Page 1

Beste ouders, Onze schoolgids bestaat uit twee delen: - de algemene schoolgids - de jaargids De schoolgids kunt u vinden op de website. De jaargids verschijnt elk jaar met daarin de actuele agenda, roosters, vakantiedagen etc. In deze jaargids voor het schooljaar 2013 – 2014 kunt u de volgende onderwerpen vinden: Namens het team, Conny Valk

INHOUD Inleiding Directie, secretariaat, schooltijden Vakanties, gymrooster Jaarkalender augustus september oktober november december januari

blz. blz. blz. blz. blz. blz.

4 5 6 7 8 9

februari maart april mei juni juli

Adressen Diversen Vragen / klachten

1

blz. blz. blz. blz. blz. blz.

blz. blz. blz.

1 2 3

blz. blz. blz.

16 19 20

10 11 12 13 14 15


DIRECTIE Mevr. C. Valk  078 – 6100058

BOUWCOÖRDINATOREN Onderbouwcoördinator: Bovenbouwcoördinator:

Mevr. J. van Manen Mevr. M. Weeda

INTERNE BEGELEIDING Mevr. M. van Sprang

SECRETARIAAT Het secretariaat van de stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam – Zwijndrecht is gevestigd: Juliana van Stolbergstraat 30 Postbus 325 3330 AH Zwijndrecht  078 – 8200010

SCHOOLTIJDEN Maandag t/m vrijdag (behalve woensdag) voor alle groepen: 08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.00 uur Woensdag: 08.30 – 12.30 uur Woensdagmiddag vrij: groep 1 t/m 8

2


VAKANTIES De vakanties voor het schooljaar 2013 – 2014 zijn: Herfstvakantie

19-10-13 t/m

27-10-13

Kerstvakantie

21-12-13 t/m

05-01-14

Voorjaarsvakantie

15-02-14 t/m

23-02-14

Paasvakantie

18-04-14 t/m

21-04-14

Meivakantie

26-04-14 t/m

05-05-14

Hemelvaart- / Pinkstervakantie 29-05-14 t/m

09-06-14

Zomervakantie

31-08-14

18-07-14 t/m

GYMROOSTER DEVELHAL Dinsdagmorgen Groep 3 /4 Groep 5 /6

9.15-10.00 10.00-10.45

Groep 7 Groep 8

10.45-11.30 11.30-12.15

Juf Iris Juf Iris Meester Jeroen Juf Iris Juf Iris

Vrijdagmorgen Groep 4 /5 Groep 6 /8 Groep 7 /8

9.15-10.00 10.00-10.45 10.45-11.30

Juf Elise Juf Lisette Meester Arco

   

I.v.m. hygiëne en veiligheid moet lang haar in een staart worden gedragen. De kinderen dienen bij voorkeur schoenen met rubberen zolen te dragen. Gymschoentjes met klittenband zijn in principe geschikt, maar geen platte turnschoentjes. De gymjuf houdt bij de eerste gymles toezicht op het aan- en uitkleden. Daarna gaat de buitendeur op slot. Waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis laten. Zo nodig kunnen spullen aan het begin van de les worden afgegeven aan juf Romy. Spullen die in het bewaarbakje achterblijven, kunnen de week erna weer worden meegenomen. De school noch juf Romy zijn aansprakelijk voor het verlies van waardevolle spullen bij de gymles!

3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

4

ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Eerste schooldag

Luizencontrole

5

MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA

Informatieavond Schoolfotograaf


1 2 3 4 5 6 7

DI WO DO VR ZA ZO MA

8 9 10 11 12 13

DI WO DO VR ZA ZO

17 DO 18 VR 19 ZA 20 ZO 21 MA 22 DI 23 WO

Maandviering gr. 5/8

24 DO 25 VR 26 ZA 27 ZO 28 MA 29 DI

Kerkdienst Lindtse Kerk

14 MA 15 DI 16 WO

30 WO 31 DO

6

Continurooster

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luizencontrole

Gehandicaptenles Groep 7

7

ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA

Rapport mee

Rapportavond Rapportavond


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Maandviering gr. 7

Sint

8

DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI

Kerstviering ’s middags vrij

Kerstvakantie Kerstvakantie 1e Kerstdag 2e Kerstdag Kerstvakantie

Kerstvakantie Kerstvakantie


‘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA

12 13 14 15 16

ZO MA DI WO DO

17 VR 18 ZA 19 ZO 20 MA 21 DI 22 WO 23 DO 24 VR 25 ZA 26 ZO 27 MA

Nieuwjaarsdag Kerstvakantie Kerstvakantie

Luizencontrole

28 DI 29 WO 30 DO 31 VR

9

Maandviering gr.6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Open Huis

Continurooster

10

ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

Luizencontrole


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adviesgesprek gr.8 Adviesgesprek gr.8

11

MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA Z0 MA

Maandviering gr. 4

Rapport mee

Rapportavond Rapportavond


1 2

DI WO

16 WO 17 DO

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Brede Schoolmarkt

12

VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO

Paasviering / Continurooster Goede Vrijdag

1e Paasdag 2e Paasdag

Koningsspelen

Meivakantie Meivakantie Meivakantie


1 2 3

DO VR ZA

17 ZA 18 ZO 19 MA

4

ZO

5

MA

6

DI

22

DO

7

WO

23

VR

8 9 10 11 12 13 14 15 16

DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR

24 ZA 25 ZO 26 MA 27 DI 28 WO 29 DO 30 VR 31 ZA

Meivakantie Meivakantie

20

DI

21 WO

Meivakantie

Luizencontrole

Verkerkloop

13

Maandviering gr. 2/3 Kleuter- en avondvierdaagse Kleuter- en avondvierdaagse Kleuter- en avondvierdaagse Kleuter- en avondvierdaagse

Kamp groep 8 Kamp groep 8 Kamp groep 8 Hemelvaartsdag


1

ZO

2

MA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO

16

MA

Hemelvaartsvakantie

17

DI

Hemelvaartsvakantie

18 WO 19 DO 20 VR 21 ZA 22 ZO 23 MA 24 DI 25 WO 26 DO 27 VR 28 ZA 29 ZO 30 MA

Hemelvaartsvakantie Hemelvaartsvakantie Hemelvaartsvakantie

1e Pinksterdag 2e Pinksterdag

Luizencontrole

14

Schoolreis onderbouw Schoolreis bovenbouw

Maandviering gr.1


1

DI

17

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI

18 VR 19 ZA 20 ZO 21 MA 22 DI 23 WO 24 DO 25 VR 26 ZA 27 ZO 28 MA 29 DI 30 WO 31 DO

Rapport mee Afscheid groep 8

16 WO

15

DO

Laatste schooldag Leerlingen vrij

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie tm 31-08-2014


ADRESSEN LEERKRACHTEN

Mevr. R. van Diggele (juffrouw Rianne, groep 1)  6101161 rianne.vandiggele@pcoaz.nl

Mevr. L. Dits (juffrouw Lisette, groep 6, lees coördinator )  06-10837202 lisette.dits@pcoaz.nl

Mevr. A. van Gelder (juffrouw Arina, groep2/3)  6192230 arina.vangelder@pcoaz.nl

Mevr. A. Jille (juffrouw Anja, leerlingbegeleiding)  6195890 anja.jille@pcoaz.nl

Mevr. J. van Manen (juffrouw José, groep 2/3, OBcoördinator)  0180 – 434107 jose.vanmanen@pcoaz.nl

Mevr. E. van Noort (juffrouw Elise, groep 4) 06-50 475473 elise.vannoort@pcoaz.nl

Mevr. C. Los (juffrouw Carla, groep 4)  7853441 carla.los@pcoaz.nl

Mevr. M. Ridderhof (juffrouw Marjolein, groep 1)  6440250 marjolein.ridderhof@pcoaz.nl

Mevr. E. Roosendaal (juffrouw Eveline, groep 7)  7850983 eveline.roosendaal@pcoaz.nl

Mevr. S. Rozendaal (juffrouw Suze, vrijwilliger Plusklas)  6128527 suze.rozendaal@pcoaz.nl

Mevr. M. van Sprang (juffrouw Monica IB, ICT)  6817476 monica.vansprang@pcoaz.nl

Dhr. A. Tempelaar (meester Arco, groep 7 en 5/8)  06-42302128 arco.tempelaar@pcoaz.nl

Mevr. C. Valk (juffrouw Conny, directeur)  6100058 conny.valk@pcoaz.nl

Mevr. M. Weeda (juffrouw Marlies, groep 5/ 8, BBcoördinator)  6137434 marlies.weeda@pcoaz.nl

16


GYMNASTIEK Mevr. I. Versteeg (juf Iris)

ADMIN. MEDEWERKSTER

CONCIËRGE / VRIJWILLIGER

Mevr. C. Klop

Dhr. J. H. M. Veenendaal

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK VIVENZ Mevr. K. Roza

 06-46114334

PEDAGOGISCH SPREEKUUR v. CENTRUM JEUGD EN GEZIN Gezondheidscentrum Nederhoven Buizerdstraat 4a

 06-27209783 v.meijer@rivas.nl

LOGOPEDIEPRAKTIJK PUNT Mevr. E. van Heukelum

 078-6120722 info@logopediepraktijkpunt.nl

17


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Geleding personeel

Geleding ouders

Mevr. A. van Gelder (juffrouw Arina, groep 2/3)  6192230

Mevr. Y. Groenemeijer  6196159

Mevr. E. Roosendaal (juffrouw Eveline, groep 6)  6813024

Dhr. M. Meijer  6193842

Mevr. M. Weeda (juffrouw Marlies, groep 5/8)  6137434

Mevr. D. van Dijk-Groeneweg  6197760

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Mevr. D. van Dijk-Groeneweg  6197760

OUDERRAAD Mevr. J.A. van Breugel  6195744 alinda@hotmail.com

Mevr. C. Nukic 06-55746103 ner_cynt@hotmail.com

Mevr. M. Bruinsma 06-11326294 martinebruinsma1975@gmail.com

Mevr. B. Potters 06-55162060 Brennie98@hotmail.com

Mevr. J. Fröberg (penningmeester )  6126109 j.vigelius@hotmail.com

Mevr. B. Schop  6190113 F.Schop@hetnet.nl

Mevr. L. Huisman  6190584 info@mlhuisman.speedlinq.nl l.kloos@frankelandgroep.nl

Mevr. M. v.d. Veen  6207507 T.Veen73@upc.nl

18


VERKEERSOUDER Overlegt namens de school met de gemeente en de andere scholen over de verkeerssituatie.

Mevr. D. van Dijk-Groeneweg  6197760

RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS

De inspectie heeft de opbrengsten van onze school in het afgelopen jaar als voldoende beoordeeld. Er is daarnaast geconstateerd dat er voor een aantal leerlingen een goed onderwijsperspectief was opgesteld passend bij de specifieke zorgvraag. Ondanks dat het resultaat voldoende is, voeren wij een actief beleid om de opbrengsten te verhogen door bijvoorbeeld meer leestijd in te roosteren. De vernieuwde methode van het technisch lezen (Estafette) is daar een voorbeeld van.

De 19 leerlingen van groep 8 van het afgelopen jaar zijn naar de volgende typen onderwijs uitgestroomd:

Gymnasium/vwo

15,8 %

Havo

26,3 %

Vmbo t

36,8 %

Vmbo bk

5,3 %

Vmbo met leerwegondersteuning

15,8 %

19


VRAGEN / KLACHTEN

HEEFT U EEN VRAAG? Soms kan het zijn dat u een vraag heeft over het onderwijs of de gang van zaken op school. In dat geval is het handig te weten waar u met uw vraag terecht kunt. We zetten dat graag voor u op een rijtje:  Het eerste aanspreekpunt voor vragen is de leerkracht van uw kind.  Mocht dit niet voldoende duidelijkheid opleveren, dan kunt u altijd terecht bij één van de bouwcoördinatoren van de bouw waar uw kind op dat moment inzit. Groep 1 t / m 4 is onderbouw ( met als bouwcoördinator juf José ) en groep 5 t / m 8 is de bovenbouw.( met als bouwcoördinator juf Marlies ). Voor vragen betreffende de zorg kunt u terecht bij onze intern begeleider Juf Monica.  Daarnaast kunnen vragen ook altijd gesteld worden aan de directeur.  De contact-/vertrouwenspersoon van de school kan u helpen als het gaat om vragen die met vertrouwelijkheid behandeld moeten worden.

HEEFT U EEN KLACHT? Wanneer u een klacht wilt indienen, zijn er vanzelfsprekend al diverse vragen gesteld en beantwoord. Ook zullen er verschillende gesprekken zijn gevoerd met de leerkracht en de directeur. Als u, als ouder/verzorger, ondanks diverse gesprekken niet tot een oplossing komt voor een probleem dat zich heeft voorgedaan, kunt u overwegen om een klacht in te dienen. Dat is natuurlijk zowel voor u als de organisatie geen prettige gang. Toch kijken we positief aan tegen uw actie. Het geeft de directie de gelegenheid processen nog eens goed tegen het licht te houden. Hier kunnen we wellicht voor de toekomst lering uit trekken. Voor een klacht kunt u terecht bij de contactpersoon van de school, mevr. Jose van Manen. Mocht de klacht niet naar volle tevredenheid zijn/worden behandeld dan kunt u binnen een jaar contact op nemen met de Stichting. Zie hiervoor de klachtenregeling van onze stichting www.pcoaz.nl . WILT U UW WAARDERING LATEN BLIJKEN? Dat kan altijd!

20

Jaargids 13 14  
Jaargids 13 14  
Advertisement