 klokker/kyrkjetenar: Truls Glesne tlf: 915 71 777 Tone Glesne

Stoff til neste nummer må vi ha innen 17.04.2012

KYRKJELYDEN

P r e st e n s p e n n KIRKEFAMILIE!? Hva er nå det?

Det å høre til i en familie er selve grunnstrukturen i samfunnet og i et menneskes liv. Skjer det noe avgjørende viktig, eller noe skal feires, så tropper familien opp. Hvis man er så heldig, å ha familie. Er familien stor, så er det ofte noen som er nærmere enn andre. Paulus skriver til efeserne at de ikke lenger er fremmede, men tilhører Guds familie. Det gjelder oss, også! Vi tilhører en kjempestor familie, spredt vidt utover hele verden. Denne Familien fikk vi i vår dåp og i vår tro. Og er det små eller store begivenheter, så samles Familien. Vi har dager med store begivenheter: Julaften, 17. mai og konfirmasjon. Da er gjerne kirkene stappfulle. Det er en stor opplevelse å sammen på slike dager. Likedan når det er dåp, vigsel eller begravelse. Å samles for å sørge, for å minnes det gode, det er også av de viktigste dagene i en familie. Det er fint å se, at barna også mer og mer tas med i begravelser. De hører naturlig med. De er jo det viktigste, i enhver familie! Søndag er menighetens/Familiens festdag. Hver søndag er det påskedag vi feirer: Jesus stod opp av graven, at han lever og er til stede, der hvor vi samles. Hvis ikke det var for påskedagen, hadde vi ingen kirke – og hva med håpet, da? La oss treffes – og feire håpet og livet! EN UTFORDRING: Du og din familie/venner/storfamilie/naboer: Vil dere være en kirkefamilie? Da tenker jeg en gruppe på 5-6 mennesker i ulike aldre – ikke nødvendigvis i familie - som sier seg villig til, en søndag eller to i halvåret, å være medhjelpere i gudstjenesten. Hvis vi ble noen slike kirkefamilier, kunne mange være med å sette nye farger på gudstjenestene våre. Tenk om vi hver søndag hadde en slik gruppe som kunne gå inngangsprosesjon – bære inn korset og lysene, bibel og blomster – og minne oss om det, hver gang, at Jesus kommer til oss, går sammen med oss, inn i kirka - og ut i livet! Det tror jeg kunne blitt flott! Kanskje noen har lyst til å være med å lese, eller synge en sang, eller spille, lage et opptrinn, eller danse. Mulighetene er egentlig veldig mange – fordi vi er mange, sammen. Jeg tror vi trenger å se mer av dette mangfoldet vi er. Og vi trenger det gudstjenesten gir oss. Vi har fått ny liturgi. Den strever vi litt med – men den gir oss også nye muligheter. Det ville jeg gjerne sett på, sammen med dere. Kanskje er du bare én, men har litt lyst? Ta kontakt med meg. Tlf 91359808. Ikke vent på et brev i posten – men det kan komme, det også! Vi sees!?

Med vennlig hilsen Arild prest


KYRKJELYDEN

3

Til ettertanke... ”Det er rart hvor mye 100 kroner er ved kirkeofring, og hvor lite det er i butikken. Hvor mye en time er når vi tjener Gud, og hvor lite det er foran fjernsynet. Hvor tungt det kan være å lese bibelen, og hvor lett det kan være å lese en hel roman. Hvor vanskelig det er å be, og hvor lett det er å spre sladder. Rart hvordan vi har vansker med å finne tid til et kristent møte, men kan bli med på alt mulig annet i siste øyeblikk. Hvordan vi strever oss fremover i køer, men ofte vil sitte bakerst i kirken. Hvordan vi blir engasjert i en fotballkamp, men kan klage over lange Gudstjenester. Rart hvordan vi tror på media, men tviler på Bibelen. Hvor vanskelig det er å dele evangeliet, mens det er lett å snakke om alt mulig annet. Rart hvordan alle vil til himmelen, bare det ikke påvirker livet.” (Ukjent forfatter) Jeg må erkjenne at jeg kan nikke gjenkjennende til flere av punktene på hva som føltes rart i forhold til tro og hverdag. Vi ønsker så inderlig å få anledning til åndelig påfyll i det daglige, men skal rekke alt mulig annet før det blir anledning til å sette seg ned. Det blir en rask bønn for de nærmeste rett før leggetid, kanskje jeg sovner midt i bønnen. Det ble jo altfor sent. Jeg finner så mange unnskyldninger og lette forklaringer på hva som bør prioriteres først i en hverdag. ”Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg” (Mat.6,33) Er det virkelig så lett? Eller, blir det for vanskelig? Hva gjør det så problematisk å prioritere tro fremfor daglige, ofte kjedelige gjøremål? Ofte setter vi altfor høye krav til oss selv, det gjelder i jobb, familieliv, hus og hverdag. For mange er det ikke mulig å rekke over alt, men likevel bruker vi all energi og styrke på å få hverdagen rundt - med alle høye krav og mål for å få endene til å møtes. ”Søk FØRST” kan forstås som først i tid. Det første du gjør – det du begynner med. Dette kan være en god hjelp for mange av oss i kristenlivet, midt i en hverdag som aldri gir oss fred og ro og der behovene og kravene rundt oss stadig roper høyere. En god regel kan da være å alltid begynne med bønn, bibel og fellesskap med Herren. Ordet først kan også oversettes med mest eller i hovedsak, slik at det som er viktig, det er Herren. Og da menes det vel at ”alt dette andre i tillegg” er våre egne behov og bekymringer for ”meg og mitt”. Jeg oppfordrer deg som leser (og meg selv) til å flytte fokus, fra oss selv og egne behov og i stedet løfte blikket til det som er viktig i livet, til vår himmelske Far. Da blir kristenlivet mye mer enn en billett til himmelen – mye mer enn et livssyn eller en mening vi bærer med oss – ja mye mer enn to timer hver søndag og kanskje noen minutter hver morgen. Da blir det noe vi har med oss hver time av døgnet; hjemme, blant familie og venner, på jobb eller skole, på fritidsaktiviteter – ja, overalt hvor vi ferdes. Kari Bue

Takk for innsatsen på Normisjon sin julemesse på Byremo i 2011. Vi ønsker med dette og rette en stor takk til alle som har bidratt med gevinster, dugnadsarbeid og ikke minst alle som har kjøpt lodd. Resultatet for 2011 blei kr. 163.000,-. Hilsen julemesse-komiteen.


KYRKJELYDEN

4

Min salme MÅ NE OG SOL ! Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke.

Herre, vi takker deg. Herre, vi priser deg. Herre, vi synger ditt hellige navn. Jesus, Guds sönn, död på et kors, for alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke.

Herre, vi takker deg. Herre, vi priser deg. Herre, vi synger ditt hellige navn. Ånden, vår tröst, levende, varm og hellig og sterk, taler om Gud, bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.

Herre, vi takker deg. Herre, vi priser deg. Herre, vi synger ditt hellige navn.

Denne salmen gir meg gode og trygge barndomsminner. Måne og sol lærte jeg av min varme og herlige mormor som min kusine og jeg var på ferie hos hver sommer, helt til hun døde. Morfar og mormor satt i hver sin gyngestolen og smilte mot oss når vi sang denne salmen. Både min kusine og jeg ble så glad i Måne og sol, og vi sang den av hjertens lyst....!! Mormor likte det hun hørte i hvertfall. :) Ofte spilte mormor gitar til mens vi sang. Smaken av mormors kamferdrops sitter igjen etter at jeg har hørt denne salmen- og det er en god smak. ;) Monica Vatnedal Glesne

SMS-VARSLING...

Ønsker du varsling på sms om når og hvor det er gudstjeneste i Marnardal? Det du må gjøre, er å melde din interesse til menighetskontoret. Ring 382 89 085 (tirsdag og torsdag), eller send e-post til: menighetskontor@marnardal.kirken.no, og oppgi det mobilnr. du ønsker å motta melding på.

Husk

givertjenesten til ungdomsarbeidet i Marnardal. Kontonr.

2801.13.15722


KYRKJELYDEN

MARNARDAL KIRKELIGE FELLESRÅD:

GIVERTJENESTEN FOR UNGDOMSARBEID I MARNARDAL

Økonomisk oppsummering for 2011:

Vi er stolte av ungdomsarbeidet i menighetene! ”Flaggskipet” er Take a Break med kor og klubb, der nesten alle ungdommene i Marnardal møter annen hver fredag. Vi hadde ved årets begynnelse ca. kr.118.000.- og ved slutten ca. kr.83.500.- Dette er en reduksjon av kapitalen på kr.34.500. Hva skjuler disse tallene? Ca kr.118.000 er brukt til lønn o.a. Offer og gaver i menighetene har gitt oss kr.83.500.Jeg vil TAKKE annen måte!!

DERE ALLE som er med på å støtte opp om dette viktige arbeidet på en eller

Ny utfordring!!!

Vi ser at vi dette året (2011) har tappet kontoen vår med kr.34.500. Dette kan vi gjøre noe med!! Jo flere som er med og løfter, jo større løft klarer vi!!! Vil du være med på å løfte??? Da passer det kanskje med en giro, som du finner vedlagt til dette bladet. Bankkontonr. 2801.13.15722 Utfordringen vår er å bruke pengene slik at ”rentene” blir best mulig: ”Investering i kristent ungdomsarbeid!” Dette er et positivt ungdomsarbeid der nesten alle ungdommene i hele kommunen er med. Det meste forgår på Menighetshuset på Øyslebø, med en solid stab av voksne frivillige medarbeidere. Givertjenesten er bl.a. lønn til korleder i 20 % og klubbleder i 10 % stillinger. Disse er svært viktige for at arbeidet skal drives godt! Skal vi kunne fortsette med dette, må givertjenesten økes! HUSK fremfor alt dette arbeidet i BØNN!!

Kirkevergen

BARNEKORET MIKS Øvelser: onsdager i partallsuker kl. 17.30- 18.45 Laudal menighetshus. Ungdom fra 8. klasse: Velkommen til TAKE A BREAK Kor og klubb fredager i partallsuker. Fra kl. 19! Sted: Øyslebø menighetshus!

5


KYRKJELYDEN

6

: SerieGUDS MEDARBEIDERE

Lasse og de 4 gode hjelperne i gang med

GUTTEKLUBB PÅ ØYSLEBØ I vår faste spalte ”Guds medarbeidere” er vi nå kommet frem til det nystartede tilbudet for gutter i alderen 1. til 4.klasse på Øyslebø. Lasse Brådland tok i høst kontakt med noen venner og inviterte dem med som ledere av en gutteklubb med fokus på nettopp: gutters egenart. De voksne er opptatt av å være gode kristne forbilder for guttene,- noe som gjøres i en blanding av lek og andakt. Kåre Glesne, Per Åge Skaar, Lars Grimestad og Dag Fossestøl tok utfordringen og dermed var Øyslebø Gutteklubb etablert. Annenhver onsdag mellom 17.30 og 19.00 samles et titalls gutter på Øyslebø og da snekres, ”mekkes”, fikses og organiseres ulike arbeidsoppgaver etter guttenes behov. Undertegnede var på rekognisering på snekkerverksted rett før jul, og kan tenke meg at det er noen takknemlige foreldre som fikk fine julegaver av guttene sine i år…. Stor takk til: LASSE, KÅRE, PER ÅGE, LARS OG DAG!


KYRKJELYDEN

7

Konfirmantene kommer med bøsser. Ta dem godt imot og vennligst gi et bidrag for en mer rettferdig verden ! Multinasjonale selskaper henter ut store verdier i forskjellige land uten å legge igjen en eneste skattekrone i landet de utarmer. Selskaper på Oslo Børs vil ikke oppgi hva de tjener. Dette lar seg gjøre p.g.a et uhumant skattereglement. Regelverket er dessverre slik at skattemyndighetene ikke får tilgang til firmaenes regnskap når de er etablert i et skatteparadis. Skatteparadis, f.eks Bermuda tilbyr null skatt for selskaper som vil etablere seg. Et lite registreringsgebyr. Deretter en liten årsavgift for å opprettholde registreringen, under forutsetning av at de driver virksomheten i andre land enn skatteparadiset. Selskapene er fritatt for å synliggjøre hvem som eier og kontrollerer virksomheten. Det er heller ikke regnskapsplikt. Skatteparadisene, ca 70 land har som regel selv små ressurser. Beklagelig at de må livnære seg på å hjelpe store selskaper med å bedrive korrupsjon. Ikke bare skatteinntektene går de fattige glipp av. Mange gruveselskaper forurenser miljøet med virksomheten sin. Gruvegiganten Barrick Gold mottok for få år siden stevning fra Kirkens Nødhjelps partner i Tanzania etter at 843 barn og voksne ble alvorlig syke av arsenikkforgiftning. Slaggvann fra en åpen dam hadde lekket arsenikk og andre tungmetaller. Grunnen rundt gullgruva og den nærliggende elva Tigithe har ekstremt høye nivåer av arsenikk, kadmium, kobolt, krom, nikkel og sink. Forurensningen kan få enorme konsekvenser om dette siver ut i Victoriavassdraget som gir livsgrunnlag til store deler av kontinentet. Norge kan ha tjent ca 330 millioner på investering i Gruvegiganten Barrick Gold, men trakk seg ut da dette ble kjent. Verdens største selskaper skyldte i 2010 verdens mest fattige 160 milliarder dollar i skatteinntekter. Disse fattige landene mottok på samme tid 119 milliarder dollar i uhjelp/ bistandsmidler. Kirkens nødhjelp arbeider mot kapitalflukt. Krever regler som gjør det vanskelig å unndra skatt gjennom skatteparadis. Kirkens nødhjelp arbeider på flere nivåer for å sikre rettferdig fordeling av jordens ressurser og økonomisk uavhengighet for enkeltmennesker. De innsamlede midlene øremerkes ikke, derfor kan Kirkens nødhjelp til en hver tid sette inn hjelp der hvor behovet er størst f.eks,: Støtte til ofre p.g.a. krigføring. Katastrofehjelp. Hjelp til å etablere bærekraftige landbruksprosjekter. Bistand til å bygge miljøvennlig biogassanlegg m.m. Beste hilsen Ragnhild


KYRKJELYDEN

8

Velkommen til møter og gudstjenester!

Bjelland kyrkje Mar s: 7. Yngres 8. Temamøte Bjelland kl.19 11. Gudstjeneste kl.11.oo. Besøk fra KN. Offer til KN. Offer til Kirkens Nødhjelp. 15. Temamøte Laudal kl.19 16. Fredagskafè 18. Søndagsskole 21. Yngres 21. Fastegudstj./årsmøte Bjelland kyrkje kl. 19.30. Sang av Bjelland Musikkor. Offer til Ungdomsarbeidet i Marnardal. 29. Temamøte Bjelland kl.19 Apr il: 1. Palmesøndag. Gudstjeneste kl.11.oo. 1. Søndagsskole 4. Basar, Myran 8. 1.Påskedag Gudstjeneste kl.18.oo. (?) v/Lasse Braadland 11. Yngres 13. Fredagskafè 15. Gudstjeneste kl.11.oo. Offer til Misjonsprosjektet. 15. Søndagsskole 21. Loppemarked 25. Yngres 25. Møte, Bruslett kl.19.30.NLM. 26. Møte, bedehuset kl.19.30.NLM. 27. Møte, bedehuset kl.19.30.NLM. 29. Gudstjeneste kl.11.oo. Offer til Menighetsarbeidet. Mai: 5. Dugnad, bedehuset 8. Formiddagstreff, Normisjon 17. Familiegudstjeneste kl.10.oo. Offer til Sjømannskirken. 20. Gudstjeneste kl.11.oo Offer til Menighetsfakultetet.

Laudal kyrkje Mar s: 6. Yngres 8. Normisjon. Temamøte Bjelland kl.19. 8. Fastegudstjeneste og årsmøte, menighetshuset kl.19. Offer til Ungdomsarbeidet i Marnardal. 15. Normisjon. Temamøte Laudal kl.19 18. Gudstjeneste kl.11.oo. Offer til Misjonsprosjektet. 20. Yngres 29. Normisjon. Temamøte Bjelland kl.19. Apr il: 6. Langfredag Gudstjeneste kl.11.oo. 9. Påskegudstjeneste m/nattverd, Marnarheimen, kl.10.30 10. Yngres 22. Gudstjeneste kl.11.oo. Offer til Kirkens SOS, Kr.sand. Mai: 8. Yngres, tur. 8. Misjonsmøte NMS (kvinnestevne). 13. Gudstjeneste kl. 11.oo. Offer til Menighetsarbeidet. 17. Familiegudstjeneste kl.12.oo. Offe til Haydom hospital. 27. Høytidsgudstjeneste kl.11.oo. Offer til Menighetsfakultetet.

Øyslebø kirke Mar s: 8. Møte, Samemisjonen 11. Søndagsskole kl.10.30 15. Møte, Indre sjømannsmisjon 18. Søndagsskole kl.10.30 22. Møte, Normisjon 25. Gudstjeneste kl.11.oo.Offer til Vest-Agder søndagsskolekrets. 27. Formiddagstreff 27. Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon 29. Møte, Israelsmisjonen Apr il: 5. Skjærtorsdag Gudstjeneste kl.19.30 Offer til Kirkens SOS, Kr.sand. 8. 1. Påskedag. Gudstjeneste kl.11.oo Offer til Israelsmisjonen, sørl.krets. 12. Dugnad menighetshuset 13. Dugnad menighetshuset 15. Søndagsskole kl.10.30 19. Husstyrets vårbasar 22. Søndagsskole kl.10.30 24. Formiddagstreff 26. Møte, NMS Mai: 3. Møte, NLM 6. Gudstjeneste kl.11.oo Offer til Menighetsfakultetet. 17. Familiegudstjeneste kl.13.oo. Offer til Menighetsarbeidet. 22. Formiddagstreff 27. Felles høytidsgudstjeneste, kl.11 i Laudal kyrkje


KYRKJELYDEN BJELLAND

Døpte: Sindre Fardal Gravlagte: Mathilde Aasan Yngve Gustav Andersen (gravlagt v/Oddernes kirkegård).

TRENGER DU KIRKESKYSS? da kan du ringe:

ØYSLEBØ KIRKE: Reidun og Knut Flystveit tlf. 38 28 76 40 LAUDAL KYRKJE: Mabel Lauvdal tlf. 38 28 71 11 Gerd Bruskeland tlf. 38 28 68 12

Slekters gang LAUDAL

Døpte: Dennis Delgado Øyslebø

LOPPEMARKED BJELLAND

Det blir stort loppemarked på Bjelland lørdag 21.april kl.10.oo. Auksjon kl.11.30. Det blir også salg av mat og kransekaker. Håper at du kommer! Arr: Bjelland bedehus

9

ØYSLEBØ

Gravlagte: Jenny Karlsen

KYRKJELYDEN for Laudal - Øyslebø - Bjelland UTGJEVE AV SOKNERÅDA I MARNARDAL REDAKSJON:

Kari Bue, Arild Knutsen, Ragnhild Rønningen og Signy S. Øyslebø. Red.sekr. Kari June Greibesland Kasserer: Kari June Greibesland, Bjelland Gåver til bladet vert motteke med takk! Kontonummer: 0540 08 11 336 Trykk: Setesdalstrykk a.s 4735 Evje


KYRKJELYDEN

10

Landes Begravelsesbyrå as MARNARDAL KOMMUNE

Mandal Døgnvakt: 38 26 52 87

Kommunens administrasjon finner du i rådhuset, tlf. 38 28 90 00

Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as Vi ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner.

Ordfører treffes mandag - fredag (9 - 15) tlf. 38 28 90 01 Rådmannen tlf. 38 28 90 02

DØGNVAKT: Magne Kjetså: Snefrid og Einar Dale: Faks: 4735 EVJE

Helsesenteret ved rådhuset tlf. 38 28 82 20 Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen tlf 38 28 94 00

379 30 151 952 19 191 909 79 667 379 30 107

Marnardal folkebibliotek

Vi har bøker og musikk

Åpningstider: Øyslebø: Tirs. 11.00-20.00 Tlf: 38 60 30 12 Ons. 10.00-20.00 Tors. 10.00-20.00 Laudal: Man. 09.00-14.00 Tlf. 48 99 10 12 Ons. 14.00-18.00 Bjelland: (betjent) Ons. 10.00-13.00 Tlf: 48 99 10 12 (Bok i butikk, åpent som Joker Bjelland).

NOMI Bok & media

Store Elvegate 14 - 4500 Mandal Telefon 38 26 33 99

A.G. VIGEMYR A/S

4532 Øyslebø Tlf. 38 28 75 11 - Fax 38 28 75 22 Hverdager Lørdager

Mettes Blomst og Gaver Mandager stengt (ring) Tirsdag - fredag 10.00 - 17.00 Lørdag 10.00 - 15.00

4532 Øyslebø Tlf. 90 40 70 17

kl 08.30 - 18.00 kl 09.00 - 15.00 Byggeavdeling kl 09.00 - 13.00

kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. – brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter.

UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: 38 28 69 75 Mobil: 975 69 121. Fax: 38 28 69 77. www.hogetveitsnaturcamp.no e-post:information@hogetveitsnaturcamp.no

MARNARDAL HELSESENTER ÅPNINGSTIDER: Legekontor, Marnardal - tlf 38 28 82 20 Mandag - fredag kl 0800 - 1500 Helsesøster, Marnardal - tlf 38 28 90 51

MARNARDAL FYSIKALSKE INSTITUTT Terapiriding - fysikalsk behandling 4534 Marnardal Tlf 38 28 76 78 - 952 08 052


KYRKJELYDEN

HVORDAN HAR DU DET egentlig? ØVREBYEN. TLF.: 38 27 90 80 www.damman.no

ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

LAUDAL, 4534 MARNARDAL Tlf.: 38 28 72 12 OPPRETTING DEKK REKVISITA

ØYSLEBØ OG LAUDAL Tlf. 38 28 78 50 Kontortid: Øyslebø: Man., tirsd., ons,. fre. kl. 09.00 - 15.30 Tors. kl. 09.00 - 17.00

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

BJELLAND OG GRINDHEIM Tlf. 38 28 02 90

Kontortid Grindheim: Man., tirsd., ons., fre., kl. 09.00-15.30. Torsd. 09.00-17.00 Kontortid Bjelland (butikken): Torsdag: kl. 12.30-16.30

Hva folk snakket om har de lest i LOKALAVISEN følg med du også!

Gravmonumenter og skifer fra Evje Steinindustri Oppussing av gamle monumenter

TORGNY SANDLAND Bjelland, tlf: 38 28 69 72 / 95 16 85 79

RUNE KNUTSEN Laudal og Øyslebø, tlf: 941 60 311 / 930 12 193

BUA LANDHANDEL

en «sterk fyr» i sør

4534 Marnardal - Post i butikk - Tipping Åpningstider: Mandag – Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 16.00 Tlf: 38 28 84 23

11


B-blad

B JE L L

AN

NE R D SO K

Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal

ÅD

, nutsen Arild K , g r e b Haa , a Brith Valborgland eit, Ev d tv il r s n A u lav G d,Terje mme. Hans O Greibeslan Kathrine Ho e , n it u e Kari J Høgetv ise Ø. Inga L

Ø Y SL E

BØ M E

NIGHE

T S RÅD

! e k s å p God OKNE S L A LAUD

RÅD

Anve N jå Signy S l Øyslebø, Ole . Øysle Bjørn R b Arild K einerts nutsen ø, Kåre Gles en, n , Reidu n Flystv e, Kari Bue, eit.

ulv , Bjørg gestad lstede). a H ir e rg e ti en, To var ikk d Knuts gnus Nilsen il r A , d mslan lsen (Alf Ma O g H. Tjo Oddlau d, Ronny E. sta e n g y R

Kyrkjelyden 2012 nr. 1 og 2  

Kyrkjelyden 2012 nr. 1 og 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you