Page 1

Media Future Week Almere – 7 t/m 10 mei 2012


MEDIA FUTURE WEEK

Colofon De Media Future Week 2012 sfeerimpressie is een uitgave van iMMovator Cross Media Network

Dankwoord Wij bedanken iedereen die deze tweede editie van de Media Future Week met het iMMovator team tot een geweldige en enerverende week heeft gemaakt en met name: Nathalie Waser, Willemijn Phielix, Manon van der Sar, Carolien van den Akker, iedereen van Hilversum Events, Mark Janssen, alle procesbegeleiders, sprekers, workshopbegeleiders, case partners, event partners, innovation partners en vanzelfsprekend alle deelnemers. iMMovator team: Marlies Hakvoort, Rianne Mol, Mir Wermuth, Brent Meulenberg, Frank Visser Teksten en redactie: Marlies Hakvoort, Frank Visser Vormgeving: Helmi Scheepers Fotografie: Mark Janssen – ECP, Frank Visser – Cozimo Druk: Segers Offset, Schiedam

of als er verzuimd is bij specifiek materiaal rechthebbende te vermelden, dan kunt u contact opnemen met iMMovator. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan noch de redactie noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die deze uitgave zou kunnen voorkomen. In deze uitgaven komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten of diensten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder.

Postadres iMMovator Postbus 124 1200 AC Hilversum

Bezoekadres Mediacentrum/MC3 Mediapark Sumatralaan 45 1217 GP Hilversum info@immovator.nl Tel: 035 677 75 07

Disclaimer De teksten in deze publicatie zijn gebaseerd op door iMMovator verzamelde informatie die zo zorgvuldig mogelijk is verwerkt. Als er desondanks toch wat is misgegaan

2

IMMOVATOR CROSS MEDIA EXPERTISECENTRUM IS MEDE GEFINANCIERD MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE


Voorwoord

Over de Media Future Week .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Welkom bij de terugblik op de tweede Media Future Week! Na de succesvolle editie van 2011 was iedereen het er over eens: dit moest herhaald worden. De intensiteit van de MFW11 eiste echter haar tol, er moest eerst afstand genomen worden voordat er opnieuw begonnen kon worden. Maar na het bijslijpen van het format, hernieuwde inzet om iedereen te betrekken en de financiering weer rond te krijgen, is de opzet voor de MFW12 uitgebreid naar meer betrokkenheid van maar liefst tien hogescholen en zes case partners.

Doelstelling en opzet.. . . . . . . 5 Cases.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Whitepapers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Programma maandag 7 mei. . . . . . . . . . . . . . . . 14 Programma dinsdag 8 mei. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Een aantal sprekers van 2011 kwam terug, en Dirk deRoos van IBM en Andrew Keen met zijn boek Digital Vertigo waren de nieuwe keynote coaches. Beiden boden zij nieuwe inzichten over de manier waarop data en social media de komende jaren onze maatschappij zullen beĂŻnvloeden.

#MFW12.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

De voor dit jaar nieuwe samenwerking met de whitepapers en case partners was een spannend onderdeel. Zouden de vaak complexe cases snel uitgelegd en begrepen kunnen worden? Leverden de twaalf teams de case partners nieuwe inzichten op? De whitepapers gaven richting, maar het was aan de dynamiek van de groepen en de co-creatie processen om te komen tot een mooi product. Een product van de MFW12 dat bestaat uit het leertraject gedurende de week, uit de opgeleverde resultaten, maar vooral uit de impact die de Media Future Week teweeg wil brengen om de deelnemers te doen beseffen dat zij de media professionals van de toekomst zijn. Tot 2013!

MFW online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Frank Visser, Creative director Media Future Week

Programma woensdag 9 mei. . . . . . . . . . . . . 22 Programma donderdag 10 mei. . . . . . . . . . 26 Teampresentaties.. . . . . . . . . . 30

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

Inhoud

3


MEDIA FUTURE WEEK

Over de Media Future Week Tijdens de Media Future Week komen studenten, docenten en lectoren van HBO media en ICT opleidingen en jonge professionals samen om zich te verdiepen in de toekomst van media. We kijken naar de grote mediaontwikkelingen van nu en morgen en dagen studenten uit om na te denken wat deze ontwikkelingen betekenen voor de toekomst. In een vierdaags programma bekijken we de economische, technische en sociale impact van media, en de manier waarop we daar als mediaconsument, maar ook als mediaprofes-

sional, mee om (kunnen) gaan. Internationale topsprekers, interactieve workshops, inspirerende masterclasses en uitdagend teamwork zorgen ervoor dat je na de Media Future Week een breder perspectief hebt op de mediatoekomst. Na de Media Future Week kijk je kritischer aan tegen nieuwe mediaontwikkelingen en kan je deze vanuit verschillende standpunten benaderen. Een must voor iedere jonge media professional aan het begin van zijn/haar glansrijke carrière!

Deelnemers De Media Future Week is er voor 150 enthousiaste en gemotiveerde studenten die meer uit hun media en ICT opleidingen willen halen. De Media Future Week biedt deze studenten een week lang een exclusief programma met binnen- en buitenlandse topsprekers uit de media-industrie. In een intensief maar afwisselend programma worden allerlei facetten van de mediatoekomst bediscussieerd. Docenten, lectoren en professionals worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de Media Future Week en draaien ook gewoon mee in de teams. Deze mix zorgt ervoor dat de teams allerlei kwaliteiten herbergen en onderwerpen vanuit verschillende standpunten bekeken worden.

4


Doelstelling en opzet

De teams worden door de week heen ondersteund door presentaties van grote namen uit het binnen- en buitenland. Ze krijgen workshops door professionals en professionele organisaties uit de media business. Bovendien worden de teams aangemoedigd elkaar te helpen en creatief mee te denken. Daarbij krijgen ze voldoende ruimte en mogelijkheden om aan hun case te werken.

Cases en whitepapers Om het theoretisch kader te schetsen en om de praktijk in het denken over de media toekomst onder te brengen zijn

whitepapers geschreven en zijn case partners bij de Media Future Week betrokken. De whitepapers zijn geschreven door de lectoraten van de deelnemende hogescholen en tonen actuele inzichten op hun onderzoeksgebieden. De cases zijn afkomstig van organisaties die binnen hun branche voorop lopen in het denken over nieuwe mogelijkheden, en de week willen inzetten om hun eigen gedachten aan te scherpen en verder te brengen. Tezamen dagen zij de deelnemers uit om hun vooruitstrevende ideeĂŤn te toetsen en verder te brengen.

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

Het doel van de Media Future Week is om studenten buiten hun lesstof om kritisch te laten kijken naar de ontwikkelingen in de (media)wereld en op basis hiervan na te laten denken over de toekomst. Uiteindelijk moeten de studenten een hoger niveau bereiken en willen we de samenwerking tussen studenten, docenten, lectoren en professionals vormgeven. Hiertoe wordt In multidisciplinaire teams gewerkt aan een tiental cases, elk opgebouwd uit een actueel onderwijsthema van de hogescholen en een belangrijke trend. Verder worden de teamleden vrij gelaten om te bedenken wat ze willen. Hierin is het proces minstens zo belangrijk als het eindproduct!

5


MEDIA FUTURE WEEK

Cases

6

De relevantie van de NOS in de filter bubble NOS Nieuwe Media Lara Ankersmit Als publieke omroep heeft de NOS vanuit de overheid de taak gekregen alle inwoners van Nederland onafhankelijk en betrouwbaar nieuws aan te bieden en verslag te doen van grote (sport-)evenementen. De NOS streeft er naar deze informatie toegankelijk te maken via alle media en voor alle maatschappelijke geledingen. De vraag is of dit zo blijft, van wie dat nieuws in de toekomst afkomstig is, en of begrippen als objectiviteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van de afzender er nog toe doen?

Er wordt in dit kader wel gesproken over de filter bubble. De filter bubble wordt nu gevormd door vrienden, commerciële gepersonaliseerde netwerken, Twitter, Facebook, etc. Kan en moet de NOS haar huidige positie van objectieve, zorgvuldige, onafhankelijke en betrouwbare nieuwspartner ook nog in 2017 claimen als de mediabronnen steeds meer versnipperd raken, en onze blik op de wereld in grote mate wordt bepaald door de tweets en Facebook-postings van onze vrienden? Waar staat de NOS in 2017, en wat maakt NOS Nieuwe Media tegen die tijd en voor wie?

Big Data in Almere Almere DataCapital Oscar Wijsman Big data has enormous potential, but harnessing that potential is still in its infancy. It needs a new area of expertise that requires new skills (knowledge) and applications (tools). The city of Almere has started to unlock the potential through the ambitious programme Almere DataCapital. A concentration of companies, services, knowledge and facilities all dedicated to the capture, storage, search, sharing, analysis and visualisation of big data. ‘Big data’ is the term given to data collections that are so big or complex that they are no longer manageable using the usual tools such as conventional databases. The amount of data grows too quickly, keeps changing and is by nature very diffuse


So, what does Big Data mean for your profession? Do you have any idea how much data is surrounding you and at what pace we are drowning in it? Where does it come from? What can a Media & ICT professional expect in this era of Big Data? What opportunities do you meet that challenges the traditional view on your profession? What knowledge and capabilities should you have as a Media & ICT professional to cope with it and profit from Big Data?

MEE BV: Commerciële exploitatie van de Metadata Extraction Engine TNO Hugo Gelevert Media, en video in het bijzonder, maken de laatste jaren een snelle en revolutionaire ontwikkeling door. Technologie heeft veel van de processen van de mediacreatie, distributie en consumptie sneller en goedkoper gemaakt. Mensen verwachten nu overal video te kunnen bekijken en uit te kunnen wisselen. Ten derde introduceren bedrijven en andere organisaties voortdurend nieuwe innovaties die de toegankelijkheid van media vormgeven. Er is veel behoefte aan op

maat aangeboden videofragmenten. Maar het handmatig beschrijven kost teveel tijd. Het inzetten van automatische ‘metadata extractie technologie’ is daarom noodzakelijk. Nederlandse kennisinstellingen zijn wereldwijd toonaangevend in het ontwikkelen van techniek voor het doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden digitale content. De technologie voor het detecteren van visuele concepten in video maakt grote sprongen vooruit. In een gezamenlijk project hebben TNO, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Euvision, XMI, LexisNexis en CapGemini een platform ontwikkeld en gebouwd, dat door middel van audio-, tekst- en beeldanalyse materiaal automatisch metadateert opdeelt. Deze ‘Metadata Extraction Engine’ (MEE) kan archiefmateriaal, maar ook live uitgezonden radio- en televisiemateriaal verwerken. Op welke afnemers zou jij je in eerste instantie richten om het ontwikkelde MEE-platform te gaan exploiteren en met welke dienst(en)? Hoe zou je het business model en groeipad van jouw onderneming vormgeven?

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

and unstructured. Already some sectors have had to learn to deal with huge amounts of data so as not to drown in it. Not to be able to access or process the data results in unused innovative potential.

Technologische en demografische trends in de installatietechniek OTIB Reinier Westermann en Peter Smulders De uitdaging voor de installatiebranche is dat er steeds meer techniek komt, die overal op locatie moet worden

7


MEDIA FUTURE WEEK

geïnstalleerd, terwijl de instroom van werkkrachten afneemt. Het inzetten van techniek om steeds meer techniek efficiënt te installeren met een afnemende arbeidspool moet de oplossing bieden. Een voorbeeld van de diensten van de installatiebranche is de pas opgeleverde “dementiewoning”, een woning die zichzelf aanpast aan het dagritme en de benodigdheden van dementerende ouderen. Wanden verschuiven, deuren worden aan het zicht ontnomen, het toilet is juist altijd wel zichtbaar, en zo schept de woning een passende leefomgeving voor een dementerende oudere die zo langer op zichzelf kan blijven wonen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van “smart grids”. Nu nog betrekken we al onze stroom uit het stroomnet. Maar over enkele jaren zal het gemeengoed zijn dat de zonnecellen van de buren overdag jouw auto opladen. Future Energy, Future Care en Future Maintenance zijn drie belangrijke onderwerpen waarop OTIB de komende jaren projecten wil ontwikkelen. Welke producten en diensten kun je bedenken bij de drie onderwerpen en met welke rol spelen media & ICT daarin? Welke MBO / HBO beroepen ontstaan bij de drie onderwerpen gezien toekomstige ontwikkelingen zoals vergrijzing, technische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Hoe zou je deze beroepen zoals bijvoorbeeld “care engineer” in beeld kunnen brengen voor een doelgroep van 16-­18 jaar?

8

Nieuwe business modellen voor uitgeverijen GEA Albert Knol Het business model en de functie van de uitgever staan onder druk. Door verschillende spelers, met verschillende concurrerende strategieën, business modellen en waardeproposities, wordt de uitgeeffunctie geherdefinieerd en naar eigen inzicht en belang opnieuw ingevuld. De uitgeverij is voor de uitdaging gesteld de levenscyclus van de bestaande business en uitgeverijorganisatie (gedrukte media), te vertragen en tevens te verlengen door met online en mobiele digitale media opnieuw naar een volwassen markt toe te groeien. Inzet op new business heeft echter direct invloed op de bestaande business. ‘Uitgeverij van de Toekomst’ (UvdT) is een innovatieprogramma, gericht op samenwerking tussen uitgeverijen en mediabedrijven. Het uitdagende innovatieprogramma brengt de deelnemende bedrijven nieuwe inzichten, scenario’s en samenwerkingsvormen, maar zal ook leiden tot de ontwikkeling van nieuwe uitingsvormen, crossmediale concepten en concrete nieuwe producten en diensten. Gezamenlijk ontwikkelen zij oplossingen voor de uitgeverij van de toekomst. De doelstelling van deze case is het verder ontwikkelen van het inzicht in de factoren die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van (nieuwe) business modellen waarmee een


Anders op Weg; innovatieve business cases voor de beïnvloeding van rij- en reisgedrag CCAA Marijn Brummelhuis Op het wegennet in de regio Utrecht is er sprake van een groot aantal files en opstoppingen. De ernst daarvan wordt

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

uitgeef- of mediaorganisatie waarde creëert, levert en behoudt, oftewel hoe een organisatie geld wil gaan verdienen. Deze inzichten dienen te worden vertaald naar oplossingsrichtingen, opties en alternatieven voor uitgeverijen. Bij deze zoektocht is het aan te raden tevens te kijken naar business modellen voor muziek, gaming, TV, ICT, telefonie, sport en entertainment e.d. Welke business modellen zijn er, welke zijn succesvol, wat zijn de succesfactoren, en welke nieuwe opties zijn er?

uitgedrukt in voertuigverliesuren (vvu’s). Er wordt gezocht naar het ontwikkelen van alternatieve benaderingen om het gedrag van de reiziger te beïnvloeden en de doorstroom te bevorderen. Het vertrekpunt hierbij is de funtheorie die ervan uit gaat dat mensen op een ludieke manier kunnen worden aangezet om hun gedrag te veranderen, ze worden verlokt tot alternatieven en niet gedwongen. De oplossingsrichting is primair gericht op gedragsaspecten: kunnen we de (auto-)mobilist tot andere keuzes laten komen om hem Anders op Weg te laten gaan. In augustus 2012 gaat het project Anders op Weg in de regio Utrecht van start en zullen naast een verkenning pilots worden ontwikkeld en getest worden die het knelpunt van de doorstroom aan gaan pakken. De pilots omvatten de ontwikkeling van vernieuwende producten of diensten en vallen binnen de volgende gebieden: Implementeren van gaming elementen navigatie systemen; Multimediale campagnes en voorlichting reiziger; Inzet nieuwe media op maat. In de case worden vernieuwende ideeën uitgewerkt, waarvan er één is door ontwikkeld naar een (rendabele) business case, om rij- en reisgedrag te beïnvloeden waardoor de doorstroom van het verkeer op de economisch belangrijke hoofdwegen van Utrecht wordt bevorderd.

9


MEDIA FUTURE WEEK

Whitepapers

10

Personal Health Networks HAN University of Applied Sciences René Bakker Demographic developments in The Netherlands show that in a period of ten years we will have more seniors and less young adults. This will lead to increasing demands to health care. In this paper personal health networks are described in which people control information and communication about their own health and its effects on health care.

Situational Games

User Experience in Virtual Worlds

NHL University of Applied Sciences Hylke van Dijk In this white paper Situational Games(sitgames) are introduced. Situational games are played for a reason, on the spot, and in interaction with the actual situation at that spot. It is argued that the elementary properties of sitgames make them suitable for first class serious digital games with quantifiable results. Situation provides a point of reference for the assessment of events and discourse, while interaction (gaming) provides the necessary active attitude to actually achieve a change in behaviour. Both are occasions of “the book is better than the movie”.

NHTV University of Applied Sciences Hans Bouwknegt A lot of user experience research use living lab settings to test products and services in an almost natural user context. However, for several reasons, not all companies have the possibility to create such natural user contexts. Most of the time, this has to do with a lack of budget and the fact that some natural test settings simply cannot be created. This is why companies often test their products or services in environments that do not equal the ideal testing environment. For all these situations, virtual test settings (near living labs) become a relevant alternative. After all, now that new


New journalism 3.0 – aggregation, content farms and Huffinization HU University of Applied Sciences Piet Bakker Journalists in the 21st century are expected to work for different platforms, gather online information, become multimedia professionals, and learn how to deal with amateur contributions. The business model of gathering, producing and distributing news changed rapidly. Moderation and curation are at least as important as production when it comes to working for digital platforms. There is a growing pressure to produce more inexpensive content for digital platforms, resulting in new models of low-cost or even free content production. This paper analyses the background, the consequences for journalists and journalism and the implications for online news organizations.

Beïnvloeden met BIG Data in het publieke domein HU University of Applied Sciences Reint Jan Renes 2011 werd door Neelie Kroes (Europees Commissaris ‘Digitale Agenda’) afgesloten met de presentatie van een nieuwe

Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat overheden meer data voor hergebruik ter beschikking stellen. Open data is volgens Kroes ‘goud waard’. Ook binnen de Nederlandse overheid groeit de aandacht voor open data. Het aanbod van open data is nog beperkt, datasystemen zijn complex en veel ‘open’ data is in de praktijk lang niet zo open. De ervaringen laten zien dat de mogelijkheden van open data zowel in kwantiteit als in diversiteit nog beperkt zijn. Verdere ontwikkeling van open data in het publieke domein is zeer actueel en gewenst om ze ook daadwerkelijk effectief toe te kunnen passen. Een uitgebreider aanbod van informatie en een betere afstemming op de behoeften van burgers zou de overheid daadwerkelijk transparanter maken.

Pervasive (sensor) computing, a new disruptive paradigm shift Rotterdam University of Applied Sciences Leo Remijn Pervasive computing (or ubiquitous computing) is the growing trend towards embedding microprocessors in everyday objects and activities. The Internet of Things (IoT) is a related term. It refers to uniquely identifiable objects (things) and their virtual representations in an Internet-like structure: completely connected and constantly available. Someone using pervasive computing engages many com-

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

interaction and visualization technologies allow us to build virtual settings that simulate real environments in an increasingly realistic and refined way, new possibilities occur.

11


MEDIA FUTURE WEEK 12

putational devices and systems simultaneously, and is often not aware that they are doing so. With embedding microprocessor techniques we can create smart products that sense the environment and communicate unobtrusively. It goes beyond the realm of pc’s. It is the idea that almost any device, from clothing to tools to appliances to cars to homes to the human body to your coffee mug, can be embedded with chips to connect the device to an infinite network of other devices.

Perspectives on Open Data: Motivation, Benefits and Examples Rotterdam University of Applied Sciences Peter Conradie Open Data denotes data that is reusable and distributable without cost. Open Data could thus include any data object that can be used by third parties for free, with naming the source of the data as only requirement. While the term Open Data has gained popularity in recent years, it describes a phenomenon that is rooted in movements such as Open Source Software. For public sector data, judicial frameworks that ensure personal data access by individuals have been instrumental in opening up government. In the paper, the concept of open data from the point of view of government, private companies and individuals is introduced. It gives an oversight of its origins and motivations, looking at judicial,

societal, cultural and financial aspects. It also highlights some examples of open data implementation, concluding with the future of open data.

Design Thinking volgens het 7 perspectieven model Saxion University of Applied Sciences Bas Olde Hampsink Design Thinking is een manier van denken in een bepaald aantal stappen van het creatieve ontwerp proces. Het 7 perspectieven model is daarbinnen een methode om problemen, uitdagingen en vraagstukken te bekijken als ware het een onderdeel van een groter geheel. Het perspectivische denken helpt je ‘los’ te komen van een standaard benadering van een probleem en geeft letterlijk nieuw perspectief voor oplossingen en uiteindelijk voor innovatie. Elk nieuw perspectief geeft een andere visie op hetzelfde onderwerp en zorgt daardoor voor nieuwe impulsen, een geheel andere vraagstelling en voor nieuwe oplossingsrichtingen.

Participant design: towards sustainable marketing in an age of conflicting media logics Inholland University of Applied Sciences Joke Hermes The media are an integral part of how advanced societies are controlled. After almost a century of ‘broadcasting’,


double perspective (business and critical) to assess how the old and the new media logics are both relevant today and what terms are best used to work with and in the media, and to reflect on them.

Urban Space as a Media Platform Fontys University of Applied Sciences Maaike Rijnders In an increasing urban environment city dwellers seem to appropriate their public surroundings more and more. By exercizing little interventions they are commenting the city and the society this city is part of. They are using the urban public spaces as a platform of communication, way beyond graffiti ever did. Could urban knitting still be considered a frivolous flaw, dwellers’ initiatives such as guerrilla gardening seem to be a good example of a more consistent transformation taking place in accepting authorities when it comes to public space in the city. In the trendrede 2012, an annual essay written by a group of Dutch trendwatchers this changing mentality has actually been given a name: “de burger van stavast” , best translated with Citizen Strong. The city dweller is withdrawing back from authorities and taking over control of his own city. By shaping it, by changing it, by communicating through it. Citizen Strong wants to participate and cocreate. The city is becoming one big media platform. This is the graffiti of the future.

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

a new media logic can be seen to have emerged. It is not centralized, nor does it appear to depend on manipulative power (such as the priming and framing of news and thereby the agenda of political discussion; or ‘advertising’ as a way to influence consumers to buy particular products). It is the logic of ‘networking’ that is not about producers and consumers but about redaction and multipliers. Media content in this logic may in an archeological sense be seen as having an author or a point of origin – but the routes it takes and the way in which it spreads offers new means of community building, identity construction and meaning making which are of much greater interest. In this paper we take a

13


MEDIA FUTURE WEEK

Maandag 7 mei: “The future” Maandag, de start van de Media Future Week. Deelnemers uit alle delen van het land verzamelen zich tussen 9.00 en 10.00 in de hal van het Alnovum. Bagage wordt opgeslagen, de incheck in de hotels vindt vanavond pas om 22.00 plaats, als de eerste dag afgesloten is. Iedereen is nog onwennig, deelnemers van 10 hogescholen, van verschillende opleidingen. Het aantal mensen dat elkaar al kent is beperkt. Om 12.00 worden de teams geformeerd, de cases en whitepapers toebedeeld, en de teamruimtes ingewijd. Dat is het spannendste deel van de dag. Het aftasten en leren kennen van je teamleden met ieder hun eigen achtergrond en gebruiksaanwijzing is belangrijk, zodat je de rest van de week als team op kunt trekken. Een proces dat woensdag pas voltooid zal zijn. Het thema van de maandag is “the future”. De twee sprekers zijn hierop geprogrammeerd. Gerd Leonhard trapt de week af met een inspirerende lezing over “The Future of Media: Social. Local. Mobile. Cloud.”. Het doel van de toekomst is om het heden overhoop te gooien, aldus Gerd. Er is een nieuwe behoefte die oude patronen doorbreekt, en verdienmodellen dwingt zich aan te passen. Met name de muziek-

14

industrie heeft het zwaar te verduren in de lezingen van Gerd, “run by people that still have their emails printed”. De tweede keynote coach van de maandag is Dirk deRoos. Een expert van IBM op het gebied van Big Data, een ontwikkeling die onze toekomst zeker zal beïnvloeden, en die ook in één van de cases van de Media Future Week wordt uitgewerkt. Big Data is een aanduiding voor data die zo omvangrijk is dat ze niet meer met traditionele werkwijzen is te analyseren. Ze ontwikkelt zich sneller en volgens nieuwe patronen door de vele factoren die van invloed zijn. Maar als je er raad mee weet, kun je er informatie uit distilleren die je anders nooit beschikbaar zou krijgen. Een hele nieuwe ervaring, net als de zoektocht die de Media Future Week is. Om de sprekers af te sluiten en de “next level” gedachte van de week te benadrukken heeft het team van Stijn Krenning (2Wines) weer een culinair diner met bijpassende wijnen geserveerd. Een goede sfeermaker om vol goede moed aan de eerste idee-sessies met de teams te beginnen.


Gerd Leonhard: “The Future of Media: Social. Local. Mobile. Cloud.”

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

Deelnemers MFW12 leren elkaar kennen tijdens de lunch

15


MEDIA FUTURE WEEK

Programma maandag 7 mei 9.00 Inloop & registratie (150p) 9.00 - 10.00 10.00

11.00

12.00

Opening Media Future Week Gerd Leonhard (150p) 10:30 - 11:30 Overview cases (150p)

13.00

14.00

Case (12p)

Whitepaper

Whitepaper

Case (12p)

Pauze (150p)

16.00

Eerste gedachten (12p) 15.30 - 16.30

17.00

Dirk deRoos (150p) 16.30 - 17.30

18.00

Team setting (12p) 12.00 - 13.30

15.00

16

15.00

Culinair diner (150p) 17.30 - 19.00

19.00

20.00

21.00

spreker masterclass gezamelijk sessie pauze

Ideaalbeeld (12p) 19.00 - 21.00

Wrap-up (150p)


Deelnemers MFW12 en professionals van Almere DataCapital luisteren naar Dirk deRoos van IBM

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12 Dirk deRoos: “Big data: een big deal”

Spectaculaire toetjes tijdens het Media Future Week culinair diner

17


MEDIA FUTURE WEEK

Dinsdag 8 mei: “Social media”

18

De tweede dag van de Media Future Week start gelijk met zware kost. Andrew Keen zal tijdens zijn speech vertellen hoe ‘Today’s Social Revolution Is Dividing, Diminishing and Disorienting Us’. Hij is bijzonder kritisch op hoe het internet onze levens beïnvloedt en houdt een ijzersterk verhaal met een aantal bijzondere observaties, daarbij teruggrijpend op films als Vertigo en The Truman Show. Out of the box denken blijkt niet aan hem besteed, zonder grenzen ben je nergens. En dat zet de deelnemers, die de dag net zijn gestart met het ‘out of the box’ tekenen van een alien, al vroeg op scherp. Dinsdag heeft social media als thema. Andrew Keen laat de kritische kant zien, maar de positieve noot ontbreekt niet met Marjolijn Kamphuis en Erwin Blom die de mogelijkheden van social media laten zien. Marjolijn geeft een korte geschiedenis van social media door de eeuwen heen en spreekt over het inzetten van social media in campagnes. Erwin Blom vertelt het verhaal van De Realtime Revolutie, de impact van het realtime web op mens, bedrijf, maatschappij en dus media.

Als de sprekers geweest zijn, is de dag van 12 uur echter pas halverwege. De tweede helft wordt gevuld met ideegeneratie en de human library, een twee uur durende combinatie van eten en kennisuitwisseling over hoe andere teams hun opdrachten aanpakken. De experts die de whitepapers hebben geschreven zijn ook beschikbaar en geven toelichting bij hun theorieën zodat de teams hun cases van theoretische onderbouwing kunnen voorzien.


Eten, drinken, kennis uitwisselen, adviseren en ideeën genereren tijdens de Human Library

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

Marjolijn Kamphuis praat de teams bij over de nieuwste social media toepassingen

Andrew Keen: “We are obsessed with ourselves”

19


MEDIA FUTURE WEEK

Programma dinsdag 8 mei 9.00

Overzicht Whitepapers (150p)

15.00

10.00

Andrew Keen (150p) 9:30 - 10:30

16.00

11.00

Ideegeneratie (12p) 10:30 - 11:30

17.00

12.00

Pauze (150p)

18.00

IdeeĂŤn concretiseren (12p) 12.00 - 13.00 13.00

15.00

20

Ideegeneratie (12p) 15.30 - 17.00

Human Library (150p) 17.00 - 19.00

19.00 Lunch (150p) 13.00 - 14.00

14.00

Pauze (150p)

Marjolijn Kamphuis (150p) Erwin Blom (150p)

20.00

21.00

spreker masterclass gezamelijk sessie pauze

Kennisverwerken (12p) 19.00 - 20.30 Sluiting Ideekwartet (24p)


Erwin Blom adviseert de teams vanuit zijn kennis van social media

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

Na alle informatie gaan de teams verder met het ontwikkelen van ideeĂŤn

21


MEDIA FUTURE WEEK

Woensdag 9 mei: “Economics”

22

Na Future Monday en Social Tuesday, moeten de ideeën vanzelfsprekend getoetst worden op hun opbrengsten, het model moet rond gemaakt kunnen worden. Wie zijn je klanten en waarom heeft jouw product voor hen de waarde die jij verwacht? Ook Economics Wednesday gaat 12 uur duren. Op woensdag zijn de teams twee dagen samen aan het werk en begin je te merken dat er een teamgeest is ontstaan. De sfeer op de co-creatie verdieping wordt broeierig, vandaag worden de ideeën afgerond en moet alles op zijn plaats vallen. Om de teams daarbij te helpen zijn er twee sprekers en een business modeling sessie gepland. De dag wordt geopend met Seth Shapiro. Seth weet als geen ander hoe je nieuwe technologieën winstgevend kan toepassen in nieuwe business modellen. Hij zal ons vertellen hoe hij tegen “The future of Media Business Models” aankijkt. Seth heeft enorm veel kennis van de film- en televisiebusiness en kan haarfijn vertellen hoe op het eerste gezicht ouderwetse verdienmodellen, heel ingenieus blijken te werken. Hij heeft o.a. gewerkt voor Walt Disney, Golman Sachs, NBC, Viacom, TiVo, HBO en Time Warner en is winnaar van twee Emmy Awards. Met recht een internationaal topspreker dus!

Omdat niet alles om geld draait, en er niet direct financiële opbrengsten kunnen zijn die van minstens zo grote waarde zijn, is de tweede spreker van de woensdag Jim Stolze. Jim Stolze is Internetstrateeg, founder van TEDx Amsterdam, schrijver en ondernemer. Hij presenteert zijn visie op de hedendaagse aandachtseconomie, en geeft daarbij voorbeelden van hoe aandacht belangrijk is, gecreëerd kan worden en ingezet kan worden om de bekendheid van een product te vergroten. In de business modeling sessie wordt met behulp van de methodiek van Board of Innovation uit Antwerpen gewerkt aan de business models van de verschillende case uitwerkingen. Hoe sluit het aan, waar worden de rekeningen van betaald, wat zijn de uitkomsten en opbrengsten? De teams maken de cases rond. Om het bij alle teamleden goed te laten bezinken, wordt er gegeten in de teamruimtes. ’s Avonds tenslotte sluiten de pecha kucha en academic poster workshops de lange dag af, met deze workshops wordt een aanloop genomen naar de slotdag, de presentaties.


Seth Shapiro geeft een spoedcursus succesvol ondernemen met media

Geïnteresseerd luisteren de deelnemers naar de presentatie van Seth

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

Alle toekomstscenario’s worden onder de loep genomen

23


MEDIA FUTURE WEEK

Programma woensdag 9 mei 9.00

10.00

Seth Shapiro (150p) 9.15 - 10.15

15.00

11.00

12.00

14.00

15.00

Board of Innovation (150p)

16.00 Board of Innovation (24p) 15.30 - 17.30

Pauze (150p)

13.00

24

Opening & mededelingen (150p)

17.00 IdeeĂŤn concretiseren (12p) 10.30 - 12.30

18.00

Lunch (150p) 12.00 - 13.30

19.00

Productontwikkeling (12p) 13.30 - 14.30

20.00

Jim Stolze (150p)

Diner (150p) 17.30 - 19.00

Afstemming (12p)

21.00

spreker masterclass gezamelijk sessie pauze

Workshops (24p) 19.30 - 20.30 Wrap-up (12p)


De keuze voor een business model kan het hele concept op z’n kop zetten

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

Jim Stolze: “Verbluf je doelgroep met mooie concepten”

Alle informatie wordt direct vastgelegd via allerlei devices

25


MEDIA FUTURE WEEK

Donderdag 10 mei: “Conclusion” Vandaag geen nieuwe input meer, alles is er op gericht om hetgeen op maandag, dinsdag en woensdag opgedaan is, om te zetten naar een concrete oplevering. Elk team produceert een pecha kucha presentatie, een academic poster die het concept in één oogopslag samenvat, en een conceptbeschrijving. Er wordt onder hoogspanning gewerkt omdat alles klokslag 13.00 moet worden ingeleverd. Om 13.00 komt de laatste spreker van het evenement, Rogier Bikker, vertellen over zijn ervaringen in Shanghai. De toekomst ligt in het Oosten, en hoe start je daar als ondernemer. Rogier zat één week na zijn afstuderen in het vliegtuig naar Shanghai. Eén maand later in zijn eentje met zijn laptop in een kantoor zonder ramen. En maakt nu twee en een half jaar later met een team van 11 man social media campagnes voor Heineken, KLM, Groupon en Nijntje in China. Een mooie inspiratie voor de deelnemers aan de Media Future Week. De laatste sprekers zijn de teams zelf. Twaalf teams hebben in vier dagen bijna 45 uur gewerkt aan hun cases en whitepapers. De presentaties zijn “back-to-back” geprogrammeerd, twee teams per case, in het pecha kucha

26

format, met na elke presentatie een korte feedback van de case partner. In de eerste editie in 2011 was er met Boom Chicago nog ontspanning tussendoor geprogrammeerd, maar in deze editie hebben we 12 teams die hun resultaten willen laten zien, en volgen de presentaties elkaar in hoog tempo op. De case partners geven hun indrukken, en de dagvoorzitster Carolien van den Akker sluit het evenement af en bedankt iedereen voor zijn enorme bijdrage. De week is ten einde. De organisatie bubbelt nog na en inventariseert de resultaten en verbeterpunten, om de derde editie in 2013 weer tot een nieuw succes te kunnen maken.


In spanning voor de eindpresentaties

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12 Rogier Bikker: jong en succesvol ondernemer in China

27


MEDIA FUTURE WEEK

Programma donderdag 10 mei 9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

28

Opening & mededelingen (150p) Finalizen product (12p) 9.30 - 10.30 Pauze (150p)

Voorbereiding (12p) 11.00 - 13.00

14.30 Presentaties – deel 1 (150p) 14.30 - 15.30 15.30

16.30

17.30

Rogier Bikker (150p) Lunch (12p) 13.30 - 14.30

spreker masterclass gezamelijk sessie pauze

Pauze (150p) Presentaties – deel 2 (150p) 16.00 - 17.00 Sluiting Media Future Week


Fotobijschrift bij bovenste foto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx The moment of truth: de eindpresentaties!

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

Rembert Sierksma (namens casepartner CCAA) geeft feedback op de presentaties

29


MEDIA FUTURE WEEK

Teampresentaties Case TNO – Team 1: Me TV Concept: Consumenten zijn steeds meer in control: we bepalen welk programma we kijken, wanneer we dat kijken en op welk scherm we dat kijken. Me TV sluit aan op deze trend: op basis van metatags stelt Me TV een programmering samen waarin (delen van) voor jou interessante programma’s aangeboden worden via je televisie. Naast dit consumentenproduct kan de software van Me TV ook gebruikt worden voor bedrijfstoepassingen. Bijvoorbeeld bij het beschikbaar maken van een archief (onderwijs) of bij het samenstellen van nieuwsitems op een redactie.

Verdienmodel: bedrijven kunnen de software van Me TV kopen. Voor consumenten is Me TV gratis (freemium), maar zij betalen wel met hun aandacht en data. Doordat Me TV veel weet over haar gebruikers kunnen daarnaast gericht advertenties aangeboden waar ook inkomsten uit gegenereerd worden.

Case TNO – Team 9: M.E.E. Concept: M.E.E. is een systeem dat allerlei ruwe data verzamelt over tv programma’s, maar vooral ook over de gebruiker. Op basis van informatie over zijn kijkgedrag en social networks zet M.E.E. in op hypertargeting: M.E.E. geeft de gebruiker via een second screen suggesties over programma’s, informatie etc. Voor providers als Ziggo en UPC een prachtoplossing om aan te sluiten bij het nieuwe tv kijken. Verdienmodel: M.E.E. maakt van tv kijken een rijkere ervaring en laat de gebruikers en providers hiervoor betalen. Door hypertargeting kunnen er bovendien effectiever advertenties aangeboden worden. Kijkers kunnen er ook voor kiezen een abonnement te nemen waar geen reclames op aangeboden worden.

Case OTIB – Team 10: Urban Beaming Concept: team 10 richt zich op het aantrekken van studenten naar de installatiebranche. Vanaf de basisschool zullen kinderen inzicht verwerven in het belang van de installatie-

30


Case OTIB – Team 6: Crystal Campus Concept: een huis van de toekomst staat vol met schermen en gaat met je communiceren. Er zullen veel meer apparaten en interactie in huis komen. In de Crystal Campus krijgen studenten installatietechniek de ruimte om te experimenteren met ideeën die zij hebben over de toekomst. Ze wonen op de campus en kunnen elk moment aan de slag met hun ideeën. Het traditionele onderwijs wordt losgelaten. De goede ideeën worden bij elkaar gebracht in een hotel op de campus. Consumenten kunnen hier verblijven en de technieken van de toekomst ervaren en studenten feedback geven op hun producten.

Case: CCAA – Team 7: Hit the road, Jack Concept: Het fileprobleem wordt door dit team opgelost door verschillende concepten, op korte en lange termijn. Naast een game en bumpertechnologie is Jack is jouw per-

soonlijke verkeersassistent. Jack voegt alle bronnen met reis- en vervoersinformatie samen met jouw persoonlijke data (jouw voorkeuren maar ook wat je vrienden zeggen via social media). Maar: Jack denkt verder. Op weg naar je moeder adviseert hij je bijvoorbeeld om een bloemetje mee te nemen voor Moederdag. Op basis van de informatie die Jack over jou heeft wordt het systeem continu verbeterd en zullen de wegen er in de toekomst een stuk leger uit komen te zien.

Case: CCAA – Team 8: Goedemorgen Frits

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

branche, bijvoorbeeld door middel van Bob de Bouwer, technisch Lego, the A team en games. Installatietechniek is leuk en belangrijk en dat wordt getoond in een Urban Beaming concept waarbij je in geprojecteerde layars kan zien wie wat aan een huis heeft gedaan. Door te blijven prikkelen en stimuleren worden de beroepen uit de installatiebranche sexier gemaakt en worden meer studenten naar de open dag getrokken.

Concept: Veel mensen vullen hun afspraken in op hun telefoon. De app ‘Goedemorgen Frits’ verzamelt al deze data en weet waar files zullen gaan ontstaan. Op basis van deze gegevens geeft de app je een passend reisadvies. Mocht je op je weg obstakels tegenkomen dan kun je dit ook doorgeven, zodat de app andere weggebruikers daar voor kan waarschuwen.

31


MEDIA FUTURE WEEK

Verdienmodel: de ontwikkeling van de app wordt gefinancierd door grootste bedrijven uit Utrecht (U15). Daarnaast worden leasemaatschappijen betrokken omdat zij over hun leaseauto data beschikken. In ruil voor gebruik van de app leveren leasemaatschappijen deze data. Non-lease auto rijders kunnen de app kopen.

Case: NOS – Team 11: MyNOS Concept: MyNOS is onafhankelijk en betrouwbaar, maar levert bovendien gepersonaliseerd en geoptimaliseerd nieuws. Allereerst is het nieuws overal toegankelijk. Op je iPhone lees je een interessant artikel en thuis kan je op je iPad of op je TV extra verdieping op dit onderwerp vinden. Alle devices zijn geïntegreerd maar kunnen, afhankelijk van de kenmerken van het device, ook extra’s bieden. Daarnaast is jouw nieuwsstream gepersonaliseerd: op basis van jouw voorkeuren, maar ook doorzoekbaar op nieuws wat je vrienden aanraden. Door middel van het aangeven van waarderingen wordt de nieuwsstream ook geoptimaliseerd.

Case: NOS – Team 5: Ons Nieuws Concept: NOS is van oudsher onafhankelijk en betrouwbaar, maar de moderne consument wil steeds meer zelf in control zijn. De NOS kan dit faciliteren door een standaard nieuwsitem te bieden; neutraal, objectief en betrouwbaar. Consu-

32

menten kunnen hun nieuws optuigen met allerlei extra’s. Bijvoorbeeld met meer informatie over de economische gevolgen. Jouw nieuwsitem kan je vervolgens delen met je vrienden en kijken wat jouw vrienden interessant nieuws vinden. Heb je alleen maar zin in positief nieuws? Geef je stemming aan en MyNOS geeft alleen het nieuws weer wat bij jouw stemming past. MyNOS is niet alleen gepersonaliseerd nieuws, maar is ook erg open, laat andere partijen toepassingen bouwen op haar data en doet veel nieuwe experimenten.

Case: Almere DataCapital – Team 12: Enhancing Music Experience Concept: Naast educatie en gezondheidszorg is de mediasector een sector waar je met veel data te maken hebt. Team 12 heeft binnen media specifiek naar muziekfestivals gekeken: hoe kunnen open data je ervaring op een festival verrijken? Bijvoorbeeld door je via je device tips te geven van optredens die je leuk zal vinden, of door aanbiedingen te doen van artiesten die je hebt bekeken. Als toeschouwer voel je je gewaardeerd en uniek. Voor record labels is het een mooie kans om in contact te komen met hun publiek, voor de event organisatie een kans om bezoekersstromen in kaart te brengen en te beïnvloeden. Kortom: open en big data biedt vele kansen en mogelijkheden om de festivals mooier te maken mits juist ingezet.


Case: Almere DataCapital – Team 3: Big Health

Case: GEA – Team 2: Cross Media Content Experience Concept: Content is King. De consument wil zijn favoriete content beschikbaar hebben waar, wanneer en op welke manier hij dat maar wil. Dat betekent dat het voor uitgeverijen steeds belangrijker wordt samen te werken met andere partijen. De rol van uitgevers verandert naar die van ‘curator’. Daartoe wordt er een digitaal platform ontwikkeld waar cross mediale content wordt verzameld. Op basis van zoekopdrachten en gebruikersvoorkeuren selecteert het systeem de voor de gebruiker interessante (professionele) content.

Verdienmodel: Er zijn zowel gratis, als betaalde modellen. Een gebruiker kan betalen in de vorm van licenties op verschillende informatiepakketten of voor verdiepende content.

Case: GEA – Team 4: MagY Concept: Veel informatie is online gratis te vinden. Hoe kun je met je content toch geld verdienen? Team 4 heeft een platform (MagY) bedacht dat draait om personalisering. De content die je aangeboden krijgt is gekoppeld aan jouw voorkeuren, ondersteund door open data. De content is niet afkomstig uit één bron, maar je krijgt uit verschillende bronnen (bijvoorbeeld opiniebladen) content aangeboden. MagY is een soort Spotify voor bladen. Verdienmodel: net als in de huidige markt spelen advertenties bij MagY een belangrijke rol. Het verdienmodel is vergelijkbaar met Spotify: bij een betaald abonnement zie je geen advertenties meer.

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

Concept: Om de collectieve gezondheid van onze maatschappij te verhogen wordt er meer en meer ingezet op de ‘quantified self’. Dit houdt in dat we op steeds grotere schaal metingen kunnen doen van onze eigen gezondheid. Neem bijvoorbeeld een armband die je bloeddruk, longinhoud en temperatuur kan monitoren. Alle data van mensen met deze armband wordt geregistreerd, samengevoegd en geanalyseerd om voorspellingen te kunnen doen. Adviezen krijgen de gebruikers vervolgens via hun armband (of ander device) aangereikt. Bij de analyse van deze big data is het van belang dat er experts aan te pas komen en er zorgvuldig omgegaan wordt met privacy. De belangrijkste conclusie: er zijn oneindig veel mogelijkheden met big data!

33


MEDIA FUTURE WEEK

#MFW12

34

“#MFW12 Media Future Week: gearriveerd! Hier wordt de toekomst doordacht en bedenken studenten/docenten samen met mediaguru’s scenario’s .” harry zengerink - May 7, 2012 at 08:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------- - - - - - - - - “Business future week momenteel. Durf te dromen! Durf te durven! Het gaat om jouw idee. Niet hoe mensen er interesse in kunnen krijgen #mfw12” matthijs menses - May 8, 2012 at 18:44 - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------- - - - - - - - - - “Dankzij media future week is het me duidelijk geworden wat ik komende jaren wil gaan doen. Gelijk business model dan maar maken #idea #mfw12” Michel Bitter - May 9, 2012 at 10:20 - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------- - - - - - - - - - “De Media Future Week is echt een rollarcoaster (in positieve zin!) van emoties, belevingen, energielevel en indrukken. #mfw12” Joost van Hillo - May 9, 2012 at 10:56 - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------- - - - - - - - - -

@mediafutureweek • #mfw12 “The best thing about the future is that it comes one day at a time #mfw12” Jeroen Wijnja - May 9, 2012 at 12:19 ---------------------------------------------------------“De #mfw12 is veel meer dan wat er wordt beschreven. Het is nieuwe mensen ontmoeten, jezelf tegenkomen en enorm veel leren! Thanks @jhhvogel” Christiaan Peelen - May 9, 2012 at 13:54 ---------------------------------------------------------“Wij hebben kennis van Leeuwarden tot Nijmegen.” #mfw12” Studio van der Sar - May 9, 2012 at 18:47 ---------------------------------------------------------“doet een workshop Pecha Kucha presenteren #mfw12 Leer ik eindelijk eens binnen de tijd te blijven.” Jos Kok - May 9, 2012 at 19:40 ---------------------------------------------------------“Kick off last day of the media future week in Almere. Time flies when new energy is generated! #mfw12 #finalday #NRG” Larry Köster - May 1o, 2012 at 09:15


MFW online Voor alle foto’s, video’s, presentaties en tweets over, door of van de Media Future Week gaat u naar . www.mediafutureweek.nl/media Contact opnemen met de organisatie kan via . info@mediafutureweek.nl

A L M E R E – 7 t / m 10 me meii 20 2012 12

“Realiseerde me net dat morgen deze #mfw12 alweer over is, een crazy - maar ook verschrikkelijk leerzame week. Alvast bedankt, iedereen!” Marco Veenendaal - May 1o, 2012 at 10:34 ------- - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------- - - - “#mfw12 mooie frisse ideeen voor oplossen fileprobleem van studenten, met Hit the roadJack en Goedemorgen Frits” Paul - May 10, 2012 at 15:40 ------- - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------- - - - “De impact van de media future week in 140 karakters omschrijven is onmogelijk. Je had er gewoon bij moeten zijn! #mfw12 #cmdlwd” Wouter Koopmans - May 1o, 2012 at 20:54 ------- - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------- - - - “Zo, en dan nu weer terug naar het heden, maar wat een week! #MFW12” Mariska Berghout - May 1o, 2012 at 21:08 ------- - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------- - - - “Fijne tijd gehad bij de media future week! #mfw12 puik werk organisatie!” karinus - May 11, 2012 at 12:17 ------- - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------- - - - -

35


www. mediafutureweek . n l

Media Future Week 2012  
Media Future Week 2012  

Een terugblik op de resultaten en sfeer van Media Future Week 2012 in Almere.

Advertisement