Page 1

L’ENERGIA Alumnes de 6è B Curs 2011-12


L’ENERGIA

L’energia és tot el que té la capacitat de produir un canvi, com per exemple el moviment d’un objecte o variar la temperatura.

Es transmet d’uns elements a uns altres i es manifesta en diferents tipus: energia calorífica, energia lluminosa, energia elèctrica, energia mecànica, energia cinètica, energia nuclear, energia tèrmica...


L’ENERGIA

L’energia és tot el que té la capacitat de produir un canvi, com per exemple el moviment d’un objecte o variar la temperatura.

Es transmet d’uns elements a uns altres i es manifesta en diferents tipus: energia calorífica, energia lluminosa, energia elèctrica, energia mecànica, energia cinètica, energia nuclear, energia tèrmica...


TIPUS D’ENERGIA:


L’ENERGIA MECÀNICA L’energia mecànica és la que presenten els cossos en moviment. L’aigua d’un riu, una persona caminant o una fruita en caure tenen energia mecànica.


ENERGIA SONORA L’energia sonora o acústica és la que transporten les ones sonores. Alguns aparells que tenen energia sonora són:

La televisió

Els instruments musicals

És a dir, tot el que fa soroll té energia sonora.


És l’energia associada a la llum. El Sol desprèn gran quantitat d’aquesta energia: també una bombeta, una espelma encesa. Gràcies a aquesta energia les plantes elaboren aliments que després són aprofitats pels animals i per les persones. Els ulls converteixen rajos de llum en missatges nerviosos, les plantes transformen energia lluminosa en sucres que necessiten per viure i créixer. Les plaques solars converteixen llum en electricitat.


L'energia solar és l'energia que prové del Sol. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable. L’energia del Sol no canvia pel fet d'utilitzar-la.


L’energia química és aquella energia que tenen algunes substàncies com ara els combustibles o els aliments. El que utilitzen per produir-se és la capacitat de posar en moviment o transformar alguna cosa. La gran majoria dels objectes amb els que els relacionem quotidianament no estan fabricats amb materials naturals. Exemple: Les substàncies que hi ha dins les piles


Energia nuclear L’energia nuclear és la que tenen algunes substàncies, com ara l’urani o plutoni (substàncies radioactives). És l’energia que surt al separar el nucli d’una partícula. Quan es produeix una d’aquestes reaccions (la unió nuclear) les partícules perden volum. El petit volum que perd es converteix en una gran quantitat d’energia (energia nuclear). L’energia nuclear es transforma en energia elèctrica i la utilitzem per cuinar, encendre la llum... 

BOMBA ATÒMICA: la bomba atòmica (bomba nuclear) és un dispositiu que obté una gran quantitat d’energia de reaccions nuclears. El seu funcionament es basa en provocar una reacció nuclear en cadena descontrolada. Es troba entre les denominades armes de destrucció massiva i la seva explosió produeix un determinat núvol en forma de fong. La bomba atòmica es va crear pels Estats Units durant la II Guerra Mundial gràcies al Projecte Manhattan i és l’únic país que n’ha fet ús al 1945 contra les ciutats japoneses de Hiroshima y Nagasaki.


L’energia elèctrica és l’energia que transporta el corrent elèctric en un circuit. Permet establir un corrent elèctric quan es posa en contacte amb un conductor elèctric. L'energia elèctrica es pot transformar en moltes altres formes d'energia.


L’ENERGIA ES

TRANSFEREIX Pot passar d’uns cossos a uns altres. Per exemple: una raqueta en moviment té energia mecànica.


L’ENERGIA ES

TRANSFORMA

Una forma d’energia es pot convertir en un d’energia. Sempre que es produeix una transformació una part es transforma en calor.

altra tipus d’energia,

Per exemple: l’energia química del combustible es transforma en energia mecànica en un cotxe. Però una part de l’energia química es transforma en calor, que fa que el motor s’escalfi.


L’ENERGIA ES

TRANSPORTA Pot passar d’un lloc a l’altre. L’energia elèctrica es transporta mitjançant les línies elèctriques.


L’ENERGIA ES POT

EMMMAGATZEMAR Es pot emmagatzemar energia dins les piles, les bateries, etc.


L’ENERGIA ES

CONSERVA L’energia es conserva. Es manté constant quan passa d’un cos a un altre o quan una forma d’energia es transforma en una altra.

Aquesta característica es coneix com el PRINCIPI DE CONSERVACIÓ DE L’ENERGIA: l’energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma.


LES FONTS D’ENERGIA L’energia l’obtenim de les fonts d’energia.

TIPUS:


L’energia renovable és un conjunt d’energia que teòricament són inesgotables. Alguns exemples són l’escalfor i la llum del Sol, el vent, les marees i l’escalfor dins de la Terra.


L’energia no renovable és aquella font d’energia que una vegada esgotada no es podrà, o serà molt difícil, tornar a ser aconseguida perquè estarà acabada. Les principals fonts d’energia no renovables són: el carbó, el petroli i el gas natural (combustibles fòssils).


LA PRODUCCIÓ DE L’ELECTRICITAT


Com es genera l’electricitat i on s’emmagatzema Les centrals elèctriques L’electricitat es genera a les centrals elèctriques. Una central elèctrica és una instal·lació capaç d’emmagatzemar l’energia i de traspassar-la a les torres d’energia elèctrica. Aquestes s’encarregaran de traspassar-la a altres torres elèctriques fins que arriba a les cases.


TIPUS DE CENTRALS ELÈCTRIQUES: Centrals hidroelèctriques  Centrals eòliques  Centrals tèrmiques  Centrals nuclears  Centrals solars tèrmiques  Centrals solars fotovoltaiques 


EL TRANSPORT DE L’ENERGIA ELÈCTRICA L’energia elèctrica es pot transformar en altres tipus d’energia. La major part de l’energia que es fa servir a les cases. La majoria de centrals elèctriques produeixen el corrent elèctric gràcies a un generador. Un generador és una màquina a l’interior de la qual hi ha imants i bobines de fils conductors que poden girar Per fer girar el generador es fan servir turbines.


ALUMNES DE 6èB Curs 2011-12 Aida Antón, Chiara Bèze, Nico Brassó, Marc Colomé, Adrià Comas, Pol Ferrer, Josep Flores, Arnau Garcia, Antony Guzman, Arnau Jiménez, Emma Lisón, Jan Marsé, Laura Martín, Ainhoa Martinez, Ari Martinez, Aleix Mas, Jana Monferrer, Alaitz Puig, Xenia Ramos, Aina Requena, Judit Roca i Alejandro Rodríguez.

energia  
energia  

energia pels nens de cinquè

Advertisement