Page 1

NR 4 og 5 • 2010

ÅRGANG 63.

INNHOLD

Prestens penn . . . . . . . . . . . . . . . s 2 På besøk hos Diddi . . . . . . . . . . . s 3 Min salme . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 4 TV-aksjonen 2010 . . . . . . . . . . . s 5 Festeavgift for kirkegårdene . s 6-7 Gudstjeneste / Slekters gang . . s 8 Møter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 9 Annonser . . . . . . . . . . . . . . . . s 10-11

Tur til Myglevann 29.august. Les mer på s.12.


2

MARNARDAL

KYRKJELYDEN

MARNARDAL KIRKEKONTOR Rådhuset - 4534 Marnardal fax: 38 28 90 93

P r e st e n s p e n n

kontortid: tirsdag kl. 09.00 - 14.00 torsdag kl. 09.00 - 14.00

sokneprest: Arild Knutsen tlf: 38 28 90 86 privat: 38 28 71 05 mob: 91 35 98 08 arild.knutsen@marnardal.kirken.no kirkeverge: Truls Glesne, tlf: 38 28 90 87 privat: 38 28 75 39 truls.glesne@marnardal.kirken.no menighetspedagog: Diddi Høye tlf: 38 28 90 71 privat. 38 28 61 64 mob: 99 41 49 16 diddi.hoye@marnardal.kirken.no

men.sekr.: Kari J. Greibesland tlf: 38 28 90 85 privat: 38 28 66 29 kari.june.greibesland@marnardal.kirken.no BJELLAND KYRKJE klokkar: Kari June Greibesland tlf: 38 28 90 85 organist: Torgny Sandland tlf: 38 28 69 72

kyrkjetenar: Ragnhild Rønningen tlf: 38 28 61 93

soknerådsformann: Hans Olav Gunstveit, Koland, 4536 Bjelland tlf: 38 28 66 45 LAUDAL KYRKJE: klokkar: Theodor Tjomsland, tlf: 38 28 81 13 organist: Kåre Søyland tlf: 38 28 68 38

soknerådsformann: Rune Hansen, 4534 Marnardal tlf: 38 28 84 22

En sommer er over…

Det ligger vemod i strofen – og høsten bærer noe av vemodet i seg. Men livet går videre. Høsten gir oss det vi trenger for å leve gjennom vinteren. Og går vi på, igjen, med nye krefter. Vi trenger denne vekslingen mellom arbeid og hvile. Jo eldre vi blir, jo mer kjenner vi det. Men var det ikke slik, da vi var yngre, også? Friminuttet – vi lengtet da etter det? Det er ikke noe å skjemmes over. Det er slik mennesket er laga. Og vi trenger mer hvile enn det noen korte sommeruker kan gi oss. ”Den sjuende dagen hvilte Gud..” Vi trenger også denne hvilen. Dagen for avkobling kan være en dag for tilkobling: En dag for ettertanke, for bønn, for samlingen om Guds ord og lovsangen til ham. En tilkobling til selve skapelsens krefter. Det var vel derfor prestene kom inn i bildet – for å lede gudstjenesten. Og for å gjøre det, måtte noen sette seg særlig inn i Guds Ord, slik at gudstjenesten kunne være etter Guds vilje og speile av noe av Guds herlighet. Og det ble bygget kirker – store, og ofte storslåtte i arkitektur og utsmykning. Rommet alene skal løfte den som kommer inn der, løfte ut av hverdagen og inn til hvilen hos Gud. Gi nye krefter til å gå videre. Ordene og tonene skal bygge opp om dette og gi menneskene retning for dagene som kommer. Men noen ganger er det stillhet som skal til, om jeg skal høre Guds stemme. ”Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren.” Hvor finner jeg denne stillheten bedre enn i Guds hus? ”En dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.” Slik står det malt på takbjelkene høyt over hodene på menigheten i Bjelland kyrkje. Ingen av våre kirker har katedralens storslåtte preg. Hva skulle vel vi med det?

kirketjener: Karoline og Vilde Bråten, tlf: 38 28 71 80

Våre kirker passer oss, i sin enkelhet – nesten hverdagslighet. Rommet møter oss der vi er. Her hører vi hjemme. Her møter vi Den Hellige. Her samler vi krefter til den store reisen gjennom livet – på vei til hvilen. Ikke bare en søndag i ny og ne. Hver tredje uke er det gudstjeneste i din kirke i Marnardal. De andre søndagene er du velkommen til gode naboer. Vi trenger hverandre! Bli med, da vel!

menighetsrådsformann: Kåre Glesne, 4532 Øyslebø, tlf: 38 28 76 65

God høst! Med venleg helsing Arild prest

ØYSLEBØ KIRKE: organist: Torbjørn Isaksen, tlf: 38 28 76 81

klokker/kirketjener: Truls Glesne tlf: 38 28 75 39 Tone Glesne

Stoff til neste nummer må vi ha innen 28.10.2010


På besøk hos Diddi... På tur for å gjøre et intervju med vår nye menighetsarbeider. Tar av veien rett før Finsland skole mot Finsådal. Veien blir etter hvert både krokete, smal og lang. Store alpakka går det an å bosette seg så avsides? Nå føler jeg at herrens veier i ordets rette forstand virkelig er uransakelige. Han finner de han har bruk for selv der få kan tru at nokon kan bu. Nervøs er jeg også, hva har jeg egentlig gitt meg ut på? Kan jeg i det hele tatt klare å lage et intervju? Sier til meg selv at jeg er mer enn passelig dum.

KYRKJELYDEN

med andre mennesker, gjøre en innsats for menigheten.

Du skal for det meste jobbe med barn i alderen 0-13 år, hvilke alderstrinn liker du helst å jobbe med? Diddi: Savner barnehagebarna, spesielt de minste. De er så ærlige, spontane og i hvertfall ikke forutinntatte.

Diddi forteller om da hun i en kosestund fortalte om Jesus i forbindelse med påsken. Med stor innlevelse hadde Diddi fortalt de små om hva som hendte i påsketiden, om Jesus korsfestelse og død. At dette skjedde fordi mange anså han som en trussel. De ville helst leve livene sine som de selv ønsket og ikke ha omtanke for andre.

Får forespørsler om ting og svarer bare ja. Sender en bønn til vår herre,: himmelske far, du kjenner meg, vet hvor fortvilet jeg er nå. Kan du være så snill å hjelpe meg?

Endelig ser jeg vannet, tar til høyre, får øye på stabler med materialer og forstår at jeg er fremme. Inne i lokalet møter blikket mitt ei smilende dame med øreklokker. Diddi og mannen Arne holder på å justere materialer. Det er her på Høye sag Diddi har sitt hovedvirke.

Kan du fortelle litt om deg selv? Diddi: Jeg er født i Flekkefjord, men har også bodd i Mandal. Er utdannet førskolelærer med fordypning i drama / musikk og har videreutdanning i pedagogisk veiledning. Har vært pedagogisk leder og styrer i Hurlumhei barnehage i Mandal, flyttet til Marnardal i 1996 og jobbet i familiebarnehage på Øyslebø, Høgtun og Laudal barnehage. Utover dette har jeg jobbet som tilsynsfører for fosterbarn i flere år. Hvorfor søkte du jobben? Diddi: Fordi jeg har lyst til å jobbe

bestemor som skulle hente sitt barnebarn. Kanskje er det Jesus neste gang det banker. . .

Studert drama og musikk sier du, dette må nødvendigvis være en god ballast å ha i denne stillingen. Får vi teater/drama og mer underholdning i kirkene og på menighetshusene fremover? På dette spørsmålet blir Diddi litt unnvikende. Arne, mannen hennes derimot gir uttrykk for at det er anvendbart i trosopplæringssammenheng.

Forhåpentligvis har du litt fritid mellom alle gjøremål, er det noe spesielt du liker å gjøre da? Diddi: Jeg elsker hagearbeid, liker å ha det pent rundt meg og pusle hjemme. Leser litt, er opptatt av samfunnsdebatter i avisen, den gode praten, høyttenkning og filosofering. Sistnevnte har jeg merket meg. Diddi tenker stundom høyt. Vi snakket om det å tro, Bibelen, Guds budskap til oss mennesker. Hun har ikke alltid trodd på Gud, har følt seg litt utenfor de hun har betraktet som ”rene” overfor vår herre. Det var ikke alltid lett å leve opp til alle krav hun følte måtte innfris for å være en kristen. Av den grunn smøg hun seg til tro.

Tillater meg å legge dette i dine hender. Avslutter med å lese ”herrens bønn” høyt i bilen som så ofte før.

Gratulerer med jobben som menighetsarbeider Diddi! Du skal arbeide med trosopplæring / oppfølging av barna som er døpt i våre tre kirker her i Marnardal.

3

Tilsynelatende kan jo noen fremstå som uklanderlige, men vår herre favorisere ingen. Diddi er utvilsomt en person som Gud elsker og trenger i barne og ungdomsarbeidet.

Kjærlighetsbudskapet Jesus påla dem om å elske sin neste som seg selv var det veldig,veldig mange som ikke likte. De mente at det var nok å elske seg selv og ikke bry seg om andre. Derfor ville de at Jesus skulle dø, og de tok livet av ham. Barna var lydhøre, Diddi fortsatte med å fortelle dem at Jesus sto opp fra de døde. Senere reiste han opp til himmelen til sin far. Heldigvis har han sagt at han skal komme igjen og da skal alle mennesker bestandig bare få det godt. Plutselig banker det på døren, hvorpå et av barna sier,: ”Nå kommer han”. Dessverre var det ikke Jesus men en

Hva gjør deg sint? Diddi : Intoleranse, fordømmelse, og når mennesker er stygge med hverandre. Beskriv deg selv på en skala fra 1-10. - Kreativ - 7 - Sporty - 3 -Samarbeidsvillig - 8 - Lat - 3 - Godt humør - 9

Diddi fremstår som en raus dame. Et herlig menneske som vi alle bør ta hjertelig imot.

Lykke til med arbeidet Diddi!

Ragnhild Rønningen


KYRKJELYDEN

4

Min salme Heia !

Når jeg ble spurt om å fortelle om min salme, var en barnesang den første sangen jeg tenkte på. Sangen lærte mamma meg da jeg var liten og den har fulgt meg siden da. Jeg har sunget den når jeg føler meg liten og alene, og den har alltid hjulpet meg! Det er trygt og godt å vite at en aldri er alene, selv om en mange ganger gjennom livet kan føle seg liten og ensom. Det er en sang jeg har lært mine barn og som de også liker å synge!

Jeg har en engel som følger meg

T/M: Eva Charlotte Høglund, Lennart Sjøholm Oversatt av Geir Hindar

Jeg har en engel som følger meg. Jeg har en engel som følger meg hver dag. Om jeg sitter eller står Om jeg ligger eller går,jeg har en engel som følger meg Jeg er trygg både dag og natt Jeg er trygg både dag og natt En engel går ved min side, og jeg er trygg både dag og natt. Jeg har en engel som vokter meg. Jeg har en engel som vokter meg hver natt. Om jeg sover trygt og godt, eller om jeg våkner brått, jeg har en engel som vokter meg Ønsker dere med denne fine barnesangen en fin høst; Ta vare på sommerminnene og kos dere med høstmørket og levende lys på bordet! Høsthilsen fra Kristine Olsen

Hei alle barn i 6. og 7. klasse! Også i år blir det LYS VÅKEN-arrangement i kirka. I fjor overnattet nesten 30 barn i fra hele kommunen i Øyslebø kirke,det ble ikke så veldig mye søvn nei………… I år er turen kommet til Laudal, og vi håper det blir minst like mange som blir med i år! LYS VÅKEN er det nyttårsfest i kirka,- et nytt kirkeår begynner. Det markerer vi med overnattingsfest og lek og moro i kirka, og vi skal i tillegg lage et innslag til neste dags gudstjeneste. Invitasjon vil komme til hver enkelt av dere etter hvert, men sett allerede av lørdag 27 til søndag 28.november til sprell og liv i kirka!!!!!!!!! Diddi og Arild prest


KYRKJELYDEN

TV-aksjonen Flyktninghjelpen

5

Europa. Alle prosjektene styres direkte fra et lite og effektivt hovedkontor i Oslo. Flyktninghjelpen samarbeider nært med FN og andre organisasjoner, både ute i verden og i Norge. Utenfor Norge er Flyktninghjelpen kjent som NRC (Norwegian Refugee Council).

PÅ FLUKT FRA KRIG

Årets TV-aksjon skal gå til å hjelpe dem som har alle odds mot seg. Om lag 43 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og konflikt. Halvparten er barn og ungdom. Pengene fra årets aksjon skal gå til hjelp og beskyttelse for mennesker på flukt. Et menneske på flukt trenger de mest elementære ting for å overleve. Mat, vann, et sted å sove. Men det er også viktig å bidra med annen type hjelp. Skolegang til barna, juridisk hjelp og at noen taler deres sak; i hjemlandet og internasjonalt. Flyktninghjelpen gjør alle disse tingene. Flyktninghjelpen driver flyktningleirer med flere tusen mennesker. De deler ut telt og setter opp midlertidige hus. De gir skolegang til 100.000 barn. De deler ut mat, vann og såkorn til millioner av mennesker hvert år. De hjelper hjemvendte flyktninger å få tilbake hus, eiendom og arbeid.

Nødhjelp i en ny virkelighet Menneskene Flyktninghjelpen hjelper befinner seg i noen av verdens farligste områder, som Afghanistan, Somalia og DR Kongo. De trenger hjelp og beskyttelse fra krigsherjingene. Å nå frem med hjelpen er svært utfordrende. Flyktninghjelpen har blitt eksperter på å få hjelpen fram der få andre kommer til med nødhjelp. De opererer som en nøytral aktør og deres mål er å hjelpe sivilbefolkningen. De fleste av Flyktninghjelpens 2600 medarbeidere er lokalt ansatte. Flyktninghjelpen har prosjekter i rundt 20 land i Afrika, Asia, Amerika og

Verdens største dugnad TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at 100.000 bøssebærer skal besøke husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober.

TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen arrangeres 24. oktober 2010.

VELKOMMEN TIL KONFIRMANTENE!

BJELLAND (1. MAI 2011) Anders Foss, Aina Celine Haugland, Ingrid Haaland, Juliane Foss Martin, Eva Helen Rasmussen, Marius Roland, Lone Therese Storli Haaland LAUDAL (8. MAI 2011) Asborg Bruskeland, Ida Tomine Foss Fredriksen, Isabell Kittelstad, Helene Lauvsland, Maren Salskov Petersen, Anne Skuland, Malin Tjomsland ØYSLEBØ (15. MAI 2011) Dina Terese Birkeland Røyland, Joakim Eidstø, Kristoffer Thomassen Eikenes, Alf-Kristian Ellefsen, Lilly-Anna Finsdal, Elise Flakk Fossestøl, Ole Jørgen Gangså, Amalie Haugland, Julie Heddeland, Osmund Høye, Martin Johnsen, Vetle Larsen, Thomas Netland Haagensen, Signe Andrea Svaba, Endre Audun Kletteng Søyland, Christina Otilie Tjorteland Weber, Juli Elise Ågedal, Daniel Aarflot Vi er glade for at dere vil følge konfirmantforberedelsen her hos oss, og håper dere vil trives og få ei fin tid. Vi oppfordrer menigheten til å ta godt i mot dere og be spesielt for dere i denne tida. Hilsen Arild prest


KYRKJELYDEN

6

MARNARDAL KIRKELIGE FELLESRÅD:

FESTEAVGIFTEN FOR KIRKEGÅRDENE.

I 2004 ble festeavgiften siste gang forandret, med virkning fra 2005. Prisen ble da satt til kr.50.- pr grav pr år. Betalingsperioden ble satt til 10 år. Fellesrådet har på sitt møte den 20.april i år foreslått at avgiften økes til kr.75.- pr grav pr år. Betalingsperioden er fortsatt 10 år. Dette har nå kommunestyret vedtatt i møte 8.juni 2010. Det betyr at det fra og med 2011 blir nye satser som gjelder. Det er betaling for alle graver hos oss etter at fredningstiden er over. Nedenfor finner dere gjeldende vedtekter for kirkegårdene i Marnardal.

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER. For Marnardal kirkelige fellesråd

Vedtatt av Marnardal kirkelig fellesråd 25.11.97. Godkjent av Agder bispedømmeråd 26.11.98. § 1.

Kirkegårdstilhørighet

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen. Andre kan få gravplass etter tillatelse av kirkevergen. § 2.

Fredningstid og festetid

Fredningstid for urnegraver er 20 år. Fredningstid for kistegraver er 20år for Bjelland og Laudal kirkegård, 30 år for Øyslebø kirkegård. Festetida er 10 år

§ 3.

Feste av grav

Ingen kan forhåndsfeste grav. Ved dødsfall er det anledning til å feste en grav ved siden av. Etter godkjenning av kirkevergen kan en ekstra grav festes når behovet tilsier det. Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra Marnardal kirkelige fellesråd. I god tid før festetiden er ute, skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkevergen ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.


KYRKJELYDEN

§ 4.

MARNARDAL KIRKELIGE FELLESRÅD:

Grav og gravminne

Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Gravminner skal før de settes opp være godkjent av kirkevergen eller den han bemyndiger. Kirkevergen er gitt slik bemyndigelse av fellesrådet. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk. Gravminnet kan hvis ønskelig sentreres på gravstedet etter neste gravlegging. Det skal bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted. § 5.

Plantefelt

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lenger fram enn 70 cm målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

§ 6.

Stell av grav

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller av kirkegårdsbetjeningen. § 7.

Bårerom

Bårerom disponeres av Marnardal kirkelige fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Ordforklaringer:

Fredningstid - graven er fredet , kan ikke brukes på nytt i denne tiden. Festetid – graven er ”bortleid” i denne tiden. Frigrav – graven er gratis i 20/30år. I tillegg til, og overordnet disse, gjelder ” Gravferdsloven ” og ” Forskrifter til lov om kirkegårder. ” Kirkevergen.

7


KYRKJELYDEN

8

Velkommen til gudstjeneste

Bjelland kyrkje Søndag 10.oktober: Gudstjeneste kl.11.00 v/spr. Solfrid Bjørkelid Dyrøy. Nattverd. Offer til Normisjon. Søndag 31.oktober: Gudstjeneste kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet. 50-årskonfirmanter. Søndag 21.november: Gudstjeneste kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer til Bjelland søndagsskole og Yngres. Onsdag 1.desember: Konsert med Cor-X Kl.19.30 Søndag 12.desember: Lysmesse kl.19.00 v/spr. Arild Knutsen. Yngres og konfirmanter. Offer til menighetsarbeidet.

Laudal kyrkje Søndag 17.oktober: Gudstjeneste kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Høsttakkefest, konf.presentasjon. Offer til ungdomsarbeidet i Marnardal. Søndag 7.november: Gudstjeneste kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer til Norsk misjon i øst. Lørdag 27.november: ”Lys våken”, for 6.og 7.klasse. Laudal kyrkje. Søndag 28.november: Lysmesse kl.16.00 v/spr. Arild Knutsen. “Lys våken” og konfirmanter. Offer til menighetsarbeidet.

Ønsker du varsling på sms når og hvor det er gudstjeneste her i Marnardal? Dette vil vi prøve å få til. Det du må gjøre, er å melde din interesse til menighetskontoret. Ring 382 89 085 (tirsdag og torsdag), eller send e-post til: menighetskontor@marnardal.kirken.no, og oppgi det mobilnr. du ønsker å motta melding på.

DØYPTE: Daniel Rosseland. Mathilde Aasan. Kristian Eikeland. Julie Eikeland.

Søndag 3.oktober: Gudstjeneste kl.11.00 v/Karen Junker. Dåp. Nattverd. Offer til Amathea. Søndag 10.oktober: Temagudstjeneste kl.18.00 Søndag 24.oktober: FN-dagen. Familiegudstjeneste kl.16.00 på menighetshuset. Offer til Flyktningehjelpen (TV-aksj.) Kirkemiddag. Aktiviteter for små og store. Lørdag 6.november: Allehelgensaften. Åpen kirke fra kl. 16.00-18.00 Søndag 14.november: “Søndag for de forfulgte“. Gudstjeneste kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Dåp. Nattverd. Offer. Fredag 19.november: ”Påfyll”. Ung messe kl.20.00 på menighetshuset.

SMS-VARSLING…

BJELLAND

Øyslebø kirke

Slekters gang LAUDAL

DØYPTE: Arne Tobiassen.

GRAVLAGTE: Hjørdis Rygnestad. Magnhild Fjellestad.

Søndag 5.desember: Gudstjeneste kl.11.00 v/Solfrid Bjørkelid Dyrøy Nattverd. Offer. Søndag 19.desember: Vi synger jula inn kl.16.00 v/spr. Arild Knutsen. Offer.

ØYSLEBØ DØYPTE: Tobias Moland Øyslebø. Loke Skaug Walther. (døpt i Greipstad kirke) Stine Ukkelberg Sløgedal. Julianne Heia. Emilie Hodne.


KYRKJELYDEN BJELLAND

OKTOBER: Torsdag 7. Formiddagstreff Søndag 10. Gudstjeneste Fredag 15. Fredagskafè Fredag 22. Bibelmisjonen Fredag 29. Bedehusbasar Søndag 31. Gudstjeneste NOVEMBER: Fredag 12. Fredagskafè Lørdag 20. Julemesse, Byremo Søndag 21. Gudstjeneste Lørdag 27. Juleverksted

STOR BASAR I LAUDAL! I februar vert det stor basar på skolen i Laudal. Kyrkja treng nytt teppe. Helselaget har allereie bevilga mange penger. Det er vi særs glade for, men det kostar meir. Difor vil soknerådet dra i gang denne basaren. (Det er no moro, og!). Vi har invitert Jens Olai Justvik frå ”Den store fellesbasaren” til å koma. Og fleire med han. No treng vi mange, fine gevinstar, gjerne noko handlaga, og.

Møter LAUDAL

OKTOBER: Tirsdag 5. Kaffetreff Tirsdag 5. Yngres Torsdag 14. Normisjonsmøte v/Steinar Hansen Søndag 17. Gudstjeneste m/høsttakkefest, konf.presentasjon Tirsdag 19. Yngres Torsdag 21. Misjonssambandet, møte Fredag 22. Bedehusbasar, Tjomsland Fredag 29. Avholdslagene i Øyslebø og Laudal, kompefest. NOVEMBER: Tirsdag 2. Kaffetreff Tirsdag 2. Yngres Torsdag 4. Misjonssambandet, møte Søndag 7. Gudstjeneste, Allhelgensdag. Tirsdag 16. Yngres Torsdag 18. Normisjonsmøte v/Gunhild Aabel Torsdag 25. Årsmøte i misjonsforeninga Lørdag 27. ”Lys våken”, Laudal kyrkje Søndag 28. Lysmesse kl.16.oo Tirsdag 30. Yngres

Har du noko, ta kontakt med Åse Marie Bue, tlf 90943312, gjerne allereie no. Meir informasjon kjem etter

kvart.

KYRKJELYDEN

for Laudal - Øyslebø - Bjelland UTGJEVE AV SOKNERÅDA I MARNARDAL REDAKSJON:

Kari Bue, Arild Knutsen og Ragnhild Rønningen Red.sekr. Kari June Greibesland Kasserer: Kari June Greibesland, Bjelland Gåver til bladet vert motteke med takk! Kontonummer: 0540 08 11 336 Trykk: Setesdalstrykk a.s 4735 Evje

TRENGER DU KIRKESKYSS? da kan du ringe: ØYSLEBØ KIRKE: Reidun og Knut Flystveit tlf. 38 28 76 40 LAUDAL KYRKJE: Mabel Lauvdal tlf. 38 28 71 11 Gerd Bruskeland tlf. 38 28 68 12

9

ØYSLEBØ OKTOBER: Søndag 3. Gudstjeneste Torsdag 7. Torsdagsmøte, NLM Søndag 10. Temagudstjeneste kl.18.oo Torsdag 14. Basar, husstyret Søndag 17. Søndagsskole kl.10.30 Torsdag 21. Torsdagsmøte, Indre Sjømannsmisjon Søndag 24. Fam.gudstjeneste kl.16.oo på menighetshuset Tirsdag 26. Formiddagstreff Torsdag 28. Torsdagsmøte, Samemisjonen Søndag 31. Søndagsskole kl.10.30 NOVEMBER: Torsdag 4. Torsdagsmøte, Normisjon Lørdag 6. Åpen kirke m/kveldsbønn kl.16.oo. Søndag 7. Søndagsskole kl.10.30 Torsdag 11. Torsdagsmøte, NMS Søndag 14. Gudstjeneste Torsdag 18. Torsdagsmøte, Israelsmisjonen Fredag 19. ”Påfyll”. Ung messe kl.20.oo. Menighetshuset. Søndag 21. Søndagsskole kl.10.30 Lørdag 27. Julemesse Lørdag 27. ”Lys våken”, Laudal kyrkje. Søndag 28. Søndagsskole kl.10.30 Tirsdag 30. Formiddagstreff

HUSK GIVERTJENESTEN TIL UNGDOMSARBEIDET I MARNARDAL KONTONUMMER: 2801.13.15722


KYRKJELYDEN

10

Landes Begravelsesbyrå as MARNARDAL KOMMUNE Kommunens administrasjon finner du i rådhuset, tlf. 38 28 90 00 Ordfører treffes mandag - fredag (9 - 15) tlf. 38 28 90 01 Rådmannen tlf. 38 28 90 02

NOMI Bok & media

Store Elvegate 14 - 4500 Mandal Telefon 38 26 33 99

Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as Vi ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner.

DØGNVAKT: Magne Kjetså: Snefrid og Einar Dale: Faks: 4735 EVJE

Helsesenteret ved rådhuset tlf. 38 28 82 20 Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen tlf 38 28 94 10 Vi har bøker og musikk

Mandal Døgnvakt: 38 26 52 87

VIN DUSSPROSSER VINDUSSPROSSER

‡ Gratis befaring ‡ Lokal produksjon ‡ Montering

Jan Martin Sandland Tlf. 417 66 330

379 30 151 952 19 191 909 79 667 379 30 107

Marnardal folkebibliotek

Åpningstider: Øyslebø: Tirs. 11.00-20.00 Tlf: 38 60 30 12 Ons. 10.00-20.00 Tors. 10.00-20.00 Laudal: Man. 09.00-14.00 Tlf. 48 99 10 12 Ons. 14.00-18.00 Bjelland: (betjent) Ons. 10.00-13.00 Tlf: 48 99 10 12 (Bok i butikk, åpent som Joker Bjelland).

A.G. VIGEMYR A/S

4532 Øyslebø Tlf. 38 28 75 11 - Fax 38 28 75 22

Met tes Bloms t og Gaver Mandager stengt (ring) Tirsdag - fredag 10.00 - 17.00 Lørdag 10.00 - 15.00

4532 Øyslebø Tlf. 90 40 70 17

Hverdager Lørdager

kl 08.30 - 18.00 kl 09.00 - 15.00

kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. – brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter.

UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: 38 28 69 75 Mobil: 975 69 121. Fax: 38 28 69 77. www.hogetveitsnaturcamp.no e-post:information@hogetveitsnaturcamp.no

MARNARDAL HELSESENTER ÅPNINGSTIDER: Legekontor, Marnardal - tlf 38 28 82 20 Mandag - fredag kl 0800 - 1500 Helsesøster, Marnardal - tlf 38 28 72 35

MARNARDAL FYSIKALSKE INSTITUTT Terapiriding - fysikalsk behandling 4534 Marnardal Tlf 38 28 76 78 - 952 08 052


KYRKJELYDEN

HVORDAN HAR DU DET egentlig? ØVREBYEN. TLF.: 38 27 90 80 www.damman.no

ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

LAUDAL, 4534 MARNARDAL Tlf.: 38 28 72 12 OPPRETTING DEKK REKVISITA

ØYSLEBØ OG LAUDAL Tlf. 38 28 78 50 Kontortid: Øyslebø: Man., tirsd., ons,. fre. kl. 09.00 - 15.30 Tors. kl. 09.00 - 17.00

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

BJELLAND OG GRINDHEIM Tlf. 38 28 02 90

Kontortid Grindheim: Man., tirsd., ons., fre., kl. 09.00-15.30. Torsd. 09.00-17.00 Kontortid Bjelland (butikken): Mandag kl. 12.30-15.00 Torsdag: kl. 12.30-16.30

Hva folk snakket om har de lest i LOKALAVISEN følg med du også!

Gravmonumenter og skifer fra Evje Steinindustri Oppussing av gamle monumenter

TORGNY SANDLAND

Bjelland, tlf: 38 28 69 72 / 95 16 85 79

RUNE KNUTSEN

Laudal og Øyslebø, tlf: 941 60 311 / 930 12 193

BUA LANDHANDEL

en «sterk fyr» i sør

4534 Marnardal - Post i butikk - Tipping Åpningstider: Mandag – Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 16.00 Tlf: 38 28 84 23

11


KYRKJELYDEN B-blad

Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal

TurTil Myglevann 29. August. Bilder på fram og bakside er i fra turen 29.august til Myglevann. Turen var en Naturlos-tur, i samarbeid med idrettslaget og soknerådet. Det var godt frammøte, ca 80 stk møtte og gjorde dette til en hyggelig tur med god stemning. Einar Valebrokk var lokal veiviser og guide. Han hadde mye interessant å fortelle. Det var også natursti for både barn og voksne, og friluftsgudstjeneste v/spr. Arild Knutsen. Nydelig vær satte en fin ramme rundt det hele.

God høst

Kyrkjelyden nr. 4 og 5 2010  

Utgitt av Marnardal menighetskontor.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you