Page 76

Kent Ağları

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEMİ İÇİN BİRLİKTE ÖĞRENİM Yenilikçi finansman programları aracılığıyla iklim planlarından sürdürülebilir önlemlerin uygulanması: Avrupa Birliği destekli PROSPECT projesi 7 DAKİK A

PROSPECT projesi, eş düzeyde bir öğrenme programıdır ve şehirler ile bölgeler için aracılığıyla enerji geçişinin nasıl finanse edileceğine odaklanmaktadır.

Y

erel enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik politikaları çoğunlukla AB yasal çerçevesi tarafından, şehirler ve bölgeler tarafından nasıl yorumlandığı ve bölgesel veya yerel tedbirlere nasıl dönüştürüleceği ile tanımlanır. Avrupa’daki şehirler ve bölgeler, AB iklim hedeflerine öncülük etmede ve bu hedeflere ulaşmada kilit öneme sahiptir. Bunun bir sonucu olarak, çoğunlukla gerekenden daha ileri tedbirler uygularlar. Belediye düzeyinde, Belediye Başkanları Sözleşmesini (CoM) gönüllü imzalayanların, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP) olarak adlandırılan sürdürülebilirlik ve iklim hedeflerine ulaşmak için kendi politika çerçevelerini tasarlamaları gerekir. Şehirler ve bölgeler, AB direktifleri ile ilgilenirken ve bunları yerel seviyeye nasıl uyarlayıp tedbirleri uygulamak için nasıl finansman bulacakları konusunda şüpheye düşebilir. AB tarafından finanse edilen PROSPECT projesi, eş düzeyde bir öğrenme programıdır ve şehirler ile bölgeler için çalışma ziyaretleri aracılığıyla enerji geçişinin nasıl finanse edileceğine odaklanmaktadır. Emsallerden neler yaptıklarını ve yaptıkları şeylerden neler öğrendiklerini duymak yerine, nasıl ilerleyeceğimizi en şekilde nasılda öğrenebiliriz? PROSPECT, Haziran 2017’de başlayan ve bu yıl bitecek olan bir programla mentorları ve danışanları eşleştiriyor.

yöntemlerine işaret eder. Bu yenilikçi finansman programları şunları içerir: enerji performans sözleşmeleri, üçüncü taraf finansman, döner fonlar, düşük faizli krediler, yeşil tahviller, teminat fonları ve kooperatifler ile kitlesel fonlama gibi vatandaş finansmanı. PROSPECT’in katma değeri, yalnızca kapasite geliştirme süreciyle sınırlı olmayan, aynı zamanda geliştirilmesinin ilk aşamalarından sürdürülebilir işleyişinin izlenmesine kadar enerji verimliliği finansmanının proje adımlarını takip etmeyi sağlayan serbest öğrenme programından ileri gelmektedir. SOMUT BİR ŞEKİLDE NASIL ÇALIŞIR? Proje, 5 tematik öğrenme modülüne odaklanmaktadır: kamu binaları ve tesisleri, özel binalar, ulaşım, kamu aydınlatması ve sektörler arası (iklim değişikliğine uyum, yerel elektrik üretimi ve yerel ısı/soğuk üretimi gibi 2 veya daha fazla tematik alanın altında olan müdahaleler).

PROSPECT, SECAP’ların ve sürdürülebilir önlemlerin uygulanmasında kullanılan yenilikçi finansman programları hakkında bilgi ve deneyim alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İhtiyaçları mevcut olan en iyi uygulamalarla eşleştirmek için kamu kuruluşları ile “ihtiyaç değerlendirmesi ve boşluk tespitleri” yapıldıktan sonra, PROSPECT kapsamında kamu kurum ve kuruluşları seçilmiş ve mentorlarla ve danışanların rolleri atanmıştır. Almada ve Heerlen örneğinde de kanıtlandığı üzere, projenin kurmayı başardığı ortaklıklar yeni fikirler, seçenekler ve çözümleri keşfetmek amacıyla birbirlerinin sorunlarını, durumlarını ve zorluklarının karşılıklı olarak anlaşılmasını teşvik etmede etkili olmuştur.

Yenilikçi finansman programlarıyla, PROSPECT farklı kaynakları (öz kaynaklar, kamu ve özel fonlar) karıştırarak veya yerleşik finans kurumlarının (örneğin, bankalar) dışında farklı ortakların (örneğin, vatandaşlar, özel sektör) katılımını sağlayarak geleneksel olmayan finansman

PROSPECT çalışmalarının ve özellikle de mentor/danışan ve faydalanıcılar kavramlarının etkisini göstermek için en iyi örneklerden biri, Almada (Portekiz, mentor) ve Heerlen Belediyesi’dir (Hollanda, danışan). Almada Yerel Enerji Yönetim Ajansı AGENEAL ve Heerlen

002 // Kent // 76

Profile for Marmara Belediyeler Birliği

Kent - Çözüm Üreten Kentler / Sayı 2  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded