Page 1

Skolelærere mangler digitale færdigheder Regeringens digitaliseringsplan skal sikre, at Folkeskolen udstyres med ny og velfungerende teknologi, men lærerne snydes for efteruddannelse, og mangler derfor de nødvendige digitale færdigheder. Det mener man i Danmarks Lærerforening, er problematisk. Af Marlene Ulbæk Cohr Andreasen En digital Folkeskole er, hvad vi i fremtiden vil møde, når vi som forældre afleverer vores børn i skole om morgenen. Men alt for mange lærere har svært ved at bruge de nye digitale teknologier i undervisningen, mener Danmarks Lærerforening, som savner efteruddannelse på området. ”Lærerne har generelt set et efterslæb på efteruddannelsesområdet, og det kan være bekymrende, om man i tilstrækkelig grad får integreret It i undervisningen, sådan at det bliver et naturligt redskab for lærerne”, forklarer konsulent i Danmarks Lærerforening, Niels De Voss. kompetenceudvikling sløjfes Regeringen har i samarbejde med Kommunernes Landsforening, investeret 500 mio. kroner i digitaliseringen af den danske Folkeskole, men i puljen, er der ikke afsat penge til lærernes kompetenceudvikling. Det er et kommunalt ansvar, lyder det fra SF’s folkeskoleordfører, Annette Vilhelmsen. ”Vi har sat midler af til at kunne opgradere skolernes It-systemer, og så har kommunerne fået en opfordring til at lave en efteruddannelsesstrategi i forhold til lærernes it-kompetencer”, uddyber SF’s folkeskoleordfører. Hun finder det vigtigt, at kommunerne giver lærerne den rette efteruddannelse, men den overbevisning deler hun ikke med Venstres folkeskoleordfører, Karen Ellemann. Hun mener ikke, at det udelukkende handler om efteruddannelse. Selvom lærerne på nuværende tidspunkt ikke nødvendigvis har de kompetencer der skal til, anser hun det som lærerens eget ansvar at holde sig opdateret og ajourført med de nye digitale teknologier. Beklagelig tendens Men den køber Danmarks Lærerforening ikke så let. De nye teknologier kræver et nyt sæt af pædagogiske og faglige kompetencer, som man ikke bare kan udvikle henover weekenden. Derfor finder de det ærgerligt, at staten bruger penge på at opgradere skolernes it-systemer, uden at finde plads til lærernes opgradering af digitale færdigheder. ”Man kan jo håbe, at skolerne rent faktisk får noget ny og forbedret hardware for pengene, men det er meget beklageligt at kompetenceudvikling ikke også bliver finansieret af statslige midler. Det er en rigtig skidt situation, udtrykker Niels De Voss. I Danmarks Lærerforening er man ikke uenig i, at teknologien skal fungere optimalt på


Folkeskolerne, og derfor er Niels De Voss også begejstret for, at det er noget regeringen har fokus på. Men han pointerer samtidig, at der er et behov for, at det sker sideløbende med den rette efteruddannelse, så de penge der investeres i forbedret teknologi og hardware ikke går til spilde.

Nyhed  

En nyhed der blev skrevet til eksamen.