Page 1

NR 3 • 2011

ÅRGANG 64.

Konfirmanter i Øyslebø (15. MAI 2011) Foran: Dina Terese Birkeland Røyland, Ole Jørgen Gangså, Juli Elise Ågedal, Joakim Eidstø og Lilly-Anna Finsdal. Midten: Thomas Netland Haagensen, Alf-Kristian Ellefsen, Julie Heddeland, Amalie Haugland, Signe Andrea Svaba og Elise Flakk Fossestøl. Bak: Endre Audun Kletteng Søyland, Martin Johnsen, Daniel Aarflot, Kristoffer Thomassen Eikenes, Osmund Høye og Vetle Larsen.

INNHOLD

Prestens penn . . . . . . . . . . . . . . . s 2 Min salme . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 3 Til ettertanke . . . . . . . . . . . . . . . . s 4 Vårslepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 5

Kirkevalget . . . . . . . . . . . . . . . . . s 6 Gudstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . s 7 Annonser . . . . . . . . . . . . . . . . s 10-11

Redaksjonen ønsker alle leserne en God Sommer!


2

MARNARDAL

KYRKJELYDEN

MARNARDAL KIRKEKONTOR Rådhuset - 4534 Marnardal fax: 38 28 90 93

P r e st e n s p e n n

kontortid: tirsdag kl. 09.00 - 14.00 torsdag kl. 09.00 - 14.00

sokneprest: Arild Knutsen tlf: 38 28 90 86 privat: 38 28 71 05 mob: 91 35 98 08 arild.knutsen@marnardal.kirken.no kirkeverge: Truls Glesne, tlf: 38 28 90 87 privat: 38 28 75 39 truls.glesne@marnardal.kirken.no menighetspedagog: Diddi Høye tlf: 38 28 90 71 privat. 38 28 61 64 mob: 99 41 49 16 diddi.hoye@marnardal.kirken.no

men.sekr.: Kari J. Greibesland tlf: 38 28 90 85 privat: 38 28 66 29 kari.june.greibesland@marnardal.kirken.no BJELLAND KYRKJE klokkar: Kari June Greibesland tlf: 38 28 90 85 organist: Torgny Sandland tlf: 38 28 69 72

kyrkjetenar: Ragnhild Rønningen tlf: 38 28 61 93

soknerådsformann: Hans Olav Gunstveit, Koland, 4536 Bjelland tlf: 38 28 66 45 LAUDAL KYRKJE: klokkar: Theodor Tjomsland, tlf: 38 28 81 13 organist: Kåre Søyland tlf: 38 28 68 38

soknerådsformann: Rune Hansen, 4534 Marnardal tlf: 38 28 84 22

kirketjener: Karoline og Vilde Bråten, tlf: 38 28 71 80 ØYSLEBØ KIRKE: organist: Torbjørn Isaksen, tlf: 38 28 76 81

menighetsrådsformann: Kåre Glesne, 4532 Øyslebø, tlf: 38 28 76 65 klokker/kirketjener: Truls Glesne tlf: 38 28 75 39 Tone Glesne

Stoff til neste nummer må vi ha innen 25.08.2011

SOMMER!

Smak på ordet!

Etter en lang vinter og litt kald forsommer er det nok flere enn jeg som er klare for sol og varme. Jeg lurer på om vi her nord setter mer pris på varmen fordi vi har kjent, hva kulde er? Likevel er det slik, i alle fall for meg, at å sitte lenge stille i sola blir fort for varmt. Skygge er best på varme dager. Vi er ikke så enkle, vi mennesker. Det skal noe til at vi blir helt fornøyde. Med været. Med andre. Med oss selv. Er det ikke noe å klage på eller bekymre seg over, så finner vi noe. Det er rart at det skal være sånn. Ikke minst for oss i dette landet, der vi ser ut til å være spart for de store naturkatastrofene og har muligheter for å leve et godt og rikt liv, de aller fleste. I grunnen klarer vi oss så godt her, at vi nesten ikke trenger Gud, en gang! Eller? La meg få by på noen linjer av kirkefader Augustin:

Hjertets hvile Spør jordens skjønnhet, havets skjønnhet, himmelens skjønnhet. Spør stjernenes orden, solens lys, som opplyser dagen, månens glans, som opplyser nattens sorte mørke. Spør all livets skapning som snor seg i bølgene, som streifer omkring på jorden, som seiler over himmelen. Spør, og de svarer: ”Ja, vi er vakre”. Gjennom sin skjønnhet bekjenner de Gud: For hvem skapte alle disse vakre, foranderlige ting, Uten han som i seg selv er uforanderlig skjønnhet? Sent kom jeg til å elske deg, du skjønnhet så gammel, så evig ny. Sent kom jeg til å elske deg. Der ute søkte jeg deg, men du var i meg - selv om jeg var langt borte fra deg. Du rørte ved meg, og jeg lengtet etter din fred. Nå legger jeg mitt håp i din store nåde alene Gi hva du krever, og krev så hva du vil Du har skapt oss for deg, og vårt hjerte er urolig, inntil det finner hvile i deg. Hvem gir meg den gaven at jeg kan hvile i deg? Hvem takker jeg for gaven at du kom inn i mitt hjerte, så jeg kan glemme det gale jeg har gjort og omfavne deg alene, mitt eneste gode?

AUGUSTIN AV HIPPO (354-430)

Augustin hadde alt – men likevel manglet han noe. Naturen talte om Ham, men det var fremdeles en uro i hjertet. I Guds nåde fant han hvile. Guds nåde i Jesus Kristus. Den som gir, hva den krever. Linjene fra Augustin inviterer oss til å hvile i tilgivelsen, og i Guds omsorg for oss på så mange vis. La sommerens skjønnhet tale til ditt hjerte. La hvilen, stillheten, fylle ditt liv: Da skal du se og kjenne at Gud vil være hos deg og gi deg fred for ditt urolige hjerte. Få med deg noen av sommerens samlinger om Guds ord. Ønsker du samtale, så ta gjerne kontakt! God sommer! Med vennlig hilsen Arild prest


KYRKJELYDEN

3

Min Salme Nå er våren godt i gang, og da passer det med en velkjent salme fra Elias Blix, "No livnar det i lundar" ”Elias Blix (1836-1902) var bygdegutt fra Gildeskål. Etter lærerseminaret i Tromsø studerte han teologi og ble professor i hebraisk ved Universitetet i Kristiania. Han var også rikspolitiker og kirkeministeren i Sverdrupregjeringa (1884-1888), da Stortinget i 1885 fatta jamstillingsvedtak om at "det norske Folkesprog skulle sidestilles med vort allminnelige Skrift& Bogsproget". Blix er på sett & vis medansvarlig for språksituasjonen i dag, og han førte nynorsken inn i kirken. Landsmålet var på den tid omstridt, forbudt å bruke i kirkene, noe som radikale venstrefolk talte. Etter hvert fikk diktningen til Blix åpnet øynene hos folk flest for den store kulturskatten som lå i dette nye skriftspråket, tett opp mot mange dialekter. Sør i landet er nok No livnar det i lundar mest kjent av salmane. Både tekst & melodi (av Ludvig M. Lindeman) er fra 1875. Sangen er en salme som ofte brukes om våren. Kari B

No livnar det i lundar

Tekst: Elias Blix Melodi: L. M. Lindeman

No livnar det i lundar, no lauvast det i li den heile skapning stundar No fram til sumars tid. Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord, Og atter som et under nytt liv av daude gror. Guds kyrkja lysa skulle som høgt på berg ein stad, Med sumar utan kulde og utan soleglad. Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt i ljos og fred. Du var med ljose dager, med lengting liv og song! Du spår at Gud oss lager ein betre vår ein gong, Då me med vigsla tunga, med kjærleik heil og klår, Alt utan brest og sprunga skal lova Herren vår.

MÅLFORM I KYRKJA Målform i kyrkja har vore til debatt i Laudal og i Bjelland. Det var ingen stor stemning for å endra dette no. Kyrkjefolket er glad i nynorsk. Det er bra! No kjem det og ei ny omsetjing av Bibelen i oktober. Vi trur den kan liggja nærare vår eigen dialekt. Det vert spanande å sjå! Samstundes er det forståing for at gudstenester med særleg sikte på born og unge, kan vera på bokmål. For presten, som skal prøva å få dei med til å lesa m.v., er det ei god ordning. AK

: SerieGUDS MEDARBEIDERE NY MEDARBEIDER! Erik Gordon Jensen er nylig ansatt som undomsarbeider i trosopplæringen i Marnardal. Han er i et engasjement som løper frem til nyttår 2011. Erik er kjent av mange som ”han glade gutten” på Heia…. Han er Pappa til Rolf, Bodil og Maja, ektemann til Kristin og har hatt mange ulike jobber i kommunen. Blant annet er han kjent vikar og ansatt fra skoler og barnehager, men han har også vært en pådriver og læremester for mange barn og unge innen musikk. Erik har et spesielt talent for det å kunne kommunisere med alle typer mennesker, noe som er en forutsetning når han nå trer inn i ungdomsarbeiderstillingen. Du kan treffe Erik på Klubben på menighetshuset annenhver fredag. Vi ønsker ham hjertelig velkommen i staben! Diddi


KYRKJELYDEN

4

Til ettertanke... Vår kjære Arild prest pleier å være veldig overbærende og taler som oftest omsorgsfullt til oss kirkegjengere. 1. mai, på selveste konfirmasjonsdagen la han derimot inn noen irettesettende ord i talen. Han delte ut noen verbale ”ørefiker”. De av oss som følte seg truffet må bare synes at det er vel fortjent! Det er et helvete på jorden å bli holdt utenfor fellesskapet sa han trist og alvorlig. Er vi ekskluderende? Respekterer vi ikke hverandre? Han sa videre at det er psykisk terror å stenge noen ute fra ”det gode selskap” fordi man ikke tilfredsstiller kravene noen i enkelte ”klikker” forlanger. Noe så banalt som klesstil, væremåte, utseende, familieopphav m.m. Kan denne være til hjelp for oss?

TA K K .

Vår aller beste takk for de mange gevinster me fekk fra fjern og nær, og for et fint og godt frammøte til basaren på Myran Skisenter 20.april, då med hadde 40-årsjubilèum. Magne Kjetså talte, og prestevikaren besøkte også utkantstrøket vårt og hjalp oss med å selge lodd. Så stor takk for god hjelp og støtte til Normisjonen. For Austheia syforening v/Janna Roland.

En preken vi bør ta innover oss og filosofere over.

Det kom en mann til Sokrates og sa: "Jeg må fortelle deg noe om en av dine venner." Sokrates Svarte: "Jeg antar at du først har latt det gå gjennom de 3 sikter." Mannen kjente ikke til de 3 sikter så Sokrates sa: "Det første er sannhetens sikt. Er du sikker på at det du vil fortelle meg er sant?" "Nei, sikker er jeg ikke", sa mannen, "For jeg har hørt det av andre". "Ja, men så har du vel siktet gjennom godhetens sikt?", spurte Sokrates. Mannen ristet på hodet. "Nå, men det tredje siktet da! Har du spurt deg selv om det du vil fortelle meg er til noe nytte?" Da mannen skamfull bøyde hodet, sluttet Sokrates: "Ja, men når det du vil fortelle om min venn verken er sant, godt eller nyttig, så behold det for deg selv."

Kjempetakk til dere konfirmanter som var med og samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp`s fasteaksjon. Dere gjorde en fantastisk innsats! En stor takk også til sjåførene. Hjertelig takk også til alle dere som tok imot de flotte ungdommene og bidro med økonomisk støtte til Kirkens Nødhjelp, og andre som har gitt i kollekt, via bank eller stasjonære bøsser. Resultatet for Marnardal ble kr. 36.594,- Fantastisk bra! Beste hilsen Ragnhild.

Å snakke om folk kan i blant være nødvendig siden person/sak henger sammen, en måte å bevisstgjøre oss på hvilke handlinger, egenskaper og verdier som er ønskelige. Vi bør unngå ondartet og ødeleggende bakvaskelse. Ingen blir store av å bli tråkket ned. Det blir bare en uærlig form for å prøve og opphøye seg selv på. I bergprekenen tar Jesus et oppgjør med lemfeldig omgang med ord. Paulus første brev til Korinterne. 6.kapittel. Velger å fokusere på vers 10, hvor det bl.a står at baktalere ikke skal arve guds rike. Godt at vi har en raus far i himmelen som tilgir oss når vi ber om det etter at vi har sagt unnskyld til dem vi har fornærmet. Fremsnakking er det motsatte, et flott ord som kronprins Haakon lanserte. Et godt ord til etterfølging! Beste hilsen Ragnhild

Du er som en isrose vinterstid. Tindrer som skjønne krystaller når du blir møtt med varme. Som en bekk i vårløsningen når du klukkler. Som en deilig bris i sommervarmen når du hastig passerer. Lun og varmende senhøstes. R.R


KYRKJELYDEN

5

: SerieGUDS MEDARBEIDERE VÅRSLEPP FOR DE FRIVILLIGE MEDARBEIDERNE.

Fredag 29 April ble det feiret vårslepp på Høye hos Diddi og Arne. Dette er andre gang dette arrangeres og oppslutningen må sies å være god da 22 frivillige møtte opp. Arne innledet med et lite kåseri omkring ”Det glemte språk”,- nemlig drømmer og deres betydning for personlig utvikling. Dette ble en andakt utenom det vanlige som endte opp i mottoet om at for å komme videre er vi avhengig av hverandre, vi er nødt til å snakke sammen og bygge hverandre i tro og hjelpe hverandre i tvil….

Ettersom kvelden skred frem, fløt samtalen lett rundt bordene. Vi koste oss med deilig mat, gode samtaler, natursti med personlig vri m.m før Diddi delte ut ”årets” medaljer til de frivillige. I år som i fjor er det en symbolsk gave som takk for trofast innsats i året som gikk, ledsaget av en personlig hilsen til hver enkelt. Det er da det blir tydelig for hver av oss hvor mange og viktige oppgaver vi skal fylle, og hvor viktig det er at noen ser og anerkjenner det man gjør… Klokka var langt over midnatt når sistemann reiste hjem og vi ønsker med dette å takke alle dere som kom og var med å lage dette til en fest til Guds og hans medarbeideres ære! Diddi

YNGRESTREFF PÅ VOLLAN GÅRD.

En dag i Mai var ca 25 barn og voksne samlet tilfelles Yngresavslutning på Høye hos Diddi.Som et ledd i trosopplærinsplanen, ble alle klubb-medlemmer i Laudal og Bjelland invitert til sosialtfelleskap og fri lek et par timers tid. På menyen stod pølser og is, og ellers var det frittfrem til lek ute og inne. Dessverre var vannet i elva for kaldt til fiske-og badeliv, men kanskje til neste år……? En annerledes andakt utfordret barna i deres tro og kunnskaper,- quiz med rare ord og påstander erstattet den velkjente talen er andakt vanligvis er. Lek og alvorhånd i hånd…. Slik håper vi å nå barna med det viktigste budskapet vi kan gi dem: Gud elsker deg!


KYRKJELYDEN

6

MENIGHETSRÅDSVALGET 2011. Menighetsrådsvalget 2011 er 12.september. Åpningstidene er: kl. 12.00 – 20.00 Sted for valgene: Bjelland sokneråd: Laudal sokneråd: Øyslebø menighetsråd:

Gymsalen, Bjelland skole Peistua, Laudal skole Biblioteket, Marnar ungdomsskole

Har du ikke mulighet til å stemme på valgdagen, kan du forhåndsstemme på menighetskontoret i perioden 10.august-9.september, eller etter avtale, tlf. 382 89 085. Personer som midlertidig oppholder seg i et annet sokn enn der de er registret bosatt, kan stemme ved valget i bostedssoknet ved å avgi forhåndsstemme i det sokn de midlertidig oppholder seg. Velgeren må selv sørge for i god tid på forhånd å få tilsendt godkjent stemmeseddel og helst også stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt fra det sokn vedkommende er bosatt. Omslagskonvolutten sendes direkte til menighetsrådets leder i det sokn vedkommende velger er bosatt. Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der en bor er 2.september.

Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år.

Du kan kun stemme ved det sogn du er registret bosatt i medlemsregisteret.

Valget foregår som flertallsvalg, ettersom det bare foreligger èn godkjent kandidatliste. I Bjelland og Øyslebø skal det velges seks medlemmer til menighetsrådet, i Laudal fire medlemmer. Til alle menighetsrådene skal det også velges fem varamedlemmer. Siden listene ikke er fulltallige, henstiller vi til å føre opp nye navn på lista på valgdagen. Menighetsrådet kunngjør med dette de godkjente kandidatlistene. Listene finnes et annet sted i bladet. Ved valget kan du: Gi tileggsstemme til kandidater på valglisten ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet. Ved opptellingen får da kandidaten(e) to stemmer hver. Tilføye navn på valglisten èn gang. Disse kan ikke gis tilleggsstemme. Stryke navn på valgliste ved å sette strek over navnet. Disse kandidatene telles ikke.

Til slutt vil vi oppfordre alle til å møte opp og bruke stemmeretten !

NB! Samtidig med menighetsrådsvalget er det også valg av nytt bispedømmeråd! Valgliste

Valgliste

Valgliste

1. Kåre Glesne, 37 år 2. Kari Bue, 31 år 3. Anve Njål Øyslebø, 57 år 4. Sidsel Marie Birkeland Skaar, 62 år 5. Jane Reidun Flystveit, 67 år 6. Signy Solheim Øyslebø, 51 år

1. Torgeir Hagestad, 41 år 2. Oddlaug H. Tjomsland, 58 år 3. Bjørgulv Rygnestad, 54 år 4. Ronny Erhart Olsen, 49 år 5. Alf Magnus Nilsen, 63 år

1. Hans Olav Gunstveit, 62 år 2. Bjørg Manflå, 63 år 3. Terje Arild Valborgland, 48 år 4. Inga Lise Øksnes Høgetveit, 50 år 5. Ågot Kathrine Homme, 66 år 6. Aslaug Stedjan, 58 år 7. Ragnhild Rønningen, 54 år 8. Eva Brith Haaberg, 66 år 9. Ruth Haugland, 65 10. Kari June Greibesland, 45 år

Øyslebø menighetsråd

Laudal sokneråd

Bjelland sokneråd


KYRKJELYDEN

7

Velkommen til gudstjeneste

Bjelland kyrkje Søndag 3.juli Gudstjeneste kl.11.oo v/Olav Lehne. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 24.juli Gudstjeneste i Grindheim kyrkje kl.11.oo v/spr. Arild Knutsen. Avreise fra Bjelland kl.10.30 Søndag 7.august Gudstjeneste kl.11.00 v/Ola Sandland. Dåp. Søndag 14.august Gudstjeneste kl.11.oo v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer til Norsk misjon i øst. Søndag 4.september Tur til Skogen, kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste v/spr. Arild Knutsen. Arr.Idrettslaget og soknerådet. Søndag 11.september Familiegudstjeneste kl.11.oo v/spr. Arild Knutsen. Høsttakkefest, kirkebøker. Offer til menighetsarbeidet.

TRENGER DU KIRKESKYSS? da kan du ringe: ØYSLEBØ KIRKE: Reidun og Knut Flystveit tlf. 38 28 76 40 LAUDAL KYRKJE: Mabel Lauvdal tlf. 38 28 71 11 Gerd Bruskeland tlf. 38 28 68 12

Laudal kyrkje

Øyslebø kirke

Søndag 10.juli Gudstjeneste kl.11.oo v/Olav Lehne. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet. Søndag 31.juli Gudstjeneste i Konsmo kirke kl.11.oo v/spr. Arild Knutsen. Avreise fra Laudal kl. 10.30 Søndag 21.august Gudstjeneste kl.11.oo v/vikar. Nattverd. Offer til Vest-Agder søndagsskolekrets. Søndag 18.september Familiegudstjeneste kl.11.oo v/spr. Arild Knutsen. Høsttakkefest, kirkebøker. Offer til menighetsarbeidet.

Internasjonal samling på Øyslebø menighetshus onsdag 10. aug. kl. 17.00-19.00. Ta med litt å spise så setter vi det på langbord og koser oss sammen. Ønsker du å bli kjent med folk fra ulike nasjoner som bor i Marnardal så er dette kvelden for deg og dine. Sigrun.

LAUDAL

Søndag 17.juli Gudstjeneste kl.11.oo v/Olav Lehne. Nattverd. Offer til Kirke SOS, Kr.sand. Søndag 7.august Gudstjeneste kl.11.oo v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet. Søndag 28.august Gudstjeneste kl.11.oo v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet. Søndag 25.september familiegudstjeneste kl.11.oo v/spr. Arild Knutsen. Høsttakkefest, kirkebøker. Offer til ungdomsarbeidet i Marnardal.

KYRKJELYDEN for Laudal - Øyslebø - Bjelland UTGJEVE AV SOKNERÅDA I MARNARDAL REDAKSJON:

Kari Bue, Arild Knutsen og Ragnhild Rønningen Red.sekr. Kari June Greibesland Kasserer: Kari June Greibesland, Bjelland Gåver til bladet vert motteke med takk! Kontonummer: 0540 08 11 336 Trykk: Setesdalstrykk a.s 4735 Evje

Slekters gang

Døpte: Martine Løding Kittelstad Biak Lian Sang Julia Haraldstad (døpt i Finsland kirke) Gravlagte: Åge Skuland

ØYSLEBØ

Døpte: Alf Kristian Ellefsen Luca Emanuel Harstad Tomine Olivia Rasmussen Lucas Sormbroen Gravlagte: Reidar Ramsland, Agnes Fossestøl


KYRKJELYDEN

8

MARNARDAL KIRKELIGE FELLESRÅD:

Årsmelding for 2010 for Marnardal kirkelige fellesråd. Medlemmer Åse Marie Bue, leder Fredrik Skjæggestad, nestleder Reidun Flystveit Rune Hansen Siss June Ågedal Tor Stian Aurebekk Finn Skuland (komm.rep.) Arild Knutsen (prest) Truls Glesne, kirkeverge og sekretær. Hovedkonklusjon Dette er det første hele året med Trosopplæringsmidler. Et utvalg på 2 fra hver menighet har fått ansvaret for dette arbeidet, TROPP. Dette går bra. Arbeidsoppgaver Marnardal kirkelige fellesråd har hatt flere oppgaver dette året. Vi har hatt 7 møter og behandlet 41 saker. Vi vil nevne følgende: 1. Vedlikehold/oppgradering av kirkene. 2. Plan for beplantning på kirkegårdene. 3. Oppdatering av vedtekter og planer. 4. Kirkens økonomi. Personell I kirken har vi 13 personer ansatt, kirkevergen og menighetssekretæren i 50 % stillinger, menighetspedagog i 20 %. Ellers er resten – 1,2 årsverk - fordelt på 10 personer. I tillegg har vi stilling innen ungdomsarbeid på givertjenestemidler. Vi har ikke hatt utskiftninger av noen ansatte. Diddi Høye er kommet i tillegg som menighetspedagog. Investeringer/vedlikehold Dette året var vi heldige som fikk kr.250.000.- av kommunens overskudd for 2009. Dette skal brukes til vedlikehold av kirkene. Dette ble vi veldig glad for! Kirkeporten på Øyslebø er blitt utvidet, Laudal kirke og bårehus er blitt vasket på DUGNAD, videokanon er innkjøp til Øyslebø kirke, teppe i Laudal kirke er godkjent av biskopen, nye lysekrone i Bjelland kirke for å nevne de viktigste tingene som er utført.


KYRKJELYDEN

MARNARDAL KIRKELIGE FELLESRÅD:

Driftsøkonomi Årets driftsresultat viser et overskudd på kr.237.772,64.- Da er midlene på kr.250.000.fra kommunen inkludert. Givertjenesten for stillingen som ungdomsarbeider (20 %), som menighetene driver, går bra. Kirkegårdene I år 2010 er det gravlagt/urnenedsettelse i 22 graver, 2 mindre enn i 2009, på alle kirkegårdene. Det er en dødelighetsprosent på ca. 1,0. Landsgjennomsnittet ligger på ca. 1,05 %. Gjennomsnittet hos oss for de siste 10 år er 25,6 dødsfall pr. år. 3 av de gravlagte er fra andre sokn. For 2009 var tallet også 3. Dette året er det satt ned 1 urne med aske av avdøde. Tallet i 2009 var 0. Øyslebø menighet hadde dugnadskveld på kirkegården, sammen med Bygdekvinnelaget.. Dette ønskes også videreført. Fellesrådet Dette fellesrådet er nå inne i sitt andre og siste år. Valgperioden var denne gang på 2 år. Årsmelding for 2010 vedtatt av fellesrådet 10.mars 2011. Truls Glesne, kirkeverge

Dele nøtter

Åse Marie Bue, leder

Det var en gang to gutter som skulle ut og plukke nøtter. De var gode venner og avtalte på forhånd at de skulle dele likt. Da de var ferdig med å plukke gikk de hjem. På vei hjem gikk de forbi en kirke, og den ene gutten sa: - Vi stopper her og fordeler nøttene i kirka. Men da de gikk opp hovedtrappen mistet de to nøtter. - Pytt, de tar vi på hjemveien, sa den første gutten. Også begynte de og fordele. Da kom kirketjeneren forbi og hørte stemmer: - En til deg og en til meg... Kirketjeneren trodde at det var Gud og djevelen som fordelte mennesker, og løp til presten og fortalte det. Da presten hørte dette løp han til hovedtrappen og lyttet: - En til meg, en til deg... Da trodde han også at det var Gud og djevelen som fordelte mennesker. Men kirketjeneren og presten var jo veldig nysgjerrige på hvordan Gud og djevelen så ut så de gikk opp hovedtrappa og akkurat da hørte de: - En til deg, en til meg, en til deg og en til meg. Sånn da mangler vi bare de to nede i hovedtrappa.

9


KYRKJELYDEN

10

Landes Begravelsesbyrå as MARNARDAL KOMMUNE

Mandal Døgnvakt: 38 26 52 87

Kommunens administrasjon finner du i rådhuset, tlf. 38 28 90 00

Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as Vi ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner.

Ordfører treffes mandag - fredag (9 - 15) tlf. 38 28 90 01 Rådmannen tlf. 38 28 90 02

DØGNVAKT: Magne Kjetså: Snefrid og Einar Dale: Faks: 4735 EVJE

Helsesenteret ved rådhuset tlf. 38 28 82 20 Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen tlf 38 28 94 00

379 30 151 952 19 191 909 79 667 379 30 107

Marnardal folkebibliotek

Vi har bøker og musikk

Åpningstider: Øyslebø: Tirs. 11.00-20.00 Tlf: 38 60 30 12 Ons. 10.00-20.00 Tors. 10.00-20.00 Laudal: Man. 09.00-14.00 Tlf. 48 99 10 12 Ons. 14.00-18.00 Bjelland: (betjent) Ons. 10.00-13.00 Tlf: 48 99 10 12 (Bok i butikk, åpent som Joker Bjelland).

NOMI Bok & media

Store Elvegate 14 - 4500 Mandal Telefon 38 26 33 99

A.G. VIGEMYR A/S

4532 Øyslebø Tlf. 38 28 75 11 - Fax 38 28 75 22 Hverdager Lørdager

Mettes Blomst og Gaver Mandager stengt (ring) Tirsdag - fredag 10.00 - 17.00 Lørdag 10.00 - 15.00

4532 Øyslebø Tlf. 90 40 70 17

kl 08.30 - 18.00 kl 09.00 - 15.00 Byggeavdeling kl 09.00 - 13.00

kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. – brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter.

UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: 38 28 69 75 Mobil: 975 69 121. Fax: 38 28 69 77. www.hogetveitsnaturcamp.no e-post:information@hogetveitsnaturcamp.no

MARNARDAL HELSESENTER ÅPNINGSTIDER: Legekontor, Marnardal - tlf 38 28 82 20 Mandag - fredag kl 0800 - 1500 Helsesøster, Marnardal - tlf 38 28 90 51

MARNARDAL FYSIKALSKE INSTITUTT Terapiriding - fysikalsk behandling 4534 Marnardal Tlf 38 28 76 78 - 952 08 052


KYRKJELYDEN

Ledig

HVORDAN HAR DU DET egentlig? ØVREBYEN. TLF.: 38 27 90 80 www.damman.no

ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

LAUDAL, 4534 MARNARDAL Tlf.: 38 28 72 12 OPPRETTING DEKK REKVISITA

ØYSLEBØ OG LAUDAL Tlf. 38 28 78 50 Kontortid: Øyslebø: Man., tirsd., ons,. fre. kl. 09.00 - 15.30 Tors. kl. 09.00 - 17.00

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

BJELLAND OG GRINDHEIM Tlf. 38 28 02 90

Kontortid Grindheim: Man., tirsd., ons., fre., kl. 09.00-15.30. Torsd. 09.00-17.00 Kontortid Bjelland (butikken): Mandag kl. 12.30-15.00 Torsdag: kl. 12.30-16.30

Hva folk snakket om har de lest i LOKALAVISEN følg med du også!

Gravmonumenter og skifer fra Evje Steinindustri Oppussing av gamle monumenter

TORGNY SANDLAND Bjelland, tlf: 38 28 69 72 / 95 16 85 79

RUNE KNUTSEN Laudal og Øyslebø, tlf: 941 60 311 / 930 12 193

BUA LANDHANDEL

en «sterk fyr» i sør

4534 Marnardal - Post i butikk - Tipping Åpningstider: Mandag – Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 16.00 Tlf: 38 28 84 23

11


B-blad

Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal

“Jeg vil lære deg og vise deg

den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.” (Sal 32,8)

Konfirmantbildene s1 og 12 er tatt av Fotofabrikken - Ø.Ramstad

Konfirmanter i Laudal (8. MAI 2011) Foran: Isabell Kittelstad, Malin Tjomsland og Anne Skuland. Bak: Maren Salskov Petersen, Asborg Bruskeland, Helene Lauvsland og Ida Tomine Foss Fredriksen.

Bjelland (1. MAI 2011) Eva Helen Rasmussen, Ingrid Haaland, Juliane Foss Martin, Aina Celine Haugland, Marius Roland, Anders Foss og Lone Therese Storli Haaland.

Kyrkjelyden 3/11  
Kyrkjelyden 3/11  

Kyrkjelyden 3/11

Advertisement