Page 1

Wyniki DK Notus potwierdzają dobrą kondycję rynku kredytów hipotecznych Dom Kredytowy Notus odnotował wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w I kwartale 2012 roku w ujęciu rocznym. Spółka w okresie styczeń – marzec 2012 r. uruchomiła sprzedaż kredytów hipotecznych na łączną wartość ponad 516 mln złotych, czyli o 7 mln złotych więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Tym samym firma zdobyła 5% udział w rynku kredytowym i po raz kolejny potwierdziła swoją znaczącą pozycję na rynku doradztwa finansowego. Dom Kredytowy Notus w okresie styczeń – marzec 2012 roku uruchomił sprzedaż kredytów na kwotę 516,42 mln. Jednocześnie dane firmy pokazują, że pierwszy kwartał tego roku jest najlepszy od 2009 roku, a firma, mimo istotnych zmian na rynku, nadal notuje ciągły wzrost sprzedaży. - Tak dobre wyniki sprzedażowe pierwszego kwartału tego roku potwierdzają naszą wysoką pozycję na rynku doradztwa finansowego. Jednocześnie pokazują, że mimo okresu pełnego zawirowań i zmian prawnych, sytuacja na rynku kredytowym jest stabilna i obecnie nie widzimy istotnych przeszkód, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na akcję kredytową. Pierwsze trzy miesiące tego roku były ważne dla całej branży i klientów, szczególnie ze względu dostosowanie przez banki oferty do mocno zmienionych wymogów Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak jak pokazują nasze dane, a także wyniki ZBP rynek łagodnie przeszedł przez ten czas zmian. Przyznam, że obecnie mamy dobry okres dla doradców finansowych. Z jednej strony rynek jest bardzo wymagający, ale z drugiej strony istnieją duże możliwości działania i rozwoju doradców – podkreśla Robert Pepłoński, Prezes Zarządu Domu Kredytowego Notus. Osiągnięte wyniki Domu Kredytowego Notus wskazują na utrzymujący się popyt na rynku kredytów mieszkaniowych. Tendencję wzrostową potwierdzają także dane Związku Banków Polskich, według których wartość rynku kredytów hipotecznych w styczniu 2012 roku wynosiła ponad 3 306 mln złotych, a dla porównania w styczniu 2011 roku było to 3 302 mln złotych, natomiast w lutym 2012 r było to 3 109 mln, czyli o 8 mln więcej niż w lutym 2011 r. (3 101 mln). Również dane Głównego Urzędu Statystycznego o budownictwie mieszkaniowym wskazują na zwiększoną aktywność w tym sektorze. W styczniu i lutym 2012 roku deweloperzy oddali do użytkowania 29% więcej mieszkań niż w pierwszych dwóch miesiącach ubiegłego roku, a o 21 % wzrosła również liczba wydanych pozwoleń na budowę.


Jak komentuje Robert Pepłoński, Prezes Zarządu: – Dom Kredytowy Notus odnotował dobry wynik przede wszystkim, dlatego że w czasie niepewności na rynku, a także obecnie konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, która polega m.in. na zwiększaniu sieci sprzedaży oraz ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji doradców. Istotnym czynnikiem jest także budowanie dobrych i trwałych relacji z partnerami biznesowymi oraz stałe podnoszenie jakości oferowanych usług. Jednak największym wyróżnikiem firmy, który doceniają coraz bardziej uświadomieni i wymagający klienci, jest jej całkowita niezależność od instytucji finansowych, takich jak banki udzielające kredytów hipotecznych. źródło: Dom Kredytowy Notus

Wyniki DK Notus_posted  

Również dane Głównego Urzędu Statystycznego o budownictwie mieszkaniowym wskazują na zwiększoną aktywność w tym sektorze. W styczniu i lutym...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you